1935-1939


1935

– – : A Száz könyv sorozatban ... = Pesti Napló, 1935/174. (augusztus 2.) 14. p.

– – : Krúdy Gyula. = Révai Nagy Lexikona, Bp. 1935, Révai. XXI. köt. 533. p.

– – : Krúdy Gyula barátai, ... = Napi Hírek (MTI), 30. kiadás. 1935. május 10. 18 óra 35 perc.

– – : Krúdy Gyula barátai, ... = Pesti Napló, 1935/107. (május 11.) 11. p.

Diószeghy Miklós: Utazás Óbudán. = Budapesti Hírlap-Vasárnapi Újság, 1935. november 10. 5-6. p.

Drescher Pál: Mit olvas a Fővárosi Könyvtár közművelődési fiókjainak közönsége? = A Fővárosi Könyvtár évkönyve 1934. Bp. 1935, FK. 35-72. p.

Féja Géza: Könyvet a magyar millióknak! = Magyarország, 1935/114. (május 19.) 5. p.

Hajdú Zoltán: Irodalmunk torzított képe egy pályanyertes munkában. Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet. I-II. kötet. Cluj–Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1934. 8-r. 342 + 255 l. = Budapesti Szemle, 1935/690. 234-252. p.

Nádas Sándor: Inflációs naplóm. = Pesti Futár, 1935/24. (december 15.) 7-8. p.

Nagy Endre: Heti műsor. – Az örök cikk. = Ujság, 1935/296. (december 29.) 8. p.

Pogány Béla: Kegyetlen emlékezés az eltűnt városrészre. = Fővárosi Hírlap, 1935/52. (december 25.) 5. p.

Szép Ernő: Huszonöt. = Színházi Élet, 1935/43. (október 20-26.) [72.] p.

Szerb Antal: Budapesti kalauz marslakók számára. Tabán. = Nyugat, 1935/2.

Várkonyi Titusz: Akik nem tudnak feledni. = Magyar Hírlap, 1935/108. (május 12.) 14. p.

Várkonyi Titusz: Krúdy Gyula fakeresztje. = Pesti Futár, 1935/24. (december 15.) 29-32. p.

1936

– – : Egykorú újságtudósítás Krúdy Gyula haláláról. = Magyarság, 1936/250. (október 31.) 36. p.

– – : Irodalmi hírek a Duna-Tisza mellől. = Literatura, 1936. (szeptember 15.) LXIX. p.

– – : Krudy Gyula. = Révai Kis Lexikona. Bp. 1936, Révai. 581. p.

– – : Krúdy Gyula. = Új Lexikon. Szerk. Dormándi László és Juhász Vilmos. Bp. 1936, Dante–Pantheon. 2288-2289. p.

– – : Krúdy Gyula emléke. = Magyar Országos Tudósító (MTI), 1936/165. 7. kiadás. (július 21.)

– – : Krúdy Gyula halálának harmadik évfordulója. = Pesti Napló, 1936/108. (május 10.) 20. p.

– – : Krúdy Gyula halálának harmadik évfordulója. = Pesti Napló, 1936/110. (május 13.) 14. p.

– – : Krudy Ilona: Ezért nem vette el. = Literatura, 1936. (április 1.) 108. p.

– – : Milyen volt Ady Endre utolsó karácsonya? = Esti Kurír, 1936. január 3. [Gedényi]

– – : Ülést tart a Magyar Írónők Köre. = Magyar Országos Tudósító (MTI), 1936/71. 2. kiadás. (március 26.)

Hevesi András: Krúdy Gyula. = Apolló, 1936/5. 266-273. p.

Hilscher Zoltán: „Kihűlt lámpással, tört cseréppel.” (Kosztolányi Dezső emléke.) = Keresztyén Igazság, 1936/12. 285-287. p.

Jékely Zoltán: Rezeda Kázmér búcsúja. = – – : Csillagtorony. Bp. 1936.

Kárpáti Aurél: Krúdy Gyula. = Halottak, akik élnek. Huszonhárom magyar elbeszélő. Vál. – –. Bp. 1936, Est-Lapok. /Pesti Napló könyvek./ 135. p.

Kellér Andor: Búcsú a borravalótól. = Színházi Élet, 1936/24. (június 7-13.) 42-43. p.

k. i.: temetésre szól az ének… = Magyarság, 1936/250. (október 31.) 33-36. p.

Márai Sándor: Műsoron kívül. = Ujság, 1936/35. (február 12.) 5. p.

Nagy Endre: (Krúdy Gyula.) = – – :  Egy város regénye. Bp. 1936.

Nyíregyházi Öregdiákok emlékkönyve. 1861-1936. Nyíregyháza, 1936, Nyíregyházi Öregdiákok Egyesülete. 330 p.
– – : Krúdy Gyula levele a 35 éves találkozóra összegyűlt tanulótársakhoz. 161-162. p.
Szohor Pál: Krudy Gyula diákévei. 243-247. p.

(p. j.): Krúdy Ilona: Ezért nem vette el. = Budapesti Hírlap, 1936/134. (június 13.) 12. p.

Sz. Ö.: Szindbád a Szigeten. Krudy Gyula emlékezetére. = Rádióélet, 1936/41. (október 9.)

Szép Ernő: A London. = Pesti Hírlap, 1936/101. (május 2.) .

Varga Károly: Nyíri tájak, emberek, legendák. = Szabolcsi Szemle (Nyíregyháza), 1936/2. 47-56. p.

Várkonyi Titusz: Krúdy Gyula uccája. = Magyar Hírlap, 1936/233. (október 11.) 15. p.

Wagner Lilla: Papírmalom. = Literatura, 1936. (február 15.) 56. p.

1937

– – : Krúdy Gyula. = A Pesti Hírlap Lexikona, Bp. 1937, Pesti Hírlap. 612. p.

– – : Krúdy Gyula emlékezete. = Magyarság, 1937. május 16. [Gedényi]

– – : Krúdy Gyula halálának negyedik évfordulója. = Napi Hírek (MTI), 20. kiadás. 1937. május 11. 18 óra 25 perc.

– – : Krúdy Gyula halálának negyedik évfordulója. = Magyarság, 1937/106. (május 12.) 9. p.

– – : Krúdy Gyula halálának negyedik évfordulója. = Pesti Napló, 1937/106. (május 12.) 11. p.

Baránszky-Jób László: Krúdy Gyula. = – – : A magyar széppróza története szemelvényekben. Bp. 1937, Kir. M. Egyetemi Ny. 281-282. p.

Erdős, Eugène: Petits métiers d’autrefois. = Nouvelle Revue de Hongrie, 1937. Tom 57. /juillet-décembre/ 35-42. p.

Kellér Andor: A rettenetes Fedor. = Tolnai Világlapja, 1937/25. (június 16.) 28. p.

Komlós Aladár: Az élet álom. = – – : Írók és elvek. Bp. 1937, Nyugat. 81-83. p.

Krúdy Gyula nyugtája, pár nappal halála előtt írta. = Pesti Futár, 1937/24. (december 15.) 53. p.

Márai Sándor: Kis Pantheon. = Képes Vasárnap, 1937/52. (december 25.) 28-29. p. [szám hiányzik]

Matskássy József: Krúdy Gyula emlékezete. = Magyarság, 1937/110. (május 16.) 9-10. p.

Molnár Zoltán: Krúdy Gyulának... = Magyar Helikon. Szeged, 1937. 115. p.

Nádas Sándor: Dermedt hónapok. = Pesti Futár, 1937/24. (december 15.) 62. p.

Nádas Sándor: Óbudai kiskocsmák. = Pesti Napló, 1937/87. (április 18.) 12. p.

Nagy Endre: Egy város regénye. 15. Krúdy Gyula. = Ujság, 1937/60. 25. p.

Nagy Endre: Függelék egy város regényéhez. = Ujság, 1937/87. (április 18.) 25. p.

Németh Andor: Mit illik Krúdyról tudni? = Ujság, 1937/110. (május 16.) 35. p.

Palasovszky Béla: Krudy Gyula batárján. = Szegedi Új Nemzedék (Szeged), 1937/293. (december 25.) 28. p.

Pánczél Lajos: A régi sörkabaré. = Ujság, 1937/248. (október 31.) 14. p.

Peéry Rezső: Akiben a Szepesség lelke megszólalt. = Mártonvölgyi László: Zarándokúton a Kárpátok alatt. Nyitra, [1937], A Híd. 130-134. p. /A Híd könyvsorozata./

Peéry Rezső: A szlovenszkói élmény Krúdy Gyula művészetében. = Új Szellem (Prága), 1937/14. 3-4. p. [0]

Réti Sándor: Szindbád Budán. = Budapesti Napló, 1937/5-6. 342-345. p.

Révész Béla: Krudy. = Pesti Napló, 1937/106. (május 12.) 2. p.

Schöpflin Aladár: Halotti maszkok – Krúdy Gyula. = – – : A magyar irodalom története a XX. sz.-ban. Bp. 1937, Grill. 198-201. p.

Szombathy Viktor: A podolini takácsok. = Budapesti Hírlap, 1937/213. (szeptember 19.) 7. p.

Szombathy Viktor: A podolini takácsok. = Prágai Magyar Hírlap (Prága), 1937/217. (szeptember 22.) (4363.) 4. p.

Varga Károly: Krúdy Gyula írói arca. = Debreceni Szemle (Debrecen), 1937/9-10. (114-115. sz.) (október-november) 243-246. p.

Vass László: A magyar Szindbád. = Magyar Nap (Moravska Ostrava), l937/184. (augusztus 11.) 3. p. [0]

Vér György: A „magyar Casanova” bevonul az irodalomtörténetbe. = Magyarország, 1937/291. (december 23.) .

1938

– – : Krúdy Gyula, ... = Napi Hírek (MTI), 33. kiadás. 1938. május 10. 18 óra 35 perc.

– – : Krudy Gyula, ... = Pesti Napló, 1938/106. (május 11.) 11. p.

– – : Perkátai László: Krúdy Gyula. = Litaratura, 1938. június 15. 205. p.

Babay József: A megsértett város. = Új Idők, 1938/10. (március 6.) 334-335. p.

Erdős Jenő: A kávéházak alkonya. = Ujság, 1938/193. (augusztus 28.) 26. p.

Füsi József: Perkátai László: Krúdy Gyula. = Szép Szó, 1938/26. (szeptember-október) II. köt. 1. füzet. 73. p.

Kárpáti Aurél: Délibábok hősei. = Pesti Napló, 1938/12. (január 16.) 29. p.

Kékharisnya [Krúdy Zsuzsa]: Édesapámról. = Prepavilág, 1938/január. 3. p.

Kelemen László: Krúdy Gyula. = Szeged, 1938, Magyar Irodalomtörténeti Intézet. 132. p.

Krúdy Péter: Krúdy Gyula élettörténete. Bp. 1938, Weingarten ny. 31 p.

Ladányi Lóránt: Egyszer volt, hol nem volt... = Ujság, 1938/274. (december 2.) 6. p.

Márai Sándor: Kis Pantheon. = Kassai Újság, 1938/24. (január 30.) 5. p. [0]

Márai Sándor: Krúdy. = – – : A négy évszak. Bp. 1938, Révai. /Márai Sándor munkái./ 177-178. p.

Matskássy József: Emlékezés Krúdy Gyulára..= Új Idők, 1938/21. (május 22.) 770-773. p.

Perkátai László: Szindbád a hajós. (Krúdy Gyula életének és művészetének regénye) = Délmagyarország (Szeged), 1938/5-34. (január 8-február 13.)

Révész Béla: Öreg gyerekek. = Ujság, 1938/276. (december 4.) 25. p.

Szalatnai Rezső: Lőcse. = Tátra-almanach. Szlovenszkói városképek. Szerk. Tamás Mihály. Bratislava-Pozsony, 1938, Tátra. 219-256. p. /Tátra-könyvek. Szlovenszkói írók munkái. 1/3./

Szász Menyhért: A lángészben lakozó örök gyermekről, Adyról, Cholnokyról, Krúdyról beszél a jubiláló Révész Béla. = A Reggel, 1938/6. (január 31.) 9. p. [év 0]

Várkonyi Titusz: Krúdy Gyula sírjánál. = Magyar Hírlap, 1938/109. (május 15.) 16. p.

1939

– – : 47. p. I. s. 90. s. /Krúdy sírhely-száma./ = Hétfő Reggel, 1939. május 14. [Gedényi]

– – : Krúdy Gyula. = Új Idők Lexikona. Bp. 1939, Singer és Wolfner. 15.-16. köt. 4048. p.

– – : Krúdy Gyula emlékest. = Pesti Napló, 1939/216. (szeptember 22.) 9. p.

– – : Krúdy Gyula halálának ... = Napi Hírek (MTI), 27. kiadás. 1939. május 10. 17 óra 45 perc.

– – : Helyreigazítás. = Napi Hírek (MTI), 31. kiadás. 1939. május 10. 19 óra 5 perc.

– – : Petőfi Zoltán Pesten. = Pesti Napló, 1939/121. (május 28.) 29. p.

– – : Új utca elnevezések a fővárosban. = Magyar Országos Tudósító (MTI), 1939/110. 18. kiadás. (május 15.)

– – : Új utcanevek a fővárosban. Jászai Mari uccát kapott – Krúdy Gyula nem. = Pesti Napló, 1939/111. (május 16.) 8. p.

Babay József: Vakablak. = Magyar Nemzet, 1939/176. (augusztus 4.) 11. p.

Botfai János: Ady, Bródy Sándor, Krúdy, Mikszáth tánctanárja, Saphir Imre 50 éves jubileuma alkalmából beszél emlékeiről. = Pesti Napló, 1939/1. (január 1.) 33. p.

Dénes Kató, B.: Krúdy Gyula nyomában Szatmáron. = Brassói Lapok (Brassó), 1939/190. (augusztus 20.) 16. p.

Erdős Jenő: Krúdy Gyula és a törzsökös magyarok. = Magyar Nemzet, 1939/219. (szeptember 26.) 9. p.

Erdős Jenő: Krúdy Gyula siratása. = Pesti Napló, 1939/108. (május 12.) 11. p.

Erdős Jenő: Sirató sorok. = Szép Szó, 1939/31. VIII. köt. 1. füzet. (január-február) 4-10. p.

Erdős Jenő: Szindbád nem kapott uccát! = Pesti Napló, 1939/112. (május 17.) 11. p.

Illés Endre: Krúdy Gyula. = Új Magyarság, 1939. 12. [Gedényi]

Illés Endre: Krúdy Gyula. = Új Magyarság, 1939/143. (június 25.) 10. p.

Kozocsa Sándor: Krúdy Gyula művei. = Magyar Könyvészet, 1911-1920. I. köt. Bp. 1939, Kir. M. Egy. Ny. 528-529. p.

Madarassy Gábor: A podolini takácsné. = Pesti Napló, 1939. július 7. [Gedényi]

Madarassy Gábor: A podolini takácsné. = Magyar Nemzet, 1939/152. (július 7.) 13. p.

Márai Sándor: Krúdy. = – – : Négy évszak. Bp. 1939, Révai. /Márai Sándor válogatott munkái./ 177-178. p.

Márai Sándor: Szindbád. = Ellenzék (Kolozsvár), 1939/114. (május 21.) 5. p.

Márai Sándor: Szindbád. = Esti Újság (Pozsony), 1939/138. (május 21.) 16. p. [0]

Márai Sándor: Szindbád. = Magyar Nemzet, 1939. május 14. [Gedényi]

Márai Sándor: Szindbád. = Pesti Hírlap, 1939/110. (május 14.) 5. p.

(n. k.): Szindbád él. = Az Est, 1939/108. (május 12.) 7. p.

(ó): Gyula bácsi. = Esti Újság, 1939/114. (május 20.) 9. p.

Várkonyi Titusz: Krúdy Gyula halálának hatodik évfordulóján. =Magyar Nemzet, 1939/108. (május 12.) 10. p.

Várkonyi Titusz: Krúdy Gyula halálának hatodik évfordulóján. = Pesti Napló, 1939. május 12. [Gedényi]

Vas István: Reviczky emlékezete. = Nyugat, 1939/7.

Vass László: Nyíri pernyék. = Magyarország, 1939/284. (december 14.) 9. p.