1960-1964


1960

– – : 61 pályamű. = Film Színház Muzsika, 1960/39. (szeptember 23.) 30. p.

– – : A szerelmi bűvészinas. (Válogatott elbeszélések 1909-1912). = Bp. 1960, Magvető. [Fülszöveg]

– – : Az aranybánya. = Hajdú Bihari Napló (Debrecen), 1960/297. (december 17.) 5. p.

– – : Az aranybánya. – Régi szélkakasok között. – Palotai álmok. Bp. 1960, Magvető. [Fülszöveg]

– – : [Aranybánya – Régi szélkakasok között – Palotai álmok.] = Csongrádmegyei Hírlap (Hódmezővásárhely), 1960/301. (december 22.) [0]

– – : [Aranybánya – Régi szélkakasok között – Palotai álmok.] = Pesti Műsor, 1960/42. [év hiányzik]

– – : Aranyidő. – A templárius. = Bp. 1960, Szépirodalmi Könyvkiadó. [Fülszöveg]

– – : [Aranyidő – A templárius.] = Bücher aus Ungarn, 1960/1. 25. p. [0]

– – : Krúdy Gyula: Aranyidő – A templárius. = Délmagyarország (Szeged), 1960/33. (február 9.) 5. p.

– – : Krúdy Gyula: A szerelmi bűvészinas. = Film, Színház, Muzsika, 1960/41. (október 7.) 44. p.

– – : Krudy Gyula: A szerelmi bűvészinas. = Egyetemi Lapok, 1960/36. (október 29.) [5. p.]

– – : Miért nem szólal meg a Flórián-szobor? = Új Ember, 1960/21. (május 22.) 2. p.

– – : Rejtvénybajnokság. Szabolcs-Szatmár megye. – Az első légi út Nyíregyházára. = Füles, 1960. augusztus 10.

Ardó Mária : Bevezető. = Gábor A., Krúdy, Mikszáth: Egyfelvonásosok. Bp. 1960, Gondolat. /Játékszín 21./ 3-4. p.

Baróti Géza: Palotai álmok. = Népszava, 1960/236. (október 5.) 3. p.

Barta András: Tájékoztató és bibliográfia. = A szerelmi bűvészinas. (Válogatott elbeszélések 1909-1912). Bp. 1960, Magvető. 657-704. p.

Barta András: Utószó. = Az aranybánya. – Régi szélkakasok között. – Palotai álmok. Bp. 1960, Magvető. 555-565. p.

Dévényi Róbert: Rendezői utószó. = Gábor A., Krúdy, Mikszáth: Egyfelvonásosok. Bp. 1960, Gondolat. /Játékszín 21./ 25-27. p.

F. L.: Pesti tudósítónktól. = Ludas Matyi, 1960/21. (május 26.) 3. p.

Halmi János: Krúdy Gyula. = Délmagyarország (Szeged), 1960/192. (augusztus 14.) 6. p.

Hatvany Lajos: Krúdy Gyula. = – – : Irodalmi tanulmányok. II. köt. Bp. 1960, Szépirodalmi Könyvkiadó. 83-87. p.

Herczeg Gyula: Sajátos szórendi inverziók újabb magyar prózánkban. = Magyar Nyelvőr, 1960/1. (január-március) 38-44. p.

k.: Krudy Szindbádja a rádió hullámai. = Magyar Szó (Újvidék), 1960/211. (szeptember 8.) 7. p.

Kass János: Aranyidő – A templárius illusztrációja. = Film, Színház, Muzsika, 1960/14. (április 1.) 44. p.

Király István: (Krúdy Gyula.)= – – : Mikszáth Kálmán. Bp. 1960, Szépirodalmi K.

Kovács Máté: A magyar könyv- és könyvtárkultúra a szocializmus kezdeti szakaszában. = Magyar Könyvszemle, 1960/4. (október-december) 361-381. p.

[Kozocsa Sándor]: Utószó. = Aranyidő. – A templárius. Bp. 1960, Szépirodalmi Könyvkiadó. 247. p.

Kristóf Károly: Ahol Ady tanyázott. = Esti Hírlap, 1960/177. (július 28.) 2. p.

K[rúdy]. M[ária].: Egy Krúdy-kép ürügyén. = Élet és Irodalom, 1960/35. (augusztus 26.) 2. p.

L[ajta]. A[ndor].: Krúdy Gyula: Aranyidő – A templárius. = Film, Színház, Muzsika, 1960/12. (március 18.) 44. p.

Nagy Gyula: Szindbád látogatása. = Ország-Világ, 1960/51. (december 21.) 15. p.

Rékai András: A librettó. A Zeneműkiadó Vállalat operaszöveg-vázlat pályázatához. = Muzsika, 1960/12. 35. p.

Sándor Rudolf: Aki több mint hat évtizeden át őrizte Krúdy Gyula ifjúkori fényképét. = Egyetemi Lapok, 1960/40. (november 26.) [4.] p.

Sándor Rudolf: Krúdy Gyula. Emlékezés halálának 27. évfordulóján. = Nógrádi Népújság (Salgótarján), 1960. május 11. [szám hiányzik]

S[ándor]. R[udolf].: Krúdy Gyula ifjúkori fényképe. = Élet és Irodalom, 1960/34. (augusztus 19.) 11. p.

S. Cs.: Krúdy Gyula: Az aranybánya. = Film, Színház, Muzsika, 1960/47. (november 18.) 45. p.

Szántó Erika: A romantikus Óbudán. = Népszabadság, 1960/163. (július 10.) 11. p.

Szauder József: Szindbád születése. = A szerelmi bűvészinas. Bp. 1960, Magvető. 631-656. p.

Sz. D.: Krúdy Gyula – A szerelmi bűvészinas. = A könyvtáros, 1960/11. 866-867. p. + Könyvbarát, 1960/11. 5l4-5l5. p.

Szenthegyi István: Az arany meg az asszony ... az Erkel Színházban. = Magyar Nemzet, 1960/247. (október 18.) 4. p.

Sz[ombathelyi]. E[rvin].: Krúdy Gyula: A szerelmi bűvészinas. = Népszava, 1960/236. (október 5.) 4. p.

Szombathy Viktor:  Aranyidő. – A templárius. = A könyvtáros, 1960/5. (május) 386. p. (Könyvbarát, 1960/5. /május/ 226. p.)

V. J.: Az Irodalomtörténeti Intézet Eötvös Könyvtárának Archívuma. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1960/1. 139-140. p.

1961

– – : A tegnapok ködlovagjai. = Bp. 1961, Szépirodalmi Könyvkiadó. [Fülszöveg]

– – : Éji zene. (Válogatott elbeszélések 1913-1915). = Bp. 1961, Magvető. [Fülszöveg]

– – : Krúdy Gyula. = Új Magyar Lexikon, 4. köt. Bp. 1961, Akadémiai K. 271-272. p.

– – : Krudy, Gyula. = The New Hungarian Quarterly, 1961/4. (october-december) 244-245. p.

– – : Krúdy Gyula: A tegnapok ködlovagjai. = Magyar Nemzet, 1961/290. (december 8.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula: Az aranybánya. = Magyar Nemzet, 1961/2. (január 2.) 4. p.

– – : Krudy Gyula: Magyar hasak. = Délamerikai Magyar Hírlap Évkönyve 1961. São Paulo (Brazília), 1961, Délamerikai Magyar Hírlap. 328. p.

– – : Mákvirágok kertje. = Bp. 1961, Magvető. [Fülszöveg]

—a: Krúdy Gyula: Mákvirágok kertje. = Film Színház Muzsika, 1961/33. (augusztus 18.) 44. p.

Ady Endre: Krúdy Gyula könyve. = – – : Az irodalomról. Szerk. Varga József–Vezér Erzsébet. Bp. 1961. Magvető. 358-359. p.

Bálint György: Festett király. Krúdy Gyula regénye. = – – : A toronyőr visszapillant. 2. köt. Bp. 1961, Magvető. 66-68. p.

Barta András: Tájékoztató és útmutató a bibliográfia használatához. – Bibliográfia. = Éji zene. (Válogatott elbeszélések 1913-1915). Bp. 1961, Magvető. 595-622. p.

Barta András: Utószó. = Mákvirágok kertje. Bp. 1961, Magvető. 718-727. p.

Bródy András: Kard-affér. = Magyar Nemzet, 1961/178. (július 29.) 7. p.

Csengeryné Nagy Zsuzsa: Íróportrék éremművészetünkben. = Művészet, 1961/2. (február) 10-11. p.

Diószegi András: Turgenyev magyar követői. = Tanulmányok a magyar-orosz irodalmi kapcsolatok köréből. 2. köt. Szerk. Kemény G. Gábor. Bp. 1961, Akadémiai Kiadó. 84-137. p.

Fodor József: Emlékeimből. = – – : A történelem sodrában. Válogatott cikkek és tanulmányok. Bp. 1961, Magvető. 294-295. p.

Fodor József: Halhatatlanok nyomában. = Magyar Nemzet, 1961/304. (december 24.) 13. p.

Galsai Pongrác: Forgó színpad. = Nők Lapja, 1961/31. (augusztus 5.) 22. p.

– gas – : Elveszett Krúdy-kötetek. = A Könyv, 1961/2. (február) 25. p.

Gordon Etel: Utószó. – Az írások lelőhelye. = A tegnapok ködlovagjai. Bp. 1961, Szépirodalmi Könyvkiadó. 619-628., 675-679. p.

Joós, F. Imre: As Writers saw it. The Fate of Intellectuals in Pre-War Hungary. = The New Hungarian Quarterly, 1961/1. 209-211. p.

Kárpáti Aurél: Krúdy Gyula: a múló idő költője. A „Három királyok” regénye. = – – : Tegnaptól máig. Bp. 1961, Szépirodalmi Könyvkiadó. 122-128., 129-134. p.

Katona Béla: Krúdy Gyula. (Pályakép-vázlat ismeretterjesztő előadásokhoz) Szeged, 1961, TIT. 11 p.

Katona Béla: Krúdy Gyula: Válogatott novellák. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1961/6. 762-763. p.

Kenessey Jenő: Az arany meg az asszony. Opera 1 felvonásban. Szövegét írta Krúdy Gyula. Bp. 1961, Zeneműkiadó. 100 p. (Énekes zongorakivonat.)

Kenessey Jenő: Az arany meg az asszony. Zenéjét szerezte – –. Szövegét írta Krúdy Gyula. Bp. 1961, Zeneműkiadó. 22 p. /Operaszövegkönyvek 43./

Krúdy Pál: Epizódok Krúdy Gyula életéből. = Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve, 1960-61. Bp. 1961. Képzőműv. Alap Kiadóváll. 145-148. p.

Orosz Sándor: Krúdy Gyula szimbólumairól. = Magyar Nyelvőr, 1961/4. (október-december) 421-435. p.

Pamlényi Ervin: Krúdy öröksége. = Magyar Nemzet, 1961/203. (augusztus 27.) 7. p.

Pamlényi Ervin: Krúdy és a gentry ügyében. = Magyar Nemzet, 1961/215. (szeptember 10.) 5. p.

P[ók]. L[ajos].: = Krúdy Gyula: Az aranybánya. = A könyvtáros, 1961/1. (január) 43. p.

Pók Lajos: Krúdy Gyula: Mákvirágok kertje. = A könyvtáros, 1961/12. (december) 753. p.

Rejtő István: . „Mindenki újakra készül...” I., III. = Magyar Tudomány, 1961/7-8. 495-496. p.

Seres József: Krúdy stílusának zeneisége. = Jelenkor (Pécs), 1961/2. (április) 191-196. p.

Somogyi Vilmos: Beszélgetés Kenessey Jenővel. = Film Színház Muzsika, 1961/3. (január 20.) [34.] p.

—sy: Krúdyt, de hogyan..? = Film Színház Muzsika, 1961/22. (június 2.) 37. p.

Szauder József: Szindbád elmúlása. = Éji zene. (Válogatott elbeszélések 1913-1915). Bp. 1961, Magvető. 565-594. p.

Szauder József: Szindbád születése.Szindbád elmúlása.Szindbád Purgatóriuma. = – – : A romantika útján. Bp. 1961, Szépirodalmi K. 376-396., 397-420., 421-437. p.

Tasi József: Így él Krúdy Gyula az óbudaiak emlékezetében. = Ország-Világ, 1961/23. (június 23.) 5. p.

Turányi Kornél: A Józsefváros régi utcanevei. = A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 1958-1959. Bp. 1961, FSzK. 196. p. /A Fővárosi Könyvtár évkönyve 19./

 

1962

– – : A lőcsei kakas. = Bp. 1962, Magvető. [Fülszöveg]

– – : A magyar jakobinusok. – Ál-Petőfi. Bp. 1962, Magvető. [Fülszöveg]

– – : A podolini kísértet. = Bp. 1962, Szépirod. Kk. /Kincses könyvek./ [Fülszöveg]

– – : Ifj. Krúdy Gyula gyászjelentése.

– – : Ifj. Krúdy Gyula halotti anyakönyvi bejegyzése.

– – : „Nouvelles hongroises”. = Hírünk a Világban (Washington), 1962/1. (tavasz) 6. p.

Antalffy Gyula: Podolini út. = Élet és Irodalom, 1962/50. (december 15.) 7. p.

Bálint Tibor: Árnyékből szőtt világ. = Utunk (Kolozsvár), 1962/39. (szeptember 28.) 2. p.

Barta András: Utószó. = A magyar jakobinusok. – Ál-Petőfi. Bp. 1962, Magvető. 319-329. p.

Békés István: Szindbád. = – – : Új magyar anekdótakincs. Bp. 1962, Gondolat. 390-397. p.

Bóka László: Krúdy és Vörösmarty. = –  – : Arcképvázlatok és tanulmányok. Bp. 1962, MTA Irodalomtörténeti Int. 110. p.

Bródy András: Krúdy kocsisa. = Esti Hírlap, 1962/222. (szeptember 21.) [3.]  p.

d. t.: Krúdy Gyula sokarcú Budapestje. = Esti Hírlap, 1962/207. (szeptember 4.) 2. p.

Fenyő István: A titkos lakó. = Élet és Irodalom, 1962/17. (április 28.) 6. p.

Fodor József: Szindbád karácsonyi éneke. = Élet és Irodalom, 1962/51. (december 22.) 1. p.

Gellért Oszkár: Schöpflin Krúdyról... = – – : Egy író élete. 1926-1941. II. kötet. Bp. 1962, Gondolat. 357. p.

Herczeg Gyula: Század eleji prózánknak egy impresszionista fordulatáról. = Magyar Nyelvőr, 1962/2. (április-június) 172-179. p.

Illés Endre: A századforduló tévedéssel.= Új Írás, 1962/11. (november) 1251-1253. p.

Illés Endre: Egy „dühöngő fiatal” a 30-as években. (Arcképvázlat Hevesi Andrásról.) = Kortárs, 1962/3. 425-436. p.

Kántor Lajos: Utószó. Jegyzet. = Krúdy Gyula: Kleofásné kakasa. Bukarest, 1962, Irodalmi Kk. 399-406., 407-410. p.

Kellér Andor: Gyula úr. =  – – : A titkos lakó. Bp. 1962, Magvető. 13-28. p.

Kosztolányi Dezsőné : Kosztolányi és a Pen Club válsága. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1962/2. 209–213. p.

Krúdy Mária: Az első család. [1962.] 27 fol. [Gépirat.] FSzEK.

K[rúdy]. M[ária].: Gyula fiú. = Magyar Nemzet, 1962/284. (október 5.) 4. p.

Krúdy Zsuzsa: A második család. 1962. 21 fol. [Gépirat.] FSzEK.

Krúdy Zsuzsa: Az olvasó Krúdy. = A könyvtáros, 1962/4. (április) 226. p.

Krúdy Zsuzsa: Emlékezés Krúdy Gyulára. = Jelenkor (Pécs), 1962/4. (augusztus) 488-494. p.

Pomogáts Béla: Krúdy Gyula: A tegnapok ködlovagja. = A könyvtáros, 1962/11. (november) 683. p.

Réz Pál: Krúdy Gyula. = A podolini kísértet. Bp. 1962, Szépirod. Kk. /Kincses könyvek./ 260-264. p.

Seres József: Életrajzi jegyzetek – Krúdy Gyula. = Május piros harangjai. Sajtó alá rend., előszó, jegyz. – – . Bp. 1962, Szépirodalmi Kk. 471. p.

Sz. E.: Szauder József: A romantika útján. = Népszava, 1962/60. (március 13.) 4. p.

Szigethy: Krúdy Gyula. = A Fészek. Emlékkönyv a Fészek Klub alapításának 60. évfordulóján. Szerk. Demeter Imre. Bp. 1962, Gondolat. 49. p.

Szirmai Rezső: Egy éjszaka a kórteremben. = Ország-Világ, 1962/21. (május 23.) 18-19. p.

Tersánszky J. Jenő: Móricz Zsigmond. = – – : Nagy árnyakról bizalmasan. Bp. 1962, Magvető. 170-172. p.

Tóth Lajos–Udvarhelyi Dénes: Tájékoztató és bibliográfia. = A lőcsei kakas. Bp. 1962, Magvető. 348-354. p.

—u—: Krúdy Gyula: A lőcsei kakas. = Film Színház Muzsika, 1962/30. (július 27.) 44. p.

1963

– – : A fővárosi tanács... = Magyar Nemzet, 1963/91. (április 20.) 7 p.

– – : A hírlapíró és a halál. = Rádió és televízió újság, 1963/25. (június 24-30.) 23-24. p.

– – : A vörös postakocsi. – Őszi utazás a vörös postakocsin. = Bp. 1963, Szépirodalmi K. [Fülszöveg]

– – : Egy kép a hétről. = Film, Színház, Muzsika, 1963/26. (június 28.) 2. p.

– – : Krúdy emlékest a Juhász Gyula Művelődési Otthonban. = Délmagyarország (Szeged), 1963/113. (május 17.) 5. p.

– – : Krúdy emlékünnepség Debrecenben. = Hajdú-Biharmegyei Napló (Debrecen), 1963/246. (október 20.) 5. p.

– – : Krúdy Gyula emlékest. = Magyar Nemzet, 1963/119. (május 24.) 6. p.

– – : Krúdy Gyula emlékezete... = Magyar Nemzet, 1963/226. (szeptember 27.) 6 p.

– – : Krúdy-emlékünnepséget tartottak... = Magyar Nemzet, 1963/247. (október 22.) 7 p.

– – : Krúdy Gyula halálának 30. évfordulója... = Magyar Nemzet, 1963/90. (április 19.) 4 p.

– – : Krúdy Gyula halálának 30. évfordulója... = Magyar Nemzet, 1963/99. (április 30.) 4 p.

– – : Krúdy Gyula halálának 30. évfordulója... = Magyar Nemzet, 1963/110. (május 14.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula halálának 30. évfordulója... = Magyar Nemzet, 1963/111. (május 15.) 56 p.

– – : Krúdy Gyula mellszobra. = Puruczki Béla – Fancsali Petronella – Novák Tamásné: Az utcák őrzik emléküket. Bp. 1963, FSzEK. t. [2.] 13. kép.

– – : Krúdy Gyula mint parasztújság szerkesztő. = Szabad Föld, 1963/42. (október 20.) 9. p.

– – : Krúdy Gyula születésének 80. évfordulóján,... = Magyar Nemzet, 1963/245. (október 19.) 7 p.

– – : Krúdy Zsuzsa a megyében. = Csongrádmegyei Hírlap (Szeged), 1963/112. (május 16.) 3. p.

– – : Pesti levelek. Publicisztikai írások. = Bp. 1963, Magvető. [Fülszöveg]

– – : Vallomás. = Bp. 1963, Magvető. [Fülszöveg]

Barabás Tamás: Emlékezés Szindbádról a Krisztinavárosban. = Esti Hírlap, 1963/99. (április 29.) 2. p.

Barabás Tamás: Krúdy emlékkiállítás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. = Élet és Irodalom, 1963/19. (május 11.) 9. p.

B[arta]. A[ndrás].: Krúdy Gyula. = Magyar Irodalmi Lexikon. Főszerk. Benedek Marcell. Bp. 1963, Akadémiai K. I. köt. 714-718. p.

Békés István: Szindbád. = – – : Új magyar anekdotakincs. 2. lényegében vált. kiad. Bp. 1963, Gondolat. 393-399. p.

B. L.: Krúdy-emlékműsor. = Vas Népe (Szombathely), 1963/152. (július 2.) [4.] p.

B[ozóky]. É[va].: Krúdy világa. = Könyvtáros, 1963/6. (június) 363. p.

Bródy András: Krúdy Gyula. = Beszélő tájak. Szerk. Hatvany Lajos. Fényk. Gink Károly. Bp. 1963, Magvető. 276-280. p.

Csányi László: Krúdy Gyula: Ki jár az erdőn? = A könyvtáros, 1963/7. (július) 434-435. p.

Cseres Tibor: Jim, a parti gyilkos. = Élet és Irodalom, 1963/19. (május 11.) 8. p.

Csernus [Ákos]: Költött káposzta. = Irodalmi Újság (Párizs), 1963/12. (június 15.) 4. p.

Dalos László: „Egy álom árnyéka.” = Film, Színház, Muzsika, 1963/20. (május 17.) 18. p.

d. t.: Szindbád, a hajós. = Esti Hírlap, 1963/31. (február  6.) 2. p.

Duba Gyula: Káderezés a (zseb)Parnasszuson. = Hét (Pozsony), 1963/52. (december 29.) 12-13. p.

Féja Géza: Krúdy és íróasztala. = Élet és Irodalom, 1963/42. (október 19.) 3-4. p.

F. F.: Magnetofonnal – Krúdy nyomában. = Élet és Irodalom, 1963/17. (április 27.) 11. p.

Ficzay Dénes: Ismeretlen Krúdy írás. = Jelenkor (Pécs), 1963/10. (október) 955-956. p.

Ficzay Dénes: Krúdy Gyula: Kleofásné kakasa. = Igaz Szó (Marosvásárhely), 1963/2. (február) 312. p.

Fodor József: Emlékek a hőskorszakból. = Kortárs, 1963/2. 166-177. p.

Harry Márta: A rádió mellett. = Népszava, 1963/113. (május 17.) 6. p.

H[ary]. M[árta].: Krúdy Gyula: Ki jár az erdőn? = Népszava, 1963/57. (március 9.) 2. p.

H. T.: A hírlapíró és a halál. = Esti Hírlap, 1963/152. (július 1.) 2. p.

– K –: Krúdy Gyula emlékkönyv. = A Jövő Mérnöke, 1963/21. (május 27.) [4.] p.

Karácsonyi István: Krúdy világa. = Egyetemi Lapok – Az Eötvös Loránd Tudományegyetem lapja, 1963/19. (május 25.) [4.] p.

Katona Béla: Krúdy Gyula. = Alföld (Debrecen), 1963/5. (május) 29-32. p.

Katona Béla: Krúdy és a Nyírség. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1963/109. (május 12.) 6. p.

Keresztury, Dezső: Two Centuries of Hungarian Short Stories. = The New Hungarian Quarterly. 1963/9. (january-march) 76-77. p. 247. p.

Kiss Ibolya, L.: A kísértet nyomában. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 1963/4. 434-436. p.

Kiss Tamás: Emlékezés Krúdy Gyulára. = Alföld (Debrecen), 1963/11. (november) 74-78. p.

Kozocsa Sándor: Bibliográfiai utószó. = A vörös postakocsi. – Őszi utazás a vörös postakocsin. Bp. 1963, Szépirodalmi K. 453-454. p.

Kozocsa Sándor: Bibliográfiai utószó. = Hét bagoly. – Boldogult úrfikoromban. Bp. 1963, Szépirodalmi K. 521-522. p.

Kozocsa Sándor: Utószó és jegyzetek. = Vallomás. Bp. 1963, Magvető. 435-447. p.

Kristó Nagy István: Krúdy-problémák. = Jelenkor (Pécs), 1963/10. (október) 957-963. p.

Krúdy Mária: Írók, tudósok, diákok. = Új Írás, 1963/9. (szeptember) 1099-1100. p.

Krúdy Mária: Krúdy Gyula jutalmazása. = Élet és Irodalom, 1963/43. (október 26.) 7. p.

Krúdy Zsuzsa: Krúdy Gyula. = Élet és Irodalom, 1963/19. (május 11.) 9. p.

Krúdy Zsuzsa: Igaz magyar mesék írója. = Dél-Magyarország (Szeged), 1963/109. május 12. 6. p.

Krúdy Zsuzsa: Krúdy múzsái. = Jelenkor (Pécs), 1963/5-6. (május-június) 454-459. és 526-532. p.

–la–: A hírlapíró és a halál. = Film Színház Muzsika, 1963/27. (július 6.) [17.] p.

Litványi Károly: A hírlapíró és a halál. = Rádió és televízió újság, 1963/25. (június 24-30.) 4. p.

Méreiné Juhász Margit: Szindbád elindul. = Magyar Nemzet, 1963/109. (május 12.) 8-9. p.

Molnár László: A Kleofásné kakasa. = A Jövő Mérnöke, 1963/9. (március 4.) [3.] p.

Molnár László: A Sibylla emlékezik. = A Jövő Mérnöke, 1963/30. (október 7.) [2.] p.

Pamlényi Ervin: A másik Krúdy. = Magyar Nemzet, 1963/108. (május 11.) 5. p.

Perepatits Antal: Krúdy-levél a Zoltai-hagyatékban. = Alföld (Debrecen), 1963/9. (szeptember) 96. p.

Perneczky Géza: A nyulak szigetének története. = Magyar Nemzet, 1963. február  17. [Gedényi]

Polgár Judit: Örökül hagyta ránk, amit a természettől tanult. = Turista, 1963/5. (május) 11. p.

Ruffy Péter: Krúdy világa. = Magyar Nemzet, 1963/103. (május 5.) 9. p.

Schöpflin Aladár: Krúdy Gyula. = – – : Válogatott tanulmányok. Bp. 1963.

Seres József: Krúdy Gyula halálának 30. évfordulójára. = Könyvtári Tájékoztató, 1963. 20-21. [0]

Seres József: Krúdy Gyula: Vallomás. = Jelenkor (Pécs), 1963/10. (október) 990-992. p.

Simonyi Imre: Szindbád utolsó utazása. = Élet és Irodalom, 1963/19. (május 11.) 9. p.

Somlyó György: Fantázia. = Új Írás, 1963/7. (július) 791. p.

Sőtér István: Utószó. = Hét bagoly. – Boldogult úrfikoromban. 2. kiad. Bp. 1963, Szépirodalmi K. 497-520. p.

Szász, Imre: A Volume of Hungarian Short Stories in English. = The New Hungarian Quarterly. 1963/11. (july-september) 192-195. p.

Tamás István: A hírlapíró és a halál. = Népszabadság, 1963/152. (július 2.) 8. p.

Tóbiás Áron: Az ismeretlen Krúdy. = Új Írás, 1963/10. (október) 1254-1258. p.

Tóbiás Áron: Emlékkönyveink a hazai irodalmi emlékkönyvek sorában. = A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 1962. Bp. 1963, FSzEK. 175-182. p.

Tóbiás Áron: Krúdy Gyula. = Alföld (Debrecen), 1963/10. [Gedényi]

Tóbiás Áron: Krúdy – forgószínpadon. = Látóhatár, 1963/december. 166-173. p.

Tóbiás Áron: Krúdy Gyula, a diák. = Család és Iskola, 1963/10. (október) 14-15. p.

Tóth Lajos–Udvarhelyi Dénes: Álom és valóság Krúdy Gyula publicisztikájában.Bibliográfia. = Pesti levelek. Publicisztikai írások. Bp. 1963, Magvető. 611-628., 629-682. p.

Vajk Vera: Egy „szokványos klubdélután” pillanatképei. = Népszava, 1963/128. (június 4.) 3. p.

Varsányi Lívia, H.: „Óbuda az irodalomban.” = Könyvtári Híradó, 1963/3. (június) 9-10. p.

Vilcsek Anna: A hírlapíró és a halál. = Magyar Nemzet, 1963/153. (július 7.) 7. p.

Zalai Zoltán: A Krúdy-kiállítás megnyitására. = Könyvtári Híradó, 1963/2. (május) 1-2. p.

Zsigmond Endre: Krúdy. = Irodalmi Újság (Párizs), 1963/16. (szeptember 1.) 6. p.

1964

– – : A kékszalag hőse. = Bp. 1964, Szépirodalmi K. [Fülszöveg]

– – : A madárijesztő szeretője. (Válogatott elbeszélések 1916-1925). = Bp. 1964, Magvető. [Fülszöveg]

– – : A podolini kísértet. = Bp. 1964, Szépirodalmi K. [Fülszöveg]

– – : Jockey Club. = Bp. 1964, Magvető. [Fülszöveg]

– – : Krúdy Gyula emlékére... = Magyar Nemzet, 1964/269. (november 17.) 4 p.

– – : Krúdy Gyuláról tart előadást... = Magyar Nemzet, 1964/56. (március 7.) 7 p.

– – : Krúdy világa. = Kortárs, 1964/6. borító 3-4. p.

A.: Beáta bábui. = Esti Hírlap, 1964/208. (szeptember 4.) 2. p.

Antal Gábor: Forradalmár – a maga hangján. = Napjaink (Miskolc), 1964/2. (február 1.) 3. p.

Antalffy Gyula: Krúdy koronatanúi. = Magyar Nemzet, 1964/111. (május 14.) 7. p.

Barsy Irma: Podolinban Krudy nyomában. = Új Ember, 1964/35. (augusztus 30.) 3. p.

Barta András: Bibliográfiai tájékoztató. = Jockey Club. Bp. 1964, Magvető. 681-683. p.

Barta András: Tájékoztató és bibliográfia. = A madárijesztő szeretője. (Válogatott elbeszélések 1916-1925). Bp. 1964, Magvető. 571-599. p.

Batári Gyula: Krúdy Gyula: Vallomás. = A könyvtáros, 1964/4. (április) 235. p.

Bodri Ferenc: Krúdy világa. = Magyar Műhely (Párizs), 1964/9. (szeptember 1.) 57-60. p.

B[ori] I[mre]: Krúdy, az ismeretlen ismerős. = Híd (Újvidék), 1964/9. (január) 1045-1048. p.

Cseres Tibor: A világ és Krúdy világa. = Élet és Irodalom, 1964/37. (szeptember 12.) 7. p.

Czine Mihály: Krúdy emlékkönyv = Kritika, 1964/12. (december) 58-59. p.

Dersi Tamás: Öt könyv. = Magyar Sajtó, 1964/7. (július) 220-222. p.

Diószegi, András: L'influence de Tourguéniev en Hongrie. = Littérature Hongroise – Littérature Européenne, 1964. 371-394. p. [0]

Dömötör Sándor: A vasi betyárvilág kezdeteiből. = Vasi Szemle (Szombathely), 1964/2. 169-194. p.

Egri, Viktor: Krúdy Gyula, maďarský predstaviteµ impresionistickej prózy. = K. Gy.: Červený poątový koč. – Jesenná cesta na červenom poątovom koči. Doslov. Bratislava, 1964, Spoločnos» priateµov krásnych kníh. 387-393. p.

Fodor József: A „legnagyobb magyar költő” és a sorsharag. – Az Otthon Körben. = – – : Emlékek a hőskorszakból. Bp. 1964, Magvető. 120-125., 377. p.

Halasi Andor: A vörös postakocsi. – Zoltánka. = – – : A jövő felé. Bp. 1964, Szépirodalmi K. 53-55., 373-374. p.

Katona Béla: Nyíregyháza és a Nyírség Krúdy műveiben. = Szabolcs-Szatmári Szemle, 1964/2. 77-84. p.

Katona Jenő: Tóbiás Áron – Krúdy világa. = Könyvtáros, 1964/11. (november) 692-693. p.

Kellér Andor: Krúdy, Bródy, Bede, Jób. = – – : Zöld gyep, zöld asztal. – Író a toronyban. Bp. 1964, Szépirodalmi K. 78-81. p.

Kellér Dezső: Baj van a koronatanúkkal. = Magyar Nemzet, 1964/116. (május 20.) 5. p.

Kiss Tamás: Krúdy világa. = Alföld (Debrecen), 1964/4. 660-662. p.

Kozocsa Sándor: Bibliográfiai gyűjtés. = Tóbiás Áron: Krúdy világa. Bp. 1964, FSzEK. 405-446. p.

Kozocsa Sándor: Bibliográfiai utószó. = A kékszalag hőse. Bp. 1964, Szépirodalmi K. 435. p.

Kozocsa Sándor: Bibliográfiai utószó. = A podolini kísértet. Bp. 1964, Szépirodalmi K. [243. p.]

Kozocsa Sándor: A bibliográfus vallomása. = Tóbiás Áron: Krúdy világa. Bp. 1964, FSzEK. 447. p.

Krúdy Mária: Utószó egy fényképhez. = Élet és Irodalom, 1964/3. (január 18.) 6. p.

Krúdy világa. Gyűjtötte és írta Tóbiás Áron. Bp. 1964, Főv. Szabó Ervin Kvt. 731 p. Fotók.

Krúdy Zsuzsa: Kedves Kortárs... = Kortárs, 1964/11. (november) 1848. p.

Krúdy Zsuzsa: Túl sok a legenda. = Magyar Nemzet, 1964/118. (május 22.) 5. p.

Kutasi Kovács Lajos: Krúdy világa. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo, Brazília), 1964. (november 15.)

L. P.: Krúdy Gyula: Vallomás. = Magyar Műhely (Párizs), 1964/9. (szeptember) 60-61. p.

Lukácsy Sándor: Pesti levelek. = A könyv, 1964. 300. [0]

Maksay Ferenc–Sashegyi Oszkár: Kiállítás az agrártörténet levéltári forrásaiból. = Levéltári Szemle, 1964/1-2. 81–103. p.

Mátyás Ferenc: Krúdy a Nyírség csendjében. = – – : Költők és parasztok. Bp. 1964, Magvető. 243-263. p.

Nagy Péter: [Krúdy Gyula.] = – – : Szabó Dezső. Budapest, 1964, Akadémiai K. 190., 197., 288. p.

Pamlényi Ervin: A pesti élet krónikája: Krúdy Gyula publicisztikai írásai. = Magyar Nemzet, 1964/9. (január 12.) 11. p.

Rideg Sándor: Audencia. = Kortárs, 1964/2. (február) 190-196. p.

Ruffy Péter: Krúdy. = Magyar Nemzet, 1964/85. (április 12.) 9. p.

Sándor Rudolf: Megbecsülést Krúdyék emlékének. = Nógrádi Népújság (Salgótarján), 1964/91. (május 29.) 4. p.

Seres József: Krúdy világa. = Jelenkor (Pécs), 1964/10. (október) 984-987. p.

Simonyi Imre: Szindbád utolsó utazása. = Alföld (Debrecen), 1964/11. 984-985. p.

Szauder József: Szindbád feltámadásától Szindbád megtéréséig. =  A madárijesztő szeretője. Bp. 1964, Magvető. 543-569. p.

Szentmihályi János: Krúdy világa. = Magyar Könyvszemle, 1964/4. (október-december) 389. p.

Szíj Rezső: Krúdy Gyula és Várpalota. = Életünk (Szombathely), 1964/1. (január) 97-110. p.

Szíj Rezső: Tevan Andor, a bibliofil könyvkiadó. = Magyar Könyvszemle, 1964/4. (október-december) 337-343. p.

Szőcs István: Tájékozottság és mérték. = Utunk (Kolozsvár), 1964/13. (március 27.) 2. p.

Tabi László: Halászlé. = Magyar Könyv Almanach. Bp. 1964, Képzőművészeti Alap K. [95-96. p.]

Tersánszky J. Jenő: Krúdy Gyula emlékezete. = Alföld (Debrecen), 1964/4. 321-324. p.

Tersánszky J. Jenő: Krúdy Gyula. = – – : Nagy árnyakról bizalmasan. Bp. 1964, Magvető. 72-104. p.

Vincze Lajos: Óbudai kocsma (Krudy tanyája) [rajz]. = Új Írás, 1964/5. 617. p.