2000-2004


2000

– – : Abban az időben, ... = Festett király. Bp. 2000, Ister. /Mesélő múlt./ Könyvjelző.

– – : Kevés prózaírónk akad, ... = Ferenc József rendet csinál. Bp. 2000, Unikum K. Hátlap.

– – : Szindbád. Duna televízió 20.00 = Színes RTV, 2000/30. (július 25.) 19. p.

– – : Szindbád. Duna televízió 19.45 = Színes RTV, 2000/42. (október 19.) 30. p.

– – : Szindbád. = Színes RTV, 2000/3. (január 17-23.) 4. p.

– – : Szindbád kertje. = Magyar Hírlap, 2000/166. (július 18.) 8. p.

– – : Szindbád kertje. = Magyar Nemzet, 2000/167. (július 19.) 15. p.

– – : Szindbád kertje. = Népszabadság, 2000/183. (augusztus 7.) Budapest melléklet 26. p.

– – : Szindbád Óbudán. = Népszava, 2000/179. (augusztus 2.) 11. p.

– – : Tizenhat történelmi tárgyú elbeszélést... = Magyar királyok. Bp. 2000, Magvető. Hátlap.

– – : Tranzisztor: Márai Sándor: Krúdy regénye. = Műsorújság, 2000/30. (július 24-30.) 9. p.

Bán Zoltán András: Az elme szabad állat. Bp. 2000, Magvető. 476 p.
A rejtőzködő főmű. Néhány szempont Krúdy Boldogult úrfikoromban című regényének értelmezéséhez. 115-138. p.
Kocsmaidő. 361-364. p.
A valószínűtlen mester. Krúdy Gyula: Napraforgó – Asszonyságok díja. 365-368. p.

Barta András: Krúdy Gyula. = Új magyar irodalmi lexikon. 2. bőv. jav. kiad. Főszerk. Péter László. Bp. 2000, Akadémiai K. 1253-1254. p.

Bezeczky Gábor: Szindbád könyvei. = Élet és Irodalom, 2000/43. (október 27.) 19. p.

Bikácsy Gergely: Szindbád – Huszárik Zoltán. = film.hu, 2000. május 19.

B. T.: Krúdy királyai. = Szabad Föld, 2000/48. (november 28.) 19. p.

Csordás Lajos: Krúdy és a Pekáry-ház. A Király utcai épületre ráférne egy alapos felújítás.= Népszabadság, 2000/97. (április 26.) Budapest melléklet 36. p.

Dánél Mónika: A Krúdy-szöveghagyomány emlékezete Kosztolányi Dezső „Az utolsó fölolvasás” című novellájában. = L[eg]k[isebb].k[özös].t[öbbszörös]. (Kolozsvár), 2000/1. 51–56. p.

Dérczy Péter: Sturm László: Hagyományok metszéspontján. = Élet és  Irodalom, 2000/43. (október 27.) 16. p.

Dobos, István: Krúdy. = Mondialisation de L'Europe 1885-1922. Ed. Jean-Claude, Polet. Brussels, 2000, De Boeck Universite. 437-449. p.

Életesélyek az ezredfordulón. A magyar tudomány napja alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tudományos konferencia anyagának bemutatása. Szerk. Vass Lajosné. Nyíregyháza, 2000.
Pethő József: Idő- és téralakzatok a Szindbád ifjúságában. 58. p.
Pethő József: Ismétlődő motívumok a Szindbád útja a halálnál című Krúdy-novellában. 79-80. p.

Fábri Anna: „Egykor regényhős voltam...” Az irodalom kultusza Krúdy Gyula műveiben. = Holmi, 2000/6. (június) 651-657. p.

Fábri Anna: „Egykor regényhős voltam…” Az irodalom kultusza Krúdy Gyula műveiben. = Az irodalom ünnepei. Kultusztörténeti tanulmányok. Szerk. Kalla Zsuzsa. Bp. 2000, Petőfi Irodalmi Múzeum. 48-55. p.

Fábri, Anna: „Una vita che si rifugia nei libri.” La letteratura come oggetto di culto e surrogato della vita nelle opere di Gyula Krúdy. = Amant alterna Camenae. Studi linguistici e letterari offerti a Andrea Csillaghy in occasione del suo 60 compleanno. Ed. Carli, Augusto–Töttössy, Beatrice–Vasta, Nicoletta. Alessandria (Olaszország), 2000, Edizioni dell Orso. 341-351. p.

Fábri Anna: Utószó. = Az ecetfák pirulása. Bp. 2000, Osiris. /Millenniumi Könyvtár 84./ 143-147. p.

Fábri Anna: Utószó. = Előhang egy kispörkölthöz. Bp. 2000, Osiris. /Millenniumi Könyvtár 65./ 147-151. p.

Farkasházy Tivadar ajánlja. = Magyar Szó (Újvidék), 2001/2210–2211. (június 6.) 22. p.

Finta Gábor: A lét vándora. (Krúdy Szindbádjáról) = Irodalomtörténeti Közlemények, 2000/3-4. 405-415. p.

Gantner Ilona: Politika által átminősítve. Érzelmes utazás az Óbudai Társaskörben – Szindbád szerelme Varga Mária. (Lenyó László felv. Varga Máriáról.) = Vasárnapi Hírek, 2000/31. (július 30.) 1., 9. p.

Gelencsér Gábor: Átmeneti idők. Huszárik Szindbádja. = Pannonhalmi Szemle, 2000/2. 84-94. p. [web archive]

Groák Lajos: Egy király születése. A frissen leölt sertések bendőjében nevelt II. Lajos. (Krúdy „Mohács” című regényének orvostörténeti vonatkozásai. = Irodalomismeret, 2000/1. (június) 88-90. p.

Gyurkovics Tibor: Kapás Dezső hatvanéves lenne. = Magyar Nemzet, 2000/253. (október 28.) 35. p.

Halász László: Kilátás az Arabs Szürkéből. = – – :  Az értelmezés változatai. Debrecen, 2000, Csokonai Kiadó. /alföld könyvek 5./ 47-60. p.

Honti Katalin: Lila ákác. = Critikai Lapok, 2000/2. 2. p.

Hunyady Sándor: (Krúdy Gyula.) = – – : Családi album. Bp. 2000, Noran. /Ködlovagok./ 137. p.

Jánosi Zoltán: Katona Béla. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2000/1. 95-98. p.

Kelecsényi László: A megélhetés dilemmái. Hangsúlyváltások Krúdy publicisztikájában. = Vigilia, 2000/8. (augusztus) 604-611. p.

kelecsényi [László]: Elégia. = Színes RTV, 2000/30. (július 25.) 5. p.

Kelecsényi László: Krúdy és a történelem. – Magyar királyok urallkodási ideje. – Ritka kifejezések magyarázata. = Magyar királyok. Bp. 2000, Magvető. 189-196. p.

Kelecsényi László: Utószó. = Ferenc József rendet csinál. Bp. 2000, Unikum. 221-222. p.

Kelemen Zoltán: Két atya-kép között. (Irónia és mitizálás Krúdy Gyula Kossuth Ferenc-képében.) = Rejtett párbeszédek. Szerk. Fried István–Hódosy Annamária–Kelemen Zoltán. Szeged, 2000, SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék. 121-139. p.

Kelemen Zoltán: Krúdy Gyula és a pszichoanalízis. = Lélektől lélekig. (Osztrák-Magyar–közép-európai összefüggések) Szerk. Fried István–Hódosy Annamária–Kelemen Zoltán. Szeged, 2000, JATE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék. 39-51. p.

Kelemen Zoltán: Magántörténelem – mitikus történet. Adalékok Krúdy Gyula Mária-képéhez. = Irodalomtörténeti Közlemények, 2000/5-6. 645-654. p.

Kemény Gábor: A nyelvi kép: „rendellenesség” és „szabályszerűség”. = Magyar Nyelvőr, 2000/1. (január-március)

k-i l-ó [Kelecsényi László] Szindbád. = Színes RTV, 2000/30. (július 25.) 17. p.

k-i l-ó [Kelecsényi László] Szindbád. = Színes RTV, 2000/42. (október 19.) 29. p.

Kozma Dezső: Eleven örökség. Kolozsvár, 2000, Tinivár.
Rezeda Kázmér szép élete. 151-160. p.
„Nyíri csend” és „kőarcú” nagyváros. 162-172. p.

(kp): Szindbád kertje. = Színes RTV, 2000/30. (július 25.) 5. p.

Lukacs, John: The Chronicler and the Historian. = Krúdy's chronicles. Turn-of-the-Century Hungary in Gyula Krúdy's Journalism. Sel. ed. tr. by John Bátki. Bp. 2000, CEU Press. vii-xi. p.

Márai Sándor: Akárhol nyitjuk fel könyvei... = Előhang egy kispörkölthöz. Bp. 2000, Osiris. Hátlap.

Markó Béla: Krúdy Gyula utazása a vörös postakocsin. = – – : Szétszedett világ. Egybegyűjtött versek (1967-1995) Marosvásárhely, 2000, Mentor K. 138-139. p.

(mezei): Buday György: Krúdy Gyula. = Magyar Nemzet, 2000/42. (február 19.) 9. p.

M. G.: F. J., a világrend. Krúdy Gyula tárcái. = Magyar Nemzet, 2000/304. (december 30.) 33. p.

M. K.: Szindbád kertje. = Magyar Nemzet, 2000/185. (augusztus 9.) 14. p.

Mohai V. Lajos: Krúdy romok fölötti költőisége. = – – : Édes csábítások. Miskolc, 2000, Felsőmagyarország Kiadó. 100-107. p.

Nádas Sándor: Szindbád kertje. = 168 Óra, 2000/32. (augusztus 10.) 34. p.

Nemere József: Krúdy Gyula Óbudája. = Óbuda évszázadai. Szerk. Alpár Ágnes. 2., jav., bőv. kiad. Bp. 2000, Better K. 545-560. p.

Pálfy Miklós: Cselekményszerkezet és mélylélektani értelmezés néhány Krúdy-regényben. = Mihálynapi köszöntő. Írások Ilia Mihály születésnapjára. 2000, Szegedi Bölcsészettud. Kar. 210-218. p.

Pásztor József. M.: Krúdy Zsuzsa. = Új magyar irodalmi lexikon. 2. bőv. jav. kiad. Főszerk. Péter László. Bp. 2000, Akadémiai K. 1255. p.

Péterfi András: Író és regényhős összefonódása Krúdy Gyula műveiben. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2000. 48 p.

Pethő József: „Aki az igazi nevünkön nevez végre...” Krúdy Gyula névadása a Szindbád megtérése című kötetben. = Névtani Értesítő, 22. köt. 2000. 97-103. p.

Pethő József: Az ismétlés formái és funkciói Krúdy Gyula Szindbád ifjúsága című kötetében. = A nyelvészet és az irodalomtudomány új útjai. Szerk. Cs. Jónás Erzsébet. Nyíregyháza, 2000, Bessenyei György Könyvkiadó. 23-33. p.

Pethő József: Ismétlődő motívumok a Szindbád útja a halálnál című Krúdy-novellában. = A vidékfejlesztés szellemi erőforrásainak hasznosítása. A magyar tudomány napja alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tudományos konferencia anyagának bemutatása. Szerk. Vass Lajosné. Nyíregyháza, 2000. 79-80. p.

Petrányi Ilona: „Költők és Múzsák” – Felolvasószínpad az Irodalmi Múzeumban. = Magyar Múzeumok, 2000/4. 20-21. p.

Pilhál György: Szindbád. = Magyar Nemzet, 2000/188. (május 22.) 20. p.

Pomogáts Béla: Két szökés. Nosztalgia és irónia a Szindbád elbeszélésekben. = – – : Az írás értelme. Bp. 2000, Kortárs Kiadó. 29-35. p.

Pósa Zoltán: Utolsó vacsora az Arabs Szürkénél. = Magyar Nemzet, 2000/190. (augusztus 15.) 14. p.

(p[raznovszky]. m[ihály].): Utószó. = Ha ma élne Jókai. Veszprém, 2000, Prospektus Nyomda. /A Prospektus Nyomda Krúdy-kiskönyvtára 9./ 89-93. p.

R. V.: Szindbád a kertben. = Népszabadság, 2000/168. (július 20.) Budapest melléklet 32. p.

Sturm László: Hagyományok metszéspontján. Források, műfaji klisék és elbeszélésmódok Krúdy Gyula egy regénycsoportjában. Bp. 2000, Anonymus. 158 p. /Belépő./

Szabó Zoltán: Czetter Ibolya: A stílus és a formák. Tanulmányok a nyelvművész Márai Sándorról. = Magyar Nyelvőr, 2000/3. (július-szeptember) 384-386. p.

-Szaniszló[József]-: Szindbád, a hajós. = Százhalombattai Hírtükör (Százhalombatta), 2000/2. (január 26.) 3. p.

Szép Ernő: Halk tünemények... = Az ecetfák pirulása. Bp. 2000, Osiris. /Millenniumi Kvt./ Hátlap.

Szíj Rezső: Várpalota 2000. Műemlékek – emlékhelyek – műalkotások – városképek. Várpalota, 2000, Várpalota város Önkormányzata. 112 p.
Szabó Iván: Szindbád 44
Szabó Iván: Szindbád a Krúdy Könyvtárban 76
Ligeti Erika: Krúdy Gyula 76
Borbás Tibor: Krúdy emlékére 86

Szirmay Endre: Másfél évtized. A Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája. Szerk. Kanizsa József, Tárkányi Imre. Bp. 1998. 182 l. = Somogy (Kaposvár) 2000/2. 216. p.

Tallián Tibor: „Az operában ki gyönyörködik?” Irodalmi adalékok a magyar operai művelődés történetéhez. = Zenetudományi Dolgozatok, 2000. Szabolcsi Bence emlékére születésének 100. évfordulója alkalmából. Bp. 2000, MTA Zenetudományi Intézete. 119-168. p.

Tasnádi Gábor: Krúdy szellemében. = Szabad Föld, 2000/14. (április 4.) 17. p.

Voigt Krisztina: Szigeti Séták. = – – : A budapesti sajtó adattára. Bp. 2000, Argumentum K. 558. p.

Vörös Boldizsár: Károlyi Mihály tér, Marx-szobrok, fehér ló. Budapest szimbolikus elfoglalásai 1918-1919-ben. = Budapesti Negyed, 2000/3-4. (ősz-tél)

Wéber Antal: Lélektani és történelmi hitel a biedermeier irodalomban. = Irodalomtörténet, 2000/3. 414-434. p.

2001

– – : A komáromi fiú. m2 9.35 = Színes RTV, 2001/11. (március 15.) 28., 30. p.

– – : Az eltűnt realitás nyomában. = Wellness magazin, 2001/2. 70-73. p.

– – : Fráter Zoltán: Szindbád kertje. = Pesti Műsor, 2001/32. (augusztus 9.) 15. p.

– – : Így jöttünk... = Filmtett (Kolozsvár), 2001/13. 45. p.

– – (Népszava-információ): Szindbád lugasa Óbudán. = Népszava, 2001/172. (július 25.) 13. p.

– – : Szindbád. = Filmtett (Kolozsvár), 2001/11. 47. p.

A metafora grammatikája és stilisztikája. Szerk. Kemény Gábor. Bp. 2001, Tinta Kiadó.
Kemény Gábor: A pillangó, a rózsa meg a kis fazék: a nyelvi kép mint szövegszervező tényező a 20. század első felének magyar szépprózájában.  140-152. p.

Apró Ferenc: Dankó Pista és Krúdy Gyula dedikációi Tömörkény Istvánnak. = Irodalomismeret, 2001/3-4. (november) 99-100. p.

Ármás János: Krúdy, a vadak és a magyar hasak. = Napló (Veszprém), 2001/53. (március 3.) 15. p.

Bárdos József: „Így írtok [...]” én – Krúdy Gyula: Szindbád Lázmér galambjai – Ottlik Géza: Iskola a láthatatlanban. = Irodalomismeret, 2001/3. 108-109. p.

Bíró Zoltán: Krúdy Gyula. = – – : Két nemzedék. A magyar irodalom két nagy nemzedéke a 20. században. Bp. 2001, Nemzeti Tankönyvkiadó. 39-45. p.

Bodri Ferenc: Apokrif Krúdyról. = Kortárs, 2001/11. (november) 69-73. p.

Bodri Ferenc: Szegedi konferenciák. = Műhely (Győr), 2001/1. 95-97. p. [év hiányzik]

Czine Mihály: Krúdy Gyula (1878-1933). = – – : Magyar irodalom a huszadik században. Bp. 2001, Kortárs. 44-47. p.

Cselényi László: Krúdy Gyula: Szindbád. = – – : Sokágú síp. Barangolás az újabb magyar irodalomban. Dunaszerdahely, 2001, Lilium Aurum. 12-13. p.

Csík Csaba: Nosztalgia. Krúdy Gyula: Ady Endre éjszakái. Márai Sándor: Szindbád hazamegy. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2001. 51 p.

Dániel Ferenc: Pipet – Huszárik bolyongásai. = Filmvilág, 2001/7. 40-42. p.

Fábri Anna: Utószó. = Hét bagoly. Bp. 2001, Osiris. /Millenniumi Könyvtár 145./ 211-214. p.

Fábri Anna: Utószó. = Krúdy Gyula látogatásai. Bp. 2001, Osiris. /Millenniumi Könyvtár 146./ 127-130. p.

Fried István: Boldogult úrfikor mint allegorikus téridő. = Irodalomtörténet, 2001/3. 359-381. p.

Gintli Tibor: A szerelem elbeszélésének változatai Krúdy epikájában. = Iskolakultúra (Szeged), 2001/10. (október) 39-47. p.

Groák Lajos: Legköltőibb prózaírónk: Krúdy. = Irodalomismeret, 2001/1-2. (június) 27-32. p.

Hanga Piroska: Látványszennyezés Krúdy Budapestjén. = Magyar Nemzet, 2001/31. (február 6.) 16. p.

Harkai Vass Éva: A Rezeda Kázmértól Bródy Sándorig. = – – : A művészregény a 20. századi magyar irodalomban. Újvidék, 2001, Fórum. 135-142. p.

Hevesi András: Krúdy Gyula. = Apollo. Középeurópai humanista folyóirat. 1934-1939. 5-10. Szerk. Gál István. Bp. 2001, Argumentum. Hasonmás kiadás. 266-273. p.

Horváth Beáta: „...ezekkel a vándorló képekkel...” A magyar irodalom és a magyar film kapcsolata. – Huszárik Zoltán-Krúdy Gyula: Szindbád. = Nézőpontok, motívumok. Irodalmi témakörök. Szerk. Fenyő D. György–Fábián Teréz. Bp. 2001, Krónika Nova Kiadó Kft. /Érettségizőknek, felvételizőknek./ 373-374. p.Hasonmás kiadás

Horváth Helga: Szindbád alakját felépítő motívumok Krúdy Gyula novelláiban. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2001. 42 p.

Jánosi Zoltán: Emberség és mű. Katona Béla öröksége. = Katona Béla bibliográfiája. Szerk. Katona Béláné. Nyíregyháza, 2001. 3-5. p.

Kalavszky Zsófia: A „lírai szerkesztésű regény”. Intertextualitás ás regénykompozíció Krúdy Gyula A vörös postakocsi című regényében. Bp., 2001. 52 p.

Kálmán C. György: Kószálni a határon. Halász László: Az értelmezés változatai. = Alföld (Debrecen), 2001/7. (július)

Kelecsényi László: „Az élet álom.” Krúdy Gyula kézjegyei. = Forrás (Kecskemét), 2001/10. (október) 95-100. p.

Kelecsényi László: Egyedüli példány. = Élet és Irodalom, 2001/27. (július 6.) 18. p.

Kelecsényi László: Inter arma. = Életünk (Szombathely), 2001/7-8. (július-augusztus) 670-675. p.

Kelemen Zoltán: Dream-book and The interpretation of dreams: The influence of pscyhoanalysis on the work of Gyula Krúdy. = International Conference on Notions of Borders in the Americas and in Europe. Szeged, 2001, March 22-24.

Kelemen Zoltán: Két atya-kép között. Irónia és mitizálás Krúdy Gyula Kossuth Ferenc-képében. = Székelyföld (Csíkszereda), 2001/6. (június) 93-114. p.

Kelemen Zoltán: Tragikus vértanúság – komikus árulás. Krúdy Gyula jakobinus regényeiről. = Osztrák-magyar modernség a boldog (?) békeidőben. Osztrák-magyar-kelet-közép-európai összefüggések. Szerk. Fried István. Szeged, 2001, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék. 65-77. p.

Kemény Gábor: A „szecessziós” Krúdy. (Egy Aranykéz utcai éj emléke). = Magyar Nyelvőr, 2001/3. 319-329. p. Abstracts in English.

Kemény Gábor: Digitalizálják Krúdyt. = Édes Anyanyelvünk, 2001/1. (február) 5. p.

Kenessey Jenő: Gold and the woman. Opera in one acts. – Arany meg az asszony. Opera egy felvonásban. Text by Gyula Krúdy. Bp. 2001, Hungaroton Records Ltd. [1 CD+1 mell. (63 min 25 s)] /Hungaroton classic/ [A felvétel 1957-ben készült.]

Kerner Anna: Krúdy-képek, metaforák: G. L. breviáriumából válogatta – –. = Irodalomismeret, 2001/1-2. 28-32. p.

Kiss László–Végh Veronika–Kissné Kovács Adrienne: Perkátai László összegyűjtött írásai, II. Tanulmányok, cikkek, kritikák. = Irodalomismeret, 2001/3. 100-107. p.

Krúdy és Pest. = Budapesti Negyed, 2001/4. (tél)
Sánta Gábor: „Nem élhetek Pest nélkül”. 3. p.
Márai Sándor: Krúdy. 5-9., 179-184. p.
Tandori Dezső: „Krúdy”, „Pest”. 11-24. p.
Fábri Anna: „Mit lehet írni Pestről?” (A Krúdy-művek Budapestjéről.) 25-60. p.
Fráter Zoltán: Szecessziós emberek. 61-80. p.
Saly Noémi: „Itt élt és halt, mert másképpen nem lehetett.” Krúdy és a pesti kávéház. 81-110. p.
Fried István: Ki csinálja a regényeket? (A Francia kastély „regény”-e.) 111-128. p.
Eisemann György: A város mint emlék és fikció. (Krúdy Gyula: Asszonyságok díja és más „pesti regények”.) 129-140. p.
Kozma Dezső: Rezeda Kázmér szép élete. „Nyíri csend” és „kőarcú” nagyváros. 141-157. p.
Sánta Gábor: Az Élet Álom. (Krúdy Gyula saját kiadású könyve.) 158-178. p.

Krúdy Gyula: Havasi kürt. Miskolc, 2001, Felsőmagyarország K. /Felföldi kincsestár 6./ 167 p.
Benedek András, S.: Krúdy Kárpátalján. 154-158. p.
Sturm László: „Regék tájképei között.” 159-165. p.

Krúdy Péter: Krúdy Gyula élettörténete. [Krúdy Anna bevezetőjével.] Bp. 2001, Krúdy Anna. 79 p. 5 t. Ill. Kiss Gábor. A szerző és az író fotóival.

Márai Sándor: Krúdy háza. = – – : Ég és föld. Bp. 2001, Helikon. 106–107. p.

Mesterházy Balázs: Az elsajátítás alakzatai. Emlékezés, álom és történet Krúdy Gyula Szindbádjában. = Alföld (Debrecen), 2001/3. (március) 48-58. p.

Nagy Endre: (Krúdy Gyula.) = – – :  Egy város regénye. Bp. 2001, Palatinus. /Várad, villanyváros./

Nagy Péter: Elfelejtett kincsek: Krúdy Eszlárja. = Debreceni Szemle (Debrecen), 2001/3. 444-449. p.

Nagyanyám, a markotányosné. Veszprém, 2001, Prospektus Nyomda. /A Prospektus Nyomda Krúdy-kiskönyvtára 10./ 83 p.
Krúdy Mária: Szindbád gyermekkora. [részlet] 62-67. p.
Krúdy Zsuzsa: A palotai nagymama. 68-75. p.
(p[raznovszky].m[ihály].): Utószó. 77-81. p.

Németh Andor: Azok közül... = Hét bagoly. Bp. 2001, Osiris. /Millenniumi kvt./ Hátlap.

Pethő Ágnes: A festészet filmszerződése. = Filmtett (Kolozsvár), 2001/14. 8-19. p.

Pethő József: A halmozás Krúdy Gyula első Szindbád-kötetében. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2001/1. (február) 81-92. p.

Pethő József: A halmozás szerepe a Szindbád ifjúsága második kiadásában. = Bölcsészettudomány a millennium évében. Szerk. Cs. Jónás Erzsébet. Nyíregyháza, 2001, Bessenyei György Könyvkiadó. 9-26. p.

Pethő József: Krúdy Gyula A hídon című novellájának stíluselemzése. = A metafora grammatikája és stilisztikája. Szerk. Kemény Gábor. Bp. 2001, Tinta Kiadó. 197-202. p.

Pethő József: Szemantikai ismétlések a Szindbád útja a halálnál című Krúdy-novellában. = Magyar Nyelvőr, 2001/4. (október-december) 465-477. p.

Rados Richárd: Krúdy-elbeszélések, 1911–1917. A Szindbád-novellisztika. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2001. 54 p.

Sándor György (?): Krúdy kifestőkönyve (?) = Magyar Nemzet, 2001/181. (augusztus 5.) 25. p.

Sánta Gábor: „Nem élhetek Pest nélkül”. = – – : „Minden nemzetnek van egy szent városa.” Fejezetek a dualizmus korának Budapest-irodalmából. Bp. 2001, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány. /Pannónia könyvek./ 64-96. p.

Szabó László, Cs.: Nagy utazó volt... = Krúdy Gyula látogatásai. Bp. 2001, Osiris. /Millenniumi Könyvtár 146./ Hátlap.

Szabó Levente: A megkerülhetetlen hagyomány. Eisemann György: A folytatódó romantika. = Korunk (Kolozsvár), 2001/1. (január) 118-121. p.

Szindbád Palotán. Krúdy Gyula és Várpalota novellák és tanulmányok tükrében. Szerk. Szabó Pál Csaba. Várpalota, 2001, Szindbád. /Szindbád könyvek./ 136 p.
Szabó Pál Csaba: Könnyek és könyvek Szindbád könyvtárából. 5-7. p.
Bayer Zsolt: A palotai délutánokból mindig este lett valahogyan… 12-18. p.
Fábri Anna: A magyar Don Juan: Szindbád. 29-75. p.
Kemény Gábor: Időélmény és kompozíció Krúdy prózájában. 81-91. p.
Szíj Rezső: Krúdy Gyula és Várpalota. 97-116. p.
Kemény Gábor: Előhang egy kispörkölthöz. (Erotika és gasztronómia egy kései Krúdy-novellában). 121-130. p.

Tóbiás Áron: A forradalom visszafizet... = Kapu, 2001/10. (október) 52-55. p.

Valaczkay Gabriella: Szindbád óbudai kertje. = Népszabadság, 2001/ (július 25.) Budapest melléklet 29. p.

Változatok a modernitásra. Tanulmányok a Nyugatról. Szerk. Gintli Tibor. Bp. 2001, Anonymus. 268 p. /Nyugat Könyvtár 4./
Gintli Tibor: A szerelem elbeszélésének változatai Krúdy epikájában. 32-45. p.
Pál Marianna: Evelin tükre. Interszubjektivitás Krúdy Gyula Napraforgó című regényében a lacani tükörstádium-elmélet felől megközelítve. 46-72. p.

Virágh, Christina: Az eltűnt realitás nyomában. = Kafka, 2001/2. 70-78. p.

Zách Alfréd: A néphit meg az időjárás. Összeállította: Szabó Lajos. = Légkör, 2001/1. 37. p.

2002

– – : Krúdy Gyula álmoskönyve. [1920-as kiadás borítója.] = Magyartanítás, 2002/4. (szeptember-október) Címlap.

– – : Szentek és bolondok. Ady Endre éjszakái. mtv 22.10 = Színes RTV, 2002/52. (december 29.) 55-56. p.

– – : Szindbád kertje. = Népszabadság, 2002/163. (július 15.) Budapest melléklet 25. p.

Bagota Edit: Ez itt Krúdy városa. = Könyvhét, 2002/23. (november 28.) 10. p.

Balázs Sándor: Örökös menekülők. = Lyukasóra, 2002/9. (szeptember) 23. p.

Bence Erika: Egy legenda folytatása. Krúdy Gyula: Kossuth fia. = Híd (Újvidék), 2002/8-9. (augusztus-szeptember) 1121-1125. p.

Bezeczky Gábor: Krúdy és a Szindbád. = Míves semmiségek – Elaborate trifles. Tanulmányok Ruttkay Kálmán 80. születésnapjára–Studies for Kálmán G. Ruttkay on his 80th birthday. Szerk. Gábor Ittzés and András Kiséry. Piliscsaba, 2002,  Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK. 357-371. p. /Pázmány Papers in English and American studies 2./

Bíró András: Képzelt riport a Mesterrel. Egyhuszonnégy óra Krúdy Gyula úrral. = Új Horizont (Veszprém), 2002/5. 101-107. p.

Bölcsics Márta–Csordás Lajos: Budapesti Krúdy-kalauz. Budapest, ahogy Krúdy látta. Bp. 2002, Helikon. 311 p.

Csordás Lajos: Krausz Poldi – és a Mélypince legendája. = Barátság, 2002/5. 3680-3681. p.

Csordás Lajos: Krausz Poldi és a Mélypince legendája. = Népszabadság, 2002/146. (június 25.) Budapest melléklet 28. p. Ill.

Dalos Anna: Szerelemországtól Pomádiáig. Kenessey Jenő: Az arany meg az asszony. = Muzsika, 2002/4. (április) 35-36. p.

Dánél Móna: A Krúdy-szöveghagyomány emlékezete Kosztolányi Dezső Az utolsó fölolvasás című novellájában. = Határon. Szerk. Odorics Ferenc–Ármeán  Otília. Kolozsvár-Szeged, 2002, Pompeji. /deKON-KÖNYVek 24./ 165-178. p.

Debreceni Mihály: Krúdy szerelmes Felvidéke. = Szabad Föld, 2002/22. (május 31.) 14. p.

Fábián Berta: Szindbád utazásai a novellától a filmig. (Krúdy-Huszárik: Szindbád) = Magyartanítás, 2002/4. (szeptember-október) 21-25. p.

Fried István: Álom-Bécs Márai Sándor Szindbád hazamegy című regényében. = – – : „Ne az író történjen meg, hanem a műve.” Bp. 2002, Argumentum. 120-133. p.

Fried István: Kibeszél a „regényké”-ben? Krúdy Gyula: N. N.-jének elbeszélő helyzetei. = Tiszatáj (Szeged), 2002/5. (május) 48-61. p.

Fried István: Márai Sándor Krúdy-naplója. = Forrás (Kecskemét), 2002/4. (április) 73-81. p.

Gintli Tibor: Elbeszélői hang és identitás a Boldogult úrfikoromban című regényben. = Pillanatkép a hazai irodalomtudományról. Szerk. Kenyeres Zoltán–Gintli Tibor. Bp. 2002, Anonymus Kiadó. 144-164. p.

Ivánné Bodó Veronika: Gondolatok egy Krúdy mese kapcsán az olvasás megszerettetéséről. = Elektronikus Könyv és Nevelés, 2002/3.

Ivánné Bodó Vera: Gondolatok egy Krúdy-mese kapcsán az olvasás megszerettetéséről. = Magyartanítás, 2002/4. (szeptember-október) 20. p.

Karádi Zsolt: Krúdy Zsuzsa és François Gachot levelezése. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2002/2. (május) 199-203. p.

Kelecsényi László: Egy erotikus emigráns. = Holmi, 2002/8. 1026-1036. p.

Kelemen Zoltán: A befejezhetetlen remekmű. = Lelkek a pányván. (Osztrák–magyar–közép-európai művelődési kapcsolatok.) Szerk. Fried István. Szeged, 2002, Szegedi Tudományegyetem BTK, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék. 71-94. p.

Kelemen Zoltán: Álmoskönyv és álomfejtés. Pszichoanalitikus hatások Krúdy Gyula munkásságában. = Új Forrás (Tatabánya), 2002/3. (március) 52-58. p.

Kelemen Zoltán: Ki volt Mária? = Új Horizont (Veszprém), 2002/5. 108-119. p.

Kelemen Zoltán: Történelmi emlékezet és mitikus történet Krúdy Gyula műveiben. Doktori értekezés. Szeged, 2002, Szegedi Tudományegyetem. 209 p.

Kelemen Zoltán: Tragikus vértanúság–komikus árulás? (Krúdy Gyula: A magyar jakobinusok című regényéről.) = Székelyföld (Csíkszereda), 2002/1. (január) 71-83. p.

Kemény Gábor: A „szecessziós” Krúdy. (Egy Aranykéz utcai éj emléke). = „Arany-alapra arannyal”. Tanulmányok a magyar irodalmi szecesszió stílusáról. Szerk. Szabó Zoltán. Budapest 2002, Tinta Könyv­kiadó. 84-97. p.

Kemény Gábor: Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába.  Bp. 2002, Tinta Könyvkiadó. 227 p.
Kitekintés és gyakorlati alkalmazás.
    A „szecessziós” Krúdy (Egy Aranykéz utcai éj emléke). 164-173. p.
    Az ellentét mint szövegszervező elv egy Krúdy-novellában (A nő, akiért szenvedünk). 173-183. p.
    Erotika és gasztronómia egy kései Krúdy-novellában (Előhang egy kispörkölthöz). 184-190. p.

Kertész Imre: Krúdy Gyula. = Európai utas, 2002/4. 3. p.

Két évtized. A Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája. Bp. 2002, Krúdy Gyula Irodalmi Kör. 274 p.
Bajor Nagy Ernő: Szindbád szobra 12-14
Bíró András: Képzelt riport a Mesterrel. Egyhuszonnégy óra Krúdy Gyula úrral 16-28
Hajdu Endre: Régi dolgok Krúdyról. Részlet egy publikálatlan Krúdy-tanulmányból 90-93
Kanizsa József: Krúdyt látta 97
Szénási Sándor István: Krúdy emlékezete 178
Szőke Miklós Árpád: Krúdy (Születésének 110. évfordulójára) 182
Tábori László: Megvilágosodás Krúdy Gyula műveiben 188-190
Varga József: Krúdyhoz a Kéhli vendéglőben 203
Krúdy Gyula [életrajza] 250

KM – N. I. A.: Krúdy Gyula neve kötelez. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 2002/59. (március 11.) 5. p.

Kőrizs Imre: Krúdy Gyula átutazik Sinistra körzeten. = Holmi, 2002/5. (május) 601. p.

Lehota Roland: Krúdy: postakocsi-regények, modernség és anakronizmus. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2002. 29 p.

Márai Sándor: Krúdy Gyula. = – – : Írók, költők, irodalom. Bp. 2002, Helikon. 34–38. p.

Matyasovszki Edit: Óbudai Krúdy irodalmi társaság – Bihari Albertné. Riporter – – . = MR Nyíregyházi Stúdió, 2002. 3,5 p.

Mesterházy, Balázs: Temporalität und ästhetische totalität. (Identitätsbildung bei Gyula Krúdy.). = Hungarian Studies, 2002/1. 51-61. p.

Műhely. = Literatura, 2002/3.
Bezeczky Gábor: Végső búcsú Szindbádtól (1957-2002). 286-287. p.
Hárs Endre: Megtanulni úszni. Szindbád tanuló- és vándorévei. 288-298. p.
Odorics Ferenc: Adományozás és megfosztás: Szindbád útja a halálnál. 299-305. p.
Ármeán Otília: Képek képtelensége mint nyelvi terelőút a Szindbádban. 306-312. p.
Szilasi László: MAGGI. Étel által történő helyettesítés és evés által történő emlékezés Krúdy Gyula Isten veletek, ti boldog Vendelinek! című novellájában. 313-321. p.
Hites Sándor: Szindbád-lexikon. 322-331. p.
Rákai Orsolya: Gondolatok a diófalevelek illatáról, a nyelv őszies édességéről és a költészet tündöklő szökőkútjáról. 332-338. p.
Milián Orsolya: A megtalált „apám” nyomában, avagy: egyesüljön-e a család? 339-344. p.
Kovács Zoltán, Z.: Mit látott Jeney, akit később bankóhamisítás miatt bezártak? Szindbád és a lokalizáció. 345-352. p.
Török Ervin: Telegráf, telefon, fénykép: Dobieczki. 353-359. p.

Nádas Sándor: Krúdy-séták. = 168 Óra, 2002/49. (december 5.) 34. p.

Perkátai László: Krúdy Gyula. [1938] = – – : Tanulmányok, cikkek, kritikák. Közzéteszi: Lengyel András. Szeged, 2002, Bába Kiadó. /P. L. összegyűjtött írásai 2./ 7-79. p.

Pethő, József: Aspekte der textlinguistischen und semantischen Annäherung an die Häufung. = Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio linguistica. 25. 2002. 81-87. p.

Pethő József: A halmozás alakzata. A halmozás fogalmának, típusainak és funkcióinak vizsgálata. (Krúdy Gyula Szindbád ifjúsága című kötete alapján) Doktori [PhD] értekezés. Bp. 2002, ELTE. 183 fol. Bibliogr.: 169-183. p.

Pethő József: A halmozás alakzatának néhány elméleti kérdése. = Magyar Nyelvőr, 2002/4. 417-436. p.

Praznovszky Mihály: Szindbád kapuja. = – – : Időről időre. Salgótarján-Veszprém, 2002. 95-98. p.

(p[raznovszky]. m[ihály].): Utószó. = Helikoni gyülde. Veszprém, 2002, Prospektus Nyomda. /A Prospektus Nyomda Krúdy-kiskönyvtára 11./ 64-69. p.

Sándor Zsuzsanna: Nobel-díjas magyar. = SanZs16802_42okt17

Sánta Gábor: Az Élet Álom. (Krúdy Gyula saját kiadású könyve.) = – – : Portéka. Irodalmi tanulmányok. Bp. 2002, Pro Pannónia Kiadói Alapítvány. /Pannónia könyvek./ 166-186. p.

Sindelyes Dóra: Ifjú szívekben éledeznek. = Heti világgazdaság, 2002/51-52. 123-126. p.

Szegedy-Maszák Mihály: Nemzeti irodalom az egységesülő világban. = A Hét (Marosvásárhely), 2002/35. (szeptember 19.) 3-4. p.

Szekér Endre: Márai évszakai. = Forrás (Kecskemét), 2002/10. (október)

Tamás Kinga: Film és irodalom 2. (Krúdy„filmje”: Szindbád) = Szőrös Kő (Pozsony), 2002/1. 44-51. p.

Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiség néprajzából. 4. 2002.
Керча, Нгор: Русины у творчости Дюлы Крудія. 51-54. p.
Kercsa, Igor: A ruszinok Krúdy Gyula életművében. 55-59. p.

Tarján Enikő: Holtak, lelkek. Maszkok egy Krúdy-kisregényben. = Lyukasóra, 2002/11. (november) 20-21. p.

Vinczellér Katalin: Nostalgia ad absurdum. Krúdy Gyula színműveiről. = Iskolakultúra, 2002/6-7. 57-60. p.

Wéber Antal: Az almanachlíráról – másként. = Irodalomtörténet, 2002/3. 317-338. p.

Zsadányi Edit: A csend retorikája. Kihagyásalakzatok vizsgálata huszadik századi regényekben. Pozsony, 2002, Kalligram.

2003

– – : Az étkezés kultusza... = A has ezeregyéjszakája. Bp. 2003, Tericum. Fülszöveg.

– – : A Krúdy-évforduló: félszáz esemény hét városban. = Népszava, 2003/237. (október 10.) 6. p.

– – : Bekezdések. Egy óra Sára Sándorral. = Színes RTV, 2003/50. 48. p.

– – : Egy majdnem százéves könyvet... = Gyémántmesék. Bp. 2003, Holnap K. Hátlap.

– – : Egy százhúsz év előtti vérvádperről. = Népszava, 2003/285.(december 8.) 6. p.

– – : Emlékezés Krúdy Gyulára. = Nyíregyházi napló (Nyíregyháza), 2003/36. (október 18.) 7. p.

– – : Fanyar komédia Krúdy műveiből. = Magyar Hírlap, 2003/144. (június 23.) 14. p.

– – : Hány változata létezik... = A tiszaeszlári Solymosi Eszter. 3. átd. kiad. Bp. 2003, Magvető. Könyvjelző.

– – : Krúdy Belvárosa. = Belváros-Lipótváros, 2003/17. (szeptember 12.) 14. p.

– – : Krúdy félszáz kötetben. = Népszava, 2003/267. (november 17.) 6. p.

– – : Krúdy Gyula (1878-1933) Témavázlat. = Magyar Napló, 2003/3. 60. p.

– – : Krúdy Gyula emlékezete hét városban. = Magyar Nemzet, 2003/237. (október 10.) 15. p.

– – : Krúdy Gyula születésének... = Népszabadság, 2003/245. (október 20.) 18. p.

– – : Krúdy Gyulára emlékeznek. = Új Szó (Pozsony), 2003/245. (október 24.) 4. p.

– – : Krúdy Gyulára emlékeznek Óbudán. = Magyar Nemzet, 2003/245. (október 20.) 15. p.

– – : Krúdy Óbudája – ódonságok városa. = Pesti Est különszáma – Múzeumok Éjszakája, 2003/21. (június 21.) 6. p.

– – : Krúdyra emlékeznek. = Népszabadság, 2003/244. (október 18.) 4. p.

– – : Krúdyt ünnepeljük. = Nyíregyházi napló (Nyíregyháza), 2003/14. (április 26.) 8. p.

– – : Napraforgó. = Színes RTV, 2003/43. (október 22.) 23. p.

– – : Napraforgó. m2 21.20 = Színes RTV, 2003/43. (október 22.) 24. p.

– – : Őszikék. = Népszava, 2003/251. (október 28.) 13. p.

– – : Táncpremier a Krúdy-évfordulóra. = Népszava, 2003/242. (október 16.) 6. p.

– – : Tisztelegnek a névadó előtt. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 2003/242. (október 16.) 1. p.

– – : Vacsorák, séták, koszorúk. Krúdyt ünneplik országszerte. = Népszabadság, 2003/242/2. (október 16.) 13. p. Fotó.

125 éve született Krúdy Gyula. = Forrás (Kecskemét), 2003/10. (október)
Fried István: Az elbeszélő mint útitárs. 37-49. p.
Kelemen Zoltán: Szindbád és a többiek. 50-54. p.
Szekér Endre: Krúdy álomvilága. 55-63. p.

125 éve született Krúdy Gyula. = Palócföld (Salgótarján), 2003/6. (november-december)
Fráter Zoltán: A színes író. 784-785. p.
Kelecsényi László: Egy film az örökkévalóságnak. 786-793. p.
Széki Patka László: Krúdy álma Amália álmáról. 786. p.
Boda Gábor: Krúdy Gyula szobra Szécsényben. (1968) 811. p.

A nyíri pajkos. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2003/4.
Ratkó József: Krúdy Gyula (1878-1933). 371. p.
Jánosi Zoltán: Krúdy Gyula tündöklő lázadása. 372-378. p.
Szathmári István: Krúdyról – Márai szemével. 379-384. p.
Pethő József: A „szöveg születése”. A Szindbád ifjúsága textualitásának kérdéséhez. 385-399. p.
János István: Krúdy és a magyar múlt. (A Három király történelemlátása.) 400-407. p.
Ilyés Gábor: „Ennek a városnak voltam az írója” Krúdy-emlékjelek és helyek Nyíregyházán. 408-413. p.
Sturm László: A szlovákság Krúdy Gyula műveiben. 414-419. p.
Kovács József László: Pest Rózsája: Pilisi Róza (a novellista – és Krúdy – Álmok asszonya; Madame Louise). 420-429. p.
G. Papp Katalin: Gyémántmesék-e a Gyémánt mesék? Krúdy Gyula Gyémánt mesék című kötetének stílusvizsgálata. 430-437. p.
Karádi Zsolt: Krúdy, Szindbád, Huszárik. 438-443. p.
Gintli Tibor: Rezeda Kázmér mint olvasó. 444-457. p.
Kelecsényi László: Fantomkiadványok. 458-464. p.
Bezeczky Gábor: A Krúdy-bibliográfia helyzete. 465-468. p.
Fráter Zoltán: Mesemondások a szerelemről. 469-477. p.
Kelemen Zoltán: Jó étvágyat kívánok! 478-484. p.

Az elbeszélés módozatai. Narratíva és identitás. Szerk. Józan Ildikó–Kulcsár Szabó Ernő–Szegedi-Maszák Mihály. Bp. 2003, Osiris Kiadó. 544 p.
Mesterházy Balázs: Az elsajátítás alakzatai. Emlékezés, álom és történet Krúdy Gyula Szindbádjában. 266-280. p.
Mesterházy Balázs: Időbeliség és esztétikai totalitás. Az identitásképzés kérdései Krúdynál. 281-293. p.

Borders – Nations – Contacts. Cultures in Europe and the Americas. Edited by Thomas Bremer and Katalin Kürtösi. Szeged, 2003, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar.
Kelemen Zoltán: Superstitions, Mysticism, Psychoanalysis? (Questions about an unfinished Krúdy-novel.) 41-44. p.
Kelemen, Zoltán: Dream-Book and The Interpretation of Dreams. The Influence of Psychoanalysis on the Work of Gyula Krúdy. 69-76. p.

Ács Gábor: Sánta Gábor: „Minden nemzetnek van egy szent városa.” (Fejezetek a dualizmus korának Budapest-irodalmából.) = Irodalomtörténet, 2003/2. 321-328. p.

Ady Endre: Krúdy Gyula könyve. A vörös postakocsi. = – – : Az irodalmi Köztelek. Publicisztikai írások. Előszó Demény Péter. Kolozsvár, 2003, Polis Könyvk. 282-284. p.

Babosi László: Az élő Krúdy. – Katona Béla legújabb posztumusz kötete. = Könyvtári Kis Híradó (Nyíregyháza), 2003/4. (32.) (december) 27. p.

Bárdos József: „Így írtok [...]” én – Krúdy Gyula: Szindbád Lázmér galambjai. – Ottlik Géza: Iskola a láthatatlanban. = Irodalomismeret, 2003/1. 108-109. p.

Bezeczky Gábor: Az elbeszélésciklus poétikája. = Literatura, 2003/2. 185-198. p.

Bezeczky Gábor: Krúdy Gyula: Szindbád. Bp. 2003, Akkord Kiadó. 79 p. /Talentum műelemzések./

Bihari Albertné: „Ennek a városnak voltam az írója”. A Krúdy-évforduló ünnepségsorozata Nyíregyházán. = Könyvtári Kis Híradó (Nyíregyháza), 2003/4. (32.) (december) 23. p.

Bogdán László: Krúdy Gyula emlékezete. = Háromszék (Sepsiszentgyörgy), 2003/3854. (május 10.) 6. p.

B[ori]. I[mre].: Jegyzet Krúdy Gyula Túl a szépség delelőjén c. regényrészletéhez. = Híd (Újvidék), 2003/11. 1213-1214. p.

Buzinkay, Géza: The Prince of Wales Incognito. = The Hungarian Quarterly, 2003/171. 51-66. p.

Büky László: Kemény Gábor, Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába. = Magyar Nyelv, 2003/4. 492-495. p.

Czigány György: Díszlet-darabok Szindbád színpadáról. = Álmot, gyönge leánykát. – – hatvan verse. Bp. 2003, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány. 101-104. p.

Csízi Katalin: Képiség és zenei értelem Krúdy Gyula prózaművészetében. A hídon. = Szó – elbeszélés – metafora. Műelemzések a XX. századi magyar próza köréből.  Szerk. Horváth Kornélia–Szitár Katalin. Bp. 2003, Kijárat K. 87-98. p.

Csordás Lajos: Az álomlátó. Fábri Anna (szerk.): Az élet álom. In memoriam Krúdy Gyula. = Népszabadság, 2003/226/2. (szeptember 27.) 12. p. Ill.

Csordás Lajos: Párbajhősök az állami fogházban. = Népszabadság, 2003/227/2. (szeptember 29.) Budapesti tükör 11. p. [szám hiányzik]

Dérczy Péter: Az „igaz történet” hazugsága. Krúdy Gyula: Urak, betyárok, cigányok. = Jelenkor (Pécs), 2003/7-8. (július-augusztus) 798-805. p.

Draveczky Balázs: Krúdy Gyula a borról. = Rubicon, 2003/1-2. 78-79. p.

Duba Gyula: Szerelmes földrajzom (2.) = Irodalmi Szemle (Pozsony), 2003/7. 25-34. p.

Fábri Anna: Az élet álom. In memoriam Krúdy Gyula. Vál., szerk., összeáll. – – . Bp. 2003, Nap Kiadó. 335 p. Fotók.

Fábri Ferenc: Százhuszonöt éve született Krúdy Gyula. = Magyar Szó (Újvidék), 2003/259. (november 1-2.) 29. p.

Féja Géza levelezése. Bp. 2003, Nap K. 366 p.
Krúdy Zsuzsa – Féja Gézának. 1972. szeptember 12.
Féja Géza – Krúdy Zsuzsának. 1972. szeptember 20.
Krúdy Zsuzsa – Féja Gézának. 1977. január 8.

Fencsik Flóra: FenF16803_46nov13

Filip Tamás: Az álmok könyvéből. (i. m. Krúdy Gyula) = Kortárs, 2003/7.

Fráter Zoltán: A színes író. = Palócföld (Salgótarján), 2003/6. 784-785. p.

Fráter Zoltán: Az ódonságok városában. = Ódonságok városában. Krúdy Gyula írásai Óbudáról. Bp. III. ker. Óbuda-Békásmegyer, Helytörténeti füzetek 2003/2. Óbudai Múzeum. 89-98. p.

Fráter Zoltán: Krúdy Gyula. Bp. 2003, Elektra Kiadóház. 137 p. /Élet-kép./

Fráter Zoltán: Podolin. Krúdy nyomában. = Kortárs, 2003/12. (december) 85-90. p.

Fried István : A tegnapok ködlovagjai. (Széljegyzetek Krúdy Gyula kötetéhez.) = Tiszatáj (Szeged), 2003/5. 63-78. p.

Fried István: Ki (a) velszi herceg? – öntükröző személyiség-játékok Krúdy Gyulánál. = Identitás és kulturális idegenség. Szerk. Bednanics Gábor–Kékesi Zoltán–Kulcsár Szabó Ernő. 2003. Osiris Kiadó. 286-314. p.

Fried István: Krúdy háza–Márai Sándor a krúdy-sorsú írásról-íróról. = Új Dunatáj (Szekszárd), 2003/3. (szeptember) 47-57. p.

Füzi Izabella: Szindbád és a nők. A szerelem emlékezete a Szindbád-novellákban. = Holmi, 2003/10. (október) 1320-1324. p.

Gál István: Krúdy és Babits összeköttetései. = – – : Babits Mihály. Tanulmányok, szövegközlések, széljegyzetek. Szerk. Gál Ágnes és Gál Julianna. Bp. 2003, Argumentum. 648-652. p.

Gintli Tibor: Narratív identitás Krúdy Gyula Napraforgójában. = Irodalomtörténet, 2003/3. 396-419. p.

Halász Zoltán: Krúdy Gyula ízes öröksége. = Napi Gazdaság, 2003/52. (március 14.) 12. p.

Hamvay Péter: Megemlékezések, előadások a Krúdy Gyula-évfordulón. = Népszava, 2003/249. (október 25.) 6. p.

Horváth Elvira: Bezeczky Gábor: Krúdy Gyula: Szindbád. = Iskolakönyvtáros, 2003/3-4. 37-38. p.

Hunyady Sándor: Krúdy Gyuláról. = A jó étvágy titkai. Bp. 2003, Noran. /Századok legendái./ 7-10. p.

Ilyés Gábor: Krúdy-emlékjelek és helyek Nyíregyházán. Nyíregyháza, 2003, Nyíregyházi Városvédő Egyesület. 16 p. /Mesélő Nyíregyháza–Városvédő füzetek 6./

Jánosi Zoltán: Kerekes Elek szivárványbeszéde. = Partium (Vásárosnamény), 2003/tél.

Jánosi Zoltán: Szindbád hajóján. A Krúdy-kutató Katona Béla. = Katona Béla: Az élő Krúdy. Tanulmányok és cikkek Krúdy Gyula életművéről. Vál., szerk., bev.: Jánosi Zoltán. Nyíregyháza, 2003, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága. 7-14. p.

Kaczvinszky Barbara: À la Krúdy. = Népszava, 2003/219. (szeptember 19.) 6. p.

Kanizsa József: Krúdyt látta. (Krúdy Gyula születésének 125. évfordulójára) = Hévíz (Keszthely), 2003/2. 18. p.

Kántor: Szindbád táncban. = Nyíregyházi Napló (Nyíregyháza), 2003/35. (október 11.) 6. p.

Karádi Zsolt: Írások Krúdy Gyuláról. = Pedagógiai Műhely (Nyíregyháza), 2003/4. 56-58. p. [szám 0]

Karádi Zsolt: Krúdy-ünnepségek Nyíregyházán. = Pedagógiai Műhely (Nyíregyháza), 2003/3. 23-24. p. [szám 0]

Katona Béla: Az élő Krúdy. Tanulmányok és cikkek Krúdy Gyula életművéről. Vál., szerk., bev.: Jánosi Zoltán. Nyíregyháza, 2003, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága. 209 p.

Kelecsényi László: Az utolsó kéz. = Holmi, 2003/10. (október) 1325-1331. p.

Kelecsényi László: Koszorú a 125 éve született Krúdy Gyula tiszteletére. = Tekintet, 2003/5. 60-61. p.

Kelecsényi László: Krúdy Gyula kézjegyei. 2., bőv., jav. kiad. Bp. 2003, Múzeum Antikvárium. 47 p.

Kelecsényi László: Lappangó átdolgozások. = Irodalomtörténeti Közlemények, 2003/4-5. 528-531. p.

Kelemen, Zoltán: Superstitions, Mysticism, Psychoanalysis? Questions about an unfinished Krúdy novel. = Österreichisch-ungarisch-mitteleuropäische literarisch-kulturelle Begegnungen. (Szerk.) István Fried. Szeged, 2003, Szegedi Tudományegyetem. 41-44. p.

Kiss Gy. Csaba: Fogadó a Krakkói kalaphoz. Lengyel motívumok és hangulatok Krúdy Gyula elbeszéléseiben. = Bámulám a Visztulát ... Krakkó a magyar művelődés történetében. Szerk. Kovács István–Petneki Áron. Bp. 2003, Balassi Kiadó. 183-189. p.

Kocsi Tibor: Kamarás Iván, a bohém csábító. Halász Judit 35 év után ismét felszáll A vörös postakocsira. = Népszava, 2003/303. (december 31.) 6. p.

Kovács József László: Pest Rózsája: Pilisi Róza (a novellista – és Krúdy – Álmok asszonya; Madame Louise). = Duna-Part, 2003/4. (december) 10-19. p.

Kő András: A lélek jeges fürdői. Sportemberek barátsága: Krúdy Gyula és Hajós Alfréd. = Magyar Nemzet, 2003/45. (február 22.) 32. p.

Krúdy 125. (Művészbejáró) MR Nyíregyházi Stúdió, 2003.
Emlékműsor – Katona Béla, Hársfalvi Péter, Ratkó József, Huszár István, Fráter Zoltán, Varga Imre, Praznovszky Mihály. Szerk. Matyasovszki Edit. Riporter Ágoston István, Gyarmati Béla. 57 p
Fráter Zoltán irodalomtörténész. Riporter Matyasovszki Edit. 10,4 perc
Krúdy Gyula: Régi nyíregyházi hősök. Közreműködik Berki Antal. 11 p
Nyíri pajkos – Praznovszky Mihály. Riporter Matyasovszki Edit. 7,5 perc
Szoboravatás a Bessenyei téren – Németh Péter. Riporter Matyasovszki Edit. 3,5 perc
Új kiállítás a Jósa András Múzeumban – Bene János. Riporter Matyasovszki Edit. 3,6 p
Ünnepségsorozat Nyíregyházán – Tukacs István. Riporter Matyasovszki Edit. 5 p
Varga Imre szobrászművész. Riporter Matyasovszki Edit. 6,2 p.

Krúdy Gyula Irodalmi Kör = Hévíz (Keszthely), 2003/4.
Cecei-Horváth Tibor: Szindbád. 8. p.
Kiss Lajos: 20 éves a Krúdy Gyula Irodalmi kör. 9-11. p.
Kardos Gy. József: A stílusművész Krúdy Gyula. 12-17. p.

Krúdy világa. Szerk. Tóbiás Áron. [2. kiad.] Bp. 2003, Osiris. 662 p.

Lászlóffy Aladár: Krúdy hetven éve. = Kortárs, 2003/10. (október) 93-96. p.

m.a.: Folytatódik a Krúdy. = Belváros-Lipótváros, 2003/22. (november 21.) 13. p.

Márai Sándor: Írók, költők, irodalom. Bp. 2003, Helikon Kiadó. 34. p.

Margócsy István: A tiszaeszlári per a magyar irodalomban. Előadás a tiszaeszlári per nyíregyházi (2003. szeptemberi) emlékülésén.

Mórocz Zsolt: Szindbád álma Krúdyról. = – – : Posztmodem Életfa. Miskolc, 2003, Felsőmagyarországi Kiadó. 251-256. p.

Múlt jövő időben. Írások Bodnár György 75. születésnapjára. Szerk. Angyalosi Gergely. Bp. 2003, Universitas K. 370 p.
Dérczy Péter: Az „igaz történet” hazugsága. Krúdy Gyula: Urak, betyárok, cigányok. 44-53. p.
Finta Gábor: Egy harang meséi. Krúdy Purgatóriumáról. Applikáció és önmegértés. 88-104. p.

MuzSay: „Szindbád”, az élő. = Belváros-Lipótváros, 2003/20. (október 24.) 10. p.

Nagy István Attila: Érdekes izgalmas és vitatható előadások. = Pedagógiai Műhely (Nyíregyháza), 2003/4. 32-36. p.

Nagy László: Szindbád. = „A művészet antisors.” Irodalmi mozaik Latinovits Zoltánról. Szerk. Dömötör Adrienne. Bp. 2003, Tinta. 64-65. p. B. Müller Magda fotói.

Neményi László-Zádori Zsolt: „Áldjuk a Jóistent, hogy nekünk adott tanút” Radnóti Sándorral és Szörényi Lászlóval – - – beszélget. = Beszélő, 2003/1-2. (január-február)

Nemeskürty István: Magyarország lelkiismerete. = – – : A megbűnhődött jövendő. Bp. 2003. Szabad Tér. 407-412. p.

N. M.: Szerelmi levelező. = Magyar Nemzet, 2003/42. (február 19.) 15. p.

N. M. R: Krúdy-könyvek. = Magyar Nemzet, 2003/257. (november 5.) 15. p.

Pap Vera Ágnes: Apanyelvről anyanyelvre. = jövő7, 2003/48. (november 28.) 7. p.

Pethő József: A gordonka hangja. Krúdy stílusáról. = Magyartanítás, 2003/4. 3-7. p.

Pethő József: Ennek a városnak voltam az írója. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 2003/113. (május 16.) 14. p.

Pethő József: „Ennek a városnak voltam az írója”. = Nyíregyházi Napló, 2003/április-május.

Pethő József: „Hogy író lettem, azt neki köszönhetem.” Krúdy alma materéről és kedves tanárairól. = Pedagógiai Műhely, 2003/2. 49-52. p.

Pethő József: Koherencia és adjekció. Krúdy Gyula Tájékoztatás című írásának szövegstilisztikai elemzéséhez. = A retorikai-stilisztikai alakzatok világa. Szerk. Szathmári István. Bp. 2003, Tinta Könyvkiadó. 169-182. p.

Pócsik Andrea: Az első magyar „képíró”. Rendezőportrék: Huszárik Zoltán. = filmtett.ro, 2003. március 15.

Potoczky Kálmán – Féja Gézának. 1939. november 28. [részlet] = Féja Géza levelezése. Vál. összeáll. Féja Endre. Bp. 2003, Nap K. 139-140. p.

Rónay László: A varázslatos hang. = Új Ember, 2003/31. (augusztus 3.) 3. p.

Sárközy Bence: Egy Krúdy-kiadás apropóján. = Remény, 2003/4. (tél) 35-38. p.

Somogyi, Gyula: Steven S. Serafin (ed.): Dictionary of Literary Biography. Vols 215, 220, 232. = Hungarian Studies, 2003/2. 314-318. p.

Szathmári István: Krúdyról – a Márai szemével. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2003/4. 379-384. p.

Szigeti Lajos Sándor: Pastiche és palimpszeszt. Szindbád itthonossága. = Új-Horizont (Veszprém), 2003/5. 105-116. p.

Szikszainé Nagy Irma: „Arany-alapra arannyal”. Tanulmányok a magyar irodalmi szecesszió stílusáról. Szerk.: Szabó Zoltán. = Magyar Nyelvőr, 2003/1. 113-120. p.

Szűk Balázs: Archetipusok a mozgó fényben. = Tanulmányok a kultúra és a közművelődés köréből. Szerk. Hidy Pálné. Eger, 2003, EKF. /Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. Új sorozat. 30. köt./ 85-100. p.

Tóth Sándor: Krúdy Gyula családi irodalmi indíttatásai. = Honismeret, 2003/3. 70-79. p.

T. Z.: Szindbád a Komédiumba megy. = Népszabadság, 2003. október 11. 16. p. [talán a Bp. mellékletben?]

Újj Írisz: Kedves olvasó! = Ódonságok városában. Krúdy Gyula írásai Óbudáról. Bp. III. ker. Óbuda-Békásmegyer–Óbudai Múzeum. /Helytörténeti füzetek 2003/2./ 5. p.

Unger Zsolt: Krúdy és a nők, meg Krúdy, no meg a nők… Fráter Zoltán dokumentumjátéka a Felolvasó Színpadon. = Irodalmi Múzeum, 2003/1. (tavasz) 17. p.

Urbanik Tímea: Főút és mellékutak. Grendel Lajos: A tények mágiája. Mészöly Miklós időskori prózája. = Tiszatáj (Szeged), 2003/5. (május) 92-96. p.

Várkonyi Tibor: Krúdy Tiszaeszlárja. = Magyar Hírlap, 2003/278. (november 29.) 24. p.

Vasy Géza: Krúdy Gyula: A hídon. = – – : Századvégtől ezredvégig. Magyar prózaírók. Bp. 2003, Krónika Nova. 24-31. p.

Zab: Az élet álom. = Magyar Narancs, 2003/37. 46. p.

Zabos Géza: Krúdy világa. = Magyar Narancs, 2003/38. 38. p.

Zsohár Melinda: Előhang kispörkölthöz. Krúdy Gyula, a konyhaművész. = Magyar Nemzet, 2003/249. (október 25.) 39. p.

2004

– – : Aranyfényű vizitkártya. = Népszava, 2004/247. (október 21.) 6. p.

– – : Budapesten is bemutatták a Szindbádot. = Népszava, 2004/27.(február 2.) 6. p.

– – : Elhunyt Bori Imre. = Magyar Nemzet, 2004/102. (április 24.) 14. p.

– – : Krúdy Gyula, a szoknyavadász. = Hamu és gyémánt, 2004/tavasz. 112-116. p.

– – : Krúdy Gyula több mint egy évtizedig... = Szigeti séták. Bp. 2004, Holnap K. Hátlap.

Ady Endre: Krúdy Gyula könyve. = Magyar Nemzet Magazin, 2004/142. (június 5.) 22. p.

Ágoston László, T.: Miért éppen Krúdy? = Hévíz, 2004/1. 18-20. p.

Alexa Károly: Két százéves magyar íróról külföldieknek. Kosztolányi Dezső. – Krúdy Gyula. = – – : Quodlibet. Írások a XIX. és XX. század magyar irodalmáról.. Bp. 2004, Kortárs. 195-198. p.

Arató Antal: A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének tanácskozása (2003. augusztus 25-27.) = Könyvtári Levelező/lap, 2004/1. (január) 27-29. p.

Ármeán Otília: Paragrammatika. – Olvasatok az intertextualitás és a retorika hálójában. Disszertáció. Tézisek. Szeged, 2004, Szegedi Tudományegyetem Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék. 182 p.

Bán Zoltán András: Lovagok egymás közt. Krúdy Gyula: Bródy Sándor vagy A nap lovagja. = Holmi, 2004/10. (október) 1301-1304. p.

Basch Lóránt: Babits és Krúdy. = – – : A Baumgarten Alapítvány történetéből. Tanulmányok, cikkek. Bp. 2004. Argumentum. /Babits kiskönyvtár 2./ 120-122. p.

Bíró Ivett Krisztina: Ábránd és valóság néhány Krúdy regényben. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2004. 42 p.

Bodnár György: A Ćirpanova utcai kilátó. = Híd (Újvidék), 2004/11-12. (november – december) 1519-1528. p.

Bogdán László: A has ezeregyéjszakája–Krúdy estéje. = Látó (Marosvásárhely), 2004/3. (március) 75-82. p.

Bognár Tas: Krúdy Gyula: A szabadság csillaga. = – – : Gyermekpróza. Világ- és magyar irodalom. Bp. 2004, Nemzeti Tankönyvkiadó. 166-167. p.

Brody, Alexander: Akit az Isten jókedvében teremtett. = Élet és Irodalom 2004/22. (augusztus 28.) 56-65. p.

Brody, Alexander: Akit az Isten jókedvében teremtett. = 2000, 2004/5. 56-65. p.

Brody, Alexander: Utószó. Akit az Isten jókedvében teremtett. = Bródy Sándor vagy a nap lovagja. Bp. 2004, Noran. /Írók legendáriuma 1./ 199-227. p.

Buzinkay Géza: Walesi herceg Budapesten. = Változatok a történelemre. Tanulmányok Székely György tiszteletére. Szerk. Erdei Gyöngyi-Nagy Balázs. 2004, BTM-ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Tört. Tanszék. /Monumenta historica Budapestinensia 14./ 373-387. p.

Büky László: Szabó Zoltán szerk., „Arany-alapra arannyal”. Tanulmányok a magyar irodalmi szecesszió stílusáról. = Magyar Nyelv, 2004/2. 225-229. p.

Czetter Ibolya: Stílusszintézis Krúdy Gyula: Pesten lakott egy fuvolás című novellájában. = Életünk (Szombathely), 2004/1. (január) 88-96. p.

Csáky Károly: Krúdy Gyula nógrádi kapcsolatai. = – – : Irodalmi kapcsolatok I. (Klasszikusok nyomában.) Dunaszerdahely (Szlovákia), 2004, Lilium Aurum. 91-99. p.

Csongrády Béla: „Mikszáth Kálmán esete Rákóczi Ferenccel.”. = Hétvégi Magazin, a Nógrád Megyei Hírlap melléklete, 2004/14. (január 17.) 4. p.

Darvas Gabriella: Tünékeny álom a postakocsiról. Krúdy Gyula: A vörös postakocsi. = Criticai Lapok, 2004/6.

Dérczy Péter: Ex libris. = Élet és Irodalom, 2004/6. 23. p.

Elek Tibor: „Nem segít semmi (…) végül mégiscsak írni kell valamit.” Kiss László: Szindbád nem haza megy. = Tiszatáj (Szeged), 2004/3. (március)65-69. p.

Ferencz Anna: Asszonyságok díja. Történetek emlékezete. = Serta Pacifica. Tanulmányok Fried István 70. születésnapjára. Szerk. Ármeán Otília–Kürtösi Katalin–Odorics Ferenc–Szörényi László. Szeged, 2004, Pompeji Alapítvány. 304-314. p.

Fráter Zoltán: Utolsó liter. Krúdy Gyula emléknapján. = Palócföld (Salgótarján), 2004/4. (július-augusztus) 440-443. p.

Fried István: A tegnapok ködlovagjai. Széljegyzetek Krúdy Gyula kötetéhez. = „egy csonk maradhat” Tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról. Szerk.  Hansági Ágnes–Hermann Zoltán–Horváth Csaba–Szitár Katalin–Török Lajos. Bp. 2004, Ráció Kiadó. 13-34. p.

Fried István: Kit visz el az ördög? Egy Krúdy-regény fordított világa. = Irodalomtörténet, 2004/2. 283-299. p.

Fried István: Krúdy-olvasás. = Műhely (Győr), 2004/5. 54-65. p. [szám 0]

Fusco, Antonio–Tomassoni, Rosella: Öngyilkos-e Rozáli? A pszichológus analízise. = Világosság, 2004/8-9. 126-129. p.

Gintli Tibor: Az eredet iróniája. Krúdy „történetietlen” történeti regénye, A templárius. = Kenyeres Zoltán-emlékkönyv. Szerk. Szabó B. István. Bp. 2004, Anonymus K. 310-322. p.

Gintli Tibor: A szerelem elbeszélésének platonizáló elemei Krúdy Gyula Palotai álmok című regényében. = Genézia. Tanulmányok Bollók János emlékére. Szerk. Horváth László. Bp. 2004, Typotex. 605-616. p.

Gintli Tibor: Személyiség-elbeszélés és identitás Krúdy Gyula regényeiben. (PhD értekezés) Bp. 2004, Eötvös Loránd Tudományegyetem. 201 p.

Gintli Tibor: Metafóra és önazonosság Krúdy regénytöredékében. = Iskolakultúra, 2004/6-7. (június-július) 97-106. p.

Győrfi Lili: Az emlékezés elbeszélései Krúdy epikájában. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2004. 41 p.

Hárs Endre: Megtanulni úszni. (Krúdy Gyula: Szindbád.) = Én – túl a nyelven. Irodalom, antropológia, kultúra. Bp.–Szeged, 2004,  Gondolat Kiadói Kör–Pompeji. 79-97. p.

Honti Katalin: Madárijesztő úr és két felesége. Színpadi játék Krúdy Gyula Hét Bagoly című regényéből. Színpadra alkalmazta – –. = Criticai Lapok, 2004/8.

Horváth Zsuzsa: Krúdy Gyula. = Nemzeti évfordulóink 2005. Főszerk. Estók János. Bp. 2004, NKÖ Min. 63. p.

Huszárik Zoltán: Szindbád. Rend. Huszárik Zoltán.Krúdy Gyula regényéből Huszárik Zoltán írta. Bp. [2004], Mokép Rt. [videokazetta (90 min)]

Irodalmi elemzések nagykönyve. Szerk. Csikesz Tamás. Bp. [2004], Felvételi Információs Szolgálat. 164 p. /DFT-Budapest – egyenes út az egyetemre/
Sipos Péter: Krúdy Gyula: A hídon. 40-41. p.
Bottlik Gyula: Krúdy Gyula: Szindbád második útja. 41-43. p.
Márai Enikő: Krúdy Gyula: Utazás éjjel. 43-44. p.

Jánosi Zoltán: Krúdy Gyula tündöklő lázadása. = Az év esszéi 2004. Vál., szerk. Molnár Krisztina. Bp. 2004, Magyar Napló. 172-180. p.

Jánosi Zoltán: Szindbád tükörképei. Találkozások Krúdy Gyulával. Sátoraljaújhely, 2004, Kazinczy Ferenc Társaság. 95 p.

Jenei Teréz: A szabad függő beszéd stílusalakító szerepe Krúdy Gyula Napraforgó című regényében. XIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola, 2004. április 5-7.

Kákonyi Péter: Krúdy Gyula és a havasi kürt. = Magyar Nemzet, 2004/269. (október 11.) 14. p.

Kalavszky Zsófia: Rezeda Kázmér a Puskint író Anyegint olvassa. = Ex Symposion, 2004/46-47. 43-52. p. [év hiányzik]

Kalmár János: Krúdy, 1978. = L. Kovásznai Viktória: Modern magyar éremművészet 2. 1976–2000 (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2004/4.) 32. p. 81. p.

Karádi Zsolt: „Ennek a városnak voltam az írója.” = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 2004/12. (január 15.) 8. p.

Kelecsényi László: Egy asszonyság sorsa. = Tekintet, 2004/6. (december 9.) 107-115. p.

Kelecsényi László: Krúdy Gyula hölgyei. = Hamu és Gyémánt, 2004/tavasz.

Kelecsényi László: Utószó – Krúdy és a Margitsziget. = Szigeti séták. Bp. 2004, Holnap. 210-219. p.

Kelecsényi László: „Wien, Wien, nur du allein.” Krúdy bécsi regényei. = Európai utas, 2004/2. 45-49. p.

Kelemen Zoltán: A befejezhetetlen remekmű. = Thalassa, 2004/1. 80-107., 125. p.

Kelemen Zoltán: A befejezhetetlen remekmű. 13-47. p. A „nagy pör” perei. 95-126. p. = – – : Mitikus átváltozások. (Multikulturalizmus a közép-európai irodalmakban.) Szeged, 2004, Lazi Könyvkiadó.

Kercsa, Igor: Русины в произведениях Дюлы Круди. = Studia Slavica, 2004/1-2. 149-154. p.

Kiss Nagy András: Krúdy Gyula emlékérem I-II. 1978. = L. Kovásznai Viktória: Modern magyar éremművészet 2. 1976–2000. (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2004/4. 88-89. p.)

Kocsi Tibor: Gyönyörű, igazi férfiszerepben. = Népszava, 2004/4. (január 6.) 6. p.

K[ocsi]. T[ibor].: Nem ér az élet semmit lombos jegenyefák nélkül. = Népszava, 2004/30. (február 5.) 11. p.

Koltai Tamás: Ugyanaz, újra. = Élet és Irodalom, 2004/5. 27. p.

Kovalcsik András: Búcsúzunk Zórád Ernő grafikusművésztől. = Honismeret, 2004/4. 108-109. p.

Kovalcsik András: Búcsúzunk Zórád Ernő grafikusművésztől. = Nógrád Megyei Hírlap (Salgótarján), 2004/106, (május 7.) 2. p.

Krúdy Zsuzsa: Ősi fészkünk Nógrádban volt. (Levél a Palócföld olvasóihoz) = Palócföld (Salgótarján), 50. évf. Ünnepi könyvheti különszám. 2004. 486-489. p.

Kutassy Máté: Az Elle-díjas Krúdy. = Magyar Nemzet, 2004/287. (október 30.) 15. p.

Lukácsy Sándor: Merre a hasonlat jár? = Magasiskola – In memoriam Mészöly Miklós. Vál., szerk. összeáll. Fogarassy Miklós. Bp. 2004, Nap K. 345-354. p.

Krúdy Vígasságok – MR Nyíregyházi Stúdió, 2004.
H. Németh Katalin kiállítása. Riporter Matyasovszki Edit. 3,5 perc
Tapolcai Zoltán. Riporter Matyasovszki Edit. 6,5 p

Márai Sándor: Napló. 1984-1989. Bp., 2004, Helikon Kiadó. 179. p.

Metz Katalin: Bemutatók Gyulán. = Magyar Nemzet, 2004/194. (július 27.) 14. p.

Pethő József: A halmozás alakzata. A halmozás fogalmának, típusainak és funkcióinak vizsgálata (Krúdy Gyula Szindbád ifjúsága című kötete alapján). Bp. 2004,  Akadémiai Kiadó. 150 p.

Ratkó József: Krúdy Gyuláról. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2004/1. (február) 64. p.

Róna Katalin: Elment a postakocsi. = Napi Gazdaság, 2004/15. (január 23-24.) 10. p.

Rónay László: A könyvek vigasza. = Új Ember, 2004/2. /2892./ (január 11.)

Sárközy István: Menekülés-motívumok Krúdy Gyula Szindbád-történeteiben. (Szakdolgozat.) [Bp., 2004]. 46 p.

Sepeghy Boldizsár: Az irónia és szerepe Krúdy, Esterházy és Garaczi regényeiben. (Bölcsészdoktori disszertáció.) Bp., 2004. 137 p.

Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Szerk. Jenei Teréz–Pethő József. Bp. 2004, Tinta Kk. 116 p. /Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 31./
Bencze Lóránt: Palócföld – XIX. század, Szepesség – XX. század, Székelyföld – XXI. század. Mikszáth, Krúdy és egy utóduk a magyar próza stílushagyományában. 9-15. p.
Czetter Ibolya: Stílusszintézis Krúdy Gyula: Pesten lakott egy fuvolás című novellájában. 16-24. p.
Eőry Vilma: Egy Krúdy-mondatról. Mondatszerkezet, szövegszerkezet, pragmatikai jelentése. 25-32. p.
Gáspári László: A minthás társítások funkciója Krúdynál. 33-36. p.
Jenei Teréz: A szabad függő beszéd mint stílusalkotó tényező Krúdy Gyula Napraforgó című regényében. 37-43. p.
Kemény Gábor: A szakrális és az erotikus viszonya Krúdy prózájában. 44-53. p.
Pethő József: „az emlékezet, amely váratlanul valahonnan idetévedt”. Emlékezés és halmozás Krúdy N. N című kisregényében. 54-61. p.
Szabó Zoltán: Az indázás stílusformái Krúdy prózájában. 62-68. p.
Szathmári István: Krúdyról – a Márai szemével. 69-74. p.

Szikszainé Nagy Irma: Retorikus kérdésfunkciók Krúdy Az útitárs című kisregényében. 75-84. p.
Tátrai Szilárd: Műfaj és stílus (Krúdy Gyula: Szindbád ifjúsága–Kosztolányi Dezső: Esti Kornél). 85-92. p.
Tolcsvai Nagy Gábor: A képzeleti jelentéstana Krúdy műveiben. 93-105. p.
V. Raisz Rózsa: Szövegszerkezet és stílusjellemzők. Krúdy Gyula: Őszi versenyek. 106-113. p.

Stőhr Lóránt: A vágy játékai. Szindbád és Tamara. = Filmvilág, 2004/10. 16-21. p.

Szabó Katalin: Krúdy nyomában – podolini anziksz. = Népszava, 2004/259. (november 6.) 4. p.

Szalatnai Rezső: Podolini harangszó. = – – : Elfeledett esszék-emlékezetek és karcok. Dunaszerdahely, 2004, Lilium Aurum. 76-79. p.

Szathmári István: Krúdyról a Márai szemével. = Magyar Nyelv, 2004/2. (június) 180-185. p.

Szepesi Attila: Kísértetek, szélhámosok és garabonciások. = Magyar Nemzet, 2004/62. (március 13.) 11. p.

Szikra Ágnes: Színház és teatralitás Krúdy Gyula epikájában. = Árgus, 2004/9. (szeptember) 85-96. p.

Szilágyi Zsófia: Az „irodalom rendőrei” és a „befejezett tény”. = Irodalomtörténet, 2004/3. 402–420. p.

Takács, Ferenc: Gyula Krúdy and Szinbád. = Hungarian Studies, 2004/1. 99-105. p.

Takács Ilona: Szindbád útja Óbudáról. = Népszava, 2004/8. (január 10.) 4. p.

Tarján Tamás: Hogy hívnak? (Szív Ernő: Összegyűjtött szerelmeim) = Tiszatáj (Szeged), 2004/8. (augusztus) 114-120. p.

Tarján Tamás: Vegyestál. = Népszava, 2004/27. (február 2.) 6. p.

Török Lajos: Textus Viator. a szöveg identitása a Krúdy-prózában. Őszi utazások a Vörös postakocsin. = Alföld, 2004/10. (október) 52-64. p.

Váradi Ferenc: Nosztalgia – virtuális valóság Krúdy Gyula kései prózájában . = Kultúrák között. Szerk. Deák István et. al. Miskolc, 2004, ME-BTK. 34-42. p.

Varga József: Szindbádhoz. (a 125 éve született Krúdy Gyula emlékére) = Hévíz, 2004/1. 21. p.

Vékonyné Kovács Gabriella: A X. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltári Napok. = Levéltári Szemle, 2004/2. 84-86. p.

Zalányi Kinga: Márai Krúdy élménye. = Palócföld, 2004/4. (július-augusztus) 444-449. p.

Zappe László: Eső verte Krúdy. Fráter Zoltán: Krúdy-keringő. = Criticai Lapok, 2004/8.

Zoltán András: A ruszinok Krúdy Gyula műveiben. = Kisebbségkutatás, 2004/2. 288-289. p.