1940-1944


1940

– – : Bessenyei, Krúdy irodalmi est a Koronában. = Nyírvidék – Szabolcsi Hírlap (Nyíregyháza), 1940/81. (április 10.) 2. p.

– – : Hómann Bálint hultuszminiszter részvételével... = Nyírvidék – Szabolcsi Hírlap (Nyíregyháza), 1940/95. (április 26.) 3. p.

– – : Május 2-án exhumálják Bessenyei hamvait. = Nyírvidék – Szabolcsi Hírlap (Nyíregyháza), 1940/94. (április 25.) 2. p.

– – : Karády Katalin Krúdy novellát olvas fel a nyíregyházi irodalmi estén. = Nyírvidék – Szabolcsi Hírlap (Nyíregyháza), 1940/64. (március 19.) 2. p.

– – : Krúdy Gyula emlékezete a margitszigeti mesedélutánon. = Magyar Országos Tudósító (MTI), 1940/119. 10. kiadás. (május 3.)

– – : Krúdy Gyula regényei szlovák nyelven. = Nyírvidék – Szabolcsi Hírlap (Nyíregyháza, 1940/90. (április 20.) 9. p.

– – : Márai Sándor új regénye a „Magyar Nemzet”-ben. = Magyar Nemzet, 1940/87. (április 21.) 11. p.

– – : Márai Sándor új regénye a „Magyar Nemzet”-ben. = Magyar Nemzet, 1940/88. (április 23.) 7. p.

– – : Márai Sándor új regénye a „Magyar Nemzet” vasárnapi számában. = Magyar Nemzet, 1940/92. (április 27.) 7. p.

– – : Megjelent a Híd karácsonyi száma. = Tolnamegyei Újság (Szekszárd), 1940/94. (december 25.) 8. p.

– – : A nyíregyházi Művészeti Hetek irodalmi estje a Koronában. = Nyírvidék – Szabolcsi Hírlap (Nyíregyháza), 1940/103. (május 7.) 1. p.

– – : Pünkösd vasárnapján... = Napi Hírek (MTI), 1940. május 10. 61. kiadás. 19 óra - perc.

– – : Szindbád hazamegy. = Magyar Nemzet, 1940/89. (április 24.) 7. p.

– – : „Szindbád hazamegy.” = Magyar Nemzet, 1940/91. (április 26.) 7. p.

– – : Szombaton este fél 9 órakor kezdődik... = Nyírvidék – Szabolcsi Hírlap, 1940/100. (május 3.) 1. p.

– – : Tollheggyel. = Magyar Kultúra, 1940. december 20. /Támadás a Krúdy Kör ellen./

– – : A vallás- és közoktatásügyi minisztérium... = Napi Hírek (MTI), 1940. május 6. 5. kiadás. 9 óra 55 perc.

– – : Varga Károly dr. előadása Krúdy Gyuláról. = Nyírvidék – Szabolcsi Hírlap, 1940/235. (október 14.) 3. p.

Bóka László: [Szindbád hazamegy.] = Az Ország Útja, l940/11. 399-400. p.

Gogolák Lajos: [Szindbád hazamegy.] = Magyar Nemzet, 1940/237. (november 7.) 5. p.

Herceg János: Szindbád. = Kalangya, 1940/12. (december) 556-558. p.

Kenyeres Imre: Kelemen László: Krúdy Gyula. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1940/1. 91. p.

Márai Sándor: Idő közben. = Képes Vasárnap, 1940/5. (február 4.) 3. p.

Márai Sándor: Szindbád hazamegy. = Magyar Nemzet, 1940/93. (április 28.) 11. p., /94. (április 30.) 11. p.

Márai Sándor: Szindbád hazamegy. Bp. 1940, 216 l.

Peéry Dezső: A magyar ezeregyéj Szindbádja. = Esti Újság (Pozsony), 1940/166. (június 21.) 7. p.

Varga Károly: Krúdy Gyula. = Szabolcsi Szemle (Nyíregyháza), 1940/1-2. 53-66. p.

Várkonyi Titusz: Krúdy Gyula frakkja. = Ünnep, 1940/10. (október) 27. p.

Várkonyi Titusz: Krúdy Gyula halálának évfordulója. = Magyar Nemzet, 1940/104. (május 12.) 6. p.

V[ass]. L[ászló].: Krúdy. = Magyarország, Reggeli lap, 1940/107. (május 12.) 10. p.

1941

– – : Bemutatjuk Krúdy Gyulát, a festőt. = Film Színház Irodalom, 1941/11. (március 14-20.) [15. p.]

– – : Krúdy Gyula: Álmoskönyv. = Pest, 1941/88. (április 18.) 9. p.

– – : Krúdy Gyula emléke a Margitszigeten. = Magyar Országos Tudósító (MTI), 1941/195. 2. kiadás. (július 22.)

– – : „Minden alkotás feltétele az alázat.” = Nyírvidék – Szabolcsi Hírlap (Nyíregyháza), 1941/293. (december 23.) 6. p.

Acsády Károly: „Mit csináljon a magamfajta ember?” = Film Színház Irodalom, 1941/44. (október 31-november 6.) [11. p.]

a[ndreánszky]. i[stván].: Krúdy Gyula sírjánál. = Népszava, 1941/107. (május 13.) 4. p.

Babay József: Krúdy Gyula él... = Újság, 1941/108. (május 13.) 6. p.

Berecz Miklós: Irodalom és politika. = A Krúdy-kör kiadványai: Öt Hársfa. 1941.

Erdős Jenő: Krúdy Gyula sírjánál. = Jelenkor (Pécs), 1941/11. (június 1.) 8. p.

Falu Tamás: Krúdy. = Új Idők, 1941/19. (május 11.) 578. p.

Féja Géza: Az igazi. = Magyarország, 1941/291. (december 20.) 5. p.

Gró Lajos: A valóság költészete. = Népszava, 1941/27. (február 2.) 5-6. p.

Hunyady Sándor: Krúdy Gyula Álmoskönyve. = Magyarország, 1941/90. (április 21.) 7. p.

Kádár Imre: [Szindbád hazamegy.] = Erdélyi Helikon (Kolozsvár), l941. 81-82.

Lovass Gyula: Márai Sándor újabb könyveiről. = Sorsunk (Pécs), 1941/1-2. (január-április) 148-152. p.

Márai, Alexandre: Jules Krúdy. = Nouvelle Revue Hongrie (Bp.), 1941/3. (octobre) 277-279. p.

Márai Sándor: A tegnapok ködlovagjai. = Ködlovagok. Írói arcképek. (Szerk. Thurzó Gábor). Bp. 1941, Szent István-Társulat. 5-8. p.

Márai Sándor: Utóhang Krúdyról. = Délmagyarország (Szeged), 1941/294. (december 25.) 7. p.

Pogány, Béla: Krudy – Márai. = Pester Lloyd (Morgenblatt), 1941/125. (június 4.) 3. p.

Sőtér István: Szinbád hazamegy. = Nyugat, 1941/3. (március 1.) 105. p.

Sőregi János: Zoltai Lajos dr. 1861–1939. = A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1939-40. Összeáll. – –. Debrecen, 1941, Déri Múzem. 197-348. p. /Debrecen sz. kir. város Déri Múzeumának kiadványai 36./

Sőtér István: Krudy Gyula. = Ködlovagok. Írói arcképek. (Szerk. Thurzó Gábor). Bp. 1941, Szent István-Társulat. 180-202. p.

Szabó István: [Szindbád hazamegy.] = Pásztortűz, 1941. 230-231.

Szabó Zoltán: [Szindbád hazamegy.] = Jelenkor (Pécs), l941/6. (március l5.) 7. p.

Szíj Gábor [Szíjgyártó László]: [Szindbád hazamegy.] = Magyar Út, l941/5. (január 30.) 6. p.

1942

– – : Bessenyei emlékeket kér a Bessenyei Társaság... = Nyírvidék – Szabolcsi Hírlap (Nyíregyháza), 1942/103. (május 7.) 3. p.

– – : Krúdy Gynla halálának évfordulója. = Nyírvidék – Szabolcsi Hírlap (Nyíregyháza), 1942/107. (május 12.) 3. p.

– – : Krúdy Gyula sírjánál. = Napi Hírek (MTI), 26. kiadás. 1942. május 12. 18 óra 15 perc.

– – : Krudy Gyula: Szindbád ifjúsága és megtérése. = 8 Órai Újság, 1942/288. (december 19.) [3.] p.

– – : Krudy Gyula: Szindbád ifjúsága és megtérése. = Magyarság, 1942/290. (december 23.) 4. p.

– – : A Krúdy rajongók öröme. = Nyírvidék – Szabolcsi Hírlap (Nyíregyháza), 1942/294. (december 30.) 4. p.

– – : Megjelent a Corvina Massegna Italo-Ungherese legújabb száma... = Napi Hírek (MTI), 1942. augusztus 18. 31. kiadás. 22 óra 20 perc.

– – : Végszó. = A Krúdy-kör kiadványai: Tavasz felé. 1942.

Acsády Károly: Rákospalotán, az „Öt hársfában” megalakult a Krúdy Gyula Irodalmi Társaság. = Film Színház Irodalom, 1942/6. (február 6-12.) [24. p.]

Berecz Miklós: Krúdy Gyula. = Szivárvány, 1942. 9-14. p.

Berecz Miklós /B.M./: Romok felett. = A Krúdy-kör kiadványai: Tavasz felé. 1942.

Bóka, Ladislao: La novella ungherese. = Corvina, 1942/8. (agosto) Societa ungherese-italiana Mattia Corvino. 409-417. p.

Caliban [Márai Sándor]: Szindbád. = Pesti Hírlap, 1942/289. (december 22.) [7.] p.

D-y B-a [Domby Béla]: Krudy Gyula: Szindbád ifjúsága és megtérése. = Tükör, 1942/12. (december) 506-507. p.

Hunyady Sándor: Szivarfüst Krudy Gyuláról. = Film Színház Irodalom, 1942/15. (április 10-16.) 9. p.

Körössényi Vilmos: Krudyról beszélgetünk. = Film Színház Irodalom, 1942/47. (november 20-26.) 24. p.

Pelyvás-Ferenczi István: A magyar irodalmi impresszionizmus és Krúdy Gyula. = Debrecen, 1942.  Debreceni Református Kollégium Tanárképző Intézete. /Klny. a Debreceni Református Kollégiumi Tanárképző Intézet Dolgozatai 25. számából./

Z[oltán] R[ampák].: Július Krúdy: Podolínske straąidlo. = Slovenské Pohµady (Bratislava), 1942/2. (február) 127. p.

Rónay György: Magyar regény – európai regény. = Sorsunk, 1943/4. (május-június) 267-270. p.

Szende Aladár: [Három király.] = Magyar Út, 1942/9. (március 2.) 6. p.

Várkonyi Nándor: Krudy Gyula. = – – : Az újabb magyar irodalom. (1880-1940) Bp. 1942, Szukits-kiadás. 260-264. p.

Vincze László: Krúdy Gyula. = Újság, 1942. május 12. 3. p.

1943

– – : „Az arany meg az asszony.” = Pesti Hírlap, 1943/100. (május 5.) 7. p.

– – : „Az arany meg az asszony.” = Pesti Hírlap, 1943/103. (május 8.)

– – : Egy svájci lap elismerése a magyar irodalomról. = Napi Hírek (MTI), 1943. augusztus 25. 7. kiadás. 10 óra 15 perc.

– – : A. költő hivatása, hogy önismeretre neveljen. = Nyírvidék – Szabolcsi Hírlap (Nyíregyháza), 1943/126. (június 5.) 7. p.

– – : Krúdy Gyula halálának tizedik évfordulója. = Magyar Nemzet, 1943. (május 12.) 7. p.

– – : Krúdy Gyula halálának tizedik évfordulója. = Napi Hírek (MTI), 1943. május 10. 3. kiadás. 18 óra 20 perc.

– – : Krúdy Gyula halálának tizedik évfordulója. = Pesti Hírlap, 1943/106. (május 12.) 6. p.

– – : Krudy Gyula: Palotai álmok. = Nemzeti Újság, 1943/93. (április 25.) 19. p.

– – : „Krúdy odanőtt a magyar Pantheon legnagyobb értékei közé.” = Esti Magyarország, 1943/106. (május 12.) 6. p.

– – : Magyar újdonság az Operaházban. = Napi Hírek (MTI), 1943. május 1. 2. kiadás. 7 óra 5 perc.

– – : Meghosszabbították az Operabarátok dalműpályázatainak határidejét. = Pesti Hírlap, 1943/105. (május 11.) 8. p.

– – : Az Opera máj. 6-án... = Pesti Hírlap, 1943/99. (május 4.) 8. p.

– – : Ötvenen Krúdy sírjánál... = Esti Kis Újság, 1943. május 12.

– – : Ötvenen Krúdy sírjánál... = Köznevelés, 1943. május 12.

– – : La presse et les revues. = Nouvelle Revue Hongrie (Bp.), 1943/5. (juin) 498-505. p.

– – : A vörös postakocsi. = Politika, 1943. 5.

Babay József: Levél Krúdy Gyulához azon a napon, hogy muzsikává változa „Az arany meg az asszony” nevezetű színpadi remeke... = Film Színház Irodalom, 1943/20. [3.] p.

Bakos Ferenc: Szindbád hazament... = Pest, 1943/106. (május 12. ) 4. p.

Bánhegyi Jób: Krúdy Gyula: Szindbád ifjúsága és megtérése. = Pannonhalmi Szemle (Pannonhalma), 1943/1. 63. p.

Banó István: [Szindbád ifjúsága és megtérése.] = Jelenkor (Pécs), 1943/7.

Banó István: Szindbád ifjúsága és megtérése. = Kalangya (Szabadka), 1943/9. (szeptember 15.) 431. p.

Bevilaqua-Borsodi Béla: Krúdy és a lengyelek. (Előadás.) = Fészek Klub, 1943. május 6.

B[aky]. M[arica].: Krúdy Gyula álma. = Újság, 1943/104. (május 9.) 6. p.

Boldizsár Iván: Egy csodálatos magyar regény. = Film Színház Irodalom, 1943/44. (október 29-november 4.) [27. p.]

D.: Pelyvás-Ferenczik István: A magyar irodalmi impresszionizmus és Krúdy Gyula. = Irodalomtörténet, 1943/2. 90. p.

Dékány András: Az író olvas. = Forrás, 1943/12. (december) 353-354. p.

Dietl Fedor: Az arany meg az asszony. = Nemzeti Újság, 1943/104. (május 9.) 15. p.

Diószeghy Miklós: Ady Endréről, Krúdy Gyuláról beszél a jubiláló Schmidt [Ferenc] professzor. = Új Magyarság, 1943/121. (május 29.) 6. p. [Ady balatonfüredi orvosa.]

Dömötör István: Az arany meg az asszony. = Új Idők, 1943/21. (május 22.) 615. p.

Fábián István: Krudy Gyula: Szindbád ifjúsága és megtérése. = Magyar Kultúra, 1943/3. (február 5.) 34. p.

Féja Géza: Három király. = Reggeli Magyarország, 1943/241. (október 24.) 5. p.

Féja Géza: Krúdy és Tömörkény. = Magyarország, 1943/96. (június 1.)

Féja Géza: Krúdy Gyula. = Sorsunk, 1943/2. (február) 108-116. p.

Féja Géza: Krúdy Gyula. = – – : Nagy vállalkozások kora. A magyar irodalom története 1867-től napjainkig. Bp. 1943, Magyar Élet. 217-234. p.

Fodor József: Megjegyzések egy évfordulóra. = Független Magyarország, 1943/20. (május 17.) 4. p.

Gaál Endre: „Az arany meg az asszony” operaházi bemutatója. = Magyar Nemzet, 1943/105. (május 11.) 6. p.

Gábri László: Az arany meg az asszony. = Magyarság, 1943/104. (május 9.) 14. p.

Gönczy Gábor: Krúdy. = Erdélyi Helikon (Kolozsvár), 1943/5. (május) 267-276. p.

Hanvay Géza: Az arany meg az asszony. = Új Magyarság, 1943/104. (május 9.) 13. p.

Ignác Rózsa: Álmoskönyv. = Magyarország, 1943. október 15.

Kárpáti Aurél: Délibábok hősei. = – – : Néma hegedű. Bp. 1943, Singer és Wolfner. 144-156. p.

Kárpáti Aurél: Krúdy Gyula. = Palotai álmok. Bp. 1943, Singer és Wolfner. 5-15. p.

Kárpáti Aurél: Krúdy Gyula. = Új Idők, 1943/15. I. (április 10.) 433-435. p.

Kelemen János: Krúdy Gyula… = Jelenkor, 1943/7. (április 1.) 11. p.

(K. M.): Az arany meg az asszony. = 8 Órai Újság, 1943. V. 9.

Kolozsvári Grandpierre Emil: Az atmoszféra-regény. = Protestáns Szemle, 1943/1. (január) 23-26. p.

Kozocsa Sándor: Krúdy. = Pest a világháborúban. Bp. 1943, Officina. /Officina kvt. 55/56./ 3-4. p.

Kulcsár Adorján: Szindbád. = Diárium, 1943/1. (január) 19-20. p.

Lányi Viktor: Az arany meg az asszony. = Pesti Hírlap, 1943/104. (május 9.) 10. p.

Raics István: Az arany meg az asszony. = Esti Kis Újság, 1943/102. (május 7.) 6. p.

Ruffy Péter: Krudy korcsmárosánál. = Újság, 1943. december 12. 26. p.

Somogyi Vilmos: Az arany meg az asszony. = Esti Kurir, 1943/103. (május 8.) 8. p.

sz. a.: Mi az igazság a Krúdy-legendákból? = Esti Kurir, 1943/231. (október 13.) 7. p.

Szabó Zoltán: Könyv mellett. = Jelenkor (Pécs), 1943/11. (június 1.) 8. p.

Szabó Zoltán: Levél a Három királyról. = Magyar Nemzet, 1943. november 12.

Szegi Pál: Ceruzaírások Krúdy Gyuláról. = Magyar Csillag, 1943/11. (június 1.) 691-693. p.

Szemző Piroska [Dezsényi Béláné]: Krudy Gyula: Szindbád ifjúsága és megtérése. = Katolikus Szemle, 1943/5. 159-160. p.

Szigethy Vilmos, Sz.: Régi mese. = Délmagyarország (Szeged), 1943/16.

T.b.: A középkori Lőcse életét viszi színpadra Kenessey Jenőnek Krúdy Gyula szövegére írt operája. = Esti Újság, 1943. szeptember 24.

— [Thurz]ó [Gábor]: Régi könyvek új köntösben. = Élet, 1943/9. (február 28.) 177. p.

Vajkai Aurél: Az arany meg az asszony. = Magyarország, 1943/103. (május 8.) 10. p.

Várkonyi Titusz: Krúdy Gyula halálának tizedik évfordulóján. = A Mai Nap, 1943/106. (május 12.) 4. p.

V[ass]. L[ászló].: Krúdy évfordulóra a „Palotai álmok”. = Esti Magyarország, 1943/106. (május 12.) 6. p.

V[ass]. L[ászló].: Petőfi él... = Magyarország, 1943/46. (február 26.) 4. p.

Vass László: Podolini ború. = Reggeli Magyarország, 1943/104. (május 9.) 5. p.

Vidor Miklós: Forgácsok Szindbádról. = Újság, 1943. február 16. 5. p.

Vincze László: Krúdy Gyula. = Magyar Nemzet, 1943/106. (május 12.) 9. p.

1944

– – : Boldogult úrfikoromban. = Reggeli Magyarország, 1944/85. (április 16.) 10. p.

– – : A kékvirág lovagja. Krúdy Gyula emlékezete. = Magyar Nők Lapja, 1944. június 10.

– – : Krudy Gyula: Boldogult úrfikoromban. =Nemzeti Újság, 1944/97. (április 30.) 19. p.

– – : Krúdy Gyula emlékezete. = Napi Hírek (MTI), 1944. május 11. 37. kiadás. 16 óra 5 perc.

– – : A magyar sasfiók. = Magyarország, 1944/66. (március 22.) 3. p.

Acsády Károly: Interjú „B-dur”-ban. = Film Színház Irodalom, 1944/9. (február 24-március 1.) [9. p.]

Ady Endre: Könyvek és jóslások. = – – : Vallomások és tanulmányok. Bp. 1944, Athenaeum. 208-209. p.

[Bisztray Gyula]: Krúdy Gyula: Pest a világháborúban. = Magyar Szemle, 1944/1. 53. p.

Divinyi Mihály: Krúdy Gyula: Három király. = Magyar Kultúra, 1944/5. (március 5.) I. 66. p.

e. sz.: [Szindbád három könyve.] = Magyarország, 1944. április 12. [Kozocsa]

Erdős Jenő: „Rákóczi népe.” = Új Idők, 1944/30. (július 29.) 104-106. p.

F. R[ácz]. K[álmán].: Krudy Gyula: A magyar sasfiók. = Híd, 1944/6. (március 15.) 28. p.

Galambos Gruber Ferenc: Krudy Gyula: Pest a világháborúban. = Katolikus Szemle, 1944/2. 61. p.

G. J.: Krúdy Gyula három Szindbád-regénye. = Új Idők, 1944/32. (augusztus 12.) 150. p.

Hegedős Gyula: Kisvárosi beszélgetés Krúdy Gyuláról. = Nemzeti Újság, 1944/39. (február 18.) 4. p.

Horváth Miklós: Krudy Gyula: Három király. = Katolikus Szemle, 1944/3. 92-93. p.

Jászai Mari levele Krúdy Gyulához. = Jászai Mari levelei. Sajtó alá rendezte Kozocsa Sándor. Budapest, 1944. Dr. Pintér Jenőné Vállalata.

Kárpáti Aurél: Krúdy Gyula «Három király» regénye. = Magyar Csillag, 1944/1. 47-49. p.

Kézai Béla: [Három király.] = Nemzeti Újság, 1944. XI. 23. [Kozocsa]

Kovács Endre: Krúdy Gyula: Boldogult úrfikoromban. = Magyar Élet, 1944/5. (május) 29. p.

Kulcsár Adorján: Krúdy Gyula: Három király. = Diárium, 1944/3. 46. p.

Lestyán Sándor: Disznóölés a Margitszigeten. = Újság, 1944/. (január 23.) 7. p.

O[trokocsi]. N[agy]. G[ábor].: Értekezések az 1942. és 1943. évről. = Protestáns Szemle, 1944/5. (május) 157-158. p.

P[ongrácz]. A[lajos].: Egy öreg újságíró noteszéből. = Egyedül Vagyunk, 1944/5. (március 5.) 6. p.

Rezek S. Román: Krúdy Gyula: Három király. = Pannonhalmi Szemle,  1944/1. 64-66. p.

—sz: Krudy Gyula: A magyar Sasfiók. = Újság, 1944/. (március 2.) 10. p.

Szabó András: Krúdy Gyula Az utolsó gavallér.... = Diárium, 1944/11. (november) 151. p.

Szabó Zoltán: Levél három királyról. = Magyar Nemzet, 1944. XI. 12. [Kozocsa]

Szende Aladár: Krúdy Gyula történelmi regényei. = Magyar Út, 1944/9. (március 2.) 6. p.