1910-1914


1910

– – : Az iskolákban. = Az Ujság, 1910/63. (március 16.) 5. p.

– – : Nyári mulatság. = Pesti Napló, 1910/176. (július 26.) 11. p.

Kosztolányi Dezső: Krúdy Gyula = Élet, 1910. (október 2.) II. 431-432. p.

L. E.: Andráscsik öröksége. = Pesti Napló, 1910/103. (május 1.) 37. p.

Toma István: Andráscsik öröksége. = Egyházi Közlöny, 1910/3. 40. p.

1911

– – : A Krudy-Sztojanovits affér. = Független Magyarország, 1911. november 19. 10. p.

– – : A Krúdy—Sztojanovics párbaj. = Dunántúl (Pécs), 1911/191. (november 19.) 9. p.

– – : A podolini takácsné. = Pesti Hírlap, 1911/52. (március 2.) 33. p.

– – : A podolini takácsné és a többiek. = A Hét, 1911/26. (június 25.) 424. p.

– – : Andráscsik örököse. = Új Idők, 1911/17. (április 23.) 431. p.

– – : Az író még egyszer megvágta a századost. = Népszava, 1911/275. (november 19.) 10. p.

– – : Író és huszárkapitány. = Az Ujság, 1911/271. (november 15.) 10. p.

– – : Író és huszárkapitány kardafférje. = Pesti Napló, 1911/271. (november 15.) 12. p.

– – : Író és huszárkapitány párbaja. = Budapest, 1911. november 19. 5. p.

– – : Író és huszártiszt. = Budapesti Hírlap, 1911/271. (november 15.) 12. p.

– – : Író és huszártiszt párbaja. = Budapesti Hírlap, 1911/275. (november 19.) 10. p.

– – : Író és huszártiszt párbaja. = Pesti Napló, 1911/275. (november 19.) 12. p.

– – : Krudy Gyula. = Nagybányai Hírlap, 1911/47. (november 19.) 3. p.

– – : Krudy Gyula kardafférje. = Független Magyarország, 1911. november 15. 5-6. p.

– – : Krúdy Gyula párbaja. = Pécsi Közlöny (Pécs), 1911/248. (november 21.) 6. p.

– – : Krúdy Gyula párbaja. = Pécsi Napló (Pécs), 1911/263. (november 19.) 14. p.

– – : Krúdy Gyula új könyve. = Magyar Tanítóképző, 1911/5. (május) 294. p.

– – : Krúdy Gyula véres kardafférja. = Pécsi Közlöny (Pécs), 1911/245. (november 17.) 3. p.

– – : Krúdy párbaja. = Nagybánya és Vidéke, 1911/47. (november 19.) 4. p.

– – : Lumpolás után. = Népszava, 1911/271. (november 15.) 8. p.

– – : Megvagdalt huszárkapitány. = Budapest, 1911. november 15. 6. p.

B[alla]. I[gnác].: A podolini takácsné. = Új Idők, 1911/11. (március 12.) 278. p.

(b[enedek]. m[arcell].): A podolini takácsné. = Világ, 1911/61. (március 12.) 17. p.

Gerely Jolán: [A podolini takácsné.] = Egyházi Közlöny, 1911/53.

Hatvany Lajos: Országos ügyek. = Nyugat, 1911/18. (szeptember 15.) II. 503-504. p.

Jász Dezső: Hatvany ellenvetései. = Nyugat, 1911/19. (október 1.) II. 598. p.

Jász Dezső: A podolini takácsné és a többiek. = Nyugat, 1911/17. (szeptember 1.) II. 411-412. p.

P[utnok]y F[eren]c.: [Esti út.]= Kis Magyar Alföld, 1911. október 30.

Rajna, Franz: [A podolini takácsné.] = Neues Pester Journal, 1911/59.

[Schöpflin Aladár]: A podolini takácsné. = Vasárnapi Újság, 1911/29. (július 16.) 587. p.

Szép Ernő: Sindbad. = Nyugat, 1911/10. (május 16.) I. 905-906. p.

1912

– – : A Borsszem Jankó galériája. II. Novellisták. = Borsszem Jankó, 1912/4. (január 28.) 2. p. (Major rajza.)

– – : A Ferencz József díj. = Fővárosi Hírlap, 1912/5. (október 23.) 4. p.

– – : A Krúdy–Szentkirályi párbaj. = Pesti Napló, 1912/259. (november 2.) 8. p.

– – : A Nyugat legközelebbi matinéja. = Színházi Hét, 1912/7. (február 11-18.) 13. p.

– – : A rendőrfogalmazó úr legújabb botránya. = Népszava, 1912/258. (október 31.) 12. p.

– – : A rögtönzött lakás. = Pesti Napló, 1912/259. (november 2.) 10. p.

– – : Az Asszony. = Az Újság, 1912/63. (március 14.) 15. p.

– – : Az Új Színpad. = Népszava, 1912/63. (március 14.) 2. p.

– – : Az Új színpad. = Pesti Hírlap, 1912/63. (március 14.) 7. p.

– – : Az Új Színpad avatója. = Világ, 1912/63. (március 14.) 16. p.

– – : Az Új Színpad megnyitása. = Az Ujság, 1912/63. (március 14.) 13. p.

– – : Az „Új Színpad” megnyitása. = Pesti Napló, 1912/63. (március 14.) 11. p.

– – : [Az utolsó honvédek.] = Az Én Újságom, 1912. 2. 34.

– – : Egy magyar író inzultálása. = Szatmári Friss Újság (Szatmárnémeti), 1912/248. (október 31.) 2. p.

– – : Egy régi nász. = Pesti Napló, 1912/69. (március 21.) 13. p.

– – : Éjjel, az Andrássy-úton. = Pesti Hírlap, 1912/258. (október 31.) 14. p.

– – : Francia kastély. = Magyar Figyelő, 1912/4. köt. (október-december) 240-241. p.

– – : Francia kastély. = Pesti Hírlap, 1912/238. (október 8.) 39. p.

– – : Francia kastély. = Pesti Napló, 1912/142. (június 16.) 48. p.

– – : Hangverseny. = Pesti Hírlap, 1912/122. (május 23.) 11. p.

– – : Író és rendőr. = Pesti Napló, 1912/257. (október 31.) 13. p.

– – : Író és rendőrtiszt. = Budapesti Hírlap, 1912/257. (október 31.) 14. p.

– – : Író és rendőrtiszt afférja. = Az Ujság, 1912/258. (október 31.) 17. p.

– – : Írói és művészeti művek szerzői jogának védelmére szolgáló bejelentések jegyzéke. = Központi Értesítő, 1912/6. (január 21.) 166. p.

– – : Kardpárbaj. = Budapesti Hírlap, 1912/259. (november 2.) 9. p.

– – : Kárpáti kaland. = Pesti Napló, 1912/58. (március 8.) 13. p.

– – : Kárpáti kaland. = Pesti Hírlap, 1912/62. (március 13.) 22. p.

– – : [Kárpáti kaland.] = Világ, 1912. III. 14. sz.

– – : Két Nyugat-matiné márciusban. = Pesti Napló, 1912/46. (február 23.) 12. p.

– – : Krúdy Gyula a Magyar Színházban. = Népszava, 1912/261. (november 7.) 7. p.

– – : Krúdy Gyula és Szép Ernő színművei. = Pesti Napló, 1912/33. (február 8.) 11. p.

– – : Krúdy Gyula: Francia kastély. = Élet, 1912/45. (november 10.) 1437. p.

– – : Krúdy Gyula új darabja. = Pesti Napló, 1912/83. (április 6.) 13. p.

– – : Magyar jakobinusok. = Nagybányai Hírlap, 1912/32. (augusztus 11.) 3. p.

– – : Megvagdalták a vitéz rendőrtisztecskét. = Népszava, 1912/260. (november 2.) 6. p.

– – : [Szinbád ifjúsága.] = Magyar Hírlap, 1912/11.

– – : Szindbád ifjúsága. = Pesti Hírlap, 1912/8. (január 10.) 9. p.

– – : Szindbád ifjúsága. = Pesti Napló, 1912/24. (január 28.) 19-20. p.

– – : Szindbád ifjúsága. = Világ, 1912/18. (január 21.) 38. p.

– – : Szindbád utazásai. = Budapesti Hírlap, 1912/153. (június 29.) 37. p.

– – : Szindbád utazásai. = Pesti Hírlap, 1912/124. (május 25.) 12. p.

– – : Szindbád utazásai. = Pesti Napló, 1912/119. (május 19.) 37. p.

– – : Tátrai kaland. = Az Ujság, 1912/58. (március 8.) 13. p.

– – : „Tátrai kaland.” = Népszava, 1912/58. (március 8.) 7. p.

– – : Új Idők. = Pesti Napló, 1912/60. (március 10.) 18. p.

– – : Új magyar író a színpadon. = Pesti Napló, 1912/53. (március 2.) 15. p.

– – : Új Színpad. = Színházi Hét, 1912/11. (március 10-17.) 7-9. p.

– – : Új Színpad. = Színházi Hét, 1912/11. (március 10-17.) 24. p.

– – : Újságírók és rendőrök. = Népszava, 1912/259. (november 1.) 11. p.

– – : „Zoltánka.” = Pesti Napló, 1912/85. (április 9.) 9. p.

–án.: Az Uj Színpad megnyitása. = Az Ujság, 1912/63. (március 14.) 13-14. p.

B[alla]. [Ignác]: Francia kastély. = Új Idők, 1912/49. (december 1.) 584. p.

Bálint Lajos: Krúdy Gyula könyvei. = Magyar Hírlap, 1912/238. (október 8.) 1-3. p.

b[artha]. j[ózsef].: Újabb regényeink. = Katolikus Szemle, 1912/2. (február) 208-209. p.

Bródy Sándor: Pesti kis tükör. = Az Ujság, 1912/213. (szeptember 8.) 45-46. p.

(dé): Az „Új Színpad” megnyitása. = Pesti Napló, 1912/63. (március 14.) 11. p.

D. L. L.: A francia kastély. = Budapesti Hírlap, 1912/242. (október 13.) 31. p.

G.: Krudy Gyula: Szinbád ifjúsága. = Pester Lloyd, 1912/24. (január 28.) 34. p.

G[oth]., E[rnst].: [Szindbád utazásai.] = Pester Lloyd, 1912. 171.

[Halasi Andor]: Krúdy Gyula: Szinbád utazásai. = Élet, 1912/22. (június 2.) 713. p.

H[erbst] S[ándor] felv.: Krudy Gyula. = A Hét, 1912/2. (január 14.) 1. p.

K[ázmér]. E[rnő].: A francia kastély. = Kultúra, 1912/20. (október 25.) 1265-1266. p.

Kemény Simon: Szinbád ifjúsága. = Magyar Figyelő, 1912/1. köt. (január-március) 284-286. p.

K[osztolányi]. D[ezső].: Krúdy Gyula. = A Hét, 1912/2. (január 14.) 22-23. p.

Lakatos László: Napló. = Pesti Napló, 1912/304. (december 25.) 73-74. p.

L–i. [Kosztolányi Dezső – Lehotai]: Szindbád utazásai. = A Hét, 1912/29. (július 21.) 472. p.

Lovik Károly: Krúdy Gyula új könyvei. = Új Idők, 1912/20. (május 12.) I. 510-512. p.

Mohácsi, Eugen: [Francia kastély.] = Pester Lloyd, 1912/242.

Mors eques [Hangay Sándor]: Krudy Gyula: Szinbád utazása. = Kultúra, 1912/14. (július 25.) 881-882. p.

P[alágyi]. L[ajos].: [Szinbád ifjúsága.] = Magyar Nemzet, 1912/15. [Kozocsa]

P[alágyi]. L[ajos].: [Szinbád ifjúsága.] = Pesti Napló, 1912/15. [Gedényi-?]

[Schöpflin Aladár]: A franczia kastély. = Vasárnapi Újság, 1912/40. (október 6.) 811. p.

[Schöpflin Aladár] : Sindbád utazásai. = Vasárnapi Újság, 1912/9. (március 3.) 175. p.

[Schöpflin Aladár] : Szindbád utazásai. = Vasárnapi Újság, 1912/26. (június 30.) 532. p.

Somlyó Zoltán: Krúdy Gyula új könyve. (Szindbád ifjúsága.) = Népszava, 1912/30. (február 4.) 5. p.

Spády Géza fényképe: Jelenet Krúdy Gyula „Kárpáti kaland”-jából. = Új Idők, 1912/13. (március 24.) 312. p.

Szép Ernő: Szindbádról. = A Nyugat Almanachja, 1912. Nyugat, 1912. 52-54. p.

Tábori Kornél: Pusztuló világ. = Új Idők, 1912/39. (szeptember 22.) 316. p.

Várady István: Krúdy Gyula: Szindbád ifjúsága. = Nyugat, 1912/3. (február 1.) I. 288-289. p.

Várady István: Új Színpad. = Nyugat, 1912/7. (április 1.) I. 654-655. p.

Zuboly: Új Színpad. = Magyarország, 1912. I. 654.

1913

– – : A Zoltánka könyvalakban. = Az Ujság, 1913/278. (november 23.) 55. p.

– – : A Comoedia a Zoltánkáról. = Pesti Napló, 1913/282. (november 29.) 17. p.

– – : A Ferencz József jubileumi díj. = Balatonvidék (Keszthely), 1913/4. (január 26.) 1. p.

– – : A Petőfi Társaság... = Pesti Napló, 1913/296. (december 16.) 18. p.

– – : A Petőfi-Társaság felolvasó-ülése. = Az Ujság, 1913/297. (december 16.) 14-15. p.

– – : A Petőfi-Társaság közgyűlése. = Budapesti Hírlap, 1913/299. (december 19.) 12. p.

– – : A Petőfi-Társaság tagválasztó közgyűlése. = Az Ujság, 1913/300. (december 19.) 11. p.

– – : A Petőfi-család és a Zoltánka. = Budapesti Hírlap, 1913/265. (november 9.) 15. p.

– – : A szabadságharcos temetése. = Pesti Napló, 1913/191. (augusztus 13.) 11. p.

– – : Az utolsó honvédek. = Az Ujság, 1913/298. (december 17.) 13. p.

– – : A vörös postakocsi. = Az Ujság, 1913/236. (október 4.) 15. p.

– – : A vörös postakocsi. = Az Ujság, 1913/278. (november 23.) 15. p.

– – : A vörös postakocsi. = Budapesti Hírlap, 1913/179. (július 30.) 12. p.

– – : A Vörös postakocsi. = Budapesti Hírlap, 1913/274. (november 20.) 17. p.

– – : A vörös postakocsi. = Pesti Napló, 1913/171. (július 20.) 19. p.

– – : A vörös postakocsi. = Új Idők, 1913/49. (november 30.) II. 599. p.

– – : A vörös postakocsi. = Világ, 1913/195. (augusztus 17.) 37. p.

– – : A Zoltánka, ... = Színház (Szatmár), 1913/1. (november 29.) 8. p.

– – : A „Zoltánka” bemutató előadása. = Népszava, 1913/263. (november 9.) 8. p.

– – : A Zoltánka könyvalakban. = Az Ujság, 1913/278. (november 23.) 55. p.

– – : A Zoltánka könyvalakban. = Pesti Napló, 1913/274. (november 20.) 17. p.

– – : A Zoltánka premierje. = Az Ujság, 1913/264. (november 7.) 17. p.

– – : A Zoltánka szereposztása. = Az Ujság, 1913/267. (november 11.) 22. p.

– – : A Zoltánka szereposztása. = Pesti Napló, 1913/266. (november 11.) 15. p.

– – : Affér egy színdarab miatt. – Petőfi rokonainak tiltakozása. = Pesti Napló, 1913/269. (november 14.) 5-6. p.

– – : Budapest regénye. = Fővárosi Hírlap, 1913/32. (augusztus 6.) 3. p.

– – : Karácsonyi könyvpiac. = Budapesti Hírlap, 1913/301. (december 21.) 42. p.

– – : Könyvek a karácsonyfa alatt. = Új Idők, 1913/51. (december 14.) 642-643. p.

– – : Krúdy Gyula... = Színházi Élet, 1913/37. (november 9-november 16.) 21. p.

– – : Krúdy Gyula a Magyar Színházban. = Budapesti Hírlap, 1913/263. (november 7.) 13. p.

– – : Krúdy Gyula a Petőfi Társaság tagja. = Pesti Napló, 1913/299. (december 19.) 16. p.

– – : Krúdy Gyula színjátéka. = Népszava, 1913/266. (november 13.) 6. p.

– – : Krúdy Gyula színműve. = Pesti Napló, 1913/244. (október 15.) 18. p.

– – : Krúdy Gyula új novellái. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1913/35. (május 1.) 8. p.

– – : Mendemondák a Vörös postakocsi felől. = Budapesti Hírlap, 1913/248. ( október 19.) 14. p.

– – : Mikszáth almanachja... = Vasárnapi Újság, 1913/46. (november 16.) 920. p.

– – : Petőfi-Társaság. = Budapesti Hírlap, 1913/296. (december 16.) 13. p.

– – : Vörös postakocsi. = Pesti Futár, 1913/277. (augusztus 4.) 13. p.

– – : Vörös postakocsi. = Pesti Napló, 1913/274. (november 20.) 16. p.

– – : Zoltánka. = A Hét, 1913/45. (november 9.) 740. p.

– – : Zoltánka. = Budapesti Hírlap, 1913/266. (november 11.) 15. p.

– – : Zoltánka. = Budapesti Hírlap, 1913/268. (november 13.) 15. p.

– – : Zoltánka. = Budapesti Hírlap, 1913/270. (november 15.) 23. p.

– – : Zoltánka. = Pesti Napló, 1913/270. (november 15.) 15. p.

– – : Zoltánka. = Világ, 1913/271. (november 16.) 18. p.

– – : Zoltánka. [Plakát.] = Debrecen, 1913. deczember 10. –  1913. deczember 12. Városi Színház.

– – : Zoltánka. = Színházi Élet, 1913/35. (október 25-november 1.) 20. p.

– – : Zoltánka. = Színházi Élet, 1913/36. (október 25-november 1.) 17-18. p.

– – : Zoltánka, a magyar sasfiók. (Szereposztással.) = Színházi Élet, 1913/38. (november 16-23.) 10. és 25. p.

– – : Zoltánka és a Halló! = Az Ujság, 1913/245. (október 15.) 14. p.

Ady Endre: Krúdy Gyula könyve. = Nyugat, 1913/17. (szeptember 1.) II. 393. p.

Alexy felv.: Képek a turfról. = Színházi Élet, 1913/28. (szeptember 6-13.) 13. p.

Alexy felv.: Zoltánka. = Új Idők, 1913/48. (november 23.) 560. p.

Balassa Imre: Két színházi est. = Magyar Kultúra, 1913/23. (december 5.) 507-508. p.

Balassa Imre: Krudy Gyula „Zoltánka” c. színdarabja. = A Cél, 1913/11 (november 20.) 595-598. p.

Balla Ignác: Romantika. = Új Idők, 1913/31. (július 27.) 114-116. p.

b[artha]. j[ózsef].: Újabb regényeink. = Katholikus Szemle, 1913/3. (március) 283-296. p.

Begyáts László: A Petőfi-csalás és a Zoltánka. Krudy Gyula szenzációs nyilatkozata a „Pesti Szinpad” számára. = Pesti Szinpad, 1913/2. (november 16.) 5-6. p.

Bródy Sándor: A regényíró. = Az Újság, 1913/166. (július 13.) 33-34. p.

Carpaccio [Kárpáti Aurél]: Krúdy Gyula. = A Hét, 1913/31. (augusztus 3.) 503-504. p.

Csortos Gyula: A Magyar Színház jövő hetéről. [Zoltánka.] = Pesti Napló, 1913/265. (november 9.) 17-18. p.

E. N.: Zoltánka. = Budapesti Hírlap, 1913/271. (november 16.) 14. p.

Goth, Ernst: Ein Budapester Roman. = Pester Lloyd, 1913/211. (szeptember 6.) 1-2. p.

Göndör Ferenc: Zoltánka. = Népszava, 1913/269. (november 16.) 10. p.

Halasi Andor: Krudy Gyula: A vörös postakocsi. = Élet, 1913/38. (szeptember 21.) II. 1225-1226. p.

Halasi Andor: Színházak újdonságai. = Élet, 1913/47. (november 23.) 1513-1515. p.

Juhász Gyula: Zoltánka. = A Hét, 1913/33. (augusztus 17.) 522. p.

Kemény Simon: Zoltánka. = Magyar Figyelő, 1913/4. köt. (október-december) 386-387. p.

Kosztolányi Dezső: Két színházi este. = Nyugat, 1913/23. (december 1.) II. 797-798. p.

L[akatos].L[ászló].: Négy idegen történet. = Pesti Napló, 1913/57. (március 7.) 7-8. p.

Lázár Miklós: Krúdy Gyula: A vörös postakocsi. = Pesti Napló, 1913/218. (szeptember 14.) 21. p.

Lázár Miklós: Krúdy Gyula: Zoltánka. = Pesti Napló, 1913/271. (november 16.) 17-18. p.

–[legifj. Szász Káro]ly.: Krúdy Gyula új regénye. = Uránia, 1913/2. (február) 91. p.

–[legifj. Szász Káro]ly.: A vörös postakocsi. = Uránia, 1913/11. (november) 468. p.

Major Henrik: Krúdy karikatúra, dedikálva. = Az Érdekes Újság Dekameronja, Bp. 1913.

Major Henrik Panoptikuma. Írók és hírlapírók karikatúrái. Kosztolányi Dezső előszavával. Békéscsaba, 1913, Tevan. /Tevan-könyvtár 21-25./

Major Henrik: Professzor Tulp anatómia. = Színházi Élet, 1913/44. (december 18-1914. január 4.) 1. p.

Molnár Jenő: Szerkesztői üzenetek. = Borsszem Jankó, 1913/30. (július 27.) 15. p.

Nagy Péter: Szépirodalmi folyóiratok szemléje. = Magyar Kultúra, 1913/13-14. (július 5.) 69-76. p.

Revesz, André: „Comœdia” à Budapest. = Comœdia (Paris), 1913/2242. (21 novembre) 5. p.

Révész és Bíró felvétele: Krúdy Gyula. = Színházi Élet, 1913/37. (november 9-16.) 1. p.

[Szomo]Ry [Emil]: Főpróbán. – Zoltánka. = Az Ujság, 1913/271. (november 15.) 16. p.

[Schöpflin Aladár]: A vörös postakocsi. = Vasárnapi Újság, 1913/33. (augusztus 17.) 660. p.

Schöpflin Aladár: Krúdy Gyula: Zoltánka a Magyar Színházban. = Vasárnapi Újság, 1913/47. (november 26.) 930. p.

[Schöpflin Aladár]: Mákvirágok kertje. = Vasárnapi Újság, 1913/51. (december 21.) 1019. p.

Schöpflin Aladár: Szépirodalmi szemle. = Huszadik Század, 1913/12. 640-645. p.

Sorry [Szomory Emil]: Az igazi zöld korcsmákról. = Az Ujság, 1913/185. (augusztus 5.) 8-9. p.

Sorry [Szomory Emil]: Pletykálkodás. = Az Ujság, 1913/260. (november 1.) 15. p.

Szenes ember: Színházi versikék. = Színházi Élet, 1916/42. (november 26-december 3.) 9. p.

Szomory Emil: Zoltánka. = Az Ujság, 1913/272. (november 16.) 14-15. p.

v[oinovich]g[éza].: Színház. = Budapesti Szemle, 1913/444. 156. köt. (december) 462-466. p.

1914

– – : A 42-ős mozsarak. = Új Idők, 1914/41. (október 4.) II. köt. 345. p.

– – : A Belügyminiszter rendelete a rémhírt terjesztők ellen. = Nagybányai Hírlap, 1914/41. (október 13.) 2. p.

– – : A víg ember bús meséi. = Pesti Hírlap, 1914/326. (december 24.) 13. p.

– – : Egyről-másról. = Nagybányai Hírlap, 1914/50. (december 15.) 4. p.

– – : [Első szerelem.] = Debreceni Szemle, 1914. 39.

– – : Írói és művészeti művek szerzői jogának védelmére szolgáló bejelentések jegyzéke. = Központi Értesítő, 1914/11. (február 5.) 222. p.

– – : Krúdy Gyula. = Révai Nagy Lexikona, 12. kötet. Bp. 1914, Révai. 321. p.

– – : Krúdy Gyula egy diákünnepen. = Pesti Napló, 1914/34. (február 8.) 13. p.

– – : Krúdy Gyula: Egy víg ember bús meséi. = Pesti Napló, 1914/294. (november 22.) 17. p.

– – : Krúdy Gyula. Első szerelem. Elbeszélések. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1914/91. (november 12. ) 7. p.

– – : Krúdy Gyula összes munkái. = Pesti Napló, 1914/58. (március 8.) 21. p.

– – : Krúdy Gyula Szegeden. = Szeged Népe, 1914. 79.

– – : Krúdy Gyulát ... tagjai közé választotta a Petőfi-Társaság. = Az Érdekes Újság, 1914/1. (január 14.) 22. p.

– – : Mákvirágok kertje. = A Hét, 1914/2. (január 11.) 32. p.

– – : Palotai álmok. = Pesti Napló, 1914/150. (június 28.) 14. p.

– – : Palotai álmok és Puder. = Budapesti Hírlap, 1914/113. (május 14.) 28. p.

– – : [Púder.] A Hét, 1914/36.

– – : [Púder.] = Modern Szemle, 1914/3. 146.

– – : Puder. = Világ, 1914/132. (június 7.) 41. p.

– – : Új magyar darabok. = Pesti Napló, 1914/19. (január 22.) 16. p.

Ady Endre: Könyvek és jóslások. = Nyugat, 1914/1. (január 1.) I. 71-72. p.

b[artha]. j[ózsef].: Színházi szemle. = Katholikus Szemle, 1914/1. (január) 71-74. p.

(b[álint]l[ajos].): Krúdy Gyula új könyve. = A Hét, 1914/47. (november 22.) 696. p.

(b[álint]l[ajos].): Krúdy Gyula: Puder. = A Hét, 1914/36. (szeptember 6.) 564. p.

[Balla Ignác] : A víg ember bús meséi. = Új Idők, 1914/47. (november 15.) II. 519. p.

[Császá]r. [Elemé]r.: Új novellás-könyvek. = Budapesti Szemle, 1914/455. (november) 160. köt. 306-310. p.

Demeter [Dömötör István]: Krúdy Gyula könyvei. = Új Idők, 1914/21. (május 17.) I. 556-557. p.

Heinrich Gusztáv: Jelentés a Kóczán-jutalomról. = Akadémiai Értesítő, 1914/2. 97-105. p.

Kárpáti Aurél: Krúdy Gyula. = Új Nemzedék, 1914. június 21. 15-16. p.

(K[árpáti]. A[urél].): Puder. = A Hét, 1914/23. (június 7.) 374. p.

Kürti Menyhért: Új novelláskönyvek. = Magyar Kultúra, 1914/9. (május 5.) 315-321. p.

Lippay Gyula: Levelek könyvekről. = Budapest, 1914/128. (május 31.) 39-40. p.

Nagy Péter: Szemlék és kritikák. = Magyar Kultúra, 1914/12. (június 20.) 562-563. p.

Révész és Bíró felvétele: Krúdy Gyula, a Petőfi-Társaság új tagja. = Vasárnapi Újság, 1914/1. (január 4.) 3. p.

(r. -t.) = Új Idők, 1914. I. köt. 345. l. [Kozocsa, ld. A 42-ős mozsarak.]