1945-1949


1945

– – : Krúdy Gyula emlékezete. = Külföldi-Belföldi Hírek (MTI), 1945. május 11. 9. kiadás. 9 óra 50 perc.

– – : Krúdy Gyula emlékezete. = Magyar Nemzet, 1945/10. (május 13.) [6.] p.

– – : Mire jó a lélekjelenlét? = Délamerikai Magyarság (Buenos Aires), 1945/2328. (március 30.) 6. p.

– – : Várkonyi Titusz rádióelőadása. = Magyar Nemzet, 1945/149. (október 30.) 2. p.

László Aladár: Calvin-tér. = Magyar Nemzet, 1945/54. (július 7.) 4. p.

Molnár Miklós: Krúdy és a magyar dzsentri. = Esti Szabad Szó, 1945/173. (október 24.) [4.] p.

Tóth Eszter: A Kiskorona-utca tája. = Színház, 1945/12. (október 31-november 6.) [22.] p.

Török Sándor: Különféle komédiák. A név ... a név! = Színház, 1945/6. (szeptember 19-25.) [12.] p.

Zsigmond Ferenc: Orosz hatások irodalmunkban. = Értekezések a Nyelv- és Széptudományi Osztály köréből. XXVI. köt. 6. sz. Bp. 1945, MTA. 78 p.

1946

– – : Krúdy Gyula emlékének áldoznak... = Magyar Nemzet, 1946/262. (november 21.) 2. p.

– – : Krúdy Gyula halálának évfordulója. =Külföldi-Belföldi Hírek (MTI), 1946. május 10. 1. kiadás. 6 óra 45 perc.

– – : Krúdy Gyula halálának évfordulója. = Magyar Nemzet, 1946/103. (május 11.) 2. p.

– – : Régi képek a pesti lóversenytérről. = Színház, 1946/34. (szeptember 4-10.) [13.] p.

Acsády Károly: Szindbád utolsó estéje. = Színház, 1946/48. (december 11-17.) 15. p.

Balassa Imre: Színházi levél 1. = Színház, 1946/14. (április 19-26.) [9.] p.

Bóka László: Nem járok temetőbe. = Haladás, 1946/18. (május 16.) 4. p.

Faragó Baba: Jávor próbál. = Színház, 1946/9. (március 9-19.) [13.] p.

Farkas Imre: Margitszigeti képeslap. = Világ, 1946/295. (május 20.) 2. p.  

Füst Milán: „Így éltünk akkor Odesszában.” – – beszél a régi nagy „Nyugat-generációról”. = Színház, 1946/40. (október 16-22.) [20.] p.

Genthon István: A békebeli Pest regényéről. = Budapest, 1946/5. /május 15./ 183-185. p.

[Horváth Márton]: Értelmiség. h. n., d. n. [1946. április], PIL (Horváth Márton-hagyaték), 991. f. 15. őe. [Scheibner Tamás]

Karinthy Ferenc: Költők és szakácsok. = Új Idők, 1946/7. (február 16.) 137-138. p.

Komlós Aladár: Az orosz irodalom útja Magyarországon. = Irodalom–Tudomány, 1946/6. (augusztus) 59-68. p.

Komlós Aladár: Magyar írók Oroszországról. = Új Idők, 1946/13. (március 30.) 223-224. p.

Kovalovszky Miklós: Krúdy Gyula. = Magyar írók. Petőfitől József Attiláig. Szerk. Baróti Dezső–Vajda György. Bp. 1946, Cserépfalvi. /M. Ped. Szakszerv. M. irod. tankönyvek 12./ 211-212. p.Lukács György: A magyar irodalom egysége. = Forum, 1946/1. (szeptember 15.) 1-16. p.

Márai Sándor: Krúdy. = – – : Ihlet és nemzedék. Bp. 1946, Révai. 122-130. p.

Sós Endre: Krúdy Gyula. = Magyar Nemzet, 1946/104. (május 12.) 2. p.

Sőtér István: Krudy Gyula. = – – : Játék és valóság. Bp. 1946, Hungária. 122-134. p.

Sziklay László: Budapest olvasóközönsége 1945-ben. = Magyar Könyvszemle, 1946/1. 70-89. p.

1947

– – : A Színház szeme. = Színház, 1947/1. (január 1.) [21.] p.

– – : Folyóiratok szemléje. = Irodalomtörténet, 1947/1-2. 81. p.

: Krúdy Gyula. =  Hungária Irodalmi Lexikon, Szerk. Révay József–Kőhalmi Béla. Bp. 1947, Hungária. 300. p.

– – : Krúdy Gyula halálának 14. évfordulója. = Külföldi-Belföldi Hírek (MTI), 1947. május 9. 23. kiadás. 11 óra 10 perc.

– – : Krúdy Gyula halálának 14. évfordulóján... = Magyar Nemzet, 1947/106. (május 11.) 2. p.

: Krúdy Gyula ismeretlen „Élettörténeté”-ből. = A Reggel, 1947/19. (május 12.) 7. p.

: Krúdy Gyulának... = A Reggel, 1947/19. (május 12.) 8. p.

Acsády Károly: Tabáni litánia. Krúdy Gyulát idézi leghűbb barátja, Várkonyi Titusz. = Színház, 1947/20. (május)

Bandi bácsi: Régi szép izék... – Gyulavár. = Pesti izé, 1947/35. (augusztus 31.) 3. p.

Bandi bácsi: Régi szép izék... – Ki a nyertes? = Pesti izé, 1947/33. (augusztus 18.) 5. p.

Dutka Mária: Szindbád a Mélypincében. = Világ, 1947/585. (május 13.) 2. p.

Erdős Jenő: Író a budai utcán. = Politika, 1947/31. (november 1.) 6. p.

Farkas Imre: Margitsziget. = Színház, 1947/6. (február 5-11.) 16. p.

Gárdonyi Jenő: A budapesti utcanevek revíziója. = Magyar Nemzet, 1947/109. (május 15.) 6. p.

Gogolák Lajos: VIII. kerület Krúdy Gyula utca. = Új Magyarország, 1947/21. (május 24.) 2. p.

Hargitay István: Emlékezés az álmok hősére. Beszélgetés Krúdy Gyuláról, halálának évfordulóján. = Kis Ujság, 1947/106. (május 11.) 4. p.

Hevesi, Andrew: Julius Krúdy. = Hungarian Digest, 1947. [0]

Hevesi, André: Jules Krudy. = Miroir de Lettres Hongroises, 1947/1. (Printemps) 8-11. p.

Ignotus Pál: Csipkerózsika. (Budapesti és londoni emlékek 29.) = Haladás, 1947/34. (augusztus 21.) 6. p.

Illés Endre: Írók műveikről. = Corvina, 1947/Könyvnapi szám 1. 11-14. p.

Jékely Zoltán: Krudy Gyula: Őszi versenyek. = Válasz, 1947/3. 293-294. p.

J[emnitz]. S[ándor].: Opera bemutató Szegeden. = Népszava, 1947/290. (december 9.) 4. p.

Juhász Margit, M.: Szindbád elindul. = Diárium, 1947/3. (őszi) 112-116. p.

Kálmán Jenő: Nekrológ a New Yorkról. = Színház, 1947/19. (május 6-11.) 8. p.

Kárpáti Aurél: Krúdy Gyula. = – – : Kultúra haláltánccal. Bp. 1947, Bp. 1947, Új Idők Irodalmi Intézet Rt. 95-101. p.

Kelemen János: Krúdy Gyula. = Tovább, 1947/3. (május 16.) 8. p.

Kopré József: Nem fogy a könyv a „böngészdében”. = Szabad Szó, 1947/128. (június 8.) [6.] p.

Környei Elek: Szindbád gyermekkorának nyomában a Nyírségben. = Kis Újság, 1947/4. (június 29.) 7. p.

Kristóf Károly: Ady Endre színdarabja. = Világ, 1948/969. (augusztus 26.) 4. p.

Kristóf Károly: Templom-utcai szép délután. = Világ, 1947/611. (június 15.) 9. p.

Kristóf Károly: Két trónörökös a Magyar-utcában. = Világ, 1947/641. (július 20.) 9. p.

Ifj. Krúdy Gyula: Beszélgetés Apámról. = 1947. április 13. /Rádióban./

(k[ulcsár]. a[dorján].): Krudy Gyula Őszi versenyek... = Diárium, 1947/húsvéti szám. 33. p.

Örkény István irodalmi krónikája: Novellát nem? = A Reggel, 1947/49. (december 8.) 7. p.

Pásztor József: A grafológus analízisében. = Szivárvány, 1947/28. (július 12.) 10. p.

Relle Pál: Akikkel találkoztam – Krudy Gyula. = Világ, 1947/686. (szeptember 14.) 4. p.

Rónay György: Az idő forradalma. (Fejezetek a modern magyar irodalom életrajzából.) = Magyarok, 1947/6. 425-430. p.

Rónay György: Krúdy Gyula. = – – : A regény és a élet. Bp. 1947, Káldor. 278-295. p.

S[eres]. J[ózsef].: Krudy Gyula: Őszi versenyek. = Tiszatáj (Szeged), 1947/1. (március) 60. p.

Sós Endre: A megelevenedett Szindbád. = – – : A nagyváros írói. Bp. 1947, Székesfőváros Irodalmi és Művészeti Intézet. 79-95. p.

Szabó László, Cs.: Őszi versenyek. = Magyarok, 1947/5. (május) 343-345. p.

1948

– – : 50 éve forgatja tollát Peterdi Andor. = A Reggel, 1948/27. (július 28.) 8. p.

– – : A Krúdy Gyula-Írók Otthona is felépül nemsokára. = A Reggel, 1948/10. (március 8.) 8. p.

: [A magyar jakobinusok.] = Miskolci Reggeli Hírlap (Miskolc), 1948. 748. [hiányzik]

: A magyar jakobinusok. = Népszabadság [Szabad Nép], 1948. 12. [Gedényi-nincs]

: A rádió címére. = Szabad Nép rádióműsora, 1948/138. (június 18.) [1.] p.

– – : Diószeghy Miklós, újságíró... = A Reggel, 1948/22. (május 24.) 8. p.

– – : Krúdy-rajongó, Sztálin-tér 16. = A Reggel, 1948/17. (április 19.) 8. p.

– – : Kis notesz üzenetei. = A Reggel, 1948/30. (július 19.) 8. p.

: Krúdy Gyula: A magyar jakobinusok. = Kis Újság, 1948/127. (június 5.) 4. p.

: Krudy Gyula: A magyar jakobinusok. = Kossuth Népe, 1948/122. (május 30.) 4. p.

: Krudy Gyula: Dudorászi. = Pesti Műsor, 1948/30. (július 16-22.) 2. p.

– – : Krúdy Gyula halálának... = A Reggel, 1948/20. (május 10.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula halálának évfordulója. = Külföldi-Belföldi Hírek (MTI), 1948. május 8. 1. kiadás. 7 óra 25 perc.

: Krúdy Gyula író [születése és halála napja]. = Irodalmi Diáknaptár 1948-ra. Bp. 1947, M. M. T. 12. és 23. p.

– – : Krúdy Gyula is filmre kerül... = A Reggel, 1948/4. (január 26.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula: Nagy idők hősei. = Pajtás, 1948/18. (szeptember 15.) 8. p.

– – : Krúdy Gyulának,... = Magyar Nemzet, 1948/301. (december 30.) 6. p.

: Krúdy új kiadásban. = Politika, 1948/5. (január 31.) 7. p.

– – : Lebontották a debreceni „sajtóházat”, ahol Ady és Krúdy Gyula dolgozott. = Magyar Nemzet, 1948/186. (augusztus 14.) 1. p.

– – : Ma 70 éves volna Krúdy Gyula. = A Reggel, 1948/16. (április 12.) 8. p.

– – : Mátyás király fája. = Délamerikai Magyarság (Buenos Aires), 1948/2839. (október 1.) 6. p.

: [Nagy idők nagy hősei.] = Szabad Nép, 1948/130. [Gedényi-nincs]

– – : Szerdán, május 12-én... = Világosság, 1948/106. (május 9.) [4.] p.

– – : Tanár, Lövölde-tér 5. = A Reggel, 1948/30.(július 19.) 8. p.

: Urfikoromból. = A Reggel, 1948/21. /május 18./ 7. p.

(—a): Beszéljünk... = Világ 1948/949. (július 31.) 1. p.

a[ntal]. g[ábor]. : Szindbád utazásai. = Politika, 1948/22. (május 29.) 8. p.

a[ntal]. g[ábor]. – : Krudy Gyula: Dudorászi. = Politika, 1948/30. (július 24.) 8. p.

Babay József: Krúdy úr. = Magyar Nemzet, 1948/52. (március 3.) 2. p.

Babay József: Szindbád él. = Magyar Nemzet, 1948/242. (október 20.) 2. p.

Bárdosi Németh János: Repül a szán. /Vers./ = 1948. Kézirat Krúdy Zsuzsa tulajdonában.

Barta András: Utószavó. = A magyar jakobinusok. 1948. Népszava. [Gedényi-nincs]

B. K.: Krudy Gyula: A magyar jakobinusok. = Társadalmi Szemle, 1948/10-11. 748. p.

Bóka László: Próza. (Ady Endre éjszakái.) = Új Magyarország, 1948/4. (január 24.) 7. p.

Bonyhádi Jenő: Kalendárium. = Pajtás, 1948/20. (október 15.) 2. p.

Dobos Gábor: Óbuda. = Haladás, 1948/26. (június 24.) 7. p.

Faludy György: [A magyar jakobinusok.] = Miskolci Reggeli Hírlap (Miskolc), 1948. 25. [Gedényi]

Faludi György: Új könyvek. = Szivárvány, 1948/25. (június 19.) 16. p.

–e. [Kiss Dezső]: A Tegnap Ködlovagja után. = Világ, 1948/912. (június 17.) 2. p. [Scheibner Tamás]

Farkas Imre: Mátyás király fája. = Magyar Nemzet, 1948/157. (július 11.) 5. p.

Farkas Imre emlékkönyvéből: Mosolyog a múlt. = Színház, 1948/13. (március 23-29.) [9.] p.

Fenyő Rózsi: Krúdy Gyula. = Művelt Nép, 1948/3. [szám 0]

Garázda Péter [Zolnai Béla]: Buda-esti ekhó. = Magyar Nemzet, 1948/112. (május 16.) 5. p.

Gogolák Lajos: Tömbgyűlés Óbudán. = Politika, 1948/19. (május 8.) 6. p.

H[árs]. L[ászló].: ”A pesti nőrabló.” = Kortárs, 1948/12. (március 15.) 338. p.

(K): Krúdy Gyula: A magyar jakobinusok. = Világosság, 1948/140. (június 20.) 3. p.

Katona Jenő: Nyaralás Óbudán. = Politika, 1948/21. (május 22.) 5. p.

Kelemen János: Ady Endre éjszakái. = Esti Szabad Szó, 1948/38. (február 15.) 7. p.

k[elemen]. j[ános].: Dudorászi. = Szabad Szó, 1948/219. (szeptember 23.) 6. p.

k[elemen]. j[ános].: Krúdy Gyula. = Szabad Szó, 1948/109. (május 13.) 5. p.

Kelemen János: Magyar jakobinusok. = Esti Szabad Szó, 1948/151. (július 4.) 6. p.

K[enyeres]. I[mre].: Könyvkiadóink a könyvkiadásról. = Diárium, 1948/3. 77-79. p.

Keszi Imre: Krudy Gyula. = Szabad Nép, 1948/242. (október 20.) 6. p.

Keszi Imre: Krudy Gyula. = – – : A sziget ostroma. Bp. [1948], Dante. 196-198. p.

Keszi Imre: Tervszerűséget a könyvkiadásba! = Szabad Nép, 1948/50. (február 29.) 9. p.

Keszi Imre: Vonal, vagy cik-cak? A Szabad Nép irodalmi kritikáinak kérdéséhez. = Szabad Nép, 1948/275. (november 28.) 13. p.

k–i–e [Keszi Imre]:  Krudy Gyula: A magyar jakobinus. = Szabad Nép, 1948/123. (június 1.) 6. p.

Kiss Dezső: Álomvilág. = A Reggel, 1948/17. (április 19.) 8. p.

K[iss]. D[ezső].: N. N. = Haladás, 1948/53. (december 30.) 6. p.

Kosztolányi Dezső: Két színházi este. = – – : Színház. Bp. [1948.] 85-86. p.

[Kozocsa Sándor utószava.] = Ady Endre éjszakái. Bp. 1948, Fehér Holló. 115. p.

Kőszegi Imre: Hét új könyvről. = Világ, 1948/971. (augusztus 28.) 2. p.

Láng István: Krúdy múlt-szemlélete. = Puszták Népe (Hódmezővásárhely), 1948/2. (június) 102-106. p.

László Miklós: „Olcsó könyvakció” vagy selejtkiárusítás felemelt áron. = Szabad Nép, 1948/153. (július 7.) 2. p.

Laurentius [Lőrinci Mária]: Irodalmi krónika. (Ady Endre éjszakái.) = Magyar Nemzet, 1948/32. (február 8.) 4. p.

Laurentius [Lőrinci Mária]: Irodalmi krónika. (Ady Endre éjszakái.) = Magyar Nemzet, 1948/12. [Kozocsa]

Laurentius [Lőrinci Mária]: Irodalmi krónika. (Dudorászi.) = Magyar Nemzet, 1948/163. (július 18.) 4. p.

Laurentius [Lőrinci Mária]: Irodalmi krónika. (Hét bagoly.) = Magyar Nemzet, 1948/293. (december 19.) 4. p.

Lukács György: A Magyar Kommunista Párt és a magyar kultúra. Előadás az MKP Politikai Akadémiáján. 1948. április 9.

Lukács György: Új magyar kultúráért. Bp. 1948, Szikra. 14-15. p.

Mátrai László: Krudy reálizmusa. = Magyarok, 1948/1. 22-25. p.

M[éreiné]. Juhász Margit: Krúdy. = Vándortűz (Nyíregyháza), 1948/február. 5. p.

Merényi Oszkár: Két szabolcsi pasztell. = Vándortűz (Nyíregyháza), 1948. (február) 8-10. p.

M. O.: Könyvek seregszemléje a harmadik szabad könyvnap előtt. = Kossuth Népe, 1948/122. (május 30.) 2. p.

Örkény István: A Krúdy-vita. = Magyarok, 1948/2. 114-116. p.

[Örkény István]: Krúdy Gyula az élen. = A Reggel, 1948/17. (április 12.) 8. p. [Scheibner Tamás]

Örkény István: Krúdy redivivus... = A Reggel, 1948/3. (január 19.) 8. p.

Rákos Sándor: Krúdy-relikviák nyomában. = Új Idők, 1948/25. (június 19.) 426. p.

Ruffy Péter: Krúdy. = Hírlap, 1948/242. (október 20.) 5. p.

Rusvay Tibor: Krudy Gyula: Pesti nőrabló. = Válasz, 1948/1. 83. p.

Ruttkay Kálmán: Krudy Gyula: Ady Endre éjszakái. = Válasz, 1948/8. 651-652. p.

Schöpflin Aladár: Krúdy Gyula. = Irodalmi Diáknaptár 1948-ra. Szerk. Benedek Marcell. Bp. 1948, Magyar Művészeti Tanács. 70-71. p.

S[eres]. J[ózsef].: Krudy Gyula: Ady Endre éjszakái. = Tiszatáj (Szeged), 1948/5. 197-198. p.

Somogyi Vilmos: Szigeti előképek. = Világ, 1948/884. (május 13.) 2. p.

Sós [Endre]: Könyvnapi őrjárat. = Népszava, 1948/124. (június 2.) 6. p.

Sós Endre: Szindbád sírkövére. = Népszava, 1948/108. (május 12.) 4. p.

sz. a.: Két Krúdy-kötet. = Köznevelés, 1948/15. (augusztus 1.) 372-373. p.

Szauder József: Krudy-hősök. = Újhold, 1948/2. (február–május.) 80-89. p.

Szíj Rezső: [Krúdy Gyula: Ady Endre éjszakái.] = Élet és Jövő, 1948. március 18. 8. p. [0]

(t[amás]. e[rnő].): A magyar jakobinusok. = Hírlap, 1948/123. (június 1.) 8. p.

Török Bálint: Krudy Gyula: A magyar jakobinusok = Új Szántás, 1948/7. (július) 437. p.

Török Pál: Jegyzetek két íróról. = Művelt Nép, 1948/4. (február 15.) [7.] p.

Várnai [György] rajza: A „Szabad száj” irodalmi ciklusából. = Szabad száj, 1948/42. (november 6.) [2.] p.

Zsolt Ágnes: A „Mélypince” Poldi bácsija emlékezik. = Szivárvány, 1948/14. (április 3.) 6. p.

1949

: Krudy Gyula: Asszonyságok díja. = Esti Szabad Szó, 1949/110. (május 13.) 6. p.

– – : Krudy Gyula: Asszonyságok díja. = Új Élet, 1949/32. (augusztus 11.) 16. p.

– – : Krúdy Gyula emlékezete. = Külföldi-Belföldi Hírek (MTI), 1949. május 10. 22. kiadás. 15 óra 15 perc.

: Krudy Gyula: Hét bagoly. = Világosság, 1949/94. (április 24.) 2. p.

Fodor József /F./: [Asszonyságok díja.] = Világ, 1949. december 8. [hónap hiányzik]

Fodor József: Hét bagoly. = Világ, 1949/1101. (február 4.) 2. p.

Gogolák Lajos: Emlékezés Krudy Gyulára. = Magyar Nemzet, 1949/109. (május 12.) 5. p.

Kárpáti Aurél: Emlékezés K. Gy. úrra. = Világ, 1949/1182. (május 13.) 2. p.

k[elemen]. j[ános].: Asszonyságok díja. = Szabad Szó, 1949/119. (május 24.) 6. p.

Kozocsa Sándor: Krúdy Gyula ifjúkori önéletrajzai. = Irodalomtörténet, 1949/1. 153-155. p.

Laurentius [Lőrinci Mária]: Irodalmi krónika. (Egy pohár borovicska.) = Magyar Nemzet, 1949/19. (január 23.) 4. p.

Laurentius [Lőrinci Mária]: Irodalmi krónika. (Asszonyságok díja.)= Magyar Nemzet, 1949/118. (május 22.) 4. p.

Laurentius [Lőrinci Mária]: [Asszonyságok díja.]  = Pester Lloyd, 1949. 310. [év hiányzik]

Nagy Miklós, Sz.: Puskin Magyarországon. = Irodalomtörténet, 1949/2. 238–241. p.

Prohászka János: Krúdy Gyula stílusa és nyelve. = Magyar Nyelvőr, 1949/1. (január-február) 14-17. p.

Rédey Tivadar: Isten hozta, Krudykám! = Új Idők, 1949/27. (július 2.) 15. p.

R. I.: Krudy Gyula az orosz írókról. = Új Idők, 1949/32. (augusztus 6.) 92. p.

Sőtér István: Profétikus esztétika. = Forum, 1949/2. 109-126. p.

Stella Adorján: Szép Ernő emlékei a Szigetről. = Haladás, 1949/11. (március 17.) 4. p.

Szalatnai Rezső: Krúdy Gyula városában. = Kis Újság, 1949/271. (november 22.) 6. p.

Tatrangi Dávid: A piros szőnyegen. = Haladás, 1949/3. (január 20.) 4. p.

Tersánszky Józsi Jenő: Nagy árnyakról bizalmasan – Móricz Zsigmond. = Kis Ujság, 1949/234. (október 8.) 4. p.