1940-1944


1940

– – : A vallás- és közoktatásügyi minisztérium... = Napi Hírek (MTI), 1940. május 6. 5. kiadás. 9 óra 55 perc.

– – : Krúdy Gyula emlékezete a margitszigeti mesedélutánon. = Magyar Országos Tudósító (MTI), 1940/119. 10. kiadás. (május 3.)

– – : Márai Sándor: Szindbád hazamegy. = Magyar Szárnyak, 1940/13. (november 1.) 27. p.

– – : Márai Sándor új regénye a „Magyar Nemzet” vasárnapi számában. = Magyar Nemzet, 1940/92. (április 27.) 7. p.

– – : Márai Sándor uj regénye a „Magyar Nemzet”-ben. = Magyar Nemzet, 1940/87. (április 21.) 11. p., 1940/88. (április 23.) 7. p.

– – : Megjelent a Híd karácsonyi száma. = Tolnamegyei Újság (Szekszárd), 1940/94. (december 25.) 8. p.

– – : Művészeti és irodalmi hetek Nyíregyházán. = Pesti Hírlap, 1940/102. (május 7.) [7.] p.

– – : Pünkösd vasárnapján... = Napi Hírek (MTI), 1940. május 10. 61. kiadás. 19 óra - perc.

– – : Szindbád hazamegy. = Magyar Nemzet, 1940/89. (április 24.) 7. p., 1940/91. (április 26.) 7. p., 1940/93. (április 28.) 11. p.

Bóka László: Márai Sándor: Szindbád hazamegy. = Az Ország Útja, l940/11. 399-400. p.

Gogolák Lajos: Megjelent Márai Sándor Krúdy-regénye. = Magyar Nemzet, 1940/237. (november 7.) 5. p.

Herceg János: Szindbád. = Kalangya, 1940/12. (december) 556-558. p.

Jékely Zoltán: Rezeda Kázmér búcsúja. (Krúdy Gyula emlékének) = Keleti Újság (Kolozsvár), 1940/69. (március 24.) 29. p.

Kenyeres Imre: Kelemen László: Krúdy Gyula. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1940/1. 91. p.

Márai Sándor: Idő közben. = Képes Vasárnap, 1940/5. (február 4.) [3.] p.

Márai Sándor: Szindbád hazamegy. Bp. 1940, Révai. 216 l.

Márai Sándor új regénye a „Magyar Nemzet”-ben. = Magyar Nemzet, 1940/87. (április 21.) 11. p.

Peéry Dezső: A magyar ezeregyéj Szindbádja. = Esti Újság (Pozsony), 1940/166. (június 21.) 7. p. [0]

Tápay-Szabó László: Mi lesz a nyelvünkkel? = Ujság, 1940/180. (augusztus 9.) 4. p.

Urbán Ernő: Margitsziget. = Élet, 1940/33. (augusztus 11.) 662-663. p.

Varga Károly: Krúdy Gyula. = Szabolcsi Szemle (Nyíregyháza), 1940/1-2. 53-66. p.

Várkonyi Titusz: Krúdy Gyula frakkja. = Ünnep, 1940/10. (október) 27. p.

Várkonyi Titusz: Krúdy Gyula halálának évfordulója. = Magyar Nemzet, 1940/104. (május 12.) 6. p.

V[ass]. L[ászló].: Krúdy. = Magyarország, Reggeli lap, 1940/107. (május 12.) 10. p.

(Vészi): Harminc évig állt a „New York” előtt. = Népszava, 1940/166. (július 25.) 6. p.

Zolnai Béla: (Krúdy Gyula.) = – – : A magyar biedermeier. Bp. (1940.) Franklin. 112-113. p. /Magyarságismeret III./

1941

– – : Krúdy Gyula: Álmoskönyv. = Pest, 1941/88. (április 18.) 9. p.

– – : Krúdy Gyula emléke a Margitszigeten. = Magyar Országos Tudósító (MTI), 1941/195. 2. kiadás. (július 22.)

– – : Tollheggyel. = Magyar Kultúra, 1941/24. (december 20.) 207. p.

Acsády Károly: „Mit csináljon a magamfajtaember?“ — kérdezi Csortos Gyula, ... = Film Színház Irodalom, 1941/44. (október 31-november 6.) [11]. p.

a[ndreánszky]. i[stván].: Krúdy Gyula sírjánál. = Népszava, 1941/107. (május 13.) 4. p.

Babay József: Krúdy Gyula él... = Ujság, 1941/108. (május 13.) 6. p.

Berczel Aladár: Feljegyzések. = Ujság, 1941/209. (szeptember 14.) 12. p.

Berecz Miklós: Irodalom és politika. = A Krúdy-kör kiadványai: Öt Hársfa. 1941.

Erdős Jenő: Krúdy Gyula sírjánál. = Jelenkor (Pécs), 1941/11. (június 1.) 8. p.

Fábián István: Márai Sándor: Szindbád hazamegy. = Magyar Kultúra, 1941/1. (január 5. ) 10-11. p.

Fábián István: (Krúdy Gyula.) = – – : A magyar irodalom kis tükre. Bp. 1941, Magyar Szemle Társaság. /Kincsestár 31./ 76. p.

Falu Tamás: Krúdy. = Új Idők, 1941/19. (május 11.) 578. p.

Féja Géza: Márai Sándor: Az igazi. = Magyarország, 1941/291. (december 20.) 5. p. [év hiányzik]

Gró Lajos: A valóság költészete. = Népszava, 1941/27. (február 2.) 5-6. p.

Hunyady Sándor: Krúdy Gyula Álmoskönyve. = Magyarország, 1941/90. (április 21.) 7. p.

Kádár Imre: Két Márai-regény. = Erdélyi Helikon (Kolozsvár), l941/1. (január 1.) 81-82. p.

Kenyeres Imre: Márai Sándor és új könyvei. = Diárium, 1941/8. (augusztus) 185-187. p.

Lovass Gyula: Márai Sándor újabb könyveiről. = Sorsunk (Pécs), 1941/1-2. (január-április) 148-152. p.

Márai, Alexandre: Jules Krúdy. = Nouvelle Revue Hongrie, 1941/okt. 277-279. p.

Márai Sándor: A tegnapok ködlovagjai. = Ködlovagok. Írói arcképek. (Szerk. Thurzó Gábor). Bp. 1941, Szent István-Társulat. 5-8. p.

Márai Sándor: Utóhang Krúdyról. = Délmagyarország (Szeged), 1941/294. (december 25.) 7. p.

Pintér Jenő: (Krudy Gyula.) = – – magyar irodalomtörténete. Bp. 1941, Stephaneum Ny.&Kk. 8/2. 1079-1080. p.

Pogány, Béla: Krudy – Márai. = Pester Lloyd (Morgenblatt), 1941/125. (június 4.) 3. p.

Sőtér István: Szinbád hazamegy. = Nyugat, 1941/3. (március 1.) 105. p.

Sőtér István: Krudy Gyula. = Ködlovagok. Írói arcképek. (Szerk. Thurzó Gábor). Bp. 1941, Szent István-Társulat. 180-202. p.

Szabó István: Márai Sándor két új könyve. = Pásztortűz (Kolozsvár), 1941/4. (április 15.) 230-231. p.

Szabó Zoltán: Könyv mellett. = Jelenkor, l941/6. (március l5.) 7. p.

Szalai Sándor: Krúdy Gyula (1878-1933). = A magyar irodalom Pantheonja. Szerk. Szalai Sándor. Bp. 1941, Dante. [76-77.] p.

Szíj Gábor [Szíjgyártó László]: [Szindbád hazamegy.] = Magyar Út, l941/5. (január 30.) 6. p. [0]

Szerb Antal: Magyar irodalmi almanach az 1941. évre. = Nyugat, 1941/5.

1942

– – : Egyik magyar filmvállalat... = Film Színház Irodalom, 1942/43. (október 23-29.) [19]. p.

– – : Krúdy Gyula sírjánál. = Napi Hírek (MTI), 26. kiadás. 1942. május 12. 18 óra 15 perc.

– – : Krudy Gyula: Szindbád ifjúsága és megtérése. = 8 Órai Újság, 1942/288. (december 19.) [3.] p.

– – : Krudy Gyula: Szindbád ifjúsága és megtérése. = Magyarság, 1942/290. (december 23.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula: Szindbád ifjúsága és megtérése. = Vigilia, 1942/12. (december) [486.] p.

– – : Megjelent a Corvina Massegna Italo-Ungherese legújabb száma... = Napi Hírek (MTI), 1942. augusztus 18. 31. kiadás. 22 óra 20 perc.

– – : Új magyar opera. = A Zene, 1942/8. (február 5.) 128. p.

– – : Végszó. = A Krúdy-kör kiadványai: Tavasz felé. 1942.

Acsády Károly: Rákospalotán, az „Öt hársfában” megalakult a Krúdy Gyula Irodalmi Társaság. = Film Színház Irodalom, 1942/6. (február 6-12.) [26]. p.

Berecz Miklós: Krúdy Gyula. = Szivárvány. (1942.) 9-14. p.

Berecz Miklós /B.M./: Romok felett. = A Krúdy-kör kiadványai: Tavasz felé. 1942. 9-14.

Bóka, Ladislao: La novella ungherese. = Corvina, 1942/8. (agosto) Societa ungherese-italiana Mattia Corvino. 409-417. p.

Caliban [Márai Sándor]: Szindbád. = Pesti Hírlap, 1942/289. (december 22.) [7.] p.

(d): Öt hársfa. = Népszava, 1942/55. (március 8.) 6. p.

D-y B-a [Domby Béla]: Krudy Gyula: Szindbád ifjúsága és megtérése. = Tükör, 1942/12. (december) 506-507. p.

Fényi András: Ködlovagok. = Élet, 1942/4. (január 25.) 73. p.

Hunyady Sándor: Krudy Gyuláról. = Film Színház Irodalom, 1942/15. (április 10-16.) 7. p.

Körössényi Vilmos: Krudyról beszélgetünk. = Film Színház Irodalom, 1942/47. (november 20-26.) 24. p.

Márai Sándor: Krúdy háza. = – – : Ég és föld. Bp. 1942, Révai. /Márai Sándor munkái./ 156-157. p.

Pelyvás-Ferenczi István: A magyar irodalmi impresszionizmus és Krúdy Gyula. = Debrecen, 1942,  Debreceni Református Kollégium Tanárképző Intézete. /Klny. a Debreceni Református Kollégiumi Tanárképző Intézet Dolgozatai 25. számából./

R[ampák]., Z[oltán].: Július Krúdy: Podolínske straąidlo. = Slovenské Pohµady (Bratislava), 1942/2. /február/ 127. p.

Rónay György: Magyar regény – európai regény. = Sorsunk (Pécs), 1942/4. 267-270. p.

Szabó Zoltán: Az utolsó úriember a Nyírben. = – – : Szerelmes földrajz. Bp. 1942, Nyugat K. 187-190. p.

Szalatnai Rezső: Magyar alkotás – szlovák visszhang. = Láthatár, 1942/6. (június) 131-132.p.

Szende Aladár: Három király. = Magyar Út, 1942/9. (március 2.) 6. p. [0]

Várkonyi Nándor: Krudy Gyula. = – – : Az újabb magyar irodalom. (1880-1940) Bp. 1942, Szukits-kiadás. 260-264. p.

Vincze László: Krúdy Gyula. = Ujság, 1942/107. (május 12.) 3. p.

Vitéz Somogyváry Gyula r. tag székfoglalója. (Petőfi Társaság) = Koszoru, 1942/2. 125-127. p.

1943

– – : Az arany meg az asszony. = Pesti Hírlap – Színház-Zene-Mozi műsor, 1943/103. (május 8.) [1.] p.

– – : „Az arany meg az asszony.” Kenessey Jenő operája. = A Zene, 1943/13. (június 12.) 201-202. p.

– – : Egy svájci lap elismerése a magyar irodalomról. = Napi Hírek (MTI), 1943. augusztus 25. 7. kiadás. 10 óra 15 perc.

– – : Érdekes irodalmi hagyaték. = Vásárhelyi Reggeli Ujság (Hódmezővásárhely), 1943/261. (november 20.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula halálának tizedik évfordulója. = Magyar Nemzet, 1943/106. (május 12.) 7. p.

– – : Krúdy Gyula halálának tizedik évfordulója. = Napi Hírek (MTI), 1943. május 10. 3. kiadás. 18 óra 20 perc.

– – : Krudy Gyula: Palotai álmok. = Nemzeti Újság, 1943/93. (április 25.) 19. p.

– – : „Krúdy odanőtt a magyar Pantheon legnagyobb értékei közé.” = Esti Magyarország, 1943/106. (május 12.) 6. p.

– – : Magyar újdonság az Operaházban. = Napi Hírek (MTI), 1943. május 1. 2. kiadás. 7 óra 5 perc.

– – : Ötvenen Krúdy sírjánál... = Esti Kis Újság, 1943. május 12.

– – : Ötvenen Krúdy sírjánál... = Köznevelés, 1943. május 12. [Gedényi]

– – : A vörös postakocsi. = Politika, 1943. 5. [Gedényi]

(―a ―n): Palotai álmok. = Népszava, 1943/97. (április 28.) 4. p.

Babay József: Levél Krúdy Gyulához azon a napon, hogy muzsikává változa „Az arany meg az asszony” nevezetű színpadi remeke... = Film Színház Irodalom, 1943/20. (május 14.) [3.] p.

Bakos Ferenc: Szindbád hazament... = Pest, 1943/106. (május 12. ) 4. p.

B[aky]. M[arica].: Krúdy Gyula álma. = Ujság, 1943/104. (május 9.) 6. p.

Balogh Pál, A.: Bemutató az Operaházban. = Élet, 1943/21. (május 23.) 417. p.

Bánhegyi Jób: Krúdy Gyula: Szindbád ifjúsága és megtérése. = Pannonhalmi Szemle (Pannonhalma), 1943/1. 63. p.

Banó István: Szindbád ifjúsága és megtérése. = Kalangya (Szabadka), 1943/9. (szeptember 15.) 431. p.

Bevilaqua-Borsodi Béla: Krúdy és a lengyelek. (Előadás.) = Fészek Klub, 1943. május 6.

(b. j.): Krúdy Gyula: Szindbád ifjúsága és megtérése. = Ujság, 1943/5. (január 7.) 10. p.

Boldizsár Iván: Egy csodálatos magyar regény. = Film Színház Irodalom, 1943/44. (október 29-november 4.) 27. p.

D.: Pelyvás-Ferenczik István: A magyar irodalmi impresszionizmus és Krúdy Gyula. = Irodalomtörténet, 1943/2. 90. p.

Dékány András: Az író olvas. = Forrás, 1943/12. (december) 353-354. p.

Dezséry-Mórocz: Figyelő. = Keresztyén Igazság, 1943/7. 163. p.

Dietl Fedor: Az arany meg az asszony. = Nemzeti Újság, 1943/104. (május 9.) 15. p.

Diószeghy Miklós: Ady Endréről, Krúdy Gyuláról beszél a jubiláló Schmidt [Ferenc] professzor. = Új Magyarság, 1943/121. (május 29.) 6. p.

Dömötör István: Az arany meg az asszony. = Új Idők, 1943/21. (május 22.) 615. p.

(Dr. L. B.): Népiíró, táltos s más egyebek. = Koszoru, 1943/1. (október) 42-45. p.

Erdős Jenő: Magyar irodalmi tanulságok a ruszinokról. = Tolnai Világlapja, 1943/52. (december 29.) 14. p.

Fábián István: Krudy Gyula: Szindbád ifjúsága és megtérése. = Magyar Kultúra, 1943/3. (február 5.) 34. p.

Féja Géza: Három király. = Reggeli Magyarország, 1943/241. (október 24.) 5. p. [év hiányzik]

Féja Géza: Krúdy és Tömörkény. = Magyarország, 1943/96. (június 1.) [év hiányzik]

Féja Géza: Krúdy Gyula. = Sorsunk, 1943/2. (február) 108-116. p.

Féja Géza: Krúdy Gyula. = – – : Nagy vállalkozások kora. A magyar irodalom története 1867-től napjainkig. Bp. 1943, Magyar Élet. 217-234. p.

Fodor József: Megjegyzések egy évfordulóra. = Független Magyarország, 1943/20. (május 17.) 4. p.

Gaál Endre: „Az arany meg az asszony” operaházi bemutatója. = Magyar Nemzet, 1943/105. (május 11.) 6. p.

Gábri László: Az arany meg az asszony. = Magyarság, 1943/104. (május 9.) 14. p.

Gönczy Gábor: Krúdy. = Erdélyi Helikon, 1943/5. (május) 267-276. p.

Hanvay Géza: Az arany meg az asszony. = Új Magyarság, 1943/104. (május 9.) 13. p.

Havas László: Krúdy Gyula arcképe. (Fametszet.) = Sorsunk, 1943/2. (február) 109. p.

Hunyady Sándor: Síremléket kaptam. = Film Színház Irodalom, 1943/31. (július 30-augusztus 5.) [6.] p.

Ignác Rózsa: Álmoskönyv. = Magyarország, 1943. október 15. [év hiányzik]

Jemnitz Sándor: Az arany meg az asszony. Magyar egyfelvonásos bemutatója az Operaházban. = Népszava, 1943/105. (május 11.) 8. p.

Kárpáti Aurél: Délibábok hősei. = – – : Néma hegedű. Bp. 1943, Singer és Wolfner. 144-156. p.

Kárpáti Aurél: Krúdy Gyula. = Palotai álmok. Bp. 1943, Singer és Wolfner. 5-15. p.

Kárpáti Aurél: Krúdy Gyula. = Új Idők, 1943/15. I. (április 10.) 433-435. p.

Kelemen János: Krúdy Gyula… = Jelenkor, 1943/7. (április 1.) 11. p.

K. M.: Kétszer fogadott el előadásra Márkus László egy Krúdy-művet: egyszer, mint egyfelvonásost és most, mint operát. Kenessey Jenő beszél „Az arany meg az asszony” című operájáról. = 8 Órai Ujság, 1943/101. (május 6.) [4]. p.

Kolozsvári Grandpierre Emil: Az atmoszféra-regény. = Protestáns Szemle, 1943/1. (január) 23-26. p.

Kovács Endre: Márai Sándor. = Sorsunk (Pécs), 1943/3. (március) 196-208. p.

K[ozocsa]. S[ándor].: Krúdy. = Pest a világháborúban. 1943, Officina. /Officina kvt. 55/56./ 3-4. p.

Körössényi Vilmos: Kodolányi János a kortársakról. = Film Színház Irodalom, 1943/31. (július 30-augusztus 5.) [8.] p.

Kulcsár Adorján: Szindbád. = Diárium, 1943/1. (január) 19-20. p.

(L[ázár]. B[éla]., Dr.): Népíró, táltos s más egyebek. = Koszoru – A Petőfi Társaság közlönye, 1943/1. 42-45. p.

―lgy―: Halálának tízéves évfordulóján megkoszorúzták Krúdy Gyula sírját. = Népszava, 1943/107. (május 13.) 6. p.

Lányi Viktor: Az arany meg az asszony. Új magyar dalmű bemutatója az Operában. = Pesti Hírlap, 1943/104. (május 9.) 10. p.

Márai Sándor: Krúdy. = – – : A négy évszak. 6. ezer. Bp. 1943, Révai. /Márai Sándor munkái./ 177-178. p.

Nounenmacher-Szikra, Ludwig: „Das Gold und das Weib” – Opernuraufführung in Budapest. = Oberdonau-Zeitung (Linz), 1943/132. (mai 15.) 3. p.

Péterfi István: Az arany meg az asszony. Bemutató az Operaházban. = Ujság, 1943/105. (május 11.) 7. p.

P[rudhommeaux]., A[ndré].: La littérature hongroise au Circle littéraire. = Journal de Genève (Genève), Juin 1943.

Prudommeaux, A[ndré].: Romanciers et conteurs hongrois. = Journal de Genève (Genève), 1943/197. (augusztus 21-22.) 3-4. p.

Raics István: Az arany meg az asszony. = Esti Kis Újság, 1943/102. (május 7.) 6. p.

Rónay György: Magyar regény – európai regény. = Sorsunk, 1943/4. (május-június) 267-270. p.

Ruffy Péter: Krudy korcsmárosánál. = Ujság, 1943/274. (december 12.) 26. p.

Somogyi Vilmos: Az arany meg az asszony. = Esti Kurir, 1943/103. (május 8.) 8. p.

sz. a.: Mi az igazság a Krúdy-legendákból? = Esti Kurir, 1943/231. (október 13.) 7. p.

Szabó Gábor: Értekezések az 1942. évről. A debreceni református Kollégium tanárképzőintézetének dolgozatai. = Theologiai Szemle (Debrecen), 1943/3. 189. p.

Szabó Zoltán: Könyv mellett. = Jelenkor (Pécs), 1943/11. (június 1.) 8. p.

Szabó Zoltán: Levél a Három királyról. = Pesti Napló, 1943. november 12. [Gedényi]

Szegi Pál: Ceruzaírások Krúdy Gyuláról. = Magyar Csillag, 1943/11. (június 1.) 691-693. p.

Szemző Piroska: Krudy Gyula: Szindbád ifjúsága és megtérése. = Katolikus Szemle, 1943/5. 159-160. p.

szi: Magyarország legtragikusabb korszaka, ... = Népszava, 1943/90. (december 23.) 4. p.

Szigethy Vilmos, Sz.: Régi mese. = Délmagyarország (Szeged), 1943/16. (január 21.) [nincs]

(T.b.): A középkori Lőcse életét viszi színpadra Kenessey Jenőnek Krúdy Gyula szövegére írt operája. = Esti Újság, 1943. szeptember 24. [Gedényi]

— [Thurz]ó [Gábor]: Régi könyvek új köntösben. = Élet, 1943/9. (február 28.) 177. p.

Vajkai Aurél: Az arany meg az asszony. = Magyarország, 1943/103. (május 8.) 10. p.

Várkonyi Titusz: Krúdy Gyula halálának tizedik évfordulóján. = A Mai Nap, 1943/106. (május 12.) 4. p.

Vass László: Podolini ború. = Reggeli Magyarország, 1943/104. (május 9.) 5. p.

Vidor Miklós: Forgácsok Szindbádról. = Ujság, 1943/37. (február 16.) 5. p.

Vincze László: Krúdy Gyula. = Magyar Nemzet, 1943/106. (május 12.) 9. p.

V[ass]. L[ászló].: Krúdy évfordulóra a „Palotai álmok”. = Esti Magyarország, 1943/106. (május 12.) 6. p.

V[ass]. L[ászló].: Petőfi él... = Magyarország, 1943/46. (február 26.) 4. p.

1944

– – : Boldogult úrfikoromban. = Reggeli Magyarország, 1944/85. (április 16.) 10. p.

– – : A kékvirág lovagja. Krúdy Gyula emlékezete. = Magyar Nők Lapja, 1944. június 10. [0]

– – : Krúdy Gyula: A magyar sasfiók. = Élet, 1944/16. (április 16.) 309. p.

– – : Krúdy Gyula: A magyar sasfiók. = Nemzeti Újság, 1944/47. (február 27.) 5. p.

– – : Krúdy Gyula: Ady Endre éjszakái. = Magyar Csillag, 1944/2. (január 15.) 74-78. p.

– – : Krudy Gyula: Boldogult úrfikoromban. =Nemzeti Újság, 1944/97. (április 30.) 19. p.

– – : Krúdy Gyula emlékezete. = Napi Hírek (MTI), 1944. május 11. 37. kiadás. 16 óra 5 perc.

– – : Krúdy Gyula emlékezete. = Nemzeti Újság, 1944/107. (május 12.) 7. p.

– – : Krudy Gyula: Pest a világháborúban. = Nemzeti Újság, 1944/41. (február 20.) 18. p.

– – : A magyar sasfiók. = Magyarország, 1944/66. (március 22.) 3. p.

– – : Szindbád ifjúsága és megtérése. = Nyugat, 1944. II. 150. [Gedényi][1941-ben megszűnt]

Ady Endre: Krúdy Gyula könyve. = – – : Vallomások és tanulmányok. Bp. 1944. 204-205. p.

Acsády Károly: Interjú „B-dur”-ban. = Film Színház Irodalom, 1944/9. (február 24-március 1.) [9]. p.

[Bisztray Gyula]: Krúdy Gyula: Pest a világháborúban. = Magyar Szemle, 1944/1. 53. p.

Divinyi Mihály: Krúdy Gyula: Három király. = Magyar Kultúra, 1944/5. (március 5.) I. 66. p.

e. sz.: [Szindbád három könyve.] = Magyarország, 1944. április 12. [év hiányzik]

Erdős Jenő: „Rákóczi népe.” = Új Idők, 1944/30. (július 29.) 104-106. p.

Galambos Gruber Ferenc: Krudy Gyula: Pest a világháborúban. = Katolikus Szemle, 1944/2. 61. p.

G. J.: Krúdy Gyula három Szindbád-regénye. = Új Idők, 1944/32. (augusztus 12.) 150. p.

Hegedős Gyula: Kisvárosi beszélgetés Krúdy Gyuláról. = Nemzeti Újság, 1944/39. (február 18.) 4. p.

Horváth Miklós: Krudy Gyula: Három király. = Katolikus Szemle, 1944/3. 92-93. p.

Jászai Mari levele Krúdy Gyulához. = Jászai Mari levelei. Sajtó alá rendezte Kozocsa Sándor. Budapest, 1944. Dr. Pintér Jenőné Vállalata.

K.: Krudy Gyula: Három király. = Keresztyén Igazság, 1944/6. 144. p.

Kárpáti Aurél: Krúdy Gyula «Három király» regénye. = Magyar Csillag, 1944/1. 47-49. p.

(Kézai Béla): [Három király.] = Nemzeti Újság, 1944. XI. 23. sz. [szám hiányzik]

Kovács Endre: Krúdy Gyula: Boldogult úrfikoromban. = Magyar Élet, 1944/5. (május) 29. p.

Kulcsár Adorján: Krúdy Gyula: Három király. = Diárium, 1944/3. 46. p.

Lestyán Sándor: Disznóölés a Margitszigeten. = Ujság, 1944/18. (január 23.) 7. p.

Márai Sándor: Krúdy háza. = – – : Ég és föld. 8. ezer. Bp. 1944, Révai. /Márai Sándor munkái./ 156-157. p.

Márai Sándor: Krúdy háza. = – – : Ég és föld. 8. ezer. Bp. 1944, Révai. /Márai Sándor válogatott munkái./ 156-157. p.

Nagy Sándor: Krúdy Gyula. = – – : A magyar irodalom tartalmi ismertetése VI. 1921-től napjainkig. Bp. [1944?], Aczél Testvérek. /Nemzeti Irodalmunk 22-23./ 41-43. p.

O[trokocsi]. N[agy]. G[ábor].: Értekezések az 1942. és 1943. évről. = Protestáns Szemle, 1944/5. (május) 157-158. p.

P[ongrácz]. A[lajos].: Egy öreg újságíró noteszéből. = Egyedül Vagyunk, 1944/5. (március 5.) 6. p.

R[ácz]. K[álmán]., F.: Krudy Gyula: A magyar sasfiók. = Híd, 1944/6. (március 15.) 28. p.

Rezek S. Román: Krúdy Gyula: Három király. = Pannonhalmi Szemle,  1944/1. 64-66. p.

—sz: Krudy Gyula: A magyar Sasfiók. = Ujság, 1944/50. (március 2.) 10. p.

Szabó András: Krúdy Gyula Az utolsó gavallér... = Diárium, 1944/11. (november) 151. p.

Szabó Zoltán: Levél három királyról. = Magyar Nemzet, 1944. XI. 12. sz. [év hiányzik]

Szende Aladár: Krúdy Gyula történelmi regényei. = Magyar Út, 1944/9. (március 2.) 6. p.