1930-1934


1930

– – : A Kisfaludy Színház... = Budai Napló, 1930/1016. (november 24.) 3. p.

– – : Az Athenaeum Könyvtár három új kötete. = Az Est, 1930/62. (március 15.) 6. p.

– – : Az idei Baumgarten-díjasok. = Az Est, 1930/15. (január 19.) 7. p.

– – : Boldogult urikoromban... = A Reggel, 1930/16. (április 22.) 15. p.

– – : Kisfaludy emlékének... = Budai Napló, 1930/1015. (november 17.) 5. p.

– – : Krudy Gyula. = A Magyar Társadalom Lexikonja, Bp. 1930, A M. T. L. Kiadóvállalat. 321-322. p.

– – : Krúdy Gyula... = Boldogult úrfikoromban. Bp. 1930, Athenaeum. Fülszöveg.

– – : Krúdy Gyula és Babits Mihály regénye a Pesti Naplóban. = Pesti Napló, 1930/293. (december 25.) 17. p.

– – : Krudy Gyula megtérése. = Színházi Élet, 1930/44. (október 26-november 1.) 17-19. p.

– – : Krúdy Gyula Tiszaeszlárról ír regényt. = Az Est, 1930/296. (december 31.) 9. p.

– – : Krúdy Gyula új történeti regénye: „Festett király”. = A Reggel, 1930/51. (december 9.) 14. p.

– – : Krúdy, Smeljov, Anderson. = Magyarország, 1930/64. (március 19.) 10. p.

– – : Nyolc írót jutalmaznak az idén Baumgarten-díjjal. = Irodalom és Művészet, 1930. január 19. [folyóirat hiányzik]

– – : Maga csak tudja… = Színházi Élet, 1930/52. (december 21.) 24-27. p.

Ábrahám Ernő, P.: [Festett király.] = Mai Nap, 1930. december 9. [0]

Bánhegyi Jób: (Krúdy Gyula.) = – – : A magyar irodalom története. II. Bp. 1930, Szent István Társulat. 255-256. p.

Bende László: Krúdy Gyula és négy fiatal író lesznek az új Baumgarten-díjasok. = Esti Kurír, 1930/15. (január 19.) 4. p.

Bende László: Kik kapnak a Baumgarten-alapítványból 1930-ban? = Esti Kurír, 1930/3. (január 4.) 5. p.

Buday Barna: Válasz Krúdy Gyulának. = Budapesti Hírlap, 1930/85. (április 13.) 7. p.

Di[ószeghy Miklós]: Boldogult úrfikoromban. = Budapesti Hírlap, 1930/90. (április 20.) 51. p.

Dió[szeghy]. [Miklós]: Titok a Margit-szigeten. = Képes Vasárnapi Budapesti Hírlap, 1930/27. (február 2.) 33-34. p.

Féja Géza: Irodalmi szemle. = Előőrs, 1930/17. (április 26.) 5. p.

G. L.: Krúdy Gyula és Tamási Áron... = Magyar Hírlap, 1930/15. (január 19.) 2. p.

Juhász Margit, M.: Szeptemberi utas. /Vers Krúdy Gyulának ajánlva./ = Mai Nap, 1930. május 5. [0]

Kárpáti Aurél: Boldogult urfikoromban. = Nyugat, 1930/11. (június 1.) I. köt. 884-885. p.

Major Henrik: Záróvignetta Krúdy Gyula „Aranykézutcai szép napok” kötetéhez. = Erdélyi Helikon, 1930/8. (október) 648. p.

Miklós Jenő: Téli estek. Vers Krúdy Gyulához. = Magyar Nemzet 1930.[!?] november 30. [Gedényi]

Róna Lajos: Harminc év vidám és bús emlékei. = – – : Harminc év az újságíró-pályán. Bp. 1930, Szerző kiadása. 1-3. köt. 279., 599-600., 649., 945., 954. p.

Várkonyi Titusz: Festett király. = Magyar Hírlap, 1930/290. (december 21.) 24. p.

Várkonyi Titusz: Krúdy Gyula: Boldogult úrfikoromban. = Magyar Hírlap, 1930/90. (április 20.) 35. p.

Z. P.: Bücherschau. Krúdy, Gyula: Boldogult urfikoromban. = Ungarische Jahrbücher (Berlin-Leipzig), 1930/4. (Dezember) 468. p.

1931

– – : A Magyar Légiforgalmi Rt. ... = Napi Hírek (MTI), 1931. június 15. 32. kiadás. 18 óra 55 perc.

– – : A szabolcsi zsidóság „kiváltságos helyzetéről”. = Magyarország, 1931/155. (július 11.) 10. p.

– – : A tiszaeszlári dráma főtárgyalása. = Pesti Napló, 1931/107. (május 13.) 4. p.

– – : A tiszaeszlári Solymosi Eszter. = Magyarország, 1931/31. (február 8.) 7. p.

– – : A tiszaeszlári Solymosi Eszter. = Magyarország, 1931/43. (február 22.) 7. p.

– – : A tiszaeszlári Solymosi Eszter = Pesti Napló, 1931/44. (február 24.) 6. p.

– – : A tiszaeszlári Solymosi Eszter = Pesti Napló, 1931/46. (február 26.) 11. p.

– – : Andersen Györgyné, Krudy Ilona. = Magyar Asszonyok Lexikona, Bp. 1931. 63-64. p.

– – : Egy út 35 pengőbe kerül a Nyíregyháza—Budapest között közlekedő repülőgépen. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1931/131. (június 13.) 2. p.

– – : Kékszalag hőse. = Pesti Napló, 1931/3. (január 4.) 16. p.

– – : Krúdy Gyula előfizetést hirdet Tiszaeszlári Solymosi Eszter című regényére. = Pesti Napló, 1931/157. (július 14.) 4. p.

– – : Krudy Gyula: Festett király. = Diárium, 1931/5-6. 75. p.

– – : Mit akar Krudy Gyula? = Egyenlőség, 1931/18. (február 14.) 2 p.

– – : Szerkesztői üzenetek. – Tiszaeszlár. = Pesti Napló, 1931/94. (április 26.) 54. p.

– – : Tiszaeszlár holnap. = Pesti Napló, 1931/47. (február 27.) 4. p.

Bálint György: Festett király. = Nyugat, 1931/4. (február 16.) 265-266. p.

Conrád Gyula: Iniciálé Krúdy Pesti Évkönyvéhez. = Erdélyi Helikon, 1931/3. (március) 201. p.

Dékány András: Krúdy Gyula történelmi regénye: Festett király. = Magyarság, 1931/3. (január 4.) 28. p.

D. S.: Grafológiai riport magyar publicistákról, írókról, költőkről és muzsikusokról. = Magyarság, 1931/3. (január 4.) V-VI. p.

Feiks Jenő: Ki milyen utca? = Színházi Élet, 1931/13. (március 22-28.) 26-28. p.

Hegedüs, Á[dám].: Studies in Modern Hungarian Literature. = Slavonic and East European Review, 1931/29. 293-300. p.

Karinthy Frigyes: Gyilkosok vagyunk! (És ha nem, akkor lehetnénk!) = Színházi Élet, 1931/32. (augusztus 2-8.) 12-13. p.

([Keresztur]y. [Dezső]): Bücherschau. Krudy, Gyula: Festett király. = Ungarische Jahrbücher (Berlin-Leipzig), 1931/1-2. (April) 144-145. p.

László felv.: Krudy Gyula beszáll a nyíregyházi repülőgépbe.  = Színházi Élet, 1931/27. (június 28-július 4.) [16.] p.

Pázmándy Dénes: Aprópénz. = A Reggel, 1931. január 9. [év hiányzik]

Rónay Mária: Három királyok a Nyulak szigetén. = Literatura, 1931/1. (május) 7-11. p.

Szenes Erzsi: Krúdy új regényéről: Solymosy Eszterről, ... = Prágai Magyar Hírlap (Prága), 1931/50. (március 1.) (2567.) 7. p.

t. t.: Királyregények. = Nemzeti Kultúra (Komárom), 1931/ . 190-191. p.

1932

– – : A Kossuth-fiúk. = Délamerikai Magyarság (Buenos Aires), 1932/250. (március 8.) 4. p.

– – : A Kossuth-fiúk. = Délamerikai Magyarság (Buenos Aires), 1932/264. (március 24.) 5. p.

– – : A magyar könyvnap szenzációja... = Délamerikai Magyarság (Buenos Aires), 1932/161. (július 16.) 7. p. (hetilap)

– – : Die Spaltung im ungarischen Penklub. = Die Stunde (Wien), 1932/2768. (juni 5.) 2. p.

– – : Eredménytelenül ért véget a Pen Club elnökválasztó közgyülése. = Pesti Napló, 1932/60. (március 13.) 17. p.

– – : Jövő héten osztják ki a Baumgarten és Rothermere irodalmi díjat. = Az Est, 1932/13. (január 17.) 12. p.

– – : Kiadták az idei Rothermere-díjat. = Prágai Magyar Hírlap (Prága), 1932/32. (2845.) (február 9.) 9. p.

– – : Kilépések a magyarországi Pen-klubból. = Prágai Magyar Hírlap (Prága), 1932/44. (2857.) (február 23.) 9. p.

– – : Konflikt im Budapester Pen-Klub. = Neue Freie Presse (Wien), 1932/24236. (märz 4.) 4-5. p.

– – : Kosztolányi Dezső lemondott a Pen Club elnökségéről. = Pesti Napló, 1932/50. (március 2.) 3. p.

– – : Krúdy Gyula mondja. = Magyar Hírlap, 1932/90. (április 24.) 19. p.

– – : Krúdy Gyula nyilatkozata. = Pesti Napló, 1932/47. (február 27.) 8. p.

– – : Móricz Zsigmond és Krúdy Gyula kapja meg a Rothermere-díjat? = Prágai Magyar Hírlap (Prága), 1932/14. (2827.) (január 19.) 10. p.

– – : Móricz Zsigmond és Krúdy Gyula kapta az idei Rothermere-díjat. = Magyarország, 1932/30. (február 7.) 6. p.

– – : Móricz Zsigmond és Krúdy Gyula kapták az idei Rothermere-díjat. = Pesti Napló,  1932/29. (február 6.) 6. p.

– – : Párbeszéd az Otthonban. = Színházi Élet, 1932/41. (október 2-8.) 84. p.

– – : Spaltung im ungarischen Pen-Club. = Die Stunde (Wien), 1932/2685. (februar 25.) 3. p.

– – : Új regényünk. = Magyarság, 1932/138. (június 22.) 6. p.

b[ónyi]. a[dorján].: Új könyvek. = Pesti Hírlap, 1932/20. (január 26.) 9. p.

Egyed Zoltán: Régi karácsony a szigeten. = Színházi Élet, 1932/52. (december 17-24.) 100-101. p.

Fabinyi Lili: = Nemzeti Élet, 1932/41. [0]

K[árpáti]. A[urél].:  Az élet álom. = Pesti Napló, 1932/10. (január 14.) 5. p.

K[árpáti]. A[urél].: Az élet álom. Krúdy Gyula új novelláskönyve. = Prágai Magyar Hírlap (Prága), 1932/13. (január 17.) (2826.) 15. p.

Karinthy Frigyes: Koktél. = Színházi Élet, 1932/41. (október 2-8.) 8-9. p.

Kellér Andor: Levél Krudy Gyulához. = Társadalmunk, 1932/27. (július 9.) 4. p.

Komlós Aladár: Az élet álom. = Nyugat, 1932/11. (június 1.) I. 660-662. p.

László felv.: Krúdy, Küry, Szirmay. = Színházi Élet, 1932/29. (július 10-16.) 14. p.

Márai Sándor: A „Pen-Klub” körül. = Ujság, 32/43. (február 23.) 5. p.

Miklós Jenő: Krúdy Gyula új novellás könyve. = Magyarság, 1932/13. (január 17.) 25. p.

Oláh Gábor: A magyar regény. = – – : Költők és írók. Debrecen, 1932, Kertész József Könyvnyomdája. 282-288. p.

Polgár Géza: Krudy Gyula a régi és a mai rádióról. = Rádióélet, 1932. július 15. 1111-1112. p.

Pünkösti Andor: Corvin, Vojnits, Pen. = Ujság, 1932/45. (február 25.) 2. p.

Pünkösti Andor: Nemo est propheta... = Literatura, 1932/március. 389-391. p.

Szinetár György: Pesti elválaszthatatlanok. = Színházi Élet, 1932/52. (december 17-24.) 77-80. p.

Szini Gyula: Krúdy Gyula karikatúrája. Rajzolta ~. = Literatura, 1932/2. (februárius.) Címoldal.

Tamás László: Az «írók sátora». = Magyar Kultúra, 1932/5. (március 5.) 227-228. p.

(T. R.): Revolte der reaktionären ungarischen Literatur. = Der Wiener Tag (Wien), 1932/8130. (februar 25.) 5. p.

Várkonyi Titusz: Az élet álom. = Magyar Hírlap, 1932/19. (január 24.) 19. p.

Zádor Tamás: Mit hallottunk? = Budapesti Hírlap (A B. H. rádiója melléklet), 1932/162. (július 22.) [1.] p.

1933

– – : A legújabb kérdés. = Budai Napló, 1933/1130. (július 19.) 3. p.

– – : A magyar írók mostoha sorsáról... = Lapszemle (MTI), 1933. május 30. Román és erdélyi lapszemle, 10. p.

– – : A Nagyváradi Napló... = Lapszemle (MTI), 1933. május 18. Román és erdélyi lapszemle, 12. p.

– – : A pozsonyi magyar újságírók részvéte Krúdy Gyula halála fölött. = Prágai Magyar Hírlap (Prága), 1933/111. (május 14.) (3221.) 9. p.

– – : A pozsonyi újságírók részvéte... = Magyar Országos Tudósító (MTI), 1933/108. 5. kiadás. (május 13.)

– – : A Szabolcsi Hírlap munkatársa közölte a halálhírt Krúdy Gyula édesanyjával. = Szabolcsi Hírlap (Nyíregyháza), 1933/61. (május 14.) 4. p.

– – : A város közgyűlése. = Szabolcsi Hírlap (Nyíregyháza), 1933/72. (május 28.) 4. p.

– – : A város nevében Szohor Pál helyez koszorút Krudy Gyula ravatalára. = Szabolcsi Hírlap (Nyíregyháza), 1933/61. (május 14.) 1. p.

– – : Az írók és újságírók eltemették kedves Krúdy Gyulájukat. = Az Est, 1933/110. (május 16.) 14. p.

– – : Az utolsó fénykép Krúdy Gyuláról. = Esti Kurír, 1933/109. (május 14.) 7. p.

– – : Betegsége és halála. = Ujság, 1933/108. (május 13.) 6. p.

– – : Der Tod eines Schriftstellers... = Kärntner Volkszeitung (Villach), 1933/39. (mai 17.) 1. p.

– – : Der ungarische Dichter Julius von Krudy gestorben. = Der Wiener Tag (Wien), 1933/3585. (mai 13.) 8. p.

– – : Egyik napilap... = Napi Hírek (MTI), 1933. május 22. 18. kiadás. 17 óra 55 perc.

– – : Élete és halála. = Magyarország, 1933/108. (május 13.) 5. p.

– – : Elhunyt író. = Vásárhelyi Ujság (Hódmezővásárhely), 1933/108. (május 13.) 3. p.

– – : Eltemették Krúdy Gyulát. = Magyarország, 1933/110. (május 16.) 7. p.

– – : Eltemették Krúdy Gyulát. = Pesti Napló, 1933/110. (május 16.) 7. p.

– – : Eltemették Krúdy Gyulát. = Vásárhelyi Ujság (Hódmezővásárhely), 1933/110. (május 16.) 2. p.

– – : Emléktáblával örökítik meg Krúdy Gyula emlékét. = Prágai Magyar Hírlap (Prága), 1933/156. (július 13.) (3266.) 5. p.

– – : Engesztelő szentmise Krúdy Gyula lelkiüdvéért. = Magyar Hírlap, 1933/111. (május 17.) 7. p.

– – : Folyóiratok szemléje – Literatura. = Irodalomtörténet, 1933/5-6. 170. p.

– – : Helyreigazítás. ... = Napi Hírek (MTI), 1933. május 13. 10. kiadás. 10 óra 55 perc.

– – : Hírek – Nyíregyháza. = Szabolcsi Hírlap (Nyíregyháza), 1933/65. (május 19.) 5. p.

– – : Így volt 1914-ben. = Pesti Napló, 1933/126. (június 4.) 11. p.

– – : In vollkommener Armut... = Pilsner Tagblatt (Pilsen), 1933/129. (juni 2.) 4. p.

– – : Két temetés. = Társadalmunk, 1933/20. (május 20.) 9. p.

– – : Ki képviselte a kultuszkormányt Krúdy Gyula temetésén? = Magyar Hírlap, 1933/116. (május 23.) 7. p.

– – : Kilakoltatás előtt állt, lakásán a villany kikapcsolva… = Esti Kurír, 1933. május 16. [Gedényi]

– – : Krúdy Gyula. = Budai Napló, 1933/1124. (május 22.) 2. p.

– – : Krúdy Gyula. = Pesti Hírlap, 1933/108. (május 13.) 5. p.

– – : Krudy Gyula. = Szabolcsi Hírlap (Nyíregyháza), 1933/60. (május 13.) 1. p.

– – : Krudy Gyula. = Tolnai Új Világlexikona. 2. pótköt. Bp. 1933, Tolnai. 109. p.

– – : Krúdy Gyula. = Új Idők, 1933/21. (május 21.) 645. p.

– – : Krúdy Gyula 1878-1933. = Prágai Magyar Hírlap (Prága), 1933/110. (május 13.) (3220.) 5. p.

– – : Krudy Gyula: Az első Habsburg. = Literatura, 1933/július. 269. p.

– – : Krúdy Gyula elárvult dolgozószobája. = Esti Kurír, 1933/110. (május 16.) 7. p.

– – : Krudy Gyula elbeszélése. BUDAPEST I. [rádióműsor, 1933.] május 9. 6.55. = Délibáb, 1933/19. (május 6.) 38-38. p.

– – : Krudy Gyula elvált felesége megmérgezte magát. = Budapesti Hírlap, 1933/160. (július 18.) 10. p.

– – : Krúdy Gyula emléktáblája. = Napi Hírek (MTI), 1933. július 11. 12. kiadás. 16 óra 15 perc.

– – : Krúdy Gyula felolvasása. = Magyar Hírlap, 1933/104. (május 9.) 11. p.

– – : Krúdy Gyula halála. = A Sajtó, 1933/5. (május) 156-157. p.

– – : Krúdy Gyula halála... = Magyar Írás, 1933/5-6. (május-június) 381-382. p.

– – : Krúdy Gyula haláláról... = Budai Napló, 1933/1124. (május 22.) 2. p.

– – : Krúdy Gyula halálával... = Esti Kurír, 1933/109. (május 14.) 3. p.

– – : Krúdy Gyula halotti anyakönyvi bejegyzése. = Budapest Főváros Levéltára: XXXIII. 1. a. III. kerületi 1933. évi halotti anyakönyv 240. folyószám alatti bejegyzés. [638. kötet.]

– – : Krúdy Gyula lakásügye. = Magyar Országos Tudósító (MTI), 1933/125. 7. kiadás. (június 3.)

– – : Krúdy Gyula lakásügye. = Budapesti Hírlap, 1933/126. (június 6.) 17. p.

– – : Krúdy Gyula lelkiüdvéért... = Napi Hírek (MTI), 1933. május 16. 22. kiadás. 19 óra 15 perc.

– – : Krúdy Gyula lelkiüdvéért... = Pesti Napló, 1933/112. (május 18.) 14. p.

– – : Krúdy Gyula ma reggel hirtelen meghalt. = Az Est, 1933/108. (május 13.) 1. p.

– – : Krúdy Gyula ma reggel szívbénulásban meghalt. = Esti Kurír, 1933/108. (május 13.) 3. p.

– – : Krúdy Gyula: magyar nyelv – elégséges. = Esti Kurir, 1933/118. (május 25.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula meghalt. = Bizalom, 1933/11. (Pünkösd) 83-84. p.

– – : Krúdy Gyula özvegye öngyilkossági kísérletet követett el. = Prágai Magyar Hírlap (Prága), 1933/160. (július 18.) (3270.) 5. p.

– – : Krúdy Gyula pénteken... = Magyar Hírlap, 1933/108. (május 13.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula temetése. = Esti Kurír, 1933/109. (május 14.) 2. p.

– – : Krúdy Gyula temetése. = Magyar Országos Tudósító (MTI), 1933/108. 16. kiadás. (május 13.)

– – : Krúdy Gyula temetése. = Orosházi Friss Hírek, 1933/110. (május 16.) 2. p.

– – : Krúdy Gyula temetése. = Szabolcsi Hírlap (Nyíregyháza), 1933/62. (május 16.) 2. p.

– – : Krúdy Gyula temetése. = Pesti Napló, 1933/109. (május 14.) 17. p.

– – : Krúdy Gyulát, a nagy magyar mesemondót az irodalom és az újságírás könnyes részvétele mellett temették el a szeles, esős, tavaszi vasárnapon. = A Reggel, 1933/20. (május 15.) 5-6. p.

– – : Krúdy Gyulát ma délelőtt holtan találták ágyában. = Az Est, 1933/108. (május 13.) 3. p.

– – : Krúdy Gyulát Óbudán... = Pesti Napló, 1933/108. (május 13.) 4. p.

– – : Krúdy Gyulát vasárnap délelőtt 11 órakor temetik... = Napi Hírek (MTI), 1933. május 13. 7. kiadás. 10 óra 10 perc.

– – : Le romancier hongrois Jules Krudy est mort. = Comoedia (Paris), 1933/7432. (juin 15.) 3. p.

– – : Meghalt Krúdy Gyula. = 8 Órai Újság, 1933/108. (május 13.) 2. p.

– – : Meghalt Krúdy Gyula. = Délamerikai Magyarság (Buenos Aires), 1933/533. (június 6.) 3. p.

– – : Meghalt Krúdy Gyula. = Friss Újság, 1933/108. (május 13.) 2. p.

– – : Meghalt Krúdy Gyula. = Vásárhelyi Reggeli Ujság (Hódmezővásárhely), 1933/112. (május 13.) 1. p.

– – : Meghalt Krudy Gyula, magyar iró. = Kárpáti Magyar Hírlap (Ungvár), 1933/56. (május 14.) 2. p.

– – : Megtörtént a tanügyi kinevezés. = Magyar Országos Tudósító (MTI), 1933/293. 2. kiadás. (december 28.)

– – : Nagy gyászoló közönség jelenlétében temették el Krúdy Gyulát. = Magyar Hírlap, 1933/110. (május 16.) 6. p.

– – : Nagy részvét mellett temették el Krúdy Gyulát. = Magyar Országos Tudósító (MTI), 1933/109. 16. kiadás. (május 15.)

– – : Pro domo. = Magyar Országos Tudósító (MTI), 1933/159. 5. kiadás. (július 17.)

– – : Szindbád utolsó útja. = Borsszemjankó, 1933/3224. (május 15.) 2. p.

– – : Szívfacsaró volt Krúdy Gyula vasárnapi cigányzenés temetése. = Reggeli Újság, 1933/20. (május 15.) 2. p.

– – : Vasárnap délben lesz Krúdy Gyula temetése. = Magyar Hírlap, 1933/109. (május 14.) 11. p.

– – : Vasárnap temetik Krúdy Gyulát. = Az Est, 1933/109. (május 14.) 7. p.

Bevillaqua-Borsody Béla: Krúdy Gyula. (Nekrológ.) = Budapesti Napló, 1933. május 22. [Gedényi, év hiányzik]

Diószeghy Miklós: Ott szokott ülni barátaival... = Budapesti Hírlap, 1933/155. (július 12.) 7. p.

Féja Géza: Krúdy Gyula. = Szabadság, 1933/19. (május 21.) 3. p.

Féja Géza: Magyar irodalmi szemle. = Magyar Írás, 1933/7. (szeptember) 448-451. p.

Féja Géza: Magyar irodalmi szemle. = Magyar Írás, 1933/10. (december) 698-701. p.

F. J.: Krúdy Gyula meghalt. = Pesti Hírlap, 1933/108. (május 13.) 5. p.

Fodor Béla: Az első Habsburg. = Magyar Írás, 1933/7. (szeptember) 387-389. p.

Gárdonyi Béla: Krúdy Gyula – az ember. = Délibáb, 1933/21. (május 20.) 23-24. p.

G[ulyás]. P[ál].: Krúdy Gyula. = Irodalomörténet, 1933/5-6. 180-181. p.

Hatvany Lajos: Egy kitagadott hagyatéka. = Literatura, 1933/7. (július) 246-247. p.

Holló Ernő: Az irodalom halottai: Krúdy Gyula. = Erdélyi Szemle (Kolozsvár), 1933/10. 5. p.

Hunyadi Sándor: Családi album. (13. folytatás) = Színházi Élet, 1933/29. (július 9—15.) 95-102. p.

Illés Endre: A történelmi regény konjunktúrája. 2. = Nyugat, 1933/6.

Kállay Miklós: Körutazás Könyvországban. = Képes Krónika, 1933/23. (június 4.) 25. p.

Kállay Miklós: A ködlovag árnyba merül. = Napkelet, 1933/6. (július) 454-455. p.

Kállay Miklós: A ködlovag árnyba merül. = Nemzeti Kultúra, 1933. 40. [0]

Kárpáti Aurél: Krúdy Gyula meghalt. = Magyarország, 1933/108. (május 13.) 5. p.

([Keresztur]y. [Dezső]): Krudy, Gyula: Az élet álom. = Ungarische Jahrbücher (Berlin-Leipzig), 1933/1-2. (Juli) 174. p.

Keresztury, Dezső v.: Die neueste ungarische Literatur (1914-1933). II. = Ungarische Jahrbücher (Berlin-Leipzig), 1933/3-4. (Dezember) 323-324. p.

Károly Sándor: A Vörös postakocsi utasa utolsó útján. Krúdy Gyula, Szindbád kalandjainak megálmodója elhunyt ... = Erdélyi Hírlap (Aradi Hírlap), 1933. május 13. [0]

Kosztolányi Dezső: Ferenczi Sándor. = Nyugat, 1933/12. (június 16.)

Krúdy Gyuláné, Özv.: Köszönetnyilvánítás. = Az Est, 1933/114. (május 20.) 8. p.

L[akatos]. L[ászló].: Holnap bezárják a Tabánban a 400 éves Mélypincét. = Az Est, 1933/223. (október 1.) 10-11. p.

Lakatos László: Krúdy Gyula sírjára. = A Toll, 1933/4.(68.) (július 18.) 75-76. p.

László fel.: Krudy Gyula beszáll a nyíregyházi repülőgépbe. = Színházi Élet, 1933/27. (június 28-július 4.) [16.] p.

Lestyán Sándor: Hivatalosan halálra ítélte a főváros a tabáni Mélypincét. = Ujság, 1933/109. (május 14.) 7-8. p.

Márai Sándor: Krúdy Gyula. = Ujság, 1933/108. (május 13.) 2-3. p.

Márai Sándor: „Élők és holtak”. Krúdy Gyula. = Magyar Újság (Pozsony), 1933/50. (június 18.) 4. p. [0]

Miklós Jenő: Krúdy Gyula meghalt. = Magyarság, 1933/108. (május 13.) 5. p.

Milotay István: Krúdy Gyulához. = Magyarság, 1933/109. (május 14.) 16-17. p.

Móricz Zsigmond: Krúdy elaludt. = Magyarország, 1933/115. (május 21.) 7. p [Géhl Zoltán rajzával.]

Nádas István: Utolsó látogatás Krúdy Gyulánál. = Magyar Hírlap, 1933/110. (május 16.) 7. p.

n. p.: Krúdy Gyula 1878-1933. = Prágai Magyar Hírlap, 1933. május 13.

Nádas Sándor: Búcsúlevél Krúdy Gyulához. = Színházi Élet, 1933/22. (május 21-27.) 8-9. p.

N[agy]. S[ándor].: Szohor Pál: Krúdy Gyula diákévei. = Irodalomtörténet, 1933/5-6. 159. p.

P. A.: Krúdy Gyula. = Ujság, 1933/108. (május 13.) 5-6. p.

Papp Jenő: Krúdy Gyula villanya. = Magyarság, 1933/118. (május 25.) 11. p.

p[ásztor]. á[rpád].: Krúdy Gyula 1878-1933. = Pesti Napló, 1933/108. (május 13.) 4. p.

Peterdi Andor: Akár a flamingó... = A Reggel, 1933/6. (február 6.) 10. p.

Pethő Sándor: Krúdy Gyula. = Magyarság, 1933/108. (május 13.) 1. p.

r[elle]. p[ál].: Krúdy Gyula halála. = Magyar Hírlap, 1933/108. (május 13.) 4. p.

Schöpflin, Aladár: Jules Krúdy. = Nouvelle Revue de Hongrie, 1933/június. 598-600. p.

Schöpflin Aladár: Krúdy Gyula. = Nyugat, 1933/10-11. (május 16-június 1.) I. 629-631. p.

Strém István: Szindbad lovag.  = Ujság, 1933/109. (május 14.) 2. p.

Supka Géza: Szindbád halála. = Literatura, 1933/6. (június) 213-214. p.

Szirmay István: Hogyan ismerkedtem meg Krúdy Gyula úrral? = Ujság, 1933/109. (május 14.) 8. p.

Szohor Pál: Krúdy Gyula diákévei. = Nyíregyházi ág. h. ev. Kossuth Lajos-reálgimnázium 72. évi értesítője. Szerk. Zsolnai (Zwick) Vilmos. Nyíregyháza, 1933. 3-7. p.

Szvatkó Pál: Krúdy halála. = Prágai Magyar Hírlap (Prága), 1933/110. (május 13.) 7. p.

Vajda Ferenc: Krúdy Gyula. = Új Magyarság, 1933. június 1. [Gedényi]

Várkonyi Titusz: Krúdy Gyula frakkja. = Magyar Hírlap, 1933/280. (december 10.) 18. p.

Várkonyi Titusz: Krúdy Gyula posthumus regénye. = Magyar Hírlap, 1933/142. (június 25.) 23. p.

(w. j.): Az író díszsírhelye. = Ujság, 1933/108. (május 13.) 7. p.

(w. j.): Az író temetése. = Ujság, 1933/110. (május 16.) 10. p.

Zsolt Béla irodalmi levele. = Színházi Élet, 1933/23. (május 28-június 3.) 50-51. p.

1934

– – : A Pesti Napló regényszenzációja: Krúdy Gyula utolsó regénye. = Pesti Napló, 1934/182. (augusztus 12.) 10. p.

– – : Kik szerepelnek a debreceni Ady-darabban. = Budapesti Hírlap, 1934/80. (április 11.) 12. p.

– – : Krúdy Gyula barátai és tisztelői... = Napi Hírek (MTI), 1934. október 29. 32. kiadás. 20 óra 55 perc.

– – : Krudy Gyula emlékezete. = Budapesti Hírlap, 1934/105. (május 10.) 11. p.

– – : Krúdy Gyula halálának első évfordulóján... = Napi Hírek (MTI), 1934. május 9. 14. kiadás. 16 óra 5 perc.

– – : Krúdy Gyula halálának első évfordulóján, ... = Pesti Napló, 1934/105. (május 10.) 10. p.

– – : Krudy Gyula halálának évfordulója. = Budapesti Hírlap, 1934/107. (május 13.) 16. p.

– – : Krúdy Gyula halálának évfordulója. = Pesti Napló, 1934/107. (május 13.) 17. p.

– – : Ur már nem ír, ur rí... = Literatura, 1934. február 1. IX. p.

– – : Vasárnap kezdi közölni a Pesti Napló Krúdy Gyula utolsó regényét, „Etel király kincsé”-t. = Pesti Napló, 1934/186. (augusztus 18.) 3. p.

Babay József: Krúdy Gyula hátrahagyott írásai. = Magyarság, 1934/281. (december 16.) 33-36. p.

Csapó István: Kettős királyválasztás. Hazánk a mohácsi vész után. (Mintatanítás a fiúiskola IV. osztályában.) = A cselekvés iskolája (Szeged), 1934/1-2. 33-38. p.

Dékány András: Krúdy Gyula poszthumusz regénye a Magyarságban. = Magyarság, 1934/18. (január 24.) 4. p.

Halmi Bódog: Krudy Gyula. = – – : Írói arcképek. Bp. 1934, Szerző kiadása. 107-116. p.

Hevesi András: A haldokló téma. = Budapesti Hírlap, 1934/113. (május 20.) 17. p.

Hunyady Sándor: A kövér prímás születésnapja. = Magyarország, 1934/208. (szeptember 15.) 9. p.

([Keresztur]y. [Dezső]): Bücherschau. Krudy, Gyula: Az első Habsburg. = Ungarische Jahrbücher (Berlin-Leipzig), 1934/3. (September) 174. p.

Kovalovszky Miklós: Az irodalmi névadás. III. = Magyar Nyelv, 1934/9-10. 271-287. p.

Lám Frigyes: Krúdy Gyula és a Szepesség. = Szepesi Híradó (Lőcse), 1934/16-17. – Irodalomtörténet, 1934/5-6. 166. p.

Mécs Alajos: Egy kínai Szindbád. = Prágai Magyar Hírlap (Prága), 1934/218. (3549.) (december 23.) 25. p.

Nádas Sándor: Krúdy Gyula családjánál. = Pesti Futár, 1934/24. (december 15.) 14-16. p.

Palasovszky Béla: Krúdy Gyula batárján. = Magyarság, 1934/288. (december 25.) 36. p.

Rónay György: Krúdy Gyula. = Vasárnap (Arad), 1934. 227-228. p.

Schöpflin Aladár: Margita élni akar. = – – : Ady Endre. Bp. 1934, Nyugat. 192. p.

Szép Ernő: Ferenc. = Színházi Élet, 1934/21. (május 13-19.) 21. p. (K. Gy. fotójával.)

Szerb Antal: Krúdy Gyula. = – – : A magyar irodalom története. Bp. [1934], Magvető. 479-481. p.

Szirmay István: A „Vidám Bagoly” és a „Mélypince”. Emlékezés a romantikus régi Tabánra. = Ujság, 1934/164. (július 22.) 30. p.

t. t.: Az első Habsburg. = Nemzeti Kultúra (Komárom), 1934/április. 126-127. p.

t. t.:  Királyregények. Festett király. = Nemzeti Kultúra (Komárom), 1934/május. 190-191. p. [0]