1955-1959


1955

– – : A Magyar Irodalomtörténeti Társaság... = Magyar Nemzet, 1955/3. (január 5.) 6. p.

– – : Krúdy életrajz készül. = Irodalmi Újság, 1955/44. (október 29.) 8. p.

– – : Krúdy Gyula. = A magyar irodalom helyi hagyományai. Szerk. Vargha Balázs. Bp. 1955, Tankönyvkiadó. 14., 26., 35., 82., 112. p.

– – : Krúdy Gyula. = Magyar Rádió, 1955/19. (május 9-15.) 17. p.

– – : Krúdy Gyula életével kapcsolatos emlékek ... = Irodalomtörténet, 1955/3. 425. p.

– – : Krúdy Gyula-emlékestet... = Magyar Nemzet, 1955/108. (május 10.) 6. p.

– – : Schiller és Krúdy Gyula emlékműsor a rádióban. = Magyar Nemzet, 1955/109. (május 11.) 4. p.

– – : Vándorgyűlések. = Irodalomtörténet, 1955/3. 421. p.

Bajor Nagy Ernő: Regényíróból – regényhős. = Nők Lapja, 1955/1. január 6. 10. p.

Békés István: Krúdy Gyula. = Hazádnak rendületlenül. A magyar nép aranykönyve. Írta és összeáll. – –. Budapest, 1955, Művelt nép. 292. p.

E. V.: Krúdy Gyula regényei. = Fáklya (Pozsony), 1955/2. (február) 43. p.

Füst Milán: Emlékezés Krúdy Gyulára. = Művelt Nép, 1955/37. (szeptember 11.) 4-5. p.

Gellért Oszkár: Nagy Lajos. = – – : Levelezésem a kortársaimmal. Budapest, 1955, Művelt Nép. 20. p.

Gera György: Álom és valóság. (Krúdy Gyula két regényéről.)= Új Hang, 1955/1. (január) 112-117. p.

Gömöri György: Szindbád utazik. = Széphalom (Miskolc), 1955/1. (március) 26. p.

Halasi Andor: A vörös postakocsi. = – – : Irodalom és kritika. Bp. 1955, Művelt Nép. 72-75. p.

Kellér Andor: Krúdy Gyula. = Asszony a nagybőgőben. Bp. 1955, Magvető. /Vidám könyvek./ 3-14. p.

Komlós Aladár: Puskin a magyar irodalomban. = Filológiai Közlöny, 1955/3. 333-352. p.

Krúdy Zsuzsa: Jegyzetek egy készülő Krúdy-életrajzhoz. = Irodalmi Újság, 1955/51. (december 17.) 7. p.

Lamont, William H.F.: A nagy magyar regények. = Hírünk a Világban (Washington), 1955/1-4. (január-április) 7. p.

Rácz Andrásné Görgényi Erika: Krúdy Gyula regényeinek jellegzetes alakja a „felesleges ember”. Szeged, 1955, SZTE Irodalomtudományi Intézet.

Szabó Ede: Krudy Gyula: Hét bagoly – Boldogult úrfikoromban. = Irodalomtörténet, 1955/4. (december) 506-509. p.

Szemző Piroska, D.: Krúdy Gyula. = Nagy magyar elbeszélők. Ajánló könyvismertetések a szépirodalom tanulmányozásához. Összeáll. Az OSZK Bibliográfiai Osztálya. Szerk. D. Szemző Piroska. Budapest, 1955, OSZK. 96-104. p. /A mi íróink 5./

Sziklay László: Gáspár Imre. = – – : A századvég ellenzéki irodalmának történetéből. Bp. 1955, Művelt Nép. /Irodalomtörténeti tanulmányok 5./ 163. p.

1956

– – : A Magyar Tudományos Akadémia Társaságunk javaslatára... = Irodalomtörténet, 1956/2. 258. p.

– – : Az Alföldi Magvető ... = Irodalmi Újság, 1956. (október 6.)

– – : „Én írónak készültem...” – Jegyzetek egy készülő életrajzhoz. = Esti Budapest, 1956. február 4.

– – : Krúdy Gyula jegyzetei 1918 decemberében Adyval folytatott beszélgetéséről. = Irodalom forradalom 1917–1919. Szerk. Remete László. Bp. 1956. 135. p.

– – : Krúdy Gyula olvasófüzetének címlapja a Krisztina körúti fiókból és utolsó könyvkérő lapja. A fenti könyveket olvasta a nagy író halála előtt. = A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 1955. Bp. 1956, FSzK. 56-57. p. /A Fővárosi Könyvtár évkönyve 17./ [hiányzik]

– – : Krúdy Gyuláról... = Irodalmi Újság, 1956/8. (február 25.) 8. p.

– – : Krúdy Gyuláról tart előadást leánya... = Magyar Nemzet, 1956/50. (február 28.) 5. p.

– – : Tabáni visszhang. = Magyar Sajtó, 1956/4. (április) 192. p.

Berda József: Krúdy sírhantja előtt. = Csillag, 1956/7. (július) 24. p.

Bogáti Péter: 3 tapasztalat 3 egyfelvonásos előadásáról a MOM kultúrházban. = Népszava, 1956/104. (május 4.) [2]. p.

Erdődi József: A magyar Szindbád síremléke. = Művelt Nép, 1956/23. (június 3.) 2. p.

Füst Milán: Emlékezés Krúdy Gyulára. = – – : Emlékezések és tanulmányok. Bp. 1956. 73-83. p.

Gábor Móric: Krúdy Gyula. = A festmény. A festő Krúdy portréjával.

Gyovai Imréné: Krúdy Gyula: Andráscsik örököse. Szeged, 1956, SZTE Irodalomtudományi Intézet.

Herceg János: Krúdy Gyula idézése. = 7 Nap, 1956/2. (január 8.) 7. p.

Katona Béla: Krúdy-emlékek Nyíregyházán. = Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza), 1956/1-4. 70-74. p.

Katona Béla: Egy város, amelynek nincs szerencséje a helyi hagyományok ápolásával, avagy hol van hát Bessenyei sírja? = Alföld (Debrecen), 1956/3. (május-június) 136-138. p.

Kellér Andor: Krúdy Gyula otthonai. = Képes Magyarország, 1956/2. (február) 14-15. p.

Keresztúry Dezső: (Krudy Gyula.) = – – : A magyar irodalom képeskönyve. Budapest, 1956, Magvető. 299. p.

Kortársak nagy írókról. Második sorozat. Vál., szerk. Lukácsy Sándor. Bp. 1956, Művelt Nép. 478 p.
Kellér Andor: Krúdy Gyula emlékezete. 311-317. p.
Schöpflin Aladár: Krúdy Gyula. 318-320. p.

Kosztolányi Dezsőné: Kire volt irigy Kosztolányi? = Irodalomtörténeti Közlemények, 1956/1. 62-65. p.

Kovalovszky Miklós: Krúdy Gyula és a nevek. = Emlékkönyv Pais Dezső hetvenedik születésnapjára. Szerk. Bárczi Géza és Benkő Loránd. Bp. 1956, Akadémiai Kiadó. 526-533. p.

Kovalovszky Miklós: Nyíri csend. = Képes Magyarország. 1956/9. (szeptember) 18-19. p.

(Kristóf) [Károly]: Dramatizált Krúdy-regény. [A magyar jakobinusok.] = Színház és Mozi, 1956/36. (szeptember 8.) 8. p.

Krúdy Zsuzsa: Előre, veressipkások! (Jegyzetek egy készülő életrajzhoz.) = Honvéd Újság, 1956. március 6.

Krúdy Zsuzsa: Előre, veressipkások! (Jegyzetek egy készülő életrajzhoz.) = Szegedi Néplap (Szeged), 1956. március 6. [0]

Krúdy Zsuzsa: „Én írónak készültem...” = Esti Budapest, 1956/30. (február 4.) Az Esti Budapest irodalmi melléklete, 5. sz. 2. p.

Krúdy Zsuzsa: „Én írónak készültem...” = Magyar hírek, 1956/7. (február 12.) 13-15. p.

Krúdy Zsuzsa: „Én írónak készültem...” (Részlet Krúdy Gyula életrajzából.) = Sínek között, 1956/3. (szeptember) 9-16. p.

Krudy, Zsuzsa: Gyula Krúdy wie ihn seine Tochter sah. = Freies Leben (Budapest), 1956/14. (április 7.) 1. p.

Krúdy Zsuzsa: Jászai Mari emlékezete. = Magyar hírek, 1956. február 26. 12-13. p.

Krúdy Zsuzsa: Jegyzetek apám műveiről. = Sínek között, 1956. 29. p.

Kutasi Kovács Lajos: 25 éve halott Szindbád. = Kárpát (Buenos Aires-Argentina), 1956. május. [0]

Péter László: Irodalmi anekdoták. – Juhász Gyuláról. = Tiszatáj (Szeged), 1956/5. 339. p.

Petrichevich Horváth János: Utószó. = A kékszalag hőse. Bp. 1956, Szépirodalmi Könyvkiadó. 437-439. p.

P. L.: Szakállszárító. = Magyar Nyelvőr, 1956/4. (október-december) 481. p.

Roboz, Emeric : Nachttopf auf dem Tisch. = Simplicissimus (München), 1956. május 19. [0]

Sági Tóth Tibor: Készül Krúdy Gyula életrajza. Beszélgetés Krúdy Zsuzsával, a nagy magyar író lányával. = Új Szó (Pozsony), 1956/84. (március 24.) 7. p.

Sőtér István: Krúdy Gyula. = – – : Romantika és realizmus. Válogatott irodalmi tanulmányok. Bp. 1956, Szépirodalmi K. 573-598. p.

Szauder József: Bevezető. = Valakit elvisz az ördög és más kisregények. Debrecen, 1956, Alföldi Magvető. 7-26. p.

Szemző Piroska, D.: Tevan Andor és a magyar könyvművészet. = Magyar Könyvszemle, 1956/1. 68-76. p.

Vajda Sándor: Emlékalbum. Ady, Krúdy, Laczkó... = Új Hang, 1956/1. 52. p.

1957

– – : [A podolini kísértet.] = Goldberger Textil, 1957. július 15. [0]

– – : A Vidám Színpad új műsora. = MTI képgyűjtemény, 1957. szeptember 12.

– – : Az élet álom. Elbeszélések. = Bp. 1957, Szépirodalmi Könyvkiadó. [Fülszöveg]

– – : „Árnyékból jött [sic!] vendég”... = Esti Hírlap, 1957/212. (szeptember 11.) 2. p.

– – : Ercsei jellemszínész – Uray Tivadar. = Film Színház Muzsika, 1957/18. (szeptember 13.) 17. p.

– – : Ha néha citera pöntyög vagy hegedű sír a felsővárosi estében. = Szegedi Néplap (Szeged), 1957/25. (január 31.) 2. p.

– – : Három könyvkiadó új terveiből. = Élet és Irodalom, 1957/5. (május 10.) 5. p.

– – : Írói arcképek. = Ország Világ, 1957/20. (október 8.) [20.] p.

– – : Jászai Stúdió. = Film Színház Muzsika, 1957/2. (május 24.) 35. p.

– – : Könyvek között. (Szindbád.) = Érdekes Újság, 1957/50. (december 14.) 7. p.

– – : Krúdy Gyula: A vörös postakocsi. = A Hét (Pozsony), 1957/14. (április 7.) 16. p.

– – : Krúdy Gyula: A vörös postakocsi. = Új Szó (Pozsony), 1957/106. (április 16.) 5. p.

– – : Krúdy-, Karinthy-, Kosztolányi-művek jelennek meg. = Esti Hírlap, 1957/32. (február 8.) 2. p.

– – : Magyar írók így látták. = Népszabadság, 1957/263. (november 7.) 18. p.

– – : Rezeda Kázmér szép élete. – Nagy Kópé. – Az utolsó gavallér. = Bp. 1957, Szépirodalmi Könyvkiadó. [Fülszöveg]

– – : Szindbád. I-II. köt. = Bp. 1957, Magvető. [Fülszöveg]

Bajor Nagy Ernő: Szindbád szobra. = Ország Világ, 1957/30. (december 17.) 4. p.

Baróti Géza: Ha Szindbád visszatérne ... = Érdekes Újság, 1957/25. (június 22.) 10. p.

Bisztray Gyula: Hatása Krúdy Gyula „A podolini kísértet“ című regényére. = Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma. Bp. 1957, Akadémiai K. /Mikszáth Kálmán összes művei 6./ 318-321. p.

Czine Mihály: A novellista Móricz Zsigmond első lépései. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1957/4. 297-311. p.

Csapó György: Krúdy-kötet. = Ország Világ, 1957/24. (november 5.) 2. p.

Csapó György: Premier a Vidám Színpadon. = Film Színház Muzsika, 1957. szeptember 20.

Dersi Tamás: Tallózás szép könyvek között. (Írói arcképek.) = Esti Hírlap, 1957/222. (szeptember 22.) 2. p.

Demeter Imre: Beszélgetés Uray Tivadarral. = Film Színház Muzsika, 1957/33. (december 27.) 10. p.

(d[emeter]. i[mre].): Könyvekről – röviden. = Film Színház Muzsika, 1957/22. (október 11.) 26. p.

(d[emeter]. i[mre].): Krúdy-könyvekről. = Esti Hírlap, 1957/200. (augusztus 28.) 2. p.

Dömötör László: Szindbád kikötője. = Hétfői Hírek, 1957/3. (május 20.) 2. p.

Fábián Zoltán: Krudy Gyula – Rezeda Kázmér szép élete. = Magyar Ifjúság, 1957/41. (szeptember 21.) 4. p.

Ficzay Dénes: Árnyékból szőtt vendég. = Igaz Szó (Marosvásárhely), 1957/7. (július) 156-158. p.

Ficzay Dénes: Valakit elvisz az ördög és más kisregények. = Igaz Szó (Marosvásárhely), 1957/3. (március) 474-475. p.

Fóthy János: Őszéji randevúk. = Érdekes Újság, 1957/46. (november 16.) 16. p.

G[ál]. L[ászló].: Írók arcképei. = Híd (Újvidék), 1957/11. (november) 977-978. p.

Galsai János: Vidéki hétköznapok. = Vörös Lobogó (Arad), 1957. június 22. [0]

Garai Tamás: A szegedi boszorkányper – filmen. A magyar filmrendezők terveiből. = Magyar Ifjúság, 1957/2. (január 12.) [1.] p.

Győrfi Gizella: Beszédes szobrok között... = Élet és Irodalom, 1957/19. (november 8.) 4. p.

Hatvany Lajos–Gink Károly: Beszélő házak és tájak. Bp. 1957, Bibliotheca.

Hegedűs Géza: József Farkas: Rohanunk a forradalomba. = Kortárs, 1957/3. (november) 473-477. p.

Hegedűs Géza: Krudy Gyula irodalomtörténeti írásai. = Élet és Irodalom, 1957/20. (november 15.) 8. p.

Hegedűs Nándor: (Krúdy Gyula.) = – – : Ady Endre nagyváradi napjai. Bp. 1957, MTA Irodtört. Int. 64-67., 72-73., 224. p.

Izsák József: Még egyszer és nem utolszor. = Igaz Szó (Marosvásárhely), 1957/8. (augusztus) 314-315. p.

József Farkas: (Krúdy Gyula.) = – – „Rohanunk a forradalomba.” A modern magyar irodalom útja 1914-1919. Bp. 1957, Bibliotheca. 15., etc. p. 3. t.

Katona Béla: A klasszikus Krúdy. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1957/276. (november 24.) 5. p.

Katona Béla: A vörös postakocsi. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1957/76. (március 31.) 4. p.

Katona Béla: Krúdy Gyula. = Emlékkönyv. Kiadja az alapításának 150. évfordulóját ünneplő nyíregyházi gimnázium. Nyíregyháza, 1957. 68-88. p.

Katona Béla: Krúdy Gyula: Valakit elvisz az ördög. = Alföld (Debrecen), 1957/1. (tavaszán) 98-99. p.

Katona Béla: [Valakit elvisz az ördög és más kisregények.] = Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza), 1957. január 13. [év hiányzik]

Kellér Andor: Krúdy Gyula. = Beszélő házak. Szerk. Hatvany Lajos. Fényk. Gink Károly. Bp. 1957, Bibliotheca. 155-160. p.

Klár István: Legifjabb Krúdy Gyula. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1957/4. 383-385. p.

[Kozocsa Sándor]: Utószó. = Az élet álom. Bp. 1957, Szépirodalmi Könyvkiadó. [254.] p.

Kozocsa Sándor: Utószó (II. köt.: 535-546. p.) és jegyzetek (I. köt.: 500-508. p.II. köt.: 547-550. p.) = Írói arcképek. I-II. köt. Bp. 1957, Magvető.

[Kozocsa Sándor]: Utószó. = Rezeda Kázmér szép élete. – Nagy kópé. – Az utolsó gavallér. Bp. 1957, Szépirodalmi Könyvkiadó. 471. p.

Kozocsa Sándor: Utószó. = Szindbád. I-II. köt. Bp. 1957, Magvető. II. köt.: 471-478. p.

Makay Gusztáv: Nagy magyar elbeszélők. = Irodalomtörténet, 1957/3. 390-393. p.

Perepatits Antal: Krúdy Gyula – Válogatott novellák. = Hajdú-Bihari Napló (Debrecen),  1957/231. (október 2.) 5. p.

Péterfi István: Kenessey–Krúdy operájának felújítása. = Élet és Irodalom, 1957/4. (április 26.) 8. p.

Réz Pál: Krúdy Gyula. = A podolini kísértet. Bp. 1957, Szépirod. Kk. /Olcsó kvt./ 283-285. p.

Ruffy Péter: Garas. = Érdekes Újság, 1957/50. (december 14.) 15. p.

Simonyi Imre: A városi könyvtárban. = Alföld (Debrecen), 1957/1. (tavaszán) 86. p.

Sós Endre: Krúdy Gyula – Írói arcképek. = Magyar Nemzet, 1957/19. (szeptember 29.) 8. p.

Schwott Lajos rajzos riportja: Nagyjaink emlékeit keresvén... = Élet és Irodalom, 1957/25-26. (december 21.) 19. p.

Szabó Ede: Előszó és jegyzetek. = Válogatott novellák. Bp. 1957, Szépirodalmi Könyvkiadó. 7-41. és 543-544. p.

Szekula Jenő: Krúdy Gyula modelljei. = Élet és Irodalom, 1957/7. (június 7.) 6. p.

/sz.j./: Krúdy Gyula emlékezete. = Veszprémi Szemle (Veszprém), 1957. május 13. [Gedényi]

Szőcs István: Déli kakasszó... = Igaz Szó (Marosvásárhely), 1957/9. (szeptember) 446-448. p.

Tóth Béla: Krúdy Gyula írásai. = Hajdú-Bihari Napló (Debrecen) 1957/259. (november 3.) 7. p.

Vígh Károly: Krúdy Gyula. = Árnyékból szőtt vendég és más elbeszélések. Bukarest, 1957, Ifjúsági Könyvkiadó. 5-7. p.

V. J.: Osztályon felüli kabaré. = Ország Világ, 1957/19. (október 1.) [21.] p.

1958

– – : 1878. október 21-én született Krúdy Gyula. = A Könyvtáros, 1958/9. 672. p.

– – : A halott Krúdy találkozása az olvasó magyarsággal. = Érdekes Újság, 1958/20. (május 17.) 8. p.

– – : A hírlapíró és a halál. Vidám hangjáték. = Magyar Szó (Újvidék) melléklete, A noviszádi rádió műsora. 1958/290. (november 22.) [6.] p.

– – : A Józsa András Múzeum felhívása.= Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1958/34. (február 9.) 4. p.

– – : A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1958. november 1-én és 2-án vándorgyűlést tart Egerben. [Meghívó]

– – : A Magyar Irodalomtörténeti Társaság egri vándorgyűlése. = Népújság (Eger), 1958/246. (november 8.) 4. p.

– – : A rádió irodalmi műsorából. = Élet és Irodalom, 1958/42. (október 17.) 8. p.

– – : Aranykéz utcai szép napok. = Bp. 1958, Szépirodalmi Könyvkiadó. [Fülszöveg]

– – : Asszonyságok díja. – Napraforgó. Bp. 1958, Magvető. [Fülszöveg]

– – : Budapesti pillanatfelvételek. = Délamerikai Magyarság (Buenos Aires), 1958/3877. (február 28.) 8. p.

– – : Bukfenc. – Velszi herceg. – Primadonna. =  Bp. 1958, Szépirodalmi Könyvkiadó. [Fülszöveg]

– – : Emlékezés Krúdy Gyulára. = Népújság (Eger), 1958/98. (május 18.) 4. p.

– – : „Én írónak készültem.” = Rádió és televízió újság, 1958/41. (október 16.) 8. p.

– – : Három király. = Bp. 1958, Magvető. [Fülszöveg]

– – : Hétfőn lesz 25 esztendeje... = Népszava, 1958/109. (május 10.) 3. p.

– – : Hiányzik egy Krúdy-bibliográfia. = A Könyvtáros, 1958/3. 221. p.

– – : Huszonöt esztendeje... = Esti Hírlap, 1958/91. (április 19.) 2. p.

– – : Kortársak Krúdyról. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1958/110. (május 11.) 4. p.

– – : Krúdy-emléktáblát lepleztek le. = Néphadsereg, 1958/247. (október 19.) 5. p.

– – : Krúdy emlékünnepségek. = Élet és Irodalom, 1958/20. (május 16.) 6. p.

– – : Krúdy emlékünnepségek Óbudán. = Magyar Nemzet, 1958/111. (május 13.) 6. p.

– – : Krúdy emlékünnepségek Óbudán. = Népszabadság, 1958/112. (május 13.) 5. p.

– – : Krúdy emlékünnepségek Óbudán. = Népszava, 1958/111. (május 13.) [8.]. p.

– – : Krúdy-emlékünnepséget... = Magyar Nemzet, 1958/132. (június 6.) 6. p.

– – : Krúdy-est... = Magyar Nemzet, 1958/241. (október 12.) 9. p.

– – : Krúdy Gyula. = Könyvtári Híradó, 1958/5. (május) 3. p.

– – : Krúdy Gyula... = Magyar Nemzet, 1958/148. (június 25.) 7. p.

– – : Krúdy Gyula. = Munka, 1958/10. (október) 27. p.

– – : Krudy Gyula: A kártyások. = Élet és Irodalom, 1958/42. (október 17.) 5. p.

– – : Krudy Gyula: Aranykéz utcai szép napok. = Pesti Műsor, 1958/45. (november 7-13.) 19. p.

– – : Krúdy Gyula: Balerinák. = Magyar Nemzet, 1958/248. (október 21.) 7. p.

– – : Krúdy Gyula egykori lakóházán,... = Magyar Nemzet, 1958/203. (augusztus 29.) 6. p.

– – : Krúdy Gyula emlékezetére. = Pesti Műsor, 1958/42. (október 17-23.) 17. p.

– – : Krúdy Gyula emléktáblát lepleztek le a VIII. kerületben. = Népszava, 1958/247. (október 19.) 12. p.

– – : Krudy Gyula három kisregénye... [Bukfenc.–Velszi herceg.–Primadonna.] = Esti Hírlap. 1958/80. (április 4.) 2. p.

– – : Krúdy Gyula: Régi magyar író ebédje. = Népszava, 1958. május 11. 4. p. Ill. Küchler Vilmos.

– – : Krúdy Gyula: Sobri. = Magyar Nemzet, 1958/148. (június 25.) 7. p.

– – : Krúdy Gyula-szobrot állítanak fel Óbudán. = Népszabadság, 1958/94. (április 20.) 8. p.

– – : Krúdy Gyula születésének 80. évfordulóját... = Esti Hírlap, 1958/247. (október 21.) 2. p.

– – : Krúdy Gyulára emlékezünk születésének 80. évfordulóján. = Rádió és televízió újság, 1958/42. (október 20-26.) 4. p.

– – : Krúdy-nap Óbudán. = Magyar Nemzet, 1958/109. (május 10.) 6. p.

– – : Krúdy-ünnepségek. = Esti Hírlap, 1958/110. (május 13.) 1. p.

– – : Május 12-én... = Magyar Nemzet, 1958/102. (május 1.) 13. p.

– – : Matyó napok, Krúdy-ünnepségek és megyeközi irodalmi találkozások. = Magyar Nemzet, 1958/94. (április 22.) 4. p.

– – : Óbudai napok. = Esti Hírlap, 1958/213. (szeptember 11.) 2. p.

– – : Szindbád megfigyeléseiből. = Népszabadság, 1958/4. (január 15.) 15. p.

– – : Vallomás a szülőföldről. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1958/110. (május 11.) 4. p.

– – : Vasárnap avatják fel Krúdy Gyula szobrát. = Esti Hírlap, 1958/109. (május 11.) 2. p.

Ábel Péter: Apám Szindbád... (Krúdy Zsuzsa új könyvéről.) = Néphadsereg, 1958/139. (június 14.) 4. p.

Ady Endre: Részlet A vörös postakocsiról írott kritikából. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1958/110. (május 11.) 4. p.

Bajor Nagy Ernő: Krúdy szobra Óbudán. = Hétfői Hírek, 1958/19. (május 12.) 4. p.

Balázs János, P.: Hogyan lett a márciusból április? = Magyar Nyelvőr, 1958/4. (október-december/ 515. p.

Barsi Imre: Podolini utazás vörös postakocsi nélkül. = A Hét (Pozsony), 1958/18. (május 4.) 4-5., 11. p.

Brisits Frigyes: Krudy Gyula nevéhez... (Írói arcképek.) = Vigilia, 1958/9. (szeptember) 569-571. p.

Bródy Sándor: A regényíró. = – – : Cilinderes Tiborc. Válogatott cikkek és tanulmányok. Budapest, 1958, Magvető. 276-283. p.

d–: Emlékezés Szindbád írójára. = A Hét (Pozsony), 1958/19. (május 11.) 14. p.

Diószegi András: Krúdy Gyula emlékezete. = Népszabadság, 1958/111. (május 11.) 10. p.

Diószegi András: Szindbád. = Népszabadság, 1958/6. (január 8.) 4. p.

– é –: Krúdy Gyula - Három király. = A könyvtáros, 1958/10. 786. p. (Könyvbarát, 1958/10. 466. p.)

(–el–): Krúdy-regények. = Film Színház Muzsika, 1958/25. (június 28.) 30. p.

– ért: Pest-Budai séták. = Film Színház Muzsika, 1958/10. (március 7.) 28. p.

Ficzay Dénes: Két új Krúdy-könyv. = Igaz Szó (Marosvásárhely), 1958/2. (február) 306-307. p.

Gellért Oszkár: [Krúdyról.] = – – : Egy író élete. Bp. 1958, Bibliotheca. 217., 282., 462. p.

György István: Jöjjön Óbudára! = Népszabadság, 1958/12. (január 15.) 8. p.

Herczeg Gyula: Határozóként álló -val, -vel ragos utótagú birtokos szerkezetek. = Magyar Nyelvőr, 1958/3. (július-szeptember) 311-316. p.

I[fj.]K[ozocsa]S[ándor].: Krúdy Gyula legeredetibb és legérdekesebb művei... = Vigilia, 1958/4. (április) 242-243. p.

(–irn–.): [Pest-budai séták.] = Film Színház Muzsika, 1958. március 7. [Gedényi]

Joós Ferenc: Új könyveket lapozgatva. = Kiskunság, 1958/augusztus. 48-52. p.

Kálmán Jenő: Egy éjszaka Krúdyval. = Magyar Nemzet, 1958/300. (december 28.) 7. p.

Kárpáti Aurél: Részlet A búsképű lovagból. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1958/110. (május 11.) 4. p.

Katona Béla: Kettős Krúdy-jubileum előtt. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1958/34. (február 9.) 4. p.

Katona Béla: Krúdyra emlékezünk. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1958/110. (május 11.) 4. p.

Katona Béla: Krúdy, az újságíró. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1958/110. (május 11.) 4. p.

Kelemen János: Krudy Gyula: Szindbád. = Kortárs, 1958/2. (február) 302-304. p.

Kéri Pál: A magyar írás ködlovagja: Krúdy Gyula. = Irodalmi Újság (London), 1958/11. (június 1.) 6. p.

Kiss István: Halálának 25. évfordulóján leplezik le Krúdy Gyula szobrát. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1958/110. (május 11.) 5. p.

K. J.: Krúdy Gyula és Nagy Lajos emlékkiállítás. = Esti Hírlap, 1958/38. (február 14.) 2. p.

K[osztolányi]. D[ezső].: Hét szilvafa. = – – : : Írók, festők, tudósok. 1. köt. Bp. 1958. 66-67. p.

Kozocsa Sándor: Utószó. = Asszonyságok díja. – Napraforgó. Bp. 1958, Magvető. 529-531. p.

Kozocsa Sándor: Utószó. = Bukfenc – Velszi herceg – Primadonna. Bp. 1958, Szépirodalmi Könyvkiadó. 407-408. p.

Kozocsa Sándor: Utószó. = Három király. Bp. 1958, Magvető. 739-741. p.

Kozocsa Sándor: Utószó és jegyzet. = Pest-budai séták. Bp. 1958, Magyar Helikon. 247-250. p.

Krúdy Zsuzsa: Apám Szindbád. Regényrészlet. = Sínek között, 1958/2-3. (július) 69-71. p.

Krúdy Zsuzsa: Apámról. = A Hét (Pozsony), 1958/42. (október 19.) 16. p.

Krúdy Zsuzsa: Krúdy Gyula. = A könyvtáros, 1958/6. (június) 443-444. p. (Könyvbarát, 1958/6. /június/ 251-252. p.)

Krúdy Zsuzsa: Az utolsó esztendő. = Élet és Irodalom. 1958/19. (május 9.) 6. p.

Kutasi Kovács Lajos: Huszonöt éve halt meg Szindbád, a hajós. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo, Brazília), 1958. március 16. 19-20. p.

(lukács): A hősi korszak sajtója. = Élet és Irodalom, 1958/47. (november 21.) 2. p.

Lökös István: Krúdy Gyula emlékünnepély. = Népújság (Eger), 1958. november 14. [Gedényi]

Magyar László: Szindbád 25 éve halott. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo-Brazilia), 1958. (március 16.)

Márffy Ödön: Krúdy Ilona. = Élet és Irodalom, 1958/46. (november) 5. p.

M. G.: Krúdy Gyula: Pest-budai séták. = Köznevelés, 1958/6. (március 19.) borító 3. p.

Némedi Lajos: Az Irodalomtörténeti Társaság egri vándorgyűlése elé. = Népújság (Eger), 1958/240. (november 1.) 1. p.

(p.): Emléktábla – hibával. = Élet és Irodalom, 1958/13. (március 28.) 2. p.

Pánczél Lajos: Emlékezés Szindbádra. = Ludas Matyi, 1958/20. (május 15.) 11. p.

Pánczél Lajos: Pest-budai séták Szindbád nyomában. = Képes Magyarország, 1958/5. (május) 10-11. p.

Pataky Károly: Helfgott bácsi képe. = Magyar Nemzet, 1958/110. (május 11.) 6. p.

Perepatits Antal: Krúdy Gyula: Asszonyságok díja. – Napraforgó. = Hajdú-Bihari Napló (Debrecen), 1958/146. (június 22.) 7. p.

Peterdy Andor: Akár a flamingó. = Élet és Irodalom, 1958/19. (május 9.) 6. p.

Pósa Péter: A halkszavú álmodó. = Tiszatáj (Szeged), 1958/6. (június) 8. p.

Rákos Sándor: Krúdy. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1958/110. (május 11.) 4. p.

Réz Pál: Olvasás közben. = Esti Hírlap, 1958/103. (május 4.) 2. p.

Réz Pál: Olvasás közben. = Esti Hírlap, 1958/157. (július 6.) 2. p.

R[éz]. P[ál].: Krúdy Gyula örökségéről. = A könyvtáros, 1958/10. (október) 777-778. p. + Könyvbarát, 1958/10. 457-458. p.

[Rónay György]: Katolikus szemmel. (Írói arcképek.) = Új Ember, 1958/16. (április 20.) 2. p.

Rónay György: Jékely Zoltán: Tilalmas kert. = Irodalomtörténet, 1958/2. 281-288. p.

Rónay György: Lovik Károly: A néma bűn. = Irodalomtörténet, 1958/1. 160–163. p.

Sós Endre: „Én és Molnár Ferenc.” = Magyar Nemzet, 1958/205. (augusztus 31.) 9. p.

Sőtér István: Krúdy Gyula, a magyar romantika elkésett gyermeke. = Magyar Nemzet, 1958/110. (május 11.) 8. p.

Szabó József: Az eltűnt városrész lakói tabáni találkozót tartanak. = Magyar Nemzet, 1958.

Szabó József: Krúdy-est Angyalföldön. = Magyar Nemzet, 1958/248. (október 21.) 4. p.

Szabó László, Cs.: A züllött hajós. = Irodalmi Újság (Párizs), 1958/10. (május 15.) 3. p.

Szalatnai Rezső: Krúdy Gyula. = Evangélikus Élet, 1958/5. (február 2.) 2. p.

Szekér Endre: Megjegyzések Krúdy Gyula stílusáról. = Kiskunság (Kecskemét), 1958/augusztus. 42-47. p.

Szerb Antal: Krúdy Gyula. = – – : Magyar irodalomtörténet. Bp. 1958, Magvető. 469-470. p.

Szombathy Viktor: Krúdy Gyula: Asszonyságok díja – Napraforgó. = A könyvtáros, 1958/11. (november) 866. p. + Könyvbarát, l958/11. 5l4. p.

Tersánszky Józsi Jenő: Becsületes keresmény. = Lúdas Matyi, 1958/9. (február 27.) 11. p.

th –n: Szindbád írója a rádióban. A Hírlapíró és a halál. = Magyar Szó (Újvidék), 1958/293. (november 26.) 2. p.

V. J.: A tegnap – a mának. = Néphadsereg, 1958/111. (május 13.) 4. p.

Vécsey Jenő: Szimfonikus concerto Krúdy Gyula emlékére, nagyzenekarra. 1958.

1959

– – : A fehérlábú Gaálné. (Válogatott elbeszélések 1894-1908.) I-II. köt. = Bp. 1959, Magvető. [Fülszöveg]

– – : Az útitárs. – N. N. Bp. 1959, Szépirodalmi Könyvkiadó. [Fülszöveg]

– – : Dunántúli írók találkozója Balatonfüreden. = Középdunántúli Napló – Pápai Kiadás(Veszprém), 1959/169. (július 21.) [1.] p.

– – : Gyula Krúdy: Ungarische Landschafte. [Magyar tájak.] = Bücher aus Ungarn, 1959/1-2. (September) 34. p.

– – : Intézeti hírek. (1958. augusztus 1–december 31.) = Irodalomtörténeti Közlemények, 1959/1. 171-176. p.

– – : Krúdy Gyula. = A Ferencváros története. Szerk. Xantusz Zoltán. Bp. 1959, MSZMP IX. Ker. Bizottsága – IX. Ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága. 145., 168-169. p.

– – : Krúdy Gyula: Az útitárs – N. N. = Katonai Szemle, 1959/9. 126. p.

– – : Krúdy Gyula emlékére... = Magyar Nemzet, 1959/207. (szeptember 4.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula: Magyar tájak. = Katonai Szemle, 1959/2. 133. p.

– – : Krúdy Gyula: Magyar tájak. = Magyar Nemzet, 1959/46. (február 24.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula: Magyar tájak. = Magyar Nemzet, 1959/52. (március 3.) 4. p.

– – : „Lélekben hozzá egyre közelebb” = Film Színház Muzsika, 1959/12. (március 15.) 4. p.

– – : Vándorgyűlés. = Irodalomtörténet, 1959/2. 313-314. p.

Balla Ernő: Emlékezés Bródy Sándorra. = Ország Világ, 1959/34. (augusztus 26.) 19.p.

Barabás Péter: ...a szakszervezeti üdülőkben. = Népszava, 1959/137. (június 13.) 2. p.

Barta András: Krúdy Gyula pályakezdete. = A fehérlábú Gaálné. (Válogatott elbeszélések 1894-1908.) I-II. köt. Bp. 1959, Magvető. II. köt. 613-626. p.

Barta András: Bibliográfia. = A fehérlábú Gaálné. (Válogatott elbeszélések 1894-1908) I-II. köt. Bp. 1959, Magvető. (–Katona Béla:) I. köt.: 639-698. p. – (–Perepatits Antal:) II. köt.: 627-651. p.

Barta János: Sőtér István: Romantika és realizmus. = Irodalomtörténet, 1959/2. 282-289. p.

(Bf.): Új magyar mű a rádióban. = Film Színház Muzsika, 1959/37. (szeptember 11.) [24.]. p.

Bokor Imre: A fiatal Krúdy Gyula. = A könyvtáros, 1959/6. (június) 445-447. p. + Könyvbarát, 1959/6. (június) 253-255. p.

Borsi D. József: Magyar tájak – Pest-Budai séták. = Evangélikus Élet, 1959/14. (április 5.) 4. p.

Fodor József: Emlékeimből. = Népszava, 1959/56. (március 7.) 3. p.

Győrffy Sándor: Az Országos Levéltár emlékkiállítása a Tanácsköztársaság 40. évfordulója alkalmából. = Levéltári Híradó, 1959/1–2. 15–24. p.

Győri Illés István: Emlékeim. = Ludas Matyi, 1959/3. (január 15.) 11. p.

Halász Gábor: Vázlat Óbudáról. = – – válogatott írásai. Bp. 1959, Magvető. 240-249. p.

Hegedűs Géza: Móricz Zsigmond évfordulójára. = Népszava, 1959/150. (június 28.) 4. p.

Herczeg Gyula: Krúdy hasonlatai. = Magyar Nyelvőr, 1959/1. 41-58. p.

Herceg János: Krúdy Gyula idézése. = – – : Leányvári levelek. Újvidék, 1959, Fórum Kk. 64-66. p.

Juhász Géza: Királyok királyi köntösben. = Magyar Szó (Újvidék), 1959/2. (január 4.) 9. p.

Katona Béla: A klasszikus Krúdy. = Borsodi Szemle (Miskolc), 1959/3. 103-105. p.

Katona Béla: Krúdy és a Tanácsköztársaság. = Borsodi Szemle (Miskolc), 1959/2. 105-108. p.

Katona Béla: Néhány megjegyzés Klár István „Legifjabb Krúdy Gyula” című írásához. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1959/1. 101-104. p.

Király István: Jegyzet. = Mikszáth Kálmán: A Krúdy Kálmán csínytevései. Bp. 1959, Akad. K. /Mikszáth Kálmán összes művei 11./ 247. és 252. p.

Kozocsa Sándor: Bibliográfia. = A fehérlábú Gálné. Krúdy Gyula válogatott elbeszélései. Bp. 1959, Magvető. 1. köt. 1894-1904. 637-698 . p. 2. köt. 1905-1908. 627-651. p.

[Kozocsa Sándor]: Utószó. = Az útitárs. – N. N. Bp. 1959, Szépirodalmi Könyvkiadó. 211. p.

Kozocsa Sándor: Utószó és jegyzet. = Magyar tájak. Bp. 1959, Magyar Helikon. 177-179. p.

Krúdy Zsuzsa: Ferenc krt. 24. = A Ferencváros története. Szerk. Xantus Zoltán. MSZMP IX. ker. Biz.–IX. ker. Tanács VB, 1959. 182-183. p.

Krúdy Zsuzsa: Krúdy Balatonfüreden. = Dunántúli Napló (Pécs), 1959/168. (július 19.) 2. p.

Lődi Ferenc: Kihagyta Krúdy regényeiből. = Tiszatáj (Szeged), 1959/7. (július) 12. p.

L[ajta]. A[ndor].: Krúdy Gyula: Magyar tájak. = Film Színház Muzsika, 1959/16. (április 7.) 33. p.

Márai Sándor: Krúdy. = Tárogató, 1959/3-4. (április 1.) 5-7. p. [0]

Móricz Zsigmond: Krúdy elaludt. = – – :  Irodalomról, művészetről. Bp. 1959, Szépirodalmi Könyvkiadó. 280-283. p.

—n.: Krúdy Gyula: A fehérlábú Gaálné. = Film Színház Muzsika, 1959/24. (június 12.) 33. p.

Nagy Miklós: Az aranyember. = Irodalomtörténet, 1959/1. (január) 32-42. p.

Pernye András: Vécsey Jenő: Szimfonikus Concerto. = Muzsika, 1959/11. (november) 40. p.

Pfannl Egon: [Magyar tájak. – Illusztráció.] = Bücher aus Ungarn, 1959/1-2. 34. p. [0]

Rehák Ferenc: (Krúdy Gyula: Fejérvári könyv.) = Tanácsköztársaság Fejér megyében. Szerk. a Szerkbiz. Székesfehérvár, 1959, Fejér megyei Tanács VB. Művelődésügyi Osztálya. 57. p.

Remete László: Krúdy Gyula elfeledett könyve a Fejér megyei termelőszövetkezetekről. = Élet és Irodalom, 1959/12. (március 20.) 6-7. p.

Réz Pál: Vargha Kálmán: Kortársak Móricz Zsigmondról. I. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1959/2. 357-358. p.

Ruffy Péter: Ferencvárosi hét. = Magyar Nemzet, 1959/123. (május 28.) 5. p.

Ruttkay Kálmán: Krúdy Gyula: Írói arcképek. I-II. = Irodalomtörténet, 1959/1. 127-130. p.

—s: Új Krúdy-regények. = Film Színház Muzsika, 1959/36. (szeptember 4.) 32. p.

Somogyi Vilmos: Szimfonikus concerto Krúdy Gyula emlékére. = Film Színház Muzsika, 1959/26. (június 26.) 26. p.

Sós Endre: A szív hősége, az értelem fénye. = Magyar Nemzet, 1959/73. (március 27.) 4. p.

Szekér Endre: Megjegyzések Krúdy Gyula stílusáról. = Kiskunság (Kecskemét), 1958/augusztus. 42-47. p.

Tarnóc Márton: Írók és költők a Tanácsköztársaságról – Krúdy Gyula. = Család és Iskola, 1959/3. (március) 6. p.

Vámos József: Az óbudai gyülekezet ötven éves. = Evangélikus Élet, 1959/43. (október 25.) 2. p.