1910-1914


1910

Gerely Jolán: [A podolini takácsné.] = Egyházi Közlöny, 1910. 53.

Kosztolányi Dezső: Krúdy Gyula = Élet, 1910. (október 2.) II. 431-432. p.

L. E.: Andráscsik öröksége. = Pesti Napló, 1910/103. (május 1.) 37. p.

Toma István: Andráscsik öröksége. = Egyházi Közlöny, 1910/3. 40. p.

1911

– – : A Krudy-Sztojanovits affér. = Független Magyarország, 1911. november 19. 10. p.

– – : A podolini takácsné és a többiek. = A Hét, 1911/26. (június 25.) 424. p.

– – : Andráscsik örököse. = Új Idők, 1911/17. (április 23.) 431. p.

– – : Író és huszárkapitány párbaja. = Budapest, 1911. november 19. 5. p.

– – : Krudy Gyula. = Nagybányai Hírlap, 1911/47. (november 19.) 3. p.

– – : Krudy Gyula kardafférje. = Független Magyarország, 1911. november 15. 5-6. p.

– – : Krúdy Gyula új könyve. = Magyar Tanítóképző, 1911/5. (május) 294. p.

– – : Krúdy párbaja. = Nagybánya és Vidéke, 1911/47. (november 19.) 4. p.

– – : Megvagdalt huszárkapitány. = Budapest, 1911. november 15. 6. p.

B[alla]. I[gnác].: A podolini takácsné. = Új Idők, 1911/11. (március 12.) 278. p.

(b. m.): A podolini takácsné. = Világ, 1911/61. (március 12.) 17. p.

Hatvany Lajos: Országos ügyek. = Nyugat, 1911/18. (szeptember 15.) II. 503-504. p.

Jász Dezső: Hatvany ellenvetései. = Nyugat, 1911/19. (október 1.) II. 598. p.

Jász Dezső: A podolini takácsné és a többiek. = Nyugat, 1911/17. (szeptember 1.) II. 411-412. p.

P[utnok]y F[eren]c.: [Esti út.]= Kis Magyar Alföld, 1911. október 30.

Rajna, Franz: [A podolini takácsné.] = Neues Pester Journal, 1911. 59.

[Schöpflin Aladár]: A podolini takácsné. = Vasárnapi Újság, 1911/29. 587. p.

Szép Ernő: Sindbad. = Nyugat, 1911/10. (május 16.) I. 905-906. p.

1912

– – : Az Asszony. = Az Újság, 1912/63. (március 14.) 15. p.

– – : Egy magyar író inzultálása. = Szatmári Friss Újság (Szatmárnémeti), 1912/248. (október 31.) 2. p.

– – : A Ferencz József díj. = Fővárosi Hírlap, 1912/5. (október 23.) 4. p.

– – : Francia kastély. = Magyar Figyelő, 1912/21. (november 1.) 240-241. p.

– – : A franczia kastély. + Új könyvek. = Vasárnapi Újság, 1912/40. (október 6.) 811. p.

– – : [Kárpáti kaland.] = Világ, 1912. III. 14. sz.

– – : Krúdy Gyula: Francia kastély. = Élet, 1912/45. (november 10.) 1437. p.

– – : Magyar jakobinusok. = Nagybányai Hírlap, 1912/32. (augusztus 11.) 3. p.

– – : A Nyugat legközelebbi matinéja. = Színházi Hét, 1912/7. (február 11-18.) 13. p.

– – : [Szinbád ifjúsága.] = Magyar Hírlap, 1912. 11.

– – : Szindbád ifjúsága. = Pesti Napló, 1912/24. (január 28.) 19-20. p.

– – : Szindbád ifjúsága. = Világ, 1912/18. (január 21.) 38. p.

– – : Sindbád utazásai. = Vasárnapi Újság, 1912/9. (március 3.) 175. p.

– – : Szindbád utazásai. + Új könyvek. = Vasárnapi Újság, 1912/26. (június 30.) 532. p.

– – : Új Színpad. = Színházi Hét, 1912/11. (március 10-17.) 7-9. p.

– – : Az Új Színpad avatója. = Világ, 1912/63. (március 14.) 16. p.

– – : [Az utolsó honvédek.] = Az Én Újságom, 1912. 2. 34.

–án.: Az Uj Színpad megnyitása. = Az Ujság, 1912/63. (március 14.) 13-14. p.

B[alla]. [Ignác]: Francia kastély. = Új Idők, 1912/49. (december 1.) 584. p.

Bálint Lajos: Krúdy Gyula könyvei. = Magyar Hírlap, 1912/238. (október 8.) 1-3. p.

b[artha]. j[ózsef].: Újabb regényeink. = Katolikus Szemle, 1912/2. (február) 208-209. p.

(dé): Az „Új Színpad” megnyitása. = Pesti Napló, 1912/63. (március 14.) 11. p.

G.: Krudy Gyula: Szinbád ifjúsága. = Pester Lloyd, 1912/24. (január 28.) 34. p.

G., E.: [Szindbád utazásai.] = Pester Lloyd, 1912. 171.

[Halasi Andor]: Krúdy Gyula: Szinbád utazásai. = Élet, 1912/22. (június 2.) 713. p.

H[erbst] S[ándor] felv.: Krudy Gyula. = A Hét, 1912/2. (január 14.) 1. p.

K[ázmér]. E[rnő].: A francia kastély. = Kultúra, 1912/20. (október 25.) 1265-1266. p.

Kemény Simon: Szinbád ifjúsága. = Magyar Figyelő, 1912/3. (február 1.) I. 284-286. p.

K[osztolányi]. D[ezső].: Krúdy Gyula. = A Hét, 1912/2. (január 14.) 22-23. p.

Lakatos László: Napló. = Pesti Napló, 1912/304. (december 25.) 73-74. p.

L–i. [Kosztolányi Dezső – Lehotai]: Szindbád utazásai. = A Hét, 1912/29. (július 21.) 472. p.

Lovik Károly: Krúdy Gyula új könyvei. = Új Idők, 1912/20. (május 12.) I. 510-512. p.

Mohácsi, Eugen: [Francia kastély.] = Pester Lloyd, 1912. 242.

Mors eques [Hangay Sándor]: Krudy Gyula: Szinbád utazása. = Kultúra, 1912/14. (július 25.) 881-882. p.

P[alágyi]. L[ajos].: [Szinbád ifjúsága.] = Magyar Nemzet, 1912. 15. [Kozocsa]

P[alágyi]. L[ajos].: [Szinbád ifjúsága.] = Pesti Napló, 1912. 15. [Gedényi-?]

Somlyó Zoltán: Krúdy Gyula új könyve. (Szindbád ifjúsága.) = Népszava, 1912/30. (február 4.) 5. p.

Spády Géza fényképe: Jelenet Krúdy Gyula „Kárpáti kaland”-jából. = Új Idők, 1912/13. (március 24.) 312. p.

Szép Ernő: Szindbádról. = A Nyugat Almanachja, 1912. Nyugat, 1912. 52-54. p.

Tábori Kornél: Pusztuló világ. = Új Idők, 1912/39. (szeptember 22.) 316. p.

Várady István: Krúdy Gyula: Szindbád ifjúsága. = Nyugat, 1912/3. (február 1.) I. 288-289. p.

Várady István: Új Színpad. = Nyugat, 1912/7. (április 1.) I. 654-655. p.

Zuboly: Új Színpad. = Magyarország, 1912. I. 654.

1913

– – : Budapest regénye. = Fővárosi Hírlap, 1913/32. (augusztus 6.) 3. p.

– – : A Ferencz József jubileumi díj. = Balatonvidék (Keszthely), 1913/4. (január 26.) 1. p.

– – : Krúdy Gyula új novellái. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1913/35. (május 1.) 8. p.

– – : Mikszáth almanachja... = Vasárnapi Újság, 1913/46. (november 16.) 920. p.

– – : A vörös postakocsi. = Új Idők, 1913/49. (november 30.) II. 599. p.

– – : A vörös postakocsi. = Vasárnapi Újság, 1913/33. (augusztus 17.) 660. p.

– – : A vörös postakocsi. = Világ, 1913/195. (augusztus 17.) 37. p.

– – : Vörös postakocsi. = Pesti Futár, 1913/277. (augusztus 4.) 13. p.

– – : Zoltánka, a magyar sasfiók. (Szereposztással.) = Színházi Élet, 1913/38. (november 16-23.) 10. és 25. p.

– – : Zoltánka. = A Hét, 1913/45. (november 9.) 740. p.

– – : A Zoltánka, ... = Színház (Szatmár), 1913/1. (november 29.) 8. p.

– – : Zoltánka. = Világ, 1913/271. (november 16.) 18. p.

– – : Zoltánka. [Plakát.] = Debrecen, 1913. deczember 10. –  1913. deczember 12. Városi Színház.

Ady Endre: Krúdy Gyula könyve. = Nyugat, 1913/17. (szeptember 1.) II. 393. p.

Balassa Imre: Két színházi est. = Magyar Kultúra, 1913/23. (december 5.) 507-508. p.

Balassa Imre: Krudy Gyula „Zoltánka” c. színdarabja. = A Cél, 1913/11 (november 20.) 595-598. p.

Balla Ignác: Romantika. = Új Idők, 1913/31. (július 27.) 114-116. p.

b[artha]. j[ózsef].: Újabb regényeink. = Katholikus Szemle, 1913/3. (március) 283-296. p.

Begyáts László: A Petőfi-csalás és a Zoltánka. Krudy Gyula szenzációs nyilatkotzata a „Pesti Szinpad” számára. = Pesti Szinpad, 1913/2. (november 16.) 5-6. p.

Bródy Sándor: A regényíró. = Az Újság, 1913/166. (július 13.) 33-34. p.

Carpaccio [Kárpáti Aurél]: Krúdy Gyula. = A Hét, 1913/31. (augusztus 3.) 503-504. p.

Csortos Gyula: A Magyar Színház jövő hetéről. [Zoltánka.] = Pesti Napló, 1913/265. (november 9.) 17-18. p.

Goth, Ernst: Ein Budapester Roman. = Pester Lloyd, 1913/211. (szeptember 6.) 1-2. p.

Halasi Andor: Krudy Gyula: A vörös postakocsi. = Élet, 1913/38. (szeptember 21.) II. 1225-1226. p.

Halasi Andor: Színházak újdonságai. = Élet, 1913/47. (november 23.) 1513-1514. p.

Juhász Gyula: Zoltánka. = A Hét, 1913/33. (augusztus 17.) 522. p.

Kemény Simon: Zoltánka. = Magyar Figyelő, 1913/23. (december 1.) IV. 386-387. p.

Kosztolányi Dezső: Két színházi este. = Nyugat, 1913/23. (december 1.) II. 797-798. p.

Lázár Miklós: Krúdy Gyula: A vörös postakocsi. = Pesti Napló, 1913/218. (szeptember 14.) 21. p.

Lázár Miklós: Krúdy Gyula: Zoltánka. = Pesti Napló, 1913/271. (november 16.) 17-18. p.

–ly.: A vörös postakocsi. = Uránia, 1913/11. (november) 468. p.

Major Henrik: Krúdy karikatúra, dedikálva. = Az Érdekes Újság Dekameronja, Bp. 1913.

Major Henrik Panoptikuma. Írók és hírlapírók karikatúrái. Kosztolányi Dezső előszavával. Békéscsaba, 1913, Tevan. /Tevan-könyvtár 21-25./

Major Henrik: Professzor Tulp anatómia. = Színházi Élet, 1913/44. (december 18-1914. január 4.) 1. p.

Revesz, André: „Comœdia” à Budapest. = Comœdia (Paris), 1913/2242. (21 novembre) 5. p.

Révész és Bíró felvétele: Krúdy Gyula. = Színházi Élet, 1913/37. (november 9-16.) 1. p.

Schöpflin Aladár: Krúdy Gyula: Zoltánka a Magyar Színházban. = Vasárnapi Újság, 1913/47. (november 26.) 930. p.

[Schöpflin Aladár]: Mákvirágok kertje. = Vasárnapi Újság, 1913/51. (december 21.) 1019. p.

Schöpflin Aladár: Szépirodalmi szemle. = Huszadik Század, 1913/12. 640-645. p.

v[oinovich]g[éza].: Színház. = Budapesti Szemle, 1913/444. 156. köt.(december) 462-466. p.

1914

– – : A 42-ős mozsarak. = Új Idők, 1914/41. (október 4.) II. köt. 345. p.

– – : A Belügyminiszter rendelete a rémhírt terjesztők ellen. = Nagybányai Hírlap, 1914/41. (október 13.) 2. p.

– – : Egyről-másról. = Nagybányai Hírlap, 1914/50. (december 15.) 4. p.

– – : [Első szerelem.] = Debreceni Szemle, 1914. 39.

– – : Krúdy Gyula életrajza. = Az Érdekes Újság Dekameronja, Bp. 1914.

– – : Krúdy Gyula. Első szerelem. Elbeszélések. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1914/91. (november 12. ) 7. p.

– – : Krúdy Gyula Szegeden. = Szeged Népe, 1914. 79.

– – : Krúdy Gyulát ... tagjai közé választotta a Petőfi-Társaság. = Az Érdekes Újság, 1914/1. (január 14.) 22. p.

– – : Mákvirágok kertje. = A Hét, 1914/2. (január 11.) 32. p.

– – : Összegyűjtött munkái. = Pesti Napló, 1914. 58.

– – : Palotai álmok. = Pesti Napló, 1914/150. (június 28.) 14. p.

– – : [Púder.] A Hét, 1914. 36. sz.

– – : [Púder.] = Modern Szemle, 1914/3. 146.

– – : Puder. = Világ, 1914/132. (június 7.) 41. p.

– – : A víg ember bús meséi. = Új Idők, 1914/47. (november 15.) II. 519. p.

Ady Endre: Könyvek és jóslások. = Nyugat, 1914/1. (január 1.) I. 71-72. p.

b[artha]. j[ózsef].: Színházi szemle. = Katholikus Szemle, 1914/1. (január) 71-74. p.

(b[álint]l[ajos].): Krúdy Gyula új könyve. = A Hét, 1914/47. (november 22.) 696. p.

(b[álint]l[ajos].): Krúdy Gyula: Puder. = A Hét, 1914/36. (szeptember 6.) 564. p.

Demeter [Dömötör István]: Krúdy Gyula könyvei. = Új Idők, 1914/21. (május 17.) I. 556-557. p.

Heinrich Gusztáv: Jelentés a Kóczán-jutalomról. = Akadémiai Értesítő, 1914/2. 97-105. p.

(K[árpáti]. A[urél].): Puder. = A Hét, 1914/23. (június 7.) 374. p.

Kürti Menyhért: Új novelláskönyvek. = Magyar Kultúra, 1914/9. (május 5.) 315-321. p.

Lippay Gyula: Levelek könyvekről. = Budapest, 1914/128. (május 31.) 39-40. p.

Nagy Péter: Szemlék és kritikák. = Magyar Kultúra, 1914/12. (június 20.) 562-563. p.

Révész és Bíró felvétele: Krúdy Gyula, a Petőfi-Társaság új tagja. = Vasárnapi Újság, 1914/1. (január 4.) 3. p.

[Császá]r. [Elemé]r.: Új novellás-könyvek. = Budapesti Szemle, 1914/455. (november) 160. köt. 306-310. p.

(r. -t.) = Új Idők, 1914. I. köt. 345. l. [Kozocsa]