1925-1929


1925

– – : 30 éves találkozó. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1925/129. (június 10.) 5. p.

– – : A függöny mögött. = Esti Kurir, 1925/143. (június 28.) 11. p.

– – : A pünkösdi királynőválasztás incidens nélkül folyt le. = 8 Órai Ujság, 1925/123. (június 3.) 12. p.

– – :  A Renaissance Színház Nyugat-matinéja. = Az Újság, 19/25/13. (január 17.) 7. p.

– – : [A tegnapok ködlovagjai.] = A Polgár, 1925/45.

– – : [A tegnapok ködlovagjai.] = A Reggel, 1925/36.

– – : [A tegnapok ködlovagjai.] = A Reggel, 1925. december 7.

– – : [A tegnapok ködlovagjai.] = Pest, 1925. december 30.

– – : [A vörös postakocsi.]= Neues Pester Journal, 1925. április 12.

– – : Az „Erdélyi borozó” 25 éves jubileuma. = Vendéglősök Lapja, 1925/20. (október 20.) 6. p.

– – : Ady Endre éjszakái. = Esti Kurir, 1925/15. (január 20.) 9. p.

– – : Folyóiratok szemléje. = Irodalomtörténet, 1925/3-4. 228. p.

– – : Gyermekek Boldog Otthona. = Magyarország, 1925/30. (február 7.) 11. p.

– – : Hogyan ismerkedtem meg az urammal? [Interjúsorozat.] – Krúdy Gyuláné.= Színházi Élet, 1925/52. (december 27-1926. január 2.) 74. p.

– – : Incidens nélkül zajlott le a pünkösdi királynő-választás. = Mai Nap, 1925/105. (június 3.) 4. p.

– – : Julius Krudy in Wien. = Die Stunde (Wien-Bécs), 1925. augusztus 25.

– – : Krúdy Gyula felolvasása a vasárnapi Ady-ünnepen. = Esti Kurir, 1925/21. (január 27.) 9. p.

– – : Krúdy Gyula regényt írt Pálmay Ilkáról. = Az Est, 1925/294. (december 30.) 12. p.

– – : Krudy Gyula regényt írt Pálmay Ilkáról. = Esti Kurir, 1925/293. (december 29.) 12. p.

– – : Krudy Gyula regényt írt Pálmay Ilkáról. = Magyarország, 1925/293. (december 29.) 12. p.

– – : Krúdy Gyula új regénye a régi Jockey-Club vidám gavallérjairól és szerelmeiről. = Színházi Élet, 1925/25. (június 21.) 21. p.

– – : Krúdy Gyula vasárnap felolvasást tart Debrecenben. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1925/76. (április 3.) 4. p.

– – : Krúdy Gyuláné gyermekotthona. = Az Est, 1925/98. (május 1.) 11. p.

– – : Krúdy könyve Jókairól. = Népszava, 1925/53. (március 6.) 10. p.

– – : Megtalálták a Templárius lovagok kolostorát és templomát a Margit szigeten. Krúdy Gyula magyarázza az ásatásokat. = Világ, 1925/252. (november 7.) 5. p.

– – : Révész Béla... = Az Est, 1925/205. (szeptember 13.) 12. p.

– – : Révész Béla. = Népszava, 1925/205. (szeptember 13.) 8. p.

– – : Révész Béla, ... = Újság, 1925/52. (szeptember 13.) 15. p.

– – : Révész Béla szerzői estje. = Az Est, 1925/236. (október 20.) 11. p.

– – : Révész Béla szerzői estje. = Bőripari Munkás, 1925/15. (szeptember 25.) 4. p

– – : Révész Béla szerzői estje. = Szabók Szaklapja, 1925/10. (október 15.) 4. p.

– – : Révész Béla szerzői estje. = Vas- és Fémmunkások Lapja, 1925/18. (szeptember 25.) 4. p.

– – : Révész Béla szerzői estjén... = Magyarország, 1925/217. (szeptember 27.) 15. p.

– – : Tizenhat város tizenhat leánya. = Új Idők, 1925/43. (október 25.) 430. p.

Balassa József: A tegnapok ködlovagjai. A szigeti hajnalok lovagja. = Világ, 1925/277. (december 6.) 11-12. p.

Fényes László: Az irodalmi gobelin-szövő. = Népszava, 1925/279. (december 10.) 3. p.

Juhász Gyula: Krúdy Gyulának./Vers./ = Délmagyarország (Szeged), 1925. július 1.

Lázár Miklós: [A tegnapok ködlovagjai.] = A Reggel, 1925. 49.

Lázár, Nikolaus: Ein ungarischer Schriftsteller im Jahre 1925. = Neues Pester Journal, 1925/83. (április 12.) 2-3. p.

(m[árai]. s[ándor].): Krudy. = Újság, 1925/128. (december 12.) 9. p.

(m[árai]. s[ándor].): Krudy. = Prágai Magyar Hírlap, 1925/260. (november 17.) 7. p.

Radványi Sándor: Krúdy Gyula. = Visszhang, 1925. december.

Rezek Román: Kritikai szempontok. = Nemzeti Újság, 1925/102. (május 7.) 5-6. p.

Schöpflin, A.: Die ungarische Literatur im 20 Jahrhundert. – (Krúdy, Gyula.) = Ungarische Jahrbücher 5. (Berlin-Leipzig), 1925/2-3. 221. p.

Sikabonyi Antal: Új könyvek. = Magyar Bibliofil Szemle, 1924/4. (október-december) 242-245. p.

Várkonyi Titusz: Mesemondások Jókairól. Levél Krúdy Gyulához. = Világ, 1925. május 10.

1926

– – : Az Atheneum új könyvei. = Színházi Élet, 1926/15. (április 11-17.) 35. p.

– – : Békéscsaba legszebb leánya lett az idei pünkösdi királynő. = Színházi Élet, 1926/22. (május 31-június 6.) 2-12. p.

– – : „Boldogult Jósa Andrást atyámként tisztelem, ifjú koromban nagyon sokat tanultam tőle”. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1926/138. (június 22.) 2. p.

– – : Hevesi Sándor és Krúdy Gyula színdarabot írnak „A vörös postakocsi” címen. = Színházi Élet, 1926/42. (október 18.) 23. p.

– – : Hogyan mentette meg Tisza Kálmán a magyar középosztályt? = Újság, 1926/277. (december 5.) 10. p.

– – : Húsvéti vakációra... = Újság, 1926/67.  (március 23.) 20. p.

– – : Írók, művészek és más legények. = Újság, 1926/265. (november 21.) 43. p.

– – : Krúdy Gyula. = Magyar Irodalmi Lexikon, Bp. 1926, Studium. 504-505. p.

– – : Krúdy Gyula: A tegnapok ködlovagjai. = Literatura, 1926/3. (március) 25. p.

– – : Krúdy Gyula és Meszlényi Adrienne fivérének két lovagias ügye párbajbíróság elé került. = Esti Kurir, 1926/231. (október 9.) 2. p.

– – : Krúdy Gyula nem hisz a babonás álomfejtésben, mégis foglalkozik vele. = Prágai Magyar Hírlap, 1926. május 30. 9. p.

– – : Krúdy Gyula regényt ír Pálmay Ilkáról. = Színházi Élet, 1926/2. (január 10.) 19. p.

– – : Krúdy Gyula színdarabot ír Ady Endréről. = Mai Nap, 1926. március 22.

– – : Krúdy Gyula színdarabot írt Ady Endréről. = A Reggel, 1926/12. (március 22.) 9.p.

– – : Krúdy Gyula színdarabja. = Újság, 1926/67. (március 23.) 9.p.

– – : Krúdy Gyula új regénye a Pesti Napló-ban. = Az Est, 1926/173. (augusztus 3.) 8. p.

– – : Külön ingyenes mellékleten... = Friss Ujság, 1926/289. (december 19.) 4. p.

– – : Léda, a „bolond muzsikus” és mások szerepelnek Krúdy Gyula Adyról írt drámájában. = Színházi Élet, 1926/14. (április 4.) 24. p.

– – : Milyen volt Ady Endre utolsó karácsonya? = Esti Kurir, 1926/3. (január 5.) 10. p.

– – : Mohács, vagy két árva gyermek vergődése. = Magyarság 1926/207. (szeptember 14.) 8. p.

– – : Tarján Vilmos békebeli öt pengőbe fogadott Krúdy Gyulával, hogy három hónap alatt visszavarázsolja a régi Pestet. = Színházi Élet, 1926/34. (augusztus 23.) 46. p.

– – : Tiszáék. Egy regényes korrajz. = Újság, 1926/259. (november 14.) 14. p.

– – : Vizitkártya-helyreigazítás. = Magyarság, 1926/169. (május 7.) 3. p.

Heuman Károly: Özv. ifj. Krudy Gyuláné nemzetes asszony... = Színházi Élet, 1926/47. (november 22-28.) 24-25. p.

(h. i.): Valaki az Értől elindul... = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1926/22. (január 28.) 4. p.

Kellér Andor: Kofákat fuvaroznak a „mágnásfiakkeresek.” = Újság, 1926/48. (február 28.) 7. p.

Kosztolányi Dezső: Krúdy Gyula. = – – : Kortársak. Bp. 1926.

1927

– – : A Friss Újság új regénye. = Friss Ujság, 1927/25. (február 1.) 3. p.

– – : A Friss Ujság új vasárnapi regénye. = Friss Ujság, 1927/270. (november 27.) 6. p.

– – : A függöny mögött. = Esti Kurir, 1927/237. (október 19.) 9. p.

– – : A halál már az ajtóm előtt állt... = Újság, 1927/2. (január 4.) 7. p.

– – : A Magyarság szeptemberi könyve. = Magyarság, 1927/188. (augusztus 20.) 4. p.

– – : A városi képviselőtestület közgyűlése. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1927/98. (május 1.) 5. p.

– – : Érdekes betegek és esetek egy fővárosi szanatóriumban. = Pesti Napló, 1927/13. (január 18.) 9. p.

– – : Fel kell építeni a margitszigeti múzeumot. = Magyarság, 1927/182. (augusztus 12.) 9. p.

– – : Folyóiratok szemléje. = Irodalomtörténet, 1927/5-6. 260. p.

– – : Írók, lapok és művészek kis lexikona. = Az Est hármaskönyve, 1927. 438. p.

– – : Királyok barátja a vérpadon... = Friss Ujság, 1927/265. (november 22.) 7. p.

– – : Krúdy Gyula. = Révai Nagy Lexikona, Bp. 1927, Révai. XX. köt. 522. p.

– – : Krúdy Gyula. = Tolnai Új Világlexikona. Bp. 1927, Tolnai. 9. köt. 251. p.

– – : Krúdy Gyula a margitszigeti múzeum létesítését kéri a Közmunka Tanácstól. = Friss Ujság, 1927/181. (augusztus 11.) 5. p.

– – : Krúdy Gyula a margitszigeti múzeum létesítését kéri a Közmunka Tanácstól. = Magyarság, 1927/181. (augusztus 11.) 10. p.

– – : Krúdy Gyula beteg. = Magyarország, 1927/2. (január 4.) 8. p.

– – : Krúdy Gyula ellen a nyíregyházi törvényszék megszüntette az eljárást a Mikecz József-féle sajtóperben. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1927/226. (október 6.) 6. p.

– – : Krúdy Gyula meggyógyult. = A Reggel, 1927. március 12.

– – : Krudy Gyula: Mohács. = Esti Kurír, 1927/14. (január 19.) 8. p.

– – : Krúdy Gyula: Mohács. = Literatura, 1927/3. (március) 93. p.

– – : Krudy Gyula múzeum létesítését kéri a Margitszigetre. = Budapesti Hírlap, 1927/181. (július 11.) 11. p.

– – : Krudy Gyula nagybeteg. = Friss Ujság, 1927/2. (január 4.) 3. p.

– – : Krúdy Gyula rágalmazási pőrét ma délelőtt tárgyalta volna a nyíregyházi törvényszék. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1927/119. (május 26.) 5. p.

– – : Krúdy Gyula súlyos beteg. = 8 Órai Újság, 1927/2. (január 4.) 7. p.

– – : Krúdy Gyulát súlyos betegen a Liget szanatóriumba szállították. = A Hét, 1927. január 3.

– – : Krúdy Gyulát súlyos betegen szanatóriumba szállították. = Az Est, 1927/2. (január 4.) 8. p.

– – : Magyarország legnagyobb élő írója... = Friss Ujság, 1927/264. (november 20.) 8. p.

– – : Már hónapok óta… = A Reggel, 1927. január 3.

– – : Mindenkit érdekel... = Friss Ujság, 1927/31. (február 9.) 5. p.

– – : Mohács. = Újság, 1927/25. február 1.) 12. p.

– – : Mohács, vagy kavarodás egy Krúdy-regény körül. = Pesti Futár, 1927/10. (május 11.) 12-15. p.

– – : Versek. Írta: Ring Pál. Az előszót írta: Krúdy Gyula. = Budai Napló, 1927/888. (szeptember 18.) 4. p.

B.: Bücherschau. – Krúdy, Gyula: Mohács. = Ungarische Jahrbücher 7. (Berlin-Leipzig), 1927/2. 258. p.

Bartha József: Krúdy Gyula. = – – : Két nemzedék magyar irodalma. 1875-1925. Bp. 1926, Szerző kiad. 68. p.

(B. B.): Krudy Gyula: Mohács. = Irodalomtörténet, 1927/2. 138. p.

Benedek Marcell: A Mohács centennárium regényei. = Korunk (Kolozsvár), 1927/5. (május) 382-384. p.

Benedek Marcell: A Mohács centennárium regényei. = Századunk, 1927/3. 170-175. p.

Br[esztovszky Ede].: Krúdy Gyula: Mohács. = Népszava, 1927/82. (április 10.) 12. p.

[Császá]r. [Elemé]r.: [Mohács.] = Új Nemzedék, 1927/118.

Dénes Zsófia: Az ötvenéves Krudy az ötvenéves Bródy Sándorról. = Literatura, 1927/10. (október) 339-340. p.

French: Krúdy Gyula új könyve: Szent Margit. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1927/236. (október 18.) 6. p.

Kürti Pál: Mohács. Krúdy Gyula regénye. = Nyugat, 1927/8. (április 16.) I. 680-681. p.

Németh László: Két történeti regény Mohács idejéből. = Protestáns Szemle, 1927/4. 262-265. p.

Sándor Dezső: Ady Endre felesége - Lédáról: Ady Endréné egyetlen találkozása Léda asszonnyal. – A Krúdy-affér. – Családi harcok. = Temesvári Hírlap, 1927/60. (március 16.) 9. p.

Schöpflin Aladár: Krúdy Gyula. = Irodalmi lexikon. Szerk. Benedek Marcell. Budapest, 1927, Győző Andor. 642. p.

Somogyi Vilmos: Esti beszélgetés „Palatinus Jóska” kastélyában Krúdy Gyulával, ... = Esti Kurir, 1927/184. (augusztus 14.) 5. p.

Székely Jenő: Krúdy Gyula: Mohács. = Magyar Kultúra, 1927/13-14. (július 5.) 649-650. p.

Várkonyi Titusz: Krúdy Gyula: Mohács. = Magyar Hírlap, 1927/18. (január 23.) 17. p.

Zlinszky Aladár: Krúdy Gyula: Mohács vagy két árva gyermek vergődése. = Napkelet, 1927/4. (április) 363-365. p.

1928

– – : A béke boldog kora. = Budapesti Hírlap, 1928/241. (október 23.) 14. p.

– – : A csehek a magyar klasszikusok közül csak Madáchot engedik be a Felvidékre. = Budapesti Hírlap, 1928/244. (október 26.) 11. p.

– – : A halhatatlan romantika. = Magyar Hírlap, 1928/240. (október 21.) 25. p.

– – : A mi értékeink: Krúdy Gyula. = Magyarság, 1928/177. (augusztus 5.) 10. p.

– – : A Nyírség költője — Krúdy Gyula. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1928/242. (október 24.) 4. p.

– – : [A tegnapok ködlovagjai.] = A Reggel, 1928/36.

– – : Az Athenaum... = Pesti Napló, 1928/240. (október 21.) 11. p.

– – : Az ötvenéves író. = Esti Kurir, 1928/252. (november 7.) 5. p.

– – : Az ötvenéves Krúdy Gyula. = Népszava, 1928/241. (október 23.) 12. p.

– – : Az újságírók üdvözlete az 50 éves Krúdy Gyulához. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1928/253. (november 7.) 4. p.

– – : Elmaradt Krúdy Gyula felolvasása. = Békésmegyei közlöny (Békéscsaba), 1928/256. (november 11.) 10. p.

– – : Előadás a Stúdióból. = Magyar Rádió Ujság, 1928/20. (május 13.) 24. p.

– – : Irodalmi körútra megy Krúdy Gyula. = Esti Kurir, 1928/294. (december 29.) 11. p.

– – : Kedves figyelem. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1928/242. (október 24.) 5. p.

– – : Krudy-est a rádióban. = Budapesti Hírlap, 1928/241. (október 23.) 14. p.

– – : Krúdy-est a rádióban. = Magyarság, 1928/241. (október 23.) 19. p.

– – : Krudy Gyula... = Corvina, 1928/40. (szeptember 30.) 176. p.

– – : Krúdy Gyula életrajza. = Magyar Irodalmi Lexikon, 1928.

– – : Krúdy Gyula írja a Ludovikások ünnepi játékát. = Magyarság, 1928/233. (október 13.) 8. p.

– – : Krúdy Gyula jubileuma. = Esti Kurír, 1928/250. (november 4.) 9. p.

– – : Krúdy Gyula könyveit kitiltották Csehszlovákiából. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1928/250. (november 3.) 5. p.

– – : Krúdy Gyula ma előadást tart a Kultúrpalotában. = Békésmegyei közlöny (Békéscsaba), 1928/255. (november 10.) 7. p.

– – : Krudy Gyula művei. = Esti Kurir, 1928/242. (október 24.) 7. p.

– – : Krudy Gyula műveinek jubiláris kiadása. = Magyarság, 1928/240. (október 21.) 14. p.

– – : Krúdy Gyula Nyíregyházán járt, ... = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1928/246. (október 28.) 3. p.

– – : Krúdy Gyula Nyíregyházán járt, ... = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1928/258. (november 13.) 5. p.

– – : Krúdy Gyula ötven éves. = Magyar Hírlap, 1928/240. (október 21.) 17. p.

– – : Krúdy Gyula színdarabját játszák a Ludovika Akadémia növendékei. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1928/269. (november 25.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula tíz regénye. = 8 Órai Újság, 1928/240. (október 21.) 7. p.

– – : Krúdy Gyula tíz regénye. = Dunántúl (Pécs), 1928/240. (október 21.) 10. p.

– – : Krúdy Gyula ünneplése Győrött. = A Mai Nap, 1928/272. (november 28.) 5. p.

– – : Krúdy Gyula: Valakit elvisz az ördög. = Pesti Napló, 1928/193. (augusztus 26.) 17. p.

– – : Krúdy Gyuláról. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1928/270. (november 27.) 8. p.

– – : Magyar irodalom. = Társadalmi Lexikon. Szerk. Madzsar József. Bp. 1928, Népszava. 437. p.

– – : Nagymagyarország... = 8 Órai Újság, 1928/240. (október 21.) 8. p.

– – : Nagymagyarország... = Budapesti Hírlap, 1928/241. (október 23.) 9. p.

– – : Nagymagyarország... = Magyarság, 1928/240. (október 21.) 15. p.

– – : Nagymagyarország... = Népszava, 1928/241. (október 23.) 7. p.

– – : Nagymagyarország... = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1928/240. (október 21.) 7. p.

– – : Tíz gyönyörű Krúdy-kötet. = Újság, 1928/240. (október 21.) 21. p.

– – : „Zoltánka” a Stúdióból. = 8 Órai Ujság, 1928/112. (május 17.) 9. p.

– – : „Zoltánka” a Stúdióból. = Népszava, 1928/111. (május 16.) 13. p.

Balassa József: Krúdy Gyula regényei. = Magyarország, 1928/244. (október 26.) 10. p.

Hargitay István: Beszélgetés Krúdy Gyuláról. = A Mai Nap, 1928/269. (november 24.) 2. p.

J–y.: Krudy Gyula új regénye. = Ország-Világ, 1928/36-37. (szeptember 16. és 23.) 218. p.

Kálmán Jenő: A baumgarten ház lakói. = Színházi Élet, 1928/35. (augusztus 26-szeptember 1.) 66-67. p.

Kárpáti Aurél: Krúdy Gyula ötven éves. = Pesti Napló, 1928/240. (október 21.) 11. p.

D[ernői]. Kocsis László: Krúdy Gyula. = Az Est 1928/245. (október 27.) 12. p.

Márai Sándor: Például a mély pincét. = Ujság, 1928/188. (augusztus 19.) 31. p.

Márton Ferenc: Krúdy Gyula. (Ceruzarajz.) = Petőfi Irodalmi Múzeum.

Nádas Sándor. /n. s./: Krúdy Gyula 50 éves. = Pesti Futár, 1928/22.

Ódondász: Egy író intim följegyzései. = Magyarság, 1928/249. (november 3.) 6. p.

Ódondász: Egy író intim följegyzései. = Magyarság, 1928/267. (november 23.) 6. p.

Pázmándy Dénes: Beszélgetés Krúdy Gyuláról. = Mai Nap, 1928. november 24.

Rodrigo: «Krudynknak.» = Napkelet, 1928/22. 797-798. p.

Szép Ernő: Krúdynknak. = A Reggel, 1928. október 22. 10. p.

Szilágyi Ödön: Krúdy Gyula. = Délibáb, 1928/23. (június 9.) 5-7. p.

Szohor Pál: Nyíregyházi arcképek. = Budapesti Hírlap, 1928/114. (május 20.) 29-30. p.

Tersánszky J. Jenő: Krúdy Gyula. = Magyarság, 1928/177.

Tersánszky J. Jenő: Krúdy Gyula. = Magyar Hírlap, 1928/240.

Tersánszky J. Jenő: Krúdy Gyula. = Ország-Világ, 1928/218.

Tersánszky J. Jenő: Krúdy Gyula ötven éves. = Nyugat, 1928/21. (november 1.) II. 567-568. p.

Várkonyi Nándor: Krúdy Gyula. = – – : A modern magyar irodalom. 1880-1920. Az életrajzi részeket összeállította: Szabó István. Pécs, 1928, Danubia. 298-300. p.

1929

– – : A felgyógyult Krúdy Gyula. = Szilveszter, 1929. december.

– – : „A kánikula tört le” — mondja a beteg Krúdy Gyula, ... = Esti Kurir, 1929/177. (augusztus 7.) 2. p.

– – : A nagybeteg Krúdy Gyula állapotáról. = A Reggel, 1929. szeptember 2.

– – : A Nyírvidék 50 éves jubileuma. = A Sajtó, 1929/1. 16. p.

– – : »A Reggel« Krúdy Gyuláról és a »Nyírvidék«-ről. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1929/200. (szeptember 4.) 5. p.

– – : A város is segítségére siet a beteg Krúdy Gyulának. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1929/206. (szeptember 11.) 5. p.

– – : „Boldog vagyok, hogy munkatársa lehetek az 50 éves „Nyírvidék”-nek. = Nyírvidék (Nyírergyháza), 1929/7. (január 9.) 7. p.

– – : Egy pesti szálloda, amelyben Krúdy Gyula regényhősei és előkelő külföldiek laknak. = Színházi Élet, 1929/48. 98. p.

– – : „Festett király.” = Magyarság, 1929/140. (június 23.) 12. p.

– – : Kis pesti notesz. Megemlékezés Krúdy Gyula 51. születésnapjáról. = A Reggel, 1929. október 21.

– – : Kórágyon. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1929/196. (augusztus 30.) 6. p.

– – : Kosztolányi Dezső verse Krúdy Gyulához. = A Mai Nap, 1929/294. (december 25.) 2. p.

– – : Könnyen férjhez mehet... = Újság, 1929/1. (január 1.) 19. p.

– – : Krúdy Gyula a napokban elhagyja a szanatóriumot. = 8 Órai Ujság, 1929/188. (augusztus 20.) 7. p.

– – : Krúdy Gyula a szanatóriumban. = Újság, 1929/177. (augusztus 7.) 9. p.

– – : Krúdy Gyula állapota. = A Reggel, 1929. szeptember 1.

– – : Krúdy Gyula állapota javult. = Népszava, 1929/177. (augusztus 7.) 9. p.

– – : Krúdy Gyula arcképe. = Magyar Színművészeti Lexikon, 2. köt. Szerk. Schöpflin Aladár. Bp. 1929. [168.] mell. p.

– – : Krúdy Gyula beteg. = Magyarság, 1929/177. (augusztus 7.) 8. p.

– – : Krúdy Gyula betegsége. = Magyar Hírlap, 1929/177. (augusztus 7.) 7. p.

– – : Krúdy Gyula jobban van. = Magyarország, 1929/177. (augusztus 17.) 12. p.

– – : Krúdy Gyula jobban van. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1929/179. (augusztus 8.) 2. p.

– – : Krúdy Gyula jobban van. = A Reggel, 1929. szeptember 7.

– – : Krudy Gyula megbetegedett. = Friss Ujság, 1929/177. (augusztus 7.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula súlyos beteg. = Az Est, 1929/177. (augusztus 7.) 3. p.

– – : Krúdy Gyulát súlyos szívbajjal a Liget-szanatóriumba szállították. = 8 Órai Ujság, 1929/178. (augusztus 7.) 2. p.

– – : Krúdy Gyula új regénye. = Az Est, 1929/290. (december 20.) 10. p.

– – : Meghalt özv. Krúdy Gyuláné. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1929/259. (november 13.) 5. p.

– – : Még gondolkodik? = Újság, 1929/5. (január 6.) 19. p.

– – : Nyíregyházi írók és költők irodalmi estje Erdőbényén. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1929/211. (szeptember 17.) 7. p.

– – : Vass József dr. népjóléti miniszter gyorssegélyben részesítette a beteg Krúdy Gyulát. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1929/202. (szeptember 6.) 5. p.

Alszeghy Zsolt: Krúdy Gyula. = Irodalomtörténet, 1929/3-4. 102-106. p.

Bártfai Szabó László: Krudy Gyula. = A háborús felelősség – Diplomáciai és kortörténeti szemle, 1929/6. (október) 482. p.

Csergő Hugó:  I. Regényes utazás Krúdy Gyulával Szindbád vörös postakocsiján. Magyar Hírlap, 1929/34. (február 10.) 10. p.
II. Rezeda, a sansculotte-ok hőse. Magyar Hírlap, 1929/40. (február 17.) 12. p.
III. Szent Margit szigetének bölcs. Magyar Hírlap, 1929/52. (március 3.) 12. p.

egy öreg nyugdíjas: Levél a Szerkesztőhöz. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1929/194. (augusztus 28.) 3. p.

Hajdú Zoltán: Irodalmunk torzított képe egy pályanyertes munkában. = Budapesti Szemle, 1929/618. 234-252. p.

Kéky Lajos: Krúdy Gyula. = – – : A magyar irodalom története. Bp. 1929, Révai. /Tudományos zsebkvt. 4.ab/ 98. p.

Kerényi György: Évforduló van: Krúdy Gyula 50 éves. = Győri Hírlap, 1929. január 1.

Koppányi Erzsébet, V.: Látogatás a nagybeteg Krúdy Gyulánál. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1929/192. (augusztus 25.) 2. p.

Kosztolányi Dezső verse Krúdy Gyulához. = A Mai Nap, 1929/294. (december 25.) 2. p.

Kozocsa Sándor: [Mohács.] = Magyar Világ, 1929/13. 22. p.

Miklós Jenő: Színdbád a szigeti hajós London söntésében. = Vasárnap – A Magyarság melléklete, 1929/34. (február 10.) III-IV. p.

Miklós Jenő: Krúdy Gyula összegyűjtött munkái. = Magyarság, 1929/106. (május 12.) 28. p.

Nádas Sándor: I. emelet, ajtó 22. = Színházi Élet, 1929/44. (október 27.) 36-37. p.

Nádas Sándor /n.s./: Krúdy Gyula. = Pesti Futár, 1929/16.

Pán Imre: Tíz lapalapítás története. = Literatura, 1929. Könyvheti különszám. 188-190. p.

—s.: Az elszakított területek magyar irodalmi almanachja. = Budapesti Szemle, 1929/618. 318-320. p.

Sz. M.: Jól kell viselkednem… mondja Krúdy Gyula = A Reggel, 1929. augusztus 12.

Szabolcska MihályHerczeg Ferenc–Császár Elemér: Jelentés a Péczely-jutalomról. = Akadémiai Értesítő, 1929/4-5. 135-140. p.

Tersánszky J. Jenő: Krúdy Gyula 50 éves. = Az Athenaeum Almanachja, 1929. Bp. 1929, Athenaeum. 48-51. p.

W. E.: Krúdy Gyula. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1929/198. (szeptember 1.) 3. p.