1975-1979


1975

– – : A HH krónikája. = Hétfői Hírek, 1975/47. (november 24.) 4. p.

– – : A sas meg a sasfiók. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1975/276. (november 25.) 3. p.

– – : A tiszaeszlári Solymosi Eszter. = Bp. 1975, Magvető. [Fülszöveg]

– – : A Vígszínházban... = Pesti Műsor, 1975/50. (december 11-17.) 20. p.

– – : Készülő tv-műsorok. = Népszava, 1975/304. (december 30.) 5. p.

– – : Krúdy Gyula és Krúdy Mária. = Az Új Írás Repertóriuma, 1961-1973. Bp. 1975, NPI. 225. p.

– – : Krúdy Mária: Szindbád gyermekkora. = Módszertani Közlemények (Szeged), 1975/5. 319. p.

– – : Megújuló emlékházak. = Esti Hírlap, 1975/20. (január 24.) 2. p.

– – : Rákóczi harangja. = Rákóczi harangja. Bp. 1975, Móra Kk. [Fülszöveg]

Alexa Károly: Utcák, terek, kapualjak – Beszélgetés Mándy Ivánnal a szülőföldről. = Kortárs, 1975/6. 879-886. p.

A[ntal]. G[ábor].: Krúdy. = Magyar Nemzet, 1975/5. (január 7.) 4. p.

A[ntal]. G[ábor].: Krúdy jelenséget... = Magyar Nemzet, 1975/179. (augusztus 1.) 4. p.

A[ntal Gábor].: Tévé-levél egy szombat estéről. = Ország Világ, 1975/43. (október 22.) 21. p.

Balázs Sándor: Emlékeimből. Krúdy. = Élet és Irodalom, 1975/22. (május 31.) 4. p.

Bálint Tibor: Krúdy Gyula. – Szindbád új vizeken. = – – : Kenyér és gyertyaláng. Kolozsvár, 1975, Dacia Könyvkiadó. 5-6., 107-109. p.

Baracs Marcellné: Karácsony este Krúdyéknál. = Nők Lapja Évkönyv, 1975.

Baránszky Jób László: Szempontok a Krúdy jelenség megközelítéséhez. = Új Írás, 1975/7. (július) 95-103. p.

Bárdosi Németh János: Krúdy Gyula világa. = – – : Utak és útitársak. Szombathely, 1975, Vas M. Ny. 67-76. p.

Barkóczy Péter: A legújabb Krúdy-anekdota. = Élet és Irodalom, 1975/24. (június 14.) 2. p.

–[Bart]a a[ndrás]–: Ha irodalomról beszélt, ... = Magyar Nemzet, 1975/84. (április 11.) 6. p.

Benedek Pál: Ilyennek látta Krúdy a tiszaeszlári pert. = Új Kelet (Jeruzsálem, Izrael), 1975. augusztus 15.

Berecz Miklós: = Magyar Papír, 1975. július.

Berecz Miklós: Új Krúdy-kiadványok. = Magyar Papír, 1975. december 8.

Bessenyei György: Krúdy Mária: Szindbád gyermekkora.= Népszava, 1975/239. (október 11.) 7. p.

Bodnár György: Krúdy Gyula történelmi félmúltja. = Új Írás, 1975/8. (augusztus) 110-111. p.

Bori Imre: A mítoszteremtő. = Üzenet (Szabadka), 1975/2-3. (február-március) 87-91. p.

Bori Imre: Két fejezet egy Krúdy-tanulmányból. = Kortárs, 1975/9. (szeptember) 1483-1492. p.

–cs–: Új könyvek. = Hét (Pozsony), 1975/32. (szeptember 16.) 21. p.

Egri Viktor: A múlt álomvilága és a döblingi fogoly. = – – : A rivalda fényében. Pozsony, 1975, Madách K. 72-73. p.

Egri Viktor: Tallózás új könyvek között – II. Krúdy Gyula: A tiszaeszlári Solymosi Eszter. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 1975/9. 845-847. p.

Fábri Anna: Utószó. = A tiszaeszlári Solymosi Eszter. Bp. 1975, Magvető. 591-600. p.

Fábri Anna: Utószó és életrajzi adatok. = Nyolc regény. Bp. 1975, Szépirodalmi Könyvkiadó. /Magyar remekírók./ 1285-1297. p.

Féja Géza: Hazafelé. = Tükör, 1975/5. (február 4.) 10-11. p.

Fekete Elvira: A Szindbád varázsa. = Üzenet (Szabadka), 1975/5-6. (május-június) 402-411. p.

Fenyő Miksa: Följegyzések a Nyugat folyóiratról és környékéről. = – – : Feljegyzések és levelek a Nyugatról. Bp. 1975, Akadémiai K. 78-80., 109., 364. p.

Fülöp László: Egy Krúdy-regény világa. = Studia Litteraria (Debrecen), Tom. 13. 1975. 131-154. p.

Hámos György: Szindbád szombaton. = Filmvilág, 1975/21. (november 1.) 26. p.

Harsányi Zoltán: Krúdy Gyula (A magyar költői próza). = – – : Stíluselemzések. Bp. 1975, Tankönyvkiadó. 144-150. p.

Herczeg Gyula: Impresszionizmus és expresszionizmus. = – – : A modern magyar próza stílusformái. Bp. 1975, Tankönyvkiadó. 66-114., 140., 162., 251. p.

Kapás Dezső: Rezeda Kázmér szép élete. Egy Krúdy-bemutató elé. = Film Színház Muzsika, 1975/52. (december 27.) 8-9. p.

Karinthy Frigyes: A negyvenkettes zenélő mordály – Budapest. = Nevető Parnasszus. Összegy. és vál. Szalay Károly. Bp. 1975, Magvető. 84-87. p.

Kassák Lajos: Krúdy Gyula. = – – : Csavargók, alkotók. Válogatott irodalmi tanulmányok. Bp. 1975, Magvető. 392-396. p.

Katona Béla: Regényes korrajz a századvégi Nyíregyházáról. = Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza), 1975/4. (szeptember) 101-104. p.

Kemény Gábor: Alakmások és önarcképek Krúdy prózájában. = Filológiai Közlöny, 1975/4. (október) 434-443. p.

Kemény Gábor: Képszerűség és kompozíció Krúdy prózájában. Bp. 1975, Akadémiai K. 35 p. /Nyelvőr Füzetek 11./

Kiss Tamás: Krúdy Gyula. = – – : Árkádiában éltünk. Bp. 1975, Szépirodalmi Kk. 191-200. p.

Kolozsné Kovács Gizella: [Krúdy Gyuláról az Új Írásban, 1961-1973.] = Az Új Írás Repertóriuma, 1961-1973. Összeáll. – –. Bp. 1975, NPI. 225. p.

Kormos Valéria: Krúdyval Óbudán. = Nők Lapja, 1975/42. (október 18.) 14-15. p.

Kósa Csaba: Múzeumok Óbudán. = Népszabadság, 1975/169. (július 20.) Vasárnapi melléklet 11. p.

Kozocsa Sándor: Szindbád fogadtatása és utóélete. = Szindbád. 2. kiad. Bp. 1975, Magyar Helikon. 821-843. p.

K[ristó]. N[agy]. I[stván].: A tiszaeszlári Solymosi Eszter. = Könyvvilág, 1975/5. 8. p.

Krúdy Mária: Szindbád gyermekkora. (Életrajzi regény.) Bp. 1975, Móra Kiadó. 180 p. Fotók.

Krúdy Zsuzsa: Apám, Szindbád. (Visszaemlékezések, levelek, dokumentumok.) Bp., 1975, Magvető. 360,[3] p.

Krúdy Zsuzsa: Emlékezés. = Kincskereső (Szeged), 1975/6. (június) 6-8. p.

Krúdy Zsuzsa: Krúdy Gyula: A kártya (egyfelvonásos). – – jegyzetével. = Alföld (Debrecen), 1975/3. (március) 3-10. p.

Lázár István: A tiszaeszlári Solymosi Eszter. = Valóság, 1975/11. 94-96. p.

Lengyel Péter: Alkalmi Krúdy. = Élet és Irodalom, 1975/5. 10. p.

Molnár Géza: Szombat este. Krúdy Gyula: Kárpáti kaland. = Népszava, 1975/241. (október 14.) 5. p.

Molnár Zoltán: Krúdy megszemélyesítései. = Magyar Nyelvjárások, 21. köt. 1975. 111-129. p.

(morvay): Tv-notesz. = Esti Hírlap, 1975/240. (október 13.) [2.] p.

Nagy László: Szindbád. = – – : Versek és versfordítások. 1. köt. Bp. 1975, Magvető. 416-417. p.

Nemeskürty István: Magyarország lelkiismerete. = Élet és Irodalom, 1975/34. (augusztus 23.) 9. p.

Pereházy Károly: (Krúdy.) = – – : A régi Óbuda. Kássa Gábor akvarelljeivel. Bp. 1975, Képzőművészeti Alap Kiadóváll. 27-31. p.

Pusztai Ferenc: Kemény Gábor: Krúdy képalkotása. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1975/5-6. 720-721. p.

Rónay György: K. Gy.: A hídon. = Miért szép? Századunk magyar novellái elemzésekben. Szerk. Rónay György–Vargha Kálmán. Bp. 1975, Gondolat. 83-94. p.

Rónay László : Krúdy Gyula: A szobrok megmozdulnak. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1975/4. 530-531. p.

Ruffy Péter: Volt egyszer egy Vasárnapi Újság. = Magyar Nemzet, 1975/151. (június 29.) 9. p.

Sándor Iván: A tiszaeszlári Solymosi Eszter. = Magyar Nemzet, 1975/169. (július 20.) 13. p.

Simonyi Imre: Portrék. = Békési vers. Szerk. Tóth Lajos. Békéscsaba, 1975, Békéscsabai Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 9-15. p.

Sinka Erzsébet: Száműzve a Szigetről, száműzve a korból. = Élet és Irodalom, 1975/52. (december 27.) 8. p.

Sükösd Mihály: Egy klasszikus magyar „tényregény”. = Népszabadság, 1975/144. (június 21.) 7. p.

Szabó Ede: K. Gy.: Harras Rudolf közkatona egyik története. = Miért szép? Századunk magyar novellái elemzésekben. Szerk. Rónay György–Vargha Kálmán. Bp. 1975, Gondolat. 100-111. p.

Szalai Sándor, Z.: Boldogult úrfi koromban. (Rádiófeldolgozás. Feldolgozta: – –.) = Rádió Budapest, 1975. november 16. – Krúdy-fantázia. (Rádiófeldolgozás.) = Rádió Budapest, 1975. november 23.

Szombathelyi Ervin: A realista Krúdy. = Magyar Hírlap, 1975/272. (október 12.) 8. p.

Tarr Viola: Kvantitatív stíluselemzés. = Korunk (Kolozsvár), 1975/9. 725-727. p.

Török Tamás rádiókompozíciója: Krúdy-fantázia – Latinovits Zoltán. = Bemutatva: 1975.11.23. 16:11, Kossuth.

Udvarhelyi Dénes: Utószó. = Rákóczi harangja. Bp. 1975, Móra Kk. 453-458. p.

Vajk Vera: Hét országra szóló filmforgatás. = Népszava, 1975/8. (január 10.) 4. p.

Varga Katalin: Szökés az életből. Krúdy Gyula novellái. = Szökés az életből. Bp. 1975, Szépirod. Kk. /Diákkvt./ 427-438. p.

Vásárhelyi Edit, M. – Varsányi Lívia – Bakó Jánosné – Jancsovics Klára: Az óbudai 8-as számú könyvtár 50 éves története. = A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 1972-1973. Bp. 1975, FSzEK. 88. p.

Zelk Zoltán: Ahogy a kötéltáncosok. = – – : Ahogy a kötéltáncosok. Bp. 1975.

1976

– – : Az Aranykéz utcai... = Aranykéz utcai szép napok. Bp. 1976, Szépirod. Kk. /Olcsó kvt. 778./ [Hátlap]

– – : Bori Imre: Fridolin és testvérei. = Képes Ifjúság (Újvidék), 1976/1410. (szeptember 8.) 13. p.

– – : Böngésző. = Magyarország, 1976/1. (január 4.) [27.] p.

– – : Kenessey Jenő. = Film Színház Muzsika, 1976/35. (augusztus 28.) 21. p.

– – : Készülő tévéprodukciók. = Szabad Föld, 1976/3. (január 18.) 21. p.

– – : Krúdy Gyula szobra. (Nyíregyháza, fotó: Vértes Tivadar) = Magyar Rendőr, 1976/31. (augusztus 8.) 7. p.

– – : Krúdy premiere. = Daily News (Budapest), 1976/29. (február 5.) 6. p.

– – : Krúdy vacsoraestek a Hotel Volgában. = Film Színház Muzsika, 1976/17. (április 24.) 25. p.)

– – : „Nyolcesztendős gyermek volt... = Kossuth fia. Bp. 1976, Magvető. [Fülszöveg]

– – : Rezeda Kázmér szép élete. = Esti Hírlap, 1976/28. (február 3.) 2. p.

– – : Rezeda Kázmér szép élete. A vígszínházi előadás szórólapja.

– – : Sas és sasfiók. = Filmvilág, 1976/6. (március 15.) [33.] p.

– – : Színházi album. Darvas Iván főszereplő nyilatkozata. = MTV, 1976. február 5.

– – : Tavasz a Hotel Volgában. = Film Színház Muzsika, 1976/17. (április 24.) 25. p.

Alexa Károly: Harminc centiméter Krúdy. = Népszabadság, 1976/268. (november 12.) 7. p.

Alexa Károly: Könyv-reklám. = Népszabadság, 1976/121. (május 23.) 8. p.

Antalffy Gyula: Szindbádnál Podolinban. = Magyar Nemzet, 1976/300. (december 19.) 10. p.

Bajor Nagy Ernő: Utazás Krúdyval. = Szabad Föld, 1976/45. (november 7.) 12. p.

Bálint György: Festett király. = A toronyőr visszapillant. Cikkek, tanulmányok, kritikák. I-II. köt. Bp. 1976, Magvető. I. köt. 83-84. p.

Bánréti Zoltán: A novellaelemzés új módszerei. = Általános Nyelvészeti Tanulmányok 11., 1976. 289-299. p.

Bányai János: Tanulmányok a magyar regényről. = Magyar Szó (Újvidék), 1976/230. (augusztus 21.) 11. p.

Bárdosi Németh János: Vendéglő a vidám tücsökhöz. = Dunántúli Napló (Pécs), 1976/45. (február 15.) 6. p.

Barta András: Rezeda Kázmér színpadi élete. = Színház, 1976/5. /május/ 5-9. p. (Iklády László felvételei.)

Barta András: Szindbád feltámadása. = Magyar Nemzet, 1976/9. (január 11.) 11. p.

B[arta].A[ndrás].: Tájékoztató. = Palotai álmok. Kisregények. Bp. 1976, Szépirodalmi Kk. /Krúdy Gyula művei./ 383-384. p.

b[arta]. a[ndrás].: Régi szélkakasok között. Kisregények. Bp. 1976, Szépirodalmi Kk. /Krúdy Gyula művei./ [423.] p.

Bécsy Ágnes: Egy Krúdy-tiráda. = Stilisztikai elemzések. Szerk. Nagy Ferenc. Bp. 1976, ELTE. /Nyelvtudományi Dolgozatok 18./ 129-142. p.

Benkőné Bartha Ilona: Legyetek okosabbak, mint az emberek. = Magyar Hírlap, 1976. március 23. [Gedényi]

Berecz Miklós: Centenáriumok előtt beszélgetés Krúdy Zsuzsával. = Magyar Papír, 1976. november 8.

Berecz Miklós: Palotai álmok. = Magyar Papír, 1976. december 20.

(bogácsi) [Erzsébet]: Új Krúdy életmű-kiadás. = Magyar Nemzet, 1976/268. (november 12.) 4. p.

Bori Imre: Krúdy Gyula „nagy évtizede”. = – – : Fridolin és testvérei. Újvidék, 1976, Forum Könyvkiadó. 66-334. p.

Borbás Tibor: Кrúdу. = Valóság, 1976/7. 49. p.

Borsos Miklós: Krúdy Gyula síremléke. = Művészet, 1976/9. 16. p.

Cz. Gy.: Három órán át eszik – közönség előtt. = Hétfői Hírek, 1976/11. (március 15.) 4. p.

Csányi László: Az irodalom jegyében. = Tolna Megyei Népújság (Szekszárd), 1976/64. (március 16.) 4. p.

Dalos László: Rezeda Kázmér szép élete. = Film Színház Muzsika, 1976/7. (február 14.) 6. p. (Koncz Zsuzsa felv.)

d[alos]éel[ászló]: Szombati jegyzetek. – Krúdy–Kenessey. = Film Színház Muzsika, 1976/2. (január 10.) 21. p.

(–dán): Két Krúdy-regény. = Megyei Tükör (Sepsiszentgyörgy), 1976/1483. (október 23.) 2-3. p.

Dévényi Iván: Itóka naplója és két új Krúdy-könyv. = Jelenkor (Pécs), 1976/3. 287-288. p.

Fábri Anna: (Krúdy Gyula: Kossuth fia.) = Bücher aus Ungarn, 1976/2. 37-38. p.

Fábri Anna: Napraforgó. Horváth Z. Gergely filmje. = Rádió és Televízió Szemle, 1976/2. 47-50. p.

Fábri Anna: Utószó. = Aranykéz utcai szép napok. Bp. 1976, Szépirod. Kk. /Olcsó kvt. 778./ 153-157. p.

Fábri Anna: Utószó, jegyzetek. = Kossuth fia. Bp. 1976, Magvető. 371-383. p.

Farkas Ferenc: A szövegelemzés és lehetőségei az iskolai anyanyelvi nevelésben. = Módszertani Közlemények (Szeged), 1976/4. 214-219. p.

Flórián László: Apám, Szindbád. = Magyar Hírlap, 1976/69. (március 21.) 10. p.

Franyó Zsuzsanna: A „valóság” művészeiről (Bori Imre: Fridolin és testvérei). = Üzenet (Szabadka), 1976/6-7. (június-július) 357-360. p.

Gaál Zsuzsanna, G.: Méltó utcát Krúdynak. = Magyar Nemzet, 1976/55. (március 5.) 9. p.

Grezsa Ferenc: Modern prózánk forrásvidékén. Bori Imre: Fridolin és testvérei. = Új Írás, 1976/11. 107-108. p.

Gyurkovics Tibor: Szindbád-szerelmek.
– Beszélgetés Huszárik Zoltánnal. = Kortárs, 1976/1. (január) 91-93. p.
– Beszélgetés Latinovits Zoltánnal. = Kortárs, 1976/2. (február) 269-271. p.
– Beszélgetés Dayka Margittal. = Kortárs, 1976/3. (március) 421-423. p.
– Beszélgetés Nagy Annával. = Kortárs, 1976/12. (december) 1594-1596. p.

Harmath István–Katsányi Sándor: Várpalota. = – – : Veszprém megye irodalmi hagyományai. Veszprém, 1976, Megyei Könyvtár. 3. bőv. kiad. 282-283. p.

Hegedüs Géza: Krúdy Gyula (1878-1933). = – – : A magyar irodalom arcképcsarnoka. Bp. 1976, Móra. 289-292. p.

Hegedűs Tibor: Rezeda Kázmér „szép” élete. = Esti Hírlap, 1976/31. (február 6.) 2. p. (MTI Fotó-Keleti Éva felv. az előadásról.)

H. O.: Drámák, színészek. = Film Színház Muzsika, 1976/12. (március 20.) [25.] p.

Hornyik Miklós: Mészöly Miklós. = Hungarológiai Közlemények (Újvidék), 1976/29. 45-67. p.

Hunyady Sándor: Krúdyval Késmárkon. = Rakéta, 1976/52. (december 28.) 28-29. p.

–i: Napraforgó. = Film Színház Muzsika, 1976/2. (január 10.) 26. p.

Iklády László felvétele: Rezeda Kázmér szép élete (Vígszínház). = Színház, 1976/5. (május) Címlap és hátoldala.

Illés Jenő: A pusztulás költészete. = Filmvilág, 1976/2. (január 15.) 24. p.

– i – ó: Erkölcsi látásmód? = Új Ember, 1976/18. (1556.) (május 2.) 2. p.

Jaksity Katalin: Az örök és a változó Krúdy. A Szindbád-novellák stilisztikai elemzése. (Szakdolgozat.) [Bp.], 1976. 61 p.

Kántor Lajos: A megállíthatatlan, megállított idő. = A vörös postakocsi. – Őszi utazások a vörös postakocsin. Bukarest, 1976, Kriterion. 353-358. p.

Kapás Dezső: Budapest szerelme. /A Vígszínház kiadása./ 1976. február.

Karinthy Ferenc: Írószobám. Beszélgetés Zelk Zoltánnal. = Kortárs, 1976/4. 641-651. p.

Katona Béla: Krúdy-arcképek – családi tükörben. = Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza), 1976/1. (február) 127-129. p.

Kellér Andor: Gyula úr. = Rakéta, 1976/7. (február 17.) 11-15. p.

Kemény Gábor: A költői képek funkciója egy Krúdy-leírásban. = Magyar Nyelvőr, 1976/4. 409-420. p.

Kemény Gábor: Krúdy pályafordulatához. A vörös postakocsi-tól a „pesti regények”-ig. = Literatura, 1976/3-4. 19-24. p.

Kemény Gábor: Stilisztika és statisztika. (Zsilka Tibor új könyvéről.) = Nyelvtudományi Közlemények, 1976/1. 135-148. p.

Kolozsvári Grandpierre Emil: Változatok Krúdyra. = Film Színház Muzsika,  1976/13. (március 27.) 8-9. p.

Koncz Zsuzsa felvételei a Rezeda Kázmér szép élete próbáján. = Film Színház Muzsika, 1976/4. (január 24.) 2-3. p.

K[ristó]. N[agy]. I[stván].: A nagy Krúdy és a kis Kossuth. = Könyvvilág, 1976/6. (június) 8. p.

Kristóf: Rezeda Kázmér a Vígszínházban. = Esti Hírlap, 1976/17. (január 21.) 2. p.

Krúdy Zsuzsa: „Akinek első őse szakács volt...” = Vendéglátás, 1976/8. (augusztus) 14. p.

Krúdy Zsuzsa: Krúdy és Ady. = A Rezeda Kázmér szép élete musical műsorfüzetében. 1976. február.

kulcsár: A sas meg a sasfiók. A képernyőn láttuk. = Vas Népe (Szombathely), 1976/65. (március 16.) 5. p.

Kutasi Kovács Lajos: Kocsma és halhatatlanság. = Amerikai Magyar Világ (Cleveland, Ohio), 1976/34. (augusztus 22.) 10. p.

Kutasi Kovács Lajos: Kocsma és halhatatlanság. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo, Brazília), 1976. szeptember 14. [Gedényi]

Lázár István: A legrosszabb Krúdy-regény. = Élet és Irodalom, 1976/38. (szeptember 18.) 11. p.

Létay Vera: A postakocsi nyomában. = Élet és Irodalom, 1976/9. (február 28.) 13. p.

Lőcsei Gabriella: A sas meg a sasfiók. = Magyar Nemzet, 1976/65. (március 17.) 4. p.

Lőcsei Gabriella: Napraforgó. = Magyar Nemzet, 1976/5. (január 7.) 4. p.

Lőkös István: Az új Krúdy-sorozat margójára. = Népújság (Eger), 1976/210. (szeptember 5.) [8.] p.

Lukácsy Sándor: A könyv szerzőiről – Krúdy Gyula. = Föltámadott a tenger...Vál., szerk., jegyz. – – . Bp. 1976, Kozmosz Könyvek. /Fiatalok Könyvtára./ 497. p.

Mádl Antal: Irodalom és irodalomtörténet Ausztriában. = Helikon, 1976/2-3. 155-175. p.

Mágori Erzsébet: A sas meg a sasfiók. = Filmvilág, 1976/7. (április 1.) 24-25. p.

Major Ottó: Változatok egy Krúdy-témára. = Tükör, 1976/6. /február 10./ 13. p.

Makay Gusztáv: Egy tudományos stílusanalízis. Herczeg Gyula: A modern magyar próza stílusformái. = Irodalomtörténet, 1976/4. 1020-1026. p.

Mátai Györgyi: Napraforgó. = Népszava, 1976/4. (január 6.) 5. p.

Mátrai-Betegh Béla: Rezeda Kázmér szép élete. = Magyar Nemzet, 1976/51. (február 29.) 11. p.

Méreiné Juhász Margit: Társadalombírálat Krúdy Gyula műveiben. = Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza), 1976/3. (március) 55-64. p.

Mészöly Miklós: Érintések. Szindbád körül. = Jelenkor (Pécs), 1976/11. 1033-1035. p.

Molnár Károly: Hungária kávéház tizenháromszor. = Tükör, 1976/6. (február 10.) 15. p., hátlap.

Molnár Zoltán: Szürrealisztikus képek Krúdynak a „Helyettes halott” című novellájában. = Magyar Nyelvőr, 1976/3. 296-305. p.

Nagy Gáspár: Krúdy Gyula Álmoskönyvébe. = Alföld (Debrecen), 1976/5. 45. p.

Nagy Péter: Krúdy-show. = Kritika, 1976/4. 28. p. (MTI fotó. Keleti Éva felv.)

Nagy Sz. Péter: Miért szép? Századunk magyar novellái elemzésekben. = Irodalomtörténet, 1976/2. 468-472. p.

Németh Amadé: Kenessey Jenő emlékezete. = Kritika, 1976/10. 19. p.

Németh G. Béla: Budapest az irodalomban. = Magyar Tudomány, 1976/7-8. 415-424. p.

Pálmai Kálmán: Krúdy Gyula. = Világirodalmi Kisenciklopédia. Szerk. Köpeczi Béla–Pók Lajos. Bp. 1976, Gondolat. 621-622. p.

P[otoczky]. J[úlia].: Apám Szindbád. = Film Színház Muzsika, 1976/6. (február 7.) 27. p.

Raics István: Búcsú Kenessey Jenőtől. = Muzsika, 1976/11. 38-39. p.

Rajk András: Rezeda Kázmér szép élete. = Népszava, 1976/37. (február 13.) 5. p. Kézirat.

R[eményi]. J[ózsef]. T[amás].: Krúdy Gyula: Kossuth fia. = Kritika, 1976/7. 26. p.

Révész Tibor: A hallgatag Krúdy. = Képes Újság, 1976/6. (február 7.) 26. p.

Sági Tóth Tibor: Apám, Szindbád. (Krúdy Zsuzsa könyvéről.) = Hét (Pozsony), 1976/29. (szeptember 27.) [18.] p.

Santelli, Mauro: Gyula Krúdy. = La Fiera Litteraria (Róma), 1976. október 24.

(szabó): Tabániak a Tabánban. = Magyar Nemzet, 1976/280. (november 26.) 6. p.

Szalatnai Rezső: Olvasónapló – Krúdy Gyula. = Theologiai Szemle, 1976/9-10. 302-305. p.

(sz.j.): Egy csendes évforduló. = Amerikai Magyar Népszava (New York, New Jersey), 1976/23. (június 4.) 9. p.

(sz. j.): Egy csendes évforduló. = Magyar Nemzet, 1976/111. (május 12.) 6. p.

Szombathelyi Ervin: Rezeda Kázmér a színpadon. = Magyar Hírlap, 1976/39. (február 15.) 9. p.

Takács István: Rezeda Kázmér szép élete. Játék Krúdy Gyula művei nyomán a Vígszínházban . = Pest Megyei Hírlap, 1976/31. (február 6.) 4. p.

Tamás István: Rezeda Kázmér szép élete. = Népszabadság, 1976/44. (február 21.) 7. p.

Taxner Tóth Ernő: Krúdy – kérdésekkel. = Könyvvilág, 1976/3. 8. p.

Taxner Ernő: Színházi levél Budapestről. = Jelenkor (Pécs), 1976/5. 449-454. p.

Tóbiás Áron: Krúdy írói világa. = Könyvvilág, 1976/12. (december) 2. p.

—torda— [István]: Két játék. Tévé-levél. = Ország Világ, 1976/21. (január 14.) 21. p.

Torday Aliz: A sas meg a sasfiók. = Film Színház Muzsika, 1976/2. (január 10.) 28-29. p. (Kiss Júlia felv.)

Tóth Árpád: Krúdy Gyula: N. N. = – – válogatott művei. Bp. 1976, Szépirodalmi Könyvkiadó. 1147-1148. p.

Tóth István: „Mohács vagy kavarodás egy Krúdy-regény körül.” = A mohácsi csata áldozatainak emlékére. Pécs, 1976, Baranya m. Tanács V. B. 45-49. p.

Tóth Mária: Az új Krúdy-kiadások. = Könyvtáros, 1976/12. 740-741. p.

Tóth Sándor: Szindbád Sóstón. = Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza), 1976/4. (november) 98. p.

Török Tamás: Készülődés Krúdy-ünnepre. = Magyar Nemzet, 1976/39. (február 15.) 11. p.

Vajk Vera: A sas meg a sasfiók. = Népszava, 1976/64. (március 16.) 5. p.

v[ajk]. v[era].: Ókori kalandok, mai történetek. = Népszava, 1976/37. (február 13.) 5. p.

Varga Erzsébet: Sírkövek őszi fényben. = Hét (Pozsony), 1976/35. (november 22.) 21. p.

Varga Erzsébet: Téli utazás Szindbád nyomában. = Hét (Pozsony), 1976/4. (február 3.) 14-15. p.

Zelk Zoltán: Szép Ernő mondja. = Kortárs, 1976/11. (november) 1700-1701. p.

*

Gedényi Mihály a gyűjtést 1976. december 31-én zárta.

*

1977

– – : Amatőrfilmesek. = Film Színház Muzsika, 1977/33. (augusztus 13.) 20. p.

– – : Krúdy-centenárium. = Új Tükör, 1977/3. (január 16.) 43. p.

– – : Krúdy Gyula regénye... = A tiszaeszlári Solymosi Eszter. Bp. 1977, Magvető. /Tények és tanúk./ [Hátlap]

– – : Krúdy Gyula utolsó otthona... = Chicago és Környéke (Chicago, Illinois), 1977/30. (július 23.) 5. p.

– – : Még mindig... = Régi és új emberek. Bp. 1977, Magvető. [Fülszöveg]

– – : Mikes Lajos temetése, a háttérben Krúdy Gyula és Móricz Zsigmond. = Lobogó, 1977/46. 19. p.

– – : Új szobrok Debrecenben. = Népszava, 1977/110. (május 12.) 5. p.

Barta András: (Krúdy életmű-kiadás.) = Ország Világ, 1977/30. (július 27.) 22. p.

B[arta]. A[ndrás].: Tájékoztató. = Pókhálós palackok. Válogatott elbeszélések 1894-1908. Bp. 1977, Szépirodalmi K. /Krúdy Gyula művei./ 613-614. p.

Barta András: Pókhálós palackok. = Könyvvilág, 1977/5. 5. p.

(b[arta]. a[ndrás].): Tájékoztató. = Utazások a vörös postakocsin. Regények. II. Bp. 1977, Szépirodalmi K. /Krúdy Gyula művei./ 477-478. p.

Bodri Ferenc: Egy kedves Krúdy-vallomás. = Irodalomtörténet, 1977/2. 483-486. p.

Bori Imre: A Krúdy-effektus. = Tanulmányok (Újvidék), 1977-1978/10–11. 43-48. p.

Brasnyó István: Krúdy öregkora. = Híd (Újvidék), 1977/6. (június) 733-735. p.

Csiki László: Azok a szép szerelmek. = – – : Az eladott nagyapó. Kolozsvár, 1977, Dacia. 130-141. p.

d[alos]éel[ászló]: Szombati jegyzetek. – Krúdy. = Film Színház Muzsika, 1977/6. (február 5.) 15. p.

d[alos]éel[ászló]: Szombati jegyzetek. – Krúdy. = Film Színház Muzsika, 1977/37. (szeptember 10.) 21. p.

Fábián László: Vallomás és meditáció — napló helyett. = Film Színház Muzsika, 1977/36. (augusztus 3.) [9.] p.

Fábri Anna: Utószó. = A tiszaeszlári Solymosi Eszter. 2. kiad. Bp. 1977, Magvető. /Tények és tanúk./ 537-545. p.

Fehér Béla: Régi és új emberek. = Könyvvilág, 1977/8. 9. p.

Feyér Zoltán: Min dolgozik? – Török Tamás = Új Tükör, 1977/6. (február 6.) 20. p.

Gárdos Miklós: Tizenhat oldal, lila tintával. = Évfordulók '78. Bp. 1977, Kossuth K. 247-252. p. Ill.

Gáspár Sándor: Utolsó szivar az Arabs Szürkénél. = Igaz Szó (Marosvásárhely), 1977/3. 253-256. p.

Gyurkovics Tibor: Krúdy-elixír. = Kortárs, 1977/4. 610-612. p.

Harsányi Zoltán: Stíluselemelemzés a tanítás gyakorlatában. Krúdy Gyula. = Tanulmányok a műelemzés köréből. Bp. 1977, Tankönyvkiadó. 214-219. p.

Illés Endre: Írók két világháború közt. Krúdy Gyula. = Tükör, 1977/41. (október 9.) 14. p.

Illés Endre: Háló – Krúdy. = Magyar Nemzet, 1977/303. (december 25.) 18. p.

Kántor, Lajos: Prefaţă. = Krudy, Gyula: Poştalionul roşu. Toamna cu poştalionul roşu. În româneşte de Adrian Hamzea. Bucureşti, 1977, Editura Univers.

Kemény Gábor: A szív álmaitól a gyomor álmaiig. (Erotika és gasztronómia Krúdy képeiben). = Magyar Nyelvőr, 1977/4. 439-457. p.

Kemény Gábor: Nyelvtani és képi determináció a teljes metaforában. = Nyelvtudományi Közlemények 79. köt., 1977/1-2. 177-200. p.

Kiss Ferenc: A novellaelemzés új módszerei. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1977/1. 126-129. p.

Komlós Aladár: Az élet álom. Krúdy Gyula válogatott novellái. = – – : Kritikus számadás. Bp. 1977, Szépirodalmi K. 265-269. p.

Kosztolányi Dezső: Krúdy Gyula. = – – : Egy ég alatt. Bp. 1977, Szépirodalmi K. 242-251. p.

Kovalovszky Miklós: Kemény Gábor: Krúdy képalkotása. = Magyar Nyelv, 1977/1. 113-114. p.

Kozocsa Sándor: Bibliográfiai tájékoztató. = Régi és új emberek. Bp. 1977, Magvető. 319. p.

Kristó Nagy István: Régi szélkakasok között. = Bücher aus Ungarn, 1977/1. 42-43. p.

Krúdy Zsuzsa: A Tivoli című színdarabról. = Alföld (Debrecen), 1977/3. 10. p.

Krúdy Zsuzsa: Az író önmagáról szólt. = Új Tükör, 1977/3. (január 16.) 33. p.

Krúdy Zsuzsa: Utószó. = Utazások a vörös postakocsin. Regények. II. köt. Bp. 1977, Szépirodalmi K. /Krúdy Gyula művei./ 473-474. p.

Latinovits Zoltán. Szerk.  Ablonczy László. Bp. 1977, MOKÉP. 42 p. /A színész arc 2./
Czine Mihály: Szomorúfűzfehéren. 29. p.
Huszárik Zoltán. 30-31. p.
Ny. M.: Lyukas a tető. 32. p.
Fotók a Szindbád című filmből. Borító 1., 29., 31., 32., borító 4. p.

Lázár István: Régi és új emberek. Krúdy Gyula írásai. = Új Tükör, 1977/18. (május 1.) 2. p.

Ligeti Erika: Krúdy Gyula portrédombormű, bronz, ø 40 cm. = Várpalota, 1977, Városi Könyvtár homlokzata. (Jónás Ella fotója – 2014)

Lőcsei Gabriella: Őszi versenyek. = Magyar Nemzet, 1977/3. (január 5.) 4. p.

Lőcsei Gabriella: Röviden. = Magyar Nemzet, 1977/97. (április 27.) 4. p.

Lőcsei Gabriella: Szerdán bemutatták a Napraforgót, a Magyar Televízió filmjét. = Magyar Nemzet, 1977/40. (február 17.) 4. p.

Major Ottó: Pókhálós palackok. Krúdy Gyula elbeszélései. = Új Tükör, 1977/23. (június 5.) 2. p.

Mátrai László: Krúdy realizmusa. = – – : A kultúra történetisége. Budapest, 1977, Gondolat. 300-304. p.

Mészöly Miklós: Krúdy – Proust. = Kortárs, 1977/4. 612-613. p.

Mészöly Miklós: Szindbád körül. = – – : A tágasság iskolája. Bp. 1977, Szépirodalmi K. 127-132. p.

Pásztor László: Ínyenckedés keserű mellékízekkel. = Új Symposion (Újvidék), 1977/143. (március) 127-131. p.

Rónay László: Kosztolányi Ady-reviziója és ennek irodalmi környezete. = Literatura, 1977/3-4. 52-75. p.

Rónay László: Krúdy Zsuzsa: Apám, Szindbád. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1977/3. 442-443. p.

Sebéné Madácsy Piroska: „A szabadság csillaga.” Krúdy Gyula: Rákóczi harangja. = Kincskereső, 1976/10. 30-31. p.

Somkuti Gabriella: Az Országos Széchényi Könyvtár 1976-1977. évi működése. = Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve 1976-1977. Bp. 1977, OSzK. 15. p.

(sz): Május 12. előestéjén, 1933-ban, ... = Magyar Nemzet, 1977/110. (május 12.) 4.

Szabó Gábor: Bessenyei, Krúdy. [Érmék.] = Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza), 1977/4. 39. p.

Székely Dezső: A könyvhét könyveiből. (Krúdy Gyula Régi és új emberek) = Szabad Föld, 1977/22. (május 29.) 12-13. p.

Szerényi Mária: Krúdy „oroszos” hősei. = Irodalmunk barátsága. 243-257. p.

sz. j.: Krúdy Gyula utolsó otthona védett ház. = Magyar Nemzet, 1977/156. (július 5.) 4. p.

Szőcs István: Margó. = Utunk (Kolozsvár), 1977/2. (január 14.) [8.] p.

Tamás István: Krúdy ifjúkora. = – – : Tizenhárom hónap. Bp. 1977, Európa K. 302-304. p.

Tasi József: Régi és új emberek. = Bücher aus Ungarn, 1977/3. 37. p.

Tóbiás Áron: Aranyásók. Barta Sándor regénye. = Új Tükör, 1977/34. (augusztus 21.) 2. p.

Tóth István: Mohács az újabb helytörténeti irodalomban. = Honismeret, 1977/2-3. 85-86. p.

Vadkerti Zoltán: Krúdy impresszionizmusa. (Bölcsészdoktori disszertáció.) Bp. 1977, ELTE. 136 p.

Zágoni Erzsébet: Krúdy fehérvári könyve. Fejér megye 1919 tavaszán. = Fejér megyei Hírlap (Székesfehérvár), 1977. március 20. 4. p.

Zalán Tibor: Babonák ürügyén. = Bölcsész (Szeged), 1977. Szegedi Tudományegyetem. 68. p.

1978

– – : A Krúdy-centenárium rendezvényei megyénkben. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1978/216. (szeptember 13.) 1. p.

– – : A Krúdy-centenárium ünnepségei Budapesten és Nyíregyházán. = Magyar Nemzet, 1978/249. (október 21.) 4. p.

– – : A Krúdy-centenáriumon. = Pest Megyei Hírlap, 1978/178. (július 30.) 4. p.

– – : A legenda és a valóság. Krúdyra emlékezve. = Film Színház Muzsika, 1978/42. (október 21.) 12-13. p.

– – : A Lobogó lemezklubja. = Lobogó, 1978/43. (október 26.) 33. p.

– – : Az arany meg az asszony. Krúdy-centenárium. = Esti Hírlap, 1978/177. (július 29.) 2. p.

– – : Az utolsó várkisasszony.  = Az utolsó várkisasszony. Bp. 1978, Móra Kk. [Fülszöveg]

– – : Aranyidő. Regények, kisregények. = Bp. 1978, Szépirodalmi K. /Krúdy Gyula művei./ [Fülszöveg]

– – : Bélyeggyűjtőknek. = Kisalföld (Győr), 1978/240. (október 11.) [6.] p.

– – : Bori Imre:Krúdy Gyula. = Képes Ifjúság (Újvidék), 1978/1491. (október 25.) 17. p.

– – : »Der Magen..« – Gyula Krúdy. = Schlemmergeschichten. Berlin, 1978, Volk und Welt. [Fülszöveg]

– – : Emlékezés Krúdy Gyulára. = Kisalföld (Győr), 1978/253. (október 26.) [8.] p.

– – : Emlékműsor. = Kisalföld (Győr), 1978/246. (október 18.) [8.]. p.

– – : Érdekes kiállítások a Petőfi Irodalmi Múzeum programjában. = Népszabadság, 1978/63. (március 15.) 7. p.

– – : Ewa Wisniewska és Kozák András... = Filmvilág, 1978/22. (november 15.) [33.] p.

– – : Évadnyitás a külföldi magyar intézetekben. = Magyar Hírlap, 1978/235. (október 5.) 6. p.

– – : Évadnyitás a külföldi magyar intézetekben. = Népszava, 1978/235. (október 5.) 6. p.

– – : Folytatódnak a Krúdy-ünnepségek. = Magyar Nemzet, 1978/250. (október 22.) 11. p.

– – : Hazai hírek. = New Yorki Magyar Élet, 1978/51. (december 23.) 15. p.

– – : Irodalomtörténeti vándorgyűlés. = Kisalföld (Győr), 1978/245. (október 17.) 5. p.

– – : Képzőművészeti pályázat a Krúdy-centenáriumra. = Népszabadság, 1978/54. (március 4.) 8. p.

– – : Ki jár a padláson? Krúdy Gyula ismeretlen elbeszélése. = Pest Megyei Hírlap, 1978/160. (július 9.) 9. p.

– – : Koszorúzási ünnepség. = Kisalföld (Győr), 1978/250. (október 22.) 5. p.

– – : Könyvtárak, múzeumok a közművelődés szolgálatában. = Népszava, 1978/47. (február 24.) 6. p.

– – : Krúdy. = Hajdú-Bihari Napló (Debrecen), 1978/250. (október 22.) 12. p.

– – : Krúdy centenáriuma. = Új Tükör, 1978/44. (október 29.) 43. p.

– – : Krúdy-emlékbizottság alakult Nyíregyházán. Kiállítások, szoboravatás, vándorgyűlés. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1978/36. (február 11.) 1. p.

– – : Krúdy-emlékbizottság Óbudán. = Magyar Nemzet, 1978/63. (március 15.) 4. p.

– – : Krúdy-emlékkiállítás. = Népszabadság, 1978/240. (október 11.) 8. p.

– – : Krúdy-emlékkiállítás és -díszünnepség. = Népszabadság, 1978/249. (október 21.) 7. p.

– – : Krúdy-estet tartunk... = Hajdú-Bihari Napló (Debrecen), 1978/244. (október 15.) 14. p.

– – : Krúdy-évforduló. = Kisalföld (Győr), 1978/251. (október 24.) 5. p.

– – : Krúdy Gyula. = Gordonkázás. Bp. 1978, M. Helikon. [Könyvjelző]

– – : Krúdy Gyula. = Népszabadság, 1978/247. (október 19.) [12.] p.

– – : Krúdy Gyula élete és munkássága... = Népszabadság, 1978/60. (március 11.) 8. p.

– – : Krúdy Gyula életével, ... = Népszabadság, 1978/191. (augusztus 15.) 8. p.

– – : Krúdy Gyula-emlékestet tartottak... = Népszabadság, 1978/257. (október 31.) 8. p.

– – : Krúdy Gyula estet... = Népszava, 1978/248. (október 20.) 8. p.

– – : Krúdy Gyula levelei Kosztolányi Dezsőnek. = Sáfrán Györgyi: Kosztolányi Dezső hagyatéka. Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona hagyatéka. Hitel Dénes gyűjteménye. Bp. 1978, MTAK. 80. p. /A MTAK kézirattárának katalógusai 11./

– – : Krúdy Gyula: Ó-szerelem. Hajdú-Bihari Napló (Debrecen), 1978/244. (október 15.) 9. p.

– – : Krúdy Gyula születésének 100. évfordulója alkalmából... = Magyar Hírlap, 1978/240. (október 11.) 8. p.

– – : Krúdy Gyula születésének 100. évfordulója alkalmából... = Népszabadság, 1978/248. (október 20.) 8. p.

– – : Krúdy Gyula születésének 100. évfordulója alkalmából... = Népszabadság, 1978/250. (október 22.) 21. p.

– – : Krúdy Gyula születésének 100. évfordulója alkalmából... = Népszava, 1978/248. (október 20.) 8. p.

– – : Krúdy Gyula születésének 100. évfordulója tiszteletére... = Hajdú-Bihari Napló (Debrecen), 1978/267. (november 12.) [16.] p.

– – : Krúdy Gyula születésének századik évfordulója alkalmából... = Hajdú-Bihari Napló (Debrecen), 1978/242. (október 13.) [8.] p.

– – : Krúdy Gyula születésének századik évfordulóján... = Népszabadság, 1978/246. (október 18). 8. p.

– – : Krúdy Gyula szülővárosában... = Chicago és Környéke (Chicago, Illinois), 1978/9. (március 4.) 5. p.

– – : Krúdy-szobor. = Hajdú-Bihari Napló (Debrecen), 1978/209. (szeptember 5.) [1.] p.

– – : Krúdy ünnepségek. = Amerikai Magyar Népszava (New York, New Jersey), 1978/45. (november 10.) 21. p.

– – : Krúdy-ünnepségek. = Esti Hírlap, 1978/248. (október 20.) 1. p.

– – : Megemlékezés. = Kisalföld (Győr), 1978/252. (október 25.) [8.] p.

– – : Megemlékezés a Krúdy-háznál 1978-ban. = Óbudai Társaskör Emlékfal

– – : Megemlékezés Krúdy születésének centenáriumáról. = Népszava, 1978/178. (július 30.) 5. p.

– – : Meghívó. A Gárdonyi Géza Társaság Krúdy-estje Egerben.

– – : Megkoszorúzták Krúdy Gyula sírját. = Népszava, 1978/250. (október 22.) 4. p.

– – : Nyíregyháza. = Szocialista Művészetért, 1978/4. [8.] p.

– – : Nyíregyházán, ... = Esti Hírlap, 1978/206. (szeptember 1.) 2. p.

– – : Nyíregyházán, ... = Fejér Megyei Hírlap (Székesfehérvár), 1978/209. (szeptember 5.) 5. p.

– – : Nyíregyházán, ... = Zalai Hírlap (Zalaegerszeg), 1978/208. (szeptember 3.) 5. p.

– – : Őszi utazások címmel... = Magyar Nemzet, 1978/197. (augusztus 22.) 4. p.

– – : Rendbe hozzák Krúdy óbudai lakóházát. = Magyar Hírlap, 1978/47. (február 24.) 4. p.

– – : Szabolcsi estek – az ELTE rendezésében. = Népszava, 1978/58. (március 9.) 6. p.

– – : Szent Terézia utcái. = Szent Terézia utcái. 1978, Magyar Helikon. 41-63. p. + 16 t. Ill. /Kézirattár./ [Könyvjelző]

– – : Szindbád. = 30 év, 30 film. Szerk. Márkusz László. Eger, 1978, Heves megyei Moziüzemi Vállalat. [11.] p.

– – : Szindbád megteremtője. = Hajdú-Bihari Napló (Debrecen), 1978/248. (október 20.) 8. p.

100 éve született Krúdy Gyula. = Észak-Magyarország (Miskolc), 1978/249. (október 21.)
Krúdy Zsuzsa: Szindbád századik születésnapjára. 4. p.

100 éve született Krúdy Gyula. = Tiszatáj, 1978/10. (október)
Fülöp László: Krúdy mélyvilága. 78-87. p.
Móra Ferenc elfeledett írása: Krúdy Gyula. 87. p.
Mészáros Dezső Nyíregyházi Krúdy-szobra. 89. p.
Móser Zoltán: Podolin – Nyíregyháza. 145. p.

A százéves Krúdy. Felelős szerk. Medgyes Béláné. Bp. 1978, TIT Irodalmi Választmánya. 61 p. /Irodalmi előadások./
Medgyes Béláné: (Bevezetés.) 5-8. p.
Katona Béla: Vázlat a pályaképhez. 9-30. p.
Barta András: Asszonyságok díja (műelemzés). 33-41. p.
Katona Béla: Valakit elvisz az ördög. 42-46. p.
Katona Béla: A tiszaeszlári Solymosi Eszter. 47-51. p.
Témaajánlások – Ajánlott irodalom. 53-61. p.

– ágoston –: Krúdy emlékbizottság. = Magyar Hírlap, 1978/36. (február 11.) 5. p.

Antal Gábor: Szindbád álmai. = Ország Világ, 1978/42. (október 18.) 20-21. p.

Antal Zoltán: Szindbád, a sportember. = Népsport, 1978/76. (március 31.) 7. p.

Art Valéria: Krúdy-fantázia. = Magyar Szó (Újvidék), 1978/297. (október 28.) 14. p.

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság nyíregyházi vándorgyűlése. Nyíregyháza, 1978. október 20-22.
Sőtér István: Krúdy és a megállított idő.

Bagi Nagy István: Száz éve született Krúdy Gyula. = Neon, 1978/31. (október 22.) 3. p.

B[araksó]E[rzsébet]: Egy negyedszázad – Krúdy jegyében. Beszélgetés Katona Béla irodalomtörténésszel. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1978/55. (március 5.) 10. p.

Baraksó Erzsébet: Őszi utazások. Krúdy-emlékkiállítás Budapesten. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1978/297. (december 17.) Vasárnapi melléklet 10. p.

B[araksó]E[rzsébet].: Szindbád és a forradalom. Beszámoló a nyári egyetemről. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1978/187. (augusztus 10.) 2. p.

(b[araksó]e[rzsébet]–cscs): Krúdy nyomában Nyíregyházán. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1978/189. (augusztus 12.) 2. p.

Baraksó Erzsébet: Őszi utazások. Krúdy-emlékkiállítás Budapesten. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1978/297. 10. p.

Baránszky-Jób László: Szempontok a Krúdy-jelenség megközelítéséhez. Négy novella általános esztétikai, axiológiai és műfajtipológiai elemzése. = – – : Élmény és gondolat. 1978, Magvető, 359-398. p.

Baranyai Zsolt: Krúdy Gyula: Boldogult úrfi­koromban. (Idő- és értékproblémák a regényben.) = Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, Tom. 16. Szeged, 1978, SZTE. /Irodalomtörténeti dolgozatok 126./ 113-120. p.

Bárdosi Németh János: Krúdy Gyulának. = Magyar Nemzet, 1978/250. (október 22.) 12. p.

Bárdosi Németh János: Krúdy világa. – Krúdy Gyulának. = Dunántúli Napló, 1978/292. (október 22.) 9. p.

Barta András: A Szent Terézia utcái-ról. – Akikre Krúdy emlékezett... = Szent Terézia utcái. 1978, Magyar Helikon. 41-63. p. + 16 t. Ill. /Kézirattár./

B[arta]. A[ndrás].: A vörös postakocsi ismét a pesti utcán. = Magyar Nemzet, 1978/202. (augusztus 27.) 11. p.

Barta András: „.hinni a kedves álmoknak…” Új Krúdy-kéziratok a Széchényi Könyvtárában. = Magyar Nemzet, 1978/154. (július 2.) 10. p.

Barta András: Jubileumi Krúdy-kiadványok. = Könyvvilág, 1978/11. 5. p.

Barta András: Krúdy embersége. Száz éve született a Szindbád írója. = Magyar Nemzet, 1978/250. (október 22.) 9. p.

Barta András: Krúdy felfedezése. = Budapest, 1978/10. (október) 20-21. p.

B[arta]. A[ndrás].: Tájékoztató. = Az álombeli lovag. Válogatott elbeszélések 1909-1911. Bp. 1978, Szépirodalmi K. /Krúdy Gyula művei./ 515-516. p.

B[arta]. A[ndrás].: Tájékoztató. = Aranyidő. Regények, kisregények. Bp. 1978, Szépirodalmi K. /Krúdy Gyula művei./ 617. p.

B[arta]. A[ndrás].: Tájékoztató. = Pesti nőrabló. Regények, kisregények. Bp. 1978, Szépirodalmi K. /Krúdy Gyula művei./ 587-588. p.

Barta András: Utószó. = Álmoskönyv. II. Hetedik és öregbített kiadás. Szerk. – –. Szántó Piroska rajzaival. Bp. 1978, Magvető.

Barta András-Fráter Zoltán: Krúdy, a lapszerkesztő. = Kritika, 1978/10. (október.) 20-21.p.

Bata Imre: Könyvszemle. (Bori Imre: Krúdy Gyula.) = Népszabadság, 1978/257. (október 31.) 7. p.

Bata Imre: Könyvszemle. (Fábri Anna: Ciprus és jegenye.) = Népszabadság, 1978/239. (október 10.) 7. p.

Bata Imre: Könyvszemle. (K. Gy.: Az álombéli lovag.) = Népszabadság, 1978/216. (szeptember 13.) 7. p.

B. E.: Emlékezés Krúdy Gyulára az Egyetemi Színpadon. = Magyar Nemzet, 1978/260. (november 3.) 4. p.

Bécsy Ágnes: A kincskeresők ismertetője. 100 éve született Krúdy Gyula. = Jelenkor, 1978/10. (október) 957-962. p.

Bellyei László: Esszék Krúdy Gyula emberábrázoló művészetéről. Fábri Anna: Ciprus és jegenye. = Somogy (Kaposvár), 1978/4. 111-114. p.

Benczik, Vilmos: Gyula Krúdy, la brua solulo. = Hungara Vivo, 1978/4. 162-163. p.

Berecz Miklós: Történelemfejtés változó sikerrel. Jegyzetek Krúdy Gyula Az utolsó várkisasszony című kötetéről. = Békés Megyei Népújság (Békéscsaba), 1978/172. (július 23.) 8. p.

Berecz Miklós: Száz évi született Krúdy Gyula. = Békés Megyei Népújság, 1978/250. (október 22.) 8. p.

Beregi, Théodore [Tivadar]: Deux classiques de la littérature hongroise – Gyula Krúdy, Gyula Illyés. = Art et Poésie, 1978. 9-12. p.

Beretka Ferenc: Krúdy Gyula pályaképe. Bori Imre: Krúdy Gyula. = Új Symposion (Újvidék), 1979/163. 451-452. p.

Bihari Sándor: Josephine kisétál egy Krúdy-regényből = Kortárs, 1978/11. 1687. p.

Bogdán László: Szabályokat nem ismerő álhatatosság. – Száz éve született Krúdy Gyula. = Megyei Tükör (Sepsiszentgyörgy), 1978/2106. (október 27.) 2-3. p.

Borbás Tibor: Кrúdу. = Valóság, 1978/1. 31. p.

Borbás Tibor: Krúdy Gyula szobra. = Új Tükör, 1978/37. (szeptember 10.) 43. p.

Bori Imre: Krúdy Gyula. Újvidék, 1978, Fórum. 260 p.

Bori Imre: Krúdy Gyula – 1978. = Korunk (Kolozsvár), 1978/11. 930-933.p.

Bori Imre: Krúdy Gyula pályakezdése (I-II.) = Híd (Újvidék), 1978/1. (január) 60-71. p.1978/2. (február) 197-208. p.

Bori Imre: Krúdy Gyula száz esztendeje. = 7 Nap (Szabadka), 1978/43. (október 27.) 16. p.

Bori Imre: Utazások a vörös postakocsin. = 7 Nap (Szabadka), 1978/12. (március 24.) 18. p.

Boross Péter: [Előszó.] = Vendéglős könyv. Válogatás Krúdy Gyula novelláiból. Bp. 1978, Délpesti Vendéglátó Híradó. Ill. Mayer Gyula. 5-6. p.

(bt): Krúdy Gyula utca. = Ludas Matyi, 1978/22. (június 1.) [2.] p.

B[ulla]. K[ároly].: Két évforduló – két egyfelvonásos. = Film Színház Muzsika, 1978/45. (november 11.) 5. p.

Burget Lajos: Száz éve született Krúdy Gyula. Író fiára emlékezett a Nyírség. = Szabad Föld, 1978/40. (október 1.) 13. p.

Czine Mihály: Krúdy Gyula. = A magyar irodalom története. V. köt. A magyar irodalom története 1905-től 1919-ig. Változatlan lenyomat. Bp. 1978, Akadémiai K. 370-388. p.

Czine Mihály: Krúdy világa. Száz esztendeje született Krúdy Gyula. = Népszava, 1978/249. (október 21.) 7. p.

Cs. M.: „Álom: játék, mint az élet...” = Ország Világ, 1978/14. (április 5.) 18. p.

Császár István: Az utolsó várkisasszony. Krúdy Gyula történelmi elbeszélései és politikai írásai. = Új Tükör, 1978/29. (július 16.) 2. p.

Csizmadia György: Őszi utazások. = Magyar Rendőr, 1978/46. (november 18.) 15. p.

Csontos Tibor: [Krúdy-emlékkiállítás Budapesten.] = Egyetemi Élet, 1978/5. 5. p.

Csorba Mária: (Krúdy Gyula.) = Pesti Műsor, 1978. október 18. 3. p.

Dalos László: Az arany meg az asszony-ról. = Film Színház Muzsika, 1978/42. (október 21.) 12-13. p.

Dankó István: Számtalan kis hegedű telepszik a szívekre. Krúdy-fantázia. = Hajdú-Bihari Napló (Debrecen), 1978/279. (november 26.) 7. p.

Dési Ábel: Krúdy Gyula ébresztése. Bori Imre: Krúdy Gyula. = 7 Nap (Szabadka), 1978/43. (október 27.) 16. p.

Dudás Károly: Szindbád Úr, Grand Hotel Túlvilág Nagyszálló. – – úrnak. = Képes Ifjúság, 1978/1491. (október 25.) 16. p.

Ebergényi Tibor: Impressziók. = Hevesi Szemle (Eger), 1978/2. (június) 10-11. p.

(eszéki): Krúdy az NDK-ban. = Élet és Irodalom, 1978/50. (december 16.) 6. p.

Fábri Anna: Ciprus és jegenye. Sors, kaland és szerep Krúdy Gyula műveiben. Bp. 1978, Magvető. 414 p.

Fehér Béla: A Vak Béla-rejtély”. Krúdy Gyula alvó könyvei. = Magyar Nemzet, 1978/257. (október 31.) 5. p.

Fehér Béla: Különcgaléria.Krúdy-kutatás. = Magyarország, 1978/7. (február 12.) 27. p. – 1978/8. (február 19.) 27. p.

Fehér Béla: „…soha ilyen kietlensége az irodalomnak” Krúdy Gyula alvó könyvei. = Magyar Nemzet, 1978/258. (november 1.) 5. p.

Féja Géza: Krúdy és legendái = – – : Törzsek, hajtások. 1978, Szépirodalmi K. 53-77. p.

Feledy Gyula: Krúdy, Krúdy illusztráció. = Napjaink (Miskolc), 1978/10-11. 22-23. p.

Fencsik Flóra: Vörös postakocsi a kapu alatt. Krúdy-kiállítás az Irodalmi Múzeumban. = Esti Hírlap, 1978/248. (október 20.) 2. p.

Firon András: Budáról Pestre baktat a postakocsi. Krúdy-kiállítás nyílik. = Esti Hírlap, 1978/241. október 12. [3.] p.

Frontoni, Angelo: Carla Romanelli fotója. = Hét (Pozsony), 1978/30. (július 22.) 9. p.

Fülöp László: A századvég regénye. K. Gy.: Hét bagoly. = Kortárs, 1978/10. 1632-1642. p.

Fülöp László: Az anekdotától a szatíráig. (Krúdy dzsentriábrázolása) = Studia Litteraria (Debrecen), Tom. 16. 1978. 21-56. p.

Fülöp László: Egy réteg Krúdy mélyvilágából. = Új Írás, 1978/11. (november) 86-92. p.

Fülöp László: Fábri Anna Krúdy-könyvéről. = Alföld (Debrecen), 1978/11. (november) 73-76. p.

Galsai Pongrác: Krúdy Gyula szakácskönyve. = Nők Lapja, 1978/41. 22-23. p., /43. 21. p., /48. 20-21. p.

Gedényi Mihály: Krúdy Gyula bibliográfia (1892-1976). Bp. 1978, PIM. 474 p.

Gedényi Mihály: Krúdy bibliográfia 1895-1977. Krúdy Gyula regényei és kötetei. Nyíregyháza, 1978, Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár, 142 p.

Gortvay Erzsébet: Krúdy és az orosz irodalom. = Neon, 1978/15. (május 28.) 3. p.

Groó Gyula: Száz éve született Krúdy Gyula. = Evangélikus Élet, 1978/43. 4. p.

Gyarmathy Zsigmond: A III. Szabolcs-Szatmár megyei diáktábor. = Honismeret, 1978/5-6. 72-74. p.

Hajdú Zoltán: Jövendölés. Krúdy Gyula emlékének. = Új Tükör, 1978/40. (október 1.) 17. p.

Halász Ferenc: Egy különös világ felidézése. Kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban. = Petőfi Népe (Kecskemét), 1978/250. (október 22.) [5.] p. Ill.

H. É.: Krúdy Gyula centenáriumi kiállítás. = Film Színház Muzsika, 1978/43. (október 28.) 21. p.

Hevesi András: Krúdy Gyula. = Esszépanoráma III. köt. Szerk. Kenyeres Z. Bp. 1978, Szépirodalmi K. 749-757. p.

h. gy.: Apám, Szindbád. Krúdy-műsor a rádióban. = Napló (Veszprém), 1978/212. (szeptember 8.) 5. p.

H. J.: Krúdy Gyula. = Hajdú-Bihari Napló (Debrecen), 1978/273. (november 19.) 12. p.

Hőnig Károly: A lapjukban közölt ... = Magyarország, 1978/14. (április 2.) 31. p.

(iszlai) [Zoltán]: Az örökség megközelítései. Krúdy vándorgyűlés Nyíregyházán. = Élet és Irodalom, 1978/43. (október 28.) 7. p.

Iszlai Zoltán: Fábri Anna: Ciprus és jegenye. Sors, kaland és szerep Krúdy Gyula műveiben. Bp. 1978. Ism. = Élet és Irodalom, 1978/42. (október 21.) 5. p.

Iszlai Zoltán: Magyar Nyelvőr. = Új Tükör, 1978/8. (február 19.) 4. p.

Kántor Lajos: Utószó. = A vörös postakocsi. – Őszi utazás a vörös postakocsin. Bukarest, 1976, Kriterion.

Kárpáti Miklós: Álmoskönyv. = Csongrád Megyei Hírlap (Szeged), 1978. szeptember 24. 5. p.

Kartal Zsuzsa: Mándy Iván: Álom a színházról. = Kritika, 1978/1. (január) 22. p.

Kass János: Krúdy Gyula 1878-1933. A vörös postakocsi. 3 Ft = 1978, Magyar Posta.

Katona Béla: A gyermekkor paradicsoma. (Krúdy-emlékhelyek Nyíregyházán.) = Kincskereső, 1978/7. 36-38.p. /Irodalmi séták./

Katona Béla: Krúdy és a modern magyar próza. = Napjaink (Miskolc), 1978/10-11. 22-23. p.

Katona Béla: Krúdy Gyula emlékkiállítás. A nyíregyházi Jósa András Múzeum állandó irodalmi kiállításának vezetője. Szerk. Németh Péter. Nyíregyháza, 1978, Szabolcs-Szatmár megyei Múzeumok Igazgatósága. 61 p. Ill.
Krúdy Gyula és a Nyírség.
    I. Az író és a szülőföld. 3-23. p.
    II. Nyíregyháza és a Nyírség Krúdy műveiben. 24-46. p.
Kalauz a Krúdy Gyula-emlékkiállításhoz. 46-61. p.
Víg Tamás: Szindbád. 56. p.
Szabó Iván: Szindbád. 58. p.
Hadik Magda plakettje. 59. p.

Katona Béla: Krúdy Gyula és az 1918-as polgári forradalom. = Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza), 1978/4. 1-3. p.

Katona Béla összeállítása: Szindbád századik születésnapjára. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1978/250. (október 22.) Vasárnapi melléklet 6-7. p.

Katona Béla: Történelmi tudósítás a kápolnai földosztásról. (Gondolatok Krúdy Gyula publicisztikájáról az író születésének századik évfordulóján.) = Hevesi Szemle (Eger), 1978/3. 34-37. p.

Kecskovszky József: Krúdy Gyula és a 352 éves hegedű. = Szórakoztató Zenészek, 1978/4. 3. p.

Kelecsényi Gábor: Volt varázsló és hét tengert bejárt hajós. = Nők Lapja, 1978/41. 14-15. p.

Kelenváry János: A magányos vándor. Száz éve született Krúdy Gyula. = Magyar Képes Újság, 1978/19. (október 15.) 20-21. p.

Kerényi Ferenc: A vörös postakocsi árnyéka. = Múzsák, 1978/3. 9-10. p.

K. I.: Műemléksziget. = Népszava, 1978/47. (február 23.)

Komor Vilma: Óbuda, Dugovics tér 15. Lesz-e emlékszoba Krúdy utolsó lakásában? = Magyar Nemzet, 1978/59. (március 10.) 7. p.

Korek Valéria: Száz éve született Krúdy Gyula. = Irodalmi Újság (Párizs), 1978/9-10.

Koroknay Gyula: Krúdy Gyula képzőművészeti kiállítás. Nyíregyháza, 1978. (Jósa András Múzeum képzőművészeti kiállításának katalógusai, 28. sz.) kiáll. kat.

Kosztolányi Dezső: Hét szilvafa. = A Hét, 1900-1907. Válogatás. II. köt. Bp. 1978, Magvető.

Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona: „Emlékezés Krúdy Gyulára.” (Kapcsolatai Kosztolányival.) Gépiratok 3 db. 10 f. Ms 4629/40-42. = Sáfrán Györgyi: Kosztolányi Dezső hagyatéka. Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona hagyatéka. Hitel Dénes gyűjteménye. Bp. 1978, MTAK. 80. p. /A MTAK kézirattárának katalógusai 11./

Kovács Antal: A százéves Krúdy és i egénvhősei. Fábri Anna: Ciprus és jegenye. = Hajdú-Bihari Napló (Debrecen), 1978/252. (október 25.) 5. p.

Kovalovszky Miklós: Krúdy stílusa. = Magyar Nemzet, 1978/267. (november 12.) 13. p.

Kő András: „A sportok a lélek jegesfürdői” = Népsport, 1978/255. (október 21.) 5. p.

Könczöl Imre: Emlékezés Krúdy Gyulára. = Horizont, 1978/4. 5-8. p.

[Krúdy-centenárium.] = Életünk (Szombathely), 1978/6. (november-december)
Borbás Tibor: Krúdy-szobrának részlete. (Fotó: Móser Zoltán.) Borító II. p.
Kiss Kovács Gyula: Krúdy Gyula emlékére (bronzérem). 483(előlap)., 545(hátlap). p.
Molnár Miklós: „A bújdosi őrháznál.” (Krúdy-mondatok). 483. p.
Lőrinczy Huba: Önarckép és létfilozófia a Palotai álmokban. 533-539. p.
Móser Zoltán: Krúdy-emlékhelyek. 536-537., 555. p.
Szántó Ágnes: Két korszak határán. Krúdy Gyula: Régi és új emberek. 540-545. p.

[Krúdy-centenárium.] =Hajdú-Bihari Napló (Debrecen), 1978/250. (október 22.) 9. p.
Diskay felvétele: Krúdy Gyula portréja 1925-ből.
Szabó Ede: Száz éve született. Emléksorok az élő Krúdy Gyuláról.
Krúdy Zsuzsa: Szindbád századik születésnapjára.

[Krúdy-centenárium.] = Népszava, 1978/249. (október 21.) 6. p.
Harsányi Zoltán: Krúdy és Párizs.

Krúdy Zsuzsa: Apám, Szindbád. (Részlet)
Mátyás István: A vörös postakocsi ismét elindul. Krúdy kiállítás Budapesten.

Krúdy-centenárium. = Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza), 1978/3.
Tóth Sándor: Krúdy-plakett. I. p.
Katona Béla: Örökség és örökösök. (Centenáriumi számvetés Krúdy utóéletéről.). 1-11. p.
Kemény Gábor: Időélmény és kompozíció Krúdy prózájában. 12-17. p.
Gáspári László: A Krúdy-regény státusához. 18-22. p.
Bory László: Impresszionista látás- és ábrázolásmód Krúdy Szindbád-novelláiban. 23-32. p.
Huszár István: Krúdy-illusztrációi. 33., 86., 101-102., 108., 122-123. p.

Molnár Zoltán Miklós: Körülíró képek Krúdy prózájában. 34-40. p.
Vida Mária: A nyírségi dzsentri és a pesti polgár Krúdy Gyula „Napraforgó” c. regénye nyomán. 41-50. p.
Imre György: Krúdy-portré (rajz). 51. p.
Gaál Zsuzsanna, G.: Krúdy a fehér asztalnál. (A jó húsleves titka.). 52-59. p.
Gedényi Mihály: Krúdy-gyűjtők. 60-64. p.

[Krúdy Gyula.] = Magyar Hírek, 1978/23. november 18. 13. p.
Bokros Katalin: Krúdy Gyula emléke Nyíregyházán.
– – : Krúdy Gyula Budapestje.

Krúdy Gyula Budapestje. Megjelent az író születésének 100. évfordulójára. Összeáll., [bev.] Devecseri Lászlóné. Lektorálta: Krúdy Zsuzsa. Bp. 1978, FSzEK–Budapest Gyűjtemény.  291 p. 26 t. /FSzEK tanulmányok új sorozat 66/90./

Krúdy Gyula emlékezete. = Igaz Szó (Marosvásárhely), 1978/10.
Panek Zoltán: Krúdy Gyula ezeregy szerelme. 370-372. p.
Lászlóffy Aladár: „Ugyan hová lett az a különös fiatalember?”. 373-374. p.

Krúdy Gyula emlékezete. = Utunk (Kolozsvár), 1978/42. (október 20.)
Mózes Attila: Szindbád örök utazása. 3-4. p.
Köntös-Szabó Zoltán: Esti utazások könyve. 3. p.
Mózes-Finta Edit: Érintőleges hangulat egy Krúdy-novellára. (grafika) 3. p.

Lászlóffy Aladár: Európa csendes rokona. 4. p.
Molnos Lajos: Krúdy Gyula meséli. 4. p.
Vásárhelyi Géza: Szomorú történet R. K. szép életéről. 4-5. p.

Szőcs István: Lehetséges volna tudományosan is? 5. p.

Krúdy Zsuzsa: Ami az Apám, Szindbád című könyvemből kimaradt. = Négy évszak, 1979/május. 24-25. p.

Krúdy Zsuzsa: Apám asztalánál. = Magyar Konyha, 1978/1. 34-35. p.

Krúdy Zsuzsa: Apám születésnapjára. = Petőfi Népe (Kecskemét), 1978/250. (október 22.) [5.] p.

Krúdy Zsuzsa: [Bevezetés.]Életrajzi mutató. Jegyzetek. = Gordonkázás. Összeáll. – –. 1978, Szépirodalmi K.–Magyar Helikon. [5.], 417-419., 421-430. p.

Krúdy Zsuzsa: Emléksorok Szindbád születésnapjára. = A Hét (Bukarest), 1978/42. (október 20.) 5. p.

Krúdy Zsuzsa: „Tántoríthatatlan tisztaságú művész”. = Dunántúli Napló (Pécs), 1978/292. (október 22.) 9. p.

Krúdy Zsuzsa: [Utószó.] = Ál-Petőfi. München, 1978, Ujváry Griff Verlag. 208. p. Ill. Major Henrik.

Kutasi Kovács Lajos: Krúdy világában. = Amerikai Magyar Népszava (New York, New Jersey), 1978/13. (március 31.) 12. p.

Lázár István:  Az álombéli lovag. K. Gy. válogatott elbeszélései (1909-1911). = Új Tükör, 1978/44. (október 29.) 2. p.

Lehoczky Gergely: Mint a kereszt az ország koronáján. Kísérlet Krúdy költői időérzékenységének felderítésére. = Irodalmi Újság (Párizs), 1978/11-12. 17. p.

Lengyel Dénes: III. kerület. – Szabolcs-Szatmár megye. = Irodalmi kirándulások. 2. kiad. Bp. 1978, Tankönyvkiadó. 30-31., 212. p.

Lőkös István: Száz éve született Krúdy Gyula. = Népújság, 1978/október 22. 8. p.

Lukácsy András: Krúdy Gyula titka. Egy megfejtési kísérlet. = Magyar Hírlap, 1978/252. (október 25.) 6. p.

Lukácsy András: Krúdy nyomában. Őszi utazás egy hangulatmúzeumban. Egy módszer nyitánya.= Magyar Hírlap, 1978/261. november 4. 6. p.

Magyar Katalin: Száz éve született Krúdy Gyula. = Zalai Hírlap (Zalaegerszeg), 1978. október 22. 9.

Márai Sándor: A Krúdy-centenárium küszöbén. = Irodalmi Újság (Párizs), 1978/7-8. (július-augusztus) 1. p.

Márai Sándor: A százéves Krúdy. Az „Ál-Petőfi” új kiadása elé. = Irodalmi Újság (Párizs), 1978/9-10. (szeptember-október) 3-4. p.

Márai Sándor: A százéves Krúdy. = Ál-Petőfi. München, 1978, Ujváry Griff Verlag. Ill. Major Henrik. 5-22. p.

Margócsy József: Krúdy és szülőföldje (avagy hogyan lesz egy méltatásnak induló cikkből munkaterv). = Honismeret, 1978/5-6. 88-90. p.

Markó Béla: Krúdy Gyula utazása a vörös postakocsin. = Megyei Tükör (Sepsiszentgyörgy), 1978/1941. (április 15.) 2-3. p.

Mátyás István: Kötetet lehetne csinálni belőlük. Krúdy-kéziratok. = Népszava, 1978/226. (szeptember 24.) 8. p.

Mátyás István:  Sokszor megátkoztam ezt a várost, de mindig visszatértem hozzá. = Népszava, 1978/229. (szeptember 28.) 6. p.

Mester Attila: Krúdy és Móricz egyfelvonásosai. Színházi est a centenáriumon. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1978/250. (október 22.) 2. p.

– mi –: Szindbád feltámadása — avagy Krúdy-kiállítás Budapesten. = Vas Népe (Szombathely), 1978/267. (november 12.) 5. p.

Molnár Zoltán Miklós: Realisztikus képek Krúdy utolsó Rezeda-regényében. Az író születésének 100. évfordulójára. = Magyar Nyelvőr, 1978/4. (október-december) 421-431.p.

Móré Mihály: Krúdy-illusztrációk. = Alföld (Debrecen), 1978/11. I-II. és II-IV. p.

Móricz Zsigmond: Krúdy elaludt. = Tanulmányok 1. 1978. 786-788. p.

Móser Zoltán: „Az én ifjúságom” (Krúdy Gyuláról). = Nő (Pozsony), 1978. október 22.

Móser Zoltán: Krúdy-emlékhelyek. = Alföld (Debrecen), 1978/11. 5., 9., 12., 56., 62. p.

Murányi Lajos: Krúdy Gyula Fehérvári könyve. = Fejér megyei Könyvtáros (Székesfehérvár), 1978/2. 52-57. p.

Müller Veronika: Az 1918-as polgári demokratikus forradalom, valamint a Tanácsköztársaság 60. évfordulója alkalmából készült reprodukciógyűjtemény iratjegyzéke. = Levéltári Szemle, 1979/1-2. 149-161. p.

Nagy Endre: (Krúdy Gyula.) = – – :  Egy város regénye. Bp. 1978, Magvető.  13-14. p.

N[agy]. I[bolya]., Cs.: Az arany meg az asszony – Móricz Zsigmond: Sátán. = Hajdú-Bihari Napló (Debrecen), 1978/256. (október 29.) 10. p.

Nagy Ibolya, Cs.: K. Gy.: Az arany meg az asszony – Móricz Zsigmond: Sátán. = Hajdú-Bihari Napló (Debrecen), 1978/267. (november 12.) 10. p.

Nagy István Attila: K. Gy.: Duna mentén. = Pedagógiai Műhely (Nyíregyháza), 1978/4. 45-54. p.

Nyakas László: Krúdy Gyula. = Hajdú-Bihari Napló (Debrecen), 1978/184 (augusztus 6.) 12. p.

Osztovits Szabolcs: K. Gy.: „Szindbád útja a halálnál”. (Elemzés.) = Acta Iuvenum Sectio Litteraria Tom. I. Szeged, 1978, JATE. 25-38. p.

Ozsvald Árpád: Száz éve született Krúdy Gyula. = Hét (Pozsony), 1978/43. (október 21.) 11. p.

Őszi utazások. Emlékkiállítás Krúdy Gyula születésének 100. évfordulójára. Szerk. Kerényi Ferenc. Bp. 1978, PIM. 16 t.

Panek Zoltán: Krúdy Gyula ezeregy szerelme. = Napjaink (Miskolc), 1978/10-11. 24-25. p.

Pesti Ernő: Krúdy Gyula. = Eseménynaptár, 1978/4. 16-21. p.

Pintér Lajos: Apró tények dicsérete. (Napló, V.) = Képes Ifjúság (Újvidék), 1978/1492. (november 8.) 18. p.

Pók Lajos: Krúdy meg a nagyvilág. = Nagyvilág, 1978/10. (október) 1548-1551. p.

Pomogáts Béla: A ködlovagok királya. Krúdy Gyula emlékezete. = Magyar Hírlap, 1978/250. (október 22.) 8. p.

Pomogáts Béla: Az emlék ege alatt. Zelk Zoltán: Aki bejárta a világot című verséről. = Új Írás, 1978/10. 95-99. p.

Praznovszky Mihály: A Krúdyak Nógrádban. = Palócföld (Salgótarján), 1978/6. 19-20. p.

Praznovszky Mihály: Krúdy Kálmán – 1932-1861. (Adalékok a Krúdy család nógrádi ágának történetéhez.) = Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 24. Salgótarján, 1978, Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága. 157-199. p.

Rapcsányi László: Krúdy Gyula Budapestje. = Élet és Irodalom, 1978/39. (szeptember 30.) 11. p.

Remete László: Utószó. = A kápolnai földosztás. [Hasonmás kiadás 1919.] Bp. 1978, Mezőgazdasági K. /Károlyi-könyvtár 4./ [63-65.] p.

Rencz Antal: Krúdy és Móricz színpadon. = Film Színház Muzsika, 1978/41. (október 14.) 2. p.

Rozsics István: Gyula úr „korszerűsége”. = Universitas, 1978/25-26.

Sáfrán Györgyi: Kosztolányi Dezső hagyatéka – Kosztolányiné Harmos Ilona hagyatéka – Hitel Dénes Kosztolányi-gyűjtemény (Ms 4612-Ms 4649). Bp. 1978, MTA Kvt. 177,[7] p. 14 t. /A MTAK kézirattárának katalógusai 11./ 80., 106., 131., 150. p.

Sági Tóth Tibor: A közelgő Krúdy-évfordulóról. Beszélgetés Krúdy Zsuzsával. = Hét (Pozsony), 1978/29. (július 15.) 14. p.

Schöpflin Gyula: Közélet és magánélet. Az irodalom peremén. III. = Irodalomtörténet, 1978/3. 703-734. p.

Seres József: Álmok a magyar történelemről. K. Gy.: Az utolsó várkisasszony. = Kincskereső, 1978/7. 42-43. p.

Sík Csaba: Ciprus és jegenye. Fábri Anna esszéje. = Új Tükör, 1978/40. (október 1.) 2. p.

Simon Gy. Ferenc: Szindbád visszanéz. = Képes Újság, 1978/42. 12-13. p.

Simonyi Imre: A gyulai városi könyvtárban.. = Élet és Irodalom, 1978/41. (október 14.) 10. p.

Simonyi Imre: Krúdy. = Nők Lapja, 1978/42. (október 21.) 13. p. (Krúdy fotójával.)

Simonyi Imre: Krúdy. = Új Tükör, 1978/41. (október 8.) 17. p.

Simonyi Imre: Szindbád utolsó utazása. = Petőfi Népe (Kecskemét), 1978/250. (október 22.) [5.] p.

Simonyi Imre: Szindbád utolsó utazása. = Vas Népe (Szombathely), 1978/250. (október 22.) 8. p.

S. L.: A losonci... =  Hét (Pozsony), 1978/22. (május 27.) 6. p.

(szabó): Az utolsó futam. = Magyar Nemzet, 1978/110. (május 12.) 6. p.

(Szabó): „Tabáni sirató” = Chicago és Környéke (Chicago, Illinois), 1978/52. (december 30.) 10. p.

(szabó): „Tabáni sirató”. = Magyar Nemzet, 1978/277. (november 24.) 6. p.

Szabó Ede: Ábrándok és démonok. Krúdy Gyuláról. = Új Írás, 1978/10. (október) 65-70. p.

Szabó Ede: Die vielen Gesichter Krúdys. = Bücher aus Ungarn, 1978/2. 9-10. p.

Szabó Ede: Emléksorok Krúdy Gyuláról. = Kisalföld (Győr), 1978/249. (október 21.) 9. p.

Szabó Ede: Száz éve született. Emléksorok az élő Krúdy Gyuláról. = Vas Népe (Szombathely), 1978/250. (október 22.) 8. p.

Szabó János, Á.: Száz év után a szülőhelyen. = Fejér Megyei Hírlap (Székesfehérvár), 1978/250. (október 22.) 9. p.

Szalay Károly: A százesztendős Krúdy Gyula. = Köznevelés, 1978/34. (október 20.) 23. p. Ill.

Száz éve született Krúdy Gyula. = Alföld, 1978/10.
Fülöp László: Elbeszélésmód Krúdy regényeiben. 32-42. p.
Kulin Ferenc: Krúdy Gyula Petőfi-élménye. 42-50. p.
– – : [Jegyzet.] (K. Gy.: Farsangi éjszaka.) 54. p.

Szecskó Tamás illusztrációja Krúdy Gyula Az utolsó várkisasszony c. könyvéből (Móra). = Könyvvilág, 1978/5. [7.] p.

Szemerszki Miklós: Aki megénekelte Sóstót. Képzőművészeti kiállítás a Krúdy-pályázat díjnyertes műveiből. = Pedagógiai Műhely (Nyíregyháza), 1978/4. 67-70. p.

Szente Béla: A hajós emlékezete. Egy közelgő évfordulóról. = Békés Megyei Népújság (Békéscsaba), 1978/196. (augusztus 20.) 9. p.

Szilágyi Ferenc: Szindbád Pannóniában. = Nyelvkultúra, 1978/32. 11-18. p.

Tamás István: A valóság álmodója. Száz éve született Krúdy Gyula. = Népszabadság, 1978/250. (október 22.) 13. p.

T. M.: Elhunyt Koroda Miklós. = Népszava, 1978/70. (március 23.) 6. p.

Tóbiás Áron: Száz éve született Krúdy Gyula. = Budapester Rundschau, 1978/43. 10. p.

Tóbiás Áron: A százéves Szindbád. I-IV. = Új Tükör, 1978/40. 18-19. p., /41. 18-19. p., /42. 18-19. p., /43. 18-19. p.

Tóbiás Áron: Töredékek egy barátság emlékeiből. = Napjaink (Miskolc), 1978/10-11. 27-28. p.

Torday Alíz: Jöjjetek, Krúdy hősei. = Film Színház Muzsika, 1978/45. (november 11.) 28. p.

Tóth Dezső: Krúdy Gyuláról. = Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza), 1978/4. 55-57. p.

Török Tamás rádiókompozíciója: Krúdy-fantázia – Latinovits Zoltán. = Bp.  1978, Hungaroton LPX 13813 Mono.

Udvarhelyi Dénes: Utószó. = Az utolsó várkisasszony. Bp. 1978, Móra. 539-545. p.

Varga Erzsébet: Krúdy Gyula és a Szepesség. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 1978/8. 752-755. p.

Varga Erzsébet: Krúdy nyomában. = Hét (Pozsony), 1978/43. (október 21.) 4. p.

Varga G. Károlyné: Krúdy Gyula (1878-1933). Ajánló irodalomjegyzék születésének 100. évfordulóján. Győr, 1978, Kisfaludy Károly Megyei Kvt. 38 p.

Varga István, Cs.: Krúdy Gyula. Bori Imre könyvéről. = Népújság (Heves), 1978/303. [10.] p.

Vári Attila: Néha boldognak kellett volna lennem. Beszélgetés Krúdy Gyulával. = A Hét (Marosvásárhely), 1978/42. 5-6. p.

Vass Márta: A tiszaeszlári Solymosi Eszter. = Békés Megyei Népújság (Békéscsaba), 1978/1. (január 1.) 8. p.

Vass Márta: Szindbád lánya Szindbádról. = Békés Megyei Népújság (Békéscsaba), 1978/250. (október 22.) 9. p.

Végh György: Hódolat és játék – Krúdy Gyula emlékének. = Magyar Nemzet, 1978/249. (október 21.) 4-5. p.

(y): Folyóiratszemle. = Népszava, 1978/249. (október 21.) 10. p.

Z. F.: K. Gy.: Pesti nőrabló. = Csongrád Megyei Hírlap (Szeged), 1978. október 8. 6. p.

1979

– – : A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház…. = Utunk (Kolozsvár), 1979/16. (április 20.) 8. p.

– – : Grafikák. = Új Tükör, 1979/7. (február 18.) 43. p.

– – : Krúdy-bemutató. = Film Színház Muzsika, 1979/26. (június 30.) 21. p.

– – : Táblás házak a Hajdúságban. = Magyar Konyha, 1979/3. (augusztus) 44. p.

ábrán [László]: Szótár Krúdy olvasásához. = Magyar Nemzet, 1979/243. (október 17.) 5. p.

Antal Gábor: Valóság és varázslat. Megjegyzések egy tanulmánygyűjteményhez. = Magyar Nemzet, 1979/301. (december 24.) 17. p.

Barabás Tamás: K-R-Ú-D-Y. Bemutató Radnóti Miklós Színpadon. = Esti Hírlap, 1979/44. (február 21.) 2. p.

B[arta]. A[ndrás].: Tájékoztató. = Királyregények. Bp. 1979, Szépirodalmi K. /Krúdy Gyula művei./ 471-472. p.

B[arta]. A[ndrás].: Tájékoztató. = Szerenád. Válogatott elbeszélések 1912-1915. Bp. 1979, Szépirodalmi K. /Krúdy Gyula művei./ 653-654. p.

–[Bart]a a[ndrás]– : Utóhang egy évfordulóhoz. = Magyar Nemzet, 1979/35. (február 11.) 5. p.

Bata Imre: Könyvszemle. (Gedényi Krúdy-bibliográfiája. – Krúdy Gyula művei sorozat.) = Népszabadság, 1979/271. (november 20.) 7. p.

Bata Imre: Könyvszemle. Vendéglőskönyv. = Népszabadság, 1979/18. (január 23.) 7. p.

Berecz Miklós: Krúdy birodalma. = Élet és Irodalom, 1979/13. (március 31.) 2. p.

Bécsy Ágnes: Bori Imre: Krúdy Gyula. = Kritika, 1979/11. 31. p. [év 0]

B. M.: Voltaire, Krúdy, Karinthy. Látogatóban a Radnóti Színpadon. = Film Színház Muzsika, 1979/14. (április 7.) 8-9. p.

Bori Imre: A Krúdy-effektusok. = Tanulmányok 1977-78. Sinkó Ervin emlékkönyv. Újvidék, 1979, Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Int. /10-11. füzet./ 43-48. p.

Csáky Edit: Beszámoló a Társaság 1978. évi munkájáról. = Irodalomtörténet, 1979/2. 485-488. p.

Nagy István, Cs.: Krúdy Gyula (1878-1933). = – – : Gyermek- és ifjúsági irodalom. Bp. 1979, Tankönyvkiadó. 93-95. p.

Fecske András: K-r-ú-d-y. Jegyzetek az író világáról, egy színházi bemutató ürügyén. = Dolgozók Lapja, 1979/44. (április 1.) 4. p.

Fehér Béla: Gordonkázás. Krúdy Zsuzsa összeállítása. = Magyar Nemzet, 1979/88. (április 15.) [13.] p.

Fehér Béla: Szent Terézia utcái. Krúdy Gyula cikk sorozata. = Magyar Nemzet, 1979/41. (február 18.) [13.] p.

Ficzay Dénes: Szindbád nyomában Aradon. = Utunk (Kolozsvár), 1979/33. (augusztus 17.) 5. p.

Fogarassy Miklós: Két Krúdy-bibliográfia. = Könyvtáros, 1979/12. (december) 752-754. p.

Fülöp László: Bori Imre: Krúdy Gyula. = Alföld (Debrecen), 1979/5. 88-90. p.

g[ách]. m[arianne].: Gordon Zsuzsa új szerepben. = Film Színház Muzsika, 1979/12. (március 24.) 21. p.

Gombkötő Gábor: A doktor úr és Krúdy. = Dolgozók Lapja, 1979/252. (október 27.) 4. p.

Gosztonyi János: K-R-Ú-D-Y. Krúdy Gyula művei nyomán színpadra állította és rendezte – –. = Radnóti Színpad, 1979. február 9. – Bemutató.

Gömöry Albert: Magyar írók a forradalomban. – Krúdy Gyula. = Kisalföld (Győr), 1979/58. (március 10.) 8. p.

Hajdú Ráfis Gábor: A rosszul olvasott Krúdy Gyula. = Élet és Irodalom, 1979/3. (január 20.) 3. p.

Halász László: Kilátás az Arabs Szürkéből. Alkotás és személyiség pszichológiai megközelítése Krúdynál. = Irodalomtörténet, 1979/2. 231-247. p.

Herczeg Gyula: Impresszionizmus és expresszionizmus. = – – : A modern magyar próza stílusformái. 2. kiad. Bp. 1979, Tankönyvkiadó. 66-140., 162., 251. p.

Horváth Z. Gergely: Bolondok kvártélya. Tévéfilm. Rend. – – . 1979.

Illés Endre: Krúdy Gyula. = Írók két háború közt. Vál., bev. – –. Bp. 1979, Magyar Helikon–Szépirodalmi K. 61-62. p.

Irányi István: Szinbád [sic] álmainak városa. = Új Auróra (Békéscsaba), 1979/1. (április) 7-23. p.

Jánosi Zoltán: Szindbád utolsó levele Bagdadba. = Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza), 1979/2. 89-90. p.

Káich Katalin: Egy életmű új látószögből. = Üzenet (Szabadka), 1979/4. (április) 229-231. p.

Káich Katalin: Szabad líceumok Bácskában és Bánátban. = Hungarológiai közlemények (Újvidék) 41., 1979/december. 75-76., 101. p.

Kántor Lajos: A próza szabadságharca? = Literatura, 1979/1. 42-53. p.

Katona Béla: Mikszáth égöve alatt. (Fejezet egy készülő Krúdy-tanulmányból.). = Irodalomtörténet, 1979/1. 41-57. p.

Kemény Gábor: „Jelképek erdején át.” (Szimbólumok és szimbolizmus a százéves Krúdy Gyula prózájában). = Édes Anyanyelvünk 1979/1. 5. p.

Konrádyné Gálos Magda: Téves szövegű emléktábla a Margitszigeten. = Budapest, 1979/6. 34. p.

Kovách Imre: Az álmok valósága. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1979/264. (november 11.) Vasárnapi melléklet 10. p.

Kovalovszky Miklós: A Krúdy-birodalom föltérképezése. Gedényi Mihály bibliográfiája. = Magyar Nemzet, 1979/187. (augusztus 11.) 4. p.

Kovalovszky Miklós: Francia folyóirat Krúdyról. = Új Tükör, 1979/19. (május 13.) 26. p.

Kozma Dezső: Bori Imre, Krúdy Gyula. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1978. 260 l. = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Kolozsvár), 1979/2. 229-230. p.

Kozma Dezső: „A menekülő lovas”. = Kleofásné kakasa. Kisregények. Vál. előszó és függ. – – . Kolozsvár, 1979, Dacia Könyvkiadó. 5-26. p. (K. Gy. fotó.)

Krúdy Zsuzsa: Ami az Apám, Szindbád című könyvemből kimaradt. = Négy évszak, 1979/5. (május) 24-25. p. Ill.

Kutasi Kovács Lajos: Őszi utazások a vörös postakocsin. = Amerikai Magyar Népszava (New York, New Jersey), 1979/47. (november 23.) 11. p.

Lőrinczy Huba: Bori Imre: Krúdy Gyula. = Életünk (Szombathely), 1979/7. 591-596. p.

Márai Sándor: Szindbád hazamegy. München, 1979, Újváry-Griff. 2. kiad. 216 p.

Máriássy Judit: K-R-Ú-D-Y. = Új Tükör, 1979/9. (március 4.) 2. p.

Marosi Péter: Melyik Krúdy? = Utunk (Kolozsvár), 1979/19. (május 11.) 7. p.

(mátyás) [István]: Hazavihető kéziratok. Kossuth levele, Krúdy cikkei. = Népszava, 1979/20. (január 25.) 6. p.

(megay) [László]: Krúdy Gyula műveinek bibliográfiája. = Kisalföld (Győr), 1979/194. (augusztus 19.) 7. p.

Módos Péter: „Nyomdokvízen.” = Élet és Irodalom, 1979/8. (február 24.) 12. p.

Molnár Zoltán Miklós: Krúdy stílusfája. = Magyar Nyelvőr, 1979/2. (április-június) 177-185. p.

Nagy László: Szindbád. = – – : Adok nektek aranyvesszőt. Összegyűjtött prózai írások. Vál. szerk. Kiss Ferenc. Bp. 1979, Magvető. 184-185. p.

Oláh Tibor: Lump skribler vagy leégett főúr? Krúdy Marosvásárhelyen. = A Hét (Marosvásárhely), 1979/21. (május 25.) 7. p. (Marx József felv.)

Papp Zsolt: Szindbád 78. = Magyar Hírlap, 1979/53. (március 4.) 9. p.

Romics Ágnes: A lírai regény Krúdy Gyula Boldogult úrfikoromban című regényének elemzése alapján. = Zrínyi Gimnázium Évkönyve, Szigetvár, 1979, 61-62. p.

Sándor Ernő összeáll.: Válogatás az író születésének 100. évfordulója alkalmából megjelent tanulmányokból. = Látóhatár, 1979/1. (január) 200-229. p.

Simon Emil: „A lehetetlen megkísérlésének ragyogó kudarca” = Rádió és Televizió Szemle, 1979/1. március 15.) 50-56. p.

Simon István: A magyar irodalom. Gondolat, 1979. 2., bőv. kiad. 772 p.

Simonyi Imre: Három királyok. Krúdy. = – – : Világ és nézet. 1979, Gyula, Gyula Város Tanácsa–Békés Megyei Tanács. 40-41. p.

S. L.: Bélyeg. = Népszava, 1979/8. (január 11.) 10. p.

Sőtér István: Krúdy és a megállított idő. = Új Írás, 1979/1. (január) 61-67. p.

Sükösd Mihály: Egy klasszikus magyar „tényregény”. Krúdy Gyula: A tiszaeszlári Solymosi Eszter. = – – : Közelítések. Bp. 1979, Szépirodalmi K. 118-123. p.

(szabó): Egy csendes évforduló. = Magyar Nemzet, 1979/109. (május 12.) 6. p.

Szabolcsi Gábor: K-R-Ú-D-Y. A Radnóti Miklós Színpad műsora. = Népszabadság, 1979/46. (február 24.) 7. p.

Szász Péter: Búcsú Várkonyi Zoltántól. = Film Színház Muzsika, 1979/16. (április 21.) 6-7. p.

Szerényi Mária: Krúdy és az orosz irodalom. Doktori disszertáció. Bp. 1979(1977), ELTE. 93 fol.

Sziklay Andor: Első vendégek. = Amerikai Magyar Népszava (New York, New Jersey), 1979/30. (július 20.) 8. p.

Szilárd Gabriella: Szerenád – Királyregények. = Könyvvilág, 1979/11. (november) [1.] p.

Takács István: Irodalmi barangolások Szlovákiában 3. Szindbádnál, Podolinban. = Magyar Ifjúság, 1979/3. 16-17. p.

Tarján Tamás: Láttuk, hallottuk... = Kossuth Rádió, 1979. február 23.

Tasi József: Tízezer adat Krúdyról. = Élet és Irodalom, 1979/39. 8. p.

Tenke Sándor: „Szegények szívébe álmodtam magamat”. A száz éve született Krúdy Gyulára emlékezünk. = Református Egyház, 1979/2. 26. p.

T[orday]. A[liz].: Józsiás és Áldáska. Búcsúpillantás Krúdyra. = Film Színház Muzsika, 1979/10. (március 10.) 25. p.

Tóth Elemér: Gordonkázás. = Nógrád (Salgótarján), 1979/23. (január 28.) 8. p.

Tóth György István: Utószó. = Fehérvári könyv. Termelőszövetkezet Fejér megyében. [Hasonmás kiadás 1919.] Székesfehérvár, 1979, Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár. I-III. p.

Tóth István: Mohács vagy kavarodás egy Krúdy-regény körül. = – – : Villanások. Adatok Pécs – Baranya irodalmi életéből. Pécs, 1979. 173-178. p.

Valóság és varázslat. Tanulmányok századunk magyar prózairodalmáról Krúdy Gyula és Móricz Zsigmond születésének 100. évfordulójára. Szerk. Kabdebó Lóránt. Bp. 1979, PIM-NPI. 322 p.
A varázslat műhelye (Krúdy-problémák).
Sőtér István: Krúdy és a megállított idő. 93-100. p.
Bori Imre: Adalékok Krúdy Gyula utolsó pályaszakasza kérdéséhez. 101-111. p.
Kemény Gábor: A stílus születése és halála (Állandóság és változás Krúdy prózájában). 113-130. p.
Macht Ilona, P.: Egy album képei. (Ötven év ötven kép tükrében.). 131-146. p. + 24 p. fotók

Varga Erzsébet: Járt-e Csenkén Krúdy Gyula? = Hét (Pozsony), 1979/34. (augusztus 25.) 14. p.

Vértes O. András: A hang némely tulajdonságának történeti változásáról. = Magyar Fonetikai Füzetek 3. A beszédintonáció néhány elméleti, módszertani és gyakorlati problémája. Az MTA I. Osztályának Fonetikai Munkabizottsága által szervezett Fonetika '78 tudományos ülésszak előadásai. Budapest, 1978. szeptember 26. Szerk. Bolla Kálmán. 1979. MTA Nyelvtudományi Intézet. 42-48. p.

Zágoni [Erzsébet]: Magyar írók a forradalomban. Képzeletbeli interjú Krúdy Gyulával. = Fejér megyei Hírlap (Székesfehérvár), 1979/35. (február 11.) 9. p.

Z. F.: Cseres és Krúdy két kiadónál. = Békés megyei Népújság (Békéscsaba), 1979/29. (február 4.) 9. p.