1975-1979


1975

– – : Rákóczi harangja. Bp. 1975, Móra Kk. [Fülszöveg.]

– – : A HH krónikája. = Hétfői Hírek, 1975/47. (november 24.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula és Krúdy Mária. = Az Új Írás Repertóriuma, 1961-1973. Bp. 1975, NPI. 225. p.

– – : Megújuló emlékházak. = Esti Hírlap, 1975/20. (január 24.) 2. p.

– – : A sas meg a sasfiók. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1975/276. (november 25.) 3. p.

– – : A Vígszínházban... = Pesti Műsor, 1975/50. (december 11-17.) 20. p.

Balázs Sándor: Emlékeimből. Krúdy. = Élet és Irodalom, 1975/22. (május 31.) 4. p.

Bálint Tibor: Krúdy Gyula. – Szindbád új vizeken. = – – : Kenyér és gyertyaláng. Kolozsvár, 1975, Dacia Könyvkiadó. 5-6., 107-109. p.

Baracs Marcellné: Karácsony este Krúdyéknál. = Nők Lapja Évkönyv, 1975.

Baránszky Jób László: Szempontok a Krúdy jelenség megközelítéséhez. = Új Írás, 1975/7. (július) 95-103. p.

Bárdosi Németh János: Krúdy világa. = – – : Utak és útitársak. Szombathely, 1975, Vas M. Ny. 67-76. p.

Barkóczy Péter: A legújabb Krúdy-anekdota. = Élet és Irodalom, 1975/24. (június 14.) 2. p.

Barta András: Szauder tanár úr. = Magyar Nemzet, 1975/216. (szeptember 14.) 11. p.

Benedek Pál: Ilyennek látta Krúdy a tiszaeszlári pert. = Új Kelet (Jeruzsálem, Izrael), 1975. augusztus 15.

Berecz Miklós: = Magyar Papír, 1975. július.

Berecz Miklós: Új Krúdy-kiadványok. = Magyar Papír, 1975. december 8.

Bodnár György: Krúdy Gyula történelmi félmúltja. = Új Írás, 1975/8. (augusztus) 110-111. p.

Bori Imre: Két fejezet egy Krúdy-tanulmányból. = Kortárs, 1975/9. (szeptember) 1483-1492. p.

Egri Viktor: Tallózás új könyvek között – II. Krúdy Gyula: A tiszaeszlári Solymosi Eszter. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 1975/9. 845-847. p.

Fábri Anna: Utószó. = A tiszaeszlári Solymosi Eszter. Bp. 1975, Magvető. 591-600. p.

Fábri Anna: Jegyzetek.  – Életrajzi adatok. = Nyolc regény. Szöveg gondozás, jegyzetek – – . Bp. 1975, Szépirodalmi Könyvkiadó. /Magyar remekírók./ 1285-1297. p.

Fekete Elvira: A Szindbád varázsa. = Üzenet (Subotica-Szabadka), 1975/5-6. (május-június) 402-411. p.

Fenyő Miksa: Följegyzések a Nyugat folyóiratról és környékéről. = – – : Feljegyzések és levelek a Nyugatról. Bp. 1975, Akadémiai K. 78-80., 109., 364. p.

Fülöp László: Egy Krúdy-regény világa. = Studia Litteraria. Tomus 13. 1975. 131-154. p.

Gách Marianne: 23 kérdés Dayka Margithoz. = Film Színház Muzsika, 1975/31. (augusztus 2.) 8-9. p.

Harsányi Zoltán: Krúdy Gyula (A magyar költői próza). = – – : Stíluselemzések. Bp. 1975, Tankönyvkiadó. 144-150. p.

Herczeg Gyula: Impresszionizmus és expresszionizmus. = – – : A modern magyar próza stílusformái. Bp. 1975, Tankönyvkiadó. 87-114., 251. p.

Hunyady Sándor: Három kastély. Bp. 1975.

Karinthy Frigyes: A negyvenkettes zenélő mordály – Budapest. = Nevető Parnasszus. Összegy. és vál. Szalay Károly. Bp. 1975, Magvető. 84-87. p.

Kassák Lajos: Krúdy Gyula. = – – : Csavargók, alkotók. Válogatott irodalmi tanulmányok. Bp. 1975, Magvető. 392-396. p.

Katona Béla: Regényes korrajz a századvégi Nyíregyházáról. = Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza), 1975/4. (szeptember) 101-104. p.

Kemény Gábor: Alakmások és önarcképek Krúdy prózájában. = Filológiai Közlöny, 1975/4. (október) 434-443. p.

Kemény Gábor: Képszerűség és kompozíció Krúdy prózájában. Bp. 1975, Akadémiai K. 35 p. /Nyelvőr Füzetek 11./

Kiss Tamás: Krúdy Gyula. = – – : Árkádiában éltünk. Bp. 1975, Szépirodalmi Kk. 191-200. p. ld. Alföld, 1963/11. 74-78. p.

Kolozsné Kovács Gizella: [Krúdy Gyuláról az Új Írásban, 1961-1973.] = Az Új Írás Repertóriuma, 1961-1973. Összeáll. – –. Bp. 1975, NPI. 225. p.

Kormos Valéria: Krúdyval Óbudán. = Nők Lapja, 1975/42. (október 18.) 14-15. p.

Kósa Csaba: Múzeumok Óbudán. = Népszabadság, 1975/169. (július 20.) Vasárnapi melléklet 11. p.

Kozocsa Sándor: Szindbád fogadtatása és utóélete. = Szindbád. 2. kiad. Bp. 1975, Magyar Helikon. 821-843. p.

Krúdy Mária: Szindbád gyermekkora. (Életrajzi regény.) Bp. 1975, Móra Kiadó.

Krúdy Zsuzsa: Apám, Szindbád. (Visszaemlékezések, levelek, dokumentumok.) Bp., 1975, Magvető. 360,[3] p.

Krúdy Zsuzsa: Emlékezés. = Kincskereső (Szeged), 1975/6. (június) 6-8. p.

Krúdy Zsuzsa: A kártya (egyfelvonásos). – – jegyzetével. = Alföld (Debrecen), 1975/3. (március) 3-10. p.

Lázár István: A tiszaeszlári Solymosi Eszter. = Valóság, 1975/11. 94-96. p.

Nagy László: Szindbád. = – – : Versek és versfordítások. 1. köt. Bp. 1975, Magvető. 416-417. p.

Nemeskürty István: Magyarország lelkiismerete. = Élet és Irodalom, 1975/34. (augusztus 23.) 9. p.

Pusztai Ferenc: Kemény Gábor: Krúdy képalkotása. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1975/5-6. 720-721. p.

Rónay György: A hídon. = Miért szép? Századunk magyar novellái elemzésekben. Szerk. Rónay György–Vargha Kálmán. Bp. 1975, Gondolat. 83-94. p.

Rónay László : Krúdy Gyula: A szobrok megmozdulnak. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1975/4. 530-531. p.

Ruffy Péter: Volt egyszer egy Vasárnapi Újság. = Magyar Nemzet, 1975/151. (június 29.) 9. p.

Sándor Iván: A tiszaeszlári Solymosi Eszter. = Magyar Nemzet, 1975/169. (július 20.) 13. p.

Simonyi Imre: Portrék. = Békési vers. Szerk. Tóth Lajos. Békéscsaba, 1975, Békéscsabai Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 9-15. p.

Sinka Erzsébet: Száműzve a Szigetről, száműzve a korból. = Élet és Irodalom, 1975. (december 27.)

Sükösd Mihály: Egy klasszikus magyar „tényregény”. = Népszabadság, 1975/144. (június 21.) 7. p.

Szabó Ede: Harras Rudolf közkatona egyik története. = Miért szép? Századunk magyar novellái elemzésekben. Szerk. Rónay György–Vargha Kálmán. Bp. 1975, Gondolat. 100-111. p.

Szalai Sándor, Z.: Boldogult úrfi koromban. (Rádiófeldolgozás. Feldolgozta: – –.) = Rádió Budapest, 1975. november 16. – Krúdy-fantázia. (Rádiófeldolgozás.) = Rádió Budapest, 1975. november 23.

Sziklay Andor: Magyar lábnyomok. = Amerikai Magyar Világ (New York), 1975/32. (augusztus 10.) 8. p.

Szilvágyi Irén: [Krúdy Gyula Székesfehérvárról 1919 tavaszán.] = Fejér Megyei Hírlap (Székesfehérvár), 1975. március 2.

Szombathelyi Ervin: A realista Krúdy. = Magyar Hírlap, 1975/272. (október 12.) 8. p.

Udvarhelyi Dénes: Utószó. = Rákóczi harangja. Bp. 1975, Móra Kk. 453-458. p.

Varga Katalin: Szökés az életből. Krúdy Gyula novellái. = Szökés az életből. Bp. 1975, Szépirodalmi Kk. /Diákkönyvtár./ 427-438. p.

Vásárhelyi Edit, M. – Varsányi Lívia – Bakó Jánosné – Jancsovics Klára: Az óbudai 8-as számú könyvtár 50 éves története. = A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 1972-1973. Bp. 1975, FSzEK. 88. p.

Zelk Zoltán: Ahogy a kötéltáncosok. = – – : Ahogy a kötéltáncosok. Bp. 1975.

1976

– – : Borító. = Aranykéz utcai szép napok. Bp. 1976, Szépirodalmi Kk. /Olcsó kvt. 778./ 153-157. p.

– – : Böngésző. = Magyarország, 1976/1. (január 4.) 27. p.

– – : Kenessey Jenő. = Film Színház Muzsika, 1976/35. (augusztus 28.) 21. p.

– – : Kossuth fia. Bp. 1976, Magvető. [Fülszöveg.]

– – : Krúdy premiere. = Daily News (Budapest), 1976/29. (február 5.) 6. p.

– – : Krúdy vacsoraestek a Hotel Volgában. = Film Színház Muzsika, 1976/17. (április 24.) 25. p.)

– – : A magyar „Sasfiók”. = Fejér megyei Hírlap, 1970/259. (november 4.) 6. p.

– – : Rezeda Kázmér szép élete. = Esti Hírlap, 1976/28. (február 3.) 2. p.

– – : A Rezeda Kázmér szép élete próbáján. = Film Színház Muzsika, 1976/4. (január 24.) 2-3. p.

– – : Színházi album. Darvas Iván főszereplő nyilatkozata. = MTV, 1976. február 5.

– – : Tavasz a Hotel Volgában. = Film Színház Muzsika, 1976/17. (április 24.) 25. p.

Alexa Károly: Harminc centiméter Krúdy. = Népszabadság, 1976/268. (november 12.) 7. p.

Antalffy Gyula: Szindbádnál Podolinban. = Magyar Nemzet, 1976/300. (december 19.) 10. p.

Balassa Imre: [Krúdy Gyula.] = – – : Nyolc évtized vándorútján. Bp. 1976, Magvető. 191-192. p.

Bálint György: Festett király. = – – : A toronyőr visszapillant. Cikkek, tanulmányok, kritikák. I-II. köt. Bp. 1976, Magvető. I. köt. 83-84. p.

Bárdosi Németh János: Vendéglő a vidám tücsökhöz. = Dunántúli Napló (Pécs), 1976/45. (február 15.) 6. p.

Barta András: Rezeda Kázmér színpadi élete. = Színház, 1976/5. /május/ 5-9. p.

Barta András: Szindbád feltámadása. = Magyar Nemzet, 1976/9. (január 11.) 11. p.

Benkőné Bartha Ilona: Legyetek okosabbak, mint az emberek. = Magyar Hírlap, 1976. március 23.

Berecz Miklós: Centenáriumok előtt beszélgetés Krúdy Zsuzsával. = Magyar Papír, 1976. november 8.

Berecz Miklós: Palotai álmok. = Magyar Papír, 1976. december 20.

(bogácsi): Új Krúdy életmű-kiadás. = Magyar Nemzet, 1976/268. (november 12.) 4. p.

Bori Imre: Krúdy Gyula „nagy évtizede”. = – – : Fridolin és testvérei. Újvidék, 1976, Forum Könyvkiadó. 66-334. p.

Borsos Miklós: Krúdy Gyula síremléke, mészkő relief, kb. 2 m. Kerepesi temető, 1968 k. = Művészet 1976/9. 16. p. 1. kép.

Cz. Gy.: Három órán át eszik – közönség előtt. = Hétfői Hírek, 1976/11. (március 15.) 4. p.

Csányi László: Az irodalom jegyében. = Tolna Megyei Népújság (Szekszárd), 1976/64. (március 16.) 4. p.

Dalos László: Rezeda Kázmér szép élete. = Film Színház Muzsika, 1976/7. (február 14.) 6. p.

Fábri Anna: Napraforgó. = Rádió és Televízió Szemle, 1976/2. 47-50. p.

Fábri Anna: Utószó. Jegyzetek. = Kossuth fia. Bp. 1976, Magvető. 371-380., 381-408. p.

Flórián László: Apám, Szindbád. = Magyar Hírlap, 1976/69. (március 21.) 10. p.

Gaál Zsuzsanna, G.: Méltó utcát Krúdynak. = Magyar Nemzet, 1976/55. (március 5.) 9. p.

Gyurkovics Tibor: Szindbád-szerelmek.
– Beszélgetés Huszárik Zoltánnal. = Kortárs, 1976/1. (január) 91-93. p.
– Beszélgetés Latinovits Zoltánnal. = Kortárs, 1976/2. (február) 269-271. p.
– Beszélgetés Dayka Margittal. = Kortárs, 1976/3. (március) 421-423. p.
– Beszélgetés Nagy Annával. = Kortárs, 1976/12. (december) 1594-1596. p.

Harmath István–Katsányi Sándor: Várpalota. = – – : Veszprém megye irodalmi hagyományai. Veszprém, 1976, Megyei Könyvtár. 3. bőv. kiad. 282. p.

Harsányi Zoltán: Krúdy Gyula. = Stíluselemzések. Bp. 1975, Tankönyvkiadó. 144-150. p.

Hegedűs Tibor: Rezeda Kázmér „szép” élete. = Esti Hírlap, 1976/31. (február 6.) 2. p.

Hunyady Sándor: Krúdyval Késmárkon. = Rakéta, 1976/52. (december 28.) 28-29. p.

–i: Napraforgó. = Film Színház Muzsika, 1976/2. (január 10.) 26. p.

Iklády László felvétele: Rezeda Kázmér szép élete (Vígszínház). = Színház, 1976/5. (május) Címlap és hátoldala.

– i – ó: Erkölcsi látásmód? = Új Ember, 1976/1556. (május 2.) 2. p.

Jaksity Katalin: Az örök és a változó Krúdy. A Szindbád-novellák stilisztikai elemzése. (Szakdolgozat.) [Bp.], 1976. 61 p.

Kapás Dezső: Budapest szerelme. /A Vígszínház kiadása./ 1976. február.

Kántor Lajos.: A megállíthatatlan, megállított idő. = A vörös postakocsi. – Őszi utazások a vörös postakocsin. Bukarest, 1976, Kriterion. 353-358. p.

Katona Béla: Krúdy-arcképek – családi tükörben. = Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza), 1976/1. (február) 127-129. p.

Kellér Andor: Gyula úr. = Rakéta, 1976/7. (február 17.) 11-15. p.

Kemény Gábor: A költői képek funkciója egy Krúdy-leírásban. = Magyar Nyelvőr, 1976/4. 409-420. p.

Kemény Gábor: Krúdy pályafordulatához. = Literatura, 1976/3-4. 19-24. p.

K. N. I.: A nagy Krúdy és a kis Kossuth. = Könyvvilág, 1976/6. (június) 8. p.

Kolozsvári Grandpierre Emil: Változatok Krúdyra. = Film Színház Muzsika,  1976/13. (március 27.) 8-9. p.

Konrádyné Gálos Magda dr.: A „Newyork”. = Budapest, 1976/2. (február) 34-37. p.

Kristóf: Rezeda Kázmér a Vígszínházban. = Esti Hírlap, 1976/17. (január 21.) 2. p.

Krúdy Zsuzsa: „Akinek első őse szakács volt...” = Vendéglátás, 1976/8. (augusztus) 14. p.

Krúdy Zsuzsa: Krúdy és Ady. = A Rezeda Kázmér szép élete musical műsorfüzetében. 1976. február.

Kutasi Kovács Lajos: Kocsma és halhatatlanság. = Amerikai Magyar Világ (New York), 1976/34. (augusztus 22.) 10. p.

Kutasi Kovács Lajos: Kocsma és halhatatlanság. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo, Brazília), 1976. szeptember 14.

Lázár István: A legrosszabb Krúdy-regény. = Élet és Irodalom, 1976/38. (szeptember 18.) 11. p.

Létay Vera: A postakocsi nyomában. = Élet és Irodalom, 1976/9. (február 28.) 13. p.

Lőcsei Gabriella: Napraforgó. = Magyar Nemzet, 1976/5. (január 7.) 4. p.

Major Ottó: Változatok egy Krúdy-témára. = Tükör, 1976/6. /február 10./ 13. p.

Mátrai-Betegh Béla: Rezeda Kázmér szép élete. = Magyar Nemzet, 1976/51. (február 29.) 11. p.

Méreiné Juhász Margit: Társadalombírálat Krúdy Gyula műveiben. = Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza), 1976/3. (március) 55-64. p.

Molnár Károly: Hungária kávéház tizenháromszor. = Tükör, 1976/6. (február 10.) 15. p., hátlap.

Molnár Zoltán: Szürrealisztikus képek Krúdynak a „Helyettes halott” c. novellájában. = Magyar Nyelvőr, 1976/3. 296-305. p.

Nagy Gáspár: Krúdy Gyula Álmoskönyvébe. = Alföld (Debrecen), 1976/5. 45. p.

Nagy Péter: Krúdy-show. = Kritika, 1976/4. 28. p.

Németh G. Béla: Budapest az irodalomban. = Magyar Tudomány, 1976/7-8. 415-424. p.

P[otoczky]. J[úlia].: Apám Szindbád. = Film Színház Muzsika, 1976/6. (február 7.) 27. p.

Rajk András: Rezeda Kázmér szép élete. = Népszava, 1976/37. (február 13.) 5. p.

R[eményi]. J[ózsef]. T[amás].: Krúdy Gyula: Kossuth fia. = Kritika, 1976/7. 26. p.

sz. j.: Egy csendes évforduló. = Magyar Nemzet, 1976/111. (május 12.) 6. p.

Tamás István: Rezeda Kázmér szép élete. = Népszabadság, 1976/44. (február 21.) 7. p.

Taxner-Tóth Ernő: Krúdy kérdésekről. = Világosság, 1976. március.

Tóbiás Áron: Krúdy írói világa. = Könyvvilág, 1976/12. (december) 2. p.

Torday Aliz: A sas meg a sasfiók. = Film Színház Muzsika, 1976/2. (január 10.) 28-29. p.

Tóth Árpád: Krúdy Gyula: N. N. = – – válogatott művei. Bp. 1976, Szépirodalmi Könyvkiadó. 1147-1148. p.

Tóth István: „Mohács vagy kavarodás egy Krúdy-regény körül.” = A mohácsi csata áldozatainak emlékére. Pécs, 1976, Baranya m. Tanács V. B. 45-49. p.

Tóth Sándor: Szindbád Sóstón. = Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza), 1976/4. (november) 98. p.

Török Tamás: Készülődés Krúdy-ünnepre. = Magyar Nemzet, 1976/39. (február 15.) 11. p.

Santelli, Mauro: Gyula Krúdy. = La Fiera Litteraria (Róma), 1976. október 24.

Szombathelyi Ervin: Rezeda Kázmér a színpadon. = Magyar Hírlap, 1976/39. (február 15.) 9. p.

Zelk Zoltán: Szép Ernő mondja. = Kortárs, 1976/11. (november) 1700-1701. p.

*

Gedényi Mihály a gyűjtést 1976. december 31-én zárta.

*

1977

– – : Amatőrfilmesek. = Film Színház Muzsika, 1977/33. (augusztus 13.) 20. p.

– – : Mikes Lajos temetése, a háttérben Krúdy Gyula és Móricz Zsigmond. = Lobogó, 1977/46. 19. p.

– – : Régi és új emberek. Bp. 1977, Magvető. [Fülszöveg.]

– – : Új szobrok Debrecenben. = Népszava, 1977/110. (május 12.) 5. p.

B[arta]. A[ndrás].: Tájékoztató. = Pókhálós palackok. Válogatott elbeszélések 1894-1908. Bp. 1977, Szépirodalmi K. 613-614. p. /Krúdy Gyula művei./

Barta András: Pókhálós palackok. = Könyvvilág, 1977/5. 5. p.

(b[arta]. a[ndrás].): Tájékoztató. = Utazások a vörös postakocsin. Regények. II. Bp. 1977, Szépirodalmi K. 477-478. p. /Krúdy Gyula művei./

Bodri Ferenc: Egy kedves Krúdy-vallomás. = Irodalomtörténet, 1977/2. 483-486. p.

(déel) [Dalos László]: Szombati jegyzetek. Krúdy. = Film Színház Muzsika, 1977/6. (február 5.) 15. p.

Fábri Anna: Utószó. = A tiszaeszlári Solymosi Eszter. 2. kiad. Bp. 1975, Magvető. /Tények és tanúk./ 537-545. p.

Fehér Béla: Régi és új emberek. = Könyvvilág, 1977/8. 9. p.

Gárdos Miklós: Tizenhat oldal, lila tintával. = – – : Évfordulók '78. Bp. 1977, Kossuth K. 247-252. p. Ill.

Gáspár Sándor: Utolsó szivar az Arabs Szürkénél. = Igaz Szó (Marosvásárhely), 1977/3. 253-256. p.

Gyurkovics Tibor: Krúdy-elixír. = Kortárs, 1977/4. 610-612. p.

Harsányi Zoltán: Stíluselemelemzés a tanítás gyakorlatában. Krúdy Gyula. = Tanulmányok a műelemzés köréből. 2. kiad. Bp. 1977, Tankönyvkiadó. 214-219. p.

Illés Endre: Írók két világháború közt. Krúdy Gyula. = Tükör, 1977/41. (október 9.) 14. p.

Kántor, Lajos: Prefaţă. = Krudy, Gyula: Poştalionul roşu. Toamna cu poştalionul roşu. În româneşte de Adrian Hamzea. Bucureşti, 1977, Editura Univers.

Kemény Gábor: A szív álmaitól a gyomor álmaiig. (Erotika és gasztronómia Krúdy képeiben). = Magyar Nyelvőr, 1977/4. 439-457. p.

Kemény Gábor: Nyelvtani és képi determináció a teljes metaforában. = Nyelvtudományi Közlemények 79., 1977/1-2. 177-200. p.

Komlós Aladár: Az élet álom. Krúdy Gyula válogatott novellái. = – – : Kritikus számadás. Bp. 1977, Szépirodalmi K. 265-269. p.

Kosztolányi Dezső: Krúdy Gyula. = – – : Egy ég alatt. Bp. 1977, Szépirodalmi K. 242-251. p.

Kovalovszky Miklós: Kemény Gábor: Krúdy képalkotása. = Magyar Nyelv, 1977/1. 113-114. p.

[Kozocsa Sándor]: Bibliográfiai tájékoztató. = Régi és új emberek. Bp. 1977, Magvető. 319. p.

Kristó Nagy István: Régi szélkakasok között. = Bücher aus Ungarn, 1977/1. 42-43. p.

Krúdy Zsuzsa: Jegyzet Krúdy Gyula Tivoli c. színdarabjához. = Alföld (Debrecen), 1977/3. 10. p.

Krúdy Zsuzsa: Utószó. = Utazások a vörös postakocsin. II. Bp. 1977, Szépirodalmi K. 473-474. p. /Krúdy Gyula művei./

Lázár István: Régi és új emberek.= Új Tükör, 1977/18. 2. p.

Major Ottó: K. Gy.: Pókhálós palackok. = Új Tükör, 1977/23. 2. p.

Mátrai László: Krúdy realizmusa. = – – : A kultúra történetisége. Budapest, 1977, Gondolat. 300-304. p.

Mészöly Miklós: Krúdy – Proust. = Kortárs, 1977/4. 612-613. p.

Mészöly Miklós: Szindbád körül. = – – : A tágasság iskolája. Bp. 1977, Szépirodalmi K. 127-132. p.

Pásztor László: Ínyenckedés keserű mellékízekkel. = Új Symposion (Újvidék), 1977/143. (március) 127-131. p.

Rónay László: Krúdy Zsuzsa: Apám, Szindbád. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1977/3. 442-443. p.

Somkuti Gabriella: Az Országos Széchényi Könyvtár 1976-1977. évi működése. = Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve 1976-1977. Bp. 1977, OSzK. 15. p.

Szabó Gábor: Bessenyei, Krúdy. [Érmék.] = Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza), 1977/4. 39. p.

Szerényi Mária: Krúdy „oroszos” hősei. = Irodalmunk barátsága. 243-257. p.

sz. j.: Krúdy Gyula utolsó otthona védett ház. = Magyar Nemzet, 1977. július 5. 4. p.

Tamás István: Krúdy ifjúkora. = – – : Tizenhárom hónap. Bp. 1977, Szépirodalmi K. 302-304. p.

Tasi József: Régi és új emberek. = Bücher aus Ungarn, 1977/3. 37. p.

Vadkerti Zoltán: Krúdy impresszionizmusa. (Bölcsészdoktori disszertáció.) Bp. 1977, ELTE. 136 p.

Zágoni Erzsébet: Krúdy fehérvári könyve. Fejér megye 1919 tavaszán. = Fejér megyei Hírlap (Székesfehérvár), 1977. március 20. 4. p.

Zalán Tibor: Babonák ürügyén. = Bölcsész (Szeged), 1977. Szegedi Tudományegyetem. 68. p.

1978

– – : Az arany meg az asszony. Krúdy-centenárium. = Esti Hírlap, 1978/177. (július 29.) 2. p.

– – : K., Gy.: Schlemmergeschichten. Aus dem Ungarischen von Hans Skirecki. Berlin, 1978, Volk und Welt. [Fülszöveg.]

– – : Az utolsó várkisasszony. Bp. 1978, Móra Kk. [Fülszöveg.]

– – : A Gárdonyi Géza Társaság Krúdy-estje Egerben.

– – : Gordonkázás. Bp. 1978, Szépirodalmi Kk.–M. Helikon. [Könyvjelző.]

– – : Szent Terézia utcái. Bp. 1978, PIM. /Kézirattár./ [Könyvjelző.]

– – : Könyvtárak, múzeumok a közművelődés szolgálatában. = Népszava, 1978/47. (február 24.) 6. p.

– – : A Krúdy-centenárium ünnepségei Budapesten és Nyíregyházán. = Magyar Nemzet, 1978/249. (október 21.) 4. p.

– – : Krúdy emlékbizottság Óbudán. = Magyar Nemzet, 1978/63. (március 15.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula Budapestje. = Magyar Hírek, 1978. november 18. 13. p.

– – : Krúdy Gyula levelei Kosztolányi Dezsőnek. Ms 4624/209-216. 209-210. K.n. „Te régen látott...” névjegy. Gépelt másolattal. (Ezen még 1913. november 18-i lev. másolat.) 211-212. Margitsziget, 1920. július 4. névjegy. Gépelt másolattal. (Ezen 1927. karácsonyi lev. másolat.) 213-214. Bp. 1932. január 31. 1 f. Gépelt másolattal. 215-216. H.n. 1933. március 6. 1 f. Gépelt másolattal. = Sáfrán Györgyi: Kosztolányi Dezső hagyatéka. Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona hagyatéka. Hitel Dénes gyűjteménye. Bp. 1978, MTAK. 80. p. /A MTAK kézirattárának katalógusai 11./

– – : Krúdy Gyula születésének 100. évfordulója alkalmából... = Népszabadság, 1978/248. (október 20.) 8. p.

– – : Krúdy Gyula születésének 100. évfordulója alkalmából... – Krúdy Gyula-estet rendez... = Népszava, 1978/248. (október 20.) 8. p.

– – : Krúdy irodalmi estet tartottak... = Népszava, 1978/253. (október 26.) 6. p.

– – : Krúdy ünnepségek Nyíregyházán. = Népszava, 1978/249. (október 21.) 5. p.

– – : A legenda és a valóság. Krúdyra emlékezve. = Film Színház Muzsika, 1978/42. (október 21.) 12-13. p.

– – : Magyar irodalmárok Angliában. = Népszava, 1978/116. (május 19.) 6. p.

– – : Megemlékezés Krúdy születésének centenáriumáról. = Népszava, 1978/178. (július 30.) 5. p.

– – : Megkoszorúzták Krúdy Gyula sírját. Ünnepségsorozat Nyíregyházán. = Népszava, 1978/250. (október 22.) 4. p.

– – : Műemlékvédelem a fővárosban. = Magyar Hírlap, 1978. február 24. 4. p.

– – : Nyári egyetem Krúdy Gyuláról Nyíregyházán. = Népszava, 1978/180. (augusztus 2.) 5. p.

– – : Őszi utazások címmel... = Magyar Nemzet, 1978. augusztus 22. 4. p.

– – : Szindbád. = 30 év, 30 film. Szerk.Márkusz László. Eger, 1978, Heves megyei Moziüzemi Vállalat. [11.] p.

– – : Tiszaeszlár az ötvenedik évforduló távlatából. = Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza), 1978/3. 78-85. p.

– – : Vasárnap befejeződött... = Népszava, 1978/251. (október 24.) 4. p.

100 éve született Krúdy Gyula. = Tiszatáj (Szeged), 1978/10. (október)
Fülöp László: Krúdy mélyvilága. 78-87. p.
Móra Ferenc elfeledett írása – Krúdy Gyula 87. p.

Antal Gábor: Szindbád álmai. = Ország Világ, 1978/42. 21. p.

Bagi Nagy István: Száz éve született Krúdy Gyula. = Neon, 1978/31. (október 22.) 3. p.

Baraksó Erzsébet: = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1978. december 17. 10. p.

Baránszky-Jób László: Szempontok a Krúdy-jelenség megközelítéséhez. Négy novella általános esztétikai, axiológiai és műfajtipológiai elemzése. = – – : Élmény és gondolat. 1978, Magvető, 359-398. p.

Baranyai Zsolt: Krúdy Gyula: Boldogult úrfi­koromban. (Idő- és értékproblémák a regényben.). = Acta historiae litterarum hungaricarum, Tom. 16. Szeged, 1978, JATE BTK. 113-120. p.

Bárdosi Németh János: Krúdy világa. – Krúdy Gyulának. = Dunántúli Napló, 1978/292. (október 22.) 9. p.

Barta András: A Szent Terézia utcái-ról. = Szent Terézia utcái. 1978, Magyar Helikon. 41-63. p. + 16 t. Ill. /Kézirattár./

Barta András: „.hinni a kedves álmoknak…” Új Krúdy-kéziratok a Széchényi Könyvtárában. = Magyar Nemzet, 1978/154. (július 2.) 10. p.

Barta András: Jubileumi Krúdy-kiadványok. = Könyvvilág, 1978/11. 5. p.

Barta András: Krúdy embersége. Száz éve született a Szindbád írója. = Magyar Nemzet, 1978/250. (október 22.) 9. p.

Barta András: Krúdy felfedezése. = Budapest, 1978/10. (október) 20-21. p.

B[arta]. A[ndrás]. Tájékoztató. = Az álombeli lovag. Válogatott elbeszélések 1909-1911. Bp. 1978, Szépirodalmi K. 515-516. p. /Krúdy Gyula művei./

B[arta]. A[ndrás]. Tájékoztató. = Pesti nőrabló. Regények, kisregények. Bp. 1978, Szépirodalmi K. 587-588. p. /Krúdy Gyula művei./

B[arta]. A[ndrás]. Tájékoztató. = Aranyidő. Regények, kisregények. Bp. 1978, Szépirodalmi K. 617. p. /Krúdy Gyula művei./

Barta András: Utószó. = Álmoskönyv. II. Hetedik és öregbített kiadás. Szerk. – –. Szántó Piroska rajzaival. Bp. 1978, Magvető.

Barta András-Fráter Zoltán: Krúdy, a lapszerkesztő. = Kritika, 1978/10. (október.) 20-21.p.

Bata Imre: Könyvszemle. (Az álombéli lovag. Válogatott elbeszélések. 1909-1911.) = Népszabadság, 1978/216. (szeptember 13.) 7. p.

B. E.: Egy negyedszázad - Krúdy jegyében. Beszélgetés Katona Béla irodalomtörténésszel. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1978. március 5. 10. p.

B. E.: Emlékezés Krúdy Gyulára az Egyetemi Színpadon. = Magyar Nemzet, 1978/260. (november 3.) 4. p.

Bécsy Ágnes: A kincskeresők ismertetője. 100 éve született Krúdy Gyula. = Jelenkor, 1978/10. (október) 957-962. p.

Bellyei László: Esszék Krúdy Gyula emberábrázoló művészetéről. Fábri Anna: Ciprus és jegenye. = Somogy (Kaposvár), 1978/4. 111-114. p.

Benczik Vilmos: Gyula Krúdy, la brua solulo. (Tanulmány.) = Hungara Vivo, 1978/4. 162-163. p.

Berecz Miklós: Történelemfejtés változó sikerrel. Jegyzetek Krúdy Gyula Az utolsó várkisasszony című kötetéről. = Békés Megyei Népújság (Békéscsaba), 1978/172. (július 23.) 8. p.

Berecz Miklós: Száz évi született Krúdy Gyula. = Békés Megyei Népújság, 1978/250. (október 22.) 8. p.

Beregi, Théodore [Tivadar]: Deux classiques de la littérature hongroise – Gyula Krúdy, Gyula Illyés. = Art et Poésie, 1978. 9-12. p.

Bihari Sándor: Josephine kisétál egy Krúdy-regényből = Kortárs, 1978/11. 1687. p.

Bokros Katalin: Krúdy Gyula emléke Nyíregyházán. = Magyar Hírek, 1978 . november 18. 13. p.

Bori Imre: Krúdy Gyula. Újvidék, 1978, Fórum. 260 p.

Bori Imre: Krúdy Gyula – 1978. = Korunk (Kolozsvár), 1978/11. 930-933.p.

Bori Imre: Krúdy Gyula pályakezdése (I-II.) = Híd (Újvidék), 1978/1. (január) 60-71. p./2. (február) 197-208. p.

Bori Imre: Krúdy Gyula száz esztendeje. = 7 Nap (Szabadka), 1978. október 27.

Bori Imre: Utazások a vörös postakocsin. = 7 Nap (Szabadka), 1978. március 24.

Boross Péter: [Előszó.] = Vendéglős könyv. Válogatás Krúdy Gyula novelláiból. Bp. 1978, Délpesti Vendéglátó Híradó. Ill. Mayer Gyula. 5-6. p.

B[ulla]. K[ároly].: Két évforduló – két egyfelvonásos. = Film Színház Muzsika, 1978/45. (november 11.) 5. p.

Burget Lajos: Száz éve született Krúdy Gyula. Író fiára emlékezett a Nyírség. = Szabad Föld, 1978/40. (október 1.) 13. p.

Czine Mihály: Krúdy világa. Száz esztendeje született Krúdy Gyula. = Népszava, 1978/249. (október 21.) 7. p.

Cs. M.: „Álom játék, mint az élet.” = Ország Világ, 1978/14. 18. p.

Császár István: Az utolsó várkisasszony. Ism. = Új Tükör, 1978/29. 2. p.

Csontos Tibor: = Egyetemi Élet, 1978/5. 5. p.

Dalos László: Az arany meg az asszony-ról. = Film Színház Muzsika, 1978/42. (október 21.) 12-13. p.

Devecseri Lászlóné: Bevezető. = Krúdy Gyula Budapestje. Megjelent az író születésének 100. évfordulójára. Bp. 1978, FSzEK–Budapest Gyűjtemény. 5-16., 61-64., 133-137., 187-190., 235-239. p.

Ebergényi Tibor: Impressziók. = Hevesi Szemle (Eger), 1978/2. (június) 10-11. p.

Életünk (Szombathely), 1978/6. (november-december)
Borbás Tibor: Krúdy-szobrának részlete. (Fotó: Móser Zoltán.) = Életünk (Szombathely), 1978/6. Borító II. p.
Kiss Kovács Gyula: Krúdy Gyula emlékére (bronzérem). = Életünk (Szombathely), 1978/6. 483(előlap)., 545(hátlap). p.
Molnár Miklós: „A bújdosi őrháznál.” (Krúdy-mondatok). = Életünk (Szombathely), 1978/6. 483. p.
Lőrinczy Huba: Önarckép és létfilozófia a Palotai álmokban. = Életünk (Szombathely), 1978/6. 533-539. p.
Móser Zoltán: Krúdy-emlékhelyek. = Életünk (Szombathely), 1978/6. 536-537., 555. p.
Szántó Ágnes: Két korszak határán. Krúdy Gyula: Régi és új emberek. = Életünk (Szombathely), 1978/6. 540-545. p.

(eszéki): Krúdy az NDK-ban. = Élet és Irodalom, 1978/50. (december 16.) 6. p.

Fábri Anna: Ciprus és jegenye. Sors, kaland és szerep Krúdy Gyula műveiben. Bp. 1978, Magvető. 414 p.

Fehér Béla: A Vak Béla-rejtély”. Krúdy Gyula alvó könyvei. = Magyar Nemzet, 1978. október 31. 5. p.

Fehér Béla: Különcgaléria.Krúdy-kutatás. = Magyarország, 1978/7. (február 12.) 27. p. – 1978/8. (február 19.) 27. p.

Fehér Béla: „…soha ilyen kietlensége az irodalomnak” Krúdy Gyula alvó könyvei. = Magyar Nemzet, 1978. november 1. 5. p.

Féja Géza: Krúdy és legendái = – – : Törzsek, hajtások. Bp. 1978, Szépirodalmi K. 53-77. p.

Feledy Gyula: Krúdy, Krúdy illusztráció. = Napjaink, 1978/10-11. 22-23. p.

Fencsik Flóra: Vörös postakocsi a kapu alatt. Krúdy-kiállítás az Irodalmi Múzeumban. = Esti Hírlap, 1978/248. (október 20.) 2. p.

Firon András: Budáról Pestre baktat a postakocsi. = Esti Hírlap, 1978. október 12. [3.] p.

Frontoni, Angelo: Carla Romanelli fotója. = A Hét (Pozsony), 1978/30. (július 22.) 9. p.

Fülöp László: A századvég regénye. Krúdy Gyula: Hét bagoly. = Kortárs, 1978/10. 1632-1642. p.

Fülöp László: Az anekdotától a szatíráig. (Krúdy dzsentriábrázolása.) = Studia Litteraria (Debrecen), Tom. 16. 1978. 21-56. p.

Fülöp László: Egy réteg Krúdy mélyvilágából. = Új Írás, 1978/11. (november) 86-92. p.

Fülöp László: Fábri Anna Krúdy-könyvéről. = Alföld (Debrecen), 1978/11. (november) 73-76. p.

Galsai Pongrác: Krúdy Gyula szakácskönyve. = Nők Lapja, 1978/41. 22-23. p., /43. 21. p., /48. 20-21. p.

Gedényi Mihály: Krúdy Gyula bibliográfia (1892-1976). Bp. 1978, PIM. 474 p.

Gedényi Mihály: Krúdy bibliográfia 1895-1977. Krúdy Gyula regényei és kötetei. Nyíregyháza, 1978, Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár, 142 p.

Gortvay Erzsébet: Krúdy és az orosz irodalom. = Neon, 1978/15. (május 28.) 3. p.

Groó Gyula: Száz éve született Krúdy Gyula. = Evangélikus Élet, 1978/43. 4. p.

Gyarmathy Zsigmond: A III. Szabolcs-Szatmár megyei diáktábor. = Honismeret, 1978/5-6. 72-74. p.

Hadik Magda: Krúdy – 1878-1933. = Krúdy Gyula emlékkiállítás. Nyíregyháza, 1978, Szabolcs-Szatmár megyei Múzeumok Igazgatósága. 59. p.

Halász Ferenc: Egy különös világ felidézése. Kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban. = Petőfi Népe (Kecskemét), 1978/250. (október 22.) [5.] p. Ill.

Harsányi Zoltán: Krúdy és Párizs. = Népszava, 1978/249. (október 21.) 6. p.

Hevesi András: Krúdy Gyula. = Esszépanoráma III. köt. Szerk. Kenyeres Z. Bp. 1978, Szépirodalmi 749-757. p.

Horgas Béla: Képköltészet. = Filmkultúra, 1978/1. 56-61. p.

Iszlai Zoltán: Fábri Anna: Ciprus és jegenye. Sors, kaland és szerep Krúdy Gyula műveiben. Bp. 1978. Ism. = Élet és Irodalom, 1978/42. (október 21.) 5. p.

Iszlai Zoltán: Az örökség megközelítései. Krúdy vándorgyűlés Nyíregyházán. = Élet és Irodalom, 1978/43. (október 28.) 7. p.

Kántor Lajos: Utószó. = A vörös postakocsi. – Őszi utazás a vörös postakocsin. Bukarest, 1976, Kriterion.

Kárpáti Miklós: K. Gy.: Álmoskönyv. = Csongrád Megyei Hírlap (Szeged), 1978. szeptember 24. 5. p.

Kass János: Krúdy Gyula 1878-1933. A vörös postakocsi. 3 Ft = 1978, Magyar Posta.

Katona Béla: Irodalmi séták. – A gyermekkor paradicsoma. (Krúdy-emlékhelyek Nyíregyházán.) = Kincskereső, 1978/7. 36-38.p.

Katona Béla: Krúdy és a modern magyar próza. = Napjaink (Miskolc), 1978/10-11. 22-23. p.

Katona Béla: Krúdy Gyula és a Nyírség. – Kalauz a Krúdy Gyula emlékkiállításhoz. = Krúdy Gyula emlékkiállítás. Nyíregyháza, 1978, Szabolcs-Szatmár megyei Múzeumok Igazgatósága. 3-61 p. Ill.

Katona Béla: Krúdy Gyula és az 1918-as polgári forradalom. = Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza), 1978/4. 1-3. p.

Katona Béla: Száz éve született Krúdy Gyula. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1978. október 22. 6. p.

Katona Béla: Történelmi tudósítás a kápolnai földosztásról. (Gondolatok Krúdy Gyula publicisztikájáról az író születésének századik évfordulóján.) = Hevesi Szemle (Eger), 1978/3. 34-37. p.

Kelecsényi Gábor: Volt varázsfő és hét tengert bejárt hajós. = Nők Lapja, 1978/41. 14-15. p.

Kelenváry János: Száz éve született Krúdy Gyula. = Magyar Képes Újság, 1978/19. 20-21.

Kerényi Ferenc szerk.: Őszi utazások. Emlékkiállítás Krúdy Gyula születésének 100. évfordulójára. Bp. 1978, PIM. 16 t.

Kerényi Ferenc: A vörös postakocsi árnyéka. = Múzsák, 1978/3. 9-10. p.

K. I.: Műemléksziget. = Népszava, 1978/47. (február 23.)

Kiss Nagy András: Krúdy Gyula emlékérem I. 1978. = L. Kovásznai Viktória: Modern magyar éremművészet 2. 1976–2000. A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai. 2004/4. 88. p.

Komor Vilma: Óbuda, Dugovics tér 15. Lesz-e emlékszoba Krúdy utolsó lakásában? = Magyar Nemzet, 1978. márc. 10. 7. p.

Korek Valéria: Száz éve született Krúdy Gyula. = Irodalmi Újság (Párizs), 1978/9-10.

Kosztolányi Dezső: Hét szilvafa. = A Hét, 1900-1907. Válogatás. II. köt. Bp. 1978, Magvető.

Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona: „Emlékezés Krúdy Gyulára.” (Kapcsolatai Kosztolányival.) Gépiratok 3 db. 10 f. Ms 4629/40-42. = Sáfrán Györgyi: Kosztolányi Dezső hagyatéka. Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona hagyatéka. Hitel Dénes gyűjteménye. Bp. 1978, MTAK. 80. p. /A MTAK kézirattárának katalógusai 11./

Kovalovszky Miklós: Krúdy stílusa. = Magyar Nemzet, 1978. november 12. 13. p.

Krúdy-centenárium. = Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza), 1978/3.
Tóth Sándor: Krúdy-plakett. I. p.
Katona Béla: Örökség és örökösök. (Centenáriumi számvetés Krúdy utóéletéről.). 1-11. p.
Kemény Gábor: Időélmény és kompozíció Krúdy prózájában. 12-17. p.
Gáspári László: A Krúdy-regény státusához. 18-22. p.
Bory László: Impresszionista látás- és ábrázolásmód Krúdy Szindbád-novelláiban. 23-32. p.
Huszár István: Krúdy-illusztrációi. 33., 86., 101-102., 108., 122-123. p.

Molnár Zoltán Miklós: Körülíró képek Krúdy prózájában. 34-40. p.
Vida Mária: A nyírségi dzsentri és a pesti polgár Krúdy Gyula „Napraforgó” c. regénye nyomán. 41-50. p.
Imre György: Krúdy-portré (rajz). 51. p.

G. Gaál Zsuzsanna: Krúdy a fehér asztalnál. (A jó húsleves titka.). 52-59. p.
Gedényi Mihály: Krúdy-gyűjtők. 60-64. p.

Krúdy Gyula Budapestje. Megjelent az író születésének 100. évfordulójára. (Összeáll. Devecseri Lászlóné.) Ill. Bp. 1978, FSZEK. 290 p. 14 t. /FSZEK. Tanulmányok. U.S. 66/90./

Krúdy Zsuzsa: A közelgő Krúdy-évfordulóról. = A Hét (Pozsony), 1978/29. (július 15.) 14. p.

Krúdy Zsuzsa: Ami az Apám, Szindbád című könyvemből kimaradt. = Négy évszak, 1979/május. 24-25. p.

Krúdy Zsuzsa: Apám asztalánál. = Magyar Konyha, 1978/1. 34-35. p.

Krúdy Zsuzsa: Apám, Szindbád. (Részlet). = Népszava, 1978/249. (október 21.) 6. p.

Krúdy Zsuzsa: Apám születésnapjára. = Petőfi Népe (Kecskemét), 1978/250. (október 22.) [5.] p.

Krúdy Zsuzsa: [Bevezetés.]Életrajzi mutató. Jegyzetek. = Gordonkázás. Összeáll. – –. 1978, Szépirodalmi K.–Magyar Helikon. [5.], 417-419., 421-430. p.

Krúdy Zsuzsa: Emléksorok Szindbád születésnapjára. = A Hét (Bukarest), 1978. 5. p.

Krúdy Zsuzsa: Nincs szebb folyó a Poprádnál. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 1972/8. 709-711. p.

Krúdy Zsuzsa: Száz éve született Krúdy Gyula. = Észak-Magyarország, 1978/október 21. 4. p.

Krúdy Zsuzsa: „Tántoríthatatlan tisztaságú művész”. = Dunántúli Napló (Pécs), 1978/292. (október 22.) 9. p.

Krúdy Zsuzsa: [Utószó.] = Ál-Petőfi. München, 1978, Ujváry Griff Verlag. 208. p. Ill. Major Henrik.

Lászlóffy Aladár: Európa csendes rokona. = Utunk (Kolozsvár), 1978/42. 4. p.

Lászlóffy Aladár: „Ugyan hová lett az a különös fiatalember?”. = Igaz Szó (Marosvásárhely), 1978/10. (október) 373-374. p.

Lázár István:  Az álombéli lovag. Válogatott elbeszélések. 1909-1911. Ism. = Új Tükör, 1978/44. 2. p.

Lehoczky Gergely: Mint a kereszt az ország koronáján. Kísérlet Krúdy költői időérzékenységének felderítésére. = Irodalmi Újság (Párizs), 1978/11-12. 17. p.

Lengyel Dénes: = Irodalmi kirándulások. 2. kiad. Bp. 1978, Tankönyvkiadó.

Lőkös István: Száz éve született Krúdy Gyula. = Népújság, 1978/október 22. 8. p.

Lukácsy András: Krúdy Gyula titka. Egy megfejtési kísérlet. = Magyar Hírlap, 1978. október 25. 6. p.

Lukácsy András: Krúdy nyomában. Őszi utazás egy hangulatmúzeumban. Egy módszer nyitánya.= Magyar Hírlap, 1978. november 4. 6. p.

Magyar Katalin: Száz éve született Krúdy Gyula. = Zalai Hírlap (Zalaegerszeg), 1978. október 22. 9.

Márai Sándor: A Krúdy-centenárium küszöbén. = Irodalmi Újság (Párizs), 1978/7-8. (július-augusztus) 1. p.

Márai Sándor: A százéves Krúdy. Az „Ál-Petőfi” új kiadása elé. = Irodalmi Újság (Párizs), 1978/9-10. (szeptember-október) 3-4. p.

Márai Sándor: A százéves Krúdy. = Ál-Petőfi. München, 1978, Ujváry Griff Verlag. 5-22. p. Ill. Major Henrik.

Margócsy József: Krúdy és szülőföldje (avagy hogyan lesz egy méltatásnak induló cikkből munkaterv). = Honismeret, 1978/5-6. 88-90. p.

Mátyás István: A vörös postakocsi ismét elindul. Krúdy kiállítás Budapesten. = Népszava, 1978/249. (október 21.) 6. p.

Mátyás István: Kötetet lehetne csinálni belőlük. Krúdy-kéziratok. = Népszava, 1978/226. (szeptember 24.) 8. p.

Mátyás István: Sokszor megátkoztam ezt a várost, de mindig visszatértem hozzá. = Népszava, 1978/229. (szeptember 28.) 6. p.

Mester Attila: Krúdy és Móricz egyfelvonásosi. Színházi est a centenáriumon. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1978/250. (október 22.) 2. p.

Mészáros Dezső: Nyíregyházi Krúdy-szobra. = Tiszatáj (Szeged), 1978/10. (október) 89. p.

-mi-: = Vas Népe (Szombathely), 1978. november 12. 5. p.

Molnár Zoltán Miklós: Realisztikus képek Krúdy utolsó Rezeda-regényében. Az író születésének 100. évfordulójára. = Magyar Nyelvőr, 1978/4. (október-december) 421-431.p.

Móré Mihály: Krúdy-illusztrációk. = Alföld (Debrecen), 1978/11. borító 1-4. p.

Móricz Zsigmond: Krúdy elaludt. = – – : Tanulmányok 1. Bp. 1978, Szépirodalmi K. 786-788. p.

Móser Zoltán: Krúdy-emlékhelyek. = Alföld (Debrecen), 1978/11. 5., 9., 12., 56., 62. p.

Murányi Lajos: Krúdy Gyula Fehérvári könyve. = Fejér megyei Könyvtáros (Székesfehérvár), 1978/2. 52-57. p.

Nagy Endre: (Krúdy Gyula.) = – – :  Egy város regénye. Bp. 1978, Magvető.  13-14. p.

N[agy]. I[bolya]., Cs.: Krúdy Gyula: Az arany meg az asszony – Móricz Zsigmond: Sátán. = Hajdú-Bihari Napló, 1978/256. (október 29.) 10. p.

Nagy Ibolya, Cs.: Krúdy Gyula: Az arany meg az asszony – Móricz Zsigmond: Sátán. = Hajdú-Bihari Napló, 1978/267. (november 12.) 10. p.

Nagy István Attila: Duna mentén. = Pedagógiai Műhely (Nyíregyháza), 1978/4. 45-54. p.

Németh Péter szerk.: Krúdy Gyula emlékkiállítás. A nyíregyházi Jósa András Múzeum állandó irodalmi kiállításának vezetője. Nyíregyháza, 1978, Szabolcs-Szatmár megyei Múzeumok Igazgatósága. 61 p. Ill.

Nyakas László: Száz éve született Krúdy Gyula. = Hajdú-Bihari Napló (Debrecen), 1978/augusztus 6. 12. p.

Osztovits Szabolcs: Krúdy Gyula: „Szindbád útja a halálnál”. (Elemzés.) = Acta Iuvenum Sectio Litteraria Tom. I. Szeged, 1978, JATE. 25-38. p.

Ozsvald Árpád: Száz éve született Krúdy Gyula. = A Hét (Pozsony), 1978/43. (október 21.) 11. p.

Panek Zoltán: Krúdy Gyula ezeregy szerelme. = Igaz Szó (Marosvásárhely), 1978/10. 370-372. p.

Panek Zoltán: Krúdy Gyula ezeregy szerelme. = Napjaink (Miskolc), 1978/10-11. 24-25. p.

Pesti Ernő: Krúdy Gyula. = Eseménynaptár, 1978/4. 16-21. p.

Pók Lajos: Krúdy meg a nagyvilág. = Nagyvilág, 1978/10. (október) 1548-1551. p.

Pomogáts Béla: Száz éve született Krúdy Gyula = Magyar Hírlap, 1978/október 22. 8. p.

Praznovszky Mihály: A Krúdyak Nógrádban. = Palócföld (Salgótarján), 1978/6. 19-20. p.

Praznovszky Mihály: Krúdy Kálmán – 1932-1861. (Adalékok a Krúdy család nógrádi ágának történetéhez.) Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 24. Salgótarján, 1978, Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága. 157-199. p.

Rapcsányi László: Krúdy Gyula Budapestje. = Élet és Irodalom, 1978/39. (szeptember 30.) 11. p.

Remete László: Utószó. = A kápolnai földosztás. [Reprint.] Bp. 1978, Mezőgazdasági K. /Károlyi-könyvtár 4./ [63-65.] p.

Rencz Antal: Krúdy és Móricz színpadon. = Film Színház Muzsika, 1978/41. (október 14.) 2. p.

Rozsics István: Gyula úr „korszerűsége”. = Universitas, 1978/25-26.

Sági Tóth Tibor: A közelgő Krúdy-évfordulóról. Beszélgetés Krúdy Zsuzsával. = A Hét (Pozsony), 1978/29. (július 15.) 14. p.

Seres József: Az utolsó várkisasszony. Ism. = Kincskereső, 1978/7. 42-43. p.

Sík Csaba: Fábri Anna: Ciprus és jegenye. Sors, kaland és szerep Krúdy Gyula műveiben. Bp. 1978. Ism. = Új Tükör, 1978/40. 2. p.

Simon Gy. Ferenc: Száz éve született Krúdy Gyula. = Képes Újság, 1978/42. 12-13. p.

Simonyi Imre: A gyulai városi könyvtárban.. = Élet és Irodalom, 1978/41. (október 14.) 10. p.

Simonyi Imre: Krúdy. = Nők Lapja, 1978/42. (október 21.) 13. p.

Simonyi Imre: Szindbád utolsó utazása. = Petőfi Népe (Kecskemét), 1978/250. (október 22.) [5.] p.

Somlyó György: Filmek versben elbeszélve. Terelőutak Huszárik Zoltán kisfilmjeihez. = Filmkultúra, 1978/1. 47-56. p.

Szabó Ede: Ábrándok és démonok. Krúdy Gyuláról. = Új Írás, 1978/10. (október) 65-70. p.

Szabó Ede: Die vielen Gesichter Krúdys. = Bücher aus Ungarn, 1978/2. 9-10. p.

Szabó Ede: Száz éve született Krúdy Gyula. = Kisalföld (Győr), 1978/október 21. 9. p.

Szabó Iván: Szindbád. = Krúdy Gyula emlékkiállítás. Nyíregyháza, 1978, Szabolcs-Szatmár megyei Múzeumok Igazgatósága. 58. p.

Szabó János, Á.: Száz év után a szülőhelyen. = Fejér Megyei Hírlap, 1978. október 22. 9. p.

Szalay Károly: A százesztendős Krúdy Gyula. = Köznevelés, 1978/34. (október 20.) 23. p. Ill.

Száz éve született Krúdy Gyula. Alföld (Debrecen), 1978/10.
Fülöp László: Elbeszélésmód Krúdy regényeiben. 32-42. p.
Kulin Ferenc: Krúdy Gyula Petőfi-élménye. = Alföld (Debrecen), 1978/10. (október) 42-50. p.
– – : Jegyzet. (Krúdy Gyula: Farsangi éjszaka.) Alföld (Debrecen), 1978/10. 54. p.

A százéves Krúdy. Felelős szerk. – –. Bp. 1978, TIT Irodalmi Választmánya. 61 p. /Irodalmi előadások./
Medgyes Béláné: (Bevezetés.) 5-8. p.
Katona Béla: Vázlat a pályaképhez. 9-30. p.
Barta András: Asszonyságok díja (műelemzés). 33-41. p.
Katona Béla: Valakit elvisz az ördög. 42-46. p.
Katona Béla: A tiszaeszlári Solymosi Eszter. 47-51. p.
Témaajánlások – Ajánlott irodalom. 53-61. p.

Szente Béla: A hajós emlékezete. Egy közelgő évfordulóról. = Békés Megyei Népújság (Békéscsaba), 1978/196. (augusztus 20.) 9. p.

Szilágyi Ferenc: Szindbád Pannóniában. = Nyelvkultúra, 1978/32. 11-18. p.

Szőcs István: Lehetséges volna tudományosan is? = Utunk (Kolozsvár), 1978/42. 5. p.

Tamás István: A valóság álmodója. Száz éve született Krúdy Gyula. = Népszabadság, 1978/250. (október 22.) 13. p.

Thurzó Gábor: [Török-Latinovits: Krúdy fantázia.] = Élet és Irodalom, 1978. szeptember 16.

T. M.: Elhunyt Koroda Miklós. = Népszava, 1978/70. (március 23.) 6. p.

Tóbiás Áron: Száz éve született Krúdy Gyula. = Budapester Rundschau, 1978/43. 10. p.

Tóbiás Áron: A százéves Szindbád. I-IV. = Új Tükör, 1978/40. 18-19. p., /41. 18-19. p., /42. 18-19. p., /43. 18-19. p.

Tóbiás Áron: Töredékek egy barátság emlékeiből. = Napjaink (Miskolc), 1978/10-11. 27-28. p.

Torday Alíz: Jöjjetek, Krúdy hősei. = Film Színház Muzsika, 1978/45. (november 11.) 28. p.

Tóth Dezső: Krúdy Gyuláról. = Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza), 1978/4. 55-57. p.

Tóth György István: Utószó. = Fehérvári könyv. Termelőszövetkezet Fejérmegyében. [Reprint.] Székesfehérvár, 1978, Vörösmarty Mihály Megyei Kvt. I-III. p.

Török Tamás rádiókompozíciója: Krúdy-fantázia. – Latinovits Zoltán. = Bp.  1978, Hungaroton LPX 13813 Mono.

Udvarhelyi Dénes: Utószó. = Az utolsó várkisasszony. Bp. 1978, Móra Kk. 539-545. p.

Vadkerti Zoltán: Krúdy impresszionizmusa. (Egyetemi doktori disszertáció.) Bp. 1978, ELTE.

Varga Erzsébet: Krúdy Gyula és a Szepesség. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 1978/8. 752-755. p.

Varga Erzsébet: Krúdy nyomában. = A Hét (Pozsony), 1978/43. (október 21.) 4. p.

Varga G. Károlyné: Krúdy Gyula (1878-1933). Ajánló irodalomjegyzék születésének 100. évfordulóján. Győr, 1978, Kisfaludy Károly Megyei Kvt. 38 p.

Vári Attila: Néha boldognak kellett volna lennem. Beszélgetés Krúdy Gyulával. = A Hét (Bukarest), 1978. 5-6. p.

Vass Márta: Krúdy Gyula: A tiszaeszlári Solymosi Eszter. = Békés Megyei Népújság (Békéscsaba), 1978/1. (január 1.) 8. p.

Vass Márta: Szindbád lánya Szindbádról. = Békés Megyei Népújság (Békéscsaba), 1978/250. (október 22.) 9. p.

Végh György: Hódolat és játék – Krúdy Gyula emlékének. = Magyar Nemzet, 1978/249. (október 21.) 4-5. p.

Víg Tamás: Szindbád. [Kisplasztika.] = Krúdy Gyula emlékkiállítás. Nyíregyháza, 1978, Szabolcs-Szatmár megyei Múzeumok Igazgatósága. 56. p.

(y): Folyóiratszemle. = Népszava, 1978/249. (október 21.) 10. p.

Z. F.: K. Gy.: Pesti nőrabló. = Csongrád Megyei Hírlap (Szeged), 1978. október 8. 6. p.

1979

– – : A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház…. = Utunk (Kolozsvár), 1979/16. (április 20.) 8. p.

– – : Krúdy-bemutató. = Film Színház Muzsika, 1979/26. (június 30.) 21. p.

A varázslat műhelye (Krúdy-problémák). = Valóság és varázslat. Tanulmányok századunk magyar prózairodalmáról Krúdy Gyula és Móricz Zsigmond születésének 100. évfordulójára. Szerk. Kabdebó Lóránt. Bp. 1979, PIM-NPI. 322 p.
Sőtér István: Krúdy és a megállított idő. 93-100. p.
Bori Imre: Adalékok Krúdy Gyula utolsó pályaszakasza kérdéséhez. 101-111. p.
Kemény Gábor: A stílus születése és halála (Állandóság és változás Krúdy prózájában). 113-130. p.
P. Macht Ilona: Egy album képei. (Ötven év ötven kép tükrében.). 131-146. p. + 24 p. fotók

ábrán [László]: Szótár Krúdy olvasásához. = Magyar Nemzet, 1979/243. (október 17.) 5. p.

Barabás Tamás: K-R-Ú-D-Y. Bemutató Radnóti Miklós Színpadon. = Esti Hírlap, 1979/44. (február 21.) 2. p.

B[arta]. A[ndrás]. Tájékoztató. Királyregények. Bp. 1979, Szépirodalmi K. 471-472. p. /Krúdy Gyula művei./

B[arta]. A[ndrás].: Tájékoztató. = Szerenád. Válogatott elbeszélések 1912-1915. Bp. 1979, Szépirodalmi K. 653-654. p. /Krúdy Gyula művei./

–[Bart]aa[ndrás]– : Utóhang egy évfordulóhoz. = Magyar Nemzet, 1979. február 11. 5. p.

Barta János: Baránszky-Jób László: Élmény és gondolat. = Alföld (Debrecen), 1979/9. 90-95. p.

Bata Imre: Könyvszemle. (Gedényi Krúdy-bibliográfiája. – K. Gy.: Szerenád.) = Népszabadság, 1979/271. (november 20.) 7. p.

Bata Imre: Könyvszemle. (Vendéglőskönyv.) = Népszabadság, 1979/18. (január 23.) 7. p.

Bécsy Ágnes: Bori Imre: Krúdy Gyula (Recenzió.) = Kritika, 1979/11.

Berecz Miklós: Krúdy birodalma. = Élet és Irodalom, 1979/13. (március 31.) 2. p.

B. M.: Voltaire, Krúdy, Karinthy. Látogatóban a Radnóti Színpadon. = Film Színház Muzsika, 1979/14. (április 7.) 8-9. p.

Bori Imre: A Krúdy-effektusok. = Tanulmányok 1977-78. Sinkó Ervin emlékkönyv. Újvidék, 1979, Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Int. 43-48. p.

Cs. Nagy István: Krúdy Gyula (1878-1933). = – – : Gyermek- és ifjúsági irodalom. Bp. 1979, Tankönyvkiadó. 93-95. p.

Fecske András: K-r-ú-d-y. Jegyzetek az író világáról, egy színházi bemutató ürügyén. = Dolgozók Lapja, 1979/44. (április 1.) 4. p.

Fehér Béla: Gordonkázás. Krúdy Zsuzsa összeállítása. = Magyar Nemzet, 1979. április 15. 13. p.

Fehér Béla: Szent Terézia utcái. Ism. = Magyar Nemzet, 1979. február 18. 13. p.

Ficzay Dénes: Szindbád nyomában Aradon. = Utunk (Kolozsvár), 1979/33. 5. p.

Fogarassy Miklós: Két Krúdy-bibliográfia. = Könyvtáros, 1979/12. (december) 752-754. p.

Fülöp László: Bori Imre Krúdy-tanulmányai. = Alföld (Debrecen), 1979/5. 88-90. p.

Gombkötő Gábor: A doktor úr és Krúdy. = Dolgozók Lapja, 1979/252. (október 27.) 4. p.

Gosztonyi János: K-R-Ú-D-Y. Krúdy Gyula művei nyomán színpadra állította és rendezte – –. = Radnóti Színpad, 1979. február 9. – Bemutató.

Gömöry Albert: Magyar írók a forradalomban. K. Gy.: Szegény gyerekek a Szigeten. = Kisalföld (Győr), 1979. március 10. 8. p.

Hajdú Ráfis Gábor: A rosszul olvasott Krúdy Gyula. = Élet és Irodalom, 1979/3. (január 20.) 3. p.

Halász László: Kilátás az Arabs Szürkéből. Alkotás és személyiség pszichológiai megközelítése Krúdynál. = Irodalomtörténet, 1979/2. 231-247. p.

Herczeg Gyula: Impresszionizmus és expresszionizmus. = – – : A modern magyar próza stílusformái. 2. kiad. Bp. 1979, Tankönyvkiadó. 66-140., 162., 251. p.

Illés Endre: Krúdy Gyula. = Írók két háború közt. Vál., bev. – –. Bp. 1979, Magyar Helikon–Szépirodalmi K. 61-62. p. Ill. Gyulai Líviusz.

Irányi István: Szinbád [sic] álmainak városa. = Új Auróra (Békéscsaba), 1979/1. (április) 7-23. p.

Kabdebó Lóránt szerk.: Valóság és varázslat. Tanulmányok századunk magyar prózairodalmáról Krúdy Gyula és Móricz Zsigmond születésének 100. évfordulójára. Bp. 1979, PIM-NPI. 322 p. 20 t.

Káich Katalin: Szabad líceumok Bácskában és Bánátban. = Hungarológiai közlemények (Újvidék) 41., 1979/december. 75-76., 101. p.

Kántor Lajos: A próza szabadságharca? = Literatura, 1979/1. 42-53. p.

Katona Béla: Mikszáth égöve alatt. (Fejezet egy készülő Krúdy-tanulmányból.). = Irodalomtörténet, 1979/1. 41-57. p.

Kemény Gábor: „Jelképek erdején át.” (Szimbólumok és szimbolizmus a százéves Krúdy Gyula prózájában). = Édes Anyanyelvünk, 1979/1. 5. p.

Konrádyné dr. Gálos Magda: Téves szövegű emléktábla a Margitszigeten. = Budapest, 1979/6. (június) 34. p.

Kovách Imre: K. Gy.: Szerenád. Válogatott elbeszélések. 1912-1915. Ism. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1979. november 11. 10. p.

Kovalovszky Miklós: A Krúdy-birodalom föltérképezése. Gedényi Mihály bibliográfiája. = Magyar Nemzet, 1979. augusztus 11. 4. p.

Kovalovszky Miklós: Francia folyóirat Krúdyról. = Új Tükör, 1979/19. 26. p.

Kozma Dezső: Bori Imre, Krúdy Gyula. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1978. 260 l. = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Kolozsvár), 1979/2. 229-230. p.

Kozma Dezső: A menekülő lovas. = Kleofásné kakasa. Kisregények. Gondozta és előszó – – . Kolozsvár, 1979, Dacia Könyvkiadó. Ill.

Krúdy Zsuzsa: Ami az Apám, Szindbád című könyvemből kimaradt. = Négy évszak, 1979/5. (május) 24-25. p. Ill.

Lőrinczy Huba: Bori Imre: Krúdy Gyula. = Életünk (Szombathely), 1979/7. 591-596. p.

Márai Sándor: Szindbád hazamegy. München, 1979, Újváry-Griff. 2. kiad. 216 p.

Máriássy Judit: K-R-Ú-D-Y. = Új Tükör, 1979/9. (március 4.)

Marosi Péter: Melyik Krúdy? = Utunk (Kolozsvár), 1979/19. (május 11.) 7. p.

(megay) [László]: Krúdy Gyula műveinek bibliográfiája. = Kisalföld (Győr), 1979. augusztus 19. 7. p.

Módos Péter: „Nyomdokvízen.” = Élet és Irodalom, 1979/8. (február 24.) 12. p.

Molnár Zoltán Miklós: Krúdy stílusfája. = Magyar Nyelvőr, 1979/2. (április-június) 177-185. p.

Papp Zsolt: Szindbád 78. = Magyar Hírlap, 1979. március 4. 9. p.

Romics Ágnes: A lírai regény Krúdy Gyula Boldogult úrfikoromban című regényének elemzése alapján. = Zrínyi Gimnázium Évkönyve, Szigetvár, 1979, 61-62. p.

Sándor Ernő összeáll.: Válogatás az író születésének 100. évfordulója alkalmából megjelent tanulmányokból. = Látóhatár, 1979/1. (január) 200-229. p.

Simon István: A magyar irodalom. = Gondolat, 1979. 2., bőv. kiad. 772 p.

Simonyi Imre: Három királyok. = – – : Világ és nézet. Gyula, 1979, Gyula Város Tanácsa–Békés Megyei Tanács. 40-41. p.

Sőtér István: Krúdy és a megállított idő. = Új Írás, 1979/1. (január) 61-67. p.

Sükösd Mihály: Egy klasszikus magyar „tényregény”. Krúdy Gyula: A tiszaeszlári Solymosi Eszter. = – – : Közelítések. Bp. 1979, Szépirodalmi K. 118-123. p.

Szabolcsi Gábor: K-R-Ú-D-Y. A Radnóti Miklós Színpad műsora. = Népszabadság, 1979/46. (február 24.) 7. p.

Szerényi M.: Krúdy és az orosz irodalom. (Egyetemi doktori disszertáció.) Bp. 1979, ELTE.

Takács István: Irodalmi barangolások Szlovákiában. Szindbádnál, Podolinban. = Magyar Ifjúság, 1979/3. 16-17. p.

Tasi József: Tízezer adat Krúdyról. = Élet és Irodalom, 1979/39. 8. p.

Tenke Sándor: „Szegények szívébe álmodtam magamat”. A száz éve született Krúdy Gyulára emlékezünk. = Református Egyház, 1979/2. 26. p.

Tóth Elemér: Gordonkázás. = Nógrád (Salgótarján), 1979/23. (január 28.) 8. p.

Z. F.: Cseres és Krúdy két kiadónál. = Békés megyei Népújság (Békéscsaba), 1979/29. (február 4.) 9. p.

Tóth György István: Utószó. = Fehérvári könyv. Termelőszövetkezet Fejér megyében. [Hasonmás kiadás.] Székesfehérvár, 1979, Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár. I-III. p.

Varga Erzsébet: Járt-e Csenkén Krúdy Gyula? = A Hét (Pozsony), 1979/34. (augusztus 25.) 14. p.

Vértes O. András: A hang némely tulajdonságának történeti változásáról. = Magyar Fonetikai Füzetek 3. A beszédintonáció néhány elméleti, módszertani és gyakorlati problémája. Az MTA I. Osztályának Fonetikai Munkabizottsága által szervezett Fonetika '78 tudományos ülésszak előadásai. Budapest, 1978. szeptember 26. Szerk. Bolla Kálmán. 1979. MTA Nyelvtudományi Intézet. 42-48. p.

Zágoni Erzsébet: Magyar írók a forradalomban. Képzeletbeli interjú Krúdy Gyulával. = Fejér megyei Hírlap (Székesfehérvár), 1979. február 11. 9. p.