1930-1934


1930

– – : Az Athenaeum Könyvtár három új kötete. = Az Est, 1930/62. (március 15.) 6. p.

– – : Boldogult urikoromban... = A Reggel, 1930/16. (április 22.) 15. p.

– – : Az idei Baumgarten-díjasok. = Az Est, 1930/15. (január 19.) 7. p.

– – : Kisfaludy emlékének... = Budai Napló, 1930/1015. (november 17.) 5. p.

– – : A Kisfaludy Színház... = Budai Napló, 1930/1016. (november 24.) 3. p.

– – : Krudy Gyula. = A Magyar Társadalom Lexikonja, Bp. 1930, A M. T. L. Kiadóvállalat. 321-322. p.

– – : Krúdy Gyula nyilatkozik a Baumgarten ügyben. = Magyar Hírlap, 1930. január 19.

– – : Krúdy Gyula Tiszaeszlárról ír regényt. = Az Est, 1930/296. (december 31.) 9. p.

– – : Krúdy Gyula új történeti regénye: „Festett király”. = A Reggel, 1930/51. (december 9.) 14. p.

– – : Krúdy, Smeljov, Anderson. = Magyarország, 1930/64. (március 19.) 10. p.

– – : Nyolc írót jutalmaznak az idén Baumgarten-díjjal. = Irodalom és Művészet, 1930. január 19.

– – : Maga csak tudja… = Színházi Élet, 1930/52. (december 21.) 24-27. p.

P. Ábrahám Ernő: [Festett király.] = Mai Nap, 1930. december 9.

Bánhegyi Jób: [Krúdy Gyula.] = – – : A magyar irodalom története. II. Bp. 1930, Szent István Társulat. 255-256. p.

Bende László: Krúdy Gyula és négy fiatal író lesznek az új Baumgarten-díjasok. = Esti Kurír, 1930/15. (január 19.) 4. p.

Bende László: Kik kapnak a Baumgarten-alapítványból 1930-ban? = Esti Kurír, 1930/3. (január 4.) 5. p.

Buday Barna: Válasz Krúdy Gyulának. = Budapesti Hírlap, 1930/85. (április 13.) 7. p.

Di[ószeghy Miklós]: Boldogult úrfikoromban. = Budapesti Hírlap, 1930/90. (április 20.) 51. p.

Dió[szeghy]. [Miklós]: Titok a Margit-szigeten. = Képes Vasárnapi Budapesti Hírlap, 1930/27. (február 2.) 33-34. p.

Féja Géza: Irodalmi szemle. = Előőrs, 1930/17. (április 26.) 5. p.

G. L.: Krúdy Gyula és Tamási Áron... = Magyar Hírlap, 1930/15. (január 19.) 2. p.

M. Juhász Margit: Szeptemberi utas. /Vers Krúdy Gyulának ajánlva./ = Mai Nap, 1930. május 5.

Kárpáti Aurél: Boldogult urfikoromban. = Nyugat, 1930/11. (június 1.) I. köt. 884-885. p.

Major Henrik: Záróvignetta Krúdy Gyula „Aranykézutcai szép napok” kötetéhez. = Erdélyi Helikon, 1930/8. (október) 648. p.

Miklós Jenő: Téli estek. Vers Krúdy Gyulához. = Magyar Nemzet 1930.[!?] november 30. [GM]

Róna Lajos: Harminc év vidám és bús emlékei. = – – : Harminc év az újságíró-pályán. Bp. 1930, Szerző kiadása. 1-3. köt. 279., 599-600., 649., 945.,954. p.

Várkonyi Titusz: Festett király. = Magyar Hírlap, 1930/290. (december 21.) 24. p.

Várkonyi Titusz: Krúdy Gyula: Boldogult úrfikoromban. = Magyar Hírlap, 1930/90. (április 20.) 35. p.

1931

– – : Andersen Györgyné, Krudy Ilona. = Magyar Asszonyok Lexikona, Bp. 1931. 63-64. p.

– – : Krudy Gyula: Festett király. = Diárium, 1931/5-6. 75. p.

– – : A Magyar Légiforgalmi Rt. ... = Napi Hírek (MTI), 1931. június 15. 32. kiadás. 18 óra 55 perc.

– – : Mit akar Krudy Gyula? = Egyenlőség, 1931/18. (február 14.) 2 p.

– – : A szabolcsi zsidóság „kiváltságos helyzetéről”. = Magyarország, 1931/155. (július 11.) 10. p.

– – : A tiszaeszlári Solymosi Eszter. = Magyarország, 1931/31. (február 8.) 7. p.

– – : A tiszaeszlári Solymosi Eszter. = Magyarország, 1931/43. (február 22.) 7. p.

Bálint György: Festett király. = Nyugat, 1931/4. (február 16.) 265-266. p.

Conrád Gyula: Iniciálé Krúdy Pesti Évkönyvéhez. = Erdélyi Helikon, 1931/3. (március) 201. p.

Dékány András: Krúdy Gyula történelmi regénye: Festett király. = Magyarság, 1931/3. (január 4.) 28. p.

D. S.: Grafológiai riport magyar publicistákról, írókról, költőkről és muzsikusokról. = Magyarság, 1931/3. (január 4.) V-VI. p.

Feiks Jenő: Ki milyen utca? = Színházi Élet, 1931/13. (március 22-28.) 26-28. p.

Pázmándy Dénes: Aprópénz. = A Reggel, 1931. január 9.

Rónay Mária: Három királyok a Nyulak szigetén. = Literatura, 1931/1. (május) 7-11. p.

(t. t.): [Festett király. (Király-regények.)] = Nemzeti Kultúra, 1931. 190-191. p.

1932

– – : [Az élet álom.] = Literatura, 1932. 374-375. l. (Az író könyvéről.)

– – : Jövő héten osztják ki a Baumgarten és Rothermere irodalmi díjat. = Az Est, 1932/13. (január 17.) 12. p.

– – : Krúdy Gyula fényképen Küry Klára és Szirmay Imre neves színészekkel. = Színházi Élet, 1932. december 18.

– – : Krúdy Gyula mondja. = Magyar Hírlap, 1932/90. (április 24.) 19. p.

– – : Móricz Zsigmond és Krúdy Gyula kapta az idei Rothermere-díjat. = Magyarország, 1932/30. (február 7.) 6. p.

– – : Móricz Zsigmond és Krúdy Gyula kapták az idei Rothermere-díjat. = Pesti Napló,  1932/29. (február 6.) 6. p.

– – : Új regényünk. = Magyarság, 1932/138. (június 22.) 6. p.

b[ónyi]. a[dorján].: Új könyvek. = Pesti Hírlap, 1932/20. (január 26.) 9. p.

Egyed Zoltán: Régi karácsony a szigeten. = Színházi Élet, 1932/52. (december 17-24.) 100-101. p.

Fabinyi Lili: = Nemzeti Élet, 1932/41.

K[árpáti]. A[urél].:  Az élet álom. = Pesti Napló, 1932/10. (január 14.) 5. p.

Karinthy Frigyes: Koktél. = Színházi Élet, 1932/41. (október 2-8.) 8-9. p.

Kellér Andor: Levél Krudy Gyulához. = Társadalmunk, 1932/27. (július 9.) 4. p.

Komlós Aladár: Az élet álom. = Nyugat, 1932/11. (június 1.) I. 660-662. p.

Miklós Jenő: Krúdy Gyula új novellás könyve. = Magyarság, 1932/13. (január 17.) 25. p.

Polgár Géza: Krudy Gyula a régi és a mai rádióról. = Rádióélet, 1932. július 15. 1111-1112. p.

Szinetár György: Pesti elválaszthatatlanok. = Színházi Élet, 1932/52. (december 17-24.) 77-80. p.

Szini Gyula: Krúdy Gyula karikatúrája. Rajzolta ~. = Literatura, 1932/2. (februárius.) Címoldal.

Tamás László: Az «írók sátora». = Magyar Kultúra, 1932/5. (március 5.) 227-228. p.

Várkonyi Titusz: Az élet álom. = Magyar Hírlap, 1932/19. (január 24.) 19. p.

1933

– – : Betegsége és halála. = Ujság, 1933/108. (május 13.) 6. p.

– – : Egyik napilap... = Napi Hírek (MTI), 1933. május 22. 18. kiadás. 17 óra 55 perc.

– – : Élete és halála. = Magyarország, 1933/108. (május 13.) 5. p.

– – : Eltemették Krúdy Gyulát. = Friss Ujság, 1933/110. (május 16.) 6. p.

– – : Eltemették Krúdy Gyulát. = Magyarország, 1933/110. (május 16.) 7. p.

– – : Eltemették Krúdy Gyulát. = Pesti Napló, 1933/110. (május 16.) 7. p.

– – : Helyreigazítás. ... = Napi Hírek (MTI), 1933. május 13. 10. kiadás. 10 óra 55 perc.

– – : Hivatalosan halálra ítélte a Főváros a tabáni Mélypincét. = Ujság, 1933. május 14.

– – : Az írók és újságírók eltemették kedves Krúdy Gyulájukat. = Az Est, 1933/110. (május 16.) 14. p.

– – : Két temetés. = Társadalmunk, 1933/20. (május 20.) 9. p.

– – : Krúdy Gyula. = Budai Napló, 1933/1124. (május 22.) 2. p.

– – : Krúdy Gyula. = Pesti Hírlap, 1933/108. (május 13.) 5. p.

– – : Krúdy Gyula. = Új Idők, 1933/21. (május 21.) 645. p.

– – : Krudy Gyula: Az első Habsburg. = Literatura, 1933/július. 269. p.

– – : Krúdy Gyula elárvult dolgozószobája. = Esti Kurír, 1933/110. (május 16.) 7. p.

– – : Krudy Gyula elbeszélése. BUDAPEST I. [rádióműsor, 1933.] május 9. 6.55. = Délibáb, 1933/19. (május 6.) 38-38. p.

– – : Krúdy Gyula emléktáblája. = Napi Hírek (MTI), 1933. július 11. 12. kiadás. 16 óra 15 perc.

– – : Krúdy Gyula halála. = A Sajtó, 1933/5. (május) 156-157. p.

– – : Krudy Gyula elvált felesége megmérgezte magát. = Budapesti Hírlap, 1933/160. (július 18.) 10. p.

– – : Krúdy Gyula halála... = Magyar Írás, 1933/5-6. (május-június) 381-382. p.

– – : Krúdy Gyula haláláról... = Budai Napló, 1933/1124. (május 22.) 2. p.

– – : Krúdy Gyula halálával... = Esti Kurír, 1933/109. (május 14.) 3. p.

– – : Krúdy Gyula lakásügye. = Magyar Országos Tudósító (MTI), 1933/125. 7. kiadás. (június 3.)

– – : Krúdy Gyula lakásügye. = Budapesti Hírlap, 1933/126. (június 6.) 17. p.

– – : Krúdy Gyula lekiüdvéért... = Napi Hírek (MTI), 1933. május 16. 22. kiadás. 19 óra 15 perc.

– – : Krúdy Gyula ma reggel hirtelen meghalt. = Az Est, 1933/108. (május 13.) 1. p.

– – : Krúdy Gyula ma reggel szívbénulásban meghalt. = Esti Kurír, 1933/108. (május 13.) 3. p.

– – : Krúdy Gyula: magyar nyelv – elégséges. = Esti Kurír, 1933/118. (május 25.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula pénteken... = Magyar Hírlap, 1933/108. (május 13.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula temetése. = Esti Kurír, 1933/109. (május 14.) 2. p.

– – : Krúdy Gyula temetése. = Magyar Országos Tudósító (MTI), 1933/108. 16. kiadás. (május 13.)

– – : Krúdy Gyulát, a nagy magyar mesemondót az irodalom és az újságírás könnyes részvétele mellett temették el a szeles, esős, tavaszi vasárnapon. = A Reggel, 1933/20. (május 15.) 5-6. p.

– – : Krúdy Gyulát ma délelőtt holtan találták ágyában. = Az Est, 1933/108. (május 13.) 3. p.

– – : Krúdy Gyulát Óbudán... = Pesti Napló, 1933/108. (május 13.) 4. p.

– – : Krúdy Gyulát vasárnap délelőtt 11 órakor temetik... = Napi Hírek (MTI), 1933. május 13. 7. kiadás. 10 óra 10 perc.

– – : Krúdy Gyulát vasárnap temetik. = Friss Újság, 1933/109. (május 14.) 8. p.

– – : Le romancier hongrois Jules Krúdy est mort. /Nekrológ./ = Comoedia?, 1933. június 15.

– – : A legújabb kérdés. = Budai Napló, 1933/1130. (július 19.) 3. p.

– – : A magyar írók mostoha sorsáról... = Lapszemle (MTI), 1933. május 30. Román és erdélyi lapszemle, 10. p.

– – : Meghalt Krúdy Gyula. = 8 Órai Újság, 1933/108. (május 13.) 2. p.

– – : Meghalt Krúdy Gyula. = Friss Újság, 1933/108. (május 13.) 2. p.

– – : Megtörtént a tanügyi kinevezés. = Magyar Országos Tudósító (MTI), 1933/293. 2. kiadás. (december 28.)

– – : Nagy részvét mellett temették el Krúdy Gyulát. = Magyar Országos Tudósító (MTI), 1933/109. 16. kiadás. (május 15.)

– – : A Nagyváradi Napló... = Lapszemle (MTI), 1933. május 18. Román és erdélyi lapszemle, 12. p.

– – : Nekrológ. /Franciául./ = Nouvelle Revue de Hongrie (Bp.), 1933. 598.

– – : A pozsonyi újságírók részvéte... = Magyar Országos Tudósító (MTI), 1933/108. 5. kiadás. (május 13.)

– – : Pro domo. = Magyar Országos Tudósító (MTI), 1933/159. 5. kiadás. (július 17.)

– – : Szindbád utolsó útja. = Borsszemjankó, 1933/3224. (május 15.) 2. p.

– – : Szívfacsaró volt Krúdy Gyula vasárnapi cigányzenés temetése. = Reggeli Újság, 1933/20. (május 15.) 2. p.

– – : Az utolsó fénykép Krúdy Gyuláról. = Esti Kurír, 1933/109. (május 14.) 7. p.

– – : Vasárnap temetik Krúdy Gyulát. = Az Est, 1933/109. (május 14.) 7. p.

Bevillaqua-Borsody Béla: Krúdy Gyula. (Nekrológ.) = Budapesti Napló, 1933. május 22.

Diószeghy Miklós: Ott szokott ülni barátaival... = Budapesti Hírlap, 1933/155. (július 12.) 7. p.

Fehér Árpád: Magyar Bohémország emlékeiből. (Irodalmi nők, irodalmi kávéházak.) = Literatura, 1933/5. (május) 179-182. p.

Féja Géza: Krúdy Gyula. = Szabadság, 1933/19. (május 12.) 3. p.

Féja Géza: Magyar irodalmi szemle. = Magyar Írás, 1933/7. (szeptember) 448-451. p.

Féja Géza: Magyar irodalmi szemle. = Magyar Írás, 1933/10. (december) 698-701. p.

F. J.: Krúdy Gyula meghalt. = Pesti Hírlap, 1933/108. (május 13.) 5. p.

Fodor Béla: Az első Habsburg. = Magyar Írás, 1933/7. (szeptember) 387-389. p.

Gárdonyi Béla: Krúdy Gyula – az ember. = Délibáb, 1936/21. (május 20.) 23-24. p.

G[ulyás]. P[ál].: Krúdy Gyula. = Irodalomörténet, 1933/5-6. 180-181. p.

Hatvany Lajos: Egy kitagadott hagyatéka. = Literatura, 1933/7. (július) 246-247. p.

Illés Endre: A történelmi regény konjunktúrája. 2. = Nyugat, 1933/6.

Kállay Miklós: Körutazás Könyvországban. = Képes Krónika, 1933/23. (június 4.) 25. p.

Kállay Miklós: A ködlovag árnyba merül. = Napkelet, 1933/6. (július) 454-455. p.

Kállay Miklós: A ködlovag árnyba merül. = Nemzeti Kultúra, 1933. 40.

Kárpáti Aurél: Krúdy Gyula meghalt. = Magyarország, 1933/108. (május 13.) 5. p.

([Keresztur]y. [Dezső]): Krudy, Gyula: Az élet álom (Das Leben ist ein Traum. Nov.). = Ungarische Jahrbücher, 1933/Juli. Heft ½. 174. p.

Keresztury, Dezső von: Die neueste ungarische Literatur (1914-1933). II. = Ungarische Jahrbücher, Berlin-Leipzig, 1933/Dec. Heft ¾. 323-324. p.

Károly Sándor: A Vörös postakocsi utasa utolsó útján. Krúdy Gyula, Szindbád kalandjainak megálmodója elhunyt ... = Erdélyi Hírlap, 1933. május 13.

Kosztolányi Dezső: Ferenczi Sándor. = Nyugat, 1933/12. (június 16.)

Lakatos László: Krúdy Gyula sírjára. = A Toll, 1933/4.(68.) (július 18.) 75-76. p.

Lestyán Sándor: Hivatalosan halálra ítélte a főváros a tabáni Mélypincét. = Ujság, 1933/109. (május 14.) 7-8. p.

Márai Sándor: Krúdy Gyula. = Ujság, 1933/108. (május 13.) 2-3. p.

Márai Sándor: „Élők és holtak”. Krúdy Gyula. = Magyar Újság (Bratislava-Pozsony), 1933/50. (június 18.) 4. p.

Miklós Jenő: Krúdy Gyula meghalt. = Magyarság, 1933/108. (május 13.) 5. p.

Milotay István: Krúdy Gyulához. = Magyarság, 1933/109. (május 14.) 16-17. p.

Móricz Zsigmond: Krúdy elaludt. = Magyarország, 1933/115. (május 21.) 7. p.

Nádas István: Utolsó látogatás Krúdy Gyulánál. = Magyar Hírlap, 1933/110. (május 16.) 7. p.

n. p.: Krúdy Gyula 1878-1933. = Prágai Magyar Hírlap, 1933. május 13.

Nádas Sándor: Búcsúlevél Krúdy Gyulához. = Színházi Élet, 1933/22. (május 21-27.) 8-9. p.

N[agy]. S[ándor].: Szohor Pál: Krúdy Gyula diákévei. = Irodalomtörténet, 1933/5-6. 159. p.

Németh Andor: Mit illik Krúdyról tudni? = Ujság, 1933/110. (május 16.) 35. p.

P. A.: Krúdy Gyula. = Ujság, 1933/108. (május 13.) 5-6. p.

Papp Jenő: Krúdy Gyula villanya. = Magyarság, 1933/118. (május 25.) 11. p.

p[ásztor]. á[rpád].: Krúdy Gyula 1878-1933. = Pesti Napló, 1933/108. (május 13.) 4. p.

Peterdi Andor: Akár a flamingó... = A Reggel, 1933/6. (február 6.) 10. p.

Pethő Sándor: Krúdy Gyula. = Magyarság, 1933/108. (május 13.) 1. p.

r. p.: Krúdy Gyula halála. = Magyar Hírlap, 1933/108. (május 13.) 4. p.

Schöpflin, Aladár: Jules Krúdy. = Nouvelle Revue de Hongrie, 1933/június. 598-600. p.

Schöpflin Aladár: Krúdy Gyula. = Nyugat, 1933/10-11. (május 16-június 1.) I. 629-631. p.

Strém István: Szindbad lovag.  = Ujság, 1933/109. (május 14.) 2. p.

Supka Géza: Szindbád halála. = Literatura, 1933/6. (június) 213-214. p.

Szirmay István: Hogyan ismerkedtem meg Krúdy Gyula úrral? = Ujság, 1933/109. (május 14.) 8. p.

Szohor Pál: Krúdy Gyula diákévei. = Nyíregyházi ág. h. ev. Kossuth Lajos-reálgimnázium 72. évi értesítője. Szerk. Zsolnai (Zwick) Vilmos. Nyíregyháza, 1933. 3-7. p.

Vajda Ferenc: Krúdy Gyula. = Új Magyarság, 1933. június 1.

Várkonyi Titusz: Krúdy Gyula frakkja. = Magyar Hírlap, 1933/280. (december 10.) 18. p.

Várkonyi Titusz: Krúdy Gyula posthumus regénye. = Magyar Hírlap, 1933/142. (június 25.) 23. p.

(w. j.): Az író díszsírhelye. = Ujság, 1933/108. (május 13.) 7. p.

(w. j.): Az író temetése. = Ujság, 1933/110. (május 16.) 10. p.

1934

– – : Kik szerepelnek a debreceni Ady-darabban. = Budapesti Hírlap, 1934/80. (április 11.) 12. p.

– – : Krúdy Gyula barátai és tisztelői... = Napi Hírek (MTI), 1934. október 29. 32. kiadás. 20 óra 55 perc.

– – : Krudy Gyula emlékezete. = Budapesti Hírlap, 1934/105. (május 10.) 11. p.

– – : Krúdy Gyula halálának első évfordulóján... = Napi Hírek (MTI), 1934. május 9. 14. kiadás. 16 óra 5 perc.

– – : Krudy Gyula halálának évfordulója. = Budapesti Hírlap, 1934/107. (május 13.) 16. p.

Babay József: Krúdy Gyula hátrahagyott írásai. = Magyarság, 1934/281. (december 16.) 33-36. p.

Dékány András: Krúdy Gyula poszthumusz regénye a Magyarságban. = Magyarság, 1934/18. (január 24.) 4. p.

Halmi Bódog: Krudy Gyula. = – – : Írói arcképek. Bp. 1934, Szerző kiadása. 107-116. p.

Hevesi András: A haldokló téma. = Budapesti Hírlap, 1934/113. (május 20.) 17. p.

Lám Frigyes: Krúdy Gyula és a Szepesség. = Szepesi Híradó (Levoča-Lőcse), 1934. 16-17.

Nádas Sándor: Krúdy Gyula családjánál. = Pesti Futár, 1934/24. (december 15.) 14-16. p.

Palasovszky Béla: Krúdy Gyula batárján. = Magyarság, 1934/288. (december 25.) 36. p.

Rónay György: Krúdy Gyula. = Vasárnap, 1934. 227.

Schöpflin Aladár: Margita élni akar. = – – : Ady Endre. Bp. 1934, Nyugat. 192. p.

Szerb Antal: Krúdy Gyula. = – – : A magyar irodalom története. Bp. [1934], Magvető. 479-481. p.

t. t.: Az első Habsburg. = Nemzeti Kultúra (Komárom), 1934/ . 126-127. p.

(t. t.): [Festett király.] = Nemzeti Kultúra (Komárom), 1934. 228.

t. t.: Királyregények. = Nemzeti Kultúra (Komárom), 1934/ . 190-191. p.