1980-1984


1980

Alexa Károly: Gedényi Mihály: Krúdy Gyula. Bibliográfia (1892-1976). = Hungarológiai Értesítő, 1980. 54-55. p.

(B[arta]. A[ndrás].): Tájékoztató. = Az utolsó gavallér. Regények. 1980, Szépirodalmi K. 613-614. p. /Krúdy Gyula művei./

Beke Mihály András: Hommage à Krúdy. = Echinox (Kolozsvár), 1980/3-4-5. 17. p.

Berecz Miklós: Szent Terézia utcái. = Békés megyei Népújság (Békéscsaba), 1980. január 20. 8. p.

Bodri Ferenc: Híradás a Petőfi Irodalmi Múzeum kiadványairól. = Hungarológiai Értesítő, 1980. 462-464. p.

Cushing, George F. (Anglia): Ady és Krúdy. = Életünk (Szombathely), 1980/1. 75-87. p.

Czine Mihály. K. Gy.: Királyregények. = Népszava, 1980. november 30. 11. p.

Csala Károly: Jegyzetek az újabb magyar operatőri művészetről. A mozgókép: mozgó részletek szintézise. Tóth János filmpoétikája. = Filmkultúra, 1980/1. 59-63. p.

Csíki László: Őszi hódolat Krúdynak avagy a halálos elegancia. = Utunk (Kolozsvár), 1980/47. 4. p.

Csűrös Miklós: Fábri Anna: Ciprus és jegenye. Sors, kaland és szerep Krúdy Gyula műveiben. = Hungarológiai Értesítő, 1980. 48-49. p.

Erdődy Edit: Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. Tomus XVI. 1978. = Hungarológiai Értesítő, 1980. 12-13. p.

Erdődy Edit: Baránszky Jób László: Élmény és gondolat. 1978. = Hungarológiai Értesítő, 1980. 23. p.

Erdődy Edit: K. Gy.: Szent Terézia utcái. 1978. = Hungarológiai Értesítő, 1980. 86-87. p.

Fábri Anna: A bolondok kvártélya. Krúdy a képernyőn. = Filmvilág, 1980/3. 52-53. p.

Fehér Béla: Krúdy alvó könyvei. Félbemaradt sorozatok. = Magyarország, 1980/15. 27. p.

Fery Antal: Krúdy Gyula. (Exlibris.) = Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár/Kézirattár/Nyíreő István gyűjtemény. 1980.

Fülöp László: Az idő funkciói egy Krúdy-regényben. (Boldogult úrfikoromban.). = Literatura, 1980/3-4. 451-465. p.

Harsányi Zoltán: Krúdy nyomában. = Népszava, 1980. július 5. 6-7. p.

Kemény Gábor: A teljes metafora nyelvtani szerkezetéről. = Nyelvtudományi Értekezések 104. 1980. 457-465. p.

Kemény Gábor: Krúdy tücsökzenéje. = Magyar Nemzet, 1980. szeptember 14. 13. p.

Kuczka [Péter]: K. Gy.: Szerenád. = Négy Évszak, 1980/3. 19. p.

Lohr Ferenc: A hangzó filmnyelv. = Filmtudományi Szemle, 1980/3.

Lőrincz Csaba: K. Gy.: Kleofásne kakasa. = Utunk (Kolozsvár), 1980/17. 8. p.

Mátyás István: Krúdy-bibliográfia. = Népszava, 1980/60. (március 12.) 5. p.

Németh S. Katalin: Krúdy Gyula. (A magyar irodalomtudomány bibliográfiája 1978.) Összeáll. – –. = Hungarológiai Értesítő 1980. 301-302. p.

Pálfy, Miklós: Symbolisme dans un roman hongrois du XXe siècle. Le coq de Mme Kleofás de Gyula Krúdy. = Neohelicon, 1980-1981/1. 69-75. p.

Rákos Sándor: Egy Krúdy-novella bemérése. = Új Tükör, 1980/44.

Rónay László: Klasszikus magyar irodalmi alkotások hanglemezfelvételei. = Hungarológiai Értesítő, 1980. 157-160. p.

Saly Noémi: Az ismétlés jelensége és funkciója Krúdy Gyula „nagy korszakában” (1918-1922). Szeged, 1980, [Szakdolgozat.] 38 p.

Sebestyén, György: Ein Liebling der Dämonen. = – – : Studien zur Literatur. Eisenstadt, 1980, Roetzer. 305-321. p.

Sőtér István: Krúdy és a megállított idő. = – – : Gyűrűk. Bp. 1980, Szépirodalmi K. 195-207. p.

Szabó József: Nem szellemidézés, nem nosztalgia. = Magyar Nemzet, 1980. január 17. 7. p.

Szakolczay Lajos: Bori Imre: Krúdy Gyula. = Hungarológiai Értesítő, 1980. 30-31. p.

Szauder József: Tavaszi és őszi utazások. 1980, Szépirodalmi K.
Krúdy-hősök. 16-35. p.
Szindbád születés. 36-62 p.
Szindbád elmúlása. 63-94. p.
Szindbád feltámadásától Szindbád megtéréséig. 95-123. p.
Szindbád megtérésétől a Purgatóriumig. 124-169. p.
Szindbád purgatóriuma. 170-191. p.
Utak Krúdyhoz. Előadásvázlat születésének kilencvenedik évfordulójára. 192-204. p.

Utószó. 383-385. p.

Szegedy-Maszák Mihály: Metaforikus szerkezet Kosztolányi Caligula és Krúdy Utolsó szivar az Arabs szürkénél című szövegében. = – – : „A regény, amint írja önmagát”. Elbeszélő művek vizsgálata. Bp. 1980, Tankönyvkiadó. /Műelemzések kiskönyvtára./ 58-71. p.

Széles Klára: Krúdy Gyula. Bibliográfia 1892-1976. = Magyar Könyvszemle, 1980/2. 208-209. p.

Szilágyi György: ,,Fordulhat bármiként az élet, én soha se felejtem el... ” K. Gy. ismeretlen levele. = Új Élet, 1980/12. 6. p.

Szilvágyi Irén: Krúdy Gyula a földosztásról és a termelőszövetkezetek alakulásáról 1919-ben. = Mezőgazdasági és élelmiszeripari könyvtárosok tájékoztatója, 1980/1. 46-53. p.

Török Imre: Kedves lovakról, furcsa emberekről. Bp. 1980, Magvető.
Egy Krúdy-hős: Regényi. 302-316. p.
Művészeti mecénás. 316-372. p.

Vajk Vera: Bolondok kvártélya. = Népszava, 1980/59. (március 11.) 5. p.

Varannai Aurél: Tücsök és szimbólum. = Magyar Nemzet, 1980/235. (október 7.) 9. p.

Zelk Zoltán: Krúdy Gyula egy mondatára. – A költő szerencséje. = – – : Főhajtás a túlvilágra. Bp. 1980, Kozmosz Könyvek. 31-32. p.

1981

– – : Borító. = A Tisza fia. Bp. 1981, Móra Kk.

– – : Kalendárium. = Dél-Pesti Vendéglátó Váll. reklámfüzete. 1981.

Barkoczi Péter: Hátha még nem hallották... = Budapest, 1981/8. (augusztus) 34-37. p.

Barta András: Félidőnél tart a Krúdy-életműsorozat. = Könyvvilág, 1981/11. 23. p.

B[arta]. A[ndrás].: Tájékoztató. = Etel király kincse. Regények. Bp. 1981, Szépirodalmi K. 491. p. /Krúdy Gyula művei./

B[arta]. A[ndrás].: Tájékoztató. = Telihold. Elbeszélések. 1916-1925. Bp. 1981, Szépirodalmi K. 683-684. p. /Krúdy Gyula művei./

Barta András: Utószó. = Álmoskönyv-II. Bp. 1981, Magvető.

Barta János: Vallomás és számvetés. = Alföld (Debrecen), 1981/8. 7-12. p.

Bata Imre: Könyvszemle. (K. Gy.: Etel király kincse.) = Népszabadság, 1981/210. (szeptember 8.) 7. p.

Beky, I. L. Halasz de [Béky-Halász Iván]: Gyula Krúdy. A bibliography of works in the University of Toronto John P. Robarts Research Library. Compiled by – –. Toronto, 1981, University. 19 p. (Bibliotheca Hungarica Torontonensis 12.)

Belohorszky Pál: N. N. szakadár hűsége. = Kortárs, 1981/1. 114-115. p.

Bori Imre: Az élet álom – avagy Krúdy Gyula utolsó könyve. = 7 Nap (Szabadka), 1981. november 6.

Czine Mihály: Krúdy Gyula. = – – : Nép és irodalom. I. köt. Bp. 1981, Szépirodalmi K. 141-158. p.

Csokonai Attila: K. Gy.: A Tisza fia. = Könyvvilág, 1981/6. 2. p.

Dénes Zsófia: Krúdy. = – – : Úgy ahogy volt és... Bp. 1981, Gondolat. 261-269. p.

Fehér Béla: K. Gy.: A Tisza fia. = Könyvvilág, 1981/6. 2. p.

Fülöp László: Ábrándok, idillek és nosztalgiák. (Egy Krúdy-motívum.) = Studia Litteraria (Debrecen), Tomus 19. 1981. 111-128. p.

Hatvany Lajos: Krúdy Gyula új könyve. =  – – : Harcoló betűk. Bp. 1981, Gondolat. 217-218. p.

Jékely Zoltán: A podolini kísértet-ről – és Krúdy Gyula némely kísértetéről.A vörös postakocsi nyomában. „Tárgyaim.” – Az Asszonyságok díja. = – – : A Bárány Vére. Bp. 1981, Szépirodalmi K. 172-174., 175-177., 422. p.

Kemény Gábor: Krúdy és a stílusa. (A stílus helye Krúdy művészetében és Krúdy helye a stílus művészetében). = Irodalomtörténet, 1981/2. 440-457. p.

Keresztury Dezső: (Krúdy Gyula.) = – – : A magyar irodalom képeskönyve. Bp. 1981, Magyar Helikon/Móra. 212., 216., 259. p.

Kozma Dezső: Krúdy Gyula postakocsiján. Kolozsvár, 1981, Dacia. 161 p.+8 t. Ill.

Krúdy Zsuzsa: Szindbád. = Népszava, 1981/298. (december 20.) 9. p.

Láncz Irén: Mag jellegű és kontextuális szémák a Krúdy-regényekben. = Hungarológiai Közlemények (Újvidék), 1981/4(49). (december) 411-424. p.

Lehoczky Gergely: Mint a kereszt az ország koronáján. (Kísérlet Krúdy költői időérzékenységének felderítésére.) = – – : Káprázat és ábránd. Válogatott elbeszélések és tárcák. Bern, 1981, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 157-165. p.

Lengyel András: Gedényi Mihály: Krúdy Gyula. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1981/2. 246-247. p.

Lőte Pál: Krúdy Gyula panoptikuma. = Szivárvány, 1981/3. 43-53. p.

Makay Gusztáv: Tanulmányírói seregszemle. Valóság és varázslat. = Irodalomtörténet, 1981/4. 1100-1107. p.

Maros Dénes: Olvastató. (K. Gy.: A Tisza fia.) = Népszabadság, 1981/154. (július 3.) 7. p.

Molnár Zoltán Miklós: A stílus- és képvizsgálatról. (Nyelvi-képi kifejezések Krúdy prózájában.). = Magyar Nyelvőr, 1981/4. (október-december) 421-432. p.

Nemes István: Krúdy képszerű ábrázolásának néhány jellemzője A vörös postakocsiban. = Irodalomtörténet, 1981/2. 457-471. p.

Osztovits Szabolcs: Szempontok a korai Szindbád-novellák értelmezéséhez. = Irodalomtörténet, 1981/2. 414-440. p.

Pálfy, Miklós: Symbolisme dans un roman hongrois du XXe siècle. Le coq de Mme Kleofás de Gyula Krúdy. = Neohelicon, 1980-1981. VIII-1. 69-75. p.

Rákos Sándor bemutatja: K. Gy.: Előhang egy kispörkölthöz. = Új Tükör, 1981/44. 14-15. p.

Rákos Sándor: Még egyszer Krúdyról. = Új Tükör, 1981/47. 23. p.

Tanulmányok – Studije. 14. Újvidék, 1981, A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.
Franyó Zsuzsanna: Két világ szembesülése Krúdy Gyula Francia kastély című regényében. 47-55. p.
Bambach Róbert: Színek, képek, motívumok Krúdy Gyula Az útitárs című regényében. 57-70. p.
Papp György: Krúdy Gyula Az útitárs című regényének olvasói szöveginterpretációja. 71-87. p.
Láncz Irén: Krúdy Gyula Napraforgó című regényének szövegháttér-vizsgálata. 89-98. p.
Csányi Erzsébet: A szövegháttér vizsgálata Krúdy Napraforgó című regényében. 99-105. p.

Tóth István: „Mohács vagy kavarodás egy Krúdy-regény körül.” = – – : Villanások. Adatok Pécs–Baranya irodalmi életéből. Pécs, 1981, 173-178. p.

Tüskés Tibor: Krúdy Gyula. Életrajzi bevezetés. = – – : Szántód az irodalomban. 1981, Siotour. /Szántódi füzetek 6./ 58-59. p.

Udvarhelyi Dénes: Utószó. Bibliográfia. = A Tisza fia. Bp. 1981, Móra Kk. 493-498., 499-501. p.

v[arga] e[rzsébet]: Krúdy Gyula. = Magyar irodalmi hagyományok szlovákiai lexikona. Szerk. Csanda Sándor. Pozsony, 1981, Madách. 72-73. p.

Vértesy Miklós: A Kozocsa-múzeum. = Budapest, 1981/8. (augusztus) 15-17. p.

Wéber Antal: Beszámoló a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tevékenységéről. = Irodalomtörténet, 1981/2. 521-526. p.

1982

– – : Ál-Petőfi. = Film Színház Muzsika, 1982/37. (szeptember 11.) 22. p.

– – : Az arany meg az asszony. = rádió- és televízió-újság, 1982/30. (július 26-augusztus 1.) 10. p.

– – : A cirkuszkirály. Bp. 1982, Móra Kk. [Fülszöveg.]

– – : Értékelések. Időtlen mellérendelés. = Filmkultúra, 1982/3. 48-53. p. Ill.

– – : Huszárik Zoltán. = Vigilia, 1982/2. (február) 90-91. p.

B. Farkas László: Rádió: Az arany meg az asszony. = Film Színház Muzsika, 1982/32. (augusztus 7.) 20. p.

Bánszki István: Krúdy irodalmi tárlata a Napraforgó című regényben. = Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis, Tom. 9/D. 1982. 25-31. p.

Bárdos Pál: Az arany meg az asszony. = rádió- és televízió-újság, 1982/30. (július 26-augusztus 1.) 7. p.

B[arta]. A[ndrás].: A pesti fuvolás avagy Krúdy franciául. = Magyar Nemzet, 1982. december 16. 8. p.

B[arta]. A[ndrás].: Tájékoztató. = Delikátesz. Válogatott elbeszélések. 1926-1930. Bp. 1982, Szépirodalmi K. 649-650. p. /Krúdy Gyula művei./

B[arta]. A[ndrás].: Tájékoztató. = Váci utcai hölgytisztelet. Válogatott elbeszélések. 1931-1933. Bp. 1982, Szépirodalmi K. 565. p. /Krúdy Gyula művei./

Barta András: Utószó. = A vörös postakocsi. Bp. 1982, Szépirodalmi K. /Olcsó Könyvtár 866./ 213-217. p.

Bata Imre: Könyvszemle. (K. Gy.: Delikátesz.) = Népszabadság, 1982/132. (június 8.) 7. p.

Bata Imre: Olvasás közben. (K. Gy.: Valakit elvisz az ördög.) = Népszabadság, 1982/244. (október 17.) 7. p.

Beke László: Erdély Miklós. = Híd (Újvidék), 1982/3. 377-391. p.

Berecz Miklós: K. Gy.: Telihold. = Békés megyei Népújság (Békéscsaba), 1982. augusztus 28. 8. p.

Császár István: K. Gy.: Telihold. = Új Tükör, 1982/1. 2. p.

Deme Zoltán: Szindbád holdudvarában. = Vigilia, 1982/2. (február) 99-101. p.

D[omokos]. M[átyás].: Krúdy Gyula (1878-1933). = Magyar Hírek, 1982/1. 18. p.

Fehér Béla: Az Arany Sas. = Magyar Nemzet, 1982. február 27.

Fényi András: Krúdy Gyula. = Írók, képek. Írók, költők gyermek- és ifjúkora. 5. kiad. Bp. 1982, Tankönyvkiadó. 209-219. p.

Galsai Pongrác: K. Gy.: Telihold. = Nők Lapja, 1982/8. 15. p.

Gyurkovics Tibor: Az élet kicsapongó igenlése. = Filmkultúra, 1982/3. 44-47. p. Ill.

Hegyi Béla: Beszélgetés Huszárik Zoltánnal. = Vigilia, 1982/2. (február) 102-105. p.

Huszárik Zoltán: Szindbád kalandja. = Filmkultúra, 1982/3. 54-57. p. Ill.

Iby András: Krúdy Gyula Siófokon. = Somogy (Kaposvár), 1982/3. (május-június) 63-65. p.

Imre Béla: „Egy példány rendelése határoztatott”. Ismeretlen Krúdy-kéziratok. Különleges dokumentumok a Kisfaludy Kör irattárában Győrött. = Kisalföld (Győr), 1982. január 24. 5. p.

Kemény Gábor: Szöveg és jelentés (Ceruzajegyzetek egy újszerű könyv margójára). = Magyar Nyelvőr, 1982/4. 465-476. p.

Király István: Krúdy Gyula nyilatkozata Rózsa Sándor című könyvéről. = Somogy (Kaposvár), 1982/5. (szeptember-október) 84-85. p.

Kiss Károly: Mi lesz veled Óbuda? = – – : Ebek harmincadján. Bp. 1982, Szépirodalmi K. 128-132. p.

Krúdy Zsuzsa: Hozzászólás. = Magyar Nemzet, 1982. december 28. 8. p.

Krúdy Zsuzsa: „Kedves jó Krúdy uram.” Ismeretlen levelek az író hagyatékából. = Magyar Nemzet, 1982. december 31. 11. p.

Melczer Tibor: Szauder József: Tavaszi és őszi utazások. = Jelenkor (Pécs), 1982/6. 571-573. p.

Nemeskürty István: A hátsó polcról. K. Gy.: Kánaán könyve. = Élet és Irodalom, 1982/15. (április 9.) 6. p.

Papp Mária: A szépség szomorúsága. Vonások Krúdy Gyula arcképéhez Az ecetfák pirulása kapcsán. = Magyar Nyelvőr, 1982/4. (október-december) 439-443. p.

Pécsi István: Apám Szindbád. Vendégségben Krúdy Zsuzsánál. = Békés megyei Népújság (Békéscsaba), 1982. április 22. 6. p.

Rév Mária: Quelques aspects de la transformation de la narration dans la littérature de la fin du XIXe siécle. (Maupassant, Tchékhov, Krúdy et Kosztolányi.) = Actes du IXe Congrés de l’Association Internationale de Littérature Comparée, 1982/4. 161-166. p.

Sára Sándor: Szindbádot játszottunk. = Filmvilág, 1982/1. 12-14. p.

(speidl): Régi tárgyak kerestetnek. Rezeda Kázmér Nyíregyházán. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1982/256. (október 31.) 2. p.

Sváby Lajos: Az idő festője. = Filmvilág, 1982/1. 11. p.

Szigethy Gábor: Előszó. Jegyzetek. = A kápolnai földosztás. Bp. 1982, Magvető. /Gondolkodó magyarok./ 3-7., 45-55. p.

Szigeti József: Kozma Dezső, Krúdy Gyula postakocsiján. Kolozsvár-Napoca, 1981, Dacia. 162 l. = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Kolozsvár), 1982/1-2. 165-166. p.

Takács, Ferenc: Gyula Krúdy and Szindbád. = The Hungarian P.E.N./Le P.E.N Hongrois, 1982/23. 38-43. p.

Tamás Attila: Krúdy Gyula. = A magyar irodalom története. Szerk. Klaniczay Tibor. 1982, Kossuth K. 310-311., 462. p.

Tarbay Ede: A teremtéssel vajúdó Huszárik. = Vigilia, 1982/2. (február) 94-97. p.

Tornai József: Szindbád évszakai. = – – : Az ihlet sötét és világos foltjai. Bp. 1982, Gondolat, 39-41. p.

Udvarhelyi Dénes: Utószó. Bibliográfia. = A cirkuszkirály. Bp. 1982, Móra Kk. 460-463., 464-465. p.

Vásárhelyi Miklós: Az Est-lapok. = Jel-Kép, 1982/4. 95-109. p.

Vörös Mária: K. Gy.: A cirkuszkirály. = Könyvvilág, 1982/9. 27. p.

Zelk Zoltán: A költő szerencséje. = – – : Keréknyomok az égen. Versek 1963-1981. Bp. 1982, Szépirodalmi K. 163-164. p.

Zalán Vince: Egy kelet-európai képíró. Huszárik Zoltán filmjeiről. = Filmvilág, 1982/1. 3-7. p.

1983

– – : Classic and modern in Budapest and the countr. = Daily News, 1983/51. (március 12-13.) 7. p.

– – : Krúdy Gyula és az óbudaiak. = Magyar Ifjúság, 1983/40. 5. p.

– – : Krúdy-premier. = Kelet-Magyarország, 1983/61. (március 13.) 1. p.

– – : Rezeda Kázmér szép élete - műsorfüzet. = Nyíregyháza, 1983, Móricz Zsigmond Színház. 30 p.

– – : Rezeda Kázmér szép élete. = Pesti Műsor, 1983/21. (május 25-június 1.) 19. p.

– – : Rezeda-ankét. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1983/76. (március 27.) 3. p.

– – : Rytier zo snov. Kosice, 1983, Východoslovenské vydavateµstvo. [Fülszöveg.]

Bálint B. András: Szindbád visszatér. Fél évszázada halt meg Krúdy Gyula. = Magyar Hírlap, 1983/111. (május 12.) 6. p.

(barabás [Tamás]): Nyíregyháziak Krúdy-fantáziája. = Esti Hírlap, 1983/128. (május 31.) 2. p.

Baraksó Erzsébet: Rezeda - itthon. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1983/37. (február 13.) 3. p.

Barta András: Az álomlátó Krúdy. = Álmoskönyv. – Tenyérjóslások könyve. Bp. 1983, Szépirodalmi K. 9., bőv. kiad.

–[Bart]a a[ndrás]–: K. Gy.: Emlékek szakácskönyve. = Magyar Nemzet, 1983. november 13. 9. p.

Barta András: Végítélet. Szindbád halála. = Magyarország, 1983/19. (május 8.) 43. p.

(Bata) [Imre]: Ötven éve halt meg Krúdy Gyula. = Élet és Irodalom, 1983/19. (május 13.) 14. p.

Bori Imre: Ötven esztendővel ezelőtt ötvenöt évesen. = 7 Nap (Szabadka), 1983. június 3.

Bozsán Eta: Rezeda Kázmér szép élete. = Pesti Műsor, 1983/21. (május 25-június 1.) 75. p.

Csáki Judit: Rezeda Kázmér szép élete. = Új Tükör, 1983/13. (március 27.) 3. p.

Csala Károly: Tóth János mozija. Interjú két részben. = Filmvilág, 1983/2. 5-9. p.

Csontos Gábor: K. Gy.: Váci utcai hölgy tisztelet = Új Tükör, 1983/1. 2. p.

Domokos Mátyás: Utószó. = A tükör és a maszk. Művésznovellák. Szerk. – –. Bp. 1983, Kozmosz Könyvek.

Fehér Béla: A kakasos ház. = Magyar Nemzet, 1983/84. (április 10.) 9. p.

(fehér b[éla].): A kisasszony. = Magyar Nemzet, 1983/37. (február 13.) 9. p.

Fehér Béla: A régi Váci utca. = Magyar Nemzet, 1983. március 27. 9. p.

Fehér Béla: A Somossy-orfeum. = Magyar Nemzet, 1983. május 15. 9. p.

Fehér Béla: Az Arany Sas. = Magyar Nemzet, 1983/49. (február 27.) 9. p.

Fehér Béla: Bonifácz. = Magyar Nemzet, 1983/61. (március 13.) 9. p.

Fehér Béla: D. G. Gy. = Magyar Nemzet, 1983/55. (március 6.) 9. p.

Fehér Béla: Madame Louise. = Magyar Nemzet, 1983/43. (február 20.) 9. p.

F[ehér]. B[éla].: Még egy francia Krúdy. = Magyar Nemzet, 1983/8. (január. 11.) 8. p.

Fehér Béla: Pátri az ablakban. = Magyar Nemzet, 1983/96. (április 24.) 9. p.

Fehér Béla: Portobányi úr. = Magyar Nemzet, 1983/67. (március 20.) 9. p.

Fehér B[éla].: Remete úr. = Magyar Nemzet, 1983/25. (január 30.) 9. p.

Fehér Béla: Simli Mariska. = Magyar Nemzet, 1983. november 27. 9. p.

Fehér Béla: Szilveszter. = Magyar Nemzet, 1983/90. (április 17.) 9. p.

Galsai Pongrác: Krúdy Gyula szakácskönyve. = – – : Páternoszter. Bp. 1983, Magvető. 245-265. p.

Garai Gábor: A Rácz-fürdőben. (Krúdy emlékének.) = Tabán. Egy eltűnt városrész. Irodalmi összeállítás: Vargha Balázs. Bp. 1983, Zórád–Táltos. 17. p. Zórád Ernő képeivel.

Gáspári László: A lirizálódás betetőzése Krúdynál. = – –  : A századvégi novella lirizálódásáról. Bp. 1983, Akadémiai Kiadó. /Nyelvtudományi értekezések 118./ 75-78. p.

Gerevich József: Utószó. = „A magyar Pimodán.” Bp. 1983, Alkoholizmus Elleni Országos Bizottság.

Halmágyi Miklós: Szindbád, a hajós és K., a földmérő. Krúdy és Kafka analógiák. = Életünk (Szombathely), 1983/1. 63-73. p.

Horváth Mária: K. Gy.: Álmoskönyv. = Képes Újság, 1983/52-53. p. 47. p.

i[llés] j[enő].: Rezeda Kázmér szép élete. = Film Színház Muzsika, 1983/13. (március 26.) 6. p.

Illés Endre: Krúdy Gyula. = – – : Mestereim, barátaim, szerelmeim. 2. köt. [2. bőv. kiad.] Bp. 1983, Magvető. 559-561. p.

Illés Endre: Szerelmeim, évek múlva. = Kortárs, 1983/11. (november) 1685-1692. p.

(kalenda): Krúdy-vacsora - a színpadon. (Tíztől már az estére éhezik…. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1983/76. (március 31.) 2. p.

Kapás Dezső: Rendezői vallomás Krúdyról. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1983/48. (február 26.) 2. p.

Kapás Dezső: Rezeda Kázmér szép élete. = Nyíregyháza, 1983. 32 p.

Katona Béla: Krúdy itthon. Rezeda Kázmér szép élete. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza) hétvégi melléklet, 1983/60. (március 12.) 9. p.

Katona Béla: Rezeda Kázmér szép élete. [Színmű.] Bemutató a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban. = Szabolcs-szatmári Szemle (Nyíregyháza), 1983/2. 92-95. p.

Keleti Éva: Bárány Frigyes és Szabó Tünde, a Rezeda Kázmér szép élete nyíregyházi előadásában. = Új Tükör, 1983/13. (március 27.) Címlap.

Kovalovszky Miklós: „Nem élhetek Pest nélkül.”. = Budapest, 1983/5. (május) 20-23. p. Ill.

Kovalovszky Miklós: Játék és varázs Krúdy neveiben. = Magyar Nemzet, 1983. május 17. 8. p.

Kovalovszky Miklós: Útmutatók Krúdyhoz. = Magyar Nemzet, 1983. március 29. 8. p.

Könczöl Csaba: Bevezető. = „A magyar Pimodán.” Szerk. – –. Bp. 1983, Alkoholizmus Elleni Országos Bizottság. /Fantasztikus világ 2./

Krúdy Zsuzsa: Előszó. = Az emlékek szakácskönyve. Ízes írások és régi receptek. Bp. 1983, Táltos. Ill. Zórád Ernő. 5. p.

Krúdy Zsuzsa: Egy elfelejtett írás. = Új Tükör, 1983/40. 16. p.

Kutasi Kovács Lajos: Ötven éve hajózott el Szindbád. = Amerikai Magyar Népszava, 1983. június 10. 12.p.

Láng Gusztáv: Ki olvassa Krúdy Gyulát? = Utunk (Kolozsvár), 1983/31. 6. p.

Lászlóffy Aladár: Ötven éve halt meg Krúdy Gyula. = Utunk (Kolozsvár), 1983/20. 1. p.

[M]. R[óna]. J[udit].: Gyula Krúdy. A bibliography of works in the University of Toronto John P. Roberts Research Library. Toronto, 1981. = Hungarológiai Értesítő, 1983/3-4. 94. p.

Mester Attila: Rezeda Kázmér szép élete. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1983/64. (március 17.) 2. p.

Nagy Ferenc: Az impresszionista prózastílus statisztikai vizsgálata. = Magyar Nyelv, 1983/1. 28-41. p.

Nemeskürty István: Szindbád elindul. Et nos mutamur in illis. = – – : Diák, írj magyar éneket. A magyar irodalom története 1945-ig. Bp. 1983, Gondolat. II. köt. 737-739., 832-833. p.

Rév, Mária: Quelques aspects de la transformation de la narrativité dans la littérature de la fin du XIXe siècle. = Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Tom. 14. 1983. 15-24. p.

Rév Mária: Szugyba sztrukturü turgenyevszkoj novellü v evropejszkoj lityerature. Mopasszan, Csehov, Krudi, Kosztolanyi. = Hungaro-Slavica. 1983. IX. Internationaler Slavistenkongress. Kiev, 6.-13. september 1983. Hrsg. L[ászló]. Hadrovics, A[ttila]. Hollós. Bp. 1983, Akadémiai K. 267-279. p.

Sárközy Péter: Krúdy olaszul. = Élet és Irodalom, 1983/23. (június 10.) 8. p.

Simonyi Imre: Szindbád utolsó utazása. = Tiszteletkör. A Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája. Szerk. Gyevi Károly. Bp. 1983, Hazafias Népfront III. ker. Bizottsága. 51-62. p.

Szabó Gábor: Krúdy-érem. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), hétvégi melléklet 1983/60. (március 12.) 9. p.

Szabó József: Egy riporter emlékeiből. = Magyar Nemzet, 1983. május 17. 8. p.

Szabó Zoltán: Kozma Dezső: Krúdy postakocsiján. = Hungarológiai Értesítő, 1983/3-4. 92-93. p.

Szász János: Ötven éve halt meg Krúdy Gyula. = Utunk (Kolozsvár), 1983/20. 2. p.

Szeghalmi [Elemér]: Krúdy Gyula a Margitszigetről. = Új Ember, 1983/21. 2. p.

Sztojka László: Találkozás Krúdyval. = A Hét, 1983/20. 6. p.

Takács István: Ahol Szindbád örökre elaludt. = Pest megyei Hírlap, 1983. május 7. 4. p.

Tk. I.: Ahol Szindbád örökre elaludt. = Pest megyei Hírlap, 1983/107. (május 7.) 4. p.

Tóbiás Áron: Kései beszélgetések. = Tiszteletkör. A Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája. Szerk. Gyevi Károly. Bp. 1983, Hazafias Népfront III. ker. Bizottsága.

Tóth Eszter: A Kiskorona utca táján/vers/. = A Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája. Szerk. Gyevi Károly. Bp. 1983, Hazafias Népfront III. ker. Bizottsága. 64. p.

Urbán Aladár: Krúdy Gyula nyomában Nógrádban. = A Hét (Pozsony), 1983/23. 14. p.

Vajda Jánosné Bartos Rozália: = – – : Emlékirataim. Bp. 1983, Szépirodalmi K.

Vargha Balázs: Elöljáró írás. = Tabán. Egy eltűnt városrész. Irodalmi összeállítás: – –. Bp. 1983, Táltos. 5. p. Zórád Ernő képeivel.

Zalán Vince: ...lelkeknek a fény. = Filmvilág, 1983/2. 2-4. p.

1984

– – : Pannónia magazin, 1984/3.

– – : Borító. = A törpe trombitás. Bp. 1984, Móra Kk.

Alexa, Károly: Für Ausländer – über Gyula Krúdy. = Bücher au Ungarn, 1984/2. 7-10. p.

Alexa Károly: Krúdy Gyula. = Idegen Nyelvű Könyvszemle, 1984/2.

Bajor Nagy Ernő: Esti olvasmányok - Krúdy Gyulától. = Szabad Föld, 1984/10. (március 10.)

B[arta]. A[ndrás].: Tájékoztató. = Magyar tükör. Publicisztikai írások. 1894-1919. Bp. 1984, Szépirodalmi K. 703. p. /Krúdy Gyula művei./

Bori Imre: Adalékok Krúdy Gyula utolsó pályaszakasza kérdéséhez. = – – huszonöt tanulmánya. A XX. századi magyar irodalomról. Újvidék, 1984, Forum K. 133-144. p.

Czigany, Lorant: Krúdy Gyula. = – – : A History of Hungarian Literature. From the Earliest Times to the mid-1970's. Bp. 1984, Clarendon.

D. Magyari Imre: K. Gy.: Magyar tükör. = Könyvvilág, 1984/4. 27. p.

Deme Zoltán: Szindbád holdudvarában. = – – : Arpeggio. Esszék és tanulmányok. Bp. 1984, szerzői kiad. 39-46. p.

Fráter Zoltán: Egy Krúdy-regény változatai. = Magyar Könyvszemle, 1984/3. 248-251. p.

Hajdú Ráfis Gábor: A rosszul olvasott Krúdy Gyula. = – – : Kritikák, esszék, tanulmányok (1970-1980). Bp. 1984, Gondolat. 388-396. p.

Harmath István–Katsányi Sándor: Várpalota – Krúdy Gyula író. = – – : Veszprém megye irodalmi hagyományai. 4. bőv. kiad. Veszprém, 1984, Veszprém m. Tanács. 307. p.  /Horizont Közművelődési Kiskvt. 10./

Hary Márta: A podolini kísértet. = Népszava, 1984/125. (május 30.) 6. p.

Herceg János: Hazai dolgok. = Híd (Újvidék), 1984/5. (május) 701-708. p.

Herceg János: A Paraszkéva-malom. = Híd (Újvidék), 1984/5. (május) 561-563. p.

Hevesi András: Krúdy Gyula. = – – : A gonoszság dicsérete. Bp. 1984, Magvető. 143-152. p.

Illés Endre: Háromemeletes hasonlatok. (Krúdy Gyula). = – – : Szerelmeim, évek múlva. Bp. 1984, Magvető. 7-24. p.

Katona Béla: Előszó. = Krúdy breviárium. Szerk., előszó – – . Nyíregyháza, 1983 (1984), Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár. 3-4. p.

Keszeli Ferenc: Merre vagy, Szindbád? = A Hét (Pozsony), 1984/15. (április 6.) 4. p.

Kolozsvári Grandpierre Emil: Változatok Krúdyra. = – – : Eretnek esszék. Bp. 1984, Magvető. 289-302. p.

Kovács Zsuzsa: Gyula Krúdy: Via della mano d'oro. (Aranykéz utcai szép napok.) = Hungarológiai Értesítő, 1984/3-4. 100. p.

Lőrinczy Huba: Önarckép és létfilozófia a Palotai álmokban. = – – : Szépségvágy és rezignáció. Bp. 1984, Magvető. 249-265. p.

Lukácsy Sándor: A másik Krúdy. = Kortárs, 1984/4. 590-593. p.

Németh S. Katalin: K. Gy.: A kápolnai földosztás. = Hungarológiai Értesítő, 1984/3-4. 100. p.

P[áll]. G[éza].: Krúdy breviárium. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1984. november 3. 10. p.

Papp János: Tevan Andor irattára és levelezése a MTA kézirattárában. = Békési Élet (Békéscsaba), 1984/2. 239-249. p.

Rigó Béla: K. Gy.: A törpe trombitás. = Könyvvilág, 1984/12. 42. p.

Simonyi Imre: Három királyok. = Élet és Irodalom, 1984/51-52. (december 21.) 11. p.

Szörényi László: „A szent hazának képe.” Őstörténet és epika Zrínyitől Krúdyig. = Kortárs, 1984/12. (december) 1958-1966. p.

Vargha Balázs: Óarany. Krúdy Gyula. = – – : „Állok Dunánk szélén, a pesti parton...” Bp. 1984, Tankönykiadó. 157-166. p.

Zay László: Szindbád. = – – : Huszárik Zoltán. Bp. 1984, M. Filmintézet-Múzsák. 54-79. p.