1935-1939


1935

– – : Figyelő. = Irodalomtörténet, 1935/7-8. 242. p.

– – : Krúdy Gyula. = Révai Nagy Lexikona, Bp. 1935, Révai. XXI. köt. 533. p.

– – : Krúdy Gyula barátai... = Napi Hírek (MTI), 30. kiadás. 1935. május 10. 18 óra 35 perc.

– – : Krúdy Gyula emlékezete. = Budapesti Hírlap, 1935/107. (május 11.) 8. p.

– – : Krúdy Gyula emlékezete. = Magyarság, 1935/107. (május 11.) 8. p.

– – : Krúdy Gyula halálának évfordulója. = Újság, 1935/107. (május 11.) 7. p.

– – : Krúdy Gyula nekrológja. = Magyarság, 1935/152. (július 7.) 34. p.

– – : Őszi alkony álma. = Friss Ujság, 1935/215. (szeptember 21.) 6. p.

– – : Rádió. = Magyarország, 1935/162. (július 19.) 9. p.

Diószeghy Miklós: Utazás Óbudán. = Budapesti Hírlap-Vasárnapi Újság, 1935. november 10. 5-6. p.

Drescher Pál: Mit olvas a Fővárosi Könyvtár közművelődési fiókjainak közönsége? = A Fővárosi Könyvtár évkönyve 1934. Bp. 1935, FK. 35-72. p.

Féja Géza: Könyvet a magyar millióknak! = Magyarország, 1935/114. (május 19.) 5. p.

Nádas Sándor: Inflációs naplóm. = Pesti Futár, 1935/24. (december 15.) 7-8. p.

Nagy Endre: Az örök cikk. = Újság, 1935/296. (december 29.) 8. p.

Pogány Béla: Kegyetlen emlékezés az eltűnt városrészre. = Fővárosi Hírlap, 1935/52. (december 25.) 5. p.

S.: Őszi hangulat. = Magyarország, 1935/251. (november 5.) 11. p.

Várkonyi Titusz: Akik nem tudnak feledni. = Magyar Hírlap, 1935/108. (május 12.) 14. p.

Várkonyi Titusz: Krúdy Gyula fakeresztje. = Pesti Futár, 1935/24. (december 15.) 29-32. p.

Veres Péter: Cselédcsürhés. = Korunk (Kolozsvár), 1935/6. (június) 447. p.

1936

– – : A halhatatlan emlékű nyíri mesemondó, ... = Nyírvidék – Szabolcsi Hírlap, 1936/11. (január 15.) 3. p.

– – : Egykorú újságtudósítás Krúdy Gyula haláláról. = Magyarság, 1936/250. (október 31.) 36. p.

– – : Előadás Rachmanováról. A Bessenyei Kör irodalmi szakosztályának munkadélutánja. = Nyírvidék – Szabolcsi Hírlap, 1936/19. (január 24.) 2. p.

– – : Emlékünnep Krúdy Gyula sírjánál. = Az Est, 1936/109. (május 12.) 9. p.

– – : Irodalmi hírek a Duna-Tisza mellől. = Literatura, 1936. (szeptember 15.) LXIX. p.

– – : Krúdy Gyula. = A Pesti Hírlap Lexikona A-Z. Bp. 1937, Pesti Hírlap. 617. p.

– – : Krudy Gyula. = Révai Kis Lexikona. Bp. 1936, Révai. 581. p.

– – : Krúdy Gyula. = Új Lexikon, 4. köt. Szerk. Dormándi László-Juhász Vilmos. Bp. 1936, Dante-Pantheon. 2288-2289. p.

– – : Krúdy Gyula emléke. = Magyar Országos Tudósító (MTI), 1936/165. 7. kiadás. (július 21.)

– – : Krúdy Gyula emléke. = Magyarság, 1936/107. (május 9.) 9. p.

– – : Krúdy Gyula emlékét idézek fel a Bessenyei Kör hétfői irodalmi délutánján. = Nyírvidék – Szabolcsi Hírlap (Nyíregyháza), 1936/9. (január 12.) 6. p.

– – : Krúdy Gyula halálának évfordulója. = Budapesti Hírlap, 1936/107. (május 9.) 11. p.

– – : Krúdy Gyula levele a 35 éves találkozóra összegyűlt tanulótársakhoz. = Nyíregyházi Öregdiákok emlékkönyve. 1861-1936. Nyíregyháza, 1936, Nyíregyházi Öregdiákok Egyesülete. 161-162. p.

– – : Krúdy Gyulának... = Újság, 1936/107. (május 9.) 9. p.

– – : Krudy Ilona: Ezért nem vette el. = Literatura, 1936. (április 1.) 108. p.

– – : Milyen volt Ady Endre utolsó karácsonya? = Esti Kurír, 1936. január 3.

– – : Nyíregyházán... = Kis Ujság, 1936/66. (április 2.) 6. p.

– – : Utcát neveznek el... = Nyírvidék – Szabolcsi Hírlap (Nyíregyháza), 1936/77. (április 2.) 5. p.

– – : Utcát neveznek el Krúdy Gyuláról. = Nyírvidék – Szabolcsi Hírlap (Nyíregyháza), 1936/76. (április 1.) 3. p.

– – : Ülést tart a Magyar Írónők Köre. = Magyar Országos Tudósító (MTI), 1936/71. 2. kiadás. (március 26.)

Hevesi András: Krúdy Gyula. = Apolló, 1936/5. 266-273. p.

Jékely Zoltán: Rezeda Kázmér búcsúja. = – – : Csillagtorony. Bp. 1936.

Kárpáti Aurél: Krúdy Gyula. = Halottak, akik élnek. Huszonhárom magyar elbeszélő. Összevál. – –. Bp. 1936, Pesti Napló. /Pesti Napló könyvek./ 135. p.

Kellér Andor: A rettenetes Fedor. XXI. A konflisverseny. = 8 Órai Ujság, 1936/147. (június 28.) 9. p.

k. i.: temetésre szól az ének… = Magyarság, 1936/250. (október 31.) 33-36. p.

Kiss Gyula: Sportéletem regénye. 82. = Budapesti Hírlap, 1936/114. (május 17.) 21. p.

Márai Sándor: Műsoron kívül. = Újság, 1936/35. (február 12.) 5. p.

Márai Sándor: Műsoron kívül. = Újság, 1936/156. (július 10.) 5. p.

Nagy Sándor: Krúdy Gyula. = – – : A magyar irodalom tartalmi ismertetése. VI. rész. 1921-től napjainkig. Bp. 1936 [?], Aczél Testvérek. 41-43. p. /Nemzeti irodalmunk 22-23./

Rónay György: Századeleje. = Magyar Kultúra, 1936/19. (október 5.) 171-172. p.

Sz. Ö.: Szindbád a Szigeten. Krudy Gyula emlékezetére. = Rádióélet, 1936/41. (október 9.)

Szép Ernő: A London. = Pesti Hírlap, 1936/101. (május 2.) .

Szohor Pál: Krudy Gyula diákévei. = Nyíregyházi Öregdiákok emlékkönyve. 1861-1936. Nyíregyháza, 1936, Nyíregyházi Öregdiákok Egyesülete. 243-247. p.

Varga Károly, Dr.: Nyíri tájak, emberek, legendák. = Szabolcs Szemle (Nyíregyháza), 1936/2. 47-56. p.

Várkonyi Titusz: Krúdy Gyula uccája. = Magyar Hírlap, 1936/233. (október 11.) 15. p.

Wagner Lilla: Papírmalom. = Literatura, 1936. (február 15.) 56. p.

1937

– – : Krúdy Gyula halálának... = Napi Hírek (MTI), 20. kiadás. 1937. május 11. 18 óra 25 perc.

– – : Krúdy Gyula halálának negyedik évfordulója. = Magyarság, 1937/106. (május 12.) 9. p.

– – : Ma, május 12-én... = Újság, 1937/106. (május 12.) 9. p.

Ádám T. István: Meghalt egy regényhős. = Kis Ujság, 1937/155. (július 11.) 6. p.

Baránszky-Jób László: Krúdy Gyula. = – – : A magyar széppróza története szemelvényekben. Bp. 1937, Kir. M. Egyetemi Ny. 281-282. p.

Erdős, Eugène: Petits métiers d’autrefois. = Nouvelle Revue de Hongrie (Bp.), 1937/1. (juillet) 35-42. p.

Komlós Aladár: Az élet álom. = – – : Írók és elvek. Bp. 1937, Nyugat. 81-83. p.

Márai Sándor: Kis Pantheon. = Képes Vasárnap, 1937/52. (december 25.) 28-29. p.

Matskássy József: Krúdy Gyula emlékezete. = Magyarság, 1937/110. (május 16.) 9-10. p.

Molnár Zoltán: Krúdy Gyulának... = Magyar Helikon. Szeged, 1937. 115. p

Nagy Endre: Egy város regénye. 15. = Újság, 1937/60. (március 14.) 25. p.

Németh Andor: Mit illik KRÚDY-ról tudni? = Újság, 1937/110. (május 16.) 35. p.

Palasovszky Béla: Krúdy Gyula batárján. /Vers./ = Szegedi Új Nemzedék (Szeged), 1937. december 25.

Peéry Rezső: Akiben a Szepesség lelke megszólalt. = Mártonvölgyi László: Zarándokúton a Kárpátok alatt. Nyitra, [1937], A Híd. 130-134. p. /A Híd könyvsorozata./

Peéry Rezső: A szlovenszkói élmény Krúdy Gyula művészetében. = Új Szellem (Prága), 1937/14. 3-4. p.

Réti Sándor: Szindbád Budán. = Budapesti Napló, 1937/5-6. 342-345. p.

Révész Béla: Krudy. = Pesti Napló, 1937/106. (május 12.) 2. p.

Schöpflin Aladár: Halotti maszkok – Krúdy Gyula. = – – : A magyar irodalom története a XX. sz.-ban. Bp. 1937, Grill. 198-201. p.

Szombathy Viktor: A podolini takácsok. = Budapesti Hírlap, 1937/213. (szeptember 19.) 7. p.

Tolnai Vilmos: Dzsentri – gentry. = Magyar Nyelv, 1937/1-2. (január-február.) 51. p.

Vándor Kálmán: A haldokló romantika nyomában. = Újság, 1937/155. ( július 11.) 10. p.

Varga Károly: Krúdy Gyula írói arca. = Debreceni Szemle (Debrecen), 1937/9-10. (114-115. sz.) (október-november) 243-246. p.

Vass László: A magyar Szindbád. = Mai Nap, 1937/184. (augusztus 11.) 3. p.

Vér György: A „magyar Casanova” bevonul az irodalomtörténetbe. = Magyarország, 1937/291. (december 23.) .

1938

– – : A Délmagyarország uj regénye. „Szindbád a hajós.” = Délmagyarország (Szeged), 1938/1. (január 1.) 9. p.

– – : Krúdy Gyula, ... = Napi Hírek (MTI), 33. kiadás. 1938. május 10. 18 óra 35 perc.

– – : Krúdy Gyula, ... = Újság, 1938/105. (május 11.) 9. p.

– – : Krudy Gyula emléke. = Friss Ujság, 1938/106. (május 11.) 5. p.

– – : Krúdy Gyula emlékezete. = Újság, 1938/107. (május 13.) 8. p.

– – : Krúdy Gyula halálának évfordulója. = Budapesti Hírlap, 1938/105. (május 11.) 8. p.

– – : „Szindbád, a hajós.” Ma kezdjük a Délmagyarország uj regényének közlését. = Délmagyarország (Szeged), 1938/5. (január 8.) 6. p.

Baránszky László: Az impresszionizmus irodalmunkban. = Irodalomtörténet, 1938/5-6. 105-117. p.

Farkas Gyula: Az asszimiláció kora a magyar irodalomban. 1867—1914. A Magyar Történelmi Társulat Könyvei. III. É. n. (1938.) 304 p.

Füsi József: Perkátai László: Krúdy Gyula. = Szép Szó, 1938/26. (szeptember-október) II. köt. 1. füzet. 73. p.

Kárpáti Aurél: Délibábok hősei. = Pesti Napló, 1938/12. (január 16.) 29. p.

Kékharisnya [Krúdy Zsuzsa]: Édesapámról. = Prepavilág, 1938/január. 3. p.

Kelemen László: Krúdy Gyula. = Szeged, 1938, Magyar Irodalomtörténeti Intézet. 132 p.

Krúdy Péter: Krúdy Gyula élettörténete. Bp. 1938, Weingarten ny. 31 p.

Ladányi Lóránt: Egyszer volt, hol nem volt... = Újság, 1938/274. (december 2.) 6. p.

Lovászy Károly: Kassai nyomdászemlék. = Nyomda- és Rokonipar, 1938/22. (november 15.) 2. (188.) p.

Márai Sándor: Kis Pantheon. = Kassai Újság, 1938/24. (január 30.) 5. p.

Perkátai László: Szindbád, a hajós. (Krúdy Gyula életének és művészetének regénye.) = Délmagyarország (Szeged), 1938/5. (január 8.) 6. p.

Révész Béla: Öreg gyerekek. = Újság, 1938/276. (december 4.) 25. p.

Matskássy József: Emlékezés Krúdy Gyulára..= Új Idők, 1938/21. (május 22.) 770-773. p.

Szalatnai Rezső: A lőcsei-élmény irodalma. = Korunk (Kolozsvár), 1938/3. (március) 265-266. p.

Szalatnai Rezső: Lőcse. = Tátra-almanach. Szlovenszkói városképek. Szerk. Tamás Mihály. Bratislava-Pozsony, 1938, Tátra. 219-256. p. /Tátra-könyvek. Szlovenszkói írók munkái. 1/3./

Várkonyi Titusz: Krúdy Gyula sírjánál. = Magyar Hírlap, 1938/109. (május 15.) 16. p.

1939

– – : 47. p. I. s. 90. s. /Krúdy sírhely-száma./ = Hétfő Reggel, 1939. május 14.

– – : Jászai Mariról utcát neveznek el Budapesten. = Magyar Lapok (Nagyvárad), 1939/104. (május 17.) 7. p.

– – : Krudy Gyula. = Új Idők Lexikona, 15-16. köt. Bp. 1939, Singer és Wolfner. 4048. p.

– – : Krúdy Gyula halálának... = Napi Hírek (MTI), 27. kiadás. 1939. május 10. 17 óra 45 perc.

– – : Krúdy Gyula halálának évfordulója. = Magyar Nemzet, 1939/107. (május 11.) 9. p.

– – : Helyreigazítás. = Napi Hírek (MTI), 31. kiadás. 1939. május 10. 19 óra 5 perc.

– – : Két nagy érdeklődést keltő előadás lesz csütörtökön a Népfőiskolán. = Nyírvidék – Szabolcsi Hírlap (Nyíregyháza), 1939/265. (november 22.) 3. p.

– – : Krúdy Ilona írónő, ... = Az Est, 1939/51. (március 3.) 8. p.

– – : Nem lesz Krúdy Gyula-utca a Kecske-utcából. = Magyar Nemzet, 1939/111. (május 16.) 11. p.

– – : Nyíregyházi tanár Krúdy-vonatkozású előadása a rádióban. = Nyírvidék – Szabolcsi Hírlap (Nyíregyháza), 1939/164. (július 22.) 5. p.

– – : Sejtelmesség és különös sorsok titokzatossága áradt a lelkekre Varga Károly Krúdy-előadásán. = Nyírvidék – Szabolcsi Hírlap (Nyíregyháza), 1939/273. (december 1.) 3. p.

– – : Új utca elnevezések a fővárosban. = Magyar Országos Tudósító (MTI), 1939/110. 18. kiadás. (május 15.)

Babay József: Vakablak. = Magyar Nemzet, 1939/176. (augusztus 4.) 11. p.

Botfai János: Ady, Bródy Sándor, Krúdy, Mikszáth tánctanárja, Saphir Imre 50 éves jubileuma alkalmából beszél emlékeiről. = Pesti Napló, 1939/1. (január 1.) 33. p.

Dénes Kató, B.: Krudy Gyula nyomában Szatmáron. = Brassói Lapok (Brassó), 1939/190. (augusztus.) 16. p.

Gábor István: Kecskék előnyben. = Brassói Lapok (Brassó), 1939/125. (június 4.) 19. p.

Erdős Jenő: Krúdy Gyula és a törzsökös magyarok. = Pesti Napló, 1939. 112. [Gedényi]

Erdős Jenő: Krúdy Gyula és a törzsökös magyarok. = Magyar Nemzet, 1939/219. (szeptember 26.) 9. p.

Erdős Jenő: Krúdy Gyula siratása. = Pesti Napló, 1939/108. (május 12.) 11. p.

Erdős Jenő: Sirató sorok. = Szép Szó, 1939/31. VIII. köt. 1. füzet. (január-február) 4-10. p.

Erdős Jenő: Szindbád nem kapott uccát! =Pesti Napló, 1939/112. (május 17.) 11. p.

Gogolák Lajos: Ruszin föld – magyar hagyomány... = Magyar Nemzet, 1939/65. (március 19.) 11. p.

Illés Endre : Krúdy Gyula. = Új Magyarság, 1939. 12.

Illés Endre: Krúdy Gyula. = Új Magyarság, 1939/143. (június 25.) 10. p.

Kozocsa Sándor: Krúdy Gyula művei. = Magyar Könyvészet, 1911-1920. I. köt. Bp. 1939, Kir. M. Egy. Ny. 528-529. p.

Madarassy Gábor: A podolini takácsné. = Pesti Napló, 1939. július 7. [Gedényi]

Madarassy Gábor: A podolini takácsné. = Magyar Nemzet, 1939/152. (július 7.) 13. p.

Márai Sándor: Szindbád. = Ellenzék, 1939/114. (május 21.) 5. p.

Márai Sándor: Szindbád. = Esti Újság (Bratislava-Pozsony), 1939/138. (május 21.) 16. p.

Márai Sándor: Szindbád. = Magyar Nemzet, 1939. május 14. [Gedényi]

Márai Sándor: Szindbád. = Pesti Hírlap, 1939/110. (május 14.) 5. p.

Márai Sándor: Szindbád hazamegy. Bp. 1939, Révai.

(n. k.): Szindbád él. = Az Est, 1939/108. (május 12.) 7. p.

(ó): Gyula bácsi. = Esti Újság, 1939/114. (május 20.) 9. p.

Várkonyi Titusz: Krúdy Gyula halálának hatodik évfordulóján. =Magyar Nemzet, 1939/108. (május 12.) 10. p.

Várkonyi Titusz: Krúdy Gyula halálának hatodik évfordulóján. = Pesti Napló, 1939. május 12. [Gedényi]

Vass László: Nyíri pernyék. = Magyarország, 1939/284. (december 14.) 9. p.