1915-1919


1915

– – : A 42-ős mozsarak. = Új Idők, 1915/8. (február 14.) 198. p.

– – : Csatározások a Ferenc József-díj körül. = Fővárosi Hírlap, 1915/27. (június 30.) 3. p.

– – : Első szerelem. = A Hét, 1915/14. (április 4.) 175. p.

– – : Krúdy Gyula. = Révai Nagy Lexikona, Bp. 1915, Révai. XII. köt. 321. p.

– – : Krúdy Gyula fényképe /a Margitszigeten/ = Színházi Élet, 1915. május 18.

– – : Pest ezerkilencszáztizenötben. = A Hét, 1915/50. (december 12.) 723. p.

– – : Pogányok a Bakonyban. = Új Idők, 1915/17. (január 17.) 476. p.

– – : Szindbád. A feltámadás. = Új Idők, 1915/52. (december 19.) 642-643. p.

b[artha]. j[ózsef].: Újabb regényeink. = Katholikus Szemle, 1915/1. 56-57. p.

(blt. l.): Krudy Gyula: Pest 1915-ben. = Világ, 1915/352. (december 19.) 33. p.

Bus Iván: Puder. = Egyházi Közlöny, 1915/8. (február 19.) 109. p.

Erdély Jenő: Tábori gondolatok Mária Teréziáról. = Nyugat, 1915/5. (március 1.) I. 267-269. p.

Harsányi Lajos: Krudy Gyula könyve. = Élet, 1915/8. (február 21.) 187. p.

Lakatos László: A koszorúért. = Pesti Napló, 1915/286. (október 13.) 13-14. p.

L[akatos]. L[ászló].: [Pest 1915-ben.] = Magyarország, 1915/363.

S. L. [Kozocsa - S., I.]: [Pest 1915-ben.] = Neues Pester Journal, 1915/363.

1916

– – : Beküldött könyvek. = Élet, 1916/32. (augusztus 6.) 139. p.

– – : Krúdy Gyula. = A Hét, 1916/22. (május 28.) 283. [293.?] p.

– – : Krudy Gyula: Aranykézutczai szép napok. = A Hét, 1916/32. (augusztus 6.) 435. p.

– – : Krudy Gyula új könyvéről... = Pesti Napló, 1916/272. (szeptember 30.) 13. p.

– – : Krúdy Gyala új novellái. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1916/13. (február 17.) 5. p.

– – : Krúdy Gyula új regénye. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1916/103. (december 28.) 5. p.

– – : Krúdy Gyula: A vörös postakocsi őszi utazásai. =Magyarország, 1916/350. (december 17.) 17. p.

– – : Szindbád – A feltámadás. = Világ, 1916/16. (január 16.) 23. p.

a[ndor]. j[ózsef].: Aranykéz-utcai szép napok. = Élet, 1916/32. (augusztus 6.) 138-139. p.

–án.: Krúdy Gyula: Aranykéz-utcai szép napok. = Az Újság, 1916/259. (szeptember 17.) 19. p.

/blt. l./: [Aranykézutcai szép napok.] = Világ, 1916/373.

– [Boros Feren]c. : Krudy Gyula: Szindbád. A feltámadás. = Élet, 1916/25. (június 18.) 604. p.

[Császá]r. [Elemé]r. : Két kötet tárca. = Budapesti Szemle, 1916/469. 165. köt. (január) 154-157. p.

Farkas Zoltán: Irodalom. = A Cél, 1916/12. (december 20.) 779-780. p.

G. J.: Aranykéz-utcai szép napok. = Magyarország, 1916/238. (augusztus 27.) 13-14. p.

K[osztolányi]. D[ezső].: Aranykéz-utcai szép napok. = Pesti Napló, 1916/280. (október 8.) 17-18. p.

—r.: A magyar író 1916-ban. = Pesti Napló, 1916/294. (október 22.) 19-20. p.

Roboz Imre: A mesemondó lovag, Krúdy Gyula. = – –  : Az irodalom budoárjában, Bp. 1916. Rózsavölgyi. 9-53. p.

/S…i J./: [Aranykézutcai szép napok.] = Neues Pester Journal, 1916/353.

Walter Gyula: Krúdy írásművészete. = Kolozsvári Szemle, 1916. augusztus 20.

Wiesner Árpád: Krudy Gyula új könyvéről. = Pesti Napló, 1916/181. (szeptember 30.) 13. p.

z[olnai]b[éla].: A szerkesztőkhöz beküldött könyvek és füzetek jegyzéke. = Egyetemes Philológiai Közlöny, 1916/4. (április) 288. p.

1917

– – : Fővárosi írók Nyíregyházán. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1917/260. (november 23.) 3. p.

– – : Irodalmi est a Koronában. Krúdy Gyula és Lázár Miklós Nyíregyházán. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1917/263. (november 27.) 2. p.

– – : Az irodalmi est szereplői — Nyíregyháza vendégei. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1917/261. (november 24.) 3. p.

– – : Krúdy Gyula első filmje. = Magyarország, 1917/250. (október 9.) 9. p.

– – : Krúdy Gyula és Lázár Miklós előadása. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1917/247. (november 8.) 2. p.

– – : Krúdy Gyula és Lázár Miklós Nyíregyházán. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1917/242. (november 1.) 2. p.

– – : A Krúdy–Lázár-est. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1917/249. (november 10.) 3. p.

– – : Krúdy Gyula új könyveiről, ... = Magyarország, 1917/203. (augusztus 15.) 15. p.

– – : Krudy Gyula uj regénye. = Tolnamegyei Közlöny (Szekszárd), 1917/2. (január 14.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula legújabb művéről... = Magyarország, 1917/185. (július 25.) 12. p.

– – : Legújabban megjelent könyvek. = A Nap, 1917/141. (június 9.) 5. p.

– – : Nyíregyházi írók irodalmi estje. = Nyírvidék (Nyírvidék), 1917/250. (november 11.) 3. p.

– – : Őszi utazások a Vörös Postakocsin. = Magyarország, 1917/166. (július 3.) 13. p.

– – : Őszi utazások a vörös postakocsin. = Új Idők, 1917/24. (június 10.) 531. p.

– – : Pest, 1916. = Magyarország, 1917/42. (február 11.) 25. p.

– – : Pest, 1916. = Magyarország, 1917/56. (február 25.) 11. p.

– – : (Szindbád ifjúsága és szomorúsága.) = Pesti Hírlap, 1917/183. (július 22.) 12. p.

– – : Változás az irodalmi est műsorában. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1917/251. (november 13.) 2. p.

– – : A vörös postakocsi negyedik kiadása. = Magyarország, 1917/171. (július 8.) 13. p.

(>): Krudy Gyula. = Szatmári Hírlap, 1917/46. (november 15.) 4. p.

(blt. l.): Krudy Gyula: Pest 1916. = Világ, 1917/14. (január 14.) 25-26. p.

Csatlós Máthé [Fodor László]: Őszi utazások a vörös postakocsin. = A Hét 1917/23. (június 10.) 367-368. p.

Fráter Aladár: Szép és jó magyar könyvek. = Esti Újság, 1917/183. (július 22.) 6. p.

Harsányi Zsolt: Új „Otthon”, régi tagok. = Színházi Élet, 1917/20. 25-32. p.

Havas Gyula: Krúdy Gyula: Pest, 1916. = Nyugat, 1917/6. (március 16.) I. köt. 587. p.

Kemény Simon: Néhány szó Krúdy Gyuláról. = Magyarország, 1917/213. (augusztus 26.) 3-4. p.

L[akatos]. L[ászló].: Két könyv. = Pesti Napló, 1917/195. (augusztus 5.) 17. p.

L[akatos]. L[ászló].: Őszi utazások a Vörös Póstakocsin. = Pesti Napló, 1917/165. (július 1.) 17. p.

Lovászy Márton, Ifj.: Krúdy Gyula mesél... = Magyarország, 1917/21. (január 21.) 24. p.

L[ukács]. Gy[ula].: Pest 1916. = A Nap, 1917/16. (január 16.) 4. p.

Lukács Gyula: Őszi utazás a vörös postakocsin. = A Nap, 1917/162. (július 4.) 7. p.

Mácza János: Krúdy Ibsent kritizál! = Ma, 1917. II/6. (április 15.) 95. p.

Milotay István: Krúdy Gyulához. = Magyarország, 1917/123. (május 13.) 2-4. p.

(–nd.): Pest 1916. = Magyarország, 1917/42. (február 11.) 25. p.

Petrik Géza: Krudy Gyula. = Magyar Könyvészet, 1901-1910. 1. köt. Szerk. – – . Bp. 1917, M. Kvker. Egy. 747-748. p.

Pogány László: [Szindbád ifjúsága és szomorúsága.] = Erdélyi Szemle, 1917/29.

Révész Béla: Arcképkísérlet Krúdy Gyuláról. = Nyugat, 1917/22. (november 15.) II. 784-791. p.

1918

– – : Az Apolló-Kabaré októberi műsora. = Az Újság, 1918/230. (október 2.) 8. p.

– – : Az Apolló-Kabaré októberi új műsorát... = Az Újság, 1918/238. (október 11.) 8. p.

– – : Az Apolló-Kabaré októberi új műsora. = Az Újság, 1918/233. (október 5.) 9. p.

– – : Az Apolló-Kabaré sikere. = Világ, 1918/238. (október 11.) 9. p.

– – : Az arany meg az asszony. = Figaro, 1918/2. (szeptember 25., borítón szeptember 18.) 6. és 8. p.

– – : Az arany meg az asszony. = Magyarország, 1918/231. (október 3.) 9. p.

– – : Az arany meg az asszony. = Pesti Napló, 1918/230. (október 2.) 8. p.

– – : „Az arany meg az asszony” Kolozsvárott. = Magyarország, 1918/271. (november 19.) 12. p.

– – : Az arany meg az asszony — ötvenedszer. = Az Újság, 1918/273. (november 21.) 9. p.

– – : Bemutató az Apolló-Kabaréban. = Világ, 1918/230. (október 2.) 9. p.

– – : Beregi Oszkár az Apolló-Kabaréban. = Az Újság, 1918/226. (szeptember 27.) 8. p.

– – : Beregi Oszkár ujra fellép... = Világ, 1918/245. (október 19.) 10. p.

– – : Bohémia klub. (Fészek-Otthon.) Feiks Jenő Krúdy-karikatúra. = Színházi Élet, 1918. március 29. [Gedényi-?]

– – : Budapest keresztapja. = Fővárosi Hírlap, 1918/41. (október 9.) 2-3. p.

– – : Bukfenc. = Új Idők, 1918/10. (március 3.) 208. p.

– – : [Bukfenc.] = Déli Hírlap, 1918. február 18.

– – : Csatározások a Ferenc József-díj körül. = Fővárosi Hírlap, 1915/27. (június 30.) 3. p.

– – : Fényképe. = Figaro, 1918. szeptember 25.

– – : A Főváros Barátainak ülése. = Az Újság, 1918/258. (november 3.) 18. p.

– – : Gyöngyvirágról szól a Bukfenc. = Nyírvidék (Nyírvidék), 1918/41. (február 19.) 4. p.

– – : Krudy Gyula négy könyve. [Összegyűjtött Munkái sorozatban.] = Új Idők, 1918/25. (június 16.) 517-518. p.

– – : Krúdy Gyula nyilatkozik a budapesti utcák elkereszteléséről. = Fővárosi Hírlap, 1918/42. (október 16.) 3-4. p.

– – : Krúdy Gyula regényt írt a »Déli Hír!ap«-nak. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1918/170. (július 30.) 3. p.

– – : Krúdy Gyulának a kis lánya... = Az Újság, 1918/41. (február 17.) 11. p.

– – : Krúdy, Heltai, Liptai, Gábor, Karinthy nevei... = Az Újság, 1918/228. (szeptember 29.) 14. p.

– – : Napraforgó. = Déli Hírlap, 1918/392. (december 27.) 1. p.

– – : Premier az Apolló Kabaréban. = Az Újság, 1918/227. (szeptember 28.) 8. p.

– – : Új utczaelnevezések. = Az Újság, 1918/272. (november 20.) 7. p.

– – : Vallomások egy szenzációs regényről. = A Nap, 1918/293. (december 14.) 6. p.

– – : Virradat. = Nyírvidék (Nyírvidék), 1918/11. (január 13.) 3. p.

– – : [A Virradat megindulásáról.] = Virradat, 1918/1. (január 23.) 8. p.

– [Boros Feren]c.: Krudy Gyula: Bukfenc. Erdődy Elek: Simorka Ulrik orgonista históriája. = Élet, 1918/11. (március 17.) 260. p.

Juhász Árpád: A zsoldos énekel. Krúdy Gyulának. [Vers.] = Színházi Élet, 1918/44. (november 3-10.) 35. p.

Gellért Oszkár: A diadalmas forradalom – Krúdy nyilatkozata. = A diadalmas forradalom könyve. Bp. 1918 v. 1919.

Kárpáti Aurél: [Bukfenc.] = Déli Hírlap, 1918. február 24.

L[akatos]. L[ászló].: (Bukfenc.) = Pesti Napló, 1918/150. (június 30.) 10. p.

Mohácsi, Eugen: Zwei Novellenbücher. = Pester Lloyd, 1918/39. (február 15.) 1-2. p.

Mohácsi Jenő: Aranykéz-utcai szép napok. = Virradat, 1918/11. (február 28.) 6-7. p.

Nádas Sándor: Krúdy Gyulánál a Margitszigeten. = Pesti Futár, 1918/560. (december 20.) 9-11. p.

Sz. A.: Döbrentei Gábor, meg Krúdy Gyula – A budai hegynevek magyarítása 1847-ben. = Világ, 1918. október 10. [Gedényi-?]

Báró Wlassich Tibor: Bukfenc. = A Cél, 1918/4. (április 1.) 247-248. p.

1919

– – : A galocsni. = Fővárosi Hírlap, 1919/1. (január 1.) 4. p.

– – : Hová tűnt el Krúdy? = Színházi Élet, 1919/52. (december 14.) 15. p.

– – : Kleofásné kakasa. = Az Újság, 1919/116. (október 1.) 5. p.

– – : Krúdy Gyula: Kanaán könyve. = Az Újság, 1919/15. (január 17.) 6. p.

– – : Krúdy Gyula: Kanaán könyve. = Magyarország, 1919/17. (január 19.) 9. p.

– – : Krúdy Gyula, mint idegen. = Színházi Élet, 1919/2. (január 5-12.) 18. p.

– – : [Napraforgó.] = Virradat, 1919/1.

– – : Pesti album. = Vasárnapi Újság, 1919/4. (január 26.) 45. p.

– – : Pesti élet – Napraforgó. = Fővárosi Hírlap, 1919/5. (január 29.) 3. p.

– – : Revideálják az utczaneveket. = Az Újság, 1919/63. (március 14.) 7. p.

– – : Az utazó története. = Virradat, 1919/6. (január 19.) 2-3. p.

Cholnoky László: A betyár álma megjelenésére. = Pesti Futár, 1919. december 12.

Cholnoky László: Mozaik Krúdy Gyuláról. = Pesti Futár, 1919. december 25.

/-dy-ás./: A Ruszin Könyvtár: a Havasi kürt. = Ruszka Krajna, 1919. július 12.

(h[ervay]. f[rigyes].): Napraforgó. = Magyarország, 1919/17. (január 19.) 9. p.

Hunyady Sándor: [Asszonyságok díja.] = Pesti Futár, 1919/600.

Kázmér Ernő:  Napraforgó. = A Hét, 1919/4. (január 26.) 64. p.

Nádas Sándor: Földosztáson Károlyi birtokán. = Pesti Futár, 1919/570. (február 28.) 10. p.

[Császá]r. [Elemé]r.: Krúdy Gyula: Napraforgó. = Irodalomtörténet, 1919/3-10. (március-december) 283-287. p.

Szép Ernő: Krúdy Gyula könyve felől. = Április, 1919. március 19.

sz[enteleky]. k[ornél].: Krúdy Gyula: Kánaán földje. = A Hét, 1919/5. (február 2.) 75. p.