1920-1924


1920

– – : [Álmoskönyv.] = Pest, 1920. május 23.

– – : [Asszonyságok díja.] = Világ, 1920. III. 16. sz. [Kozocsa-?, Gedényi március 16.-?]

– – : Két keresztény íróról. = Bécsi Magyar Újság (Wien-Bécs), 1920/247. (október 19.) 6. p.

– – : Krudy Gyula álmoskönyve. = Az Est, 1920/123. (május 23.) 5. p.

– – : Krúdy Gyula álmoskönyve. = Magyarország, 1920/123. (május 23.) 7. p.

– – : Krudy Gyula kilépett a Petőfi-társaságból. = Bécsi Magyar Újság (Wien-Bécs), 1920/46. (február 24.) 6. p.

– – : A Miatyánk évéből. = Új Idők, 1920/2. (január 15.) 41. p.

– – : A vörös postakocsi. = Új Idők, 1920/23. (szeptember 15.) 467-468. p.

Cholnoky László: Álmoskönyv. = Magyarország, 1920/170. (július 18.) 4. p.

Cholnoky László: K. Gy.: Asszonyságok díja. = Nyugat, 1920/1-2. (január) 97-97. p.

Császár Elemér: A karácsonyi könyvvásár. = Magyar Múzsa 1920/2. (január 15.) 82-85. p.

Császár Elemér válasza Négyesy László nyílt levelére. = Magyar Múzsa 1920/3. (február 1.) 137. p.

Dobos László: K. Gy.: A betyár álma. = Nyugat, 1920/9-10. (május) I. 540-541. p.

Gerő, Edmund: Ungarische Erzähler. = Pester Lloyd, 1920/28. (február 1.) 1-3. p.

Hunyady Sándor: Három könyv. = Pesti Futár, 1920. 17. p.

Kárpáti Aurél: Krúdy Gyula. = – – : A búsképű lovag. Irodalmi noteszlevelek. 1911-1919. Budapest, 1920, Táltos. 92-96. p.

Lemur: Irodalom. Színház. Művészet. = MOVE, 1920/16. (április 18.) 4-5. p.

n. a.: Krúdyzmus vagy bolsevizmus = Magyar Múzsa, 1920/4. (február 15.) 193-194. p.

Négyesy László: Az író erkölcsi hitele. = Magyar Múzsa, 1920/3. (február 1.) 135-137. p.

Szóló: Romanticizmus — Redivivus. = Nyírvidék Nyíregyháza), 1920/44. (február 24.) 3. p.

1921

– – : Egyszerű, ... = Az Újság, 1921/246. (november 3.) 8. p.

– – : [Nagy kópé.] = Nemzeti Újság, 1921. 267.

– – : [Nagy kópé.] = Világ, 1921. VIII. 6. sz. [Kozocsa-?, Gedényi augusztus 6.-?]

– – : Látogatás az Álomfejtőnél. = Színházi Élet, 1921/25. /június 19-25./ 13-14. p.

– – : Szigeti Séták. = A Nap, 1921/194. (szeptember 2.) 5. p.

– – : Szigeti Séták. = Az Est, 1921/184. (augusztus 20.) 8. p.

– – : Szigeti Séták. = Az Újság, 1921/193. (szeptember 1.) 4. p.

– – : A Szigeti Séták... = Az Újság, 1921/207. (szeptember 18.) 6. p.

– – : Szigeti Séták. = Magyarország, 1921/207. (szeptember 18.) 7. p.

– – : Szigeti Séták. = Pest, 1921. augusztus 20. [Gedényi]

– – : Vera tavasza. = Magyarország, 1921/69. (április 1.) 5. p.

Kárpáti Aurél: A kontra-palatinus. = Pesti Napló, 1921/67. (március 30.) 5. p.

Lestyán Sándor: Krúdy Gyula 25 esztendője. = Világ, 1921/207. (szeptember 18.) 5. p.

1922

– – : Ál-Petőfi. = Az Est, 1922/165. (július 23.) 8. p.

– – : Ál-Petőfi, lehullt csillag fénye. = Magyarország, 1922/159. (július 16.) 9. p.

– – : [Ál-Petőfi – Lehullt csillag fénye.] = Pest, 1922. július 23.

– – : Hét bagoly. = Magyarország, 1922/190. /augusztus 23./ 5. p.

– – : Krúdy Gyula gyásza. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1922/24. (január 29.) 3. p.

– – : Krúdy Gyula gyásza. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1922/83. (április 11.) 3. p.

– – : Krúdy Gyula: Magyar Tükör. = Az Újság, 1922/92. (április 23.) 15. p.

– – : Krúdy Gyula új regénye. = Virradat, 1922/34. (február 11.) 5. p.

– – : Nagy és kis írók. = Színházi Élet, 1922/50. (december 10.) 18. p.

– – : Starttól a célig... = Az Újság, 1922/197. (augusztus 31.) 3. p.

– – : Új könyvek. = Magyarország, 1922/41. (február 19.) 6. p.

– – : Új regényünk. = Az Újság, 1922/29. (február 5.) 8. p.

A[lszeghy]. Zs[olt].: Két irodalomtörténeti problémájú regény. = Élet, 1922/19. (szeptember) 462-463. p.

b[arabás]. gy[ula].: N. N. = Népszava, 1922/47. (február 26.) 6. p.

Császár Elemér: Ellesett párbeszéd. = Új Nemzedék, 1922/205. (szeptember 19.)

Császár Elemér: [N. N.] = Új Nemzedék, 1922. 53. sz.

(f.): Krudy Gyula: Magyar Tükör. = Pesti Napló, 1922/82. (április 9.) 11. p.

Halmay Elemér, ifj.: Irodalom és művészet. = Kelet Népe, 1922/11. (november) 30-31. p.

Halmay Elemér, ifj.: Könyvek. = Kelet Népe, 1922/3. (március) 63-68. p.

Hatvany Lajos: Írónyomor. = Jövendő, 1922. október 19.

h[atvany]l[ajos].: Krúdy Gyula új könyve. = Jövő (Bécs), 1922/90. (április 16.) 7-8. p.

K.: Az irodalmi élet... = Budai Napló, 1922/722. (január 1.) 2. p.

Kárpáti Aurél: Ál-Petőfi.  = Pesti Napló, 1922/297. (december 31.) 5. p.

K[árpáti]. A[urél].: Krudy Gyula: N. N. (Egy szerelem-gyermek.) = Pesti Napló, 1922/35. (február 12.) 7. p.

Mariay Ödön: N. N. Krudy Gyula regénykéje. = Magyarország, 1922/47. (február 26.) 9. p.

(–rs.): Hét bagoly. = Virradat, 1922/195. (augusztus 29.) 4. p.

(sz.): Hét Bagoly.= Az Újság, 1922/188. (augusztus 20.) 11. p.

/sz/: [Hét bagoly.] = Pest, 1922. augusztus 20.

(sz.): N. N. (Egy szerelem-gyermek története.) = Az Újság, 1922/49. (március 1.) 8. p.

(sz.): Pesti album. = Az Újság, 1922/65. (március 19.) 9. p.

Szép Ernő: Egynéhány friss magyar könyv felől. = Nyugat, 1922/17-18. (szeptember 1.) I. 1106. p.

Szomaházy István: Az új Otthon. = Színházi Élet, 1922/1. (január 1-7.) 1-5. p.

t[óth]. á[rpád].: Krúdy Gyula: N. N.  = Az Est, 1922/139. (június 22.) 6. p.

Walter Gyula: Új erdélyi magyar könyvek (Krúdy Gyula: Nővadász). = Pásztortűz (Kolozsvár), 1922/18. 470-471. p.

Zilahy Lajos: Krúdy Gyula: N. N. = Nyugat, 1922/5. (március 1.)

1923

– – : Krúdy Gyula felolvasása Miskolcon. = Az Újság, 1923/56. (március 10.) 3. p.

– – : Krúdy Gyuláné leányotthona... = Az Újság, 1923/199. (szeptember 5.) 9. p.

– – : Mellékfoglalkozások. = Az Újság, 1923/239. (október 23.) 4. p.

– – : Mire eljön a nyár. = Színházi Élet, 1923/28. (július 8.)  

Tersánszky J. Jenő: Krúdy: Aranyidők. = Nyugat, 1923/9. (május 1.) I. 649-650. p.

Sorry: Az Erzsébet-körút egy virágüzletében... = Az Újság, 1923/291. (december 25.) 10. p.

Szekula Jenő: Krúdy. = Revü, 1923/3. (január 25.) 14-15. p.

Várkonyi Titusz: Mohács. = Magyar Hírlap, 1923. január 23.

1924

– – : Apponyi Albert gróf, Krúdy Gyula író cikke a város jubileumi könyvében. = Nyírvidék (Nyírvidék), 1924/42. (február 20.) 3. p.

– – : Békésen intézték el a Benárd—Klár lovagias ügyet. = Az Újság, 1924/(augusztus 26.) 7. p.

– – : Egy hiányzó kor regényírója. = Világ, 1924/160. (augusztus 6.) 4. p.

– – : Életem legvidámabb esete. [Interjúsorozat.] –  Krudy Gyula. = Színházi Élet, 1924/52. (december 28-1925. január 3.) 10. p.

– – : Fedák Sári, Gaál Franci, írók, színészek, költők és bankigazgatók a Margitszigeten. = Színházi Élet, 1924/20. (május 18-24.) 56-57. p.

– – : Félreértették... = Budai Napló, 1924/815. (november 20.) 3. p.

– – : Hogyan halt meg alapi Salamon Ella úrleány a tuzséri kastélyban? = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1924/246. ( október 26.) 5. p.

– – : Interpelláció. = Az Újság, 1924/81. (április 6.) 2. p.

– – : Kedden este lesz Krúdy Gyula felolvasása és 25 éves írói jubileuma. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1924/244. (október 24.) 4. p.

– – : Krúdy Gyu!a 25 éves írói jubileuma. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1924/200. (szeptember 2.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula 25 éves írói jubileuma. = Reggel, 1924. október 26.

– – : Krúdy Gyula afférja a vidéki vendéglőkkel. = Vendéglősök Lapja, 1924/24. (december 20.) 5-6. p.

– – : Krúdy Gyula felolvasása Nyíregyházán. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1924/220. (szeptember 26.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula író felolvasása... = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1924/247. (október 28.) 6. p.

– – : Krúdy Gyula jubiláris előadása este 9-kor kezdődik. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1924/248. (október 29.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula jubileuma. = Népszava, 1924/235. (október 21.) 9. p.

– – : Krúdy Gyula ma este Nyíregyházára érkezik. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1924/133. (június 12.) 4. p.

– – : Krúdy Gyulát Nyíregyháza díszpolgárává választották. = Reggeli Hírlap, 1924. október 20.

– – : Krúdy Gyula Nyíregyházán. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1924/116. (május 21.) 1. p.

– – : Krúdy Gyula ünneplése. = Az Újság, 1924/226. (október 25.) 7. p.

– – : Krúdy Gyula ünneplése. = Az Újság, 1924/230. (október 30.) 8. p.

– – : Krúdy Gyula városunkban. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1924/126. (június 3.) 2. p.

– – : Leányszöktetések, szenvedélyes udvarlások... = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1924/247. ( október 28.) 4. p.

– – : Magyar író munkája fölött hajba kaptak az amerikai újságok. (Krúdy Gyula nyilatkozatával.) = Reggel, 1924. január 21.

– – : Nyíregyháza, október 29. = Napi Hírek (MTI), 8. kiadás. 1924. október 29. 13 óra 55 perc.

– – : Nyíregyháza a legboldogabb város szegény Magyarországon. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1924/245. (október 25.) 4. p.

– – : Nyíregyháza polgársága szeretettel ünnepelte Krúdy Gyulát jubileuma alkalmából. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1924/249. (október 30.) 2. p.

– – : Nyíregyháza város... = Napi Hírek (MTI), 16. kiadás. 1924. november 19. 19 óra - perc.

– – : Nyíregyháza város... = Az Újság, 1924/247. (november 20.) 8. p.

– – : Rózsa Sándor. = Az Újság, 1924/109. (június 5.) 7. p.

– – : Szabolcs vármegye kiváló írószülötte... = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1924/5. (január 6.) 4. p.

– – : Új államtudományi doktor Nyíregyházán. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1924/247. (október 28.) 7. p.

– – : Vasárnap kezdi meg a Pesti Napló Krúdy Gyula új regényének, a »Velszi herceg«-nek közlését. = Pesti Napló, 1924/207. (október 3.) 8. p.

– – : A velszi herceg. Krúdy Gyula új regénye a Pesti Naplóban. = Pesti Napló, 1924/206. (október 2.) 8. p.

– – : A vörös postakocsi. = Világ, 1924/81. (április 6.) 1. p.

Benedek Marcell: A fiúk nemzedéke – Elbeszélők. = – : A modern magyar irodalom. Bp. 1924, Béta Irod. Rt. 71. p.

Harsányi felv.: Krúdy Gyula fényképe a szigeten. = Színházi Élet, 1924/20. (május 18-24.) 62. p.

Kárpáti Aurél: Krúdy Gyula. = Új Idők, 1924. április 10. [Gedényi-?]

Kárpáti Aurél: Krúdy Gyula. = Pesti Napló, 1924/279. (december 31.) 7. p.

Nádas Sándor: Krúdy Gyula jubileumára. = Színházi Élet, 1924/45. (november 9.) 11. p.

 

 

Szép Ernő: Krúdynknak. = Nyugat, 1924/19. (október 20.) II. 446-447. p.

Szilágyi Géza: Jubileum. = Magyarország, 1924/226. (október 25.) 7. p.

Zoltvány Irén: Krúdy Gyula. = – – : Erotika és irodalom. Bp. 1924. Szt. István Társ. 160. p.