1920-1924


1920

– – : A Miatyánk évéből. = Új Idők, 1920/2. (január 15.) 41. p.

– – : [Álmoskönyv.] = Pest, 1920. május 23. [Gedényi]

– – : [Asszonyságok díja.] = Világ, 1920. március 16. [Gedényi]

– – : Der bekannte Schriftsteller Julius Krudy. = Pester Lloyd (Morgenblatt), 1920/45. (február 21.) 7. p.

– – : Két keresztény íróról. = Bécsi Magyar Újság (Wien), 1920/247. (október 19.) 6. p.

– – : Krúdy Gyula: A vörös postakocsi. = Új Idők, 1920/23. (szeptember 15.) 467-468. p.

– – : Krudy Gyula álmoskönyve. = Az Est, 1920/123. (május 23.) 5. p.

– – : Krúdy Gyula álmoskönyve. = Magyarország, 1920/123. (május 23.) 7. p.

– – : Krudy Gyula kilépett a Petőfi-társaságból. = Bécsi Magyar Újság (Bécs), 1920/46. (február 24.) 6. p.

– – : Levél. = Magyarország, 1920/45. (február 21.) 7. p.

– – : Mit sóhajt a mező? = Bécsi Magyar Újság (Bécs), 1920/. (november 25.) 4. p.

Cholnoky László: Álmoskönyv. = Magyarország, 1920/170. (július 18.) 4. p.

Cholnoky László: Krúdy Gyula: Asszonyságok díja. = Nyugat, 1920/1-2. (január) 97-97. p.

Császár Elemér: A karácsonyi könyvvásár. = Magyar Múzsa 1920/2. (január 15.) 82-85. p.

Császár Elemér válasza Négyesy László nyílt levelére. = Magyar Múzsa 1920/3. (február 1.) 137. p.

Dobos László: Krúdy Gyula: A betyár álma. = Nyugat, 1920/9-10. (május) I. 540-541. p.

Gerő, Edmund: Ungarische Erzähler. = Pester Lloyd (Morgenblatt), 1920/28. (február 1.) 1-3. p.

Halasi Andor: Krudy Gyula: A vörös postakocsi. = – – : Élő irodalom. (Írói arcképek, vázlatok, kritikák, 1905-19.) Bp. 1920, Benkő Gyula Udvari Könyvkereskedése. 64-67. p.

Hunyady Sándor: Három könyv. = Pesti Futár, 1920. 17. p.

Kárpáti Aurél: Krúdy Gyula. = – – : A búsképű lovag. Irodalmi noteszlevelek. 1911-1919. Budapest, 1920, Táltos. 92-96. p.

Lemur: Irodalom. Színház. Művészet. = MOVE, 1920/16. (április 18.) 4-5. p.

Mohácsi Jenő: Magyar írók németül. 3. Az ifjú Magyarország. = Bécsi Magyar Újság (Bécs), 1920/60. (március 11.) 3. p.

n. a.: Krúdyzmus vagy bolsevizmus = Magyar Múzsa, 1920/4. (február 15.) 193-194. p.

Négyesy László: Az író erkölcsi hitele. = Magyar Múzsa, 1920/3. (február 1.) 135-137. p.

1921

– – : Anyegin Eugén. = Irodalomtörténet, 1921/1-2. 56. p.

– – : Krúdy Gyula könyvei külföldön. = Az Est, 1921/12. (január 16.) 6. p.

– – : Látogatás az Álomfejtőnél. = Színházi Élet, 1921/25. (június 19-25.) 13-14. p.

– – : „Mit álmodott kedves? Krúdy Gyula álomfejtései” c. rovat állandó fejrésze az író fotójával. = Színházi élet, 1921/28. (július 10-16.) 8. p.

– – : [Nagy kópé.] = Világ, 1921. augusztus 6. [Gedényi]

– – : Szigeti Séták. = A Nap, 1921/194. (szeptember 2.) 5. p.

– – : Szigeti Séták. = Az Est, 1921. VIII. 20. sz. [Kozocsa]

– – : Szigeti Séták. = Az Ujság, 1921/193. (szeptember 1.) 4. p.

– – : A Szigeti Séták... = Az Ujság, 1921/207. (szeptember 18.) 6. p.

– – : Szigeti Séták. = Magyarország, 1921/207. (szeptember 18.) 7. p.

– – : Szigeti Séták. = Pest, 1921. augusztus 20. [Gedényi]

– – : Vera tavasza. = Magyarország, 1921/69. (április 1.) 5. p.

B. Z.: Nagy kópé. Krúdy Gyula új regénye. = Nemzeti Újság, 1921/267. (november 27.) 8. p.

Kárpáti Aurél: A kontra-palatinus. = Pesti Napló, 1921/67. (március 30.) 5. p.

Lestyán Sándor: Krúdy Gyula 25 esztendője. = Világ, 1921/207. (szeptember 18.) 5. p.

1922

– – : Ál-Petőfi. = Az Est, 1922/165. (július 23.) 8. p.

– – : Ál-Petőfi, lehullt csillag fénye. = Magyarország, 1922/159. (július 16.) 9. p.

– – : [Ál-Petőfi – Lehullt csillag fénye.] = Pest, 1922. július 23. [0]

– – : Hét bagoly. = Magyarország, 1922/190. (augusztus 23.) 5. p.

– – : Krúdy Gyula új regénye. = Virradat, 1922/34. (február 11.) 5. p.

– – : Magyar írók küldöttsége Klebelsberg miniszternél. = Bécsi Magyar Újság (Bécs), 1922/237. (október 19.) 6. p.

– – : Nagy és kis írók. = Színházi Élet, 1922/50. (december 10-16.) 18. p.

– – : Starttól a célig... = Az Ujság, 1922/197. (augusztus 31.) 3. p.

– – : Krúdy Gyula új regénye. = Magyarország, 1922/41. (február 19.) 6. p.

A[lszeghy]. Zs[olt].: Két irodalomtörténeti problémájú regény. = Élet, 1922/19. (szeptember) 462-463. p.

b[arabás]. gy[ula].: N. N. = Népszava, 1922/47. (február 26.) 6. p.

Citoyen: Érdekes új könyvek. = Színházi Élet, 1922/8. (február 19-25.) 40. p.

Császár Elemér: Ellesett párbeszéd. = Új Nemzedék, 1922/205. (szeptember 10.) 4. p.

Császár Elemér: Két új regény. Krúdy Gyula: N. N. – Tersánszky J. Jenő: A két zöld ász. = Új Nemzedék, 1922/53. (március 5.) 5. p.

(f.): Krudy Gyula: Magyar Tükör. = Pesti Napló, 1922/82. (április 9.) 11. p.

Faragó István: Hét bagoly. = Új Kultúra, 1922/6. 170-171. p. [0]

Halmay Elemér, ifj.: Irodalom és művészet. = Kelet Népe, 1922/11. (november) 30-31. p.

Halmay Elemér, ifj.: Könyvek. = Kelet Népe, 1922/3. (március) 63-68. p.

Hatvany Lajos: Írónyomor. = Jövendő, 1922. október 19. [év hiányzik]

h[atvany]l[ajos].: Krúdy Gyula új könyve. = Jövő (Bécs), 1922/90. (április 16.) 7-8. p.

K.: Az irodalmi élet... = Budai Napló, 1922/722. (január 1.) 2. p. [0]

Kárpáti Aurél: Ál-Petőfi.  = Pesti Napló, 1922/297. (december 31.) 5. p.

Kárpáti Aurél: Krúdy Gyula. = Pesti Napló, 1922/183. (augusztus 13.) 11. p.

K[árpáti]. A[urél].: Krudy Gyula: N. N. (Egy szerelem-gyermek.) = Pesti Napló, 1922/35. (február 12.) 7. p.

(–la).: „Hét bagoly”. Krúdy Gyula regénye. = Prágai Magyar Hírlap (Prága), 1922/68. (augusztus 23.) 5. p.

Mariay Ödön: N. N. Krudy Gyula regénykéje. = Magyarország, 1922/47. (február 26.) 9. p.

(–rs.): Hét bagoly. = Virradat, 1922/195. (augusztus 29.) 4. p.

(sz.): Hét Bagoly. = Az Ujság, 1922/188. (augusztus 20.) 11. p.

(sz): [Hét bagoly.] = Pest, 1922. augusztus 20. [Gedényi]

(sz.): N. N. (Egy szerelem-gyermek története.) = Az Ujság, 1922/49. (március 1.) 8. p.

(sz.): Pesti album. = Az Ujság, 1922/65. (március 19.) 9. p.

Szép Ernő: Egynéhány friss magyar könyv felől. = Nyugat, 1922/17-18. (szeptember 1.) I. 1106. p.

Szomaházy István: Az új Otthon. = Színházi Élet, 1922/1. (január 1-7.) 1-5. p.

t[óth]. á[rpád].: Krúdy Gyula: N. N.  = Az Est, 1922/139. (június 22.) 6. p.

Walter Gyula: Új erdélyi magyar könyvek (Krúdy Gyula: Nővadász). = Pásztortűz (Kolozsvár), 1922/18. 470-471. p.

Zilahy Lajos: Krúdy Gyula: N. N. = Nyugat, 1922/5. (március 1.)

1923

– – : Két regényfolytatás egyszerre az Újságban. = Egyetértés (Debrecen), 1923/209. (szeptember 16.) 5. p.

– – : Krúdy Gyula kertész lesz. = Bécsi Magyar Újság (Wien), 1923/248. (október 23.) 6. p.

– – : Mire eljön a nyár. = Színházi Élet, 1923/28. (július 8-14.) 6. p.

– – : Szabó Dezsőből korcsmáros, Krúdy Gyulából műkertész lesz. = Prágai Magyar Hírlap (Prága), 1923/240. (393.) (október 23.) 5. p.

–a.: Az a bizonyos másik irodalom. = Magyar Kultúra, 1923/7. (július) 422. p.

A[lszeghy]. Zs[olt].: Összefoglaló szemle (Szépirodalom ). = Irodalomtörténet, 1923/1-10 42-51. p.

Barta Lajos: Krudy Gyula bánata. = Bécsi Magyar Újság, 1923/256. (november 1.) 5. p.

Dóczy Jenő: Bibó Lajos: „A fáklya ég...” Elbeszélések. A Pallas kiadása. = Napkelet, 1923/8. 771-774. p.

Fényes Samu: A szellem emigrációja. = Diogenes, 1923/18. (november 3.) 1-4. p.

Tersánszky J. Jenő: Krúdy: Aranyidők. = Nyugat, 1923/9. (május 1.) I. 649-650. p.

Sorry.: Pletykálkodás. = Az Ujság, 1923/291. (december 25.) 10. p.

Szekula Jenő: Krúdy. = Revü, 1923/3. (január 25.) 14-15. p.

Várkonyi Titusz: Mohács. = Magyar Hírlap, 1923. január 23. [év hiányzik]

1924

– – : A jubiláló Krúdy Gyula ünneplése Nyíregyházán. = Reggeli Hírlap (Miskolc), 1924/249. (október 30.) 9. p.

– – : A velszi herceg. = Pesti Napló, 1924/206. (október 2.) 8. p.

– – : A vörös postakocsi. = Világ, 1924/81. (április 6.) 1. p.

– – : Az „Ő” irodalmuk. Hogyan hívták irodalmunk gyöngyeit azelőtt. = Szegedi Új Nemzedék (Szeged) 1924/122. május 27) 2. p.

– – : Egy hiányzó kor regényírója. = Világ, 1924/160. (augusztus 6.) 4. p.

– – : Életem legvidámabb esete. [Interjúsorozat.] –  Krudy Gyula. = Színházi Élet, 1924/52. (december 28-1925. január 3.) 10. p.

– – : Fedák Sári, Gaál Franci, írók, színészek, költők és bankigazgatók a Margitszigeten. = Színházi Élet, 1924/20. (május 18-24.) 56-57. p.

– – : Félreértették... = Budai Napló, 1924/815. (november 20.) 3. p.

– – : Hogyan halt meg alapi Salamon Ella úrleány a tuzséri kastélyban? = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1924/246. (október 26.) 5. p.

– – : Kedden este lesz Krúdy Gyula felolvasása és 25 éves írói jubileuma. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1924/244. (október 24.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula 25 éves írói jubileuma. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1924/200. (szeptember 2.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula afférja a vidéki vendéglőkkel. = Vendéglősök Lapja, 1924/24. (december 20.) 5-6. p.

– – : Krudy Gyula felolvasása Nyiregyházán. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1924/220. (szeptember 26.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula huszonötéves írói jubileuma. = Prágai Magyar Hírlap (Prága), 1924/246. (694.) (október 28.) 5. p.

– – : Krúdy Gyula huszonötéves írói jubileuma. = Reggeli Hírlap (Miskolc), 1924/246. (október 26.) 11. p. (Az író arcképével.)

– – : Krúdy Gyula jubiláris előadása este 9-kor kezdődik. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1924/248. (október 29.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula jubileuma. = Népszava, 1924/235. (október 21.) 9. p.

– – : Krudy Gyula ma este Nyíregyházára érkezik. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1924/133. (június 12.) 4. p.

– – : Krúdy Gyulát Nyíregyháza díszpolgárává választották. = Reggeli Hírlap (Miskolc), 1924. október 20. [Gedényi]

– – : Krúdy Gyula ünneplése. = Az Ujság, 1924/226. (október 25.) 7. p.

– – : Krúdy Gyula városunkban. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1924/126. (június 3.) 2. p.

– – : Leányszöktetések, szenvedélyes udvarlások és híres párbajok a tiszaeszlári pör után a régi Nyíregyházán. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1924/247. (október 28.) 4. p.

– – : Magyar író munkája fölött hajba kaptak az amerikai újságok. (Krúdy Gyula nyilatkozatával.) = Reggel, 1924. január 21. [0]

– – : Mi lesz a programmja Nyíregyháza nagy jubileumi ünnepségének? = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1924/90. (április 17.) 2. p.

– – : Nyíregyháza, október 29. = Napi Hírek (MTI), 8. kiadás. 1924. október 29. 13 óra 55 perc.

– – : Nyíregyháza a legboldogabb város szegény Magyarországon. Miről fog szólani Krudy Gyula felolvasása. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1924/245. (október 25.) 4. p.

– – : Nyíregyháza polgársága szeretettel ünnepelte Krúdy Gyulát jubileuma alkalmából . = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1924/249. (október 30.) 2. p.

– – : Nyíregyháza ünnepelte Krúdy Gyulát. = Egyetértés (Debrecen), 1924/249. (október 30.) 6. p.

– – : Nyíregyháza város... = Napi Hírek (MTI), 16. kiadás. 1924. november 19. 19 óra - perc.

– – : Nyugat-matiné a Renaissance Színházban. = Nyugat, 1924/24.

– – : Új könyvek. = Reggeli Hírlap (Miskolc), 1924/1. (január 1.) 8. p.

– – : Vasárnap kezdi meg a Pesti Napló Krúdy Gyula új regényének, a »Velszi herceg«-nek közlését. = Pesti Napló, 1924/207. (október 3.) 8. p.

Benedek Marcell: (Krudy Gyula.) = – : A modern magyar irodalom. Bp. 1924, Béta Irod. Rt. 71. p.

Harsányi felv.: Krúdy Gyula fényképe a szigeten. = Színházi Élet, 1924/20. (május 18-24.) 62. p.

Kárpáti Aurél: Krúdy Gyula. = Új Idők, 1924. április 10. [Gedényi]

Kárpáti Aurél: Krúdy Gyula. = Pesti Napló, 1924/279. (december 31.) 7. p.

Kosztolányi Dezső: Tizenhárom új vers. Krúdy Gyula. = Nyugat, 1924/24.

Mille: Der Barde des ungarischen Adels. = Neues Wiener Jounal (Wien), 1924/11011. (oktober 24.) 6. p.

Nádas Sándor: Krúdy Gyula jubileumára. = Színházi Élet, 1924/45. (november 9-15.) 11. p.

Radványi Sándor: Krúdy Gyula. = Visszhang, 1924/25. (november 30.) l0-11. p. [0]

Szép Ernő: Krúdynknak. = Nyugat, 1924/19. (október 20.) II. 446-447. p.

Szilágyi Géza: Jubileum. = Magyarország, 1924/226. (október 25.) 7. p.

V. Gy.: Hogyan nyaralnak a honatyák? = Az Ujság, 1924/156. (augusztus 1.) 2. p.

Wagnerné Riszdorfer Elza: Nem tartották zálogban Bécsben nyiregyházi főjegyzőt. Reflexiók Krúdy Gyula cikkére. = Magyarország, 1924/118. (június 17.) 6. p.

Zoltvány Irén [Lajos]: Krúdy Gyula. = – – : Erotika és irodalom. Bp. 1924. Szt. István Társ. 160. p.