2005-2009


2005

– – : Huszárik Zoltán. = Magyar Filmlexikon, 1. köt. Bp. 2005, Magyar Nemzeti Filmarchívum. 421-422. p.

– – : Krúdy Gyula. = Magyar Filmlexikon, 1. köt. Bp. 2005, Magyar Nemzeti Filmarchívum. 586-587. p.

– – : Igazi könyvszenzációt... = Költő és tündér. Bp. 2005, M. Egyetemi K. Hátlap.

– – : Krúdy Gyula összegyűjtött művei. A Kalligram Kiadó ajánlata. = litera – az irodalmi portál, 2005. április 19.

A Krúdy-hagyományok ápolása. = A Krúdy Gyula Városi Könyvtár 50 éve. Emlékkönyv 1954-2000. Szerk. Szajp Istvánné–Vollekné Temesi Zsuzsanna. Várpalota, 2005, Krúdy Gyula Városi Könyvtár. 171-199. p.
Ligeti Erika: Krúdy Gyula bronzportréja. 172. p.
Könczöl Imre: Krúdy és Várpalota. 173-175. p.
Szabó Iván: Szindbád (bronzrelief). 176. p.
Szíj Rezső: Krúdy Gyula és Várpalota (részletek). 177-179. p.
Szajp Istvánné: Krúdy Gyula tovább él Várpalotán. 181-183. p.
Szajp Istvánné: Szindbád-vacsorák. 185-186. p.
Ármás János: Krúdy, a vadak és a magyar hasak. 187-189. p.
Madaras Annamária: Egy kis gasztronómia, avagy nem felejtünk el enni... 191-192. p.
Juhász Péter: Stílusgyakorlat Krúdy szellemében. 193-195. p.
Borbás Tibor: Krúdy emlékére (bronz szobor) 196. p.
Praznovszky Mihály: Szindbád kapuja. 197-199. p.

Alpár Ágnes: Krúdy Gyula Óbudája. = Óbuda évszázadai. Bp. 2005, Better Kiadó. 523-544. p.

Bán Zoltán András: Pályakezdés (Krúdy Gyula összegyűjtött művei. 1. kötet). = Magyar Narancs, 2005/21. (május 26.)

-banza- [Bán Zoltán András]: Háromezer új szöveg (beszélgetés Bezeczky Gábor irodalomtörténésszel). = Magyar Narancs, 2005/21. (május 26.) 32-33. p.

Bezeczky Gábor: Az elbeszélésciklus poétikája. = – – : Véres aranykor, hosszú zsákutca. 2005, Balassi Kiadó. 71-91. p.

Bezeczky Gábor: Az ismeretlen Krúdy. = Kalligram (Pozsony), 2005/11-12. (november-december) 25. p.

Bezeczky Gábor: Egy új Krúdy-életrajz. = A cívódó civil. Írások Veres András 60. születésnapjára. Szerk. Horváth Iván–Kálmán C. György. Bp. 2005, Krónika Nova.  90-95. p.

Bezeczky Gábor: Háromezer új szöveg. = Magyar Narancs, 2005/21. 32-33. p.

Bickart, Olivier: Gyula Krúdy: Héliotrope. = Cahiers d'études hongroises, 12. 2004-2005. 189. p.

Bickart, Olivier: Le personnage du séducteur mélancolique dans l'œuvre de Gyula Krúdy. = Cahiers d'études hongroises, 12. 2004-2005. 195-196. p.

Czére Béla: Előszó. Kis Krúdy-szótár. = Ivók könyve. Bp. 2005, Urbis. 5-15., 303-308. p.

Csáky Károly: Aki Krúdyt felfedezte irodalmunknak, s aki Sládivičcsal barátkozott: Gáspár Imre élete és munkássága (1854-1910). = – – : Irodalmi kapcsolatok II. Második vonalbeli neves alkotók 1. Dunaszerdahely,  2005, Lilium Aurum. 108-123. p.

Csordás Lajos: Ötven meggypiros kötet. = Népszabadság, 2005/132. (június 8.) 17. p.

Diószegi Endre: A lírai novella jellegzetességei Krúdy Szindbád novelláiban. = – – –Fábián Márton: Iránytű az epikus művek elemzéséhez. Bp. 2005, Krónika Nova.

Emődy Attila: Írás és Rajz. Bp. 2005, Litea Könyvesbolt. 68 p.

Erdélyi Margit, L.: Az alakzatkutatásról. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 2005/2. 67-71. p.

Fehér Béla: Krúdy-összes először. A Kalligram nagy vállalkozása. = Magyar Nemzet, 2005/109. (április 23.) 35. p.

Ferencz Anna: Allegorézis és reprezentáció Krúdy elbeszélő gyakorlatában. = Alternatív mozgásterek. Működés és/vagy gyakorlás a kognitív folyamatokban. Szerk. Berszán István. Kolozsvár, 2005, Scientia Kiadó. /Sapientia Könyvek 37./

Fleisz Katalin:  A jelentéskeresés megszállottai (a jelölő-jelölt problematikája a Krúdy-hősöknél). = Szkholion (Debrecen), 2005/2. (őszi félév) 43-65. p.

Gángó Gábor : Az értelem retorikája a Márai-Monarchiában. = Irodalomtörténet, 2005/1. 42-53. p.

Gángó Gábor: Esterházy Péter Monarchiája és Közép-Európája. = Magyar Lettre International, 2005/56. (tavasz)

Gángó Gábor: Hatalom és erotika Krúdy Gyula Monarchiájában. = Szövegkönyv. Tanulmányok Kerényi Ferenc hatvanadik születésnapjára. Szerk. Szilágyi Márton és Völgyesi Orsolya. Bp. 2005, Ráció. 135-147. p.

Gedényi Mihály: Krúdy Gyula bibliográfia. [Részlet a Bevezetésből.] = Emlékezés könyve. Gedényi Mihály emlékére. Szerk. G. Gaál Zsuzsanna. Bp. 2005, Fekete Sas K. 109-111. p.

Gergely Sára: Történelem-írás Krúdy Gyula elbeszéléseiben. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2005. 44 p.

Gintli Tibor: Hajózni vagy megérkezni? Az emlékezés kérdései Krúdynál. = Literatura, 2005/1. 79-96. p.

Gintli Tibor: „Valaki van, aki nincs.” (Személyiségelbeszélés és identitás Krúdy Gyula regényeiben.). Bp. 2005, Akadémiai Kiadó. 196 p.

Gyáni Gábor: A festett főváros történetei. = Holmi, 2005/9. (szeptember) 1127-1138. p.

Haklik Norbert: A félrevezetés ellen. Krúdy ifjúkori műveitől a magyar kártyáig. = Magyar Nemzet, 2005/150. (június 4.) 14. p.

Halász Zoltán Krúdy-falatok. = Napi Gazdaság, 2005/176. (szeptember 9-10.) 8. p.

Hunyady Sándor: Krúdy Gyuláról. = – – : Honvágy. Eltűnt írások és képek egy letűnt világról. Bp. 2005, Ulpius-Ház. 234-236. p.

Ignácz Rózsa: Krúdy Gyula szellemének. = – – : A születésnap körül. Csíkszereda, 2005, Pro-Print.

János István: In memoriam Katona Béla. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2005/3. 289-291. p.

Jánosi, Zoltán: Sindbads Spiegelbilder. Begegnungen mit Gyula Krúdy. Ins deutsche übersetzt von Emese Szabó. Lektoriert von Ingrid Schubert Kövendy. Aus Anlass Der Iserlohner Krúdy-Tage. Hrsg. von der Kultur- und Fremdenverkehrskomission der Komitatshaupstadt Nyíregyháza mit Stadtstaatsrechten, der Heimatstadt des Schriftstellers Gyula Krúdy. Nyíregyháza, 2005, Kulturális és Idegenforgalmi Egyesület. 75 p.

Jánossy Lajos: Szindbád hazamegy. = Magyar Hírlap, 2005/182. (augusztus 5.) 21. p.

Jenei Teréz: A szabad függő beszéd stílusalakító szerepe Krúdy Gyula Napraforgó című regényében. = Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban. A XIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Szerk. Cs. Jónás Erzsébet – Székely Gábor. Nyíregyháza, 2005. április 5-7. I-II. Pécs–Nyíregyháza, 2005, MANYE–Bessenyei György Könyvkiadó. /A MANYE kongresszusok előadásai 1./

Kákonyi Péter: Krúdy Gyula szigeti sétái. = Magyar Nemzet, 2005/32. (február 3.) 14. p.

Kelecsényi László: Bevezetés Krúdy Gyula összegyűjtött művei kiadásához. = Krúdy Gyula: Regények és nagyobb elbeszélések 1. Pozsony, 2005, Kalligram Könyvkiadó. 435-439. p.

Kelecsényi László: Ex-libris. = Élet és Irodalom, 2005/43. (október 28.) 23. p.

Kelecsényi László: Krúdy, a párbajhős. = Tekintet, 2005/4. 93-99. p.

Kelecsényi László: Rastignac Pesten. = Holmi, 2005/9. (szeptember) 1064-1069. p.

Kelecsényi László: Stílus és jelentés. Pethő József: A halmozás alakzata. = Élet és Irodalom, 2005/43. 23. p.

Kelecsényi László: Szindbád hetedik útja. = Élet és Irodalom, 2005/35. (szeptember 2.)

Kelemen Zoltán: Történelmi emlékezet és mitikus történet Krúdy Gyula műveiben. Bp. 2005, Akadémiai Kiadó–Argumentum. 302 p. /Irodalomtörténeti füzetek 155./

Kemény Gábor: Pethő József: A halmozás alakzata. A halmozás fogalmának, típusainak és funkcióinak vizsgálata (Krúdy Gyula Szindbád ifjúsága című kötete alapján). Nyelv­tudományi Értekezések 154. Akadémiai Kiadó, Budapest 2004. 150 lap. = Magyar Nyelvőr, 2005/2. 250-254. p.

Kerék Imre: Krúdy estéje. = Kortárs, 2005/7. (július)

Kerekes Elek: Krúdy. Kiállítási katalógus. Bp. 2005, Belvedere Szalon. 38 p.

Kirschner Péter: Krúdy babérjai. = Budapest, 2005/6. (június) 38. p.

Kiss Gy. Csaba: Fogadó a Krakkói kalap-hoz. Lengyel motívumok és hangulatok Krúdy Gyula elbeszéléseiben. = – – : A haza mint kert. Bp. 2005, Nap Kiadó. 113–125. p.

Krúdy Gyula Irodalmi Kör. Budapest-Óbuda, 2005. KGyIK. 32 p.
Rajki László: Krúdy Gyula emlékérem 24
Fenyves Mária Annunziata: Krúdy Gyula Budapestje. (Részlet) 26-27
Kanizsa József: Margitszigeti fák 29
Tárkányi Imre: Szindbád legújabb utazása... 30-31
Szőke Miklós Árpád: Krúdy 31

Krúdy Zsuzsa: [Utószó.] = Szerelmeskönyv. Szeged, 2005, Lazi Kk. 99-100. p.

Ludwig Emil: A margitszigeti ferences templom romja. = Magyar Nemzet, 2005/164. (június 18.) 39. p.

Máriás József: Rendhagyó találkozások Krúdy Gyulával. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2005/3. 420-422. p.

Méhes Károly: Honnan jönnek a hullámok? = Liget, 2005/12. (december) 36-61. p.

Minya Károly: A Krúdy-életmű stilisztikai vizsgálata. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2005/4. 536-539. p.

Miernik Beáta: A művészlét jelentésváltozatai a századelőn. Harsányi Kálmán: A kristálynézők, Cholnoky László: Piroska, Krúdy Gyula: Asszonyságok díja. [Bp., 2005]. 66 p.

Molnár Júlia: Krúdy Gyula: Szindbád-novellák. (Szakdolgozat.) [Bp., 2005]. 33 p.

Pethő József: A hazalátogató Krúdy. Katona Béla emlékének. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2005/3. 409-414. p.

Pethő József: Krúdy-tanulmányok. Ill. Havasi Tamás. Bp. 2005, Tinta Könyvkiadó. 163 p.

Pogány György: „Könyvek között éltem.” Kozocsa Sándor emlékezete. = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2005/3. (március) 45-51. p.

Pósa Zoltán: Irodalmi sorozatok az Éghajlat kávézóban. = Magyar Nemzet, 2005/223. (augusztus 16.) 14. p.

Poszler György: Salemi vérvád? – eszlári boszorkány? (töredékek – Tiszaeszlárról – Sándor Ivánnak.) = Forrás (Kecskemét), 2005/3. (március) 23-27. p.

Prágai Tamás: Papp Tibor: Olivér könyve. = Kortárs, 2005/6.

Rácz Péter: A Margit-sziget és az írók. = Napút, 2005/9. 3-14. p.

Saly Noémi: Pilisy Róza. = – – : Pesti csodabogarak. Bp. 2005, Ab Ovo. 39-73. p.

Saly Noémi: Valamely csapszéket feltalálni. = Magyar Napló, 2005/2. 38-39. p.

Seiler Péter: Jánosi Zoltán: Szindbád tükörképei. = Irodalomismeret, 2005/2. 80-81. p.

Somos Béla: A nagy alterego. Jánosi Zoltán: Szindbád tükörképei. Találkozások Krúdy Gyulával című könyvéről. = Magyar Napló, 2005/június 39-41. p.

Stribik Ferenc–Péterfy Gergely–Gintli Tibor: Krúdy Gyula: A vörös postakocsi. = Beszélő, 2005/9. (szeptember) 97-100. p.

Szabó Zoltán: Kemény Gábor: Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába. = Irodalomtörténeti Közlemények, 2005/1. 130-135. p.

Szász István: A szellem ereje. = Népszava, 2005/166. (július 18.) 7. p.

Szenderák Gabriella: A pszichoanalízis hatásai Krúdy Gyula prózájában. (Szakdolgozat.) Bp., 2005. 61 p.

Szilágyi Zsófia: Ex libris. (Krúdy Gyula Összegyűjtött művei –Regények és elbeszélések 1.) = Élet és Irodalom, 2005/23. (június 10.) 23. p.

Takács Miklós: Egy Bécs városához címzett fogadó Budapesten. = Terek és szövegek. Újabb perspektívák a városkutatásban. Szerk. N. Kovács Tímea–Böhm Gábor–Mester Tibor. Bp. 2005, Kijárat. 285–292. p.

Török Tamás: Krúdy-fantázia. [Hangfelvétel] Kísérőzene: Hidas Frigyes. Rend. – –. Szereplők: Latinovits Zoltán (Rezeda Kázmér és Árnyék) [et al.] [Bp.] 2005, Hungaroton Records Kft. 2 CD (45 min 25 s) /Hungaroton classic/

Vajda Barnabás: Krúdy-reneszánsz a Felvidéken. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 2005/9. (szeptember) 90-94. p.

Várady, Ferenc: Nostalgia as Virtual Reality in Gyula Krúdy’s Post-Monarchic Works. = TRANS, Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften 15. 2005/August.

Venczel Sándor: Szerkesztői jegyzet. = Krúdy – Nyugat. Bp. 2005, Palatinus. 419. p.

Veres András: Mérei Ferenc művészet-lélektani munkássága. = Iskolakultúra (Szeged), 2005/5. (május) 3-15. p.

2006

– – : Jockey Club című regényében... = Rudolf királyfi, a boldogtalan szerelmes. Bp. 2006, Eri K. Hátlap.

– – : Krúdy Gyula: Szindbád ifjúsága és utazásai. = Kötelező olvasmányok lexikona. Szerk. Oroszlán Éva. Bp. 2006, DFT-Hungária Könyvkiadó. 112-113. p.

– – : Művészet és pszichoanalízis. = Thalassa, 2006/2-3. 217-218. p.

– – : Szindbád, a halhatatlan. = Új Szó Online (Kassa), 2006. december 21.

Angyalosi Gergely: A város mint nő. Krúdy Gyula: Aranyidő. = Alföld (Debrecen), 2006/6. (június) 71-78. p.

Ármás János: Magyar hasak. = Napló (Veszprém), 2006/60. (március 11.) 16. p.

Balogh Géza: Születésnapi gyertyák fényénél. Magyarországi Bábszínházak VIII. Találkozója. = Critikai Lapok, 2006/5-6.

Bartusz-Dobosi László: Szerelem a bálteremben, avagy: Mélyvizy Krúdy-kalandja. = Ezredvég, 2006/4. (április) 27-30. p.

Büky László: Kelemen Zoltán: Történelmi emlékezet és mitikus történet Krúdy Gyula műveiben. = Pannon Tükör (Zalaegerszeg), 2006/3. (május-június) 51-52. p.

Csiffáry Gabriella: Utolsó szavak. – Krúdy Gyula (1878-1933) = Búcsúszavak. Magyar írók, költők, színészek búcsúzó és búcsúztató szavai, írásai. Vál., szerk. és jegyzetekkel ellátta – –. Bp. 2006, Tericum. 30-31. p.

Dérczy Péter: A „nagy zabálás” mitológiája. Krúdy gasztronómiai tárgyú műveiről. = Hungarológiai Közlemények (Újvidék), 2006/4. 15-23. p.

Domonkosi Ágnes: Stílus és jelenség. Tanulmányok Krúdy stílusáról. = Magyar Nyelv, 2006/3. 355-360. p.

Eisemann György: A város mint emlék és funkció. = Induló modernség – kezdődő avantgárd. Szerk. Bednanics Gábor–Eisemann György. Bp. 2006, Ráció Kiadó. 234-246. p.

Fried István: Szomjas Gusztáv hagyatéka. Elbeszélés, elbeszélő, téridő Krúdy Gyula műveiben. Bp. 2006, Palatinus. 329 p.

Gaborják Ádám: Agyibagyi. Krúdy Gyula: Ady Endre éjszakái. = A Hét (Marosvásárhely), 2006/22. (június 6.) 17. p.

Gángó Gábor: Nosztalgia és szimbólumteremtés. A Ferenc József-mítosz kezdetei Krúdy Gyulánál. = Irodalomtörténet, 2006/2. 162-173. p.

Gelencsér Gábor: „...Egymásba áthorpadó képek és korok...” (részlet) = Liget, 2006/9. (szeptember)

Gizińska, Csilla: A kisváros motívuma Krúdy Gyula és Bruno Schulz prózájában. = Irodalom, nemzet, identitás. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. (Debrecen, 2006. augusztus 23-26.) Ld. 2010 (a kiadás éve)

Grendel Lajos: Magyar líra és epika a 20. században (7). A Nyugat első nemzedékének prózája. Krúdy Gyula (1978-1933). = Irodalmi Szemle (Pozsony), 2006/6. (június) 22-30. p.

Halmai Tamás: Az olvasás dicsérete-Krúdy Gyula Régi regények című novellájáról. = Alföld (Debrecen), 2006/12. (december) 49-52. p.

Huszárik Zoltán: Szindbád. [DVD-felvétel] Krúdy Gyula novelláiból írta és rend. Huszárik Zoltán. [Bp.] [2006] Dialóg Filmstúdió–Mokép Zrt. 1 DVD (91 min)

Jánosi Zoltán: Kerekes Elek Krúdy-sorozata. = Várhely (Sopron), 2006/1. 112-117. p.

Jánosi, Zoltán: Gyula Krúdy und Sindbad, der Schiffer – aus den Märchen aus Tausendundeiner Nacht. Der strahlende Aufstand von Gyula Krúdy. = TRANS, Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften 16. 2006/August.

Jenei Teréz: Pethő József: Krúdy-tanulmányok. = Pedagógiai Műhely (Nyíregyháza), 2006/3. 79-81. p.

Jolsvai András: Krúdy-összes. = 168 Óra, 2006/51-52. (december 21.) 76-77. p.

Karádi Zsolt: Krúdy Gyula példája. = Pedagógiai Műhely (Nyíregyháza), 2006/4. 116. p. [szám 0]

Kelecsényi László: Krúdy az oldalzsebben. = Élet és Irodalom, 2006/13. (március 31.) 28. p.

Kelecsényi László: Pajkos Krúdyak. = Palócföld (Salgótarján), 2006/1. 12-18. p.

Kelemen, Zoltán: Superstitions, Psychoanalysis, Mysticism? Questions about an unfinished Krúdy-novel. = Littérature et Medias. Actes du colloque. Novi Sad (Szerbia), 2006, Kiąa. 113-118. p.

Konrád György: Interjúrészlet. = Makk Károly: Egy filmrendező világa. Bp. 2006, Noran.

Lelkes Péter: A hasonlatok költője, avagy Tanuljunk könnyen, gyorsan Krúdyul! Nyíregyháza, 2006, Krúdy Kk. 139 p. Ill. Havasi Tamás.

Lőcsei Gabriella: Árnyéksakk. Emlékezés a hetvenöt éves Huszárik Zoltánra. = Magyar Nemzet, 2006/136. (május 20.) 30. p.

Marafkó László: Szindbád visszatér. = Budapest, 2006/4. (április) 31-33. p.

Mezősi Miklós: A dráma válsága – vagy drámaiatlan-e a történelmi játék? = Literatura, 2006/2. 173-184. p.

Müller Magda, B.: Szindbád a halhatatlan. Bp. 2006, M Filmtört. Fotógyüjt. Alapítvány. [116] p. Huszárik Zoltán grafikáival.

Pethő József: Állandóság és változás. Krúdy utolsó alkotói korszakának stílusáról. = VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Az előadások összefoglalói. Szerk. Görömbei András–Maticsák Sándor–Takács Miklós. [Debrecen], 2006. 261. p.

Pethő József: Krúdy Gyuláról. = Kláris, 2006/4. 50. p.

(p[raznovszky].m[ihály].): A szerkesztő utószava. = A magyar előfizető. Veszprém, 2006, Prospektus Nyomda. /A Prospektus Nyomda Krúdy-kiskönyvtára 15./ 77-80. p.

Praznovszky Mihály: Adalékok Krúdy dunántúliságához. = Irodalomtörténet, 2006/4. 645-652. p.

Praznovszky Mihály: Utószó. = Holdas este Füreden. Balatonfüred, 2006, Balatonfüred Városért Közalapítvány. 139-143. p.

Rácz I. Péter: A legbonyolultabb magyar író. Interjú Bezeczky Gáborral és Kelecsényi Lászlóval a Krúdy-összkiadás kapcsán. = litera.hu, 2006. október 24.

Rónay György: A regény és az élet. Bp. 2006, Szent István Társ.
Őszi utazások a vörös postakocsin.  274-283. p.
Az útitárs. 283-287. p.
Boldogult úrfikoromban. 287-289. p.

Rónay László: Az Argumentum Kiadó újdonságai. = Vigilia, 2006/11. 880. p.

Rónay László: Krúdy Gyula. = – – : Erkölcs és irodalom. A magyar irodalom rövid története. Bp. 2006, Holnap K. 277-280. p.

Saly Noémi: Pesti csodabogarak – Pilisy Róza. = Interpress magazin, 2006/3. 78-85. p.

Sebő József: „Erdők erdője.” A Bakony a magyar irodalomban. = Helyismereti könyvtárosok XII. országos tanácskozása. Barangolás térben és időben ezer esztendő magyar irodalmában, avagy a tájirodalom a helyismereti munkában. Veszprém, 2005. július 13-15. Szerk. Szabóné Vörös Györgyi. Veszprém, 2006, Eötvös Károly Megyei Könyvtár. 98-114. p.

Simoncsics Péter: A Krúdy-próza rejtélye (Imaginatív interpretáció). = „Die Wege und die Bewegungen.” Festschrift für Károly Csúri zum 60. Geburtstag. Bp. 2006, Gondolat. 313–328. p.

Sturm László: A szepességi kisváros Krúdy Gyula világában. = Magyar Napló, 2006/3. (március) 27-31. p.

Supka Géza: Szindbád halála. = Búcsúszavak. Magyar írók, költők, színészek búcsúzó és búcsúztató szavai, írásai. Vál., szerk. és jegyzetekkel ellátta – –. Bp. 2006, Tericum. 287-291. p.

Szaplonczay Dóra: Vonások a modern magyar próza kezdeteihez. Impresszionista jegyek Kaffka Margit Színek és évek és Krúdy Gyula Napraforgó című regényében. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2006. 44 p.

Szatmáry-Horváth Anna: A költő és a leányzó. Egy ismeretlen Krúdy-elbeszélés. = Új Horizont (Veszprém), 2006/3. 141-146. p.

Szatmáry-Horváth Anna: Krúdy Gyula az Orsovánál. = Irodalomtörténet, 2006/2. 174-188. p.

Szentendrei Zoltán: A kiadó utószava. = A magyar előfizető. Veszprém, 2006, Prospektus Ny. /A Prospektus Nyomda Krúdy-kiskönyvtára 15./ 75-76. p.

Szilassy Eszter: Pethő József: Krúdy-tanulmányok. Tinta Könyvkiadó. Budapest, 2005. (163 lap) = Magyar nyelvjárások. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 44. Szerk. Hoffmann István–Kis Tamás–Nyirkos István. Debrecen, 2006, DKLT. 167-170. p.

Törő Norbert: Metaforikus szövegmozgás. Krúdy Gyula: Asszonyságok díja. = Alföld (Debrecen), 2006/2. (február) 59-71. p.

Törő Norbert: Metaforikus szövegalakítás és mozgás Krúdy Asszonyságok díja című regényében. = Juvenilia I. Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája. Szerk. Kovács Zoltán és Szirák Péter. Debrecen, 2006, Kossuth Egyetemi Kiadó. 305-317.

Várady, Ferenc: „Path of the elders vs. Path of the gods” in Gyula Krúdy’s Sindbad novels. = TRANS, Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften 16. 2006/August.

Veres András: Mérei Ferenc művészet-lélektani munkássága. = Mérei élet-mű. Tanulmányok. Bp. 2006 [!2005], Új Mandátum. 211-241. p.

Zeke Gyula: „E könyv, ha majdan nem leszek többé...” = Budapest, 2006/4. (április) 33-35. p. Fotó: Sebestyén László.

2007

– – : A Teljes Krúdy... = Magyar Hírlap, 2007/56. (március 7.) 24. p.

– – : Az elkésett utas ajándéka. = Új Szó Online (Kassa), 2007. december 18.

– – : Budai séták Krúdyval, avagy a kocsmák hajdani világa. = Magyar Hírlap, 2007/28. (február 2.) 20. p.

– – : Égtájak Fesztivál – Vendégségben a Délvidéken. Zenta-Művelődési Ház, 2007. november 23. 17:00

– – : Kötet a Krúdy-hasonlatokról. = Magyar Hírlap, 2007/2. (január 3.) 19. p.

– – : Krúdy karján a Tabánban. = Óbuda, 2007/3. (február 1.) 15. p.

– – : Krúdy óbudai évei. Beszélgetés az író unokahúgával. (Krúdy Anna) = Óbuda, 2007/3. (február 1.) 15. p.

– – : Őszi magyar kulturális programok New Yorkban. = Népszava, 2007/214. (szeptember 13.) 6. p.

Bán, András Zoltán: Closing Time. = The Hungarian Quarterly, 2007/186. (summer) 81-85. p.

Bezeczky Gábor: Siker és népszerűség: a legenda kezdete. = A magyar irodalom történetei. II. Szerk. Szegedy-Maszák Mihály–Veres András. Bp. 2007, Gondolat Kiadó. 791–806. p.

Borbély, Szilárd: Ex libris. (Fried István: Szomjas Gusztáv hagyatéka. Elbeszélés, elbeszélő, téridő Krúdy Gyula műveiben.) = Élet és Irodalom, 2007/5. (február 2.) 10. p.

Buda Attila: Krúdy Gyula: Publicisztikai írások 1. (Krúdy Gyula összegyűjtött művei 6.). = Irodalomtörténet, 2007/4. 601-609. p.

Büky László: Fried István: Szomjas Gusztáv hagyatéka. Elbeszélés, elbeszélő, téridő Krúdy Gyula műveiben. = Pannon Tükör (Zalaegerszeg), 2007/1. 49-50. p.

Csicsai Antal–Kosztolányi József: Fagyöngy. Szerkesztett játék Krúdy Gyula Szindbád ifjúsága és utazásai című novellaciklusa nyomán. = Vajdasági Magyar Digitális Adattár, Rendezvények.

Csóka Zsuzsanna: Krúdy Gyula emlékezéstechnikája. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2007. 53 p.

Debreczeni Tibor: Novemberi napló 2007. = Szín, 2007/6. (december) 90-91. p.

Demény Péter: Utószó. = Krúdy Gyula: Fogadó a régi világhoz. Kolozsvár, 2007, Polis.

Dérczy Péter: A „nagy zabálás” mitológiája. Krúdy gasztronómiai tárgyú műveiről. = Alföld (Debrecen), 2007/9. (szeptember) 97-104. p.

Dérczy Péter: Fikció és tapasztalat Krúdy tényregényeiben. = Irodalom és tapasztalat. Az MTA Irodalomtudományi Intézetének Modern Magyar Irodalmi Osztálya és az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Tanszéke konderenciája. 2007. november 27-28. (Illyés Gyula Archívum és Műhely, 1067 Budapest, Teréz krt. 13. I. em.)

Dérczy Péter: Variációk Krúdyra. Kelecsényi László: Nagy kópéságok. Krúdy-titkok nyomában. = Élet és Irodalom, 2007/40. (október 5.) 24. p.

Eisemann György: Gintli Tibor: „Valaki van, aki nincs.” Személyiségelbeszélés és identitás Krúdy Gyula regényeiben. = Irodalomtörténet, 2007/4. 588-595. p.

Ferencz Anna: A fokalizáció mint (vak)ablak. Elbeszélés és fokalizáció viszonya Krúdy Gyula Asszonyságok díja című regényében. = Retorika és narráció. Szerk. Hajdu Péter–Ritoók Zsigmond. Budapest–Szeged, 2007, Gondolat Kiadó–Pompeji. 133-143. p.

Finta Gábor: Kelecsényi László: Nagy kópéságok. Krúdy-titkok nyomában. = Irodalomtörténet, 2007/4. 610-613. p.

Fleisz Katalin: A látás mint a megismerés problémája Krúdy Mit látott Vak Béla szerelemben és bánatban című regényében. = Szkholion (Debrecen), 2007/2. (őszi félév) 30-39. p. [év 0]

Fried István: Bevezetés Krúdy Gyula Palotai álmok című regényének olvasásába. = Limes (Tatabánya), 2007/4. 37-42. p.

Gintli Tibor: Az elbeszélői autoritás elvesztése. = A magyar irodalom történetei. III. Szerk. Szegedy-Maszák Mihály–Veres András. Bp. 2007, Gondolat Kiadó. 162–173. p.

Gintli Tibor: Fried István: Szomjas Gusztáv hagyatéka. Elbeszélő, elbeszélés, téridő Krúdy Gyula műveiben. = Irodalomtörténet, 2007/4. 596-600. p.

Gintli Tibor–Schein Gábor: Krúdy Gyula. = – – : Az irodalom rövid története II. A realizmustól máig. Pécs, 2007, Jelenkor Kiadó. 273-278. p.

Huszka Levente: In The Jules Krúdy Restaurant. = Zempléni Múzsa (Sárospatak), 2007/3. (ősz) 82-85. p.

Irányi István: Irodalmi emlékeimből. [Balatonfüred], 2007, Szerző. 155 p.

Jónás Erzsébet, Cs.: Pethő József: Krúdy-tanulmányok. = Magyar Nyelvőr, 2007/2. (április-június) 258-261. p.

Kákonyi [Péter]: Az ismeretlen íróóriás. A Kalligram ötven kötetben adja ki Krúdy Gyula szépprózáit. = Magyar Nemzet, 2007/77. (március 20.) 15. p.

Kanizsa József: Margitszigeti fák. (Krúdy Gyulára emlékezve) = Hévíz (Keszthely), 2007/2-3. 22. p.

Kelecsényi László: Hol (nem) járt Krúdy Gyula? = Holmi, 2007/12. (december) 1559-1565. p.

Kelecsényi László: Honnét jön az író? = Tekintet, 2007/2. 92-97. p.

Kelecsényi László: Krúdy Gyula hölgyei. = Élet és Irodalom, 2007/51. (december 21.)

Kelecsényi László: Nagy kópéságok. Krúdy-titkok nyomában. Bp. 2007, Fekete Sas. 207 p.

k[ellei]gy[örgy]: Krúdy Gyula cigányálma. =  Napló (Veszprém), 2007/242. (október 16.) 7. p.

Keserű József: A tér kísértetiessége Krúdy Gyula N.N. című regényében. = Literárna textovost' a identita postáv – Irodalmi szövegszerűség és szereplői identitás. Szerk. H. Nagy Péter. Nyitra (Szlovákia), 2007, Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre. 70-80. p.

Király Julianna Hajnal: Könyv és film között. Doktori disszertáció. Bp. 2007, ELTE BTK 186 p.

Lukács Melinda: Kosztolányi-napok. = Képes Ifjúság (Újvidék), 2007/2438. (április 2.) 10-11. p.

Márai Sándor: Krúdy. = A magyar esszé antológiája 3. Vál., szerk. Domokos Mátyás–Lakatos András. Bp. 2007, Osiris. 576-579. p.

Marton Árpád: Bennünk élő ország. (valahol) = Új Ember, 2007/4. 11. p.

Nagy Sz. Péter: Túlbecsült örökség. Fried István: Szomjas Gusztáv hagyatéka. = Kritika, 2007/5. 35-36. p.

Novák Béla: A párbajozó úriember. Doktori disszertáció. Bp. 2007, ELTE BTK. 194 p.

Ozsvald Árpád: Krúdy Gyula. = – – : Az idő halála. I-IV. [Vál., szerk. és az utószót írta Tóth László.] Dunaszerdahely (Szlovákia), 2007-2010, Nap K.

Pethő József: Állandóság és változás a „Krúdy-stílus”-ban. = Nyelv, nemzet, identitás I. Az VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22–26.) nyelvészeti előadásai. Szerk. Maticsák Sándor. Budapest-Debrecen, 2007, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. 337-346. p.

Pethő József: Állandóság és változás. Krúdy utolsó alkotói korszakának stílusáról. = Magyar Nyelvőr, 2007/1. (január-március) 63-75. p.

R. A.: Várostörténet az irodalomban – irodalom a városban. = Újpesti Napló, 2007/4. (március 30.) 11. p.

Raisz Rózsa, V.: Pethő József: A halmozás alakzata. A halmozás fogalmának, típusainak és funkcióinak vizsgálata. (Krúdy Gyula Szindbád ifjúsága című kötete alapján.) = Irodalomtörténet, 2007/4. 614-617. p.

Szatmáry-Horváth Anna: Három új Krúdy-kötet. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2007/3. 373-378. p.

Szegedy-Maszák Mihály: Az átminősített múlt. A kettős Monarchia emléke a magyar irodalomban. = A Monarchia kora – ma. Szerk. Gerő András. Bp. 2007, ÚMK. /Habsburg történeti monográfiák 1./ 154-170. p.

Szivák-Tóth Tibor: Kelemen Zoltán: Történelmi emlékezet és mitikus történet Krúdy Gyula műveiben. = Irodalomtörténet, 2007/4. 618-626. p.

Urbanik Tímea: A mögöttiség térképzetei Mészöly Miklós prózatájaiban. = Bárka (Békéscsaba), 2007/2. 101-109. p.

Vida Lajos: Szép Ernő és Krúdy. = – – : Szép Ernő-könyv. Szép Ernő élet- és pályarajza. Debrecen, 2007, Csokonai K. 201-209., 285-286. p.

2008

– – : A hónap filmje: Huszárik Zoltán: Szindbád. = sulinet.hu/media, 2008. [web archive]

– – : Az útitárs. Zenta-Zentai Alkotóház, 2008. február 14. 18:00

– – : Das junge slowakische Bauermädchen... = Das Gespenst von Podolin. Bp.-Wien, 2008, Kortina. Fülszöveg.

– – : Előterjesztés – a Közgyűléshez – a Krúdy-évfordulóhoz kapcsolódó rendezvények, megemlékezések szervezésére. (53.423/2008. IX.) Nyíregyháza, 2008. szeptember 22.

– – : Ezen a napon. = Népszava, 2008/247. (október 21.) 12. p.

– – : Filmek és portréműsor Krúdy Gyula emlékére. = hírextra, 2008. október 15.

– – : Irodalmi est. Szabadka-Szarvas Gábor Könyvtár, 2008. február 13. 18:00

– – : Krúdy és Karinthy – két ismeretlen ismerős a Nyugat tájairól. = magyartanarok.fw.hu, 2008. november 22.

– – : Krúdy–Karinthy-konferencia a Kossuth Klubban. = litera.hu, 2008. november 18.

– – : Krúdy-napok Nyíregyházán. = nyiron.hu, 2008. október.

– – : Rekord született! = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 2008/250. (október 25.) 10. p.

– – : Rekordkísérlet az első órán. = Nyíregyházi napló (Nyíregyháza), 2008/35. (október 16.) II. p.

– – : Új Krúdy életmű sorozat. = Nyugati Hírlevél, 2008/114. (augusztus 1.)

A Nyugat stiláris sokszínűsége. A Nyugat születésének 100. évfordulója alkalmából a 2008. május 28-án Debrecenben tartott tudományos emlékülés anyaga. Szerk. Szikszainé Nagy Irma. Debrecen, 2008, Kossuth Egyetemi Kiadó. 166 p. /A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai 87./
Kemény Gábor: A Nyugat stílusa – amely nincs, és mégis van. 9-16. p.
Pethő József: „Legjobban azonban a hangja tetszett...” Krúdy stílusának jellemzése és értékelése a Nyugatban. 31-40. p.

Alexa Károly: Magyar Pannónia (6. rész). = Életünk (Szombathely), 2008/6-7. 16-23. p.

Arató László: Krúdy és Karinthy – két ismeretlen ismerős a Nyugat tájairól. = magyartanarok.fw.hu, 2008. november 22.

Balassa Péter: A kontempláció mint kaland. Márai Sándor Szindbád hazamegy című regényéről. = Márai Sándor. Mennyből az angyal. Szerk. Pomogáts Béla. Dunaszerdahely, 2008, Nap Kiadó. /In memoriam./ 116-128. p.

Balogh Anita: Krúdy emléktáblát avattak. = szatmar.ro, 2008. október 17.

Batki, John: Alvinczi de Genere Szemere. = The Hungarian Quarterly, 2008/192. (winter) 99-114. p.

Bence Erika: Egy legenda folytatása. Krúdy Gyula: Kossuth fia. = – – : A XX. század metaforái. Értelmezések, elemzések, bírálatok a magyar irodalom körébőé. Zenta (Szerbia), 2008, zEtna. /Altus3 6./ 7-15. p.

Benyovszky Krisztián: A hagyomány kísértése. (Grecsó Krisztián: Tánciskola. Magvető, 2008.) = Műút (Miskolc), 2008/7. 73-75. p.

Bíró Zoltán: Ködlovagok. = Magyar Nemzet, 2008/132. Hétvégi melléklet. 16. p.

Boldizsár Ágnes: Krúdy és Márai Szindbádja. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2008. 51 p.

Cservenyák Katalin: Krúdy-napok Nyíregyházán. = Népszabadság, 2008/244. (október 17.) 11. p.

Dalos, György: Nachwort. = Das Gespenst von Podolin. Bp.-Wien, 2008, Kortina. 265-267. p.

Erdélyi S. Gábor: A magyar Casanova. = 168 Óra, 2008/28. (július 10.) 44. p.

Fráter Zoltán: Régi képek. Egy allegória toposza Krúdy novellájában. = Tempevölgy (Balatonfüred), 2008/mutatványszám. 71-74. p.

Fried István: „Álmok üldögélnek a boltok cégtábláin, mint pihen ő madarak...” (A Krúdy-művek álomvilága, álomvilágok Krúdy Gyulája) = Műhely (Győr), 2008/6. 58-63. p.

Gondos Gyula: Egy szabolcsi egyben pesti író. = – – : A zengő labyrinth. Nyíregyháza 2008, Örökségünk Kvk. 6-10. p.

Hadas Miklós: A maszkulinitás társadalmi konstrukciói és reprezentációi. (Akadémiai doktori értekezés.) 2008.

Hegyi Zoltán: Új idióták, régi királyok. = Magyar Nemzet, 2008/147. (május 31.) 33. p.

Jékely Zoltán: Krúdy Gyula igézése. = Látó (Marosvásárhely), 2008/10. (október)

Kelemen Zoltán: Krúdy Gyula. = Nemzeti Évfordulóink. Np. 2008, Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága. 29. p.

Kemény Gábor: A Nyugat jelentősége a modern magyar szépirodalmi stílus kiteljesedésében. = Magyar Nyelvőr, 2008/3. 279-301. p.

Kemény Gábor: A pajzsos ember motívuma Krúdy Gyula prózájában. = Magyar Nyelv, 2008/2. 203−207. p.

Keserű József: Krúdy és a kísérteties. = Partitúra (Nyitra), 2008/1. 11-48. p.

Keserű József: Narratíva és etika összefüggései Krúdy Gyula: Az útitárs című regényében. = Fórum (Somorja), 2008/4. 27-41. p.

Kis Béla: Az elbeszélésciklus mint kötetkompozíció. = Literatura, 2008/3. 277-289. p.

(KM): Nekünk is üzen a „ködlovag” = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 2008/245. (október 18.) 1., 8. p.

K. M. – L. T. L.: Ínycsiklandozó Krúdy-napok. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 2008/227. (szeptember 27.) 5. p.

Kosztolányi Péter: Ákos Krúdy-képeskönyve. = Szekszárdi Vasárnap, 2008/45. (december 21.) 10. p.

Kovács Szilvia: Budapest emlékezete. Város- és élettörténet mint egymást író szövegek dialógusa Krúdy Gyula Budapest vőlegénye című regényében. = Mozgásban. Irodalomtudományi PhD-konferencia elméleti irányvonalakról, kihívásokról és lehetőségekről. Összeáll. Bodrogi Ferenc Máté–Miklós Eszter Gerda. Studia Litteraria 46. köt. Debrecen, 2008, Kossuth Egyetemi Kiadó. 120-128. p.

Krúdy Omázs. = A Vörös Postakocsi (Nyíregyháza), 2008/Tél.
Gerliczki András: Tintagomba 55. p.
Balogh Péter: Folyamatos múlt 56-59. p.
Béres Tamás: Csokorba kötött szerelmi történet 59-62. p.
Nagy Zsuka: ordenáré fogadó; second hand world 62-66. p.
Csabai László: Téboly 66-72. p.
Oláh András: A napidíjas és az Úristen között lebegő (Hommage á Krúdy Gyula) 73-76. p.

Laczkó András: Krúdy Gyula és a pesti regény. = Hévíz (Keszthely), 2008/2-3. 32-39. p.

L[aik]. E[szter].: „Magyar író karácsonya.” = Könyvhét, 2008/1-2. (január) 14. p.

Lőcsei [Gabriella]: Ilonák, Ernák, Remények. Krúdy Gyula szerelmei. = Magyar Nemzet, 2008/224. (augusztus 16.) 35. p.

Lukáts János: Az eltűnt nyomok idején. Krúdy Gyula: Szindbád ifjúsága és megtérése. = Napút, 2008/7. 93-96. p.

Márai Sándor: Krúdy. = – – : Az írástudó – publicisztika 1925–1927. Bp. 2008, Helikon. 113–116. p.

Marmiroli, Lorenzo: Világirodalmi vonatkozások A vörös postakocsiban. = Fiatal kutatók és Olaszország. Tanulmányok. Szeged, 2008, SZEK Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 81-86. p.

Olasz Sándor: Krúdy és Márai titkai nyomában. Fried István: Szomjas Gusztáv hagyatéka. Elbeszélés, elbeszélő, téridő Krúdy Gyula műveiben; Író esőköpenyben. Márai Sándor pályaképe. = Tiszatáj (Szeged), 2008/3. 92-95. p.

Orosz Magdolna: Monarchia-diskurzus és az emlékezés terei Krúdy Gyula Boldogult úrfikoromban című regényében. = Irodalomtörténet, 2008/2. 233–248. p.

Pethő József: A hasonlatok szövegszerkezeti szerepe Krúdy utolsó Szindbád-ciklusában. = Elméletek és módszerek. Szerk. P. Lakatos Ilona–Pethő József. Nyíregyháza, 2008, Bessenyei György Könyvkiadó. 69-79. p.

Pethő József: Krúdy és Móricz: keletiek a Nyugatban. = Pedagógiai Műhely (Nyíregyháza), 2008/3. 5-10. p.

Pethő József: Krúdy és Nyíregyháza. = Krúdy Gyula: Őszinte nyíregyházi kalauz. Szerk. és bev. – – . Nyíregyháza, 2008, Krúdy Könyvkiadó. 7-23. p.

Pethő József: Még egyszer a hídon. (Krúdy Gyula: A hídon.) = Jenei Teréz–Pethő József: Stíluselemzés. Főiskolai tankönyv. Nyíregyháza, 2008, Bessenyei Könyvkiadó. 29-39. p.

Pethő József: Szabó Szindbád és társai. A névadás szerepe a Krúdy-stílus iróniájában. = Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Balatonszárszó, 2007. június 22–24. Szerk. Bölcskei Andrea–N. Császi Ildikó. Bp. 2008, Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke. /A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai 1./ 597-603. p.

Raisz Rózsa, V.: Egy Krúdy-kisregény szerkezetéről. A makroszerkezet és a mező-, mikrostruktúrák összefüggése. = – – : Szövegszerkezet és stílus Márai Sándor kisprózai műveiben. Eger, 2008,  Líceum Kiadó.

Rezeda Kázmér (a Szerk.): Krúdy Gyula kitalálása. = A Vörös Postakocsi (Nyíregyháza), 2008/Ősz. 1. p.

Rónay László beszélgetése Kenyeres Zoltánnal. A 100 éves Nyugatról. = Vigilia, 2008/2. 134-141. p.

Rónay László: Krúdy Gyula nyomában = – – : Szoborpark. Bp. 2008, Argumentum. 95-96. p.

Szabó: Könyvtári délután. = Nyíregyházi napló (Nyíregyháza), 2008/35. (október 16.) III. p.

Szappanos Gábor: Szindbád, a holdolajos képű temetői hajós. = Kortárs, 2008/4. 122-127. p.

Szatmáry-Horváth Anna: Krúdy és a Nyugat. = 100 éves a Nyugat. Az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola és a Petőfi Irodalmi Múzeum konferenciájának (2008. február 20–22.) anyaga. [Bibliogr. ]

Szegedy-Maszák, Mihály: Gyula Krúdy's Visions of Unexpected Death. = The Hungarian Quarterly, 2008/190. (summer) 3-6. p.

Szigethy Gábor: Főhajtás XV. – Szerepek, színészek, terített 3. = Kortárs, 2008/7-8. 10-107. p.

Szikszainé Nagy Irma: A kérdésalakzatok retorikája és stilisztikája. (Akadémiai doktori értekezés.) Debrecen, 2008, Debreceni Egytemi Kiadó. 400 p.

Szindbád titkai. Krúdy Gyula szerelmei. Szerk. Kelecsényi László. Bp. 2008, Holnap K. 301[7] p.

Szitár Katalin: Az emlékező elbeszélés Krúdy novellisztikájában. Doktori iskolai előadás. Pécs, 2008, PTE Irodalomtudományi Doktori Iskola.

Tegyi Tibor: Hídon. Dramatikus foglalkozás 13-14 éves gyerekeknek – Krúdy Gyula novellája alapján. = Drámapedagógiai magazin, 2008/1. 48-51. p.

Vicei Károly: A szerelem világnapján. Az útitárs. = Képes Ifjúság (Újvidék), 2008/2481. (február 13.) 30-31. p.

Vicei Károly: Krúdy Gyula: Az útitárs. = Vajdasági Magyar Digitális Adattár, Rendezvények. Szabadka Zenta.

Vitéz Ferenc: Krúdy és Debrecen. Krúdy Gyula publicista pályakezdése. = Néző Pont (Debrecen), 2008/12-13. (április-május) 242-259. p. Ill.

Vitéz Ferenc: Szindbád hazamegy. Vázlat Márai Sándor Krúdy-képéről. = Néző Pont (Debrecen), 2008/14-15. (nyár) 454-467. p. Ill.

Vitéz Ferenc: „Tudósok naptára.” Vázlat Krúdy Gyula irodalomszemléletéhez – és hozzászólás az Irodalmi Kalendáriom néhány felvetéséhez. = Néző Pont (Debrecen), 2008/16-17.  (szeptember-október) 627-642. p. Ill.

Webb, W. L.: The Magical Gone Wrong (Gyula Krúdy: Ladies Day (Asszonyságok díja). = The Hungarian Quarterly, (summer) 2008/190. 134-137. p.

2009

– – : A város írója: Krúdy Gyula. = Helyben Vagyunk, 2009/89. (november 26.) 21. p. Pesti Est ksz.

– – :  Emlékezés. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 2009/248. (október 22.) 1. p. (Fotó: Sipeki Péter.)

– – : Nyugat-képeskönyv. Fotók, dokumentumok a Nyugat történetéből. Vál., összeáll., szerk. Kelevéz Ágnes–Szilágyi Judit. Bp. 2009, PIM. [55.], [139.] p.

Angyal László: Az irodalmi névadás Krúdy Gyula Asszonyságok díja című regényében. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 2009/9. 72-81. p.

Angyalosi Gergely: A város mint nő. Krúdy Gyula: Aranyidő. = – – : A minta fordul egyet. Esszék, tanulmányok, kritikák. Bp. 2009, Kijárat Kiadó. 25-33. p.

Arató László: Krúdy és Karinthy – két ismeretlen ismerős a Nyugat tájairól. = Hírharang, 2009/1. (november)

Balogh Mária: Szerelmes szavak színpada. = Szabad Föld, 2009/45. (november 6.) 39. p.

Bán Zoltán András: Lovagok egymás közt. Krúdy Gyula: Bródy Sándor vagy A nap lovagja. = – – : Meghalt a főítész. Esszék és kritikák. Bp. 2009, Scolar.

Bedecs László: Álom és szegénység. Krúdy Gyula írásai Óbudáról. = Napút, 2009/7. (július) 125-128. p.

Benedek Szabolcs: A bolsi. Krúdy-remake. = Vigilia, 2009/7. 516-526. p.

Bezeczky Gábor: Angyalosi Gergely: A minta fordul egyet. = Literatura, 2009/4. 543-548. p.

Bujdosó Eszter: A szecessziós jegyek vizsgálata Krúdy Gyula írásművészetében. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2009. 46 p.

Buzogány Anna: Szindbád emlékezete. Huszárik Zoltán Szindbád című filmjének párbeszéde Krúdy Gyula novelláival. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2009. 54 p. Ill.

Büky László: Kemény Gábor 2010: A nyelvtől a stílusig. Válogatott tanulmányok, cikkek. Budapest, Tinta Könyvkiadó. 460 lap (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 100.) = Nyelvtudomány (Szeged), 5-7. 2009-2011. 233-237. p.

Cserhalmi György: Beköszöntő helyett. (Krúdy / Parti Nagy – Boldogult úrfikoromban) = terasz.hu, 2009. október 10.

Csordás Lajos: Krúdy Gyula a „Sárkányfejes” házban. = Kismező, Nagymező, Broadway. Metszet térben és időben. Szerk. Kemény Mária. Bp. [2009], Műcsarnok. 542-549. p.

Darvasi László: Aki megmenti a gyorsétterem krumplisütőjét. Krúdy Gyula francia kiadás elé. = A Vörös Postakocsi (Nyíregyháza), 2009/nyár. 3-5. p.

Dobai Péter: Krúdy Gyula a Margit-szigetről Óbudára költözik, meghalni. = Napút, 2009/7. 22. p.

Évforduló. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2009/2. (május) [A 2008 október 17-én Nyíregyházán tartott Krúdy-emlékülésen hangzottak el.]
Kemény Gábor: Krúdy Gyula ismeretlen regénye. 227-233. p.(Kötetben is, javított szöveggel: Krúdy körül. Budapest, 2016, Tinta Könyvkiadó. 75-81. p.)
Fráter Zoltán: Negyven év. 234-240. p.
Gintli Tibor: A komparisztika mai lehetőségei a Krúdy-olvasásban. 241-245. p.
Pethő József: Megszemélyesítés és tárgyiasítás a Nyírség „lírai mitológiájáéban. Adalékok Krúdy Gyula N. N című kisregényének stílusvizsgálatához. 246-252. p.
Ajtay-Horváth Magda: A mű és angol tükre. A fordítási folyamat természetéről. 253-262. p.

Finta Gábor: A ciklus vőlegénye. Krúdy Gyula: Budapest vőlegénye. = Alföld (Debrecen), 2009/1. 91-97. p.

Finta Gábor: Az elbeszélésciklus bűvöletében. = Literatura, 2009/2. 236-251. p.

Fleisz Katalin: Az identitás problémája Krúdy Gyula Ál-Petőfi című regényében. =  Irodalomtörténeti Közlemények, 2009/2. 226–235. p.

Fleisz Katalin: „Amíg élünk, minden kísértetté változik.” Az elmúlt századra való emlékezés Krúdy Gyula Budapest-történeteiben. = Tempevölgy (Balatonfüred), 2009/4. (december) 41-46. p. [szám hiányzik]

Fleisz Katalin: Magyarság- és '48-as élmény Krúdy Gyula két regényében. = A magyarságtudományok önértelmezései. A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája, Budapest, 2008. augusztus 22-24. Szerk. Dobos István–Bene Sándor. Bp. 2009, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. 55-61. p.

Fráter Zoltán: Krúdy Gyula és Balatonfüred. (Meghívó 2009-ből.) = Életünk (Szombathely), 2012/12. [5.] p.

Fráter Zoltán: Utolsó liter a Kéhlitől. = Napút, 2009/7. (július) 95-97. p.

Frivaldszky János: Bepillantás Krúdy Gyula műhelyébe. = Jászsági Évkönyv. Szerk. Pethő László. Jászberény, 2009, Jászsági Évkönyv Alapítvány. 12-16. p.

Furkó Zoltán: Oh, les beaux jours! – Ó, azok a szép napok! = Kapu, 2009/6-7. 77. p.

Gintli Tibor: Anekdota és modernség. = Tiszatáj (Szeged) 2009/1. 59-65. p.

Győri Orsolya: Elbeszélésmód és téralakítás. Doktori disszertáció. Bp. 2009, ELTE BTK 250 p.

Hajdu Péter: Mikszáth, Krúdy, Márai és a tótok. = – – : Irodalom, történet, titok, idegenség. Bp. 2009, Balassi. /Opus–Irodalomelméleti tanulmányok, új sorozat 12./ 179-202. p.

Halmai Tamás: Az olvasás dicsérete. Krúdy Gyula Régi regények című novellájáról. = – – : Isteni fény, emberi lény. Esszék, kritikák. Bp. 2009, Kortárs. /Kortárs esszé./ 77-83. p.

Jankovics Mária: Kultúrák dialógusa egy Krúdy-elbeszélés orosz fordításának tükrében. = NYME BTK (Szombathely), Tanulmányok 2009/10. 261-268. p.

K[ácsor]. Zs[olt].: Ákos Krúdyt idézett az iskolában. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 2009/43. (február 20.) 5. p.

Katona Edit: „Krúdy hárfája zengi át az ausztrál éjszakát”. A zene és a hangszerek mint a metaforák forrástartományai. = Hungarológiai Közlemények (Újvidék), 2009/4. 57-74. p.

Katona György vázlata Krúdyról. = Néző Pont (Debrecen), 2009/23-24. (március-április) 373. p.

Kelecsényi László: Krúdy és a nők. = tabananno.blogspot.com, 2009. november 22.

Kelecsényi László: Krúdy Gyula: Pest hibái. (Közzéteszi – –.) = Holmi, 2009/10. (október) 1373-1376. p.

Kelecsényi László: Szindbád feltámadásai. Egy keletkező kultusz stációi. = Tempevölgy (Balatonfüred), 2009/2. (június) 39-41. p.

Kelecsényi László: Zsenik egymásközt. = Tempevölgy (Balatonfüred), 2009/4. (december) [szám 0]

Kelemen Zoltán : Távolodó történelem. Lovik Károly és a századforduló monarchiája. = Új Forrás (Tatabánya), 2009/7. (szeptember)

Kelenik Éva: A lét kérdése Krúdy Gyula: Mit látott Vak Béla szerelemben és bánatban c. regényében. (Szakdolgozat.) Bp., 2009. 35 p.

Kemény Gábor: Prózastílus-jellemzés kvantitatív módszerrel (Krúdy Gyula három regénye és tíz novellája 1913-ból). = Magyar Nyelvőr, 2009/2. 155−196. p.

Kemény Gábor: Stílusirányzatok a Nyugat első korszakában. = Magyar Nyelv, 2009/2. 156-166. p. (Kötetben is, javított szöveggel: Krúdy körül. Budapest, 2016, Tinta Könyvkiadó.)

Kerék Imre: Hat Krúdy-etűd, Hommage a Krúdy Gyula. = Somogy (Kaposvár), 2009/2. 56-57. p.

Kerék Imre: Két Krúdy-négysoros. = Műhely (Győr), 2009/1. 20. p.

Keserű József: Krúdy és a kísérteties. – Krúdy Gyula: N.N. = – – : Mindez így. Tanulmányok, kritikák 1999-2009, Dunaszerdahely (Szlovákia), 2009, Nap K. /Kaleidoszkóp könyvek 13./

(KM): A Krúdy-szülők forognak sírjukban. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 2009/236. (október 8.) 13. p.

Kovács Balázs: Keleti filozófiák Krúdy Gyula regényeiben. (Szakdolgozat.) Bp., 2009. 40 p.

Kovács Szilvia: A város mint az emlékezet médiuma (Krúdy Gyula: Budapest vőlegénye). = Alföld (Debrecen), 2009/11. 88-101. p.

Kovács Zoltán, Z.: A magyar irodalom történetei. 1800-tól 1919-ig. = Literatura, 2009/1. 137-144. p.

Lengyel András: A barkochba játék eredetéhez. = Iskolakultúra (Szeged), 2009/10. 132-136. p.

Majercsík Mária: Krúdy és Podolin. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 2009/3. 64-71. p.

Márai Sándor: A teljes napló. 1950-1951. Bp. 2009, Helikon Kiadó. 318. p.

Marmiroli, Lorenzo: Alcune delle influenze letterarie ne La carrozza cremisi. = Nuova Corvina, Numero 21. 2009/maggio. 87-93. p.

Marmiroli, Lorenzo: Nemzetközi vonatkozások a vörös postakocsiban. (Modelli letterari stranieri nel romanzo la Carozza cremisi di Gyula Krúdy) = Rivista di studi ungheresi, Nuova serie, n. 8. 2009. 70-76. p.

Mohai V. Lajos: A Ferenc József-i kor írója. = Új Forrás (Tatabánya), 2009/7. (szeptember)

Mohai V. Lajos: Krúdy, a Ferenc József-i kor írója. = – – : Egy szín tónusai. Bp. 2009, Prae.hu. 78-84. p.

Molnár Júlia: Gyula Krúdy: Meinerzeit. Vergleichende Analyse von Übersetzung und Originaltext. Krúdy Gyula: Boldogult úrfikoromban. Az eredeti mű és a fordítás összehasonlító elemzése. Bp. 2009, ELTE BTK Germanisztikai Intézet. 63, [7] l.

Nagy L. János: Szikszainé Nagy Irma (szerk. és bev.): A Nyugat stiláris sokszínűsége. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2008. = Magyar Nyelvőr, 2009/3. (július-szeptember) 333-336. p.

Olasz Sándor: Regény a 20. században – a 20. század a regényben. = Forrás (Kecskemét), 2009/12. 41-49. p.

Orcsik Roland: Rúgjatok be Kiss Lászlóval! (Kiss László: Árnyas utcai szép napok) = Alföld (Debrecen), 2009/12. 154-158. p.

Orosz, Magdolna: Gyula Krúdy: Biographie; Das novellistische Werk; A vörös postakocsi (Die rote Postkutsche); Boldogult úrfikoromban (Meinerzeit) = Kindlers Literatur Lexikon. Hrsg. Heinz Ludwig Arnold. Stuttgart, 2009, Metzler. 457-460. p.

Pál Marianna: Az interperszonalitás mint a narratíva szervezőelve Krúdy Gyula Napraforgójában. = Thalassa, 2009/2. 57-84. p.

Pethő József: V. Raisz Rózsa két új kötetéről. = Magyar Nyelvőr, 2009/4. 498-502. p.

Révész és Bíró fényképe. = Nyugat–képeskönyv. Fotók, dokumentumok a Nyugat történetéből. Bp. 2009, PIM. 57. p.

Sántha József: A lakatlan jelen. – A „Napraforgó” világa. Krúdy Gyula: Regények és nagyobb elbeszélések. = Holmi, 2009/6. (június) 817-827. p.

Sümegi György: Márton Ferenc és az irodalom. Irodalmi illusztrációk, arcképtanulmányok. = Székelyföld (Csíkszereda), 2009/8. (augusztus) 130-148. p.

Szegedy-Maszák, Mihály: The reevaluated past. The memory of the Dual Monarchy in Hungarian literature. = Hungarian Studies, 2009/2. 247-266. p.

Szilágyi Zsófia: Ex libris. (Krúdy Gyula: Regények és nagyobb elbeszélések 7.) = Élet és Irodalom, 2009/1. (január 2.) 25. p.

Szilágyi, Zsófia: Labours Lost? Mihály Szegedy-Maszák: Megértés, fordítás, kánon. = The Hungarian Quarterly, 2009/193-196. (spring) 137-140. p.

Szűk Balázs: Szindbád csendje. = ofi.oh.gov.hu, 2009. június 17.

Törő Norbert: „Talán elvesztem valahol ezen a tájon...?” (A rögzíthetetlenségben/bizonytalanságban megalkotott én modellje Krúdy Gyula N. N.-jében.) = Tanulmányok a XX. századi irodalom köréből. Összeáll. Imre László–Gönczy Monika. Studia Litteraria 47. Debrecen, 2009, Egyetemi K. 19-35. p.

Valachi Anna: Csigavonalban a Parnasszusra. Rákos Sándor földi poklai és táguló költői világa. Alkotáslélektani"fejlődésregény" (Budapest, 2009)Elforgó ég

Váradi Ferenc: Életmű, arcvonásokkal. Kultusz és recepció az önmagát megszemélyesítő Krúdy-oeuvre világában. Doktori értekezés. Bp. 2009, Károli Gáspár Református Egyetem-BTK-Irodalomtudományi Doktori Iskola. 188 p.

Varga István: „Mintha több oldalról kapnám a fényt...” Doktori disszertáció. Bp. 2009, ELTE. 264 p.

Vitéz Ferenc: A hiányból teljesség. A Szindbád titkai – Krúdy Gyula szerelmei című szöveggyűjtemény apropóján. = Néző Pont (Debrecen), 2009/25. (május) 512–522. p.

Vitéz Ferenc: Az újságtárcát az irodalom rangjára kell emelni. – Krúdy Gyula publicisztikai kiteljesedése. = Néző Pont (Debrecen), 2009/23–24. (március-április) 372–393. p. Ill.

Vitéz Ferenc: Irodalmi élményből lett képi önreflexiók. Kerekes Elek festőművész Krúdy-sorozatáról. = Néző Pont (Debrecen), 2009/23–24. (március-április) 394-398. p. Ill.