1980-1984


1980

– – : Az utolsó gavallér. Regények. = Bp. 1980, Szépirodalmi K. /Krúdy Gyula művei./ [Fülszöveg]

– – : Bolondok kvártélya. = Népszava, 1980/56. (március 7.) 8. p.

Alexa Károly: Gedényi Mihály: Krúdy Gyula. Bibliográfia (1892-1976). = Hungarológiai Értesítő, 1980. 54-55. p.

(barabás) [Tamás]: Mintegy fél évtized lelt el azóta, ... = Esti Hírlap, 1980/58. (március 8.) 2. p.

(B[arta]. A[ndrás].): Tájékoztató. = Az utolsó gavallér. Regények. 1980, Szépirodalmi K. /Krúdy Gyula művei./ 613-614. p.

Beke Mihály András: Hommage à Krúdy. = Echinox (Kolozsvár), 1980/3-4-5. 17. p.

Berecz Miklós: Krúdy  Terézvárosa. = Békés megyei Népújság (Békéscsaba), 1980/16. (január 20.) 8. p.

Bodri Ferenc: Híradás a Petőfi Irodalmi Múzeum kiadványairól. = Hungarológiai Értesítő, 1980. 462-464. p.

Cushing, George F. (Anglia): Ady és Krúdy. = Életünk (Szombathely), 1980/1. 75-87. p.

Czine Mihály. Királyregények. Krúdy Gyula könyvéről. = Népszava, 1980/281. (november 30.) 11. p.

Csíki László: Őszi hódolat Krúdynak avagy a halálos elegancia. = Utunk (Kolozsvár), 1980/47. (november 21.) 4. p.

Csűrös Miklós: Fábri Anna: Ciprus és jegenye. Sors, kaland és szerep Krúdy Gyula műveiben. = Hungarológiai Értesítő, 1980. 48-49. p.

Erdődy Edit: Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. Tomus XVI. 1978. = Hungarológiai Értesítő, 1980. 12-13. p.

Erdődy Edit: Baránszky Jób László: Élmény és gondolat. 1978. = Hungarológiai Értesítő, 1980. 23. p.

Erdődy Edit: K. Gy.: Szent Terézia utcái. 1978. = Hungarológiai Értesítő, 1980. 86-87. p.

Fábri Anna: A bolondok kvártélya. Krúdy a képernyőn. = Filmvilág, 1980/3. 52-53. p.

Fehér Béla: Krúdy alvó könyvei. Félbemaradt sorozatok. = Magyarország, 1980/15. (április 13.) 27. p.

Fodor Ákos: Krúdy Gyula úr, ... = Mozgó Világ, 1980/8. (augusztus) 37. p.

Fülöp László: Az idő funkciói egy Krúdy-regényben. (Boldogult úrfikoromban) = Literatura, 1980/3-4. 451-465. p.

(hadházi): Tanulók Könyvtára. = Megyei Tükör (Sepsiszentgyörgy), 1980/2519. (február 27.) 3. p.

Harsányi Zoltán: Krúdy nyomában. = Népszava, 1980/156. (július 5.) 6-7. p.

Holti Mária: Kései tisztelgés K. Gy-nek. = Magyar Szó (Újvidék), 1980/46. (február 17.) 13. p.

Kemény Gábor: A teljes metafora nyelvtani szerkezetéről. = Nyelvtudományi Értekezések, 104. 1980. 457-465. p.

Kemény Gábor: Krúdy tücsökzenéje. = Magyar Nemzet, 1980/216. (szeptember 14.) 13. p.

Kuczka [Péter]: K. Gy.: Szerenád. = Négy Évszak, 1980/3. 19. p.

L. G.: : Magyar jakobinusok. = Magyar Nemzet, 1980/270. (november 18.) 4. p.

Lohr Ferenc: A hangzó filmnyelv. = Filmtudományi Szemle, 1980/3.

Lőcsei Gabriella: Bolondok kvártélya. = Magyar Nemzet, 1980/60. (március 12.) 4. p.

Lőrincz Csaba: Margó. = Utunk (Kolozsvár), 1980/17. (április 25.) 8. p.

Marsall László: Krúdy Gyula emlékére. = – – : Portáncfigurák. Bp. 1980, Szépirodalmi K. 95. p.

Mátyás István: Bori Imre: Krúdy Gyula. = Tiszatáj (Szeged), 1980/11. 101-103. p.

Mátyás István: Krúdy-bibliográfia. = Népszava, 1980/60. (március 12.) 5. p.

Mészáros Dezső: Krúdy Gyula mellszobra Nyíregyháza-Sóstón. Csobaji Előd fotója. [Képeslap] Bp. 1980, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata.

Molnár Miklós: A lehetetlen kísértése. = A Jövő Mérnöke, 1980/7. (március 1.) [6.] p.

(nagy): Az Ál-Petőfi. = Film Színház Muzsika, 1980/36. (szeptember 6.) 24-25. p.

Németh S. Katalin: Krúdy Gyula. (A magyar irodalomtudomány bibliográfiája 1978.) Összeáll. – –. = Hungarológiai Értesítő, 1980. 301-302. p.

Pálfy, Miklós: Symbolisme dans un roman hongrois du XXe siècle. Le coq de Mme Kleofás de Gyula Krúdy. = Neohelicon, 1980-1981. 8/1. 69-75. p.

Rákos Sándor: Egy Krúdy-novella bemérése. = Új Tükör, 1980/44.

Rónay László: Klasszikus magyar irodalmi alkotások hanglemezfelvételei. = Hungarológiai Értesítő, 1980. 157-160. p.

Saly Noémi: Az ismétlés jelensége és funkciója Krúdy Gyula „nagy korszakában” (1918-1922). Szeged, 1980, [Szakdolgozat.] 38 p.

Sebestyén, György: Ein Liebling der Dämonen. = – – : Studien zur Literatur. Eisenstadt, 1980, Roetzer. 305-321. p.

Sőtér István: Krúdy és a megállított idő. = – – : Gyűrűk. Tanulmányok a XX. századról. Bp. 1980, Szépirodalmi K. 195-207. p.

Szabó József: Nem szellemidézés, nem nosztalgia. = Magyar Nemzet, 1980/13. (január 17.) 7. p.

Szakolczay Lajos: Bori Imre: Krúdy Gyula. = Hungarológiai Értesítő, 1980. 30-31. p.

Szász Péter: 400 sor a televízióról. = Film Színház Muzsika, 1980/11. (március 15.) 23. p.

Szauder József: Tavaszi és őszi utazások. Összegyűjt., szöveget gondozta Szauder Mária. Bp. 1980, Szépirodalmi K. 384 p.
Krúdy-hősök. 16-35. p.
Szindbád születés. 36-62 p.
Szindbád elmúlása. 63-94. p.
Szindbád feltámadásától Szindbád megtéréséig. 95-123. p.
Szindbád megtérésétől a Purgatóriumig. 124-169. p.
Szindbád purgatóriuma. 170-191. p.
Utak Krúdyhoz. Előadásvázlat születésének kilencvenedik évfordulójára. 192-204. p.

Utószó. 383-385. p.

Szegedy-Maszák Mihály: Metaforikus szerkezet Kosztolányi Caligula és Krúdy Utolsó szivar az Arabs szürkénél című szövegében. = – – : „A regény, amint írja önmagát”. Elbeszélő művek vizsgálata. Bp. 1980, Tankönyvkiadó. /Műelemzések kiskönyvtára./ 58-71. p.

Széles Klára: Krúdy Gyula. Bibliográfia 1892-1976. = Magyar Könyvszemle, 1980/2. 208-209. p.

Szilágyi György: ,,Fordulhat bármiként az élet, én soha se felejtem el... ” K. Gy. ismeretlen levele. = Új Élet, 1980/12. 6. p.

Szilvágyi Irén: Krúdy Gyula a földosztásról és a termelőszövetkezetek alakulásáról 1919-ben. = Mezőgazdasági és élelmiszeripari könyvtárosok tájékoztatója, 1980/1. 46-53. p.

Tamás István: Megint Krúdy. = Új Tükör, 1980/11. (március 16.) 31. p.

Török Imre: Kedves lovakról, furcsa emberekről. Bp. 1980, Magvető.
Egy Krúdy-hős: Regényi. 302-316. p.
Művészeti mecénás. 316-372. p.

Vajk Vera: Bolondok kvártélya. = Népszava, 1980/59. (március 11.) 5. p.

Varannai Aurél: Tücsök és szimbólum. = Magyar Nemzet, 1980/235. (október 7.) 9. p.

Wieber Mariann: Krúdy Gyula: Őszi versenyek. Magyar Televízió, 1978. Rendező: Zsurzs Éva. Jelmezterv, kollázs-grafika 50x70 cm. = III. Orsz. Díszlet- és Jelmezterv Triennálé katalógusa. Miskolc, 1980. [34.] p.

Zelk Zoltán: Krúdy Gyula egy mondatára. – A költő szerencséje. = – – : Főhajtás a túlvilágra. Bp. 1980, Kozmosz Könyvek. 125 p.

1981

– – : Ez az elbeszélésgyűjtemény... = A Tisza fia. Bp. 1981, Móra Kk. [Hátlap]

 – – : Kalendárium. = Dél-Pesti Vendéglátó Váll. reklámfüzete. 1981.

– – : Krúdy Gyula: A Tisza fia. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1981/155. (július 4.) 2. p.

– – : Krúdy Mária. = Magyar életrajzi lexikon. 3. kieg. köt. A–Z. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Bp. 1981, Akadémia K. 446. p.

András Ida: Újra itthon. = Képes Újság, 1981/51-52. (december 19.) [39.] p.

Barta András: Félidőnél tart a Krúdy-életműsorozat. = Könyvvilág, 1981/11. (november) [23.] p.

B[arta]. A[ndrás].: Tájékoztató. = Etel király kincse. Regények. Bp. 1981, Szépirodalmi K. /Krúdy Gyula művei./ 491. p.

B[arta]. A[ndrás].: Tájékoztató. = Telihold. Elbeszélések. 1916-1925. Bp. 1981, Szépirodalmi K. /Krúdy Gyula művei./ 683-684. p.

Barta András: Utószó. = Álmoskönyv-II. Bp. 1981, Magvető.

Bata Imre: K. Gy.: Etel király kincse. = Népszabadság, 1981/210. (szeptember 8.) 7. p.

Beky, I. L. Halasz de [Béky-Halász Iván]: Gyula Krúdy. A bibliography of works in the University of Toronto John P. Robarts Research Library. Compiled by – –. Toronto, 1981, University. 19 p. /Bibliotheca Hungarica Torontonensis 12./

Béládi Miklós–Kiss Ferenc–Rónay László: A kritika és a Nyugat hagyománya. = A magyar irodalom története 1945-1975. 1. Irodalmi élet és irodalomkritika. Szerk. Béládi Miklós. Bp. 1981, Akad. K. 376. p.

Belohorszky Pál: N. N. szakadár hűsége. = Kortárs, 1981/1. 114-115. p.

Bori Imre: Az élet álom – avagy Krúdy Gyula utolsó könyve. = 7 Nap (Szabadka), 1981/45. (november 6.) 12. p.

Czine Mihály: Krúdy Gyula. = – – : Nép és irodalom. I. köt. Bp. 1981, Szépirodalmi K. 141-158. p.

Csokonai Attila: Tarka színek – fiataloknak. (A Tisza fia.) = Könyvvilág, 1981/6. [2.] p.

Dénes Zsófia: Krúdy. = – – : Úgy ahogy volt és... Bp. 1981, Gondolat. 261-269. p.

Fehér Béla: Mesemondások. (A Tisza fia.) = Könyvvilág, 1981/6. 2. p.

Fülöp László: Ábrándok, idillek és nosztalgiák. (Egy Krúdy-motívum.) = Studia Litteraria (Debrecen), Tomus 19. 1981. 111-128. p.

Hatvany Lajos: Krúdy Gyula új könyve. =  – – : Harcoló betűk. Bp. 1981, Gondolat. 217-218. p.

Jékely Zoltán: A podolini kísértet-ről – és Krúdy Gyula némely kísértetéről.A vörös postakocsi nyomában.„Tárgyaim”. = – – : A Bárány Vére. 1981, Szépirodalmi K. 172-174., 175-177., 419-425. p.

Kemény Gábor: Krúdy és a stílusa. A stílus helye Krúdy művészetében és Krúdy helye a stílus művészetében. = Irodalomtörténet, 1981/2. 440-457. p.

Keresztury Dezső: (Krúdy Gyula.) = – – : A magyar irodalom képeskönyve. Bp. 1981, Magyar Helikon/Móra. 212., 216., 259. p.

Kozma Dezső: Krúdy Gyula postakocsiján. Kolozsvár, 1981, Dacia. 161 p.+8 t. Ill.

Krajczár Gyula: Ki volt ifjabb Krúdy Gyula? = Magyar Nemzet, 1981/172. (július 24.) 8. p.

Krúdy Zsuzsa: Szindbád. = Népszava, 1981/298. (december 20.) 9. p.

Ladó János: Mi a magyar család név? = Név és társadalom. A III. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Szerk. Hajdú Mihály – Rácz Endre. Bp. 1981, Magyar Nyelvtudományi Társaság. /Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 160./ 51-53. p.

Láncz Irén: Mag jellegű és kontextuális szémák a Krúdy-regényekben. = Hungarológiai Közlemények (Újvidék), 1981/4(49). (december) 411-424. p.

Lehoczky Gergely: Mint a kereszt az ország koronáján. (Kísérlet Krúdy költői időérzékenységének felderítésére.) = – – : Káprázat és ábránd. Válogatott elbeszélések és tárcák. Bern, 1981, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 157-165. p.

Lengyel András: Gedényi Mihály: Krúdy Gyula. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1981/2. 246-247. p.

Lipták György rajza Krúdy Gyula A Tisza fia c. könyvéből (Móra): = Könyvvilág, 1981/5. [9.] p.

Lőte Pál: Krúdy Gyula panoptikuma. = Szivárvány, 1981/3. 43-53. p.

        (lukács): Mit csinál, mit ajánl – Pető Sándor? = Magyar Ifjúság, 1981/37. (szeptember 11.) [4.] p.

Makay Gusztáv: Tanulmányírói seregszemle. Valóság és varázslat. = Irodalomtörténet, 1981/4. 1100-1107. p.

Maros Dénes: Olvastató. Fiatalok könyvespolca. = Népszabadság, 1981/154. (július 3.) 7. p.

Molnár Zoltán Miklós: A stílus- és képvizsgálatról. (Nyelvi-képi kifejezések Krúdy prózájában.). = Magyar Nyelvőr, 1981/4. (október-december) 421-432. p.

Nagy István, Cs.: Krúdy Gyula (1878-1933). = – – : Gyermek- és ifjúsági irodalom. 3. változatlan utánny. Bp. 1981, Tankönyvkiadó. 93-95. p.

Nemes István: Krúdy képszerű ábrázolásának néhány jellemzője A vörös postakocsiban. = Irodalomtörténet, 1981/2. 457-471. p.

Olasz Sándor: Valóság és varázslat. = Hungarológiai Értesítő, 1981/3-4. 154-155. p.

Osztovits Szabolcs: Szempontok a korai Szindbád-novellák értelmezéséhez. = Irodalomtörténet, 1981/2. 414-440. p.

Pál Gyula: Éjfélt követte a hajnal (Krúdy Gyula emlékére). = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1981/233. (október 4.) 9. p.

Pálfy, Miklós: Symbolisme dans un roman hongrois du XXe siècle. Le coq de Mme Kleofás de Gyula Krúdy. = Neohelicon, 1980-1981. VIII-1. 69-75. p.

Rákos Sándor: Krúdy Gyula novelláját bemutatja. (Előhang egy kispörkölthöz.) = Új Tükör, 1981/44. (november 1.) 14. p.

Rákos Sándor: Még egyszer Krúdyról. = Új Tükör, 1981/47. (november 22.) 23. p.

Salánki János: Az 1980. évi pályázatok ismertetése. = MTA Veszprémi Akadémiai Bizotságának értesítője (Veszprém), 1981/1. 25-33. p.

(szabó): Labdarúgópálya a műemlék templom falánál és egyéb óbudai furcsaságok. = Magyar Nemzet, 1981/269. (november 17.) 8. p.

Szeghalmi Elemér: Lovik Károly. Egy elfelejtett író a századfordulóról. = Vigilia, 1981/10. (október) 719-723. p.

Székely András: Kenessey operája a képernyőn. = Muzsika, 1981/4. 41-42. p.

Tanulmányok – Studije. 14. Újvidék, 1981, A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.
Franyó Zsuzsanna: Két világ szembesülése Krúdy Gyula Francia kastély című regényében. 47-55. p.
Bambach Róbert: Színek, képek, motívumok Krúdy Gyula Az útitárs című regényében. 57-70. p.
Papp György: Krúdy Gyula Az útitárs című regényének olvasói szöveginterpretációja. 71-87. p.
Láncz Irén: Krúdy Gyula Napraforgó című regényének szövegháttér-vizsgálata. 89-98. p.
Csányi Erzsébet: A szövegháttér vizsgálata Krúdy Napraforgó című regényében. 99-105. p.

Tasi József: Valóság és varázslat. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1981/1. 126-127. p.

Tóth István: „Mohács vagy kavarodás egy Krúdy-regény körül.” = – – : Villanások. Adatok Pécs–Baranya irodalmi életéből. Pécs, 1981, 173-178. p.

Tüskés Tibor: Krúdy Gyula (1878-1933), ... = – – : Szántód az irodalomban. Győr, 1981, Siotour. /Szántódi füzetek VI./ 58-59. p.

Udvarhelyi Dénes: Utószó.Bibliográfia. = A Tisza fia. Bp. 1981, Móra Kiadó. 493-501. p.

v[arga] e[rzsébet]: Krúdy Gyula. = Magyar irodalmi hagyományok szlovákiai lexikona. Szerk. Csanda Sándor. Pozsony, 1981, Madách. 72-73. p.

Vértesy Miklós: A Kozocsa-múzeum. = Budapest, 1981/8. (augusztus) 15-17. p.

Wéber Antal: Beszámoló a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tevékenységéről. = Irodalomtörténet, 1981/2. 521-526. p.

1982

– – : A cirkuszkirály. = A cirkuszkirály. Bp. 1982, Móra F. Kk. [Fülszöveg]

– – : Az arany meg az asszony. = rádió- és televízió-újság, 1982/30. (július 26-augusztus 1.) 10. p.

– – : Delikátesz. Válogatott elbeszélések. 1926-1930. Bp. 1982, Szépirodalmi K. /Krúdy Gyula művei./ [Fülszöveg]

– – : Értékelések. Időtlen mellérendelés. = Filmkultúra, 1982/3. 48-53. p. Ill.

– – : „Pesti regény! ...” = A vörös postakocsi. Bp. 1982, Szépirod. Kk. [Hátlap]

Bánszki István: Krúdy irodalmi tárlata a Napraforgó című regényben. = Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis, Tom. 9/D. 1982. 25-31. p.

Baránszky Jób László: Tiltakozó nemzedék. Halász Gábor Összegyűjtött írásai. = Új Írás, 1982/7. 101-108. p.

Bárdos Pál: Az arany meg az asszony. = rádió- és televízió-újság, 1982/30. (július 26-augusztus 1.) 7. p.

B[arta]. A[ndrás].: A Pesti fuvolás avagy Krúdy franciául. = Magyar Nemzet, 1982/295. (december 16.) 8. p.

B[arta]. A[ndrás].: Tájékoztató. = Delikátesz. Válogatott elbeszélések. 1926-1930. Bp. 1982, Szépirodalmi K. /Krúdy Gyula művei./ 649-650. p.

B[arta]. A[ndrás].: Tájékoztató. = Váci utcai hölgytisztelet. Válogatott elbeszélések. 1931-1933. Bp. 1982, Szépirodalmi K. /Krúdy Gyula művei./ 565. p.

Barta András: Utószó. = A vörös postakocsi. Bp. 1982, Szépirodalmi K. /Olcsó Könyvtár 866./ 213-217. p.

Bata Imre: K. Gy.: Delikátesz. = Népszabadság, 1982/132. (június 8.) 7. p.

Bata Imre: Valakit elvisz az ördög. = Népszabadság, 1982/244. (október 17.) 7. p.

Berecz Miklós: Krúdy Gyula: Telihold. = Békés megyei Népújság (Békéscsaba), 1982/. (augusztus 28.) 8. p.

Bori Imre: Előre-hátra, jobbra-balra – avagy a magyar regény története a XX. században. = Hungarológiai Közlemények (Újvidék), 1982/53. (szeptember) 421-426. p.

Császár István: K. Gy.: Telihold. = Új Tükör, 1982/1. 2. p. [oldal hiányzik]

D[omokos]. M[átyás].: Krúdy Gyula (1878-1933). = Magyar Hírek, 1982/1. (január 9.) 18. p.

Farkas László, B.: Rádió: Az arany meg az asszony. = Film Színház Muzsika, 1982/32. (augusztus 7.) 20. p.

Fényi András: Krúdy Gyula. = Írók, képek. Írók, költők gyermek- és ifjúkora. 5. kiad. Bp. 1982, Tankönyvkiadó. 209-219. p.

Fodor Ákos: Krúdy-matrica. = – – : Hasadó anyag. Bp. 1982, Magvető. 21. p.

(fv): Új könyvek. = Hét (Pozsony), 1982/9. (február 27.) 11. p.

Galsai Pongrác: K. Gy.: Telihold. = Nők Lapja, 1982/8. 15. p.

Gyurkovics Tibor: Az élet kicsapongó igenlése. = Filmkultúra, 1982/3. 44-47. p. Ill.

(hadházi): Áprilisi tallózó. = Megyei Tükör (Sepsiszentgyörgy), 1982/3176. (április 10.) 3. p.

Huszárik Zoltán. = Filmvilág, 1982/1.
Zalán Vince: Egy kelet-európai képíró Huszárik Zoltán filmjeiről. 3-7. p.
Rózsa Gyula: Szindbád Nagybányán. 10-12. p.
Sváby Lajos: Az idő festője. 11. p.
Sára Sándor: Szindbádot játszottunk. 12-14. p.

Huszárik Zoltán. = Vigilia, 1982/2.
– – : Huszárik Zoltán. 90-91. p.
Tarbay Ede: A teremtéssel vajúdó Huszárik. 94-97. p.
Deme Zoltán: Szindbád holdudvarában. 99-101. p.

Hegyi Béla: Beszélgetés Huszárik Zoltánnal. 102-105. p.

Huszárik Zoltán: Szindbád kalandja. = Filmkultúra, 1982/3. 54-57. p. Ill.

Iby András: Krúdy Gyula Siófokon. = Somogy (Kaposvár), 1982/3. (május-június) 63-65. p. [év hiányzik]

Imre Béla: Ismeretlen Krúdy-kéziratok. Különleges dokumentumok a Kisfaludy Kör irattárában Győrött. = Kisalföld (Győr), 1982/20. (január 24.) 5. p.

I. P.: Kozma Dezső: Krúdy Gyula postakocsiján. = A Hét (Bukarest), 1982/22. (május 28.) II. p. (Könyvbarát, A Hét mell.)

Ivó Péter: Egy Krúdy előfutár: Sarolta gróf. = A Hét (Marosvásárhely), 1982/6. (február 5.) 5-6. p.

Kalmár János: Krúdy Gyula-emlékérem. = Magyar Ifjúság, 1982/36. (szeptember 3.) 4. p.

Kemény Gábor: Szöveg és jelentés (Ceruzajegyzetek egy újszerű könyv margójára). = Magyar Nyelvőr, 1982/4. 465-476. p.

Király István: Krúdy Gyula nyilatkozata Rózsa Sándor című könyvéről. = Somogy (Kaposvár), 1982/5. (szeptember-október) 84-85. p. [év hiányzik]

Kiss Károly: Mi lesz veled Óbuda? = – – : Ebek harmincadján. Bp. 1982, Szépirodalmi K. 128-132. p.

Kovalovszky Miklós: Budapest megtanul magyarul. = Budapest, 1982/3. (március) 33. p.

Krúdy Zsuzsa: Krúdy franciául. = Magyar Nemzet, 1982/303. (december 28.) 8. p.

Krúdy Zsuzsa: „Kedves jó Krúdy uram.” Ismeretlen levelek az író hagyatékából. = Magyar Nemzet, 1982/306. (december 31.) 11. p.

László Mária: Krúdyt idézve. Jólsikerült hétvégi program a Göcsej vendéglőben. = Zalai Hírlap (Zalaegerszeg), 1982. december 5.

(lukács): Mit csinál, mit ajánl – Sík Ferenc? = Magyar Ifjúság, 1982/35. (augusztus 27.) 4. p.

Lőcsei Gabriella: Ál-Petőfi. = Magyar Nemzet, 1982/210. (szeptember 8.) 4. p.

Melczer Tibor: Szauder József: Tavaszi és őszi utazások. = Jelenkor (Pécs), 1982/6. 571-573. p.

Mózes Attila: Egy hasznos kézikönyvről. = Utunk (Kolozsvár), 1982/42. (október 15.) 2. p.

Nemeskürty István: A hátsó polcról. K. Gy.: Kánaán könyve. = Élet és Irodalom, 1982/15. (április 9.) 6. p.

Papp Mária: A szépség szomorúsága. Vonások Krúdy Gyula arcképéhez Az ecetfák pirulása kapcsán. = Magyar Nyelvőr, 1982/4. (október-december) 439-443. p.

Pataki Mária: Kertek, mezők évszázadai. Interjú Jánosi Antal szerkesztővel. = Magyar Nemzet, 1982/137. (június 13.) 7. p.

Pécsi István: Apám Szindbád. Vendégségben Krúdy Zsuzsánál. = Békés megyei Népújság (Békéscsaba), 1982/93. (április 22.) 6. p.

Pécsi István: Apám, Szindbád. Vendégségben Krúdy Zsuzsánál. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1982/101. (május 1.) 8. p.

P. Sz. E.: Vállalni az arcunkat. = Magyar Ifjúság, 1982/36. (szeptember 3.) 4. p.

Rév Mária: Quelques aspects de la transformation de la narration dans la littérature de la fin du XIXe siécle. (Maupassant, Tchékhov, Krúdy et Kosztolányi.) = Actes du IXe Congrés de l’Association Internationale de Littérature Comparée, 1982/4. 161-166. p.

Rózsa Gyula: Szindbád Nagybányán. = Filmvilág, 1982/1. 10-12. p.

Sára Sándor: Szinbádot játszottunk. = Filmvilág, 1982/1. 13-14. p.

(speidl): Rezeda Kázmér Nyíregyházán. Régi tárgyak kerestetnek. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1982/256. (október 31.) 2. p.

(szabó): Búcsú „Feri úrtól ”. = Magyar Nemzet, 1982/198. (augusztus 25.) 6. p.

Szigethy Gábor: Megadjuk! – – előszava.Jegyzetek. = A kápolnai földosztás. Bp. 1982, Magvető. /Gondolkodó magyarok./ 3-7., 45-55. p.

Szigeti József: Kozma Dezső, Krúdy Gyula postakocsiján. Kolozsvár-Napoca, 1981, Dacia. 162 l. = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Kolozsvár), 1982/1-2. 165-166. p.

Takács, Ferenc: Gyula Krúdy and Szindbád. = The Hungarian P.E.N./Le P.E.N Hongrois, 1982/23. 38-43. p.

Tamás Attila: Krúdy Gyula. = A magyar irodalom története. Szerk. Klaniczay Tibor. 1982, Kossuth K. 310-311., 462. p.

Tamás István: Epekedés Krúdy után. = Új Tükör, 1982/38. (szeptember 19.) 31. p.

Tamás István: Novemberi napló – Tudomány. = Népszabadság, 1982/280. (november 28.) 4. p.

Tornai József: Szindbád évszakai. = – – : Az ihlet sötét és világos foltjai. Bp. 1982, Gondolat, 39-41. p.

Tüskés Tibor: Nagy László. 7. = Jelenkor (Pécs), 1982/7-8. (július-augusztus) 737-744. p.

Udvarhelyi Dénes: Utószó.Bibliográfia. = A cirkuszkirály. Bp. 1982, Móra F. Kk. 460-463. és [464-465.] p.

Vásárhelyi Miklós: Az Est-lapok. = Jel-Kép, 1982/4. 95-109. p.

Vörös Mária: Könyvjelző – fiataloknak. (A cirkuszkirály.) = Könyvvilág, 1982/9. 27. p.

Zalán Vince: Egy kelet-európai képíró – Huszárik Zoltán filmjeiről. = Filmvilág, 1982/1. 3-7. p.

Zelk Zoltán: A költő szerencséje. = – – : Keréknyomok az égen. Versek 1963-1981. Bp. 1982, Szépirodalmi K. 163-164. p.

1983

– – : Classic and modern in Budapest and the country. (Theatres rovat.) = Daily News, 1983/51. (március 12-13.) 7. p.

– – : Kniha Az álombeli lovag (Rytier zo snov) ... = Koąice, 1983, Východoslovenské vydavateµstvo. [Fülszöveg]

– – : Krúdy Gyula és az óbudaiak. = Magyar Ifjúság, 1983/40. 5. p.

– – : Krúdy-premier. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1983/61. (március 13.) 1. p.

– – : Rezeda Kázmér szép élete. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház vendégjátéka a Madách Színházban. 1983. máj. 28. [Szereposztás.] = Pesti Műsor, 1983/21. (május 25-június 1.) 19. p.

– – : Rezeda Kázmér szép élete. Nyíregyháza, 1983. márc. 12. Móricz Zsigmond Színház műsorfüzete. Összeáll. Vámosi Ildikó. = Nyíregyháza, 1983. MZsSz. 32 p.

– – : Rezeda-ankét. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1983/73. (március 27.) 3. p.

„A magyar Pimodán.” Bp. 1983, Alkoholizmus Elleni Országos Bizottság. /Fantasztikus világ 2./
Könczöl Csaba: Bevezető.
Gerevich József: Utószó.

Bálint B. András: Szindbád visszatér. Fél évszázada halt meg Krúdy Gyula. (Major Henrik karikatúrájával.) = Magyar Hírlap, 1983/111. (május 12.) 6. p.

(barabás) [Tamás]: Nyíregyháziak Krúdy-fantáziája. = Esti Hírlap, 1983/128. (május 31.) 2. p.

Baraksó Erzsébet: Rezeda – itthon. Az első vendégrendezés. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1983/37. (február 13.) 3. p.

Barta András: Az álomlátó Krúdy. = Álmoskönyv. – Tenyérjóslások könyve. 9., bőv. kiad. Bp. 1983, Szépirodalmi K.

–[Bart]a a[ndrás]–: Szindbád és a konyhaművészet. = Magyar Nemzet, 1983/268. (november 13.) 9. p.

Barta András: Végítélet. Szindbád halála. = Magyarország, 1983/19. (május 8.) 43. p.

(Bata) [Imre]: Ötven éve halt meg Krúdy Gyula. = Élet és Irodalom, 1983/19. (május 13.) 14. p. (Krúdy-portré.)

Bori Imre: Ötven esztendővel ezelőtt ötvenöt évesen. = 7 Nap (Szabadka), 1983/22. (június 3.) melléklet 16. p.

Bozsán Eta: Rezeda Kázmér szép élete. = Pesti Műsor, 1983/21. (május 25-június 1.) 75. p.

Csáki Judit: Rezeda Kázmér szép élete. = Új Tükör, 1983/13. (március 27.) 3. p.

Csontos Gábor: K. Gy.: Váci utcai hölgy tisztelet = Új Tükör, 1983/1. (január 2.) 2. p. [oldal hiányzik]

Domokos Mátyás: Utószó. = A tükör és a maszk. Művésznovellák. Szerk. – –. Bp. 1983, Kozmosz Könyvek.

Fáy István: Ötven éve halt meg Krúdy Gyula. = Chicago és Környéke (Chicago), 1983/47. (november 19.) 9. p.

Fehér Béla: A kakasos ház. = Magyar Nemzet, 1983/84. (április 10.) 9. p.

(fehér b[éla].): A kisasszony. = Magyar Nemzet, 1983/37. (február 13.) 9. p.

Fehér Béla: A régi Váci utca. = Magyar Nemzet, 1983/73. (március 27.) 9. p.

Fehér Béla: A Somossy-orfeum. = Magyar Nemzet, 1983/114. (május 15.) 9. p.

Fehér Béla: Az Arany Sas. = Magyar Nemzet, 1983/49. (február 27.) 9. p.

Fehér Béla: Bonifácz. = Magyar Nemzet, 1983/61. (március 13.) 9. p.

Fehér Béla: D. G. Gy. = Magyar Nemzet, 1983/55. (március 6.) 9. p.

Fehér Béla: Madame Louise. = Magyar Nemzet, 1983/43. (február 20.) 9. p.

F[ehér]. B[éla].: Még egy francia Krúdy. = Magyar Nemzet, 1983/8. (január 11.) 8. p.

Fehér Béla: Pátri az ablakban. = Magyar Nemzet, 1983/96. április 24. 9. p.

Fehér Béla: Portobányi úr. = Magyar Nemzet, 1983/67. (március 20.) 9. p.

(fehér b[éla].): Remete úr. = Magyar Nemzet, 1983/25. (január 30.) 9. p.

Fehér Béla: Simli Mariska. = Magyar Nemzet, 1983/280. (november 27.) 9. p.

Fehér Béla: Szilveszter. = Magyar Nemzet, 1983/90. (április 17.) 9. p.

Fried István: A magyar irodalomtudományi szlavisztika céljai és perspektívái. = Filológiai Közlöny, 1983/1–2. 168-175. p.

Galsai Pongrác: Krúdy Gyula szakácskönyve. = – – : Páternoszter. Bp. 1983, Magvető. 245-265. p.

Garai Gábor: A Rácz-fürdőben. (Krúdy emlékének.) = Tabán. Egy eltűnt városrész. Irodalmi összeállítás: Vargha Balázs. Bp. 1983, Zórád–Táltos. 17. p. Zórád Ernő képeivel.

Gáspári László: A lirizálódás betetőzése Krúdynál. = – – : A századvégi novella lirizálódásáról. Bp. 1983, Akadémiai Kiadó. /Nyelvtudományi értekezések 118./ 75-78. p.

(hadházi): Véget nem érő utazások Vörös postakocsin. = Megyei Tükör (Sepsiszentgyörgy), 1983/3515. (május 14.) 3. p.

Halmágyi Miklós: Szindbád, a hajós és K., a földmérő. Krúdy és Kafka analógiák. = Életünk (Szombathely), 1983/1. 63-73. p.

Horváth Mária: Krudy Álmoskönyve. = Képes Újság, 1983/52-53. p. 47. p.

Ignácz Rózsa: Krúdy Gyula szellemének. = – – : A születésnap körül. Lake Bluff (Illinois), 1983, Jupiter Press. 111 p.

i[llés] j[enő].: Rezeda Kázmér szép élete. = Film Színház Muzsika, 1983/13. (március 26.) 6. p.

Illés Endre: Krúdy Gyula. = – – : Mestereim, barátaim, szerelmeim. [2. bőv. kiad.] Bp. 1983, Magvető. 559-561. p.

Illés Endre: Szerelmeim, évek múlva. Petit Guignol (háromemeletes hasonlatokban). = Kortárs, 1983/11. (november) 1685-1692. p.

Imre Béla: Krúdy. = Kisalföld (Győr), 1983/249. (október 21.) 5. p.

(kalenda) [Zoltán]: Krúdy-vacsora - a színpadon. Tíztől már az estére éhezik…. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1983/76. (március 31.) 2. p.

Kapás Dezső: Rendezői vallomás Krúdyról. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1983/48. (február 26.) 2. p.

Kapás Dezső: Rezeda Kázmér szép élete. = Nyíregyháza, 1983. 32 p.

Katona Béla: Krúdy itthon. Rezeda Kázmér szép élete. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1983/60. (március 12.) Hétvégi melléklet 9. p.

Katona Béla: Krúdy a színpadon. (Gondolatok a Rezeda Kázmér szép élete bemutatója után) = Szabolcs-Szatmári Szemle, 1983/2. 92-95. p.

Keleti Éva: Bárány Frigyes és Szabó Tünde, a Rezeda Kázmér szép élete nyíregyházi előadásában. = Új Tükör, 1983/13. (március 27.) Címlap.

K. K.: Szindbád búcsúja. = Magyar Nemzet, 1983/120. (május 22.) 7. p.

Kovalovszky Miklós: „Nem élhetek Pest nélkül.”. = Budapest, 1983/5. (május) 20-23. p. Ill.

Kovalovszky Miklós: Játék és varázs Krúdy neveiben. = Magyar Nemzet, 1983/115. (május 17.) 8. p.

Kovalovszky Miklós: Kozma Dezső: Krúdy Gyula postakocsiján. = Magyar Nyelvőr, 1983/1. 124-126. p.

Kovalovszky Miklós: Útmutatók Krúdyhoz. = Magyar Nemzet, 1983/74. (március 29.) 8. p.

Krúdy Zsuzsa: Előszó. = Az emlékek szakácskönyve. Ízes írások és régi receptek. Bp. 1983, Táltos. Ill. Zórád Ernő. 5. p.

Krúdy Zsuzsa: Egy elfelejtett írás. = Új Tükör, 1983/40. (október 2.) 16. p.

Kutasi Kovács Lajos: Ötven éve hajózott el Szindbád. = Amerikai Magyar Népszava (New York, New Jersey), 1983/23. (június 10.) 12. p.

Láng Gusztáv: Ki olvassa Krúdy Gyulát? = Utunk (Kolozsvár), 1983/31. (augusztus 5.) 6. p.

Lászlóffy Aladár: KRÚDY avagy a helybenutazás. = Utunk (Kolozsvár), 1983/20. (május 20.) 1. p.

Lőcsei Gabriella: Tizenhat város tizenhat lánya. = Magyar Nemzet, 1983/304. (december 28.) 5. p.

Marton Lili: Szindbád özvegye. = A Hét (Marosvásárhely), 1983/29. (július 15.) 8. p.

Mester Attila: Rezeda Kázmér szép élete. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1983/64. (március 17.) 2. p.

(m–ó): Mi lesz a Krúdy-ház sorsa? = Magyar Nemzet, 1983/130. (június 3.) 7. p.

M. R. J.: Gyula Krúdy. = Hungarológiai Értesítő, 1983/3-4. 94. p.

Nagy Ferenc: Az impresszionista prózastílus statisztikai vizsgálata. = Magyar Nyelv, 1983/1. 28-41. p.

Nemeskürty István: Et nos mutamur in illis. Szekfű Gyula írói arcképéhez. = Kortárs, 1983/6. 945-946. p.

Nemeskürty István: Diák, írj magyar éneket. A magyar irodalom története 1945-ig. 1-2. köt. Bp. 1983, Gondolat.
Szindbád elindul. II. köt. 737-739. p.
Nagy Endre. II. köt. 832-833. p.

Ötven esztendeje, 1933. május 12-én halt meg Krúdy Gyula. = Magyar Nemzet, 1983/113. (május 14.) 12. p.
Juhász Gyula: Krúdy Gyulának.
Károlyi Amy: In memoriam.
Papp Oszkár Krúdy-illusztrációi.

Papp Oszkár rajza. = Magyar Nemzet, 1983/268. (november 13.) 9. p.

Péter László: Krúdy Szegeden. = – – : Szegedi örökség. Bp. 1983, Szépirodalmi Kk. 307-311. p.

Rév, Mária: Quelques aspects de la transformation de la narrativité dans la littérature de la fin du XIXe siècle. = Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Tom. 14. 1983. 15-24. p.

Rév Mária: Szugyba sztrukturü turgenyevszkoj novellü v evropejszkoj lityerature. Mopaszan, Csehov, Krudi, Kosztolanyi. = Hungaro-slavica. Köln-Bp. 267-279. p.

R[óna]. J[udit]., [M].: Gyula Krúdy. A bibliography of works in the University of Toronto John P. Roberts Research Library. Toronto, 1981. = Hungarológiai Értesítő, 1983/3-4. 94. p.

Sárközy Péter: Krúdy olaszul. = Élet és Irodalom, 1983/23. (június 10.) 8. p.

Simonyi Imre: Szindbád úr. = Magyar Ifjúság, 1983/51. (december 23.) 26-27. p. (Kass János rajzával.)

Szabó Gábor: Krúdy-érem. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1983/60. (március 12.) Hétvégi melléklet 9. p.

Szabó János, Á.: Hová vitte a fekete Hírnök? Álmában halt meg 50 éve. (Révész Napsugár litográfiájával.) = Fejér Megyei Hírlap (Székesfehérvár), 1983/111. (május 12.) 5. p.

Szabó József: Egy riporter emlékeiből. = Magyar Nemzet, 1983/115. (május 17.) 8. p.

Szabó Zoltán: Kozma Dezső: Krúdy postakocsiján. = Hungarológiai Értesítő, 1983/3-4. 92-93. p.

Szász János: Az ismeretlen Krúdy. = Utunk (Kolozsvár), 1983/20. (május 20.) 2. p.

(szeghalmi) [Elemér]: Krúdy Gyula a Margitszigetről. = Új Ember, 1983/21. 2. p.

Sztojka László: Találkozás Krúdyval. = A Hét (Marosvásárhely), 1983/20. (május 13.) 6. p.

T[a]k[ács]. I[stván].: Ahol Szindbád örökre elaludt. = Pest megyei Hírlap, 1983/107. (május 7.) 4. p.

Tiszteletkör. A Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája. Szerk. Gyevi Károly. Bp. 1983, Hazafias Népfront III. ker. Bizottsága. 218 p.
A Kiadó: Előszó 5
A Krúdy Gyula Irodalmi Kör vezetősége: Számvetés az indulásról (1982-1983) 7-9
Tóbiás Áron: Kései beszélgetések – Részletek a Krúdy világa c. kötet interjúiból 11-57
Simonyi Imre: Szindbád utolsó utazása 61-62
Tóth Eszter: A Kiskorona utca tája 64

Urbán Aladár: Krúdy Gyula nyomában Nógrádban. = Hét (Pozsony), 1983/23. 14. p.

Vajda Jánosné Bartos Rozália: = – – : Emlékirataim. Bp. 1983, Szépirodalmi K.

Vargha Balázs: Elöljáró írás. = Tabán. Egy eltűnt városrész. Irodalmi összeállítás: – –. Bp. 1983, Táltos. 5. p. Zórád Ernő képeivel.

Vörös Mária: Krúdy Gyula: A cirkuszkirály. = Kincskereső, 1983/2. [45.] p.

1984

– – : Krúdy Gyula – Móricz Zsigmondnak. (1929. november 24.) = Móricz Zsigmond a Nyugat szerkesztője. Levelek. Vál. szerk. utószó Tasi József. Jegyz. H. Bagó Ilona, Papp Anna, Tasi József, Tóth Anna, Máté J. György. Bp.1984, PIM. 311-312. p.

– – : Pannónia magazin, 1984/3.

– – : Sokan ismerik... = A törpe trombitás. Bp. 1984, Móra F. Kk. [Hátlap]

Ádám György: Az ismeretterjesztés gondjairól. = Pártélet, 1984/3. (március) 42-44. p.

Alexa, Károly: Für Ausländer – über Gyula Krúdy. = Bücher aus Ungarn, 1984/2. 7-10. p.

Alexa Károly: Krúdy Gyula. = Idegen Nyelvű Könyvszemle, 1984/2.

Bajor Nagy Ernő: Esti olvasmányok – Krúdy Gyulától. = Szabad Föld, 1984/10. (március 10.) 12-13. p.

Baránszky-Jób László: Fecske földet szántva röpdes. Radnóti Miklós lírája. = Új Írás, 1984/11. 37-39. p.

(barta) [András]: Maszkerádi kisasszony férje. = Magyar Nemzet, 1984/48. (február 26.) 10. p.

–[Bart]a a[ndrás]–: Szindbád az érettségin. = Magyar Nemzet, 1984/268. (május 19.) 5. p.

B[arta]. A[ndrás].: Tájékoztató. = Magyar tükör. Publicisztikai írások. 1894-1919. Bp. 1984, Szépirodalmi K. /Krúdy Gyula művei./ 703. p.

Belovai Erika:Az idő rácsán keresztül. = Képes Ifjúság (Újvidék), 1984/1714. (május 9.) 20-21. p.

Bodnár György: Megismételt élet. Illés Endre: Szerelmeim, évek múlva. = Új Írás, 1984/9. 116-119. p.

Bori Imre: Adalékok Krúdy Gyula utolsó pályaszakasza kérdéséhez. = – – huszonöt tanulmánya. A XX. századi magyar irodalomról. Újvidék, 1984, Forum K. 133-144. p.

Czigány György: Díszlet-darabok Szindbád színpadáról. = Szép versek 1983. Szerk. Bata Imre. Bp. 1984, Magvető. 70. p.

Czigány, Lóránt: Gyula Krúdy. = – – : A history of hungarian literature. From the Earliest Times to the mid-1970's. Oxford, 1984, Clarendon Press.

Deme Zoltán: Szindbád holdudvarában. = – – : Arpeggio. Esszék és tanulmányok. Bp. 1984, Szerzői kiad. 39-46. p.

Erdély Miklós és Antal István beszélgetése a „Verzió”-ról. = Artpool Levél 10, (1984 tél) 38-43. p.

Fráter Zoltán: Egy Krúdy-regény változatai. = Magyar Könyvszemle, 1984/3. 248-251. p.

Hajdú Ráfis Gábor: A rosszul olvasott Krúdy Gyula. = – – : Kritikák, esszék, tanulmányok (1970-1980). Bp. 1984, Gondolat. 388-396. p.

Harmath István–Katsányi Sándor: Várpalota – Krúdy Gyula író. = – – : Veszprém megye irodalmi hagyományai. 4. bőv. kiad. Veszprém, 1984, Veszprém m. Tanács. /Horizont Közművelődési Kiskönyvtár 10./ 307. p.

Hary Márta: A podolini kísértet. = Népszava, 1984/125. (május 30.) 6. p.

H. B.: Antológia Krúdy Gyula emlékére. = Pest Megyei Hírlap, 1984/108. (május 10.) 4. p.

Herceg János: Hazai dolgok. = Híd (Újvidék), 1984/5. (május) 701-708. p.

Hevesi András: Krúdy Gyula. = – – : A gonoszság dicsérete. Bp. 1984, Magvető. 143-152. p.

Illés Endre: Háromemeletes hasonlatok. (Krúdy Gyula). = – – : Szerelmeim, évek múlva. Bp. 1984, Magvető. 7-24. p.

Keszeli Ferenc: Merre vagy, Szindbád? = Hét (Pozsony), 1984/15. (április 6.) 4. p.

Kiss Károly: Szerpentin. = Magyar Nemzet, 1984/55. (március 6.) 7. p.

Kolozsvári Grandpierre Emil: Változatok Krúdyra. = – – : Eretnek esszék. Bp. 1984, Magvető. 289-302. p.

Kovács Zsuzsa: Gyula Krúdy: Via della mano d'oro. (Aranykéz utcai szép napok.) = Hungarológiai Értesítő, 1984/3-4. 100. p.

Krúdy breviárium. Szerk. Katona Béla. Előszó Katona Béla. Nyíregyháza, 1983 (1984), Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár. 176 p.

Lőrinczy Huba: Önarckép és létfilozófia a Palotai álmokban. = – – : Szépségvágy és rezignáció. Bp. 1984, Magvető. 249-265. p.

Lukácsy Sándor: Kincsásás X. A másik Krúdy. = Kortárs, 1984/4. 590-593. p.

Magyari Imre, D.: Szindbád mint hírlapíró. (Magyar tükör.) = Könyvvilág, 1984/4. (április) 27. p.

Németh S. Katalin: K. Gy.: A kápolnai földosztás. = Hungarológiai Értesítő, 1984/3-4. 100. p.

P[áll]. G[éza].: Krúdy breviárium. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1984/259. (november 3.) 10. p.

Papp János: Tevan Andor irattára és levelezése a MTA kézirattárában. = Békési Élet (Békéscsaba), 1984/2. 239-249. p.

Raisz Rózsa: A szövegkoherencia mutatóinak méréséhez. (Mikszáth-novellák vizsgálata) = Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 17. köt.), 1984. 167-196. p.

Rigó Béla: Könyvjelző – gyerekeknek. (A törpe trombitás.) = Könyvvilág, 1984/12. 42. p.

Simonyi Imre: Három királyok. = Élet és Irodalom, 1984/51-52. (december 21.) 11. p.

Sipos Béla: Szindbád. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1984/248. (október 21. ) 4. p. (Imre György rajzával.).

(Szabó): A „reporter”. = Magyar Nemzet, 1984/93. (április 20.) 6. p.

Szörényi László: „A szent hazának képe.” Őstörténet és epika Zrínyitől Krúdyig. = Kortárs, 1984/12. (december) 1958-1966. p. [év 0]

Szörényi László: Krúdy Gyula: Magyar tükör. = Négy Évszak, 1984/11. 53. p.

Urbán Aladár, Z.: Honismereti kerékpártúra az Ipoly mentén. = Honismeret, 1984/2. 52-53. p.

Vargha Balázs: Óarany. Krúdy Gyula. = – – : „Állok Dunánk szélén, a pesti parton...” Bp. 1984, Tankönyvkiadó. 157-166. p.

Zay László: Szindbád. = – – : Huszárik Zoltán. Kortársaink a filmművészetben. Bp. 1984, M. Filmintézet–Múzsák. /Filmbarátok kiskönyvtára./ 54-79. p.

Zórád Ernő rajza a Tabán c. kötetből (Táltos GM) = Könyvvilág, 1984/4. (április) 27. p.