1925-1929


1925

– – : A Nyugat estélye. = Egyetértés (Debrecen), 1925/86. (április 17.) 4. p.

– – : A Nyugat estélyét április 19-én tartják meg. = Egyetértés (Debrecen), 1925/78. (április 5.) 4. p.

– – : A Prágai Magyar Hírlap ezredik száma. = Prágai Magyar Hírlap (Prága), 1925/251. (994.)  (november 6.) 1. p.

– – : [A tegnapok ködlovagjai.] = A Polgár, 1925. 45. [Gedényi, 1927-től indul]

– – : [A tegnapok ködlovagjai.] = A Reggel, 1925. 36. [Gedényi, év hiányzik]

– – : [A tegnapok ködlovagjai.] = A Reggel, 1925. december 7. [Gedényi, év hiányzik]

– – : [A tegnapok ködlovagjai.] = Pest, 1925. december 30. [Gedényi]

– – : [A vörös postakocsi.] = Neues Pester Journal, 1925. április 12. [0]

– – : Az „Erdélyi borozó” 25 éves jubileuma. = Vendéglősök Lapja, 1925/20. (október 20.) 6. p.

– – : Ady Endre emlékezete. = Egyetértés (Debrecen), 1925/74. (április 1.) 3. p.

– – : Budapesti újságírók Szegeden. = Szegedi Új Nemzedék (Szeged), 1925/146. (július 1.) 4. p.

– – : Folyóiratok szemléje – Világ. = Irodalomtörténet, 1925/3-4. 228. p

– – : Hogy történt a Pünkösdi királynő megválasztása... = Színházi Élet, 1925/23. (június 14-20.) 5-14. p.

– – : Hogyan ismerkedtem meg az urammal? [Interjúsorozat.] – Krúdy Gyuláné.= Színházi Élet, 1925/52. (december 27-1926. január 2.) 74. p.

– – : Incidens nélkül zajlott le a pünkösdi királynő-választás. = Mai Nap, 1925/105. (június 3.) 4. p.

– – : Julius Krudy in Wien. = Die Stunde (Wien), 1925/737. (augusztus 25.) 4. p. (Zeichnung von Elisabeth Marton-Hatvany.)

– – : Krudy Gyula Ady Endre éjszakáiról. = Prágai Magyar Hírlap (Prága), 1925/22. (765.) (január 28.) 5. p.

– – : Krúdy Gyula ifjúsági Jókai-életrajza megjelent. = Az Est, 1925/46. (február 26.) 10. p.

– – : Krúdy Gyula regényt írt Pálmay Ilkáról. = Az Est, 1925/294. (december 30.) 12. p.

– – : Krúdy Gyula regényt írt Pálmay Ilkáról. = Pesti Napló, 1925/293. (december 29.) 19. p.

– – : Krúdy Gyula új könyve. A tegnapok ködlovagjai. = Az Est, 1925/289. (december 22.) 6. p.

– – : Krúdy Gyula új regénye a régi Jockey-Club vidám gavallérjairól és szerelmeiről. = Színházi Élet, 1925/25. (június 21.) 21. p.

– – : Krudy új regénye a Prágai Magyar Hírlapban. = Prágai Magyar Hírlap (Prága), 1925/253. (996.) (november 8.) 5. p.

– – : Megtalálták a Templárius lovagok kolostorát és templomát a Margit szigeten. Krúdy Gyula magyarázza az ásatásokat. = Világ, 1925/252. (november 7.) 5. p.

– – : Nagy irodalmi estély Debrecenben. Kosztolányi Dezső és Krúdy Gyula előadása. = Egyetértés (Debrecen), 1925/67. (március 22.) 2. p.

– – : Neves budapesti hírlapírókat látott vendégül a Délmagyarország. = Délmagyarország (Szeged), 1925/36. (július 1.) 3. p.

– – : November 13-án jelenik meg... = Prágai Magyar Hírlap (Prága), 1925/254. (november 10.) (997.) szám 8. p.

– – : Rezeda Marcell. = Világ, 1925/103. (május 8.) 8. p.

– – : Tizenhat város tizenhat leánya. = Új Idők, 1925/43. (október 25.) 430. p.

Balassa József: A tegnapok ködlovagjai. A szigeti hajnalok lovagja. = Világ, 1925/277. (december 6.) 11-12. p.

Fényes László: Az irodalmi gobelin-szövő. = Népszava, 1925/279. (december 10.) 3. p.

Fischof Árpád: Ady Endre betegsége. = Világ, 1925/91. (április 23.) 3-4. p.

Haeffner felv.: Krúdy Gyula megkoronázza a Pünkösdi királynőt. = Színházi Élet, 1925/23. (június 14-20.) 8. p.

H[ercze]g Ferenc: Az Uj Idők harminc éve. (III.) = Új Idők, 1925/21 (május 24.) 498-499. p.

Juhász Gyula: Himmi-hummi. = Délmagyarország (Szeged), 1925/43. (július 9.) 5. p.

Juhász Gyula: Irodalmi holmi. II. = Délmagyarország (Szeged), 1925/37. (július 2.) 5. p.

Juhász Gyula: Krudy Gyulának. = Délmagyarország (Szeged), 1925/36. (július 1.) 5. p.

Lázár Miklós: [A tegnapok ködlovagjai.] = A Reggel, 1925. 49. [Gedényi, év hiányzik]

Lázár, Nikolaus: Ein ungarischer Schriftsteller im Jahre 1925. = Neues Pester Journal, 1925/83. (április 12.) 2-3. p.

Lestyán Sándor: Beszélgetés Szomory Dezsővel a Margitszigeten... = Színházi Élet, 1925/4. (január 25-31.) 2. p.

(m[árai]. s[ándor].): Krudy. = Ujság, 1925/128. (december 12.) 9. p.

(m[árai]. s[ándor].): Krúdy. = Prágai Magyar Hírlap, 1925/260. (november 17.) 6. p.

Radványi Sándor: Krúdy Gyula. = Visszhang, 1925. december. – (Irodalomtörténet, 1926/1. 50. p.)

Schöpflin, Aladár: Die ungarische Literatur im 20. Jahrhundert. = Ungarische Jahrbücher 5. (Berlin-Leipzig), 1925/2-3. 221. p.

Sikabonyi Antal: Új könyvek. = Magyar Bibliofil Szemle, 1925/4. (október-december) 242-245. p.

Várkonyi Titusz: Mesemondások Jókairól. Levél Krúdy Gyulához. = Világ, 1925/105. (május 10.) 13. p.

1926

– – : Az Atheneum új könyvei. = Színházi Élet, 1926/15. (április 11-17.) 35. p.

– – : Árnyékkirály. = Pesti Napló, 1926/172. (augusztus 1.) 19. p.

– – : Békéscsaba legszebb leánya lett az idei pünkösdi királynő. = Színházi Élet, 1926/22. (május 31-június 6.) 2-12. p.

– – : „Boldogult Jósa Andrást atyámként tisztelem, ifjú koromban nagyon sokat tanultam tőle”. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1926/138. (június 22.) 2. p.

– – : Ein Duell wegen eines Feuilletons. = Die Stunde (Wien), 1926/1062. (september 22.) 5. p.

– – : Esperantaj libroj. (Hungaraj eldonajoj.) = Literatura Mondo (Budapest), 1926/1. (aprilo) [4.] p.

– – : Hevesi Sándor és Krúdy Gyula színdarabot írnak „A vörös postakocsi” címen. = Színházi Élet, 1926/42. (október 18-24.) 23. p.

– – : Krúdy Gyula. = Magyar Irodalmi Lexikon, Bp. 1926, Studium. 504-505. p.

– – : Krúdy Gyula: A tegnapok ködlovagjai. = Literatura, 1926/3. (március) 25. p.

– – : Krúdy Gyula nem hisz a babonás álomfejtésben, mégis foglalkozik vele. = Prágai Magyar Hírlap (Prága), 1926/122. (1160.) (május 30.) 9. p.

– – : Krúdy Gyula regényt ír Pálmay Ilkáról. = Színházi Élet, 1926/2. (január 10-16.) 19. p.

– – : Krúdy Gyula színdarabot ír Ady Endréről. = Mai Nap, 1926. március 22. [0]

– – : Krúdy Gyula színdarabot írt Ady Endréről. = A Reggel, 1926/12. (március 22.) 9.p. [év hiányzik]

– – : Krúdy Gyula színdarabja. = Ujság, 1926/67. (március 23.) 9. p.

– – : Léda, a „bolond muzsikus” és mások szerepelnek Krúdy Gyula Adyról írt drámájában. = Színházi Élet, 1926/14. (április 4-10.) 24. p.

– – : Milyen volt Ady Endre utolsó karácsonya? Beszélgetés a költő özvegyével és kezelőorvosával. = Esti Kurir, 1926/3. (január 5.) 10. p.

– – : Mohács, vagy két árva gyermek vergődése. = Magyarság 1926/206. (szeptember 12.) 10. p.

– – : Regény Pálmai Ilkáról. Beszélgetés Krúdy Gyulával. = Prágai Magyar Hírlap (Prága), 1926/19. (1057.) (január 24.) 9. p.

– – : Tarján Vilmos békebeli öt pengőbe fogadott Krúdy Gyulával, hogy három hónap alatt visszavarázsolja a régi Pestet. = Színházi Élet, 1926/34. (augusztus 23-29.) 46. p.

Bartha József: Krúdy Gyula. = – – : Két nemzedék magyar irodalma. 1875-1925. Bp. 1926. 68. p.

(Figaró.): Halmay, az emberszelídítő. = Színházi Élet, 1926/44. (november 1-7.) 40. p.

Heuman Károly: Özv. ifj. Krudy Gyuláné nemzetes asszony... = Színházi Élet, 1926/47. (november 22-28.) 24-25. p.

(h. i.): Valaki az Értől elindul... Beszélgetés Krúdy Gyulával. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1926/22. (január 28.) 4. p.

Kellér Andor: Kofákat fuvaroznak a „mágnásfiakkeresek.” = Ujság, 1926/48. (február 28.) 7. p.

Kosztolányi Dezső: Krúdy Gyula. = – – : Kortársak. Bp. 1926.

L. Gy.: A tegnapok ködlovagjai. = Színházi Élet, 1926/1. 40. p.

Sándor Dezső: Krúdy Gyula nem hisz a babonás álomfejtésben, mégis foglalkozik vele. = Prágai Magyar Hírlap, 1926/122. (1160.) (május 30.) 9-10. p.

(TK.): Duellforderung wegen einer Novelle. Die Ehre der toten Schauspielerin. = Neues Wiener Journal (Wien), 1926/11812. (oktober 9.) 6. p.

1927

– – : A halál már az ajtóm előtt állt. = Ujság, 1927/2. (január 4.) 7. p.

– – : A Magyarság szeptemberi könyve. = Magyarság, 1927/188. (augusztus 20.) 4. p.

– – : Beteg írók. = Amerikai Magyar Népszava (New York ed.), 1927/283. (november 26.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula. = A Napkelet lexikona. Bp. 1927, Magyar Irodalmi Társaság. 733. p.

– – : Krúdy Gyula. = Révai Nagy Lexikona. 20. köt. Bp. 1927, Révai. 522. p.

– – : Krúdy Gyula. = Tolnai Új Világlexikona. 9. köt. Bp. 1927, Tolnai. 251. p.

– – : Krúdy Gyula, «a pesti uccák grófja», ... = Literatura, 1927/1. [9.] p.

– – : Krúdy Gyula a Margitszigeti Múzeum létesítését kéri a Közmunkák Tanácsától. = Pesti Napló, 1927/181. (augusztus 11.) 12. p.

– – : Krúdy Gyula a szanatóriumban. = Prágai Magyar Hírlap (Prága), 1927/3. (január 5.) (1337.) szám 4. p.

– – : Krudy Gyula ellen a nyíregyházi törvényszék megszüntette az eljárást a Mikecz József-féle sajtóperben. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1927/226. (október 6.) 4-5. p.

– – : Krúdy Gyula meggyógyult. = A Reggel, 1927. március 12. [év hiányzik]

– – : Krudy Gyula: Mohács. = Esti Kurír, 1927/14. (január 19.) 8. p.

– – : Krúdy Gyula: Mohács. = Literatura, 1927/3. (március) 93. p.

– – : Krudy Gyula rágalmazási pörét ma délelőtt tárgyalta volna a nyíregyházi törvényszék. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1927/119. (május 26.) 5. p.

– – : Krúdy Gyula súlyos beteg. = 8 Órai Újság, 1927/2. (január 4.) 7. p.

– – : Krúdy Gyula súlyos beteg. = Prágai Magyar Hírlap (Prága), 1927/2. (1336.)  (január 4.) 6. p.

– – : Krúdy Gyula a szanatóriumban. = Prágai Magyar Hírlap (Prága), 1927/3. (1337.) (január 5.) 4. p.

– – : Krúdy Gyulának Mednyánszkyról írt vizitkártyáján... = Prágai Magyar Hírlap (Prága), 1927/106. (május 8.) (1440.) 9. p.

– – : Krúdy Gyulát súlyos betegen a Liget szanatóriumba szállították. = A Hét, 1927. január 3. [Gedényi, 1924. febr. 28.-1931. nov. 14. között szünetelt]

– – : Már hónapok óta… = A Reggel, 1927. január 3. [év hiányzik]

– – : [Mohács.] = Ujság, 1927. január 1. [Gedényi]

– – : Mohács, vagy kavarodás egy Krúdy-regény körül. = Pesti Futár, 1927/10. (május 11.) 12-15. p.

– – : Versek. Írta: Ring Pál. Az előszót írta: Krúdy Gyula. = Budai Napló, 1927/888. (szeptember 18.) 4. p.

B.: Krúdy, Gyula: Mohács. = Ungarische Jahrbücher 7. Berlin-Leipzig, 1927/2. 258. p.

(B. B.): Krudy Gyula: Mohács. = Irodalomtörténet, 1927/2. 138. p.

Benedek Marcell: A Mohács centennárium regényei. = Korunk, 1927/5. (május) 382-384. p.

Benedek Marcell: A Mohács centennárium regényei. = Századunk, 1927/3. 170-175. p.

Br[esztovszky Ede].: Krúdy Gyula: Mohács. = Népszava, 1927/82. (április 10.) 12. p.

[Császá]r. [Elemé]r.: Két új történelmi regény. = Új Nemzedék, 1927/118. (május 25.) 9. p.

Dénes Zsófia: Az ötvenéves Krudy az ötvenéves Bródy Sándorról. = Literatura, 1927/10. (október) 339-340. p.

Harsányi Zsolt: Állat, növény, étel, bútor. = Színházi Élet, 1927/49. (december 4-11.) 26-27. p.

Kürti Pál: Mohács. Krúdy Gyula regénye. = Nyugat, 1927/8. (április 16.) I. 680-681. p.

Németh László: Két történeti regény Mohács idejéből. = Protestáns Szemle, 1927/4. 262-265. p.

Sándor Dezső: Ady Endre felesége – Lédáról. = Prágai Magyar Hírlap (Prága), 1927/54. (1388.) (március 6.) 4-5. p.

Sándor Dezső: Ady Endre felesége – Lédáról. = Temesvári Hírlap, 1927/60. (március 16.) 9. p. [0]

Schöpflin[Aladár].: Krúdy Gyula. = Irodalmi lexikon. Szerk. Benedek Marcell. Budapest, 1927, Győző Andor. 642. p.

Síró György: Hála istennek újra megkezdtük! = Ujság, 1927/54. (március 8.) 5. p.

Székely Jenő: Krúdy Gyula: Mohács. = Magyar Kultúra, 1927/13-14. (július 5.) 649-650. p.

Várkonyi Titusz: Krúdy Gyula: Mohács. = Magyar Hírlap, 1927/18. (január 23.) 17. p.

Zlinszky Aladár: Krúdy Gyula: Mohács vagy két árva gyermek vergődése. = Napkelet, 1927/4. (április) 363-365. p.

1928

– – : A halhatatlan romantika. = Magyar Hírlap, 1928/240. (október 21.) 25. p.

– – : A mi értékeink: Krúdy Andor. = Magyarság, 1928/210. (szeptember 16.) 12. p.

– – : A mi értékeink: Krúdy Gyula. = Magyarság, 1928/177. (augusztus 5.) 10. p.

– – : A Nyírség költője. Krudy Gyula. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1928/242. (október 24.) 4. p.

– – : [A tegnapok ködlovagjai.] = A Reggel, 1928. 36. [év hiányzik]

– – : Anonim levélidézet Lestyán Sándor: Az Újság margitszigeti cikksorozatának első eredménye című cikkében. = Ujság, 1928/132. (június 13.) 5-6. p.

– – : Az Athenaum... = Pesti Napló, 1928/240. (október 21.) 11. p.

– – : Dunamenti levelek a Tengerentúlra. = Amerikai Magyar Népszava (Metropolitan ed.), 1928/357. (december 21.) 1. p.

– – : Előadás a Stúdióból. „Zoltánka” = Budapesti Hírlap, 1928/111. (május 16.) Budapesti rádióműsor. 19.40

– – : Elmaradt Krúdy Gyula felolvasása. = Békésmegyei közlöny (Békéscsaba), 1928/256. (november 11.) 10. p.

– – : Kedves figyelem. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1928/242. (október 24.) 5. p.

– – : Krúdy-est a rádióban. = Magyarság, 1928/241. (október 23.) 19. p.

– – : Krúdy Gyula a Margitszigeten. (Ismeretlen fényképész felvétele.) = Színházi Élet, 1928/32. (augusztus 5-11.) 8. p.

– – : Krúdy Gyula életrajza. = Magyar Irodalmi Lexikon, 1928.

– – : Krúdy Gyula jubileuma. = Esti Kurír, 1928/250. (november 4.) 9. p.

– – : Krúdy Gyula ma előadást tart a Kultúrpalotában. = Békésmegyei közlöny (Békéscsaba), 1928/255. (november 10.) 7. p.

– – : Krúdy Gyula Nyíregyházán járt, ahol ünnepi érzéssel fogadják műveinek jubiláris kiadását. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1928/246. (október 28.) 3. p.

– – : Krúdy Gyula ötven éves. = Magyar Hírlap, 1928/240. /október 21./ 17. p.

– – : Krúdy Gyula ötven éves. = Prágai Magyar Hírlap (Prága), 1928/249. (1876.) (október 31.) 10. p.

– – : Krúdy Gyula tíz regénye. = 8 Órai Újság, 1928/240. (október 21.) 7. p.

– – : Krudy Gyula új regénye. = Ország-Világ, 1928/36-37. (szeptember 16. és 23.) 218. p.

– – : Krúdy Gyula ünneplése Győrött. = A Mai Nap, 1928/272. (november 28.) 5. p.

– – : Krúdy Gyula: Valakit elvisz az ördög = Pesti Napló, 1928/193. (augusztus 26.) 17. p.

– – : Nagymagyarország... = 8 Órai Újság, 1928/240. (október 21.) 8. p.

– – : Nagymagyarország ... = Pesti Napló, 1928/241. (október 23.) 7. p.

Balassa József: Asszonyok, akik még tudnak igazán szeretni. = Színházi Élet, 1928/45. (november 4-10.) 65. p.

Balassa József: Krúdy Gyula regényei. = Magyarország, 1928/244. (október 26.) 10. p.

Benedek Marcell: (Krúdy Gyula: Mohács.) = Délsziget avagy a magyar irodalom története. Bp. 1928, Révai. /Új könyvek./ 348. p.

Hargitay István: Beszélgetés Krúdy Gyuláról. = A Mai Nap, 1928/269. (november 24.) 2. p.

Juhász Géza: Forma és világkép az új magyar regényben. = Debreceni Szemle (Debrecen), 1928/7. 383. p.

J–y.: Krudy Gyula új regénye. = Ország-Világ, 1928/36-37. (szeptember 16. és 23.) 218. p.

Kálmán Jenő: A baumgarten ház lakói. = Színházi Élet, 1928/35. (augusztus 26-szeptember 1.) 66-67. p.

Kárpáti Aurél: Krúdy Gyula ötven éves. = Pesti Napló, 1928/240. (október 21.) 11. p.

Kocsis László, D[ernői].: Krúdy Gyula. = Az Est 1928/245. (október 27.) 12. p.

Nádas Sándor. /n. s./: Krúdy Gyula 50 éves. = Pesti Futár, 1928. 22. [folyóirat hiányzik]

Palasovszky Béla: Álomlovag bujdosása. = Széphalom (Szeged), 1928/3-4. (március-április) 105-111. p. [szám hiányzik]

Pázmándy Dénes: Beszélgetés Krúdy Gyuláról. = Mai Nap, 1928. november 24. [0]

Rodrigo: «Krudynknak.» = Napkelet, 1928/22. 797-798. p.

Szép Ernő: Krúdynknak. = A Reggel, 1928. október 22. 10. p.

Szilágyi László: Szobrot Molnár Ferencnek, ... = Színházi Élet, 1928/41. (október 7—13.) 46-48. p.

Szilágyi Ödön: Krúdy Gyula. = Délibáb, 1928/23. (június 9.) 5-7. p.

Tabory, Paul von: Jungungarn. = Der Querschnitt (Berlin), 1928/11. (November) 759-764. p.

Tersánszky J. Jenő: Krúdy Gyula. = Magyarság, 1928. 177. [Gedényi]

Tersánszky J. Jenő: Krúdy Gyula. = Magyar Hírlap, 1928. 240. [Gedényi]

Tersánszky J. Jenő: Krúdy Gyula. = Ország-Világ, 1928. 218. [Gedényi]

Tersánszky J. Jenő: Krúdy Gyula ötven éves. = Nyugat, 1928/21. (november 1.) II. 567-568. p.

Vadnai László: Az előlegkérés iskolája. = Színházi Élet, 1928/21. (május 20-26.) 10-11. p.

Várkonyi Nándor: Krúdy Gyula. = – – : A modern magyar irodalom. 1880-1920. Az életrajzi részeket összeállította: Szabó István. Pécs, 1928, Danubia. 298-300. p.

1929

– – : A felgyógyult Krúdy Gyula. = Szilveszter, 1929. december.

– – : A nagybeteg Krúdy Gyula állapotáról. = A Reggel, 1929. szeptember 2. [év hiányzik]

– – : Egy pesti szálloda, amelyben Krúdy Gyula regényhősei és előkelő külföldiek laknak. = Színházi Élet, 1929/48. (november 24-30.) 98. p.

– – : „Festett király” – Krúdy Gyula új regénye a Prágai Magyar Hírlapban. = Prágai Magyar Hírlap (Prága), 1929/171. (2096.) (július 31.) 7. p.

– – : Kis pesti notesz. Megemlékezés Krúdy Gyula 51. születésnapjáról. = A Reggel, 1929. október 21. [év hiányzik]

– – : Kosztolányi Dezső verse Krúdy Gyulához. = A Mai Nap, 1929/294. (december 25.) 2. p.

– – : Krudy Gyula, a «Magyarság» regényírója 1929-ben a Margitszigeten. = Magyarság melléklete, 1929/27. (július 7.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula állapota. = A Reggel, 1929. szeptember 1. [év hiányzik]

– – : Krúdy Gyula beteg. = Prágai Magyar Hírlap (Prága), 1929/177. (augusztus 7.) 8. p.

– – : Krúdy Gyula betegsége. = Magyar Hírlap, 1929/177. (augusztus 7.) 7. p.

– – : Krúdy Gyula betegsége. = Pesti Napló, 1929/177. (augusztus 7.) 6. p.

– – : Krúdy Gyula jobban van. = A Reggel, 1929. szeptember 7. [év hiányzik]

– – : Krúdy Gyula ötven éves. = Magyar Hírlap, 1928/240. (október 21.) 17. p.

– – : Krúdy Gyula új regénye. = Az Est, 1929/290. (december 20.) 10. p.

Alszeghy Zsolt: Krúdy Gyula. = Irodalomtörténet, 1929/3-4. 102-106. p.

Csergő Hugó:  I. Regényes utazás Krúdy Gyulával Szindbád vörös postakocsiján. = Magyar Hírlap, 1929/34. (február 10.) 10. p.
II. Rezeda, a sansculotte-ok hőse. = Magyar Hírlap, 1929/40. (február 17.) 12. p.
III. Szent Margit szigetének bölcs. = Magyar Hírlap, 1929/52. (március 3.) 12. p.

Juhász Gyula: Zoltánka. = – – : Hárfa. Bp. 1929, Genius. 56. p.

Kárpáti Győző: Magyar folyóiratok szemléje – Irodalomtörténet. = Katolikus Szemle, 1929/8. 751. p.

Kerényi György: Évforduló van: Krúdy Gyula 50 éves. = Győri Hírlap, 1929. január 1.

Kocsis Lénárd: Várkonyi Nándor: A modern magyar irodalom. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1929/4. 476-480. p.

Kosztolányi Dezső verse Krúdy Gyulához. = A Mai Nap, 1929/294. (december 25.) 2. p.

Kozocsa Sándor: Mohács. = Magyar Világ, 1929/13. 22. p. [0]

Miklós Jenő: Színdbád a szigeti hajós London söntésében. = Vasárnap – A Magyarság melléklete, 1929/34. (február 10.) III-IV. p.

Miklós Jenő: Krúdy Gyula összegyűjtött munkái. = Magyarság, 1929/106. (május 12.) 28. p.

Nádas Sándor: I. emelet, ajtó 22. = Színházi Élet, 1929/44. (október 27-november 2.) 36-37. p.

Nádas Sándor /n.s./: Krúdy Gyula. = Pesti Futár, 1929. 16. [0]

Pán Imre: Tíz lapalapítás története. = Literatura, 1929. Könyvheti különszám. 188-190. p.

Szabolcska Mihály–Herczeg Ferenc–Császár Elemér: Jelentés a Péczely-jutalomról. = Akadémiai Értesítő, 1929/4-5. 135-140. p.

Sz. M.: Jól kell viselkednem… mondja Krúdy Gyula. = A Reggel, 1929. augusztus 12. [év hiányzik]

Tersánszky J. Jenő: Krúdy Gyula 50 éves. = Az Athenaeum Almanachja, 1929. Bp. 1929, Athenaeum. 48-51. p.