1940-1944


1940

– – : „Szindbád hazamegy.” = Magyar Nemzet, 1940/91. (április 26.) 7. p.

– – : Tollheggyel. = Magyar Kultúra, 1940. december 20. /Támadás a Krúdy Kör ellen./

Herceg János: Szindbád. = Kalangya, 1940/12. (december) 556-558. p.

Kenyeres Imre: Kelemen László: Krúdy Gyula. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1940/1. 91. p.

Márai Sándor: Idő közben. = Képes Vasárnap, 1940/5. (február 4.) 3. p.

Peéry Dezső: A magyar ezeregyéj Szindbádja. = Esti Újság (Pozsony), 1940/166. (június 21.) 7. p.

Varga Károly: Krúdy Gyula. = Szabolcsi Szemle (Nyíregyháza), 1940/1-2. 53-66. p.

Várkonyi Titusz: Krúdy Gyula frakkja. = Ünnep, 1940/10. (október) 27. p.

Várkonyi Titusz: Krúdy Gyula halálának évfordulója. = Magyar Nemzet, 1940/104. (május 12.) 6. p.

V[ass]. L[ászló].: Krúdy. = Magyarország, Reggeli lap, 1940/107. (május 12.) 10. p.

1941

– – : Krúdy Gyula: Álmoskönyv. = Pest, 1941/88. (április 18.) 9. p.

a[ndreánszky]. i[stván].: Krúdy Gyula sírjánál. = Népszava, 1941/107. (május 13.) 4. p.

Babay József: Krúdy Gyula él... = Újság, 1941/108. (május 13.) 6. p.

Berecz Miklós: Irodalom és politika. = A Krúdy-kör kiadványai: Öt Hársfa. 1941.

Erdős Jenő: Krúdy Gyula sírjánál. = Jelenkor (Pécs), 1941/11. (június 1.) 8. p.

Falu Tamás: Krúdy. = Új Idők, 1941/19. (május 11.) 578. p.

Féja Géza: Az igazi. = Magyarország, 1941/291. (december 20.) 5. p.

Gró Lajos: A valóság költészete. = Népszava, 1941/27. (február 2.) 5-6. p.

Hunyady Sándor: Krúdy Gyula Álmoskönyve. = Magyarország, 1941/90. (április 21.) 7. p.

Lovass Gyula: Márai Sándor újabb könyveiről. = Sorsunk (Pécs), 1941/1-2. (január-április) 148-152. p.

Márai, Alexandre: Jules Krúdy. = Nouvelle Revue Hongrie, 1941/okt. 277-279. p.

Márai Sándor: A tegnapok ködlovagjai. = Ködlovagok. Írói arcképek. (Szerk. Thurzó Gábor). Bp. 1941, Szent István-Társulat. 5-8. p.

Márai Sándor: Utóhang Krúdyról. = Délmagyarország (Szeged), 1941/294. (december 25.) 7. p.

Pogány, Béla: Krudy – Márai. = Pester Lloyd (Morgenblatt), 1941/125. (június 4.) 3. p.

Sőtér István: Szinbád hazamegy. = Nyugat, 1941/3. (március 1.) 105. p.

Sőtér István: Krudy Gyula. = Ködlovagok. Írói arcképek. (Szerk. Thurzó Gábor). Bp. 1941, Szent István-Társulat. 180-202. p.

1942

– – : Krudy Gyula: Szindbád ifjúsága és megtérése. = 8 Órai Újság, 1942/288. (december 19.) [3.] p.

– – : Krudy Gyula: Szindbád ifjúsága és megtérése. = Magyarság, 1942/290. (december 23.) 4. p.

– – : Végszó. = A Krúdy-kör kiadványai: Tavasz felé. 1942.

Berecz Miklós /B.M./: Romok felett. = A Krúdy-kör kiadványai: Tavasz felé. 1942.

Caliban [Márai Sándor]: Szindbád. = Pesti Hírlap, 1942/289. (december 22.) [7.] p.

D-y B-a: Krudy Gyula: Szindbád ifjúsága és megtérése. = Tükör, 1942/12. (december) 506-507. p.

Hunyady Sándor: Szivarfüst Krudy Gyuláról. = Film Színház Irodalom, 1942/15. (április 10-16.) 7. p.

Körössényi Vilmos: Krudyról beszélgetünk. = Film Színház Irodalom, 1942/47. (november 20-26.) 24. p.

Pelyvás-Ferenczi István: A magyar irodalmi impresszionizmus és Krúdy Gyula. = Debrecen, 1942.  Debreceni Református Kollégium Tanárképző Intézete. /Klny. a Debreceni Református Kollégiumi Tanárképző Intézet Dolgozatai 25. számából./

R[ampák]., Z[oltán].: Július Krúdy: Podolínske straąidlo. = Slovenské Pohµady (Bratislava), 1942/2. /február/ 127. p.

Rónay György: Magyar regény – európai regény. = Sorsunk, 1943/4. (május-június) 267-270. p.

Várkonyi Nándor: Krudy Gyula. = – – : Az újabb magyar irodalom. (1880-1940) Bp. 1942, Szukits-kiadás. 260-264. p.

Vincze László: Krúdy Gyula. = Újság, 1942. május 12.

1943

– – : Krúdy Gyula halálának tizedik évfordulója. = Magyar Nemzet, 1943. (május 12.) 7. p.

– – : Krudy Gyula: Palotai álmok. = Nemzeti Újság, 1943/93. (április 25.) 19. p.

– – : „Krúdy odanőtt a magyar Pantheon legnagyobb értékei közé.” = Esti Magyarország, 1943/106. (május 12.) 6. p.

– – : Ötvenen Krúdy sírjánál... = Esti Kis Újság, 1943. május 12.

– – : Ötvenen Krúdy sírjánál... = Köznevelés, 1943. május 12.

– – : A vörös postakocsi. = Politika, 1943. 5.

Babay József: Levél Krúdy Gyulához azon a napon, hogy muzsikává változott „Az arany meg az asszony” nevezetű színpadi remeke. = Film Színház Irodalom, 1943/20. [3.] p.

Bakos Ferenc: Szindbád hazament... = Pest, 1943/106. (május 12. ) 4. p.

Bánhegyi Jób: Krúdy Gyula: Szindbád ifjúsága és megtérése. = Pannonhalmi Szemle (Pannonhalma), 1943/1. 63. p.

Banó István: [Szindbád ifjúsága és megtérése.] = Jelenkor (Pécs), 1943/7.

Banó István: Szindbád ifjúsága és megtérése. = Kalangya (Szabadka), 1943/9. (szeptember 15.) 431. p.

B. M.: Krúdy Gyula álma. = Újság, 1943/104. (május 9.) 6. p.

Boldizsár Iván: Egy csodálatos magyar regény. = Film Színház Irodalom, 1943/44. (október 29-november 4.) 27. p.

D.: Pelyvás-Ferenczik István: A magyar irodalmi impresszionizmus és Krúdy Gyula. = Irodalomtörténet, 1943/2. 90. p.

Dékány András: Az író olvas. = Forrás, 1943/12. (december) 353-354. p.

Dietl Fedor: Az arany meg az asszony. = Nemzeti Újság, 1943/104. (május 9.) 15. p.

Dömötör István: Az arany meg az asszony. = Új Idők, 1943/21. (május 22.) 615. p.

Fábián István: Krudy Gyula: Szindbád ifjúsága és megtérése. = Magyar Kultúra, 1943/3. (február 5.) 34. p.

Féja Géza: Három király. = Reggeli Magyarország, 1943/241. (október 24.) 5. p.

Féja Géza: Krúdy és Tömörkény. = Magyarország, 1943. június 1.

Féja Géza: Krúdy Gyula. = Sorsunk, 1943/2. (február) 108-116. p.

Féja Géza: Krúdy Gyula. = – – : Nagy vállalkozások kora. A magyar irodalom története 1867-től napjainkig. Bp. 1943, Magyar Élet. 217-234. p.

Fodor József: Megjegyzések egy évfordulóra. = Független Magyarország, 1943/20. (május 17.) 4. p.

Gaál Endre: „Az arany meg az asszony” operaházi bemutatója = Magyar Nemzet, 1943/105. (május 11.) 6. p.

Gábri László: Az arany meg az asszony. = Magyarság, 1943/104. (május 9.) 14. p.

Gönczy Gábor: Krúdy. = Erdélyi Helikon, 1943/5. (május) 267-276. p.

Hanvay Géza: Az arany meg az asszony. = Új Magyarság, 1943/104. (május 9.) 13. p.

Ignác Rózsa: Álmoskönyv. = Magyarország, 1943. október 15.

Kárpáti Aurél: Krúdy Gyula. = Palotai álmok. Bp. 1943, Singer és Wolfner. 5-15. p.

Kárpáti Aurél: Krúdy Gyula. = Új Idők, 1943/15. I. (április 10.) 433-435. p.

Kelemen János: Krúdy Gyula… = Jelenkor, 1943/7. (április 1.) 11. p.

Kolozsvári Grandpierre Emil: Az atmoszféra-regény. = Protestáns Szemle, 1943/1. (január) 23-26. p.

Kulcsár Adorján: Szindbád. = Diárium, 1943/1. (január) 19-20. p.

Raics István: Az arany meg az asszony. = Esti Kis Újság, 1943/102. (május 7.) 6. p.

Ruffy Péter: Krudy korcsmárosánál. = Újság, 1943. december 12. 26. p.

Somogyi Vilmos: Az arany meg az asszony. = Esti Kurir, 1943/103. (május 8.) 8. p.

sz. a.: Mi az igazság a Krúdy-legendákból? = Esti Kurir, 1943/231. (október 13.) 7. p.

Szabó Zoltán: Könyv mellett. = Jelenkor (Pécs), 1943/11. (június 1.) 8. p.

Szabó Zoltán: Levél a Három királyról. = Pesti Napló, 1943. november 12.

Szegi Pál: Ceruzaírások Krúdy Gyuláról. = Magyar Csillag, 1943/11. (június 1.) 691-693. p.

Szemző Piroska: Krudy Gyula: Szindbád ifjúsága és megtérése. = Katolikus Szemle, 1943/5. 159-160. p.

T.b.: A középkori Lőcse életét viszi színpadra Kenessey Jenőnek Krúdy Gyula szövegére írt operája. = Esti Újság, 1943. szeptember 24.

— [Thurz]ó [Gábor]: Régi könyvek új köntösben. = Élet, 1943/9. (február 28.) 177. p.

Vajkai Aurél: Az arany meg az asszony. = Magyarország, 1943/103. (május 8.) 10. p.

Várkonyi Titusz: Krúdy Gyula halálának tizedik évfordulóján. = A Mai Nap, 1943/106. (május 12.) 4. p.

Vass László: Podolini ború. = Reggeli Magyarország, 1943/104. (május 9.) 5. p.

Vidor Miklós: Forgácsok Szindbádról. = Újság, 1943. február 16. 5. p.

Vincze László: Krúdy Gyula. = Magyar Nemzet, 1943/106. (május 12.) 9. p.

V[ass]. L[ászló].: Krúdy évfordulóra a „Palotai álmok”. = Esti Magyarország, 1943/106. (május 12.) 6. p.

V[ass]. L[ászló].: Petőfi él... = Magyarország, 1943/46. (február 26.) 4. p.

1944

– – : Boldogult úrfikoromban. = Reggeli Magyarország, 1944/85. (április 16.) 10. p.

– – : A kékvirág lovagja. Krúdy Gyula emlékezete. = Magyar Nők Lapja, 1944. június 10.

– – : Krudy Gyula három Szindbád-regénye. = Új Idők, 1944/32. (augusztus 12.) II. 150. p.

– – : Krudy Gyula: Boldogult úrfikoromban. =Nemzeti Újság, 1944/97. (április 30.) 19. p.

– – : A magyar sasfiók. = Magyarország, 1944/66. (március 22.) 3. p.

– – : Szindbád ifjúsága és megtérése. = Nyugat, 1944. II. 150.

[Bisztray Gyula]: Krúdy Gyula: Pest a világháborúban. = Magyar Szemle, 1944/1. 53. p.

Divinyi Mihály: Krúdy Gyula: Három király. = Magyar Kultúra, 1944/5. (március 5.) I. 66. p.

e. sz.: [Szindbád három könyve.] = Magyarország, 1944. április 12.

Erdős Jenő: „Rákóczi népe.” = Új Idők, 1944/30. (július 29.) 104-106. p.

F. R[ácz]. K[álmán].: Krudy Gyula: A magyar sasfiók. = Híd, 1944/6. (március 15.) 28. p.

Galambos Gruber Ferenc: Krudy Gyula: Pest a világháborúban. = Katolikus Szemle, 1944/2. 61. p.

G. J.: Krúdy Gyula három Szindbád-regénye. = Új Idők, 1944/32. (augusztus 12.) 150. p.

Hegedős Gyula: Kisvárosi beszélgetés Krúdy Gyuláról. = Nemzeti Újság, 1944/39. (február 18.) 4. p.

Horváth Miklós: Krudy Gyula: Három király. = Katolikus Szemle, 1944/3. 92-93. p.

Jászai Mari levele Krúdy Gyulához. = Jászai Mari levelei. Sajtó alá rendezte Kozocsa Sándor. Budapest, 1944. Dr. Pintér Jenőné Vállalata.

Kárpáti Aurél: Krúdy Gyula «Három király» regénye. = Magyar Csillag, 1944/1. 47-49. p.

Kovács Endre: Krúdy Gyula: Boldogult úrfikoromban. = Magyar Élet, 1944/5. (május) 29. p.

Kulcsár Adorján: Krúdy Gyula: Három király. = Diárium, 1944/3. 46. p.

Lestyán Sándor: Disznóölés a Margitszigeten. = Újság, 1944/ . (január 23.) 7. p.

O[trokocsi]. N[agy]. G[ábor].: Értekezések az 1942. és 1943. évről. = Protestáns Szemle, 1944/5. (május) 157-158. p.

P[ongrácz]. A[lajos].: Egy öreg újságíró noteszéből. = Egyedül Vagyunk, 1944/5. (március 5.) 6. p.

Rezek S. Román: Krúdy Gyula: Három király. = Pannonhalmi Szemle,  1944/1. 64-66. p.

—sz: Krudy Gyula: A magyar Sasfiók. = Újság, 1944/. (március 2.) 10. p.

Szabó András: Krúdy Gyula Az utolsó gavallér.... = Diárium, 1944/11. (november) 151. p.

Szende Aladár: Krúdy Gyula történelmi regényei. = Magyar Út, 1944/9. (március 2.) 6. p.