1945-1949


1945

– – : Krúdy Gyula emlékezete. = Külföldi-Belföldi Hírek (MTI), 1945. május 11. 9. kiadás. 9 óra 50 perc.

Zsigmond Ferenc: Orosz hatások irodalmunkban. = Értekezések a Nyelv- és Széptudományi Osztály köréből. XXVI. köt. 6. sz. Bp. 1945, MTA. 78 p.

1946

– – : Krúdy Gyula halálának évfordulója. =Külföldi-Belföldi Hírek (MTI), 1946. május 10. 1. kiadás. 6 óra 45 perc.

Acsády Károly: Szindbád utolsó estéje. = Színház, 1946/48. (december 11-17.) 15. p.

Farkas Imre: Margitszigeti képeslap. = Világ, 1946/295. (május 20.) 2. p.

Genthon István: A békebeli Pest regényéről. = Budapest, 1946/5. /május 15./ 183-185. p.

Komlós Aladár: Magyar írók Oroszországról. = Új Idők, 1946/13. (március 30.) 223-224. p.

Komlós Aladár: Az orosz irodalom útja Magyarországon. = Irodalom–Tudomány, 1946/6. (augusztus) 59-68. p.

Márai Sándor: Krúdy. = – – : Ihlet és nemzedék. Bp. 1946, Révai. 122-130. p.

Sós Endre: Krúdy Gyula. = Magyar Nemzet, 1946/104. (május 12.) 2. p.

Sőtér István: Krudy Gyula. = – – : Játék és valóság. Bp. 1946, Hungária. 122-134. p.

1947

: Krúdy Gyula. =  Hungária Irodalmi Lexikon, Szerk. Révay József–Kőhalmi Béla. Bp. 1947, Hungária. 300. p.

– – : Krúdy Gyula halálának 14. évfordulója. = Külföldi-Belföldi Hírek (MTI), 1947. május 9. 23. kiadás. 11 óra 10 perc.

: Krúdy Gyula ismeretlen „Élettörténeté”-ből. = A Reggel, 1947/19. (május 12.) 7. p.

: Krúdy Gyulának... = A Reggel, 1947/19. (május 12.) 8. p.

Acsády Károly: Tabáni litánia. Krúdy Gyulát idézi leghűbb barátja, Várkonyi Titusz. = Színház, 1947/20. (május)

Erdős Jenő: Író a budai utcán. = Politika, 1947/31. (november 1.) 6. p.

Farkas Imre: Margitsziget. = Színház, 1947/6. (február 5-11.) 16. p.

Gogolák Lajos: VIII. kerület Krúdy Gyula utca. = Új Magyarország, 1947/21. (május 24.) 2. p.

Hargitay István: Emlékezés az álmok hősére. Beszélgetés Krúdy Gyuláról, halálának évfordulóján. = Kis Ujság, 1947/106.

Hevesi, Andrew: Julius Krúdy. /Angolul/ = Hungarian Digest, 1947.

Hevesi, André: Jules Krudy. = Miroir de Lettres Hongroises, 1947/1. (Printemps) 8-11. p.

Jékely Zoltán: Krudy Gyula: Őszi versenyek. = Válasz, 1947/3. 293-294. p.    

Kálmán Jenő: Nekrológ a New Yorkról. = Színház, 1947/19. (május 6-11.) 8. p.

Kárpáti Aurél: Krúdy Gyula. = – – : Kultúra haláltánccal. Bp. 1947, Bp. 1947, Új Idők Irodalmi Intézet Rt. 95-101. p.

Kelemen János: Krúdy Gyula. = Tovább, 1947/3. (május 16.) 8. p.

Környei Elek: Szindbád gyermekkorának nyomában a Nyírségben. = Kis Újság, 1947/4. (június 29.) 7. p.

Kristóf Károly: Templom-utcai szép délután. = Világ, 1947/611. (június 15.) 9. p.

Ifj. Krúdy Gyula: Beszélgetés Apámról. = 1947. április 13. /Rádióban./

(k[ulcsár]. a[dorján].): Krudy Gyula Őszi versenyek... = Diárium, 1947/húsvéti szám. 33. p.

Örkény István irodalmi krónikája: Novellát nem? = A Reggel, 1947/49. (december 8.) 7. p.

Pásztor József: A grafológus analízisében. = Szivárvány, 1947/28. (július 12.) 10. p.

Relle Pál: Akikkel találkoztam – Krudy Gyula. = Világ, 1947/686. (szeptember 14.) 4. p.

Rónay György: Az idő forradalma. (Fejezetek a modern magyar irodalom életrajzából.) = Magyarok, 1947/6. 425-430. p.

Rónay György: Krúdy Gyula. = – – : A regény és a élet. Bp. 1947, Káldor. 278-295. p.

S[eres]. J[ózsef].: Krudy Gyula: Őszi versenyek. = Tiszatáj (Szeged), 1947/1. (március) 60. p.

Sós Endre: A megelevenedett Szindbád. = – – : A nagyváros írói. Bp. 1947, Székesfőváros Irodalmi és Művészeti Intézet. 79-95. p.

Szabó László, Cs.: Őszi versenyek. = Magyarok, 1947/5. (május) 343-345. p.

S. ö.: [A pajzsos ember.] = Tiszatáj (Szeged), 1947. 60. l.

1948

: [A magyar jakobinusok.] = Miskolci Reggeli Hírlap (Miskolc), 1948. 748.

: [A magyar jakobinusok.] = Népszabadság[Szabad Nép?], 1948. 12.

: [A magyar jakobinusok.] = Társadalmi Szemle. 1948. 10-11. sz. 748. l.

: [A vörös postakocsi.] = Politika. 1948. 5. sz.

: Krudy Gyula: Dudorászi. = Pesti Műsor, 1948/30. (július 16-22.) 2. p.

: Krúdy Gyula: A magyar jakobinusok. = Kis Újság, 1948/127. (június 5.) 4. p.

: Krudy Gyula: A magyar jakobinusok. = Kossuth Népe, 1948/122. (május 30.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula halálának évfordulója. = Külföldi-Belföldi Hírek (MTI), 1948. május 8. 1. kiadás. 7 óra 25 perc.

: Krúdy Gyula író [születése és halála napja]. = Irodalmi Diáknaptár 1948-ra. Bp. 1947, M. M. T. 12. és 23. p.

: [Nagy idők nagy hősei.] = Szabad Nép, 1948. 130. sz.

: Urfikoromból. = A Reggel, 1948/21. /május 18./ 7. p.

a[ntal]. g[ábor]. : Szindbád utazásai. = Politika, 1948/22. (május 29.) 8. p.

a[ntal]. g[ábor]. – : Krudy Gyula: Dudorászi. = Politika, 1948/30. (július 24.) 8. p.

Babay József: Krúdy úr. = Magyar Nemzet, 1948/52. (március 3.) 2. p.

Bárdosi Németh János: Repül a szán. /Vers./ = 1948. Kézirat Krúdy Zsuzsa tulajdonában.

Barta András utószava a kötetben. = A magyar jakobinusok. 1948. Népszava. [Gedényi]

Bóka László: Próza. (Ady Endre éjszakái.) = Új Magyarország, 1948/4. (január 24.) 7. p.

Faludy György: [A magyar jakobinusok.] = Miskolci Reggeli Hírlap (Miskolc), 1948. 25. [Gedényi]

Faludi György: [A magyar jakobinusok.] = Szivárvány. 1948. 25. sz. [Kozocsa]

Garázda Péter [Zolnai Béla]: Buda-esti ekhó. = Magyar Nemzet, 1948/112. (május 16.) 5. p.

Gogolák Lajos: Tömbgyűlés Óbudán. = Politika, 1948/19. (május 8.) 6. p.

H[árs]. L[ászló].: ”A pesti nőrabló.” = Kortárs, 1948/12. (március 15.) 338. p.

(K.) : [A magyar jakobinusok.] = Világosság. 1948. 140. sz.

Katona Jenő: Nyaralás Óbudán. = Politika, 1948/21. (május 22.) 5. p.

Kelemen János: Ady Endre éjszakái. = Esti Szabad Szó, 1948/38. (február 15.) 7. p.

k[elemen]. j[ános].: Dudorászi. = Szabad Szó, 1948/219. (szeptember 23.) 6. p.

k[elemen]. j[ános].: Krúdy Gyula. = Szabad Szó, 1948/109. (május 13.) 5. p.

Kelemen János: Magyar jakobinusok. = Esti Szabad Szó, 1948/151. (július 4.) 6. p.

Keszi Imre: Krudy Gyula. = Szabad Nép, 1948/242. (október 20.) 6. p.

Keszi Imre: Krudy Gyula. = – – : A sziget ostroma. Bp. [1948], Dante. 196-198. p.

k–i–e:  Krudy Gyula: A magyar jakobinus. = Szabad Nép, 1948/123. (június 1.) 6. p.

K[iss]. D[ezső].: N. N. = Haladás, 1948/53. (december 30.) 6. p.

Kozocsa Sándor utószava. = Ady Endre éjszakái. Bp. 1948, Fehér Holló. 115. p.

Kőszegi Imre: Hét új könyvről. = Világ, 1948/971. (augusztus 28.) 2. p.

Láng István: Krúdy múlt-szemlélete. = Puszták Népe (Hódmezővásárhely), 1948/2. (június) 102-106. p.

Laurentius [Lőrinci Mária]: Irodalmi krónika. (Ady Endre éjszakái.) = Magyar Nemzet, 1948/32. (február 8.) 4. p.

Laurentius [Lőrinci Mária]: Irodalmi krónika. (Ady Endre éjszakái.) = Magyar Nemzet, 1948/12. [Kozocsa]

Laurentius [Lőrinci Mária]: Irodalmi krónika. (Dudorászi.) = Magyar Nemzet, 1948/163. (július 18.) 4. p.

Laurentius [Lőrinci Mária]: Irodalmi krónika. (Hét bagoly.) = Magyar Nemzet, 1948/293. (december 19.) 4. p.

Mátrai László: Krudy reálizmusa. = Magyarok, 1948/1. 22-25. p.

M[éreiné]. Juhász Margit: Krúdy. = Vándortűz (Nyíregyháza), 1948/február. 5. p.

Merényi Oszkár: Két szabolcsi pasztell. = Vándortűz (Nyíregyháza), 1948. (február) 8-10. p.

M. O.: Könyvek seregszemléje a harmadik szabad könyvnap előtt. = Kossuth Népe, 1948/122. (május 30.) 2. p.

Örkény István: A Krúdy-vita. = Magyarok, 1948/2. 114-116. p.

Rákos Sándor: Krúdy-relikviák nyomában. = Új Idők, 1948/25. (június 19.) 426. p.

Ruffy Péter: Krúdy. = Hírlap, 1948/242. (október 20.) 5. p.

Rusvay Tibor: Krudy Gyula: Pesti nőrabló. = Válasz, 1948/1. 83. p.

Ruttkay Kálmán: Krudy Gyula: Ady Endre éjszakái. = Válasz, 1948/8. 651-652. p.

Schöpflin Aladár: Krúdy Gyula. = Irodalmi Diáknaptár 1948-ra. Szerk. Benedek Marcell. Bp. 1948, Magyar Művészeti Tanács. 70-71. p.

S[eres]. J[ózsef].: Krudy Gyula: Ady Endre éjszakái. = Tiszatáj (Szeged), 1948/5. 197-198. p.

Sós [Endre]: Könyvnapi őrjárat. = Népszava, 1948/124. (június 2.) 6. p.

Sós Endre: Szindbád sírkövére. = Népszava, 1948/108. (május 12.) 4. p.

(s.): [Ady Endre éjszakái.] = Tiszatáj (Szeged), 1948. 197-198. p.

sz. a.: Két Krúdy-kötet. = Köznevelés, 1948/15. (augusztus 1.) 372-373. p.

Szauder József: Krudy-hősök. = Újhold, 1948/2. (február–május.) 80-89. p.

Szíj Rezső: [Krúdy Gyula: Ady Endre éjszakái.] = Élet és Jövő, 1948. március 18. 8. p.

(t[amás]. e[rnő].): A magyar jakobinusok. = Hírlap, 1948/123. (június 1.) 8. p.

Török Bálint: Krudy Gyula: A magyar jakobinusok = Új Szántás, 1948/7. (július) 437. p.

Zsolt Ágnes: A „Mélypince” Poldi bácsija emlékezik. = Szivárvány, 1948/14. (április 3.) 6. p.

1949

: Krudy Gyula: Asszonyságok díja. = Esti Szabad Szó, 1949/110. (május 13.) 6. p.

– – : Krudy Gyula: Asszonyságok díja. = Új Élet, 1949/32. (augusztus 11.) 16. p.

– – : Krúdy Gyula emlékezete. = Külföldi-Belföldi Hírek (MTI), 1949. május 10. 22. kiadás. 15 óra 15 perc.

: Krudy Gyula: Hét bagoly. = Világosság, 1949/94. (április 24.) 2. p.

Fodor József /F./: [Asszonyságok díja.] = Világ, 1949. december 8.

Fodor József: [Hét bagoly.] = Világ, 1949/1101. (november 1.)

Gogolák Lajos: Emlékezés Krudy Gyulára. = Magyar Nemzet, 1949/109. (május 12.) 5. p.

Kárpáti Aurél: Emlékezés K. Gy. úrra. = Világ, 1949/1182. (május 13.) 2. p.

k[elemen]. j[ános].: Asszonyságok díja. = Szabad Szó, 1949/119. (május 24.) 6. p.

Kozocsa Sándor: Krúdy Gyula ifjúkori önéletrajzai. = Irodalomtörténet, 1949/1. 153-155. p.

Laurentius [Lőrinci Mária]: Irodalmi krónika. (Egy pohár borovicska.) = Magyar Nemzet, 1949/19. (január 23.) 4. p.

Laurentius [Lőrinci Mária]: Irodalmi krónika. (Asszonyságok díja.)= Magyar Nemzet, 1949/118. (május 22.) 4. p.

Laurentius [Lőrinci Mária]: [Asszonyságok díja.]  = Pester Lloyd, 1949. 310.

Prohászka János: Krúdy Gyula stílusa és nyelve. = Magyar Nyelvőr, 1949/1. (január-február) 14-17. p.

Rédey Tivadar: Isten hozta, Krudykám! = Új Idők, 1949/27. (július 2.) 15. p.

R. I.: Krudy Gyula az orosz írókról. = Új Idők, 1949/32. (augusztus 6.) 92. p.

Szalatnai Rezső: Krúdy Gyula városában. = Kis Újság, 1949/271. (november 22.) 6. p.