1985-1989


1985

 

– – : Álmoskönyv. – Tenyérjóslások könyve. Bp. 1985, Szépirodalmi Kk. [Fülszöveg.]

Bánszki István: Krúdy „irodalmi tárlata” A vörös postakocsi című regényben. = Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis, Tom. 12. 1985. 31-39. p.

Barta András Az álomlátó Krúdy. = Álmoskönyv. – Tenyérjóslások könyve. Bp. 1985, Szépirodalmi K. 563-588. p.

Barta András: Hazatérhet-e Szindbád? = Élet és Irodalom, 1985/46. 9. p.

B[arta]. A[ndrás].: Tájékoztató. = Pesti album. Publicisztikai írások. 1919-1933. Bp. 1985, Szépirodalmi K. 569-570. p. /Krúdy Gyula művei./

Bodnár Iván: Hozzászólás. = Élet és Irodalom, 1985/50. 2. p.

Czére Béla: Az idő költője. Krúdy világképe. = Új Írás, 1985/1. (január) 87-91. p.

Czére Béla: Szindbád hajóján. = Somogy (Kaposvár), 1985/5. 22-27. p.

Czére Béla: Születés és halál: a teremtés látomása. K. Gy.: Asszonyságok díja. = Új Írás, 1985/9. (szeptember) 87-91. p.

Cs. Szabó László: A züllött hajós. = – – : Őrzők. Esszék. Bp. 1985, Magvető. 533-550. p.

Csendes Csaba: Krúdy kocsmája. = Észak-Magyarország (Miskolc), 1985. március 16. 9. p.

Eőry Vilma: Elbeszélői nézőpont, kompozíció és stílus. = Műhelymunkák a nyelvészet és a társadalomtudományok köréből. I. 1985. november. MTA Nyelvtudományi Intézet. 7-29. p.

Fehér Béla: Krúdy Gyula első pesti lakásai – Gyöngytyúk utca 13. = Magyar Nemzet, 1985. május 17. 7. p.

Fehér Béla: L. M. és Krúdy úr. Az eladott szerkesztőség. – A régi világ betűpálinkásai. = Magyar Nemzet, 1985/246. (október 19.) 9. p. – /247. (október 21.) 4. p.

Fülöp László: Jegyzetek Krúdy antropológiájáról. = Studia Litteraria (Debrecen), Tom. 23. 1985. 41-53. p.

(Gách) [Marianne]: A Primadonna kalandos élete. Krúdy regénye a képernyőn. = Film Színház Muzsika, 1985/30. (július 27.) 18-19. p.

Gáti Cilla: Krúdy és a Nyírség. A Nyírség és a nyíri dzsentri megjelenése Krúdy korai novelláiban. (Szakdolgozat.) Bp., 1985. 73 + 10 p.

Görömbei András: Vers és próza Nagy László művészetében. = 1985/7. 34-46. p.

Hajnal László Gábor: S nem lelé honját a hazában avagy Gyula úr üzenete, hogy maradjunk meg emberformájú embernek. = – – : „A júdásidő árvái...” Toronto, 1985. 90-96. p.

Hajdú Tibor: Krúdyról összevissza. = Élet és Irodalom, 1985/38. 9. p.

Krúdy Zsuzsa: Hozzászólás. = Élet és Irodalom, 1985/39. 2. p.

Kiss Károly: Krúdy Gyula. Pesti album. = Budapest, 1985/11. (október) 30. p.

Kiss Tamás: Krúdy világa. Legendák, titkok, emlékek nyomában. = – – : A főnix szárnya alatt. Bp. 1985, Szépirodalmi K. 77-82. p.

Kozocsa Sándor: Utószó. = Szindbád. Bp. 1985, Szépirodalmi K.

Kristó Nagy István: Pesti album. = Magyar Nemzet, 1985. október 28. 7. p.

Krúdy Zsuzsa: Hozzászólás. = Élet és Irodalom, 1985/39. 2. p.

Krúdy Zsuzsa: Hozzászólás. = Élet és Irodalom, 1985/48. 2. p.

Krúdy Zsuzsa: Krúdy ősei. = Élet és Irodalom, 1985/9. (március 1.) 2. p.

Láng István: Krúdy kapcsolatos mondatai (főleg A vörös postakocsi alapján). = Magyar Nyelvőr, 1985/1. (január-március) 36-47. p.

Lőkös István: Szindbád városában. = Népújság, 1985. szeptember 19. 4. p.

Lőkös István: Turgenyev-recepció Kelet-Közép-Európában. = Hevesi Szemle (Eger) 1985/1. 58-63. p.

Lőrinczy Huba: Bori Imre: Krúdy Gyula. = – – : Fénytörés. Válogatott bírálatok. Bp. 1985, Magvető. 96-110. p.

Lukács, John: Történetírás és regényírás-a múlt étvágya és íze. = Történelmi Szemle, 1985/2. 286-287. p.

Lukácsy András: Krúdy – új tükörben. = Magyar Hírlap, 1985. december 31. 9. p.

Miklóssy János: Krúdy – osztrák volt? = Élet és Irodalom, 1985/8. (február 22.) 9. p.

Nemeskürthy István: Magyarország lelkiismerete. K. Gy.: A tiszaeszlári Solymosi Eszter. = – – : Tűnődések történelemről, irodalomról. Bp. 1985, Magvető. 240-250. p.

Örkény István: A Krúdy-vita. = – – : Visszanézve. Arcképek, korképek. Bp. 1985, Szépirodalmi K. 73-76. p.

Panek Zoltán: Krúdy Gyula ezeregy szerelme. = – – : Kihagyott szívdobbanás. Bukarest, 1985, Kriterion. 109-113. p.

Rácz György: Krúdy Gyula: Asszonyságok díja. (Szakdolgozat.) Bp., 1985. 50 p.

Radnóti Zsuzsa: A drámaíró Krúdy Gyula és A vörös postakocsi. Egy eltűnt színdarab nyomában. = – – : Cselekvés-nosztalgia. Drámaírók színház nélkül. Bp. 1985, Magvető. 31-56. p.

Radnóti Zsuzsa: A drámaíró Krúdy Gyula és A vörös postakocsi. Egy eltűnt színdarab nyomában. = Színház, 1985/2. (február) 24-28. p.

Rónay Görgy: Őszi utazások a vörös postakocsin, Az útitárs, Boldogult úrfikoromban. = – – : A regény és az élet.  Bevezetés a 19-20. századi magyar regényirodalomba. 2. kiad. Bp. 1985. Magvető. 360-372. p.

Szörényi László: Krúdy Gyula. = Szegedy-Maszák Mihály et al.: Irodalom a gimnázium III. osztálya számára. 4. kiad. Bp. 1985, Tankönyvk. 294-296. p.

Szörényi László: Szöveggondozás—magyar módra. = Alföld (Debrecen), 1985/10. 63-72. p.

Udvarhelyi Dénes: Előszó. = Magyarország aranykertje. Bp. 1985, Móra K. 5-12. p.

Vaderna József: A bukfenc színei. = Dolgozók Lapja, 1985. szeptember 28. 8. p.

Veres József: Szindbád. = Magyar filmkalauz. Negyven év száz magyar nagyjátékfilmje. Szerk. Karcsai Kulcsár István–Veress József. Bp. 1985, Magyar Filmintézet-Magvető. 369-376. p.

Zay László: [Szindbád.] = Huszárik Zoltán. Bp. 1985. 78.

1986

– – : A vörös postakocsi Veszprémben. = Film Színház Muzsika, 1986/40. (október 4.) 23. p.

– – : Fényképes hír az óbudai Krúdy-ház felújításáról. = Esti Hírlap, 1986. július 30.

Angyalosi Gergely: A pastiche mint interpretáció – Márai Sándor: Szindbád hazamegy. = Literatura, 1986/1-2. 102-111. p.

B[arta]. A[ndrás].: Tájékoztató. = A XIX. század vizitkártyái. Portrék. Bp. 1986, Szépirodalmi K. 505-506. p. /Krúdy Gyula művei./

Bikácsy Gergely: N. N. Párizsban. = Élet és Irodalom, 1986/7. 6. p.

Bíró András: Krúdy /vers/. = Elkísérnek a csillagok. Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája. Bp. 1986, Antikva. 69-71. p.

Bodnár György: A „mese”, a novellaciklus és a Szindbád. = Literatura, 1986/1-2. 74-80. p.

Bori Imre: „Szentek és bolondok asztala.” K. Gy.: Irodalmi kalendárium. = 7 Nap (Szabadka), 1989. június 16.

Czére Béla: A Nyírség mitológiája. Krúdy Gyula Napraforgó című regénye. = Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza), 1986/2. (május) 218-228. p.

Czére Béla: Élet és halál mezsgyéjén. Krúdy Gyula Mit látott Vak Béla szerelemben és bánatban c. regényéről. = Forrás (Kecskemét), 1986/3. (március) 22-26. p.

Czére Béla: Két Krúdy-elemzés. A múlt századi Budapest poézise./Krúdy Hét bagoly című regényének időrétegei. – Középkori haláltánc./Krúdy felvidéki zsoldostörténetei. = Életünk (Szombathely), 1986/12. 1124-1134. p.

Czére Béla: Rezeda Kázmér romantikus szerepjátszása. = Palócföld (Salgótarján), 1986/4. 68-76. p.

Csáky Károly: Nógrádi tájak és hősök Krúdy Gyula műveiben. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 1986/2. 162-171. p.

Császtvay Tünde: Krúdy nagyvárosélménye. = Budapest, 1986/11. (november) 45-46. p.

Dérczy Péter: Szindbád és Esti Kornél. Műfaj, szerkezet, világkép. = Literatura, 1986/1-2. 81-94. p.

Elek Mihály: Krúdy emlékvers. = Elkísérnek a csillagok. Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája. Bp. 1986, Antikva. 79. p.

Fábián, László: Oltrepassare il tempo. Il film di Zoltán Huszárik. – Átmenni az időn. Huszárik Zoltán filmje. (Traduzione di Gábor Salusinszky – Salusinszky Gábor fordítása.) = La gazetta italo-ungherese/Olasz-magyar szemle, 1986/2. 66-74. p. Ill.

Fabó Kinga: Pluralitás és anekdotaforma. = Életünk (Szombathely), 1986/2. 149-158. p.

Felde Györgyi: Krúdy gyökerei. = Háttér, 1986/17. (szeptember-október) 64-65. p.

Fülöp László: Közelítések Krúdyhoz. Bp. 1986, Szépirodalmi K. 401 p.

Füst Milán: Emlékzés Krúdy Gyulára. = – – : Emlékezések és tanulmányok. 2. kiad. 1986, Magvető. 130-142. p.

Galsai Pongrác: Krúdy Gyula pohara. = Rakéta Regényújság, 1986/36. (szeptember 9.) 35. p.

Grezsa Ferenc: Fülöp László: Közelítések Krúdyhoz. = Alföld (Debrecen), 1986/12. 101-104. p.

Harmat Pál: Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis. A budapesti mélylélektani iskola iskola története, 1908-1983. Bern, 1986, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem.

Hegyi Béla: Krúdyval – a vámhatárokig. (Fülöp László: Közelítések Krúdyhoz.) = Élet és Irodalom, 1986/35. (augusztus 29.) 11. p.

Horváth György: Értékőrzés és rombolás. Premier előtti beszélgetés Kapás Dezső rendezővel. = Napló (Veszprém), 1986/238. (október 9.) 5. p.

Horváth György: Krúdy a veszprémi színpadon. A vörös postakocsi bemutatójáról. = Napló (Veszprém), 1986/246. (október 18.) 5. p.

Illés Sándor: K. Gy.: A törpe trombitás. = Könyv és Nevelés, 1986/2. 25-27. p.

Kiss György: Krúdy-könyv franciául. = Tükör, 1986/9.

Kompolthy Zsigmond [Bán Zoltán András]: A rejtőzködő főmű. Néhány szempont Krúdy Boldogult úrfikoromban című regényének elemzéséhez. = Életünk (Szombathely), 1986/2. 159-170. p.

Krúdy Zsuzsa: Krúdy Gyula Bécse. = Magyar Hírek, 1986/4. 14-15. p.

Krúdy Zsuzsa: Ősi fészkünk Nógrádban volt. Levél a Palócföld olvasóihoz. = Palócföld (Salgótarján), 1986/4. 77-79. p.

Kulin Ferenc: Krúdy Gyula Petőfi-élménye. = – – : Közelítések a reformkorhoz. Bp. 1986, Magvető. /Elvek és utak./ 282-304. p.

Lőkös István: A teljesebb Krúdy-kép felé. Fülöp László: Közelítések Krúdyhoz. = Napjaink (Miskolc), 1986/10. (október) 24-25. p.

Lukacs, John: Profles. The Sound of a Cello. = The New Yorker (San Antonio), 1986. december 1. 43-60. p.

L[ukácsy]. S[ándor]. K. Gy.: Magyar tükör. = Hungarológiai Értesítő, 1986/3-4. 110-111. p.

Mérei Ferenc: Azonosítás és szerepcsere az Arabs Szürkében. Implikált irodalmi mechanizmusok az irodalmi műben. = „…vett füvektől édes illatot.” Művészetpszichológia. Bp. 1986, Múzsák Közművelési Kiadó. 82-90. p.

Mészáros F. István: Krúdy Gyula álmai. = Könyvvilág, 1986/9. (szeptember) 10. p.

Mikes György: Új anekdotakincs. = Magyar Hírek, 1986/1. 20-21. p.

Nagy László: Szindbád /fakszimile/. = Huszárik Zoltán emlékkiállítás katalógusa. Bp. 1986, PIM.

Pálmai Kálmán: Fülöp László: Közelítések Krúdyhoz. = Kritika, 1986/11. (november) 32-33. p.

Pomogáts Béla: Két szökés. Nosztalgia és irónia a Szindbád-elbeszélésekben. = Literatura, 1986/1-2. 95-101. p.

Rainò, Nicola: Szindbád, le mille e una parola. – Szindbád, az ezeregy szó. =  La gazetta italo-ungherese/Olasz-magyar szemle, 1986/2. 48-55. p. Ill.

Róna Katalin: A vörös postakocsi. = Film Színház Muzsika, 1986/44. (november 1.) 3. p.

Rónainé Németh Judit: Krúdy Gyula: Szindbád második útja. (Szakdolgozat.) [Bp.], 1986. 94 p.

Sándor Rudolf: Epizódok Krúdy Gyula életéből (Krúdy Pál adatközlése). = Elkísérnek a csillagok. Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája. Bp. 1986, Antikva. 87-91. p.

Sebestyén György: A démonok kedvence. = – – : A lét háza. Bp. 1986, Gondolat. 293-308. p.

Simonyi Imre: Szindbád utolsó utazása. (Krúdy Gyula emlékezete.)Krúdy N° 1 – Krúdy N° 2. = – – : Különvélemény. Válogatott versek. Bp. 1986, Szépirodalmi K. 131-132. p., 323-324. p.

Simonyi Imre: Krúdy No 1., Krúdy No 2., A városi könyvtárban, Bánat. = Elkísérnek a csillagok.  Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája. Bp. 1986, Antikva. 9-11. p.

Somlyó Zoltán: Krúdy Gyula új könyve. (Szindbád ifjúsága.) = – – : Párbaj és kultúra. Válogatott publicisztikák. Bp. 1986, Magvető. 398-399. p.

(stuber) [Andrea]: Próbán Veszprémben. „A világnak tündökölni kell.”. = Film Színház Muzsika, 1986/41. (október 11.) 12. p.

Stuber Andrea: A vörös postakocsi. Veszprémi Petőfi Színház. = Új Tükör, 1986/45. 2-3. p.

Szémann Béla: Utaztunk a vörös postakocsin. = Vasárnapi Hírek, 1986/41. (október 12.) 10. p.

Szepesi Attila: Krúdy. = Tiszatáj, 1986/4. (április) 18. p.

Szíj Rezső: Mata János (1907-1944). = A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1986. Szerk. Gazda László. Debrecen, 1987, Déri Múzeum. 405-481. p. /A Debreceni Déri Múzeum kiadványai 65./

Szilvágyi Irén: Krúdy Gyula a földosztásról és a termelőszövetkezetek alakulásáról 1919-ben. = Mezőgazdasági és élelmiszeripari könyvtárosok tájékoztatója, 1986/1. 46-53. p.

Takács István: Szindbád utolsó kikötője. = Népszava, 1986. március 14. 6. p.

Tamási Orosz János: Szindbád nyomában. = Elkísérnek a csillagok. Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája. Bp.  1986, Antikva. 182. p.

Tanácskozás Krúdy és Kosztolányi prózájáról. = Hungarológiai Közlemények (Újvidék), 1986/4(69). (december)
Bori Imre: Szabó Szindbád élete és halálai. 285-293. p.
Bodnár György: A „mese”, a novellaciklus és a Szindbád. 295-300. p.
Dérczy Péter: Szindbád és Esti Kornél. Műfaj, szerkezet, világkép. 301-312. p.
Pomogáts Béla: Két szökés. Nosztalgia és irónia a Szindbád-elbeszélésekben. 313-318. p.
Juhász Erzsébet: A Purgatórium című Szindbád-regény metaforikus jelentése. 319-327. p.
Angyalosi Gergely: A pastiche mint interpretáció – Márai Sándor: Szindbád hazamegy. 329-346. p.

Tarján Tamás: Könyvszemle. (K. Gy.: A XIX. század vizitkártyái.) = Népszabadság, 1986/224. (szeptember 23.) 7. p.

Végh György: (Krúdy Gyula.) = – – : A gonosz angyal. Önéletrajzi jegyzetek 1939-1942. Bp. 1986, Magvető. 201-214. p.

1987

– – : Bevezető tanulmány. = Gyula Krudi izbrannoe. Moszkva, 1987, Hudozsesztvennaja Literatura.

– – : Intézeti hírek – 1986. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1987-88/5-6. 770. p.

– – : Krúdy-művek filmen és tévében. = M. K. 1987. VII.

Ady Endre: Krúdy Gyula könyve. A vörös postakocsi. = – – : Művészeti írások. Bp. 1987, Kossuth K. /Esztétikai Kiskönyvtár./ 268-270. p.

Alexa Károly: K. Gy.: Pesti album. = Hungarológiai Értesítő, 1987/3-4. 88. p.

Baránszky-Jób László: A művészeti érték világa. Bp. 1987, Magvető.
Szempontok a Krúdy-jelenség megközelítéséhez. 310-333. p.
Az életmű vallomása. 394-414. p.

Barta András: Krúdy Gyula. Czére Béla monográfiája. = Magyar Nemzet, 1987. június 22. 6. p.

Barta András: Krúdyról, Bródyról. = Élet és Irodalom, 1987/46. (november 13.) 2. p.

B[arta]. A[ndrás].: Tájékoztató. = Egy krónikás könyvéből. Portrésorozatok, emlékezések. Bp. 1984, Szépirodalmi K. 581. p. /Krúdy Gyula művei./

Béládi Miklós: Krúdy Gyula. = – – : Arcképvázlatok. Békéscsaba, 1987, Új Aurora Kk. /Új Aurora füzetek./ 47-50. p.

Beregi Tivadar: Deux classiques de la littérature hongroise, Gyula Krúdy et Gyula Illyés. = – – : Sur le chemin de l’immortalité. 2. Littérature et art dans le monde. Paris, 1987,  323-329. p.

Bikácsi László: A szécsényi réten. = Élet és Irodalom, 1987/23. (június 5.) 2. p.

Bogdán László: Vendégünk: Krúdy. = A Hét, 1987/20. 7. p.

Bólya Péter: A velőscsont. = Budapest, 1987/10. (október) 36. p.

Cavaglià, Gianpiero: Gli eroi dei miraggi. La parabola del romanzo ungherese dal Millenario alla Repubblica dei Consigli. Bologna, 1987, Capelli.
La sintesi lirica: Gyula Krúdy. Sindbad il marinaio. 113-123. p.
La sintesi fra tradizione e modernitá. 123-129. p.
Uno sguardo sulla Santa Ungheria. 129-136. p.
Il romanzo malinconico: „Il girasole.” 136-140. p.
Dopo una guerra perduta si devono scrivere commedie. 141 -144. p.

Czére Béla: Krúdy Gyula. Bp. 1987, Gondolat. 341 p. 32 t. /Nagy magyar írók./

Cs. Szabó Mária: A képalkotás tendenciája Krúdy Gyulának N. N című kisregényében. = Magyar Nyelvőr, 1987/4. (október-december) 413-425. p.

Cservenyák László–Mező András: Nyíregyháza története. Nyíregyháza, 1987, 318 p. /Nyíregyházi kiskönyvtár 15./

Csizner Ildikó: A titokzatos utazók. Krúdy-bemutató Veszprémben, Remenyik-premier Nyíregyházán. = Színház, 1987/2. (február) 11-17. p. Ill.

Fabó Kinga: Pluralitás és anekdotaforma. (Krúdy prózapoétikája.) = – – : A határon. Bp. 1987, Magvető. 96-113. p. /JAK füzetek 31./

Fülöp László: Modernizált anekdotizmus. K. Gy.: Boldogult úrfikoromban. = – – : Realizmus és korszerűség. 20. századi magyar regényírók. Bp. 1987, Tankönyvkiadó. 181-224., 318-319. p. /Műelemzések kiskönyvtára./

Halász Péter: Krúdy. = Amerikai Magyar Népszava, 1987. március 27. 11-12. p.

Honffy Pál: Szindbád. = Magyartanítás, 1987/6. 264-282. p.

Illés Endre: Krúdy Gyula. = – – : Napfoltok. Bp. 1987, Magvető. 297-301. p.

János István: Fülöp László: Közelítések Krúdyhoz. Bp., 1986. = Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza), 1987/1. 116-119. p.

Jávor Ottó: Vitatkozó névadók. Budapest, 1987/6. (június) 23-24. p.

Kemény Gábor: Elemi kép – komplex kép – továbbszőtt kép. = Magyar Nyelvőr, 1987/2. 162-174. p.

Kerényi Károlyné: Járt-e Krúdy Szécsényben? = Élet és Irodalom, 1987/19. (május 8.) 9. p.

Kozma Dezső: Rezeda Kázmér szép élete. = Francia kastély. Történetek, kisregények. Kolozsvár, 1987, Dacia. 5-18. p.

Kozma Dezső: Fülöp László, Közelítések Krúdyhoz. Szépirodalom Könyvkiadó. Bp., 1986. 400 l. = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Kolozsvár), 1987/1. 89-90. p.

Krúdy Zsuzsa: Krúdy Bécse. = Hevesi Szemle (Eger), 1987/2. (április) 26-28. p.

Krúdy Zsuzsa: Krúdy Bródyról. = Élet és Irodalom, 1987/44. (október 30.) 2. p.

Krúdy Zsuzsa: Ősi fészkünk Nógrádban volt. = Élet és Irodalom, 1987/21. (május 22.) 2. p.

Kulcsár Szabó Ernő: Metaforikusság és elbeszélés. = – – : Műalkotás–szöveg–hatás. Bp. 1987, Magvető. 74–79. p.

Kutasi Kovács Lajos: Krúdy Gyulára emlékezve. = Amerikai Magyar Népszava, 1987. január 2.

Lantosné Réti Mária: Krúdy Szindbád-novelláinak szürrealista világa. = Válogatás a Tanárképző Főiskolai Kar diákköreinek dolgozataiból. 1987. 91-121. p.

Lőrinczy Huba: A legjobb irányokból. Fülöp László: Közelítések Krúdyhoz. = Palócföld (Salgótarján), 1987/6. 78-82. p.

Lukacs, John: A gordonka hangja. = Mozgó Világ, 1987/7. (július) 54-61. p.

Lukacs, John: Egy cselló hangja. = Valóság, 1987/5. 124-127. p.

Mák Ferenc: Szindbád-szonáta. Emlékezés Krúdy Gyula születésnapján. = 7Nap, 1987/42. 29. p.

Mohai V. Lajos: A kötetről. = A muskétás. Válogatott elbeszélések. 1987, Zrínyi K. /Zrínyi-zsebkönyvek./ 334-335. p.

Mohai V. Lajos: Írói életrajz és személyesség. Mikszáth, Szini és Krúdy Jókai-képéről. = Ezredvég, 1987. 173-180. p.

Molnár Gabriella: Színház – jelenidőben. Veszprémiek Budapesten. = Esti Hírlap, 1987/65. (március 18.) 2. p.

Molnár Zoltán Miklós: Egy Krúdy-szöveg vizsgálatához. (Szegény gyerekek a Szigeten.). = Magyar Nyelvőr, 1987/1. (január-március) 57-60. p.

Nagy István Attila: Hangulatok, színek, költőiség. K. Gy.: Duna mentén. = Magyartanítás, 1987/6. 282-286. p.

Nagy Miklós: Krúdy és Jókai. = – – : Virrasztók. Bp. 1987, Szépirodalmi K. 315-327. p.

Nemeskürty István: A vörös postakocsi elfeledett utasai. Egy radikális-baloldali költői kör Krúdy regényében. = Népszabadság, 1987/114. (május 16.) 15. p.

Pašiaková, Jaroslava: Krúdy Gyula (1878—1933). = – – : A magyar irodalom története 3. Bratislava, 1987, 116-120. p.

Praznovszky Mihály: Krúdy nyomában. = Élet és Irodalom, 1987/21. (május 22.) 2. p.

Ritter Aladár: A Tolnai-jelenség. Emlékezés az első modern képes hetilap megteremtőjére és életművére. = Jel-Kép, 1987/2. 105-115. p.

Szegedy-Maszák Mihály: Metaforikus szerkezet Kosztolányi Caligula és Krúdy Utolsó szivar az Arabs szürkénél című szövegében. = – – : „A regény, amint írja önmagát”. Elbeszélő művek vizsgálata. 2. kiad. Bp. 1987, Tankönyvkiadó. /Műelemzések kiskönyvtára./ 58-71. p.

Szörényi László: Bécs szimbolikus szerepe Krúdy műveiben. = Vigilia, 1987/6. (június) 416-424. p.

Vadász Ferenc: Hatvan éve a Margitszigeten. Krúdy Bródyról, Dénes Zsófiának. = Élet és Irodalom, 1987/43. (október 23.) 8. p.

Valentová, Anna: Dobrodružství pasivity. = Přiběhy Sindibádovy. Praha, 1987, Odeon. /Světová knihovna/ 261-266. p.

Vallaszky Dezső: Bothmer Jenő medvéje. Egy Krúdy-vizitkártya teljes rajzolatához. = Magyar Nemzet, 1987/46. 4. p.

Verasztó Antal: Elkísérnek a csillagok. A Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája. = Népújság (Eger?), 1987. március 7.

-y -s [Király Lajos?]: Krúdy csillagai. = Fővárosi Közmű, 1987. január 30.

1988

– – : Krúdy Gyula Várady Zsuzsához, 1916. július 21. = Óhajtott szép kincsecském! Szerelmes-levelesláda. Szerk. Szathmáry Éva. Bp. 1988, Móra.

– – : Krúdy-illusztrációk. = Olvasó Nép, 1988/38.

Antalffy Gyula: Szindbádnál Podolinban. = Rakéta Regényújság, 1988/50. (december 13.) 10-13. p.

Bényei József: Magasra csavart láng. Krúdy Gyula a magyar költészetben. Gyűjt., vál., szerk., bev., utószó, jegyzetek – – . Nyíregyháza, 1988, Szabolcs-Szatmár m. Tanács. 172 p. /Koszorú 1./

Bezeczky Gábor: Az ismétlődés szerepe Krúdy „mikszáthos” korszakában. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1987-88/4. 422-439. p.

Bodnár György: A „mese”, a regény és a novellaciklus: kitekintés. = – – : A „mese” lélekvándorlása. Bp. 1988, Szépirodalmi K. 178-180. p.

Borrelli, Rafaela: La simulazione dél discorso amoroso nei romanzi di Gyula Krúdy. = Rinascita, 1988/38. 20. p.

Cavaglià, Gianpiero: Jelfejtés. Krúdy Gyula és a pszichoanalízis. = La gazzetta italo-ungherese/Olasz-magyar szemle, 1988/1. 74-86. p.

Czine Mihály: K. Gy.: Egy krónikás könyvéből. = Népszava, 1988. március 12. 10. p.

Dérczy Péter: Krúdy elfelejtett regénytöredéke. = Literatura, 1987-88/1-2. 31-43. p.

Eszes Máté: [Krúdy.]= – – : Híres bajvívások, hírhedt párbajok. = Bp. 1988, Népszava. 103-105. p.

Fábri Anna.: Utószó. = Magyar Köztársaság Almanachja. Bp. 1988, Zrínyi.F. N.: Krúdy Zsuzsa: Apám, Szindbád. = Új Élet, 1988/22. 2. p.

Gajdó Tamás: Bárdos Artúr és az Új Színpad. = Színháztudományi Szemle 25. 1988. Magyar Színházi Intézet. 144-197. p.

Grúber Tünde: „Az élet álom.” Krúdy Gyuláról és két novelláskötetéről. (Szakdolgozat.) [Bp.], 1988. 47 p.

Hanák Péter: Látomás és révület: a tudat öncsalásai. = – – : A Kert és a Műhely. Bp. 1988, Gondolat. 165-169., 292-293. p.

Hegyi Gyula: Krúdy és a pszichoanalízis. = Magyar Hírlap, 1988/129. (május 31.) 5. p.

Imre Béla: Krúdy. = Kisalföld, 1988/253. (október 22.) 7. p.

Jakabffy Tamás: K. Gy.: Francia kastély. = Utunk (Kolozsvár), 1988/2. 4. p.

Kanizsa József: Szerelmem, Budapest (P. M. erkélyéről, Krúdy Gyulára gondolva). = A szókimondás évada. Szerk. Köves István. Bp. 1988, Krúdy Gyula Irodalmi Kör. 65-66. p.

Kántor Lajos: Olvassuk együtt. Szindbád a hídon. = Igaz Szó (Marosvásárhely), 1988/6. 556-558. p.

Kassai, György: Littérature et psychanalyse en Hongrie (1910-1940). = Hungarian Studies, 1988/2. 213-226. p.

Kemény Gábor: Életérzés és stílusforma Krúdy Gyula „bécsi” regényeiben. = Irodalomtörténet, 1987-88/3. 435-447. p.

Kiss Károly: A Krúdy-ház. = Budapest, 1988/6. (június) 32-35. p.

Koczkás Sándor: Utószó. = Rendes feltámadás. Fél évszázad elbeszélései (1900-1945). Vál., szerk. Hegedős Mária, Koczkás Sándor. 1-2. köt. Bp. 1988, Móra K. 2. köt. 317-330. p.

Könczöl Imre: Krúdy Gyulát… = – – : Várpalota rövid története. Várpalota, 1988, Krúdy Gyula Városi Könyvtár. 43. p.

Krúdy Zsuzsa: Apám, Szindbád. = Nógrád (Salgótarján), 1988. május 28.

Krúdy Zsuzsa: Bevezető. = Képes 7, 1988/52. 36-37. p.

Krúdy Zsuzsa: Sziget-lakók voltunk. = Budapest, 1988/8. (augusztus) 36. p.

Kutasi Kovács Lajos: Apám, Szindbád. Krúdy Zsuzsa könyve apjáról. = Amerikai Magyar Népszava, 1988. május 20. 15. p.

Lakatos Éva: Krúdy Álomábécéje a Tolnai Világlapjában. = Magyar Nemzet, 1988. július 12. 7. p.

Lőcsei Gabriella: Miként válik remekmű a leggyöngébb Krúdy-írásból? = Magyar Nemzet, 1988. március 23. 4. p.

Magyari Imre, D.: Krúdy Zsuzsa: Apám, Szindbád. = Budapest, 1988/8. (augusztus) 46. p.

Mohai V. Lajos: Szerkesztői jegyzetek. = Magyar Köztársaság Almanachja. Bp. 1988, Zrínyi.

Moreau, Jean-Luc: Préface. = Sindbad ou la nostalgie. Trad. Juliette Clancier. Paris-Arles, 1988, Unesco-Actés Sud. 9-25. p.

Nawrocki, Aleksander: Posłowie. = Krudy, Gyula: Sindbad. Warszawa, 1988, Almapress.

Rigó Béla: K. Gy.: Primadonna. = Könyvvilág, 1988/7. 32. p.

Simonyi Imre: Szindbád utolsó utazása. = A szókimondás évada. Szerk. Köves István. Bp. 1988, Krúdy Gyula Irodalmi Kör. 179-181. p.

Sz. Kürti Katalin: Fotótörténet – családtörténet. A Déri Múzeum fotótörténeti anyagáról és kiállításairól. = A fénykép mint műtárgy – országos szakmai konferencia Miskolcon, 1987. október 16-án. Szerk. Tarcai Béla. Miskolc, 1988, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság. 26-32. p.

Sz. Kürti Katalin: Fotótörténet – családtörténet. (Kiállítás a Déri Múzeumban.) = Fotóművészet, 1988/1. 27-31. p.

Szenteleky Kornél: Krúdy Gyula: Kánaán földje. = – – : Egy fáradt szív szerelmei. Újvidék, 1988, Forum, 333-334. p. /Hagyományaink 13./

Szőke Miklós Árpád: Krúdy. = A szókimondás évada. Szerk. Köves István. Bp. 1988, Krúdy Gyula Irodalmi Kör. 7. p.

Tisztelet Szindbádnak! = Budapest, 1988/10. (október)
Gyenes Tamás: Krúdy Gyula mellszobra. Csigó László felv. II. p.
Erki Edit: Ifj. Krúdy Gyula levele. 33. p. Ill.
Török Sándor: Vasárnapi beszélgetés ifjú Krúdy Gyulával arról, hogy Krúdy Gyulának az élete is műalkotás. 34-35. p. Ill.
D. Magyari Imre: Krúdy Zsuzsa: Apám, Szindbád. 36-37. p. Ill.
Márai Sándor: Krúdy. 38-39. p. Ill.
Kiss Károly: Krúdy és pályatársai. 40. p. Ill.
Simonyi Imre Szindbád utolsó utazása. 40. p.

Tornai József: Krúdy. = – – : Mezítláb, énekelve. Bp. 1988, Magvető. 182. p.

Tóth Ildikó: A Szigeti Séták. Kapcsolatok Krúdy Gyula folyóirata és szépprózája között. (Szakdolgozat.) [Bp., 1988]. 30 p.

Veres Péter: Festett király. = – – : Olvasónapló 1956-1969. Bp. 1988, Szépirodalmi K.

Voit Krisztina: Krúdy Gyula. = Tevan Andor levelesládájából. Vál., szerk., bev. – –. Bp. 1988, Gondolat.

1989

– – : Ady Endre éjszakái. Bp. 1989, Helikon. [Fülszöveg.]

– – : Hagyomány születik? Őszi elégia Krúdy szellemében. = Fővárosi Közmű, 1989/november.

– – : Krúdy Gyula. = Akadémiai Kislexikon. Bp. 1989, Akadémiai K. 1. köt. 1033. p.

– – : „Nyugat” und sein Kreis. – Biobibliographische Notizen. = „Nyugat” und sein Kreis 1908-1941. Szerk. Ugrin Aranka–Vargha Kálmán. Leipzig, 1989, Philip Reclam. 5-27. p., 436-473. p.

– – : Die rote Postkutsche. Bp.-Berlin, 1989, Corvina-Rütten&Loening. [Fülszöveg.]

Balázs Mihály: „...a gyermekkori őszök és az ifjúkori tavaszok...” Krúdy Gyula (1878-1933). = – – : Forrásvidék. Írók, költők gyermek- és ifjúkora. 1. köt. Bp. 1989, Tankönyvkiadó. 285-303. p.

Balázs Mihály: K. Gy.: Ahol a gyermekkori őszök és az ifjúkori tavaszok elrepültek felettem. = Köznevelés, 1989/16. 23-25. p.

B[arta]. A[ndrás].: Tájékoztató. = Irodalmi kalendárium. Írói arcképek. Bp. 1989, Szépirodalmi K. 663-664. p. /Krúdy Gyula művei./

Boldizsár Iván: Krúdy Fejér megyében. = – – : A lebegők. Bp. 1989, Magvető. 200-202. p.

Bori Imre: „Szentek és Bolondok asztala.” = 7Nap (Szabadka), 1989/24. 32. p.

Buschmann, Jörg: Nachwort. = Krúdy, Gyula: Die rote Postkutsche. (Deutsch von György Sebestyén.) Bp./Wien-Hamburg/Berlin, 1989, Corvina/Zsolnay/Rütten & Loening.  417-428. p.

Czine Mihály: Dûla Krudi. Vdali ot sovremennikov. (1965). = Pisateli Vengrii. 1989. 98-114. p.

Csáky Károly: Nógrádi tájak és hősök Krúdy Gyula műveiben. = – – : Szülőföldi vallomások. Pozsony, 1989, Madách Könyv- és Lapkiadó. 36-56. p.

Csányi Erzsébet: A regény mint mutatvány. Krúdy Gyula Asszonyságok díja c. regényének metanyelve. = Új Symposion (Újvidék), 1989/7-8. 46-48. p.

Dobai Péter: Krúdy Gyula a Margit-szigetről Óbudára költözik, meghalni. = Élet és Irodalom, 1989/51-52. (december 22.) 28. p.

E[ndrődi]. Sz[abó]. E[rnő].: Egy krónikás könyvéből. = Hungarológiai Értesítő, 1989/3-4. 406-407. p.

Fábri Anna: A sajtó alá rendezésről.Utószó. = Ady Endre éjszakái. Bp. 1989, Helikon. Ill. 156-157., 159-168. p.

Földesi József: Krúdy a Kéhliben. = Új Tükör, 1989/1. 22. p.

Gyimesi László: A szókimondás évada. = Fővárosi Közmű, 1989. április 13.

Gyuris Gyula: Szindbád feltámadása. Irodalmi délután Krúdy Gyula emlékére. = Fővárosi Közmű, 1989. március 3.

Halász Előd: Trauerhaus und rote Lateme. Eine Symbolparallele bei Werfel und Krúdy. = Pannónia, 1989/4. 10-14. p.

Hatvany Lajos–Gink Károly: Beszélő házak és tájak. Bp. 1989, Officina Nova.
Gedő Lipót karikatúrája. 513. p.
Bródy András: Krúdy emlékek. 514-516. p.
Kellér Andor: Krúdy Gyula lakásai. 517-521. p.

Hegedűs Géza: Utószó. = Traumbuch. Bp. 1989, Corvina.

J. Soltész Katalin: Krúdy Gyula névadása. = Magyar Nyelvőr, 1989/4. (szeptember-december) 452-464. p.

K. J.: Krúdy Emlékérem az alapító tagoknak. = Óbuda, 1989/április.

Kapornaky Gyula: A szókimondás évada. = Vas Népe (Szombathely), 1989. június 21.

Kelecsényi László: Séta Krúdy Gyulával. = Magyar Nemzet, 1989. július 15.

Kisgyörgy Réka: Kor- és helyrajzi térkép Szindbád halálának és feltámadásainak vidékéről. = Szindbád. Bukarest, 1989, Kriterion. 699-707. p.

Kolozsvári Grandpierre Emil: Változatok Krúdyra. = – – : Eretnek esszék. Bp. 1989, Magvető. 289-294. p.

Kompolthy Zsigmond [Bán Zoltán András]: Kísértet-csárdás, avagy Lehullt csillag fénye. = Mozgó Világ, 1989/2. 43-69. p.

Kővágó Sarolta: Utószó. = Kapudöntögetők. Szépirodalmi válogatás a forradalmak kora és a magyar szocialista avantgarde dokumentumaiból. Bp. 1989, Népszava. 236-244 p.

Krúdy Zsuzsa: A dunántúli nagymama. = Horizont (Veszprém), 1989/1. 74-75. p.

Krúdy Zsuzsa: Gasztronómia. = Élet és Irodalom, 1989/11. (március 17.) 2. p.

Krúdy Zsuzsa: Mayerling. = Élet és Irodalom, 1989/5. (február 3.) 9. p.

Nemeskürthy István: A vörös postakocsi elfeledett utasai. = Látkép a hegyről. A Nagy Lajos Irodalmi Társaság antológiája. Szerk. Kristó Nagy István–Molnár Géza. Bp. 1989, Magvető. 378-390. p.

Perneczky Géza: Magyar regények/Egy krónikás könyvéből/. = Magyar Nemzet, 1989. augusztus 5.

Pomogáts Béla: Utószó. = Meddig tart még? Magyar írók történelmi elbeszélései. Vál. Czére Béla. Bp. 1989, Népszava. /Híres könyvek./

Sbarcea, George: Emlékeim erdélyi magyar írókról. = Magyar Nemzet, 1989. szeptember 16. 9 p.

Simonyi Imre: Ősz, 1939. = Élet és Irodalom, karácsonyi szám, 1989/51-52. (december 22.) 12. p.

Szávai János: Krúdy (1878-1933). = – – : Introduclion à la littérature hongroise. Paris-Bp. 1989, Jean Maisonneuve-Akadémiai K. 104-106. p.

Székely András: K. Gy.: Ady Endre éjszakái. =  Új Tükör, 1989/18. 2. p.

Sziráky Judit: Töltött libacomb Krúdy módra. = Élet és Irodalom, 1989/51-52. (december 22.) 28. p.

Szőnyei Tamás: Óbuda! Szindbád legutolsó utazása. = Magyar Ifjúság, 1989/1.

Szörényi László: „Múltaddal valamit kezdeni”. Bp. 1989, Magvető. /JAK füzetek 45./
„A szent hazának képe. ” Őstörténet és epika Zrínyitől Krúdyig. 208-221., 286-288. p.
Bécs szimbolikus szerepe Krúdy műveiben. 222-229., 288-295. p.

Szörényi László: Bevezetés a delfinológiába (2). Krúdy Gyula. = 2000, 1989/július. 52-54. p.

(Szüts): Egy irodalmi műhely. = Szabad Föld, 1989. május 2.

Takács [István]: Hol járt itt Krúdy? = Népszava, 1989. október 21. 11. p.

Tanulmányok a századforduló stílustörekvéseiről. Szerk. Fábián Pál–Szathmári István. Bp. 1989, Tankönyvkiadó.
Eőry Vilma: A Szindbád-novellák stílusa. 261-272. p.
Porkoláb Judit: A „tél” kulcsszó szerepe néhány Krúdy-regényben. 273-288. p.
Raisz Rózsa: Mondatszerkezeti jellemzők gyakorisági vizsgálata Petelei-, Kaffka- és Krúdy-novellákban. 317-338. p.

Thúróczy Kamill: A 10-es és 20-as évek nevelési viszonyainak képe Krúdy Gyula publicisztikai írásaiban. = Budapesti Nevelő, 1989/1. 18-23. p.

Tóth Lajos-Udvarhelyi Dénes: Utószó és jegyzetek. = Rózsa Sándor. Bp.-Ungvár-Pozsony, 1989, Móra-Kárpáti-Madách.

Tudósítónktól: A szókimondás évada. = Magyar Hírlap, 1989. április 13.

Vajda Sándor: = – – : Budapest tegnap. Bp. 1989, Gondolat.

Varannai Aurél: (Krúdy Gyula.) = – – : Toll és bilincs. Bp. 1989, Gondolat. 167-168. p.

Wilson, Samuel: John Lukacs: Budapest 1900. (A Historical Portrait of a City and Its Culture.) = Hungarian Studies, 1989/2. 256-258. p.