1995-1999


1995

 

– – : Krúdy Gyula publicisztikáinak... = Öreg szó az ifjakhoz. I-II. Bp. 1995, Aqua. [Hátlap]

– – : Pesti szalon. = Pesti szalon. Bp. 1995, Pesti Szalon. Könyvjelző.

– – : Üdítően hat rám Krúdy prózája – 65 éves Bárány Frigyes. = Ajándékkosár, 1995/12. 7. p.

Arató László: Krúdy Gyula: Utolsó szivar az arabs szürkénél. = – – : Beavatás. Bp. 1995, Keraban. 402-411. p.

Baranyi Ferenc: Az új nyíregyházi Krúdy-kiállítás. = Irodalomismeret, 1995/3. 90-93. p. [év hiányzik]

Bodor Béla: Öreg szó az ifjakhoz. Publicisztikai írások. 1-2. köt. (1995) = Élet és Irodalom, 1995/22. 13. p.

Bokányi Péter: Kálnay Adél: Szindbád ismét elindul. = Kortárs, 1995/8. 110-111. p.

Büky László: Kemény Gábor: Képekbe menekülő élet. = Néprajz és Nyelvtudomány (Szeged), Tom. 36. 1995. 319-323. p.

Czetter Ibolya: A „szemfényvesztés regénye”. Márai Sándor: Szindbád hazamegy. = Magyar Nyelvőr, 1995/1. 14-27. p.

Czompó Judit: A múlt itt van előttünk. Krúdy Gyula: Öreg szó az ifjakhoz. = Magyar Sajtó, 1995/20. (december 20.) 37. p.

D'Alessandro, Marinella: Il motivo dell'alter ego nelle novelle di Sindbad. = Studi finno-ugrici 1. Napoli, 1995, Istituto universitario orientale. 225-242. p.

Erdődy Edit–Magyar Miklós–Tverdota György: Krúdy Gyula. = – – : Magyar irodalom a XX. században I. köt. 2. kiad. Bp. 1995, General Press. 65-69. p. 2 t.

Erős Zoltán: Ködlovagok, szent különcök. = Színes RTV, 1995/50.

(F.): Krúdy Gyula: Síró ország. = Magyar Nemzet, 1995/259. (november 4.) 27. p.

f[ehér]. b[éla].: Öreg szó az ifjakhoz. Krúdy Gyula kiadatlan írásai. = Magyar Nemzet, 1995/255. (október 31.) 15. p.

Fábri Anna: Vár, város, adoma. A Felvidék képe Jókai Mór, Mikszáth Kálmán és Krúdy Gyula műveiben. = Műhely (Győr), 1995/2-3. 107-112. p. j

Fried István: Márai Sándor Bécs-jelképe. = Korunk (Kolozsvár), 1995/2. 32-37. p.

Gángó Gábor: Krúdy Gyula: Az arany meg az asszony. = Egyfelvonásosok. Válogatás a XIX. és a XX. századból. Bp. 1995, Unikornis K. /A magyar dráma gyöngyszemei./ 397. p.

Goretity József: Tegnap előtt. Irodalmi utazások a Monarchiában. = Tiszatáj (Szeged), 1995/11. (november) 93-96. p.

Győrei Zsolt: Szindbád otthon. (Novella) = Tiszatáj (Szeged), 1995/6. 27-34. p.

Kelecsény László: A Krúdy-titok nyomában. = Magyar Nemzet, 1995/253. (október 28.) 18. p.

Kelecsényi László: A Reggel. = Nők Lapja, 1995/25. (január 21.) 23. p.

Kelecsényi László: Az ötvenéves Budapest regényei. = Tekintet, 1995/5-6. 26. p.

Kelecsényi László: Krúdy-ásatások. (Öreg szó az ifjakhoz. Publicisztikai írások. 1-2. köt.) = Könyvvilág, 1995/5. (május) 8. p.

Kelecsényi László: Krúdy Gyula: A búsulóhoz. = Lyukasóra, 1995/6. (június) 18. p.

Kelecsényi László: Krúdy Gyula, a pesti toronyőr. = Öreg szó az ifjakhoz. I-II. Bp. 1995, Aqua. II. köt. 262-267. p.

Kelecsényi László: [Krúdy tárcájáról.] (A fény hőse.) = Filmvilág, 1995/2. (február) 18. p.

K[elecsényi]-l[ászló].: Pál apostol levelei. Műsorajánló. = Rádióújság, 1995/16.

Kelecsényi László: Utószó. = Pál apostol levelei. Bp. 1995, Szenci Molnár Társaság.

Kelemen Zoltán: A Krúdy-portré változásai Márai Sándor írásművészetében. = Szivárvány (Chicago-Budapest), 1995/1. (április) 78-85. p.

Kelemen Zoltán: Krúdy Gyula kisprózája a századelőn. = Fried István–Kelemen Zoltán: Zene – szó… szó… szó… Szeged, 1995, JATE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék. 52-56. p.

Kiss Nagy András éremkiállítás. Kecskemét-Képtár, 1995, Magyar Éremgyűjtő Egyesülete Kecskeméti Csoportja. 9. 25-26. tábla [VII.] p.

Kiss Tamás: Jegyzések az Új Magyar Irodalmi Lexikonról. = Alföld (Debrecen), 1995/8. 91-94. p.

Magyar írók élete és munkái. Gulyás Pál adatgyűjtéséből sajtó alá rend. Viczián János. Új sorozat. XVII. köt. Budapest, 1995, Argumentum–MTA Könyvtára. 1307 p.
Krúdy Gyula (1823-1901) ügyvéd 675. p.
Krúdy Gyula (1878-1933) hírlapíró 675-682. p.
Krúdy Gyula 1933-ig ifj. (1900-) író 682. p.
Krúdy Péter
ny. szfőv. tanár  682-683. p.

Mórocz Zsolt: Szindbád álma Krúdyról. = Életünk (Szombathely), 1995/11. 1047-1050. p.

Nagy István Attila: Akiknek mindent elhittünk. = Napkelet, A KM hétvégi melléklete, 1995/147. (június 24.) 10. p.

Nemere József: Krúdy Gyula Óbudája. (1966) = Óbuda évszázadai. Szerk. Kiss Csongor–Mocsy Ferenc. Bp. 1995, Kortárs K. 497-513. p.

Németh G. Béla: Búcsú egy életformától. = – – : Kérdések és kétségek. Bp. l995, Balassi K. 179-185. p.

O. Á.: Az író a rotációs papíron is író marad. Kelecsényi László Krúdy Gyula ismeretlen publicisztikájáról. = Magyar Nemzet, 1995/117. (május 20.) 19. p.

Ozsvald Árpád: Krúdy Gyula. = – – : Emlékek útján. Pozsony, 1995. Microgramma. 57-59. p.

Pintér Lajos: Expressz falevél. = Új Forrás (Tatabánya), 1995/10.

Poszler György: A Költészet Szelíd Hatalma. = Műhely (Győr), 1995/2-3. 74-79. p.

Praznovszky Mihály: Utószó. = Krúdy Gyula: A bakonyi bújdosó. Veszprém, 1995, Prospektus GM.

P. S.: Alkalmi tárcák Krúdytól. = Népszabadság, 1995/119. (május 23.) 21. p.

Simon Balázs: „Kinek írok?” = Liget, 1995/5. 10-l2. p.

Szádeczky-Kardos Kinga: Krúdy „az ódonságok városában”. = Színes RTV, 1995/13.

Szigethy Gábor: Latinovits Zoltán vallomásai. = 2000, 1995/9. (szeptember) 55-59. p.

Szíj Rezső: Krúdy Gyula és Várpalota. Költészet és valóság. = – – : Magyarság mérlegen. Bp. 1995, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó. 101-116. p.

Szíj Rezső: Tevan Andor kiadói munkássága. = – – : Könyvkiadás – könyvművészet – társadalom. I. köt. Bp. 1995, Szenci Molnár Társaság. 151-153. p.

Tarján Tamás: Krúdy Gyula: Öreg szó az ifjakhoz. = Vigilia, 1995/8. 638. p.

Thuróczy Katalin: ThuK16895_40okt10

Tóbiás Áron: Szindbád nyomában. Mire taníthat ma Krúdy? = Magyar Nemzet, 1995/263. (november 9.) 9. p.

Valaczka András: Krúdy Gyula. A vörös postakocsi. = – – : Prousttól Márquezig. Bp. 1995, Nemzeti Tankönyvkiadó. 81-91. p.

Vezényi Pál: Krúdy Gyula és a franciák. = Várhely, 1995/2. (december) 85-87. p. [megszünt]

1996

– – : Busszal A vörös postakocsit. = Vas Népe (Szombathely), 1996/282. (december 3.) 7. p.

– – : Egy régebbi világban. /Kis színes A vörös postakocsi újabb kiadásáról./  = Nők Lapja, 1996/karácsonyi szám.

– – : Emléktábla (Balatoni Panteon) Balatonfüred. = Emlékhelyek Veszprém megyében. Főszerk. Bándi László. Veszprém, 1996, Veszprém Megyei Közművelődési Intézet. 79-80. p.

– – : Közép-európai kiadó Párizsban. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), 1996/1944. (március 6.) 1. p.

Ács Anna: A Bakony és a Balaton Krúdy írásaiban. = Irodalomismeret, 1996/3-4. 85-90. p.

Angyalosi Gergely: A pastiche mint interpretáció. Márai Sándor: Szindbád hazamegy. = – – : A költő hét bordája. Debrecen, 1996, Latin Betűk. 57-67. p.

B. A. felvétele: A Győri Nemzeti Színház… = Kisalföld (Győr), 1996/233. (október 5.) 2. p.

Bajor Nagy Ernő: Írói életforgácsok. = Szabad Föld, 1996/33. (augusztus 13.) 19. p.

Balassa Péter: A kontempláció mint kaland. = – – : A bolgár kalauz. Bp. 1996, Pesti Szalon. 24-37.p.

Baranyi Ferenc: A romantika elégiája. = Kelet Felől (Százhalombatta), 1996/1. 9 p.

Baróti Szabolcs: Szindbád tűnődése a halott vízimalomnál. = Magyar Nemzet, 1996/181. (augusztus 3.) 8. p.

Bata Imre: Krúdy Gyula egyik korai regénye /Pál apostol levele/. = Élet és Irodalom, 1996/30. (július 26.) 14. p.

Bátki, John: Woman as goddess in Krúdy’s Sunflower. Bp. 1996, Collegium Budapest Institute for Advanced Study. 25 fol. 4 t. /Discussion papers 29./

Belousova, Vera: Aneignung des Habsburger-Mythos in der ungarischen Literatur am Beispiel der Romane Gyula Krúdys. = Wien als Magnet? Schriftsteller aus Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa über die Stadt. Hrsg.: Gertraud Marinelli-König–Nina Pavlova. Wien 1996, Öst. Akad. der Wiss.

Benedek András, S.: (Krúdy Gyula.) = A Tisza bölcsője. Kárpátaljai honismereti és néprajzi írások a reformkortól 1945-ig. Vál., szerk., előszó és jegyz. – –. Budapest–Beregszász, 1996, Hatodik Síp Alapítvány–Mandátum K. 153. p.

Borbás Tibor: Szobor (Jószerencsét Művelődési Központ oldalbejárata előtt) Várpalota. = Emlékhelyek Veszprém megyében. Főszerk. Bándi László. Veszprém, 1996, Veszprém Megyei Közművelődési Intézet. 296. p.

Boros Andrea: Könyv és olvasás Krúdy Gyula műveiben. Szakdolgozat. Bp. 1996, ELTE Tanárképző Főiskolai Kar. 66 p.

Czére Béla: A Krúdy-tárcák Budapestje. = Új Magyarország, 1996/302. (december 28.) 10. p.

Csorba László: „Ködfátyolképek”. Betyárillúzió és költészet a kütahyai magyar emigrációban. = Aetas (Szeged), 1996/2-3. 192-201. p.

Eisemann György: Az emlékezés ízei. Krúdy Gyula Szindbád-novelláinak mnemotechnikájáról. = Pannonhalmi Szemle, 1996/4.  97-105. p.

Fábri, Anna: Das Bild Wiens in den Werken von Gyula Krúdy. = Neohelicon, 1996/1. 127-142. p.

Fried István: „Erős várunk nekünk Kufstein” A magyar jakobinusok emléke a magyar irodalomban . = Jászkunság (Szolnok), 1996/2. (szeptember-október) 106-114. p.

Géher István: Nyugat-keleti átjáró. = – – : Rádiókollégium. Pozsony, 1996, Kalligram. 41-47. p.

Gosztonyi József: Kiss Nagy András éremművészete. = Az Érem, 1996/1. 46. p.

Hadas Miklós: Szindbád halott. Részlet az „Orlandó és a zongorahangoló” című sorozatból. = Magyar Lettre Internationale 21, 1996/nyár. 58-64. p.

Iby András: Krúdy Gyula Siófokon. = Kelet felől, 1996/11. 36-38. p.

Indig Ottó: Szindbád, Rezeda és társai. = – – : Arca az időnek. Kritikák, tanulmányok, portrévázlatok. Nagyvárad, 1996, Literator Könyvkiadó. 83-84. p.

Jámborné Balog Tünde: Aranykéz utcai szép napok. = Új Magyarország, 1996/94. (április 22.) 8. p.

Juhász Erzsébet: Tükörképek labirintusa. Tanulmányok a közép-európai irodalmak köréből. Újvidék, 1996, Fórum. 180 p.
Látomások és révületek. Krúdy Gyula: A vörös postakocsi. 16-24. p.
Tükörképek labirintusa. Krúdy Gyula: Őszi utazások a vörös postakocsin. 25-34. p.
Hamisság és pompa. Krúdy Gyula: A nagy kópé. 35-45. p.

Katona Béla: Krúdy Gyula. (Az irodalmi topográfia műhelyéből.) = Irodalomismeret, 1996/3-4. 77. p.

K[elecsényi]. L[ászló].: Elment a „ sógorasszony”. = Magyar Nemzet, 1996/55. (március 5.) 14. p.

Kelecsény László: Hölgyek és urak mulatsága. Krúdy-kötet a régi Budapestről. = Magyar Nemzet, 1996/9. (január 11.) 14. p.

Kelecsényi László: Krúdy Gyula: A hamis eskü városrésze. = Ezredvég, 1996/4. (április) 48. p.

Kelemen Zoltán: Az öregedés dokumentumai. = „Azok a szép(?) napok…” (Tanulmányok a Monarchia irodalmairól.) (Szerk. Fried István–Kelemen Zoltán) Szeged, 1996, JATE BTK Összehasonlító Irodtud. Tsz.–Tiszatáj-alapítvány. 45-51. p.

Kelemen Zoltán: Gondolatok az Árnyékkirály és a Mohács című Krúdy-regények közötti összefüggésekről. = A „szükséges népszövetség” a művelődés történetében. (Irodalmi-kulturális érintkezések a Monarchiában) Szerk. Fried István–Kelemen Zoltán. Szeged, 1996, JATE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék–Tiszatáj Alapítvány. 62-68. p.

Kemény Gábor: Álom – való. (Az ellentét mint szövegszervező elv egy Krúdy-novellában.). = Magyar Nyelvőr, 1996/4. (október-december) 403-414. p.

Kisházi Zoltán: Móricz és Krúdy gasztronómiája. = Irodalomismeret, 1996/3-4. (szeptember) 93-95. p.

Kovács Sándor Iván: Tóth Árpád, Krúdy: „néma dal” és leltár. = – – : Vágy és emlékezet. Kalauzolás felföldi írókhoz és „Kárpát szent bércére”. Dunaszerdahely, 1996, Széphalom Könyvműhely – Felsőmagyarország Kiadó – Nap K. 106-112. p.

Kő András: Hajós és Krúdy barátságáról. = Új Magyarország, 1996/32. (február 7.) 17. p.

Ligeti Erika: Emléktábla (Szent István u., Városi Könyvtárhomlokzatán) Várpalota. = Emlékhelyek Veszprém megyében. Főszerk. Bándi László. Veszprém, 1996, Veszprém Megyei Közművelődési Intézet. 296. p.

Lovass Ildikó: Szindbád újraálmodója. = Szabad Föld, 1996/21. (május 21.) 8. p.

Lukácsy Sándor: A templomrabló imádsága. = – – : Egy hazánk van. Pécs, 1996, Jelenkor Irodalmi és Művészeti Kiadó. 347-378. p.

Mohai V. Lajos: Krúdy romok fölötti költőisége. = – – : Papírbóják-esszék, bírálatok. Bp. 1996, Karinthy Kiadó. 8-13. p.

Molnár Gál Péter: MGP16896_22jun4

Mózes Attila („Krúdy Gyula”): Szindbád örök utazása. = Kortárs, 1996/6. 69-75. p.

Nagy István Attila: Duna mentén. = – – : A szóra bírt mindenség. Műelemzések, tanulmányok. Nyíregyháza, 1996. 40-45. p.

Nyerges Gabriella: A „Tótágas” című Krúdy-novella illusztrációiról. = Irodalomismeret, 1996/3-4. (szeptember) 96-97. p.

Praznovszky Mihály: Utószó. = Krúdy Gyula: Pogányok a Bakonyban. Veszprém, 1996, Prospektus GM.

Szörényi László: Utószó. = Krúdy Gyula: Szent Margit. Bp. 1996, Pesti Szalon.

Sánta Gábor: „Nem élhetek Pest nélkül”. Krúdy Gyula Budapestje. = Tiszatáj (Szeged) diák-melléklete 35., 1996/5. (május) 19 p.

Stauder Mária: Utószó. = Krúdy Gyula: A podolini kísértet és más kisregények. Bp. 1996, Unikornis.

Stauder Mária: Utószó. = Krúdy Gyula: Boldogult úrfikoromban és más elbeszélések Bp. 1996, Unikornis.

Szakály Éva: Színházbarátokkal A vörös postakocsin. = Vas Népe (Szombathely), 1996/290. (december 12.) 7. p.

Széchenyi Ágnes: Szindbád. = 88 és 1/2 híres film. Szerk. Székely Éva. Bp. 1996, Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó. 293-297. p.

Székely Anna: Mai asszonyok könyörgése. = Népszava, 1996/102. (május 2.) 12. p.

Szörényi László: Krúdy Gyula: Szent Margit. = Pesti Szalon, 1996. 143-151. p.

Tamás Attila: Cenzúrákról-öncenzúrákról és művekről. = Irodalomtörténet, 1996/1-2. 50-60. p.

Tasi József: Szindbád megöregszik. = Irodalomismeret, 1996/3-4. (szeptember) 91-93. p.

Tóbiás Áron: Krúdy és a nők. = Élet és Irodalom, 1996/6. (február 9.) 15. p.

Tóth Gyula: Eltűnt idő nyomában. = Kurír, 1996/271. (október 4.) [11.] p.

Utasi Csilla: Szindbád ifjúsága és utazásai. = „Modernnek kell lenni mindenestül”. Irodalom, átértelmezés, történetiség. Szerk. Szigeti Lajos Sándor. Szeged, 1996, JATE Press. 115-120. p.

Viola József: Krúdy Gyula képmása. = Életünk (Szombathely), 1996/10. 1005-1008. p.

Zászlós Levente: Pál apostol levelei. = Új Magyarország, 1996/131. (június 6.) 8. p.

Zászlós Levente: Szalay Károly: A sátán helytartója. = Kortárs, 1996/4. 117. p.

Zoltai Dénes: Krúdy Gyula: Valakit elvisz az ördög. = 11 híres kisregény. Szerk. Berkes Erzsébet. Bp. 1996, Móra Ferenc Könyvkiadó. 248-278. p.

1997

– – : Krúdy Gyula kézjegyei. = Napló (Veszprém), 1997/279. (november 29.) 16. p.

– – : Krúdy Gyulának ez a regénye... = Mit látott Vak Béla szerelemben és bánatban. Bp. 1997, Karinthy K. [208.] p.

– – : Krúdy világának népszerűsítése (pályázat eredménye). = Magyartanítás, 1997/2. /melléklet I-IX./ [év hiányzik]

Baránszky Jób László: Szempontok a Krúdy-jelenség megközelítéséhez. = Mit látott Vak Béla szerelemben és bánatban. Bp. 1997, Karinthy. [4.] p.

Batári Gyula: Kozocsa Sándor (1904-1991). = Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve. 1991-1993. Bp. 1997, OSzK. 57-62. p.

Bence Erika: Egy varázslatos Krúdy-regény. Márai Sándor: Szinbád hazamegy. = – – : Könyvkereskedés. Tanulmányok, esszék, kritikák. Szabadka, 1997, Szabadegyetem. /Életjel Könyvek 70./ 179-182. p.

Berkes Erzsébet: A vörös postakocsi. Krúdy Gyula–Kapás Dezső színműve. = Kisalföld (Győr), 1997/2. (január 3.) 2. p.

Bikácsy Gergely: Az ismeretlen Krúdy. Krúdy Gyula: Pál apostol levelei; Öreg szó az ifjakhoz. = Kortárs, 1997/2. (február) 85-88. p.

Bori Imre: Egy „tulajdonosi” szociográfia. = – – : Szociográfiák nyomában. Írások szociográfiákról. Újvidék, 1997, Fórum Kk. 42-44. p.

Czére Béla: Kisasszony a kalapács alatt. = Új Magyarország, 1997/3. (január 4.) [9.] p.

Csáky Károly: Irodalmi emlékhelyek, emléktáblák az Ipoly mentén. = Hungarológia, 9. 1997. 11-15. p.

Csapó Julianna, (Ispánovics): A Krúdy-effektus Kodolányi János Boldog Margit című regényében. Szövegolvasat. = Híd (Újvidék), 1997/6. 448-472. p.

Csillik Olga: A dzsentri és a polgár ábrázolása Márai és Krúdy műveiben. (Szakdolgozat.) [Bp.], 1997. 55 p.

Dalos László: Játszadozások. = Új Magyarország, 1997/148. (június 27.) 11. p.

Egyed Péter: Krúdy Gyula járkál. = – – :  Leopárdok éjszakája. Bukarest, 1997, Kriterion. 72. p.

Eisemann György: Tegnap előtt. Irodalmi utazások a Monarchiában. = Irodalomtörténet, 1997/1-2. 314-318. p.

Erényi Tibor: A Millennium történetéhez. = Századok, 1997/3. 761-777. p.

Fáy István: Ceruzarajz Krúdy Gyuláról. = Magyar Élet (Ausztrália), 1997. október 30.

Ficzay Dénes Krúdyról. = – – : Aradi krónika. 1997, Kölcsey Egyesület. 7-95. p.

Fráter Zoltán: Krúdy Gyula: Pest 1916. = Élet és Irodalom, 1997/42. (október 17.) 13. p.

Füleki Beáta: Krúdy Gyula a modernség horizontján. (Szakdolgozat.) [Bp.], 1997. 42 p.

Goretity József: A „szükséges népszövetség” a művelődés történetében. Irodalmi-kulturális érintkezések a Monarchiában. = Tiszatáj (Szeged), 1997/9. (szeptember) 86-90. p.

Groák Lajos: Egy király születése. Krúdy Gyula orvostörténeti adalékai. = Orvosi hetilap, 1997/2. (január 12.) 85-87. p.

Gyuris György: A személyi bibliográfiák. = Helyismereti könyvtárosok III. országos tanácskozása. Tata, 1996. július 17-19. Szerk. Gyüszi László. Szentendre, 1997, MKE. 75-82. p.

Ispánovics Csapó Julianna: A Krúdy-effektus Kodolányi Boldog Margit című regényében. = Híd (Újvidék), 1997/6. 448-472. p.

Jánosi Zoltán („Krúdy Gyula”): Szindbád utolsó halála. = Kortárs, 1997/2. (február) 117-128. p.

Kanizsa József: A Krúdy Gyula Irodalmi Kör másfél évtizede. = Hévíz (Keszthely), 1997/4. 25. p.

Kelecsényi László: Krúdy Gyula kézjegyei. A kötet anyagát gyűjtötte és összeállította – –. Veszprém, 1997, Prospektus GM. 51 p.

Kelemen Zoltán: Falánkság és anarchia. = Töprengések Kundera „szépséges szép üveggolyójá”-ról. (Kapcsolatok, hasonlóságok, jelenségek az irodalom Monarchiájában) Szerk. Fried István–Kelemen Zoltán. 1997, Szeged, JATE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék – Tiszatáj Alapítvány. 81-91. p.

Kemenes Géfin László: Érzelmes-perverz donzsuánok. A szexualitás mint szadista toposz Krúdy Gyula két regényében. = Kortárs, 1997/12. (december) 25-36. p.

Kemenes Géfin László: Új magyar donzsuánok. A szexualitás toposzai Tersánszky és Krúdy regényeiben. = Életünk (Szombathely), 1997/10. 1016-1028. p.

Kemény Gábor: Az ellentét mint szövegszervező elv egy Krúdy-novellában. = Szöveg és stílus. Szabó Zoltán köszöntése. Szerk. Péntek János. Kolozsvár, 1997, Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Nyelv és Kultúra Tanszéke. 234-240. p.

(keserű): Elhunyt Barta András. = Magyar Nemzet, 1997/47. (február 25.) 4. p.

Klima László („Krúdy Gyula”): Rumcájsz újabb utazásai. = Kortárs, 1997/1. 26-29. p.

Lukacs, John: Introduction. = Gyula Krúdy: Sunflower. Translated by John Bátki. Bp. 1997, Corvina.

Mezey László Miklós: Budapest-motívumok szépirodalmunkban. = Honismeret, 1997/4. 59-65. p.

Nagy Miklós: Utószó. = Krúdy Gyula: A zöld kaftán. Bp. 1997, Unikornis. /Nagy magyar mesemondók 7./

Olasz Sándor: Vallomás és metaforikusság Krúdy Gyula N. N. című regényében. = Kortárs, 1997/2. (február) 89-95. p.

Olasz Sándor: Vallomásosság és metaforikusság Krúdy Gyula N. N. című regényében. = – – : A regény metamorfózisa a 20. század első felének magyar irodalmában. Bp. 1997, Nemzeti Tankönyvkiadó. 33-41. p.”

Sánta Gábor: „A nemzeti élet mappája – könyvekből összerakva”. = Tiszatáj (Szeged), 1997/1. 75-85. p.

Stevanyik András: „Ennek a városnak voltam az írója.” Eleven kövek XII. = Új Kelet (Nyíregyháza), 1997/58. (március 10.) 7. p.

Szathmári István: Kemény Gábor két munkájáról. = Magyar Nyelv, 1997/3. 375-378. p.

Szigethy Gábor: A határon. = Magyar Nemzet, 1997/86. (április 14.) 6. p.

Tamás Kinga: Film és irodalom. Egy szemiotikai alapú komparatív módszer vázlata. = Szövegek között II. (Irodalomelméleti és történeti tanulmányok Szegedről.) Szerk. Fried István. Szeged, 1997, JATE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék. 3-37. p.

Tandori Dezső: Az édes tarkaság keserűje. = Beszélő, 1997/4. (április) 115-121. p.

Tárkányi Imre: Szindbád legújabb utazása... Krúdy Gyula emlékére. = Hévíz (Keszthely), 1997/4. 30. p.

Tatár Imre: A múlt nyomában. Szerkesztők és nosztalgiák. = Magyar Nemzet, 1997/273. (november 22.) 28. p.

Tőzsér Árpád: A harmadik géniusz. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 1997/1. (január) 30-36. p.

TPI: Krúdy Gyula: Pest 1916. = Könyvkiadó, Könyvkereskedő, 1997/8. (december 18.)

Vasy Géza: A hídon. = Huszonöt nagyon fontos novella-művek és műelemzések. Szerk. Borbély Sándor. Bp. 1997, Lord Könyvkiadó. 216-224. p.

Zatykó Margit: Wien, Budapest, Prag im Spiegel der Literatur um die Jahrhundertwende. Bécs, Budapest, Prága a századforduló irodalmának tükrében. (Szakdolgozat.) Bp. 1997, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Germanisztikai Intézet. 1997.

Zelk Zoltán: Krúdy Gyula egy mondatára. = – – : Só és emlékezet. Válogatott versek 1925-1981. Bp. 1997, Argumentum. 242-243. p.

1998

– – : Agytakarítás. Szörényi: Delfinárium, Krúdy: Magyar tükör. = Magyar Nemzet, 1998/127. (június 2.) [13.] p.

– – : Inspired by the Arabian tale... = The Adventures of Sindbad. Bp.-London-New York, 1998, CEUPress. Fülszöveg.

– – : Krúdy és Erzsébet királyné. = Népszava, 1998/76. (március 31.) 19. p.

– – : Krúdy Gyula virtuális regénye Sissiről. = Népszava, 1998/77. (április 1.) 11. p.

– – : Krúdy-ünnepség. = Népszava, 1998/247. (október 21.) 10. p.

– – : Krúdyra emlékeznek országszerte. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1998/247. (október 21.) 4. p.

– – : (Major Henrik és rajza Krúdy Gyuláról.) = Magyar Nemzet, 1998/226. (szeptember 26.) 9. p.

– – : Szindbád ifjúsága. = Népszava, 1998/257. (november 3.) 13. p.

– – : Szindbád útja a halálnál. – Hónapos retek kalandjai. = Novellák a középiskolában. Szerk. Fazekas Zsuzsa. Bp. 1998, Rejtjel Kiadó. 68-67. p.

(áj): Palotai lányok szerelmese. Ünnepség Krúdy Gyula születésének évfordulóján. = Napló (Veszprém), 1998/248. (október 19.) 3. p.

Bajor Nagy Ernő: Krúdyról. = Másfél évtized. Szerk. Kanizsa József–Tárkányi Imre. Bp. 1998, Krúdy Gyula Irodalmi  Kör. 18. p.

Bán Zoltán András.: Kocsmaidő. = Élet és Irodalom, 1998/16. (április 17.) 12. p.

Bán Zoltán András: A valószínűtlen mester. = Élet és Irodalom, 1998/11. (március 13.) 17. p.

Baróti Szabolcs: A vörös postakocsi újra elindul. = Magyar Nemzet, 1998/179. (augusztus 1.) 25. p.

Baróti Szabolcs: Valaki Atlantisz birodalmából. = Magyar Nemzet, 1998/1. (január 2.) 9. p.

Bekő Mária Bernadett: Krúdy Gyula: A vörös postakocsi. Regényelemzés. (Szakdolgozat.) Bp., 1998. 48 p.

Bencze /Andrea/: Életre keltett tetszhalott. Beszélgetés Kelecsényi Lászlóval az Erzsébet királyné c. gyűjtemény szerkesztőjével. = Reform, 1998. április 28. 59. p.

Bodnár György: A művészregény mint az intertextualitás korai formája. = – – : Jövő múlt időben. Bp. 1998, Balassi Kiadó. 18-29. p.

Bodri Ferenc: Fertőn innen – Lajtán túl. = Limes (Tatabánya), 1998/1. 91-111. p.

Bogdán László: A boldog Magyarország. = Háromszék (Sepsiszentgyörgy), 1998/2253. (január 29.) 4. p.

Bogdán László: Krúdy titkai. = Háromszék (Sepsiszentgyörgy), 1998/2484. (október 29.) 4. p.

Burger János: Egy este Szindbáddal. = Új Ember, 1998/2580. (január 4.) 8. p.

Büky László: Láncz Irén: Szó, szöveg, jelentés. Szövegtani és stilisztikai elemzések. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1998/12. 282-284. p.

Czére Béla: Krúdy Gyula: Hét bagoly. = Ötven nagyon fontos regény. Bp. 1998, Lord Könyvkiadó. 168-175. p.

Cselényi László: Krúdy Szindbád. = A nélkülözhetetlen 100 könyv. Bevezetés a világirodalom tanulmányozásához. Dunaszerdahely, 1998, Lilium Aurum. 192-193. p.

Divinyi Katalin: Krúdy Gyula írásai az Élet első két évfolyamában. (Szakdolgozat.) Bp., 1998. 48 p.

Erős Zoltán: Erzsébet királyné. = Színes RTV, 1998/22.

Erős Zoltán: Krúdy világa. = Színes RTV, 1998/35.

Eszterházy Péter: A gyalázózseni. = Élet és Irodalom, 1998/17. (április 24.) 3. p.

Forray Katalin: Erzsébet királyné. = Bonton, 1998/június.

Fráter Zoltán: Szerelmi levelező. Dokumentumjáték K. Gy. művei és levelezése alapján. = Felolvasó Színpad a Károlyi-palotában, 1998. február 23.

Fried István: Író, irodalom a Szindbád hazamegy című regényben. = „...egyszer mindenkinek el kell menni Canudosba”. Tanulmányok az ismeretlen Márai Sándorról. Bp. 1998, Enciklopédia K. 57-74. p.

(Gantner) [Ilona]: Regényes történet. = Kurír, 1998/88. (március 31.) 15. p.

G. B.: Krúdy Gyula-emlékkiállítás. = Napi Magyarország, 1998/282. (december 2.) 10. p.

Hamar Péter: Krúdy Gyula. Általános és középiskolások számára. = Debrecen, 1998, Tóth Kft. 127 p. /Nagyjaink./

Hovanyecz László: Krúdy Gyula a forradalom utcanévadója. = Népszabadság, 1998/271. (november 19.) Budapest melléklet 42. p.

Kákonyi: Diadal és erózió. = Napi Magyarország, 1998/298. (december 21.) 10. p.

Karádi Zsolt: François Gachot és a magyar kultúra. = Kortárs, 1998/3. 94-95. p.

Kassai, Georges: Gyula Krúdy, Les beaux jours de la rue de la Main d'or. = Cahiers d'études hongroises – Cinéma, Littérature (Paris), 9. 1997-1998. 335-338. p.

Katona Béla: Táj és irodalom. Az irodalom Szabolcs-Szatmárban, Szabolcs-Szatmár az irodalomban. Nyíregyháza, 1998, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai Intézete és Továbbképző Központja. 350 p.
Krúdy Gyula és a Nyírség. 69-100. p.
Tanítvány és mesterek, mester és tanítványok. (Krúdy helye a magyar és a világirodalomban.) 101-108. p.

Katona Gergely: Krúdy Gyula Terézvárosa. = Terézváros Budapest szívében. Bp. 1998, Terézvárosi Művelődési Közalapítvány. 106-110. p.

Kelecsényi László: Krúdy-titkok nyomában. A regényhős. = Tekintet, 1998/6. 88-99. p.

Kelecsényi László: Krúdy-titkok nyomában. Nagy kópéságok. = Holmi, 1998/10. (október) 1440-1444. p.

Kelecsényi László: Utószó. = Krúdy Gyula: Erzsébet királyné. Regényes történetek. Bp. 1998, Palatinus.

Kelemen Zoltán: Falánkság és anarchia. = Új Dunatáj (Szekszárd), 1998/3. (szeptember) 45-54. p.

Kelemen Zoltán: Ki volt Mária? (Tanulmány Krúdy Gyula Az első Habsburg című regényéről.) = (B)irodalmi álmok - (B)irodalmi valóság. A Monarchia irodalmairól, művészetéről. Főszerk. Szerk. Fried István–Hódosy Annamária–Kelemen Zoltán. 1998, Szeged, JATE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék – Tiszatáj Alapítvány. 61-72. p.

Kelemen Zoltán: Krúdy Gyula „királyregényei”. = Tiszatáj (Szeged) diák-melléklete 52 (54). 1998/október. 19 p.

Kemenes Géfin László–Jastrzębska, Jolanta: Érzelmes/perverz Donjuanok. Krúdy Gyula: Szindbád; A vörös postakocsi. = – – - – – : Erotika a huszadik századi magyar regényben. 1911-1947. Bp. 1998, Kortárs Kiadó. 45-60. p.

Kemény Gábor: A szövegstílus három összetevőjéről. = Magyar Nyelvőr, 1998/2. (április-június) 133-142. p.

Kerekes, Gábor: Gyula Krúdy und Kaiser Franz Joseph I. = An meine Völker. (Szerk.) Leopold R G Decloedt. Bern, 1998, Peter Lang International Academic Publishers. 97-112. p.

Kibédi Varga Áron: Szerkezet és jelentés Krúdy regényeiben. = – – : Szavak, világok. Pécs,  1998, Jelenkor K. 206-220. p.

Kósa Csaba: Ódon poharak csendülése. Krúdy Gyula, az újságíró. = Nyelvünk és kultúránk, 1998/103. (július-szeptember) 77-82. p.

Kozma Mária: Asszonyságok éke. 40. = Háromszék (Sepsiszentgyörgy), 1998/2482. (október 27.) 8. p.

Krúdy világa. Zórád Ernő rajzaival. Bp. 1998, Pallas Stúdió. 64 p.
Feledy Balázs: Szindbád útitársa. Krúdy Gyula és Zórád Ernő. [3-7.] p.
Krúdy Zsuzsa: (Tabán.) [63.] p.

Kun Gazda Balázs: „Pest feketére fest.” A halálképzet szerepe Krúdy Gyula Vörös postakocsi-regényeiben. (Szakdolgozat.) [Bp.], 1998. 35 p.

Másfél évtized. Szerk. Kanizsa József–Tárkányi Imre. Bp. 1998, Krúdy Gyula Irodalmi Kör.
Bajor Nagy Ernő: Krúdyról. 18. p.
Cecei-Horváth Tibor: Szindbád búcsúja. – Szindbád. 29-30. p.
Kanizsa József: Hova lett a krúdys Budapest? Krúdy a Kéhliben, Krúdys ősz, Margitszigeti fák. 61-62. p.
Simonyi Imre: A gyulai városi könyvtárban Krúdy olvasása közben. 107. p.
Tárkányi Imre: Szindbád legújabb utazása. 124. p.

Marafkó László: Írók, zsurnaliszták, szerkesztők. Avagy árnyrajzok a Szentlélek Lovagjairól. = Kortárs, 1998/9. 56. p.

Marton Mária: Futó gondolatok. = Magyarország, 1998/4-5. (január 29.) 33. p.

Mohai V. Lajos: Az elsüllyeszthetetlen nagyság. Jókai-vázlat. = Új Forrás (Tatabánya), 1998/7. (szeptember)

Molnár Géza: Krúdy emlékének. = – – : Hózápor Budán. Bp. 1998, Hét Krajcár.

Pála Károly: A személyiség nyomában. Átváltozás történetek. = Irodalomtanítás az ezredfordulón. Főszerk. Sipos Lajos. Celldömölk, 1998, Pauz-Westermann Kiadó.  613-628. p.

Polgár Mária: Lapok a legendáriumból. = Kurír, 1998/97. (április 9.) 15. p.

Praznovszky Mihály: Előszó. = Krúdy Gyula: Magyar hasak. Veszprém, 1998, Prospektus Nyomda.

Rádics Károly: Egy emlékezetes Krúdy-séta. = – – : Évtizedek kaptatóin. Bp. 1998, Argumentum. 126-127. p.

Novellák a középiskolában. Szerk. Fazekas Zsuzsa. Bp. 1998, Rejtjel Kiadó. 171 p.
Sándorfi Katalin: Krúdy Gyula: Szindbád útja a halálnál. 64-67. p.
Sándorfi Katalin: Krúdy Gyula: Hónapos retek kalandjai. 68-70. p.

Stauder Mária: Utószó. = Napraforgó. – Asszonyságok díja. Bp. 1998, Unikornis. 345-347. p.

Sturm László: Utószó. = Utazás a Szepességben. Miskolc, 1998, Felsőmagyarország. /Felföldi kincsestár./ 225-230. p.

Szabó András: II. Lajos inkubátora. = Napi Magyarország, 1998/143. (június 20.) 14. p.

Szegedy-Maszák Mihály: Metaforikus szerkezet Kosztolányi Caligula és Krúdy Utolsó szivar az Arabs szürkénél című szövegében. = – – : „A regény, amint írja önmagát.” Elbeszélő művek vizsgálata. 2. bőv. kiad. Bp. 1998, Korona Nova Kiadó. 46-56. p.

Széles Klára: Délibáb-játék? – 1848 Krúdynál. = Új-Horizont (Veszprém), 1998/különszám. 49-50. p.

Szirtes, George: Introduction. Notes. = The Adventures of Sindbad. Bp.–London–New York, 1998, Central European University Press. vii-xxiv. és 201-205. p.

Szitányi György: Egy ártatlan Krúdy-mese. Krúdy Gyula: Az ördög alszik. = Polísz, 1998/3. 59-61. p.

Szörényi László: Delfinárium. Filológai groteszkek. Miskolc, 1998, Felsőmagyarország.

Szörényi László: Krúdy Gyula. = Irodalom a gimnázium II. osztálya számára. Szerk. Szörényi László–Szegedy–Maszák Mihály–Veres András–Bojtár Endre–Horváth Iván. Bp. 1998, Krónika Nova Kiadó. 255-267. p.

Szűk Balázs: Szindbád csendje. = Új Pedagógiai Szemle, 1998/6. (június)

Tótfalusi István: Krúdy Gyula. = – – : Irodalmi alakok lexikona. Bővített kiadás. Bp. 1998, Anno K. 342 p.

Tóth Ida, N.: Erzsébet királyné. Krúdy Gyula regényes történetei. = Magyar Nemzet, 1998/78. (április 2.) 10. p.

Tüskés Tibor: Valami Krúdyról. = Másfél évtized. Szerk. Kanizsa József–Tárkányi Imre. Bp. 1998, Krúdy Gyula Irodalmi Kör. 128-132. p.

Utasi Csilla: Két novella a századfordulón. Hugo von Hofmannsthal: Das Glück am Weg; Krúdy Gyula: Setétke. = Hungarológiai Közlemények (Újvidék), 1998/4. 105-114. p.

Utasi Csilla: Márai Sándor: Szindbád hazamegy. = Híd (Újvidék), 1998/9. (szeptember) 748-762. p.

(v. s.): Tábla a falon. Krúdy Gyula. = Magyar Nemzet, 1998/223. (szeptember 23.) 23. p.

1999

– – : As a novelist... = The Knight of Dreams. Bp. 1999, Noran. [Hátlap]

– – : Az „álomregény... = Asszonyságok díja. Bp. 1999, Osiris K. /Millenniumi Kvt./ [Hátlap]

– – : Dombormű Krúdynak. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1999/89. (április 17.) 1. p.

– – : Gyula Krúdy. = Schwerpunktthema Ungarn. Ungarische Autoren. 51. Frankfurter Buchmesse 1999. [Katalog] Zusammengestellt von Endre Hars. [Frankfurt] 1999, Frankfurt '99 Gemeinnützige GmbH. [106-107.] p.

– – : Intézeti hírek. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1999/5-6. 765. p.

– – : Krúdy Gyula: Palotai álmok és más elbeszélések (Ister). = Irodalomismeret, 1999/3-4. 89-90. p.

– – : Miközben... = Bukfenc. Bp. 1999, Osiris K. /Millenniumi Kvt./ [Hátlap]

(áj): Mit kíván a magyar nemzet? A nyolcadik Krúdy-kötetet mutatták be a vár palotai könyvtárban. = Napló (Veszprém), 1999/245. (október 20.) 4. p.

Aradi Varga Imre: Krúdy Gyula-Erzsébet királyné. = RTV részletes, 1999/4. 39. p.

Bálint Gábor: Rácz Vilmos: párbajhős és lapkiadó. = Magyar Könyvszemle, 1999/1. 244-246. p.

Beszterczey Judit: Krúdy Budapestje. A vörös postakocsi című regény színhelyei. (Szakdolgozat.) [Bp.], 1999, ELTE Tanárképző Főiskolai Kar. 68 p.

Bezeczky Gábor: Gyula Krúdy's early short stories. = Hungarian Studies, 1998-99/2. 179-198. p.

Bogácsi Erzsébet: Az eltűnt Krúdy nyomában. = Népszabadság, 1999/182. (augusztus 6.) 9. p.

Bogdán László: Átiratok múzeuma. Krúdy Gyula a Margitszigeten, Bródy Sándor ablaka alatt. = Tiszatáj (Szeged), 1999/11. (november) 32-35. p.

Bónus, Tibor: Conceptions de langue – les noms propres dans les romans de Gyula Krúdy et de Dezső Kosztolányi. Le roman au tournant du siècle. = Évolution du genre et histoire des idées. Konferencia a Soros Aalapítvány és a Párizsi Magyar Intézet támogatásával, Párizs, 1999. deember 3-4.

Bónus, Tibor: Gyula Krúdy (21 October 1878-12 May 1933) = Twentieth century Eastern European writers. First series. Ed. Steven, Serafin–Dobos, István. Detroit, 1999, Gale. 193-200. p.

Bori Imre: Egy új Krúdy-kötetről. = – – : Krónikák írókról, könyvekről. Újvidék, 1999, Fórum. 32-34. p.

Brody, Alexander: Előszó. = A Királynő főztjétől a pincér lábáig. 101 magyar író tálal. Szerk. Brody, Alexander–Neményi Zsolt. Bp. 1999, Jövendő. 158-173. p.

Cocchi, Maria Rosaria: La tecnica narrativa d’inizio secolo nell’opera di Gyula Krúdy. 1999.

Czetter Ibolya: A szemfényvesztés regénye. Szindbád hazamegy. = – – : A stílus és a formák. Tanulmányok a nyelvművész Márai Sándorról. Szombathely, 1999, BÁR. 87-106. p.

Csiffáry Gabriella: Krúdy Gyula levelei id. Szinnyei Józsefnek. = Születtem… Magyar írók önéletrajzai. Összeáll., jegyz., annotált névmutató – –. Bp. 1999, Palatinus.  211-216. p.

Dráveczky Balázs: Szabálytalan köszöntő, egy patinás és százéves irodalmi kisvendéglőről. = Műemléklap, 1999/9. 15-16. p.

Eisemann György: Az emlékezés ízei. (Krúdy Gyula Szindbád-novelláinak mnemotechnikájáról.) = – – : A folytatódó romantika. Bp. 1999, Orpheusz K. 117-129. p.

Fábri Anna: Utószó. = Asszonyságok díja. Bp. 1999, Osiris. /Millenniumi Könyvtár 16./ 177-181. p.

Fábri Anna: Utószó. = Bukfenc. – Az útitárs. Bp. 1999, Osiris. /Millenniumi Könyvtár 22./ 167-171. p.

Fenyő Miksa idézet. = Krúdy Gyula: Szindbád megtérése. Bp. 1999, Palatinus.

Fodor Béla: Százéves az óbudai Kéhli vendéglő. = Népszabadság (Budapest melléklet), 1999/281. (december 2.) 40. p.

Fráter Zoltán: Szerelmi levelező. Dokumentum játék Krúdy Gyula művei és levelezése alapján. = Költők és múzsák. Levéldrámák 1. Bp. 1999, Neoprológus. /Prológus könyvek./ 74-98.p.

Fráter Zoltán: Szindbád kertje/Francia kastély/. = Bemutató: Óbudai Társaskör, 1999. július 30.

Fried István: Álom-Bécs Márai Sándor Szindbád hazamegy című regényében. = Pannon Tükör (Zalaegerszeg), 1999/2. (március-április) 13-17. p.

Fried István: Ismeretlen fejezet Márai Sándor ismeretlen regényéből. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1999/5-6. 584–597. p.

Gajdó Tamás: Szent Margit nyúlja és A Sánta Ördög. Krúdy Gyula elfeledett írása. = Forrás (Kecskemét), 1999/6. (június) 64-65. p.

Gelencsér Gábor: Miért szép? A Szerelem és a hetvenes évek magyar filmművészete. = Metropolis, 1999/3.

Hadnagy Zoltán: A ház szellem. = Műemléklap, 1999/9. 14. p.

Hanák Péter: Látomás és révület: a tudat öncsalásai. = – – : A Kert és a Műhely. Bp. 1999, Balassi K. 128-131. p., 298. p.

Hegyesi Gabriella: Az öltözet szerepkijelölő funkciói Krúdy Gyula műveiben. (Szakdolgozat.) [Bp.], 1999. 60. p.

Hegyi Katalin: Utószó. = Álmoskönyv. Bp. 1999, Unikornis.

Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. Első köt. Összegy., utószó, jegyz. Pastyik László. Beograd, 1999, Zavod za udzbenike inastavna sredstva. 796 p.
Szindbád. 128-129. p.
Krúdy Gyula idézése. 620-621. p.

Hollós Máté: Művek bontakozóban. A Korvin lelkétől a Via crucisig: Fehér György Miklós műhelyében. = Muzsika, 1999/9. (szeptember) 46. p.

Jánosházy György: Kései sirató. Krúdy Gyula emlékezetére. = – – : Böllérek miséje. Szonettek. Marosvásárhely, 1999, Mentor K. 9. p.

Javorniczky István: Nyelv és önbecsülés. A beszélgetőtárs: Kemény Gábor. = Magyar Nemzet, 1999/50. (március 1.) 8. p.

Jolsvai András: A közelítő tál. = Népszabadság, 1999/247. (október 22.) Budapest melléklet, 48. p.

Kelecsényi László: Ki volt az Alföldi Remete? = Budapesti Jelenlét, 1999/23-24. (nyár/ősz) 102-105. p.

Kelecsényi László: Krúdy-titkok nyomában. A cenzúrázott Krúdy. = Hitel, 1999/4. (április) 73-77. p.

Kelemen Zoltán: Adalékok Krúdy Gyula Mária-képéhez tanulmány. = Gizella-napi konferencia. Veszprém, 1999. május.

Kelemen Zoltán: Krúdy Gyula és a pszichoanalízis. = A kultúraköziség dilemmái. Interkulturális tanulmányok Vajda György Mihály 85. születésnapjának megünneplésére. Szerk. Fried István–Kürtösi Katalin. Szeged, 1999, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék. 175-188. p.

Kelemen Zoltán: Krúdy Gyula és a pszichoanalízis. = Korunk (Kolozsvár), 1999/8. (augusztus) 68-74. p.

Kelemen Zoltán: Krúdy Gyula kisprózája a századelőn. = Helikon (Kolozsvár), 1999/23. (december 10.) 12-13. p.

Kelemen Zoltán: Megtartó és tápláló nőalak. Adalékok Krúdy Gyula Mária-képéhez. = Új Horizont (Veszprém), 1999/3. (július-augusztus-szeptember) 105-110. p.

Kemény Gábor: A stilisztikai szövegelemzéstől a komplex műelemzésig. = Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. Szerk. V. Raisz Rózsa–H. Varga Gyula. Bp. 1999, MNyT. /212./ 74-82. p.

Kerekes, Gábor: Vom farblosen Herrscher zum weisen Landesvater. Gyula Krúdy über Kaiser Franz Josef I. Tartalmi kivonatok. = Berliner Beiträge zur Hungarologie 11. Berlin, 1999, Humboldt-Universität zu Berlin. 71-86., 213. p.

Kibédi Varga Áron: Szerkezet és jelentés Krúdy regényeiben. = – – : Noé könyvei. Kolozsvár, 1999, Komp-Press. /Ariadné Könyvek./ 134-154. p.

K[ovács]. S[ándor]. I[ván].: Krúdy Gyula: Palotai álmok és más elbeszélések. = Irodalomismeret, 1999/3-4. 89-90. p.

Kőrös László: Sárkányfő Szindbád idejéből. = Népszabadság, 1999/82. (április 9.) Budapest melléklet, 32. p.

Lehoczky Orsolya: Csillagporos, …. = Népszava, 1999/180. (augusztus 4.) 11. p.

Lengyel András: Tömörkény István hatvannyolc levele. = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei. Irodalom- és Művészettörténeti Tanulmányok 2. Szeged, 1999, Móra Ferenc Múzeum. 99-140. p.

Leskó László: Fürdőhely a művészetben. Siófok szobrai. = Szabad Föld, 1999/2. (január 12.) 16. p.

Literatur aus Ungarn. Ungarische Autoren. 51. Frankfurter Buchmesse '99. Schwerpunkt Ungarn. (Katalog). Zusammengestellt von Endre Hárs. Frankfurt, 1999, Frankfurt '99 Gemeinnützige Gmbh.

Lovass Ildikó: Sanzonok hangján. = Szabad Föld, 1999/9. (március 2.) 16. p.

Lukács, John: Történetírás és regényírás: avagy a múlt étvágya és íze. = Korunk (Kolozsvár), 1999/1. (január)

Márai Sádor: Szindbád hazamegy. Bp. 1999, Helikon.

Márai Sándor: Napló 1945-1957. Bp. 1999, Akadémiai/Helikon.

Márai Sándor: Krúdy. = Palotai álmok és más elbeszélések. Bp. 1999, Ister. /Ister magyar klasszikusik./ 5-11. p.

Marik Noémi: Krúdy nem jött el. Fráter Zoltán: Szindbád kertje – Óbudai Társaskör. = Critikai Lapok, 1999/9. 21. p.

Márton László-k[ovács].s[ándor].i[ván].: Krúdyról írni? Előbb-utóbb minden bizonnyal. = Irodalomismeret, 1999/3-4. 72-73. p.

Méhes Károly: Szindbád. = – – : Az álomé lett. Pécs, 1999, Alexandra.

N[agy]. E[mőke].: Bevezető. = Nők Lapja, 1999/16. 52-53.p.

Nagy Teréz: Krúdy Gyula: Szindbád második útja. Az első Szinbdád-novellák egyike.(1911) = – – : Műelemzések logikusan 3. Békéscsaba, [1999], ITEM Kk. /Vázlat helyett diákoknak./ 89-91. p.

Pethő József: Ismétlés és hírérték a Szindbád ifjúságában. = A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete tudományos ülésének előadás-összefoglalói.  Szerk. Sikolya László. Nyíregyháza, 1999, MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete. 59. p.

Pethő József: Krúdy Gyula személynévadása első Szindbád-kötetében. = Névtani Értesítő, 21. köt. 1999. 299-304. p.

Poszler György: „Híd-avatás” — fél századra. Polgárok „tündöklése?” és „nyomorúsága?” = Korunk (Kolozsvár), 1999/8. (augusztus) 42-51. p.

Praznovszky Mihály: Utószó. = „Mit kíván a magyar nemzet?” Veszprém, 1999, Prospektus Nyomda.

Puskás Ildikó, T.: A „Ködlovag”. = Könyvhét, 1999/12. (június 17.) 6. p.

Radnóti Zsuzsa: Máté Gábor Krúdyja. Fráter Zoltán: Szindbád kertje. = Színház, 1999/11. (november) 41. p.

Rajk: Szindbád kertje egy óbudai kertben. = A Szabadság, 1999/31. 7. p.

Róna Katalin: A tündérmesék lovagja hazaérkezett. Krúdy-fantázia az Óbudai Társaskörben. = Magyar Nemzet, 1999/177. (július 31.) 19. p.

Sajó András: Szindbád és az ő fia. = 2000, 1999/3. (március) 32-37. p.

Sánta Gábor : [I]gazság és [kozm]etika. Szörényi László Delfináriumáról. = Tiszatáj (Szeged), 1999/9. (szeptember) 106-110. p.

Schwarcz Gyöngyi: Az álom motívum szerepe Krúdy Szindbád-történeteiben. (Szakdolgozat.) Bp. 1999. 50 p.

Seldmayr János: Óbuda. Dugovics Titusz tér 13., 15. és 17. számú házakról. = Műemléklap, 1999/9. 15. p.

Sepeghy Boldizsár: „…félig tréfásan, félig komoly hangsúllyal…” Az irónia alakzatai Krúdy Boldogult úrfikoromban című regényében. = Literatura, 1999/1. 95-104. p.

Szabó Zoltán: Az utolsó úriember a Nyírben. = – – : Szerelmes földrajz. 1999, Osiris K. 142-143 p.

Tóbiás Áron: Hazatérés a trópusokról. Családi kincsesláda. = Magyar Nemzet, 1999/152. (július 2.) 8. p.

Tótfalusi István: Stílus, divat, babonák. = – – : Kis magyar nyelvklinika. Bp. 1999, Anno K. 270-271. p.

Tóth Kata: Krúdy úr vörös kocsiján. = Nyugati Kapu (Sopron), 1999/8. (május 14.) 8. p.

Valachi Anna: Szindbád, egy mai botladozó balek. Krúdy hőse az Óbudai Társaskörben Fráter Zoltán tükrében látható. = Népszava, 1999/180. (augusztus 4.) 11. p.

(várhegyi): Szindbád kertje az Óbudai Társaskörben. = Magyar Nemzet, 1999/171. (július 24.) 28. p.

Vida Barbara: A néző dönti el, kit őriz meg emlékezetében. = Magyar Nemzet, 1999/167. (július 20.) 11. p.

Virág Ibolya: Krúdy, Bibó franciául. Kérdezett: Kányádi András. = Korunk (Kolozsvár), 1999/7. (július) 55-57. p.

Vörös István: A gyengébb lét közelében. Krúdy Gyula: Palotai álmok és más elbeszélések. = Új Forrás (Tatabánya), 1999/7. (szeptember) 59-63. p.

Vörös István: Utószó. = Palotai álmok és más elbeszélések. Bp. 1999, Ister. /Ister magyar klasszikusok./ 167-173. p.

Webb, W. L.: Once Upon a Time in Central Europe (Gyula Krúdy, Miklós Mészöly). = The Hungarian Quarterly, 1999/153. (spring) 123-128. p.

Zirkuli Péter: Krúdy-novellák. = – – : Ujjnyomat egy deszkafalon. Olvasónapló a magyar irodalomról, híres magyar írók, költők. Bp. [1999], Seneca. 16-17. p.