1915-1919


1915

– – : A 42-ős mozsarak. = Új Idők, 1915/8. (február 14.) 198. p.

– – : A Ferenc József-díj pályázói. = Pesti Napló, 1915/177. (június 27.) 9-10. p.

– – : Csatározások a Ferenc József-díj körül. = Fővárosi Hírlap, 1915/27. (június 30.) 3. p.

– – : Első szerelem. = A Hét, 1915/14. (április 4.) 175. p.

– – : Krúdy: 42-ős mozsarak... = Új Idők, 1915/3. (január 10.) I. 79. p.

– – : Krúdy Gyula. = Révai Nagy Lexikona, Bp. 1915, Révai. XII. köt. 321. p.

– – : Krúdy Gyula fényképe /a Margitszigeten/ = Színházi Élet, 1915. május 18. [Gedényi]

– – : Krúdy Gyula: Pest 1915-ben. = Magyarország, 1915/355. (december 22.) 12. p.

– – : Krúdy Gyula: Pest Ezerkilencszáztizenötben. = Pesti Napló, 1915/339. (december 5.) 16. p.

– – : Ma jelent meg... = Magyarország, 1915/349. (december 16.) 9. p.

– – : Pest ezerkilencszáztizenötben. = A Hét, 1915/50. (december 12.) 723. p.

– – : Pest Ezerkilencszáz Tizenötben. = Élet, 1915/50. (december 12.) 1215. p.

– – : Pest Ezerkilencszáztizenötben. = Magyarország, 1915/348. (december 15.) 13. p.

– – : Pest Ezerkilencszáztizenötben. = Magyarország, 1915/352. (december 19.) 23. p.

– – : Pest Ezerkilencszáz Tizenötben. = Magyarország, 1915/338. (december 5.) 15. p.

– – : Pest Ezerkilencszáz Tizenötben. = Magyarország, 1915/345. (december 12.) 16. p.

– – : Pogányok a Bakonyban. = Magyarország, 1915/24. (január 24.) 24. p.

– – : Pogányok a Bakonyban. = Új Idők, 1915/5. (január 24.) I. 128. p.

– – : Ritka könyvsiker! = Magyarország, 1915/345. (december 12.) 14. p.

– – : Ritka könyvsiker! = Pesti Napló, 1915/351. (december 17.) 17. p.

– – : Szindbád. A feltámadás. = Új Idők, 1915/52. (december 19.) 642-643. p.

– – : Szindbád feltámadása. = Magyarország, 1915/29. (január 29.) 9. p.

b[artha]. j[ózsef].: Újabb regényeink. = Katholikus Szemle, 1915/1. 56-57. p.

(b[á]l[in]t. l[ajos].): Krudy Gyula: Pest 1915-ben. = Világ, 1915/352. (december 19.) 33. p.

Bálint Lajos: Krúdy Gyula: Pest 1915-ben. = Magyarország, 1915/355. (december 22.) 12. p.

Bus Iván [Bús István?]: Puder. = Egyházi Közlöny, 1915/8. (február 19.) 109. p.

Erdély Jenő: Tábori gondolatok Mária Teréziáról. = Nyugat, 1915/5. (március 1.) I. 267-269. p.

Harsányi Lajos: Krudy Gyula könyve. = Élet, 1915/8. (február 21.) 187. p.

Lakatos László: A koszorúért. = Pesti Napló, 1915/286. (október 13.) 13-14. p.

(L[akatos]. L[ászló].): Krúdy Gyula: Pest Ezerkilencszáztizenötben. = Pesti Napló, 1915/346. (december 12.) 19. p.

(L[akatos]. L[ászló].): [Pest 1915-ben.] = Magyarország, 1915/363. [Gedényi]

Mikes Lajos.: Krúdy Gyula: Pest 1915-ben. = Magyarország, 1915/358. (december 25.) 33-35. p.

Nagy Endre rajza: Krúdy Gyula. = Az Érdekes Újság, 1915/38. (szeptember 19.) 32. p.

Nagy Péter: Szépirodalmi folyóiratok szemléje. = Magyar Kultúra, 1915/5. (március 5.) 73-74. p.

S. I.: [Pest 1915-ben.] = Neues Pester Journal, 1915/363. [0]

1916

– – : Beküldött könyvek. = Élet, 1916/32. (augusztus 6.) 139. p.

– – : József hazamegy. = Irodalomtörténet, 1916/7-8. 338. p.

– – : Krúdy Gyula. = A Hét, 1916/22. (május 28.) 283. [293.?] p.

– – : Krúdy Gyula a főváros Ferenc József-díjának nyertese. = Az Est, 1916/144. (május 24.) 7. p.

– – : Krúdy Gyula: A vörös postakocsi őszi utazásai. =Magyarország, 1916/350. (december 17.) 17. p.

– – : Krudy Gyula: Aranykézutczai szép napok. = A Hét, 1916/32. (augusztus 6.) 435. p.

– – : Krúdy Gyula levele a Nemzeti Színházról. Balassa Ármin (Szeged és Vidéke főszerkesztője): Episztola Krúdy Gyulának. – „Visszhang” levele. = Magyarország, 1916/329. (november 26.) 22-23. p.

– – : Krudy Gyula új könyve. = Az Ujság, 1916/155. (június 4.) 19. p.

– – : Krudy Gyula új könyvéről... = Pesti Napló, 1916/272. (szeptember 30.) 13. p.

– – : Krúdy Gyula urnak Budapest. = Magyarország, 1916/247. (szeptember 5.) 11. p.

– – : Pest Ezerkilencszáztizenötben. = Magyarország, 1916/13. (január 13.) 11. p.

– – : Szindbád – A feltámadás. = Világ, 1916/16. (január 16.) 23. p.

a[ndor]. j[ózsef].: Aranykéz-utcai szép napok. = Élet, 1916/32. (augusztus 6.) 138-139. p.

–án.: Krúdy Gyula: Aranykéz-utcai szép napok. = Az Ujság, 1916/259. (szeptember 17.) 19. p.

(b[á]l[in]t. l[ajos].): [Aranykézutcai szép napok.] = Világ, 1916/273. (október 1.) 23. p. [hónap hiányzik]

Bársony István: „A magyar föld élete.” = Magyarország, 1916/180. (június 30.) 7-8. p.

– [Boros Feren]c. : Krudy Gyula: Szindbád. A feltámadás. = Élet, 1916/25. (június 18.) 604. p.

[Császá]r. [Elemé]r. : Két kötet tárca. = Budapesti Szemle, 1916/469. 165. köt. (január) 154-157. p.

F. E.: Háborús irodalom. Krúdy Gyula: Pest 1915-ben. = Budapest, 1916/9. [év hiányzik]

Farkas Zoltán: Irodalom. = A Cél, 1916/12. (december 20.) 779-780. p.

G. J.: Aranykéz-utcai szép napok. = Magyarország, 1916/238. (augusztus 27.) 13. p.

Kb.: Der belletristische Preis... = Grazer Tagblatt (Graz), 1916/143. (mai 24.) 12. p.

K[osztolányi]. D[ezső].: Aranykéz-utcai szép napok. = Pesti Napló, 1916/280. (október 8.) 17-18. p.

Kosztolányi Dezső: Krúdy Gyula. [Aranykéz-utcai szép napok.]= Világ, 1916/273. [szám hiányzik]

Kosztolányi Dezső: Rózsa. (Krúdy Gyulának) = Magyarország, 1916/361. (december 29.) 3. p.

Leffler Béla: Krúdy Gyula. = Szabolcsvármegye, 1916/123. – Irodalomtörténet, 1916/7-8. 336. p.

Nagy Péter: Szépirodalmi folyóiratok szemléje. = Magyar Kultúra, 1916/15-16. 178. p.

—r: A magyar író 1916-ban. = Pesti Napló, 1916/294. (október 22.) 49-50. p.

Roboz Imre: A mesemondó lovag, Krúdy Gyula. = – –  : Az irodalom budoárjában, Bp. 1916. Rózsavölgyi. 9-53. p.

(S…i J.): [Aranykézutcai szép napok.] = Neues Pester Journal, 1916/353. [0]

Walter Gyula: Petit. = Kolozsvári Szemle (Kolozsvár), 1916/33. (augusztus 20.) 125. p.

Wiesner Árpád: Krudy Gyula új könyvéről. = Pesti Napló, 1916/181. (szeptember 30.) 13. p.

z[olnai]b[éla].: A szerkesztőkhöz beküldött könyvek és füzetek jegyzéke. = Egyetemes Philológiai Közlöny, 1916/4. (április) 288. p.

1917

– – : A vörös postakocsi negyedik kiadása. = Magyarország, 1917/171. (július 8.) 13. p.

– – : Az irodalmi est szereplői — Nyíregyháza vendégei. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1917/261. (november 24.) 3. p.

– – : Fővárosi írók Nyíregyházán. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1917/260. (november 23.) 3. p.

– – : Irodalmi est a Koronában. Krúdy Gyula és Lázár Miklós Nyíregyházán. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1917/263. (november 27.) 2. p.

– – : Krúdy Gyula első filmje. = Magyarország, 1917/250. (október 9.) 9. p.

– – : Krudy Gyula és Lázár Miklós Nyíregyházán. Irodalmi est a Koronában. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1917/242. (november 1.) 2. p.

– – : Krúdy Gyula új könyveiről, ... = Magyarország, 1917/203. (augusztus 15.) 15. p.

– – : Krudy Gyula uj regénye. = Tolnamegyei Közlöny (Szekszárd), 1917/2. (január 14.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula legújabb művéről... = Magyarország, 1917/185. (július 25.) 12. p.

– – : Legújabban megjelent könyvek. = A Nap, 1917/141. (június 9.) 5. p.

– – : Nyíregyházi írók irodalmi estje. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1917/250. (november 11.) 3. p.

– – : Őszi utazások a Vörös Postakocsin. = Magyarország, 1917/166. (július 3.) 13. p.

– – : Őszi utazások a Vörös postakocsin. = Pesti Hírlap, 1917/176. (július 14.) 11. p.

– – : Őszi utazások a vörös postakocsin. = Új Idők, 1917/24. (június 10.) 531. p.

– – : Pest, 1916. = Magyarország, 1917/42. (február 11.) 25. p.

– – : Pest, 1916. = Magyarország, 1917/56. (február 25.) 11. p.

– – : Szindbád ifjúsága és szomorúsága. = Pesti Hírlap, 1917/183. (július 22.) 12. p.

(b[á]l[in]t. l[ajos].): Krudy Gyula: Pest 1916. = Világ, 1917/14. (január 14.) 25-26. p.

Csatlós Máthé [Fodor László]: Őszi utazások a vörös postakocsin. = A Hét, 1917/23. (június 10.) 367-368. p.

Fráter Aladár: Szép és jó magyar könyvek. = Esti Újság, 1917/183. (július 22.) 6. p.

Harsányi Zsolt: Új „Otthon”, régi tagok. = Színházi Élet, 1917/20. (május 12-19.) 25-32. p.

Havas Gyula: Krúdy Gyula: Pest, 1916. = Nyugat, 1917/6. (március 16.) I. köt. 587. p.

Kemény Simon: Néhány szó Krúdy Gyuláról. = Magyarország, 1917/213. (augusztus 26.) 3-4. p.

L[akatos]. L[ászló].: Két könyv. = Pesti Napló, 1917/195. (augusztus 5.) 17. p.

L[akatos]. L[ászló].: Őszi utazások a Vörös Póstakocsin. = Pesti Napló, 1917/165. (július 1.) 17. p.

Lovászy Márton, Ifj.: Krúdy Gyula mesél... = Magyarország, 1917/21. (január 21.) 24. p.

Lukács Gyula: Őszi utazás a vörös postakocsin. = A Nap, 1917/162. (július 4.) 7. p.

L[ukács]. Gy[ula].: Pest 1916. = A Nap, 1917/16. (január 16.) 4. p.

L[ukács]. Gy[ula].: Pest 1916. = Magyarország, 1917/42. (február 11.) 25. p.

Mácza János: Krúdy Ibsent kritizál! = Ma, 1917. II/6. (április 15.) 95. p.

Milotay István: Krúdy Gyulához. = Magyarország, 1917/123. (május 13.) 2-4. p.

(–nd.): Pest 1916. = Az Ujság, 1917/28. (január 28.) 17. p.

(–nd.): Pest 1916. = Magyarország, 1917/42. (február 11.) 25. p.

Petrik Géza: Krudy Gyula. = Magyar Könyvészet, 1901-1910. 1. köt. Szerk. – – . Bp. 1917, M. Kvker. Egy. 747-748. p.

Pogány László: [Szindbád ifjúsága és szomorúsága.] = Erdélyi Szemle, 1917/29. (szeptember 9.) 297. p. [év hiányzik]

Révész Béla: Arcképkísérlet Krúdy Gyuláról. = Nyugat, 1917/22. (november 15.) II. 784-791. p.

Szatmári Mór: A nyolcvanas évek újságírása. = Magyarország, 1917/21. (január 21.) 7-8. p.

Várdai Béla: Könyvek. = Magyar Kultúra, 1917/13-14. 644. p.

1918

– – : [A Virradat megindulásáról.] = Virradat, 1918/1. (január 23.) 8. p.

– – : Az Apolló-Kabaré sikere. = Világ, 1918/238. (október 11.) 9. p.

– – : Az arany meg az asszony. = Figaro, 1918/2. (szeptember 25., borítón szeptember 18.) 6. és 8. p.

– – : Az arany meg az asszony. = Magyarország, 1918/231. (október 3.) 9. p.

– – : Az arany meg az asszony. = Pesti Napló, 1918/230. (október 2.) 8. p.

– – : „Az arany meg az asszony” Kolozsvárott. = Magyarország, 1918/271. (november 19.) 12. p.

– – : Bemutató az Apolló-Kabaréban. = Világ, 1918/230. (október 2.) 9. p.

– – : Beregi az Apolló-Kabaréban. = Világ, 1918/234. (október 6.) 12. p.

– – : Beregi Oszkár az Apolló-Kabaréban. = Színházi Élet, 1918/40. (október 6-13.) 31-33. p. (Feiks rajzával)

– – : Beregi Oszkár újra fellép... = Világ, 1918/245. (október 19.) 10. p.

– – : Budapest keresztapja. = Fővárosi Hírlap, 1918/41. (október 9.) 2-3. p.

– – : Bukfenc. = Új Idők, 1918/10. (március 3.) I. 208. p.

– – : [Bukfenc.] = Déli Hírlap, 1918. február 18. [0]

– – : Fényképe. = Figaro, 1918. szeptember 25. [0]

– – : Krúdy Gyula Az Est felvételén. = Az Est híradója, 1918.

– – : Krudy Gyula négy könyve. [Összegyűjtött Munkái sorozatban.] = Új Idők, 1918/25. (június 16.) I. 517-518. p.

– – : Krúdy Gyula nyilatkozik a budapesti utcák elkereszteléséről. = Fővárosi Hírlap, 1918/42. (október 16.) 3-4. p.

– – : Napraforgó. = Déli Hírlap, 1918/392. (december 27.) 1. p.

– – : Straßenumbenennung in Budapest. = Fremden-Blatt (Wien), 1918/316. (november 19.) 5. p.

– – : Vallomások egy szenzációs regényről. = A Nap, 1918/293. (december 14.) 6. p.

– – : Wichtig für Feldpostbuchhandlungen! = Oesterreichisch-ungarische Buchhändler-Correspondenz (Wien), 1918/21. (mai 22.) 251. p.

– [Boros Feren]c.: Krudy Gyula: Bukfenc. = Élet, 1918/11. (március 17.) 260. p.

bk: Rövid följegyzések. = Magyar Kultúra, 1918/3. (február 5.) 144. p.

Feiks rajza: Krudy Gyula. = Színházi Élet, 1918/52. (december 29-1919. január 5.) 24. p.

Gellért Oszkár: A diadalmas forradalom – Krúdy nyilatkozata. = A diadalmas forradalom könyve. Bp. 1918, Légrády. 204 p.

Horváth Dezső: Krúdy Gyula színdarabot írt. = Magyarország, 1918/205. (szeptember 3.) 11-12. p.

Juhász Árpád: A zsoldos énekel. – Krúdy Gyulának – = Színházi Élet, 1918/44. (november 3-10.) 35. p.

Kárpáti Aurél: [Bukfenc.] = Déli Hírlap, 1918. február 24. [0]

(L[akatos]. L[ászló].): [Bukfenc.] = Pesti Napló, 1918/150. (június 30.) 10. p.

Mohácsi, Jenő: Zwei Novellenbücher. = Pester Lloyd (Morgenblatt), 1918/39. (február 15.) 1-2. p.

Mohácsi Jenő: Aranykéz-utcai szép napok. = Virradat, 1918/11. (február 28.) 6-7. p.

Nádas Sándor: Krúdy Gyulánál a Margitszigeten. = Pesti Futár, 1918/560. (december 20.) 9-11. p.

Oláh Gábor: A magyar regény. = Virradat, 1918/8. [0]

Sz. A.: Döbrentei Gábor, meg Krúdy Gyula – A budai hegynevek magyarítása 1847-ben. = Világ, 1918. október 10. [Gedényi]

Wlassich Tibor: Bukfenc. = A Cél, 1918/4. (április 1.) 247-248. p.

1919

– – : A galocsni. = Fővárosi Hírlap, 1919/1. (január 1.) 4. p.

– – : Hová tűnt el Krúdy? = Színházi Élet, 1919/52. (december 14.) 15. p.

– – : Kleofásné kakasa. = Az Ujság, 1919/116. (október 1.) 5. p.

– – : Krúdy Gyula, mint idegen. = Színházi Élet, 1919/2. (január 5-12.) 18. p.

– – : Krúdy Gyula: Kánaán könyve. = Magyarország, 1919/17. (január 19.) 9. p.

– – : [Napraforgó.] = Virradat, 1919/1. [0]

– – : Pesti élet – Napraforgó. = Fővárosi Hírlap, 1919/5. (január 29.) 3. p.

– – : Az utazó története. = Virradat, 1919/6. (január 19.) 2-3. p.

Cholnoky László: A betyár álma megjelenésére. = Pesti Futár, 1919/598. (december 12.) 18-19. p. [0]

Cholnoky László: Mozaik Krúdy Gyuláról. = Pesti Futár, 1919. december 25. [0]

[Császá]r. [Elemé]r.: Krúdy Gyula: Napraforgó. = Irodalomtörténet, 1919/3-10. (március-december) 283-287. p.

/-dy-ás./: A Ruszin Könyvtár: a Havasi kürt. = Ruszka Krajna, 1919. július 12. [0]

f. i.: [Napraforgó.] = Magyarország, 1919/19.

(h[ervay]. f[rigyes].): Napraforgó. = Magyarország, 1919/17. (január 19.) 9. p.

Hunyady Sándor: [Asszonyságok díja.] = Pesti Futár, 1919/600. [0]

Kázmér Ernő:  Napraforgó. = A Hét, 1919/4. (január 26.) 64. p.

Nádas Sándor: Földosztáson Károlyi birtokán. = Pesti Futár, 1919/570. (február 28.) 10. p.

[Schöpflin Aladár]: Pesti album. = Vasárnapi Újság, 1919/4. (január 26.) 45. p.

Szép Ernő: Krúdy Gyula könyve felől. = Április, 1919. március 19. [0]

sz[enteleky]. k[ornél].: Krúdy Gyula: Kánaán földje. = A Hét, 1919/5. (február 2.) 75. p.