1985-1989


1985

– – : Álmosköny. = Álmosköny. – Tenyérjóslások könyve. 10. bőv. kiad. Bp. 1985, Szépirod. Kk. [Fülszöveg]

– – : Magyarország aranykertje. = Magyarország aranykertje. Bp. 1985, Móra F. Kk. [Fülszöveg]

Antal Gábor: Dinnyés Lajos a Brasilban. = Ország-Világ, 1985/37. (szeptember 11.) 10-11. p.

Bánszki István: Krúdy „irodalmi tárlata” A vörös postakocsi című regényben. = Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis, Tom. 12. 1985. 31-39. p.

Barta András: A festett király. Gosztonyi János drámája a Gyulai Várszínházban. = Magyar Nemzet, 1985/187. (augusztus 10.) 8. p.

Barta András Az álomlátó Krúdy. = Álmoskönyv. – Tenyérjóslások könyve. 10. bőv. kiad. Bp. 1985, Szépirodalmi K. 563-588. p.

Barta András: Hazatérhet-e Szindbád? = Élet és Irodalom, 1985/46. 9. p.

B[arta]. A[ndrás].: Kis Krúdy-szótár.Tájékoztató. = Pesti album. Publicisztikai írások. 1919-1933. Bp. 1985, Szépirodalmi K. /Krúdy Gyula művei./ 569-570. p.

Bodnár Iván: Hozzászólás. = Élet és Irodalom, 1985/50. 2. p.

Bodnár Iván: Krúdy a mostoha? = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1985/287. (december 7.) Hétvégi melléklet, 10. p.

Czére Béla: Az idő költője. Krúdy világképe. = Új Írás, 1985/1. (január) 87-91. p.

Czére Béla: Szindbád hajóján. = Somogy (Kaposvár), 1985/5. 22-27. p.

Czére Béla: Születés és halál: a teremtés látomása. Krúdy Gyula: Asszonyságok díja. = Új Írás, 1985/9. (szeptember) 87-91. p.

Csáky Károly: Gáspár Imre élete és munkássága. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 1985/3. 248-258. p.

Csendes Csaba: Krúdy kocsmája. = Észak-Magyarország (Miskolc), 1985. március 16. 9. p.

Durkó Mátyás: A debreceni Alföldi Magvető Könyvkiadó tevékenysége, eredményei, tanulságai. = Debreceni Szemle (Debrecen), 1985/2. 103-104. p.

Eőry Vilma: Elbeszélői nézőpont, kompozíció és stílus. = Műhelymunkák a nyelvészet és a társadalomtudományok köréből. I. 1985. november. MTA Nyelvtudományi Intézet. 7-29. p.

Fehér Béla: Krúdy Gyula első pesti lakásai – Gyöngytyúk utca 13. = Magyar Nemzet, 1985/114. (május 17.) 7. p.

Fehér Béla: L. M. és Krúdy úr. Az eladott szerkesztőség.A régi világ betűpálinkásai. = Magyar Nemzet, 1985/246. (október 19.) 9. p., /247. (október 21.) 4. p.

Fülöp László: Jegyzetek Krúdy antropológiájáról. = Studia Litteraria (Debrecen), Tom. 23. 1985. 41-53. p.

(Gách) [Marianne]: A Primadonna kalandos élete. Krúdy regénye a képernyőn. = Film Színház Muzsika, 1985/30. (július 27.) 18-19. p.

Gáti Cilla: Krúdy és a Nyírség. A Nyírség és a nyíri dzsentri megjelenése Krúdy korai novelláiban. (Szakdolgozat.) Bp. 1985. 73 + 10 p.

Hajnal László Gábor: S nem lelé honját a hazában avagy Gyula úr üzenete, hogy maradjunk meg emberformájú embernek. = – – : „A júdásidő árvái...” Toronto, 1985. 90-96. p.

Hajdú Tibor: Krúdyról összevissza. = Élet és Irodalom, 1985/38. 9. p.

Hámori Balázs: Krúdyval Ausztriában. = Népszabadság, 1985/123. (május 28.) 6. p.

J. J.: Krúdy úr kocsiján. = Kisalföld (Győr), 1985/112. (május 15.) 4. p.

Karádi Éva: Lukács, Fülep és a magyar szellemtudományi iskola. = Magyar Filozófiai Szemle, 1985/1-2. 1-55. p.

Karinthy Ferenc: Recordare (napló, II., befejező rész). = Kortárs, 1985/3. 26. p.

Kemény Gábor: A nyelvi kép mint stíluseszköz Krúdy Gyula prózájában. Kandidátusi értekezés. Kézirat. Bp. 1985.

Kiss Károly: Krúdy Gyula. Pesti album. = Budapest, 1985/11. (október) 30. p.

Kiss Tamás: Krúdy világa. Legendák, titkok, emlékek nyomában. = – – : A főnix szárnya alatt. Bp. 1985, Szépirodalmi K. 77-82. p.

Koltai Ágnes: Hevesi, az újságíró. = Film Színház Muzsika, 1985/23. (június 8.) 28. p.

Kovács Zsuzsa: Krúdy, Gyula: La carozza cremisi. (A vörös postakocsi) = Hungarológiai Értesítő, 1985/3-4. 105. p.

Kozocsa Sándor: Utószó. = Szindbád. Bp. 1985, Szépirodalmi K.

Kristó Nagy István: Pesti album. Krúdy Gyula kis írásai. = Magyar Nemzet, 1985/253. (október 28.) 7. p.

Krúdy Zsuzsa: Hozzászólás. = Élet és Irodalom, 1985/39. 2. p.

Krúdy Zsuzsa: Hozzászólás. = Élet és Irodalom, 1985/48. 2. p.

Krúdy Zsuzsa: Krúdy ősei. = Élet és Irodalom, 1985/9. (március 1.) 2. p.

Láng István: Krúdy kapcsolatos mondatai (főleg A vörös postakocsi alapján). = Magyar Nyelvőr, 1985/1. (január-március) 36-47. p.

Lantosné Réti Mária: Szürrealista elemek Krúdy Gyula Szindbád novelláiban. Szakdolgozat. Bp. 1985, ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar. 33, [4] fol.

Lengyel András: A magyar „írói rend” összetétele 1922-ben. = Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, Tom. 22. Szeged, 1985, JATE BTK. 81-93. p.

Lőkös István: Szindbád városában. = Népújság, 1985. szeptember 19. 4. p.

Lőkös István: Turgenyev-recepció Kelet-Közép-Európában. = Hevesi Szemle (Eger) 1985/1. 58-63. p.

Lőrinczy Huba: Bori Imre: Krúdy Gyula. = – – : Fénytörés. Válogatott bírálatok. Bp. 1985, Magvető. 96-110. p.

Lukács, John: Történetírás és regényírás-a múlt étvágya és íze. = Történelmi Szemle, 1985/2. 286-287. p.

Lukácsy András: Krúdy – új tükörben. = Magyar Hírlap, 1985/306. (december 31.) 9. p.

Lukácsy Sándor: Kincsásás XXVI. A magyar nép aranypénzei. = Kortárs, 1985/10. 76. p.

Magyari Imre, D.: Van-e haszna az ablakmélyedéseknek? Beszélgetés a PEN Klubról Kéry Lászlóval, a Magyar PEN alelnökével. = Magyar Ifjúság, 1985/48. (november 29.) 24. p.

Marton Gábor: Figurák a vidéki világvárosból. Krúdy Gyula: Pesti album. = Népszabadság, 1985/211. (szeptember 9.) 7. p.

Miklóssy János: Krúdy – osztrák volt? = Élet és Irodalom, 1985/8. (február 22.) 9. p.

Müller Magda, B.: A Szindbád című film fotói. = – – : Filmgyári capriccio. Bp. 1985, MTI Foto. [35., 51., 57.] p.

Nemeskürthy István: Magyarország lelkiismerete. A tiszaeszlári Solymosi Eszter. = – – : Tűnődések történelemről, irodalomról. Bp. 1985, Magvető. 240-250. p.

Örkény István: A Krúdy-vita. = – – : Visszanézve. Arcképek, korképek. Bp. 1985, Szépirodalmi K. 73-76. p.

Panek Zoltán: Krúdy Gyula ezeregy szerelme. = – – : Kihagyott szívdobbanás. Esszék. Bukarest, 1985, Kriterion Kk. 109-113. p.

Rácz György: Krúdy Gyula: Asszonyságok díja. (Szakdolgozat.) Bp., 1985. 50 p.

Radnóti Zsuzsa: A drámaíró Krúdy Gyula és A vörös postakocsi. Egy eltűnt színdarab nyomában. = – – : Cselekvés-nosztalgia. Drámaírók színház nélkül. Bp. 1985, Magvető. 31-56. p.

Radnóti Zsuzsa: A drámaíró Krúdy Gyula és A vörös postakocsi. Egy eltűnt színdarab nyomában. = Színház, 1985/2. (február) 24-28. p.

Rónay Görgy: A regény és az élet.  Bevezetés a 19-20. századi magyar regényirodalomba. 2. kiad. Bp. 1985, Magvető.
Őszi utazások a vörös postakocsin. 360-381. p.
Az útitárs. 373-378. p.
Boldogult úrfikoromban. 378-381. p.

Sárközy Péter: Irodalmunk külföldi barátja: Gianpiero Cavaglià professzor. = Új Tükör, 1985. február 3.

Sipos, Gyula: Préface. = Krúdy, Gyula: N. N. Paris, 1985, L'Harmattan.

(Szabó): A levesfőzés királya. = Magyar Nemzet, 1985/185. (augusztus 8.) 8. p.

(Szabó): Kártyakaland Siófokon. = Magyar Nemzet, 1985/102. (május 3.) 10. p.

Szabó József: Lovagias „kilépő”. = Magyar Nemzet, 1985/144. (június 21.) 10. p.

Szabó László, Cs.: A züllött hajós. = – – : Őrzők. Esszék. Bp. 1985, Magvető. 533-550. p.

Szörényi László: Krúdy Gyula. = Szegedy-Maszák Mihály et al.: Irodalom a gimnázium III. osztálya számára. 4. kiad. Bp. 1985, Tankönyvk. 294-296. p.

Szörényi László: Szöveggondozás—magyar módra. = Alföld (Debrecen), 1985/10. 63-72. p.

Tarján Tamás: Könyvszemle. = Népszabadság, 1985/177. (július 30.) 7. p.

Udvarhelyi Dénes: Előszó. Bibliográfia. = Magyarország aranykertje. Bp. 1985, Móra K. 5-12. és 253-255. p.

Urbán Nagy Rozália: Kalmár János bemutatkozása. = Népszava, 1985/32. (február 8.) 6. p.

Vaderna József: A bukfenc színei. = Dolgozók Lapja (Komárom), 1985/228. (szeptember 28.) 8. p.

Vargha Kálmán: Szabó Ede (1925–1985) = Irodalomtörténeti Közlemények, 1985/2. 258. p.

Veress József: Szindbád. = Magyar filmkalauz. Negyven év száz magyar nagyjátékfilmje. Szerk. Karcsai Kulcsár István–Veress József. Bp. 1985, Magvető Könyvkiadó–Magyar Filmintézet. 369-376. p.

Zákonyi Ferenc: Hviezdoslav „a Balaton költője”? = Magyar Nemzet, 1985/71. (március 26.) 10. p.

1986

– – : A vörös postakocsi Veszprémben. = Film Színház Muzsika, 1986/40. (október 4.) 23. p. (Badacsonyi Éva felv.)

– – : Five important Series of Books on Hungarian Culture, Published in Yugoslavia. = Hungarian Studies, 1986/2. 308-313. p.

– – : Új épületegyüttes... = Esti Hírlap, 1986/177. (július 30.) 4. p.

Alexa Károly: Für Ausländer – über Gyula Krúdy. = Bücher aus Ungarn, 1984/2. 7-10. p.

Angyalosi Gergely : A pastiche mint interpretáció - Márai Sándor: Szindbád hazamegy. = Hungarológiai Közlemények (Újvidék), 1986/69. (december) 329-346. p.

Angyalosi Gergely: A pastiche mint interpretáció – Márai Sándor: Szindbád hazamegy. = Literatura, 1986/1-2. 102-111. p.

Antal Gábor: (A Szindbád c. filmben.) = – – : Dajka Margit. Bp. 1986, Múzsák. 89-91. p.

Baránszky Jób László: A Márai-probléma. = Vigilia, 1986/11. (november) 819-825. p.

Barna Márta: Veszendő varázs. Beszélgetés Tóth Jánossal. = Film Színház Muzsika, 1986/31. (augusztus 2.) 15. p.

B[arta]. A[ndrás].: Tájékoztató. = A XIX. század vizitkártyái. Portrék. Bp. 1986, Szépirodalmi K. /Krúdy Gyula művei./ 505-506. p.

Bata Imre: Új Krúdy-könyv Debrecenből. Fülöp László: Közelítések Krúdyhoz. = Népszabadság, 1986/101. (április 30.) 7. p.

(b[araksó]. e[rzsébet].): Hová lett Krúdy szivarja? Forgatáson a tévéstábbal. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1986/146. (június 23.) 2. p.

Bezeczky Gábor: Fülöp László: Közelítések Krúdyhoz. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1986/4. 470-472. p.

Bikácsy Gergely: N. N. Párizsban. = Élet és Irodalom, 1986/7. 6. p.

Bíró András: Krúdy /vers/. = Elkísérnek a csillagok. Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája. Bp. 1986, Antikva. 69-71. p.

Bodnár György: A „mese”, a novellaciklus és a Szindbád. = Literatura, 1986/1-2. 74-80. p.

Bodnár István: Fülöp László: Közelítések Krúdyhoz. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1986/139. (június 14.) 10. p.

Bori Imre: Válaszok Gartner Éva kérdéseire. = Irodalomtörténet, 1986/2. 483-498. p.

Czére Béla: A Nyírség mitológiája. Krúdy Gyula Napraforgó című regénye. = Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza), 1986/2. (május) 218-228. p.

Czére Béla: Élet és halál mezsgyéjén. Krúdy Gyula Mit látott Vak Béla szerelemben és bánatban c. regényéről. = Forrás (Kecskemét), 1986/3. (március) 22-26. p.

Czére Béla: Két Krúdy-elemzés. A múlt századi Budapest poézise. Krúdy Hét bagoly című regényének időrétegei. – Középkori haláltánc. Krúdy felvidéki zsoldostörténetei. = Életünk (Szombathely), 1986/12. 1124-1134. p.

Czére Béla: Rezeda Kázmér romantikus szerepjátszása. = Palócföld (Salgótarján), 1986/4. 68-76. p.

Csáky Károly: Nógrádi tájak és hősök Krúdy Gyula műveiben. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 1986/2. 162-171. p.

Császtvay Tünde: Krúdy nagyvárosélménye. = Budapest, 1986/11. (november) 45-46. p.

Cseres Tibor: Perbeszédek és párbeszédek. Bp. 1986, Szépirodalmi Kk.
A világ és Krúdy világa. 208-212. p.
Álmok világa. 213-217. p.

Dérczy Péter: Szindbád és Esti Kornél. Műfaj, szerkezet, világkép. = Literatura, 1986/1-2. 81-94. p.

Elek Mihály: Krúdy emlékvers. = Elkísérnek a csillagok. Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája. Bp. 1986, Antikva. 79. p.

Fábián, László: Oltrepassare il tempo. Il film di Zoltán Huszárik. – Átmenni az időn. Huszárik Zoltán filmje. (Traduzione di Gábor Salusinszky – Salusinszky Gábor fordítása.) = La gazetta italo-ungherese–Olasz-magyar szemle, 1986/2. 66-74. p. Ill. (Olasz és magyar nyelven.)

Fabó Kinga: Pluralitás és anekdotaforma. = Életünk (Szombathely), 1986/2. 149-158. p.

(f[ehér]. b[éla].): Új Krúdy-regény. = Magyar Nemzet, 1986/159. (július 8.) 4. p.

Felde Györgyi: Krúdy gyökerei. = Háttér, 1986/17. (szeptember-október) 64-65. p.

Fülöp László: Közelítések Krúdyhoz. Bp. 1986, Szépirodalmi K. 401 p.

Füst Milán: Emlékzés Krúdy Gyulára. = – – : Emlékezések és tanulmányok. 2. kiad. 1986, Magvető. 130-142. p.

Galsai Pongrác: Krúdy Gyula pohara. = Rakéta Regényújság, 1986/36. (szeptember 9.) 35. p.

Garai Gábor: A Rác-fürdőben. = Budapest, 1986/1-2. (január-február) 76. p.

Grezsa Ferenc: Fülöp László: Közelítések Krúdyhoz = Alföld (Debrecen), 1986/12. 101-104. p.

Harmat Pál: Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis. A budapesti mélylélektani iskola iskola története, 1908-1983. Bern, 1986, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem.

Hegyi Béla: Krúdyval – a vámhatárokig. (Fülöp László: Közelítések Krúdyhoz.) = Élet és Irodalom, 1986/35. (augusztus 29.) 11. p.

Horváthy György: Értékőrzés és rombolás. Premier előtti beszélgetés Kapás Dezső rendezővel. = Napló (Veszprém), 1986/238. (október 9.) 5. p.

Horváthy György: Krúdy a veszprémi színpadon. A vörös postakocsi bemutatójáról. = Napló (Veszprém), 1986/246. (október 18.) 5. p.

Illés Sándor: K. Gy.: A törpe trombitás. = Könyv és Nevelés, 1986/2. 25-27. p.

Kemény Gábor: A nyelvi kép mibenléte és befogadásának mechanizmusa az újabb stilisztikai elméletek tükrében. = Nyelvtudományi Közlemények 88. köt., 1986/1-2. 39-86. p.

Kiss György: Krúdy-könyv franciául. = Új Tükör, 1986/9. (március 2.) 26. p.

Kompolthy Zsigmond [Bán Zoltán András]: A rejtőzködő főmű. Néhány szempont Krúdy Boldogult úrfikoromban című regényének elemzéséhez. = Életünk (Szombathely), 1986/2. 159-170. p.

Kovacs, Lorand: N.N., de Gyula Krúdy (L'Harmattan). = La Nouvelle Revue Française (Paris), 1986 n° 400. (május 2.) 115-116. p.

Krúdy Zsuzsa: Krúdy Gyula Bécse. = Magyar Hírek, 1986/4. (február 26.) 14-15. p. (A 14. után három oldallal a 15.!)

Krúdy Zsuzsa: Ősi fészkünk Nógrádban volt. Levél a Palócföld olvasóihoz. = Palócföld (Salgótarján), 1986/4. 77-79. p.

Kulin Ferenc: Krúdy Gyula Petőfi-élménye. = – – : Közelítések a reformkorhoz. Bp. 1986, Magvető. /Elvek és utak./ 282-304. p.

Livius: Mi a „krúdyzás” és mit jelent „elkrúdyzni a tárgytól?” = Katolikus Magyarok Vasárnapja (Youngstown, Ohio), 1986/22. (június 1.) 7. p.

L. S.: Gyula: Magyar tükör. = Hungarológiai Értesítő, 1986/3-4. 110-111. p.

Lőkös István: A teljesebb Krúdy-kép felé. Fülöp László: Közelítések Krúdyhoz. = Napjaink (Miskolc), 1986/10. (október) 24-25. p.

Lukacs, John: Profles. The Sound of a Cello. = The New Yorker (San Antonio), 1986. december 1. 43-60. p.

Lukácsy Sándor: Irodalmi gyorsfényképek. = Új Írás, 1986/6. 104-112. p.

L[ukácsy]. S[ándor].: Krúdy Gyula: Magyar tükör. = Hungarológiai Értesítő, 1986/3-4. 110-111. p.

Magyari Imre, D.: A XIX. század vizitkártyái. = Magyar Ifjúság, 1986/37. (szeptember 12.) 7. p.

Mérei Ferenc: Azonosítás és szerepcsere az Arabs Szürkében. Implikált irodalmi mechanizmusok az irodalmi műben. = „…vett füvektől édes illatot.” Művészetpszichológia. Bp. 1986, Múzsák Közművelési Kiadó. 82-90. p.

Mészáros F. István: Krúdy Gyula álmai. = Könyvvilág, 1986/9. (szeptember) 10. p.

Mikes György: Új anekdotakincs. = Magyar Hírek, 1986/1. (január 15.) 20-21. p.

Nagy László: Szindbád /fakszimile/. = Huszárik Zoltán emlékkiállítás katalógusa. Bp. 1986, PIM.

Páll Géza: Látogatóban Katona Béla Krúdy-kutatónál. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1986/181. (augusztus 2.) Hétvégi melléklet, 7. p.

Pálmai Kálmán: Fülöp László: Közelítések Krúdyhoz. = Kritika, 1986/11. (november) 32-33. p.

Petrőczi Éva: Szindbád. = Napjaink (Miskolc), 1986/10. (október) 24. p.

Pomogáts Béla: Két szökés. Nosztalgia és irónia a Szindbád-elbeszélésekben. = Literatura, 1986/1-2. 95-101. p.

Rainò, Nicola: Szindbád, le mille e una parola. – Szindbád, az ezeregy szó. =  La gazetta italo-ungherese/Olasz-magyar szemle, 1986/2. 48-55. p. Ill.

Róna Katalin: A vörös postakocsi. = Film Színház Muzsika, 1986/44. (november 1.) 3. p. (Sipos Géza felv.)

Rónainé Németh Judit: Krúdy Gyula: Szindbád második útja. (Szakdolgozat.) [Bp.], 1986. 94 p.

Sándor Rudolf: Epizódok Krúdy Gyula életéből (Krúdy Pál adatközlése). = Elkísérnek a csillagok. Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája. Bp. 1986, Antikva. 87-91. p.

Sebestyén György: A démonok kedvence. = – – : A lét háza. Bp. 1986, Gondolat. 293-308. p.

Simonyi Imre: Különvélemény. Válogatott versek. Bp. 1986, Szépirodalmi K. 445 p.
Szindbád utolsó utazása. (Krúdy Gyula emlékezete.) 131-132. p.
Krúdy N° 1 – Krúdy N° 2. 323-324. p.

Simonyi Imre: Krúdy No 1., Krúdy No 2., A városi könyvtárban, Bánat. = Elkísérnek a csillagok.  Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája. Bp. 1986, Antikva. 9-11. p.

Sipos Béla: Barangolás Krúdy nyomában. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1986/252. (október 25.) 11. p.

Somlyó Zoltán: Krúdy Gyula új könyve. (Szindbád ifjúsága.) = – – : Párbaj és kultúra. Válogatott publicisztikák. Bp. 1986, Magvető. 398-399. p.

(stuber) [Andrea]: „A világnak tündökölni kell.” Próbán Veszprémben. = Film Színház Muzsika, 1986/41. (október 11.) 12. p. (Sipos Géza felv.)

Stuber Andrea: A vörös postakocsi. Veszprémi Petőfi Színház. = Új Tükör, 1986/45. 2-3. p.

Szabó Iván: Krúdy Gyula portréja. (Fotó: Soproni Béla vagy Fecske András.) = Képes Újság, 1986/15. (április 12.) 17. p.

Szémann Béla: Utaztunk a vörös postakocsin. = Vasárnapi Hírek, 1986/41. (október 12.) 10. p. [2. félév 0]

Szepesi Attila: Krúdy. = Tiszatáj (Szeged), 1986/4. (április) 18. p.

Szilvágyi Irén: Krúdy Gyula a földosztásról és a termelőszövetkezetek alakulásáról 1919-ben. = Mezőgazdasági és élelmiszeripari könyvtárosok tájékoztatója, 1986/1. 46-53. p.

Szörényi László: Bécs szimbolikus szerepe Krúdy Gyula műveiben. A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Bécs, 1986. szeptember 1-5. (Ld. 1991. évi kiadást)

Takács István: Szindbád utolsó kikötője. = Népszava, 1986/62. (március 14.) 6-7. p.

Tamási Orosz János: Szindbád nyomában. = Elkísérnek a csillagok. Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája. Bp.  1986, Antikva. 182. p.

Tanácskozás Krúdy és Kosztolányi prózájáról. = Hungarológiai Közlemények (Újvidék), 1986/4(69). (december)
Bori Imre: Szabó Szindbád élete és halálai. 285-293. p.
Bodnár György: A „mese”, a novellaciklus és a Szindbád. 295-300. p.
Dérczy Péter: Szindbád és Esti Kornél. Műfaj, szerkezet, világkép. 301-312. p.
Pomogáts Béla: Két szökés. Nosztalgia és irónia a Szindbád-elbeszélésekben. 313-318. p.
Juhász Erzsébet: A Purgatórium című Szindbád-regény metaforikus jelentése. 319-327. p.
Angyalosi Gergely: A pastiche mint interpretáció – Márai Sándor: Szindbád hazamegy. 329-346. p.
Gerold László: A hűtlen hívség elve és szerepe az Esti Kornél-novellákban. 347-354 p.
Utasi Csaba: Az Esti Kornél és a viszonylagosság. 355-359. p.

Tarján Tamás: Könyvszemle. K. Gy.: A XIX. század vizitkártyái. = Népszabadság, 1986/224. (szeptember 23.) 7. p.

Végh György: A gonosz angyal. Önéletrajzi jegyzetek 1939-1942. Bp. 1986, Magvető. 667 p.
Sokszor tűnődtem „írói alkatom”-ról. 201-202. p.
Kiben lehet meg barátaim közül az Emlékezés adománya-átka? 203-205. p.
Elképzelésem a memoárról. Egy kalap alatt: Montaigne, Saint-Simon és Krúdy. 205-209. p.
Egy Proust-mondatról. Már nem volna szabad halogatnom a verseskötetem „tető alá hozását”. 209-212. p.
Proust és Krúdy mondatairól. A tanulmányíró Kosztolányiról. 213-214. p.

1987

– – : Bevezető tanulmány. = Gyula Krudi izbrannoe. Moszkva, 1987, Hudozsesztvennaja Literatura.

– – : Intézeti hírek – 1986. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1987-88/5-6. 770. p.

– – : Krúdy-művek filmen és tévében. = M. K. 1987. VII.

– – : Újabb Krúdy-mű. = Esti Hírlap, 1987/193. (augusztus 18.) [2.] p.

Ady Endre: Krúdy Gyula könyve. A vörös postakocsi. = – – : Művészeti írások. Bp. 1987, Kossuth K. /Esztétikai Kiskönyvtár./ 268-270. p.

A. L.: Itt futottak hajdanán az őszi versenyek. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1987/251. (október 24.) 8. p.

Alexa Károly: K. Gy.: Pesti album. = Hungarológiai Értesítő, 1987/3-4. 88. p.

Baránszky-Jób László: A művészeti érték világa. Bp. 1987, Magvető.
Szempontok a Krúdy-jelenség megközelítéséhez. 310-333. p.
Az életmű vallomása. 394-414. p.

Barta András: Krúdy Gyula. Czére Béla monográfiája. = Magyar Nemzet, 1987/145. (június 22.) 6. p.

Barta András: Krúdyról, Bródyról. = Élet és Irodalom, 1987/46. (november 13.) 2. p.

B[arta]. A[ndrás].: Tájékoztató. = Egy krónikás könyvéből. Portrésorozatok, emlékezések. Bp. 1987, Szépirodalmi K. /Krúdy Gyula művei./ 581. p.

Béládi Miklós: Krúdy Gyula. = – – : Arcképvázlatok. Szubjektív válogatás a szerzőnek a Magyar Rádióban 1967-1980 között elhangzott könyvismertetéseiből. Szerk. Filadelfi Mihály. Békéscsaba, 1987, Új Aurora Kk. /Új Aurora füzetek./ 47-50. p.

Beregi, Théodore [Tivadar]: Deux classiques de la littérature hongroise, Gyula Krúdy et Gyula Illyés. = – – : Sur le chemin de l’immortalité. 2. Littérature et art dans le monde. Paris, 1987,  323-329. p. [MTA Kvtban]

Bikácsi László: A szécsényi réten. = Élet és Irodalom, 1987/23. (június 5.) 2. p.

Bogdán László: Vendégünk: Krúdy. = A Hét (Marosvásárhely), 1987/20. (május 14.) 7. p.

Bólya Péter: A velőscsont. = Budapest, 1987/10. (október) 36. p.

Cavaglià, Gianpiero: Gli eroi dei miraggi. La parabola del románzo ungherese dal Millenario alla repubblica dei Consigli. Bologna, 1987.
La sintesi lirica: Gyula Krúdy. Sindbad il marinaio. 113-123. p.
La sintesi fra tradizione e modernita. 123-129. p.
Uno sguardo sulla Santa Ungheria. 129-136. p.
Il romanzo malinconico: „Il girasole.” 136-140. p.
Dopo una guerra perduta si devono scrivere commedie. 141 -144. p.

Czére Béla: Krúdy Gyula. Bp. 1987, Gondolat. 341 p. 32 t. /Nagy magyar írók./

Cservenyák László–Mező András: Nyíregyháza története. Nyíregyháza, 1987, 318 p. /Nyíregyházi kiskönyvtár 15./

Csizner Ildikó: A titokzatos utazók. Krúdy-bemutató Veszprémben, Remenyik-premier Nyíregyházán. = Színház, 1987/2. (február) 11-17. p. (MTI fotó – Ilovszky Béla és Csutkay Csaba felv.)

d[alos]éel[ászló]: Mária szeme. – Krúdy. = Film Színház Muzsika, 1987/31. (augusztus 1.) 23. p.

Erdély Miklós és Antal István beszélgetése a „Verzió”-ról. = Filmvilág, 1987/szeptember. 48. p. [év 0]

Fabó Kinga: Pluralitás és anekdotaforma. (Krúdy prózapoétikája.) = – – : A határon. Bp. 1987, Magvető. 96-113. p. /JAK füzetek 31./

Fülöp László: Modernizált anekdotizmus. K. Gy.: Boldogult úrfikoromban. = – – : Realizmus és korszerűség. 20. századi magyar regényírók. Bp. 1987, Tankönyvkiadó. 181-224., 318-319. p. /Műelemzések kiskönyvtára./

Halász Péter: Krúdy. = Amerikai Magyar Népszava, 1987. március 27. 11-12. p.

Honffy Pál: Szindbád. = Magyartanítás, 1987/6. 264-282. p.

Horváthy Gy[örgy].: „Nem volt nehéz megszeretnem Krúdyt...” Beszélgetés Elena Szeropovával, az Aranyidő főszereplőjével. = Napló (Veszprém), 1987/148. (június 25.) 5. p.

H. V.: Aranyidő. = Napló (Veszprém), 1987/148. (június 25.) 5. p.

Illés Endre: Krúdy Gyula. = – – : Napfoltok. Bp. 1987, Magvető. 297-301. p.

János István: Fülöp László: Közelítések Krúdyhoz. = Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza), 1987/1. 116-119. p.

Kabdebó Lóránt: Bevezetés a Krúdy-világba. (Czére Béla: Krúdy Gyula. Gondolat.) = Könyvvilág, 1987/1. (január) 8. p.

Karádi Zsolt: Czére Béla: Krúdy Gyula. = Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza), 1987/4. 509-512. p.

Kemény Gábor: Elemi kép – komplex kép – továbbszőtt kép. = Magyar Nyelvőr, 1987/2. 162-174. p.

Kerényi Károlyné: Járt-e Krúdy Szécsényben? = Élet és Irodalom, 1987/19. (május 8.) 9. p.

Kozma Dezső: Rezeda Kázmér szép élete. = Francia kastély. Történetek, kisregények. Kolozsvár, 1987, Dacia. 5-18. p.

Kozma Dezső: Fülöp László, Közelítések Krúdyhoz. Szépirodalom Könyvkiadó. Bp., 1986. 400 l. = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Kolozsvár), 1987/1. 89-90. p.

Krúdy Zsuzsa: Ismerősömet megseprűzték. Krúdy Gyula kiadatlan elbeszélése. Közli – –. = Grimasz, 1987/1. 2-3. p.

Krúdy Zsuzsa: Krúdy Bécse. = Hevesi Szemle (Eger), 1987/2. (április) 26-28. p.

Krúdy Zsuzsa: Krúdy Bródyról. = Élet és Irodalom, 1987/44. (október 30.) 2. p.

Krúdy Zsuzsa: Ősi fészkünk Nógrádban volt. = Élet és Irodalom, 1987/21. (május 22.) 2. p.

Kulcsár Szabó Ernő: Metaforikusság és elbeszélés. = – – : Műalkotás–szöveg–hatás. Bp. 1987, Magvető. 74–79. p.

Kutas József: A századforduló jellegzetes szerepei Krúdy Gyula „Hét bagoly” című művében. Szakdolgozat. Bp. 1987, ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar. 55, [4] fol.

Kutasi Kovács Lajos: Krúdy Gyulára emlékezve. = Amerikai Magyar Népszava, 1987. január 2.

Lantosné Réti Mária: Krúdy Szindbád-novelláinak szürrealista világa. = Válogatás a Tanárképző Főiskolai Kar diákköreinek dolgozataiból. Szerk. Madarászné Marossy Ágnes. Bp. 1987, ELTE Tudományos Diákköri Tanács. /Tudományos diákköri füzetek 17./ 91-121. p.

Lőcsei Gabriella: Aranyidő. = Magyar Nemzet, 1987/171. (július 22.) 4. p.

Lőrinczy Huba: A legjobb irányokból. Fülöp László: Közelítések Krúdyhoz. = Palócföld (Salgótarján), 1987/6. 78-82. p.

Lukacs, John: A gordonka hangja. = Mozgó Világ, 1987/7. (július) 54-61. p.

Lukacs, John: Egy cselló hangja. = Valóság, 1987/5. 124-127. p.

Magyari Imre, D.–Harmati János képriportja: Toll, tinta, könyv. = Magyar Ifjúság, 1987/22. (május 29.) 32-33. p.

Mák Ferenc: Szindbád-szonáta. Emlékezés Krúdy Gyula születésnapján. = 7Nap, 1987/42. (október 16.) 29. p.

Mohai V. Lajos: A kötetről. – Jegyzetek. = A muskétás. Válogatott elbeszélések. 1987, Zrínyi K. /Zrínyi-zsebkönyvek./ 334-335. és 337. p.

Mohai V. Lajos: Írói életrajz és személyesség. Mikszáth, Szini és Krúdy Jókai-képéről. = Ezredvég, 1987. 173-180. p.

Molnár Gabriella: Színház – jelenidőben. Veszprémiek Budapesten. = Esti Hírlap, 1987/65. (március 18.) 2. p.

Molnár Zoltán Miklós: Egy Krúdy-szöveg vizsgálatához. (Szegény gyerekek a Szigeten.) = Magyar Nyelvőr, 1987/1. (január-március) 57-60. p.

Nagy István Attila: Hangulatok, színek, költőiség. Duna mentén. = Magyartanítás, 1987/6. 282-286. p.

Nagy Lajos: Leány egy Krúdy-novellából. [Kisplasztika] = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1987/132. (június 6.) 8. p.

Nagy Miklós: Krúdy és Jókai. = – – : Virrasztók. Bp. 1987, Szépirodalmi K. 315-327. p.

Nemeskürty István: A vörös postakocsi elfeledett utasai. Egy radikális-baloldali költői kör Krúdy regényében. = Népszabadság, 1987/114. (május 16.) 15. p.

Pašiaková, Jaroslava: Krúdy Gyula (1878–1933). = – – : A magyar irodalom története 3. Bratislava, 1987, 116-120. p.

Praznovszky Mihály: Krúdy nyomában. = Élet és Irodalom, 1987/21. (május 22.) 2. p.

Szabó Annamária, Cs.: A képalkotás tendenciája Krúdy Gyulának N. N című kisregényében. = Magyar Nyelvőr, 1987/4. (október-december) 413-425. p.

Szegedy-Maszák Mihály: Metaforikus szerkezet Kosztolányi Caligula és Krúdy Utolsó szivar az Arabs szürkénél című szövegében. = – – : „A regény, amint írja önmagát”. Elbeszélő művek vizsgálata. 2. kiad. Bp. 1987, Tankönyvkiadó. /Műelemzések kiskönyvtára./ 58-71. p.

Szörényi László: Bécs szimbolikus szerepe Krúdy műveiben. = Vigilia, 1987/6. (június) 416-424. p.

Tamás István: Ismét Krúdy. = Új Tükör, 1987/31. (augusztus 2.) 31. p.

Tamási Orosz János: Czére Béla könyvéről. = Népszava, 1987/180. (augusztus 1.) 10. p.

Vadász Ferenc: Hatvan éve a Margitszigeten. Krúdy Bródyról, Dénes Zsófiának. = Élet és Irodalom, 1987/43. (október 23.) 8. p.

Valentová, Anna: Dobrodružství pasivity. = Přiběhy Sindibádovy. Praha, 1987, Odeon. /Světová knihovna/ 261-266. p.

Vallaszky Dezső: Bothmer Jenő medvéje. Egy Krúdy-vizitkártya teljes rajzolatához. = Magyar Nemzet, 1987/46. (február 24.) 4. p.

Vathy Zsuzsa: Pesti ismerőseim – Mira, kalapban. = Képes 7, 1987/9. (február 28.) 45. p.

Verasztó Antal: Elkísérnek a csillagok. A Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája. = Népújság (Eger?), 1987. március 7.

-y -s [Király Lajos?]: Krúdy csillagai. = Fővárosi Közmű, 1987. január 30.

1988

– – : Krúdy Gyula születésének 110. évfordulóján... = Magyar Nemzet, 1988/257. (október 27.) 7. p.

– – : Krúdy Gyula Várady Zsuzsához, 1916. július 21. = Óhajtott szép kincsecském! Szerelmes-levelesláda. Szerk. Szathmáry Éva. Bp. 1988, Móra.

– – : Krúdy-illusztrációk. = Olvasó Nép, 1988/38.

(a.): A Budapest új, októberi számában... = Magyar Nemzet, 1988/257. (október 27.) 7. p.

Antalffy Gyula: Szindbádnál Podolinban. = Rakéta Regényújság, 1988/50. (december 13.) 10-13. p.

Berecz Miklós: Szindbád bevonult. Jegyzetek Krúdy Gyula: A muskétás című kötetéről. = Honvédségi Szemle, 1988/2. 108-109. p.

Bezeczky Gábor: Az ismétlődés szerepe Krúdy „mikszáthos” korszakában. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1987-88/4. 422-439. p.

Bodnár György: A „mese”, a regény és a novellaciklus: kitekintés. = – – : A „mese” lélekvándorlása. Bp. 1988, Szépirodalmi K. 178-180. p.

Borrelli, Rafaela: La simulazione dél discorso amoroso nei romanzi di Gyula Krúdy. = Rinascita, 1988/38. 20. p.

Cavaglià, Gianpiero: Jelfejtés. Krúdy Gyula és a pszichoanalízis. = La gazzetta italo-ungherese/Olasz-magyar szemle, 1988/1. 74-86. p.

Czine Mihály: Egy krónikás könyvéből. = Népszava, 1988/61. (március 12.) 10. p.

Csontos Magda: Postakocsik sorozatban. Rádiójegyzet. = Új Tükör, 1988/40. (október 2.) 30. p.

Dérczy Péter: Krúdy elfelejtett regénytöredéke. = Literatura, 1987-88/1-2. 31-43. p.

Eszes Máté: Honatyák és zsurnaliszták a páston. = – – : Híres bajvívások, hírhedt párbajok. = Bp. 1988, Népszava. 103-105. p.

Fábri Anna.: Utószó. = Magyar Köztársaság Almanachja. [Hasonmás kiad. 1918.] Bp. 1988, Zrínyi. 109-118. p.

F. N.: Krúdy Zsuzsa: Apám, Szindbád. = Új Élet, 1988/22. 2. p.

Fazekas László, B.: A vörös postakocsi. = Film Színház Muzsika, 1988/40. (október 1.) 21. p.

Fehér Béla: Botrány a Honvéd-menházban. = Magyar Nemzet, 1988/32. (február 8.) 8. p.

Gábor Csilla: Jegyzetlapok a peregrinációs irodalomról. (Gondolatok a könyvtárban) = Korunk (Kolozsvár), 1988/10. 793-79. p.

Gajdó Tamás: Bárdos Artúr és az Új Színpad. = Színháztudományi Szemle, 1988. (25.) 144-197. p.

Grúber Tünde: „Az élet álom.” Krúdy Gyuláról és két novelláskötetéről. (Szakdolgozat.) [Bp.], 1988. 47 p.

Honffy Pál: Huszárik Zoltán: Szindbád. = Gyürey Vera– – – : Chaplintől Mihalkovig. Bp. 1988, Tankönyvkiadó. 315-353. p., [15.] t.

Hanák Péter: Látomás és révület: a tudat öncsalásai. = – – : A Kert és a Műhely. Bp. 1988, Gondolat. 165-169., 292-293. p.

Hegyi Gyula: Krúdy és a pszichoanalízis. Megjelent a Magyar-Olasz Szemle legújabb száma. = Magyar Hírlap, 1988/129. (május 31.) 5. p.

Imre Béla: Krúdy. = Kisalföld (Győr), 1988/253. (október 22.) 7. p.

Jakabffy Tamás: Szindbád, az átutazó. = Utunk (Kolozsvár), 1988/2. (január 8.) 4. p.

Juhász Erzsébet: Az Osztrák–Magyar Monarchia válságélménye a magyar, a délszláv és az osztrák-német irodalomban. = Hungarológiai Közlemények (Újvidék), 1988/74-75. 101-111. p.

Kanizsa József: Szerelmem, Budapest (P. M. erkélyéről, Krúdy Gyulára gondolva). = A szókimondás évada. Szerk. Köves István. Bp. 1988, Krúdy Gyula Irodalmi Kör. 65-66. p.

Kántor Lajos: Olvassuk együtt. Szindbád a hídon. = Igaz Szó (Marosvásárhely), 1988/6. 556-558. p.

Kassai, György: Littérature et psychanalyse en Hongrie (1910-1940). = Hungarian Studies, 1988/2. 213-226. p.

Kemény Gábor: Életérzés és stílusforma Krúdy Gyula „bécsi” regényeiben. = Irodalomtörténet, 1987-88/3. 435-447. p.

Kiss Károly: A Krúdy-ház. = Budapest, 1988/6. (június) 32-35. p.

Koczkás Sándor: Utószó. = Rendes feltámadás. Fél évszázad elbeszélései (1900-1945). Vál., szerk. Hegedős Mária, Koczkás Sándor. 1-2. köt. Bp. 1988, Móra K. 2. köt. 317-330. p.

Kolláth Adrienn: Rádió – vidéken. = Debreceni Szemle (Debrecen), 1988/2. 119. p.

Könczöl Imre: Krúdy Gyulát… = Várpalota rövid története. Várpalota, 1988, Krúdy Gyula Városi Könyvtár. 43. p.

Krúdy Zsuzsa: Apám, Szindbád. [2. kiad.] Bp. 1988, Táltos. 311 p. 8 t.

Krúdy Zsuzsa: Apám, Szindbád. = Nógrád (Salgótarján), 1988/127. (május 28.) [7.] p.

Krúdy Zsuzsa: [Bevezető.] = Képes 7, 1988/52. (december 24.) 36. p.

Krúdy Zsuzsa: Sziget-lakók voltunk. = Budapest, 1988/8. (augusztus) 36. p.

Kutasi Kovács Lajos: Apám, Szindbád. Krúdy Zsuzsa könyve apjáról. = Amerikai Magyar Népszava, 1988. május 20. 15. p.

Kürti Katalin, Sz.: Fotótörténet – családtörténet. A Déri Múzeum fotótörténeti anyagáról és kiállításairól. = A fénykép mint műtárgy – országos szakmai konferencia Miskolcon, 1987. október 16-án. Szerk. Tarcai Béla. Miskolc, 1988, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság. 26-32. p.

Kürti Katalin, Sz.: Fotótörténet – családtörténet. (Kiállítás a Déri Múzeumban.) = Fotóművészet, 1988/1. 27-31. p.

Lakatos Éva: Krúdy Álomábécéje a Tolnai Világlapjában. = Magyar Nemzet, 1988. július 12. 7. p.

Lőcsei Gabriella: Miként válik remekmű a leggyöngébb Krúdy-írásból? = Magyar Nemzet, 1988/70. (március 23.) 4. p.

Lukacs, John: (Gyula Krúdy.) = – – : Budapest 1900. A Historical Portrait of a City and Its Culture. New York, 1988, Weidenfeld & Nicolson. 160-161. p.

Magasra csavart láng. Krúdy Gyula a magyar költészetben. Gyűjt., vál., szerk., bev., utószó, jegyz. Bényei József. Nyíregyháza, 1988, Szabolcs-Szatmár m. Tanács V. B. Tud. Koord. Biz. 173 p. /Koszorú 1./

Magyari Imre, D.: Krúdy Zsuzsa: Apám, Szindbád. = Budapest, 1988/8. (augusztus) 46. p.

Mátyás István: Az életmű fölényes ismeretében. Czére Béla: Krúdy Gyula. = Forrás (Kecskemét), 1988/4. sz. 85-36. p.

Mohai V. Lajos: A szerkesztő jegyzete. = Magyar Köztársaság Almanachja. [Hasonmás kiad. 1918.] Bp. 1988, Zrínyi. 119-122. p.

Moreau, Jean-Luc: Préface. = Sindbad ou la nostalgie. Trad. Juliette Clancier. Paris-Arles, 1988, Unesco-Actés Sud. 9-25. p.

Móser Zoltán: „Lehullott a rezgőnyárfa levele” I-II. (Zenei, népzenei emlékek Krúdy Gyula műveiben). = Előadások a rádióban. 1988.

Nawrocki, Aleksander: Posłowie. = Sindbad. Warszawa, 1988, Almapress.

(perényi): Napraforgó. = Magyar Nemzet, 1988/233. (szeptember 29.) 12. p.

Rigó Béla: Könyvjelző – kamaszoknak. (Primadonna.) = Könyvvilág, 1988/7. [31.] p.

Ritter Aladár: Déli postás. = Esti Hírlap, 1988/197. (augusztus 19.) [4.] p.

Sbărcea, George: Mit kaptam az erdélyi magyar íróktól. = Magyar Nemzet, 1988/84. (április 9.) 9. p.

Simonyi Imre: Szindbád utolsó utazása. = A szókimondás évada. Szerk. Köves István. Bp. 1988, Krúdy Gyula Irodalmi Kör. 179-181. p.

Szenteleky Kornél: Krúdy Gyula: Kánaán földje. = – – : Egy fáradt szív szerelmei. Újvidék, 1988, Forum. /Hagyományaink 13./ 333-334. p.

Szőke Miklós Árpád: Krúdy. = A szókimondás évada. Szerk. Köves István. Bp. 1988, Krúdy Gyula Irodalmi Kör. 7. p.

Tamás István: Kosztolányi-vízió. = Új Tükör, 1988/42. (október 16.) 31. p.

Tisztelet Szindbádnak! Budapest, 1988/10. (október)
Gyenes Tamás: Krúdy Gyula mellszobra. Csigó László felv. II. p.
Erki Edit: Ifj. Krúdy Gyula levele. 33. p. Ill.
Török Sándor: Vasárnapi beszélgetés ifjú Krúdy Gyulával arról, hogy Krúdy Gyulának az élete is műalkotás. 34-35. p. Ill.
D. Magyari Imre: „Nagyon szerettük egymást”. 36-37. p. Ill.
Márai Sándor: Krúdy. 38-39. p. Ill.
Kiss Károly: Krúdy és pályatársai. 40. p. Ill.
Simonyi Imre Szindbád utolsó utazása. 40. p.

Tóth Ildikó: A Szigeti Séták. Kapcsolatok Krúdy Gyula folyóirata és szépprózája között. (Szakdolgozat.) [Bp., 1988]. 30 p.

(vándor): Krúdy meséi. = Magyar Nemzet, 1988/309. (december 29.) 12. p.

Veres Péter: (Festett király.) = – – : Olvasónapló 1956-1969. Bp. 1988, Szépirodalmi K. 627. p.

Voit Krisztina: Krúdy Gyula. = Tevan Andor levelesládájából. Közreadja – – . Vál., szerk., bev., jegyz. – –. Bp. 1988, Gondolat. 202-255. p.

1989

– – : A szókimondás évada. = Magyar Hírlap, 1989/85. (április 13.) 7. p.

– – : Hagyomány születik? Őszi elégia Krúdy szellemében. = Fővárosi Közmű, 1989/november.

– – : Herzeleid und mörderische... = Die rote Postkutsche. (Deutsch von György Sebestyén.) Bp./Wien-Hamburg/Berlin, 1989, Corvina/Zsolnay/Rütten & Loening. Fülszöveg.

– – : Kövi Pál, ... = Magyar Nemzet, 1989/53. (március 3.) 4. p.

– – : Krúdy-emlékérem. = Szabad Föld, 1989/15. (április 11.) 7. p.

– – : Krúdy Gyula. = Akadémiai Kislexikon. Bp. 1989, Akadémiai K. 1. köt. 1033. p.

– – : Most ismét magyar író... = Szabad Föld, 1989/16. (április 18.) 13. p.

– – : „Nyugat” und sein Kreis. – Biobibliographische Notizen. = „Nyugat” und sein Kreis 1908-1941. Szerk. Ugrin Aranka–Vargha Kálmán. Leipzig, 1989, Philip Reclam. 5-27. p., 436-473. p.

– – : Piros fényben égtek... = Ady Andre éjszakái. Bp. 1989, Helikon. [Fülszöveg]

(a[ntal Gábor].) = Károlyi Mihály és az őszirózsás forradalom. = Magyar Nemzet, 1989/74. (március 29.) 4. p.

Balázs Mihály: „...a gyermekkori őszök és az ifjúkori tavaszok...” Krúdy Gyula (1878-1933). = – – : Forrásvidék. Írók, költők gyermek- és ifjúkora. Bp. 1989, Tankönyvkiadó. 284-303., 522-523. p.

Balázs Mihály: Krúdy Gyula: Ahol a gyermekkori őszök és az ifjúkori tavaszok elrepültek felettem. = Köznevelés, 1989/16. 23-25. p.

B[arta]. A[ndrás].: Tájékoztató. = Irodalmi kalendárium. Írói arcképek. Bp. 1989, Szépirodalmi K. /Krúdy Gyula művei./ 663-664. p.

Bezeczky Gábor: Krúdy a Szindbád előtt. Bölcsészdoktori értekezés. Bp. 1989, ELTE. 97 p.

Bodnár István: Magasra csavart láng. Krúdy Gyula a magyar költészetben. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1989/42. (február 18.) 10. p.

Bogyay Katalin: Sára Sándor, a Szindbád című film operatőre emlékezik. = – – : Dajka. Bp. 1989, Officina Nova. 54-55. p. B. Müller Magda felvételei.

Boldizsár Iván: Krúdy Fejér megyében. = – – : A lebegők. Bp. 1989, Magvető Kk. 200-202. p.

Bori Imre: „Szentek és Bolondok asztala.” = 7 Nap (Szabadka), 1989/24. (június 16.) 32. p.

Buschmann, Jörg Nachwort. = Die rote Postkutsche. (Deutsch von György Sebestyén.) Bp./Wien-Hamburg/Berlin, 1989, Corvina/Zsolnay/Rütten & Loening.  417-428. p.

Czine, Mihály: Dûla Krudi. Vdali ot sovremennikov. (1965). = Pisateli Vengrii. 1989. 98-114. p.

Csáky Károly: Nógrádi tájak és hősök Krúdy Gyula műveiben. = – – : Szülőföldi vallomások. Pozsony, 1989, Madách. 36-56. p.

Csányi Erzsébet: A regény mint mutatvány. Krúdy Gyula Asszonyságok díja c. regényének metanyelve. = Új Symposion (Újvidék), 1989/7-8. (283-284.) (július-augusztus) 46-48. p.

Dobai Péter: Krúdy Gyula a Margit-szigetről Óbudára költözik, meghalni. = Élet és Irodalom, 1989/51-52. (december 22.) 28. p.

E[ndrődi]. Sz[abó]. E[rnő].: Egy krónikás könyvéből. = Hungarológiai Értesítő, 1989/3-4. 406-407. p.

Engel Tevan István: Krúdy-illusztráció. = Világosság, 1989/1. (január) 50. p.

Erdődy Edit: Czére Béla: Krúdy Gyula. = Hungarológiai Értesítő, 1989/3-4. 334. p.

Fábri Anna: A sajtó alá rendezésről. – Utószó. = Ady Endre éjszakái. Bp. 1989, Helikon. 156-168. p. Ill.

Földesi József: Krúdy a Kéhliben. = Új Tükör, 1989/1. 22. p.

Gyimesi László: A szókimondás évada. = Fővárosi Közmű, 1989. április 13.

Gyuris Gyula: Szindbád feltámadása. Irodalmi délután Krúdy Gyula emlékére. = Fővárosi Közmű, 1989. március 3.

Halász Előd: Trauerhaus und rote Lateme. Eine Symbolparallele bei Werfel und Krúdy. = Pannónia, 1989/4. 10-14. p.

Hatvany Lajos–Gink Károly: Beszélő házak és tájak. Bp. 1989, Officina Nova.
Gedő Lipót karikatúrája. 513. p.
Bródy András: Krúdy emlékek. 514-516. p.
Kellér Andor: Krúdy Gyula lakásai. 517-521. p.

Hegedűs Géza: Utószó. = Traumbuch. Bp. 1989, Corvina.

Herceg János: A szépség varázslatában (Szenteleky Kornél ifjúkori írásairól). = Híd (Újvidék), 1989/1. 70-75. p.

Issues in Cognition and Social Representation. Eds. Antonio Fusco, Francesco Maria Battisti, Rosella Tomassoni. Milano, 1989, Angeli.
Part IV – Psychology of literature.
1. A Psychological Analysis on Miss Mallard by Gyula Krudy, by Antonio Fusco.
3. A Few Psychological observations about A White Raven on the Tower Bell by Gyula Krudy, by Rosella Tomassoni.
5. A Psychological Study of The Old Man in Search of Adventures by Gyula Krudy, by Rosella Tomassoni, Angela Palmieri.

K. J.: Krúdy Emlékérem az alapító tagoknak. = Óbuda, 1989/április.

Kelecsényi László: Séta Krúdy Gyulával. = Magyar Nemzet, 1989/164. (július 15.) 11. p.

Kisgyörgy Réka: Kor- és helyrajzi térkép Szindbád halálának és feltámadásainak vidékéről. = Szindbád. Bukarest, 1989, Kriterion. 699-707. p.

Kolozsvári Grandpierre Emil: Változatok Krúdyra. = – – : Eretnek esszék. Bp. 1989, Magvető. 289-294. p.

Kompolthy Zsigmond [Bán Zoltán András]: Kísértet-csárdás, avagy Lehullt csillag fénye. = Mozgó Világ, 1989/2. 43-69. p.

Korek Valéria: Az ibolyaillatú város. = Új Látóhatár (München), 1989/3. 397-

Kővágó Sarolta: Utószó. = Kapudöntögetők. Szépirodalmi válogatás a forradalmak kora és a magyar szocialista avantgarde dokumentumaiból. Bp. 1989, Népszava. 236-244 p.

Krúdy Zsuzsa: A dunántúli nagymama. = Horizont (Veszprém), 1989/1. 74-75. p.

Krúdy Zsuzsa: Gasztronómia. = Élet és Irodalom, 1989/11. (március 17.) 2. p.

Krúdy Zsuzsa: Mayerling. = Élet és Irodalom, 1989/5. (február 3.) 9. p.

Labancz Gyula: Krúdy még egyszer átpörgeti a kalendáriumot. = Tiszatáj (Szeged), 1989/6. 59-61. p.

Mérei Ferenc: Azonosítás és szerepcsere az Arabs Szürkében. Implikált pszichológiai mechanizmusok az irodalmi műben. = – – : Társ és csoport. Tanulmányok a genetikus szociálpszichológia  köréből. Bp. 1989, Akadémiai K. 316-322. p.

Nemeskürthy István: A vörös postakocsi elfeledett utasai. = Látkép a hegyről. A Nagy Lajos Irodalmi Társaság antológiája. Szerk. Kristó Nagy István–Molnár Géza. Bp. 1989, Magvető. 378-390. p.

Perneczky Géza: Magyar regények. = Magyar Nemzet, 1989/182. (augusztus 5.) 10. p.

Pomogáts Béla: Utószó. = Meddig tart még? Magyar írók történelmi elbeszélései. Vál. Czére Béla. Bp. 1989, Népszava. /Híres könyvek./

Sbarcea, George: Emlékeim erdélyi magyar írókról. = Magyar Nemzet, 1989/218. (szeptember 16.) 9 p.

Simonyi Imre: Ősz, 1939. = Élet és Irodalom, karácsonyi szám, 1989/51-52. (december 22.) 12. p.

Soltész Katalin, J.: Krúdy Gyula névadása. = Magyar Nyelvőr, 1989/4. (szeptember-december) 452-464. p.

Szabados Tamás: Krúdy Gyula: A magyar jakobinusok című regényének forrásai. Szakdolgozat. Bp. 1989, ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar. 37, 5 fol.

Szávai János: Krúdy (1878-1933). = – – : Introduction à la littérature hongroise. Paris-Bp. 1989, Jean Maisonneuve-Akadémiai K. 104-106. p.

Székely András: Ady Endre éjszakái. =  Új Tükör, 1989/18. 2. p. [hiányzó szám]

Sziráky Judit: Töltött libacomb Krúdy módra. = Élet és Irodalom, 1989/51-52. (december 22.) 28. p.

Szőnyei Tamás: Óbuda! Szindbád legutolsó utazása. = Magyar Ifjúság, 1989/1. 42-43. p. [hiányzó szám]

Szörényi László: Bevezetés a delfinológiába (2). Krúdy Gyula. = 2000, 1989/július. 52-54. p.

Szörényi László: „Múltaddal valamit kezdeni”. Bp. 1989, Magvető. /JAK füzetek 45./
„A szent hazának képe. ” Őstörténet és epika Zrínyitől Krúdyig. 208-221., 286-288. p.
Bécs szimbolikus szerepe Krúdy műveiben. 222-229., 288-295. p.

(Szüts) [László]: Egy irodalmi műhely. = Szabad Föld, 1989/18. (május 2.) 13. p.

(takács) [István]: Hol járt itt Krúdy? = Népszava, 1989/249. (október 21.) 11. p.

Tanulmányok a századforduló stílustörekvéseiről. Szerk. Fábián Pál–Szathmári István. Bp. 1989, Tankönyvkiadó. 360 p.
Eőry Vilma: A Szindbád-novellák stílusa. 261-272. p.
Porkoláb Judit: A „tél” kulcsszó szerepe néhány Krúdy-regényben. 273-288. p.
Raisz Rózsa: Mondatszerkezeti jellemzők gyakorisági vizsgálata Petelei-, Kaffka- és Krúdy-novellákban. 317-338. p.

Thuróczy Kamill: A 10-es és 20-as évek nevelési viszonyainak képe Krúdy Gyula publicisztikai írásaiban. = Budapesti Nevelő, 1989/1. 18-23. p.

Tóth Lajos-Udvarhelyi Dénes: Utószó és jegyzetek. = Rózsa Sándor. Bp.-Ungvár-Pozsony, 1989, Móra-Kárpáti-Madách.

Vajda Sándor: Egy nagy hírű ház a Magyar utcában. = – – : Budapest tegnap. Bp. 1989, Gondolat. 33-37. p.

Varannai Aurél: (Krúdy Gyula.) = – – : Toll és bilincs. Bp. 1989, Gondolat. 167-168. p.

Wéber Antal: Két könyv Krúdyról. = Irodalomtörténet, 1989/1. 163-168. p.

Wilson, Samuel: John Lukacs: Budapest 1900. (A Historical Portrait of a City and Its Culture.) = Hungarian Studies, 1989/2. 256-258. p.