1915-1919


1915

– – : A 42-ős mozsarak. = Új Idők, 1915/8. (február 14.) 198. p.

– – : A vörös postakocsi új kiadása. = Pesti Napló, 1915/94. (április 4.) 22. p.

– – : Csatározások a Ferenc József-díj körül. = Fővárosi Hírlap, 1915/27. (június 30.) 3. p.

– – : Első szerelem. = A Hét, 1915/14. (április 4.) 175. p.

– – : Körlevél. = Fővárosi Közlöny, 1915/3. (január 15.) 88. p.

– – : Krúdy Gyula. = Révai Nagy Lexikona, Bp. 1915, Révai. XII. köt. 321. p.

– – : Krúdy Gyula fényképe /a Margitszigeten/ = Színházi Élet, 1915. május 18.

– – : Krúdy Gyula: Pest Ezerkilencszáztizenötben. = Pesti Napló, 1915/339. (december 5.) 16. p.

– – : Krúdy Gyula: Szindbád, A feltámadás. = Új Idők, 1915/51. (december 12.) 622. p.

– – : Krúdy Gyula új könyve. = Az Est, 1915/352. (december 17.) 6. p.

– – : Pest ezerkilencszáztizenötben. = A Hét, 1915/50. (december 12.) 723. p.

– – : Pogányok a Bakonyban. = Új Idők, 1915/17. (január 17.) 476. p.

– – : Szindbád. A feltámadás. = Új Idők, 1915/52. (december 19.) 642-643. p.

b[artha]. j[ózsef].: Újabb regényeink. = Katholikus Szemle, 1915/1. 56-57. p.

Bálint Lajos: Krudy Gyula: Pest 1915-ben. = Magyarország, 1915/358.

(blt. l.)[Bálint Lajos]: Krudy Gyula: Pest 1915-ben. = Világ, 1915/352. (december 19.) 33. p.

Bus Iván: Puder. = Egyházi Közlöny, 1915/8. (február 19.) 109. p.

Erdély Jenő: Tábori gondolatok Mária Teréziáról. = Nyugat, 1915/5. (március 1.) I. 267-269. p.

Harsányi Lajos: Krudy Gyula könyve. = Élet, 1915/8. (február 21.) 187. p.

Lakatos László: A koszorúért. = Pesti Napló, 1915/286. (október 13.) 13-14. p.

L[akatos]. L[ászló].: Krúdy Gyula: Pest Ezerkilencszáztizenötben. = Pesti Napló, 1915/346. (december 12.) 19. p.

L[akatos]. L[ászló].: [Pest 1915-ben.] = Magyarország, 1915/363.

Mikes Lajos: Krúdy Gyula. = Magyarország, 1915/358. 33-35. p.

Nagy Péter: Szépirodalmi folyóiratok szemléje. = Magyar Kultúra, 1915/5. (március 5.) 223-229. p.

S. L. [Kozocsa - S., I.]: [Pest 1915-ben.] = Neues Pester Journal, 1915/363.

1916

– – : A Budapesti Újságírók Egyesülete... = Pesti Napló, 1916/101. (április 10.) 5. p.

– – : A Ferenc József-díj. = Pesti Napló, 1916/144. (május 24.) 10. p.

– – : A Ferencz József-díj Krúdy Gyuláé. = Az Ujság, 1916/144. (május 24.) 9. p.

– – : A Ferenc József-díjakat kiadják. = Pesti Napló, 1916/143. (május 23.) 11. p.

– – : A jubileumi díj. = Pesti Hírlap, 1916/144. (május 24.) 9. p.

– – : Aranykézutcai Szép Napok. = Pécsi Napló (Pécs), 1916/170. (augusztus 4.) 7. p.

– – : Beküldött könyvek. = Élet, 1916/32. (augusztus 6.) 139. p.

– – : Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottságának 1916. évi május 24-én (szerdán) délután ½4 órakor tartott rendes közgyűlése. = Fővárosi Közlöny, 1916/27. (május 26.) 1031. p.

– – : Krúdy Gyula. = A Hét, 1916/22. (május 28.) 283. p.

– – : Krúdy Gyula a főváros Ferenc József-díjának nyertese. = Az Est, 1916/144. (május 24.) 7. p.

– – : Krúdy Gyula: A vörös postakocsi őszi utazásai. =Magyarország, 1916/350. (december 17.) 17. p.

– – : Krudy Gyula: Aranykézutczai szép napok. = A Hét, 1916/32. (augusztus 6.) 435. p.

– – : Krúdy Gyula: Pest 1915-ben. = Magyarország, 1916/16. (Tudomány- És Irodalom-rovat.)

– – : Krúdy Gyula új könyve. = Az Ujság, 1916/155. (június 4.) 19. p.

– – : Krudy Gyula új könyve. = Pesti Napló, 1916/188. (július 8.) 12. p.

– – : Krudy Gyula új könyvéről... = Pesti Napló, 1916/272. (szeptember 30.) 13. p.

– – : Krúdy Gyala új novellái. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1916/13. (február 17.) 5. p.

– – : Krúdy Gyula új regénye. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1916/103. (december 28.) 5. p.

– – : Krúdy Gyula: Zsigmond utolsó szava. = A Hét, 1916/20.

– – : Krúdy Gyuláé a főváros irodalmi díja. = Népszava, 1916/143. (május 24.) 7. p.

– – : Krúdy Gyulának : Aranykéz-utcai szép napok. = Az Újság, 1916/155.

– – : Szindbád – A feltámadás. = Világ, 1916/16. (január 16.) 23. p.

a[ndor]. j[ózsef].: Aranykéz-utcai szép napok. = Élet, 1916/32. (augusztus 6.) 138-139. p.

–án.: Krúdy Gyula: Aranykéz-utcai szép napok. = Az Újság, 1916/259. (szeptember 17.) 19. p.

Balassa Ármin: Krúdy Gyula levele a Nemzeti Színházról. = Magyarország, 1916/290.

(blt. l.)[Bálint Lajos]: [Aranykézutcai szép napok.] = Világ, 1916/373. (október 1.) 23. p.

– [Boros Feren]c. : Krudy Gyula: Szindbád. A feltámadás. = Élet, 1916/25. (június 18.) 604. p.

[Császá]r. [Elemé]r. : Két kötet tárca. = Budapesti Szemle, 1916/469. 165. köt. (január) 154-157. p.

F. E.: Háborús irodalom. = Budapest, 1916/9.

Farkas Zoltán: Irodalom. = A Cél, 1916/12. (december 20.) 779-780. p.

G. J.: Aranykéz-utcai szép napok. = Magyarország, 1916/238. (augusztus 27.) 13-14. p.

K[osztolányi]. D[ezső].: Aranykéz-utcai szép napok. = Pesti Napló, 1916/280. (október 8.) 17-18. p.

Kosztolányi Dezső: Krúdy Gyula. = Világ, 1916/273.

Leffler Béla: Krúdy Gyula. = Szabolcsvármegye, 1916/123.

—r.: A magyar író 1916-ban. = Pesti Napló, 1916/294. (október 22.) 19-20. p.

Roboz Imre: A mesemondó lovag, Krúdy Gyula. = – –  : Az irodalom budoárjában, Bp. 1916. Rózsavölgyi. 9-53. p.

S…i J.: [Aranykézutcai szép napok.] = Neues Pester Journal, 1916/353.

Várdai Béla: Szépirodalmi folyóirataink szemléje. = Magyar Kultúra, 1916/13-14. [július 5.] 174-185. p.

Walter Gyula: Krúdy írásművészete. = Kolozsvári Szemle, 1916. augusztus 20.

Wiesner Árpád: Krudy Gyula új könyvéről. = Pesti Napló, 1916/181. (szeptember 30.) 13. p.

z[olnai]b[éla].: A szerkesztőkhöz beküldött könyvek és füzetek jegyzéke. = Egyetemes Philológiai Közlöny, 1916/4. (április) 288. p.

1917

– – : A Krúdy–Lázár-est. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1917/249. (november 10.) 3. p.

– – : A vörös postakocsi negyedik kiadása. = Magyarország, 1917/171. (július 8.) 13. p.

– – : Az irodalom műhelyéből. = Új Idők, 1917/6. (február 4.) 154. p.

– – : Az irodalom műhelyéből. = Új Idők, 1917/17. (április 22.) 395. p.

– – : Az irodalmi est szereplői — Nyíregyháza vendégei. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1917/261. (november 24.) 3. p.

– – : Fővárosi írók Nyíregyházán. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1917/260. (november 23.) 3. p.

– – : Irodalmi est a Koronában. Krúdy Gyula és Lázár Miklós Nyíregyházán. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1917/263. (november 27.) 2. p.

– – : Krúdy Gyula első filmje. = Magyarország, 1917/250. (október 9.) 9. p.

– – : Krúdy Gyula és Lázár Miklós előadása. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1917/247. (november 8.) 2. p.

– – : Krúdy Gyula és Lázár Miklós Nyíregyházán. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1917/242. (november 1.) 2. p.

– – : Krúdy Gyula: Pest. 1916. = Pesti Napló, 1917/12. (január 12.) 12. p.

– – : Krúdy Gyula új könyveiről, ... = Magyarország, 1917/203. (augusztus 15.) 15. p.

– – : Krudy Gyula uj regénye. = Tolnamegyei Közlöny (Szekszárd), 1917/2. (január 14.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula legújabb művéről... = Magyarország, 1917/185. (július 25.) 12. p.

– – : Legújabban megjelent könyvek. = A Nap, 1917/141. (június 9.) 5. p.

– – : Nyíregyházi írók irodalmi estje. = Nyírvidék (Nyírvidék), 1917/250. (november 11.) 3. p.

– – : Őszi utazások a Vörös Postakocsin. = Magyarország, 1917/166. (július 3.) 13. p.

– – : Őszi utazások a Vörös Postakocsin. = Pesti Hírlap, 1917/176. (július 14.) 11. p.

– – : Őszi utazások a vörös postakocsin. = Új Idők, 1917/24. (június 10.) 531. p.

– – : Pest, 1916. = Pesti Hírlap, 1917/28. (január 28.) 37. p.

– – : Pest, 1916. = Magyarország, 1917/42. (február 11.) 25. p.

– – : Pest, 1916. = Magyarország, 1917/56. (február 25.) 11. p.

– – : Pest 1916. = Vasárnapi Ujság, 1917/5. (február 4.) 85. p.

– – : (Szindbád ifjúsága és szomorúsága.) = Pesti Hírlap, 1917/183. (július 22.) 12. p.

– – : Változás az irodalmi est műsorában. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1917/251. (november 13.) 2. p.

(>): Krudy Gyula. = Szatmári Hírlap, 1917/46. (november 15.) 4. p.

Baksa Kelemen: Alapos kritika a papírüzérkedésről. Nyomdaipar, 1917/4. (február 15.) 4-5. p.

(blt. l.)[Bálint Lajos]: Krudy Gyula: Pest 1916. = Világ, 1917/14. (január 14.) 25-26. p.

Csatlós Máthé [Fodor László]: Őszi utazások a vörös postakocsin. = A Hét, 1917/23. (június 10.) 367-368. p.

Fráter Aladár: Szép és jó magyar könyvek. = Esti Újság, 1917/183. (július 22.) 6. p.

Harsányi Zsolt: Új „Otthon”, régi tagok. = Színházi Élet, 1917/20. 25-32. p.

Havas Gyula: Krúdy Gyula: Pest, 1916. = Nyugat, 1917/6. (március 16.) I. köt. 587. p.

Kemény Simon: Néhány szó Krúdy Gyuláról. = Magyarország, 1917/213. (augusztus 26.) 3-4. p.

L[akatos]. L[ászló].: Két könyv. = Pesti Napló, 1917/195. (augusztus 5.) 17. p.

L[akatos]. L[ászló].: Őszi utazások a Vörös Póstakocsin. = Pesti Napló, 1917/165. (július 1.) 17. p.

Lovászy Márton, Ifj.: Krúdy Gyula mesél... = Magyarország, 1917/21. (január 21.) 24. p.

L[ukács]. Gy[ula].: Pest 1916. = A Nap, 1917/16. (január 16.) 4. p.

Lukács Gyula: Őszi utazás a vörös postakocsin. = A Nap, 1917/162. (július 4.) 7. p.

Mácza János: Krúdy Ibsent kritizál! = Ma, 1917. II/6. (április 15.) 95. p.

Milotay István: Krúdy Gyulához. = Magyarország, 1917/123. (május 13.) 2-4. p.

(–nd.): Pest 1916. = Az Újság, 1917/28.

(–nd.): Pest 1916. = Magyarország, 1917/42. (február 11.) 25. p.

Petrik Géza: Krudy Gyula. = Magyar Könyvészet, 1901-1910. 1. köt. Szerk. – – . Bp. 1917, M. Kvker. Egy. 747-748. p.

Pogány László: Szindbád ifjúsága és szomorúsága. = Erdélyi Szemle, 1917/29. (szeptember 9.) 297. p.

Révész Béla: Arcképkísérlet Krúdy Gyuláról. = Nyugat, 1917/22. (november 15.) II. 784-791. p.

Szatmári Mór: A nyolcvanas évek újságírása. = Magyarország, 1917/21. (január 21.) 7. p.

Várdai Béla: Visszatekintés a színházi évadra. = Magyar Kultúra, 1917/13-14. július 5. 640-645. p.

1918

– – : A Főváros Barátainak ülése. = Az Újság, 1918/258. (november 3.) 18. p.

– – : A Főváros Barátainak ülése. = Pesti Napló, 1918/258. (november 3.) 13. p.

– – : A Magyar Köztársaság Almanachja. = Magyarország, 1918/277. (november 26.) 10. p.

– – : [A Virradat megindulásáról.] = Virradat, 1918/1. (január 23.) 8. p.

– – : A vörös postakocsi. = Pesti Hírlap, 1918/199. (augusztus 27.) 7. p.

– – : Az Apolló-Kabaré... = Az Újság, 1918/233. (október 5.) 9. p.

– – : Az Apolló-Kabaré októberi műsora. = Az Újság, 1918/230. (október 2.) 8. p.

– – : Az Apolló-Kabaré októberi új műsora... = 8 Órai Újság, 1918/234. (október 6.) 7. p.

– – : Az Apolló-Kabaré októberi új műsorát... = Az Újság, 1918/238. (október 11.) 8. p.

– – : Az Apolló-Kabaré sikere. = Világ, 1918/238. (október 11.) 9. p.

– – : Az arany meg az asszony. = Figaró, 1918/2. (szeptember 25., borítón szeptember 18.) 6. és 8. p.

– – : Az arany meg az asszony. = Magyarország, 1918/231. (október 3.) 9. p.

– – : Az arany meg az asszony. = Pesti Hírlap, 1918/230. (október 2.) 5. p.

– – : Az arany meg az asszony. = Pesti Napló, 1918/230. (október 2.) 8. p.

– – : „Az arany meg az asszony” Kolozsvárott. = Magyarország, 1918/271. (november 19.) 12. p.

– – : Az arany meg az asszony – ötvenedszer. = 8 Órai Újság, 1918/274. (november 22.) 6. p.

– – : Az arany meg az asszony – ötvenedszer. = Az Újság, 1918/273. (november 21.) 9. p.

– – : „Az arany meg az asszony” – ötvenedszer. = Magyarország, 1918/273. (november 21.) 11. p.

– – : Az arany meg az asszony – ötvenedszer. = Pesti  Hírlap, 1918/274. (november 22.) 6. p.

– – : Az arany meg az asszony – ötvenedszer. = Pesti Hírlap, 1918/275. (november 23.) 11. p.

– – : Az új utcaelnevezések. = Magyarország, 1918/273. (november 21.) 9. p.

– – : Apolló-kabaré. = Budapesti Hírlap, 1918/230. (október 2.) 9. p.

– – : Bemutató az Apolló-Kabaréban. = Világ, 1918/230. (október 2.) 9. p.

– – : Beregi Oszkár az Apolló-Kabaréban. = Az Újság, 1918/226. (szeptember 27.) 8. p.

– – : Beregi Oszkár az Apolló-Kabaréban. = Budapesti Hírlap, 1918/226. (szeptember 27.) 8. p.

– – : Beregi Oszkár az Apolló-Kabaréban. = Pesti Hírlap, 1918/226. (szeptember 27.) 5. p.

– – : Beregi Oszkár az Apolló-Kabaréban. = Színházi Élet, 1918/40. (október 6-13.) 31-33. p.

– – : Beregi Oszkár az Apolló-Kabaréban. = Világ, 1918/226. (szeptember 27.) 8. p.

– – : Beregi Oszkár és Csatai Janka az Apollóban. = Pesti Napló, 1918/226. (szeptember 26.) 8. p.

– – : Beregi Oszkár ujra fellép... = Világ, 1918/245. (október 19.) 10. p.

– – : Blaha- és Hegyi-utca. = Pesti Hírlap, 1918/243. (október 17.) 9. p.

– – : Bohémia klub. (Feiks Jenő Krúdy-rajza.) = Színházi Élet, 1918/52. (december 29-1919. január 5.) 24. p.

– – : Budapest keresztapja. = Fővárosi Hírlap, 1918/41. (október 9.) 2-3. p.

– – : Bukfenc. = Budapesti Hírlap, 1918/74. (március 18.) 8. p.

– – : Bukfenc. = Pesti Hírlap, 1918/50. (február 28.) 7. p.

– – : Bukfenc. = Új Idők, 1918/10. (március 3.) 208. p.

– – : [Bukfenc.] = Déli Hírlap, 1918. február 18.

– – : Csatározások a Ferenc József-díj körül. = Fővárosi Hírlap, 1915/27. (június 30.) 3. p.

– – : Fényképe. = Figaro, 1918. szeptember 25.

– – : Forradalmi reformok az utcaelnevezésekben. = Pesti Napló, 1918/272. (november 20.) 7. p.

– – : Gyöngyvirágról szól a Bukfenc. = Nyírvidék (Nyírvidék), 1918/41. (február 19.) 4. p.

– – : Hadrik Anna előadása. = Világ, 1918/89. (április 14.) 11. p.

– – : Krudy Gyula. = Színházi Élet, 1918/24. (június 9-16.) 24. p. Vértes rajzával.

– – : Krúdy Gyula Aranybánya.... = Pesti Hírlap, 1918/38. (február 14.) 11. p.

– – : Krudy Gyula négy könyve. [Összegyűjtött Munkái sorozatban.] = Új Idők, 1918/25. (június 16.) 517-518. p.

– – : Krúdy Gyula nyilatkozik a budapesti utcák elkereszteléséről. = Fővárosi Hírlap, 1918/42. (október 16.) 3-4. p.

– – : Krúdy Gyula regényt írt a »Déli Hír!ap«-nak. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1918/170. (július 30.) 3. p.

– – : Krúdy Gyula színdarabja Kolozsvárott. = Magyarország, 1918/270. (november 17.) 13. p.

– – : Krúdy Gyula új regénye a „Magyarország”-ban. = Magyarország, 1918/280. (november 29.) 8. p.

– – : Krúdy Gyula új színdarabja. = Magyarország, 1918/199. (augusztus 27.) 12. p.

– – : Krúdy Gyula új színdarabot írt. = Magyarország, 1918/200. (augusztus 28.) 8. p.

– – : Krúdy Gyulának a kis lánya... = Az Újság, 1918/41. (február 17.) 11. p.

– – : Krúdy, Heltai, Liptai, Gábor, Karinthy nevei... = Az Újság, 1918/228. (szeptember 29.) 14. p.

– – : Napraforgó. = Déli Hírlap, 1918/392. (december 27.) 1. p.

– – : Napraforgó. = Pesti Napló, 1918/294. (december 15.) 10. p.

– – : Premier az Apolló Kabaréban. = 8 Órai Újság, 1918/228. (szeptember 29.) 7. p.

– – : Premier az Apolló Kabaréban. = Az Újság, 1918/227. (szeptember 28.) 8. p.

– – : Premier az Apolló Kabaréban. = Pesti Hírlap, 1918/227. (szeptember 28.) 6. p.

– – : Premier az Apolló Kabaréban. = Világ, 1918/227. (szeptember 28.) 9. p.

– – : Új utcaelnevezések. = Az Újság, 1918/272. (november 20.) 7. p.

– – : Új utcaelnevezések. = Budapesti Hírlap, 1918/(november 20.) 10. p.

– – : Új utcaelnevezések. = Friss Újság, 1918/272. (november 20.) 4. p.

– – : Új utcaelnevezések. = Pesti Hírlap, 1918/272. (november 20.) 7. p.

– – : Új utcanevek Budapesten. = Magyarország, 1918/271. (november 19.) 11. p.

– – : Vallomások egy szenzációs regényről. = A Nap, 1918/293. (december 14.) 6. p.

– – : Virradat. = Nyírvidék (Nyírvidék), 1918/11. (január 13.) 3. p.

B. K.: Zsidók és parasztok. = Magyar Kultúra, 1918/3. (február 5.) 139-141. p.

– [Boros Feren]c.: Krudy Gyula: Bukfenc. = Élet, 1918/11. (március 17.) 260. p.

Horváth Dezső: Krúdy Gyula darabot írt. = Magyarország, 1918/205. (szeptember 3.) 11-12. p.

Juhász Árpád: A zsoldos énekel. Krúdy Gyulának. [Vers.] = Színházi Élet, 1918/44. (november 3-10.) 35. p.

Gellért Oszkár: A diadalmas forradalom – Krúdy nyilatkozata. = A diadalmas forradalom könyve. Bp. 1918 v. 1919.

Kárpáti Aurél: [Bukfenc.] = Déli Hírlap, 1918. február 24.

L[akatos]. L[ászló].: (Bukfenc.) = Pesti Napló, 1918/150. (június 30.) 10. p.

Lukács Gyula: Hogyan köszönnek? = Színházi Élet, 1918/27. (június 30-július 14.) 28-32. p.

Mohácsi, Eugen: Zwei Novellenbücher. [Aranykézutcai szép napok.] = Pester Lloyd, 1918/39. (február 15.) 1-2. p.

Mohácsi Jenő: Aranykéz-utcai szép napok. = Virradat, 1918/11. (február 28.) 6-7. p.

Nádas Sándor: Krúdy Gyulánál a Margitszigeten. = Pesti Futár, 1918/560. (december 20.) 9-11. p.

Oláh Gábor: A magyar regény. = Virradat, 1918/8.

Sz. A.: Döbrentei Gábor, meg Krúdy Gyula – A budai hegynevek magyarítása 1847-ben. = Világ, 1918. október 10. [Gedényi-?]

Báró Wlassich Tibor: Bukfenc. = A Cél, 1918/4. (április 1.) 247-248. p.

1919

– – : A galocsni. = Fővárosi Hírlap, 1919/1. (január 1.) 4. p.

– – : A hallgatag Krudy. = Színházi Élet, 1919/49. (november 23-29.) 2. p.   

– – : A Néplap új szerkesztői. = Budapesti Hírlap, 1919/35. (február 9.) 8. p.

– – : A Néplap új szerkesztősége. = Pesti Napló, 1919/26. (január 30.) 6. p.

– – : Az utazó története. = Virradat, 1919/6. (január 19.) 2-3. p.

– – : Anagrammák. = Színházi Élet, 1919/27. (július 6-12.) 18. p.

– – : Dr. Stefán volt népbiztos a párisi konferencián. = Az Est, 191/76. (október 8.) 2. p.

– – : Hová tűnt el Krúdy? = Színházi Élet, 1919/52. (december 14.) 15. p.

– – : Ki fedezte fel? = Színházi Élet, 1919/16. (április 20-26.) 4. p.

– – : Kleofásné kakasa. = Az Újság, 1919/116. (október 1.) 5. p.

– – : Krúdy Gyula: Kanaán könyve. = Az Újság, 1919/15. (január 17.) 6. p.

– – : Krúdy Gyula: Kanaán könyve. = Magyarország, 1919/17. (január 19.) 9. p.

– – : Krúdy Gyula: »Kanaán könyve«. = Ország-Világ, 1919/6. (február 2.) 71. p.

– – : Krúdy Gyula, mint idegen. = Színházi Élet, 1919/2. (január 5-12.) 18. p.

– – : Krudy Gyula új könyve. = Színházi Élet, 1919/53. (december 21-27.) 59. p.

– – : [Napraforgó.] = Virradat, 1919/1.

– – : Pesti album. = Vasárnapi Újság, 1919/4. (január 26.) 45. p.

– – : Pesti élet – Napraforgó. = Fővárosi Hírlap, 1919/5. (január 29.) 3. p.

– – : Revideálják az utczaneveket. = Az Újság, 1919/63. (március 14.) 7. p.

– – : Tótágas. = Pesti Napló, 1919/38. (február 13.) 5. p.

– – : Új könyvekről. = 8 Órai Újság, 1919/137. (december 14.) 6. p.

Cholnoky László: A betyár álma megjelenésére. = Pesti Futár, 1919/598. (december 12.) 18-19. p.

Cholnoky László: Mozaik Krúdy Gyuláról. = Pesti Futár, 1919. december 25.

[Császá]r. [Elemé]r.: Krúdy Gyula: Napraforgó. = Irodalomtörténet, 1919/3-10. (március-december) 283-287. p.

/-dy-ás./: A Ruszin Könyvtár: a Havasi kürt. = Ruszka Krajna, 1919. július 12.

(h[ervay]. f[rigyes].): Napraforgó. = Magyarország, 1919/17. (január 19.) 9. p.

Hunyady Sándor: [Asszonyságok díja.] = Pesti Futár, 1919/600.

Kázmér Ernő:  Napraforgó. = A Hét, 1919/4. (január 26.) 64. p.

Nádas Sándor: Földosztáson Károlyi birtokán. = Pesti Futár, 1919/570. (február 28.) 10. p.

[Schöpflin Aladár?]: Pesti album. = Vasárnapi Újság, 1919/4. (január 26.) 45. p.

Szép Ernő: Krúdy Gyula könyve felől. = Április, 1919. március 19.

sz[enteleky]. k[ornél].: K. Gy.: Kánaán földje. = A Hét, 1919/5. (február 2.) 75. p.