1965-1969


1965

– – : Gyula Krúdy – sa vie et son oeuvre. = Panorama de la littérature hongroise du XXe s. Bp. 1965, Corvina. 248-251. p.

– – : Utolsó szivar az Arabs Szürkében. I-II. (Válogatott elbeszélések 1926-1930) = Bp. 1965, Magvető. [Fülszöveg]

A Newyorktól a Hungáriáig. Szerk. Konrádyné Gálos Magda. Bp. 1965, Minerva. 283 p.
Major: Veseasztal. [Karikatúra.] 13. p.
Szini [Gyula]: Krúdy Gyula. [Karikatúra.] 29. p.
Konrádyné Gálos Magda: [Krúdy Gyula.] 29-30. p.
Kálmán Jenő: Egy éjszaka Krúdyval a New Yorkban. 30-34. p., 175., 185. p.
Kosztolányi Dezsőné: A Newyorkhoz fűződő emlékeimből. 65. p.
Tersánszky J. Jenő: Emlékeim a Newyorkból... 79. p.
Relle Pál: Akikkel találkoztam. 152-154. p.
Major-Kürthy: Prof Tulp anatómiája. [Karikatúra.] 183. p.

Bálint Lajos: Kérek egy irodalmit... = Tükör, 1965/14. (április 6.) 29-31. p.

Baránszky Jób László: Krúdy és Proust. = Híd (Újvidék), 1965/11. (november) 1423-1432. p.

Barta András: Krúdy világa. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1965/3. 392-393. p

Barta András: Tájékoztató és bibliográfia. = Utolsó szivar az Arabs Szürkében. I-II. (Válogatott elbeszélések 1926-1930) Bp. 1965, Magvető. 561-582. p.

Czine Mihály: Krúdy Gyula. = Kortárs, 1965/2. (február) 321-328. p.

Czine Mihály: Krúdy Gyula. = A magyar irodalom története. V. köt. A magyar irodalom története 1905-től 1919-ig. Bp. 1965, Akadémiai K. 370-388. p.

Csathó Kálmán: Krúdy Gyula. = – – : Írótársak között. Irodalmi és színházi emlékek. Bp. 1965, Szépirodalmi Könyvkiadó. 251-277. p.

Dersi Tamás: Krúdy, Herczeg, Gárdonyi. = – – : A rejtélyes doktor. Bp. 1965, Szépirodalmi Könyvkiadó. 245-253. p. Jegyz. 493-494. p.

Fenyves György: Krúdy színpadán. = Ország–Világ, 1965/42. (október 20.) 24-25. p.

Fodor József: Szindbád éneke. = – – : Magam nyomában. Versek (1962-1964) Bp. 1965, Szépirodalmi Könyvkiadó. 114-115. p.

Hunyady Sándor: Családi album. = – – : Razzia az Arany sasban. Bp. 1965.

Illés Endre: A magány negyedik köre. = – – : Gellérthegyi éjszakák. Bp. 1965, Szépirodalmi Könyvkiadó. 386-392. p.

Karinthy Ferenc: Podolini álmok. = Magyar Nemzet, 1965/14. (január 17.) 13. p.

Kovács Gyula: Vígh Tamás négy portrészobra. = Művészet, 1965/8. [26-27.] p.

Kovalovszky Miklós: Szindbád negyedik útja. (Krúdy Gyula: A hídon) = Alföld (Debrecen), 1965/3. (március) 72-77. p.

Krúdy Mária: Krúdy Gyula és az ifjúság. = Alföld (Debrecen), 1965/11. (november) 85. p.

Nagy Miklós: A Magyar Irodalomtörténeti Társaság két felolvasó ülése. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1965/1. 133-135. p.

Nemere József: Szigeti séták. = Kézirat. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár–Budapest Gyűjtemény, B 050/84 jelzetszám.

Perneczky Géza: Csontváry, Krúdy és Mednyánszky új síremléke a Kerepesi temetőben. = Magyar Nemzet, 1965/203. (augusztus 29.) 11. p.

Rákos Sándor: Gyorsírás-jelzések a Krúdy világa lapszéleire. = Kortárs, 1965/6. (június) 976-979. p.

Seres József: A Krúdy-sorozatról. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1965/6. 724-726. p.

Soltész Katalin, J.–Hartay Sándor: Villany, villamos. = Magyar Nyelvőr, 1965/1. (január-március) 22-34. p.

Szabó Ede: Krúdy vitatható világa. = Új Írás, 1965/1. (január) 121. p.

Szauder József: Szindbád megtérésétől a Purgatóriumig. = Az Utolsó szivar az Arabs szürkénél. I-II. közt. (Válogatott elbeszélések 1926-1930) Bp. 1965, Magvető K. II. köt. 523-560. p.

Tersánszky Józsi Jenő: Emlékeim a Newyorkból… = A Newyorktól a Hungáriáig. Szerk. Konrádyné Gálos Magda. Bp. 1965, Minerva. 79. p.

1966

– – : A podolini kísértet. = Bp. 1966, Szépirodalmi Könyvkiadó. [Hátlap]

– – : Az útitárs. – N. N. = Bp. 1966, M. Helikon. [Könyvjelző]

– – : Álmoskönyv. 5. és öregbített kiadás. = Bp. 1966, Magvető. [Fülszöveg]

– – : [Die rote Postkutsche.] = Rentburger Generalanzeiger (Rentburg), 1966. november 24. [0]

– – : Krúdy Gyula,... = Magyar Nemzet, 1966/123. (május 26.) 4 p.

– – : Krúdy Gyula emlékezete (az ügetőn). = Pesti Turf, 1966. szeptember 24.

– – : Magyar könyvek sikere a frankfurti könyvvásáron. = Magyar Nemzet, 1966/240. (október 11.) 4 p.

Antal Gábor: A klasszikus Krúdy. = Magyar Nemzet, 1966/25. (január 30.) 13. p.

Antalffy Gyula: Krúdy Gyula tájain. = Látóhatár, 1966/1-2. (január-február) 96-104. p.

Bárdosi Németh János: Repül a szán. = – – : Vacsoracsillag. Pécs, 1966, Jelenkor–Magvető. 98. p.

Barta András: Az álomlátó Krúdy. = Álmoskönyv. 5. és öregbített kiadás. Bp. 1966, Magvető. Utószó: 559-595. p. Bibliográfiai jegyzetek: 596-598. p.

Benedek Marcell: A „jó társaság” regénye. = – – : Irodalmi hármaskönyv. Bp. 1966, Gondolat. 321-322. p.

Benedek Marcell: A vörös postakocsi. = – – : Hajnaltól alkonyatig. Bp. 1966. Gondolat. 195-202. p.

Benkő, Josef : Der Weltauftritt Gyula Krúdys. = Neue Zeitung (Graz), 1966. november 15. [0]

Bóka László: Krúdy és Vörösmarty. = – – : Válogatott tanulmányok. Bp. 1966, Magvető. 978-979. p.

Cseres Tibor: Álmok világa. = Élet és Irodalom, 1966/51. (december 17.) 5. p.

Dobos Piroska – H. dr. Varsányi Lívia: Mit olvas a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kerületi könyvtárainak közönsége. = A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 1964-1965. Bp. 1966, FSzK. 136-170. p. /A Fővárosi Könyvtár 24./

Fábián Gyula: Találkozások Tersánszky Józsi Jenővel. = Kortárs, 1966/10. 1554. p.

Féja Géza: Egyetlen vessző. = Népszabadság, 1966/101. (április 30.) 8-9. p.

h.n.: Liebling der Dämonen. = Die Presse (Salzburg), 1966. október 15. [0]

Hondorff, H. C. : Grosser ungarischer Erzähler. = Frankfurter Neue Presse (Frankfurt), 1966. november 18. [0]

Illés Endre: A hűségről. Egy kritikus jegyzeteiből. = Népszabadság, 1966/215. (szeptember 11.) 9. p.

Kecskeméti István: Vécsey Jenő. = Muzsika, 1966/11. 11-12. p.

Keresztúry Dezső: Vécsey Jenő (1909–1966) = Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve, 1965-1966. 11-15. p.

Kóródi József: Svejk és Szindbád. = Magyar Nemzet, 1966/112. (május 13.) 4. p.

Kozocsa Sándor: Casanova Magyarországon. = Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve, 1963-1964. Bp. 1966, OSZK. 270-285. p.

[Kozocsa Sándor]: Utószó. = Az útitárs. – N. N. Bp. 1966, M. Helikon. 257-260. p.

Környei Elek: Várpalotai napok. = Magyar Nemzet, 1966/135. (június 9.) 5. p.

L. S: Poesievolle Postkutschenfahrt in ferne Tage. = Kölnischer Rundschau (Köln), 1966. november 26. [0]

Menck, Clara : Die lustige Gesellschaft der roten Postkutsche. = Frankfurter Allgemeine Zeitung (Frankfurt),  1966. december 3. [0]

Nemere József: Krúdy Gyula Óbudája. (Gépirat.) Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár–Budapest Gyűjtemény, Bq 908/2 jelzetszám. 18 fol.

Ozsvald Árpád: Szindbád utolsó útja. = Hét (Pozsony), 1966/11. (március 13.) 11. p.

Palágyi Lajos: Szindbád ifjúsága és szomorúsága. = – – : Parittya. Válogatott művek. Bp. 1966. 494-496. p.

Polcuch, Valentin: A vörös postakocsi. = Die Welt der Literatur, 1966/25. 11. p. [0]

Pomogáts Béla: Egy Krúdy-regény és a modern regénytechnika. = Könyvtáros, 1966/10. (október) 613-614. p.

Radó György: Krúdy Gyula műve. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo, Brazília), 1966. (március 20.) 4. p.

Radó György: Krúdy és Alvinci. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo, Brazília), 1966. (április 3.) [4. p.]

Radó György: Krúdy és Szindbád. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo, Brazília), 1966. április 17. 4. p.

Radó György: A bábjátékos. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo, Brazília), 1966. (május 1.) 4. p.

Radó György: Krúdy a magyar irodalomban. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo, Brazília), 1966. május 15. [0]

Radó György: Krúdy Gyula a világirodalomban. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo, Brazília), 1966. június 3. [0]

Réz Pál: Utószó. = A podolini kísértet. Bp. 1966, Szépirodalmi Könyvkiadó. 203-207. p.

Rhode, Hedwig : Die rote Postkutsche. = Die Bücherkommentare (Freiburg), 1966. november 18. [0]

Ruffy Péter: Az álmok könyvei. = Magyar Nemzet, 1966/274. (november 20.) 9. p.

Schneyder, Werner : Entdeckung aus dem Königreich Ungarn. = Salzburger Nachrichten (Salzburg), 1966. november 26. [év hiányzik]

Sebestyén, Georg : Ein Liebling der Dämonen, Herr Gyula Krúdy betritt die Weltliteratur. = Neues Forum (Wien), 1966. augusztus. [0]

Simonyi Imre: Szinbád utolsó utazása. Krúdy Gyula emlékezete. = – – : Ne sírjatok. Bp. 1966, Szépirodalmi Könyvkiadó. 113-114. p.

Sőtér István: Krúdy Gyula. Márai Szindbádja. = – – : Tisztuló tükrök. Bp. 1966, Gondolat. 152-180., 307-309. p.

Szabó László, Cs.: (Krúdy és Proust.) = Fórum (Bécs), 1966 augusztusi-szeptember.

Szabó László, Cs.: Varjúk a toronyórán. = Új Látóhatár (München), 1966/3. (május-június) 271. p.

Szalatnai Rezső: Krúdy világa. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 1966/4. 369-370. p.

Szalatnai Rezső: Podolini harangszó. = Népszava, 1966/280. (november 27.) 8. p.

Vajda Árpád: Sakkozók a Magyar Irodalmi Lexikonban. = Magyar Sakkélet, 1966/2. (február) 24-25. p.

w. t.: Reisender in Liebesdingen. = Heidelberger Tagblatt (Heidelberg), 1967. október 27. [0]

Zsugán István: Portrévázlat – Három fiatal filmművészről – Huszárik Zoltán. = Filmvilág, 1966/14. (július 15.) 8-10. p.

1967

– – : Diesseits der Liebe – jenseits der Seele. = Linzter Tagblatt (Linz), 1967. augusztus 25. [0]

– – : Irodalmi rejtvény. /Asszony a nagybőgőben./ = Füles, 1967. december 17. [0]

– – : Ismeretlen Krúdy-novellák, Ferenc József étkészlete. = Hétfői Hírek, 1967/35. (augusztus 28.) [4.] p.

– – : Mohács. = Bp. 1967, Szépirod. Kk. /Olcsó kvt. 617./ [Hátlap]

– – : Krúdy Gyula. = Magyar Életrajzi Lexikon, 1. köt. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Bp. 1967, Akadémiai Kiadó. 1020-1022. p.

– – : Krúdy Gyula, ... = Magyar Nemzet, 1967/107. (május 9.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula... = Népszabadság, 1967/55. (március 5.) 10. p.

– – : Krúdy Gyula Hatvany Lajosnak ajándékozott fotója. = Levelek Hatvany Lajoshoz. Válogatta, szerkesztette Hatvany Lajosné. Bp. 1967, Szépirodalmi Könyvkiadó. Fényképek [13.] p.

– – : Krúdy-regény nagy sikere német nyelvterületen. = Élet és Irodalom, 1967/8. (február 25.) 2. p.

– – : Krúdy Szindbád-történeteinek... = Népszabadság, 1967/119. (május 23.) 8. p.

– – : Régi pesti históriák. = Bp. 1967, Magvető. [Fülszöveg]

– – : Sindbad. = Hannoversche Rundschau (Hannover), 1967. szeptember 16. [0]

– – : [Sinbad.] = Kieler Nachrichten (Kiel), 1967. augusztus 5. [0]

– – : Sindbad. = Kurir (Wien), 1967. szeptember 16. [0]

– – : Variationen über die Liebe. = Kleine Zeitung (Klagenfurt), 1967. szeptember 2. [0]

Barta András: Jegyzet és bibliográfiai mutató. = Régi pesti históriák. Bp. 1967, Magvető. 728-735. p.

Barta András: Utószó. = Mohács. Bp. 1967, Szépirod. Kk. /Olcsó kvt. 617./ 219-224. p.

Biergann, Armin : Weisen von Liebe und auch vom Tod. = Kölnischer Rundschau (Köln), 1967. december 1. [0]

Czine Mihály: Krúdy Gyula. = A magyar irodalom története. 3. köt. A magyar irodalom története 1905-től napjainkig. Bp. 1967, Gondolat. 186-199. p.

Devecseri Gábor: Egy borivó.Szindbád apródja. = – – : Lágymányosi istenek. Bp. 1967, Szépirodalmi Könyvkiadó. 344-348. p.

Diószegi András: Krúdy és elődei. = – – : Megmozdult világban. Bp. 1967. Szépirodalmi K. 68-86. p.

Duvanel, Adelheid : Was ist Lüge? = Basler Nachrichten (Basel), 1967. november 24. [0]

E.H.: Sindbad. = Neue Zürcher Zeitung (Zürich), 1967/308. (november 9.) 15. p.

E. R.: Kreuzfahrer der Liebe. = Bundesblatt (Zürich), 1967. december 1. [0]

Falus Róbert: Könyvszemle – Régi pesti históriák. = Népszabadság, 1967/104. (május 5.) 7. p.

Füst Milán: Emlékezés Krúdy Gyulára. = –  – : Emlékezések és tanulmányok. Bp. 1967, Magvető.  114-122. p.

Gábor István: A pénz komédiája. = Magyar Nemzet, 1967/20. (január 24.) 4. p.

Gerencsér Miklós: Kóborlás a tóparton. = Napjaink (Miskolc), 1967/10. (október 1.) 7. p.

Hahnl, Hans Heinz : Ein Kavalier der Liebenschule. = Arbeiter Zeitung (Wien), 1967. augusztus 6. [év hiányzik]

Isak, Horst : Sindbad, Don Juan aus Budapest. = Kärtner Tageszeitung, 1967. szeptember 16. [0]

József Farkas: (Krúdy Gyula.) = „Mindenki újakra készül...” Az 1918/19-es forradalmak irodalma. (Szöveggyűjtemény.) IV. köt. (A Tanácsköztársaság publicisztikája és irodalmi élete.) Szerk., jegyz. – – . Bp. 1967, MTA Irodalomtörténeti Intézete. 1010. p.

Ka.: Der neue Sindbad = Badische Zeitung (Freiburg), 1967. szeptember 5. [0]

Kaufmann, Herald : Gyula Krúdy – Anatol aus Budapest. = Neue Zeitung (Graz), 1967. 16. [0]

K[emény]. I[stván].: Krúdy Gyula. = Magyar Sajtó, 1967/8. (augusztus) 245. p.

Komlós Aladár: Krúdy Gyula – Az élet álom. = – – : Táguló irodalom. Bp. 1967, Magvető. 306-310. p.

Kristó Nagy István: Utószó. = Régi pesti históriák. Bp. 1967, Magvető. 707-727. p.

Krúdy Zsuzsa jegyzete. = Levelek Hatvany Lajoshoz. Válogatta, szerkesztette Hatvany Lajosné. Bp. 1967, Szépirodalmi Könyvkiadó. 662-663. p.

L. É.: Az Elégia után. Huszárik Zoltán első játék film-terveiről. = Film Színház Muzsika, 1967/40. (október 6.) 21. p.

Menck, Clara : Feuilletonist der Liebe. = Frankfurter Allgemeine Zeitung (Frankfurt), 1967. október 22. [0]

Ozsvald Árpád: Szindbád utolsó útja. = – – : Laterna magica. Pozsony, 1967, Tatran. 37. p.

Pamlényi Ervin: A másik Krúdy. = Magyar Nemzet, 1967. május 12. [cikk 0]

Pašiaková, Jaroslava: Két példamutató magyar könyvről. (Krúdy világa.) = Irodalmi Szemle (Pozsony), 1967/5. 462-464. p.

Plakalb, Ludwig : = Studio Kärtner (Klagenfurt), 1967. november 7. [0]

Priska Tibor: Még süt a nap. = Észak-Magyarország (Miskolc), 1967/234. (október 4.) 4. p.

Reif, Adalbert: Sindbad – Reisen im Diesseits und Jenseits. = Die Bücherkommentare (Freiburg), 1967. október. [0]

Ruediger, Engerth: Seefahrer der Liebe. = Christ und Welt (Stuttgart), 1967. október 13. [0]

Sándor Dezső: Krúdy Gyula vallomása „Álmoskönyv”-éről. = Kortárs, 1967/4. (április) 670-672. p.

Schöpflin Aladár: Krúdy Gyula. = – – : Válogatott tanulmányok. Bp. 1967, Szépirodalmi Könyvkiadó. 420-423. p.

Sebestyén, György: Gyula Krúdy. = Literatur und Kunst (Wien), 1967. július 15. [0]

Sebestyén, György: Gyula Krúdy. = Neue Zürcher Zeitung (Zürich), 1967/192. (július 15.) 14. p.

Sinkó Ferenc: Szindbád hajnali miséi. = Új Ember, 1967/29. (július 17.) 1. p.

(stella) [Adorján]: Gyula Krudy. = Budapester Rundschau, 1967/18. (június 30.) 12. p.

Szalatnai Rezső: Podolini harangszó. = – – : Magyar írók nyomában. Budapest, 1967, Móra K. 161-166. p.

Szemlér Ferenc: Olvasónaplómból. = Igaz Szó (Marosvásárhely), 1967/9. (szeptember) 458-460. p.

Szenessy, Mario : Wesen, aus Phantasie gesponnen. = Süddeutsche Zeitung (München), 1967. november 16. [0]

Szíj Rezső: A festő mint grafikus. Szentiványi Lajos grafikáiról. = Kisgrafika Értesítő, 1967/szeptember. 385-389. p.

Szíj Rezső: Kelet művésze. = Képes Újság, 1967/40. (október 7.) 8. p.

Szombathelyi Ervin: Irodalmunk a nagyvilágban. = Népszava, 1967/196. (augusztus 20.) [7.] p.

Timár István: Magyar szépirodalom külföldön. = Élet és Irodalom, 1967/16. (április 22.) 4-5. p.

1968

– – : A Vígszínház ma este mutatja be ... = Esti Hírlap, 1968/269. (november 15.) 2. p. (MTI Foto – Keleti Éva felv.)

– – : A vörös postakocsi. = Film Színház Muzsika, 1968/46. (november 16.) 3. p. (Kotnyek felvétele.)

– – : [A vörös postakocsi.] = Hajdú-Bihar Megyei Népújság, 1968. (november 21.) [0]

– – : A vörös postakocsi. = A Jövő Mérnöke, 1968/29. (december 15.) 2. p.

– – : A vörös postakocsi. = Pest Megyei Hírlap, 1968/264. (november 10.) 3. p.

– – : A vörös postakocsi – a Vígszínházban. = Népszabadság, 1968/269. (november 16.) 9. p.

– – : Asszonyságok díja. = Bp. 1968, Szépirod. Kk. [Fülszöveg] [Hátlap]

– – : Akivel Krúdy Gyula utoljára beszélt. = Hazai Tudósítások, 1968/9.

– – : Alvinczi és Esztella. = Hétfői Hírek, 1968/47. (november 18.) 6. p.

– – : Darvas Iván játssza A vörös postakocsi főszerepét a Vígszínházban. = Film Színház Muzsika, 1968/46. (november 16.) 1. p. (Keleti Éva felvétele.)

– – : Die Rote Postkutsche. = Neueste Nachrichten (Budapest), 1968/269. (november 16.) 6. p. (Photo MTI. – É. Keleti.)

– – : Festett király. = Bp. 1968, Szépirod. Kk. /Olcsó kvt. 367./ [Hátlap]

– – : Gondolat. = Rádió- és televízióújság, 1968/20. (május 13-19.) 6. p.

– – : Kilencven esztendeje... = Napló (Veszprém), 1968/247. (október 20.) [7.] p.

– – : Kilencven évvel ezelőtt... = Vas Népe (Szombathely), 1968/243. (október 16.) 6. p.

– – : Komédia. = Bp. 1968, Magvető. [Fülszöveg]

– – : Komédia. = Új Ember, 1968/51. (december 22.) [7.] p.

– – : Krúdy-est. = Esti Hírlap, 1968/296. (december 17.) 2. p.

– – : Krúdy Gyula. = Vas Népe (Szombathely), 1968/247. (október 20.) 12. p.

– – : Krúdy Gyula: A vörös póstakocsi. Ősbemutató: 1968. november 15.

– – : Krúdy Gyula: Az arany meg az asszony. = Első Országos Színjátszó Karnevál, Eger, 1968.

– – : Krúdy Gyula emlékszobra. (Vámos László felv.) = Magyar Hírek, 1968/12. [4.] p. [szám 0]

– – : Krudy Gyula-Majtényi Mihály: A hírlapíró és a halál. = Magyar Szó melléklete, A noviszádi rádió heti műsora. 1959/19. (január 24.) [6.] p.

– – : Krúdy Gyula születésének 90. évfordulója... = Esti Hírlap, 1968/248. (október 21.) 2. p.

– – : Krúdy Gyula születésének 90. évfordulója... = Népszava, 1968/134. (június 9.) 10. p.

– – : Krúdy-ünnepségek. = Magyar Szó (Újvidék), 1968/162. (június 14.) 13. p.

– – : Krúdy-ünnepségek Nyíregyházán. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1968/241. (október 13.) Vasárnapi melléklet 7. p.

– – : Krúdy Zsuzsa, ... = Vas Népe (Szombathely), 1968/234. (október 5.) 6. p.

– – : Krúdy Zsuzsa a Művészpresszóban. = Vas Népe (Szombathely), 1968/247. (október 20.) 12. p.

– – : Napló – Október 27. = Magyar Nemzet, 1968/253. (október 27.) 13. p.

– – : Nyírségi Ősz városjubileumokkal, ünnepi kiállításokkal, irodalmi estekkel. = Magyar Nemzet, 1968/209. (szeptember 6.) 3. p.

– – : Nyolcvanhetedik születésnap a tizedik verseskötettel. = Pest Megyei Hírlap, 1968/270. (november 17.) 12. p.

– – : Sindbad. = Wiener Zeitung (Wien), 1968. január 13. [év 0]

– – : Széket behozni tilos! = Esti Hírlap, 1968/282. (november 30.) 8. p.

– – : Színpadi látványok. = Szocialista Művészetért, 1968/12. (december) 7. p.

– – : Vörös postakocsi. = Esti Hírlap, 1968/230. (szeptember 30.) 2. p.

Ablonczy László: Krúdy Gyula színháza. = Hajdú-Bihari Napló (Debrecen), 1968/181. (augusztus 3.) 4. p.

Antal Gábor: „A vörös postakocsi.” = Ország-Világ, 1968/48. (november 27.) 24. p. (Bojár Sándor felvételei.)

Baróti Pál: Aranyszínű híradók. = Utunk (Kolozsvár), 1968/7. (február 16.) 1-2. p.

Barta András: A vörös postakocsi. = Film Színház Muzsika, 1968/47. (november 23.) 4-5. p.

Barta András: Az Asszonyságok díja. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1968/6. 685-690. p.

Barta András: Egy határtalan életmű határai. = Valóság, 1968/9. (szeptember) 90-96. p.

Barta András: Krúdy Gyula. Az önmagával verekedő író. = Látóhatár, 1968/11-12. (november-december.) 1133-1142. p.

Barta András: Tájékoztató és bibliográfia. = Komédia. Bp. 1968, Magvető. 382-390. p.

Beke György: Krúdy Gyula emberközelből. = Előre (Bukarest), 1968/6520. (október 20.) 4. p.

Bende Ibolya: Kisujj a skatulyából. = Esti Hírlap, 1968/297. (december 18.) 2. p.

Bényei József: A vörös postakocsi a Vígszínházban. = Hajdú-Bihari Napló (Debrecen), 1968/273. (november 21.) 5. p.

Bisztray Gyula: Krúdy Gyula. = – – : Jókedvű magyar irodalom. Budapest, 1968, Gondolat. 386-388. p.

Bojár S. felvétele: A vörös postakocsi. = Szocialista Művészetért, 1968/12. 7. p.

Bor Ambrus: A vörös postakocsi.  = Magyar Nemzet, 1968/270. (november 17.) 11. p. (Szlovák György rajza.)

Dalos László: Krúdy ajándéka. = Film Színház Muzsika, 1968/19. (május 11.) 20-21. p.

Dénes Zsófia: Az emigráció kerékasztalánál. = Kortárs, 1968/3. 453-455. p.

Dersi Tamás: A vörös postakocsi – A Vígszínház előadása. = Esti Hírlap, 1968/273. (november 20.) 2. p.

Dersi Tamás: A vörös postakocsi – Ősbemutató a Vígszínházban. = Esti Hírlap, 1968/270. (november 16.) 2. p.

Féja Géza: Krúdy, a lángelme. = Kortárs, 1968/2. (február) 215-235. p.

Fencsik Flóra: Krúdynál mindig ősz van. = Esti Hírlap, 1968/262. (november 6.) 2. p.

Galsai Pongrác: A vörös postakocsi. = Nők Lap, 1968/50. (december 14.) 10. p.

Galsai Pongrác: Mi ketten Krúdyval. = Nők Lapja, 1968/40. (október 5.) 6-7. p.

Gürtler Istvánné: A »Szépapánk Bécsben« ... = Magyarország, 1968/11. (március 17.) 31. p.

Harsányi Zoltán: Krúdy Gyula. (A magyar költői próza) = Magyartanítás, 1968/6. (december) 266-271. p.

Hegedűs Sándor: Egy ismeretlen Krúdy regény. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1968/1. 77-78. p.

Illés Ilona: [Mikes Lajos jelöltetése a Petőfi Társaságba.] = Mikes Lajos levelesládájából. Sajtó alá rendezte, előszó, jegyzetek – –. Bp. 1968, PIM–NPI. 137. p.

Jánossy Ferenc metszete: Illusztrációi Krúdy Gyula »Francia kastély« című művéhez. = Magyar Nemzet, 1968/77. (március 31.) [13.] p.

Jósfay György: A Vörös postakocsi. = Tükör, 1968/48. (november 26.) 18. p.

Katona Béla: Krúdy és az 1918-19. évi forradalom. (I. rész.) = Szabolcs-Szatmári Szemle, 1968/4. (november) 47-55. p.

Katona Béla: Krúdy Gyula. = Kárpáti Igaz Szó (Ungvár), 1968. október 20. [0]

Katona Béla: A novellista Krúdy első lépései a városi-polgári irodalom sodrában. = A Nyíregyházi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. 2. kötet. Nyíregyháza, 1968. 103-116. p.

Koltai Tamás: A vörös postakocsi. = Népszabadság, 1968/278. (november 27.) 7. p.

Komlós Aladár: A modern Krúdy. = Élet és Irodalom, 1968/42. (október 19.) 7. p.

Krúdy Gyula 1878-1968. Emlékkönyv az író születésének 90. évfordulójára. Szerk., vál., bibliográfiát összeáll. Katona Béla. Nyíregyháza, 1968, Szabolcs Megyei Lapkiadó Vállalat. 184 p. [26 p. fotó]

Krúdy Gyula születésének 90. és a Nyugat megindulásának 60. évfordulója. Nyíregyháza, 1968. október 18-19-20. Magyar Irodalomtörténeti Társaság.
– Komlós Aladár megnyitója
– Szabó Ede: Szerep- játszás és szenvedés
– Katona Béla: Krúdy és az 1918/19-es forradalmak kapcsolata
– Barta András: Krúdy pokoljárása
– Baránszky Jób László: Krúdy és Proust stílusimpresszionizmusának párhuzamosságai és különbségei
– Nagy Miklós: Krúdy és Jókai közös vonásai

Krúdy Zsuzsa: Apámra emlékezem. = Magyar Nemzet, 1968/110. (május 12.) 12. p.

Krúdy Zsuzsa: [Bevezető.] Krúdy Gyula: Előszó a Magyar Köztársaság Almanachjához. = Népszabadság, 1968/247. (október 20.) 9. p.

Krúdy Zsuzsa: Előszó a Magyar Köztársaság Almanachjához. = Népszava, 1968. június 9. [Gedényi]

Krúdy Zsuzsa: Emlékezés Krúdy Gyulára. = Jelenkor (Pécs), 1968/10. (október) 943-947. p.

Krúdy Zsuzsa: Krúdy filmszínház Nyíregyházán. = Film Színház Muzsika, 1968/16. (április 20.) 28. p.

Krúdy, Zsuzsa: Meine Vater, Gyula Krúdy. = Neue Zeitung, 1968/43. október 25. 4. p.

Krúdy Zsuzsa: Rádióelőadása apjáról. = Rádió, 1968. május 15.

Krúdy Zsuzsa: Születésnapra... = Somogyi Néplap (Kaposvár), 1968/217. (szeptember 15.) 8. p.

Krúdy Zsuzsa: Várpalotától – Balatonfüredig. = Napló (Veszprém), 1968/247. (október 20.) [7.] p.

Krudyová, Zsuzsa : Niet krajsej rieky nad Poprád. = Életünk, 1968. december 19. [0]

Lelkes Éva: Krúdyt játszani. = Film Színház Muzsika, 1968/49. (december 7.) 6-7. p.

Létay Vera: Dráma-archeológia. = Élet és Irodalom, 1968/47. (november 23.) 8. p.

L. S.: Sehr ungarischer Don Juan. = Mannheimer Morgen (Mannheim), 1968. január 12. [0]

Major Nándor: A nagy varázsló. = Híd (Újvidék), 1968/4. (április) 396-418. p.

Major Nándor: Hős a borbélycégéren. = Magyar Szó (Újvidék), 1968/96. (április 7.) 22. p.

Major Nándor: Ismerőseink a regényben. = Magyar Szó (Újvidék), 1968/89. (március 31.) 21. p.

Margócsy József: Krúdy Gyula 1878-1933. = Csongrád Megyei Hírlap (Szeged), 1968/248. (október 22.) 2. p.

Mátrai Betegh, Béla:  Eines ungarischen Wanderers Nachtlied. = Budapester Rundschau, 1968/48 (november 29.) 7. p. (Gábor Gacs Grafik.) + Egy magyar vándor éji dala. [Magyar nyelvű kézirat.]

M—S: I. Országos Egytemi és Főiskolai Színjátszó Fesztivál. = 1968/5. (március 21.) 5. p.

Nádas Péter: A vörös postakocsi. Krúdy Gyula színjátéka a Vígszínházban. = Pest Megyei Hírlap, 1968/270. (november 17.) 3. p.

Németh László: Mohács. = – – : Kiadatlan tanulmányok. I. köt. Bp. l968, Magvető. 89-90. p.

Pamlényi Ervin: Szép könyvek dicsérete. = Magyar Nemzet, 1968/140. (június 16.) 13. p.

Pamlényi Ervin: Krúdy illusztrátorai. = Magyar Nemzet, 1968/306. (december 31.) 13. p.

Papp Antal: Bemutató a Vígszínházban. (Gacs Gábor rajzával.) = Magyar Hírlap, 1968/186. (november 17.) 9. p.

Pataky Dezső: Szerelem Krúdyval. = Népújság (Eger), 1968/182. (augusztus 4.) [9.] p.

Peterdi Andor: Akár a flamingó. = – – : Üzenet. Bp. 1968, Magvető. 177. p.

Pintér István: Szigeti jubileum. = Népszabadság, 1968/145. (június 22.) 11. p.

(p. l.): „Józsikám, szívecském...” = Magyar Nemzet, 1968/47. (február 25.) 4. p.

Potoczky Júlia: Őszi utazásra indul a vörös postakocsi. = Film Színház Muzsika, 1968/42. (október 19.) 13. p.

Rónai Mihály András: Krúdy Gyula idézése. = Magyar Hírek, 1968/21. (október 19.) 3. p. [szám 0]

–r –r: Jöjjön ki Óbudára... Simay felvételei. = Lobogó, 1968/29. (július 17.) 8-9. p.

Ruffy Péter: Régi szavak, új vélemények. = Magyar Nemzet, 1968/134. (június 9.) 11. p.

Ruffy Péter: Szindbád lányánál. = Magyar Nemzet, 1968/247. (október 20.) 9.

Sándor Dezső: Emlékezés Krúdy Gyulára. = Magyar Hírlap, 1968/158. (október 20.) 11. p.

Sárdi Béla: A Krúdy Emlékkönyvről. = Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza), 1968/4. (november) 108-109. p.

Sebestyén György: Krúdy és Proust. = Új Látóhatár (München), 1968/1. (január-február) 96. p.

Sträter, Lothar : Ungarische Don Juan-Gestalt. = Saarbrücker Landeszeitung (Saarbrücken), 1968. január 7. [0]

Szabó Ede: Utószó. = Asszonyságok díja. Bp. 1968, Szépirodalmi K. /Magyar elbeszélők./ 225-238. p.

Szabó Ede: Utószó. = Festett király. Bp. 1968, Szépirodalmi Könyvkiadó. /Olcsó könyvtár 637./ 205-209. p.

Szabó József, H.: A Balaton vár, visszavár. = Hét (Pozsony), 1968/23. (június 9.) 20-21. p.

Szabó László, Cs.: Pesti Gáborok és Sylvester Jánosok Nyugaton. = Új Látóhatár (München), 1968/2. (március-április) 191. p.

Szalatnai Rezső: Még egy szó Szendrey Júliáról. = Magyar Nemzet, 1968/221. (szeptember 20.) 5. p.

Sz[alatnai]. R[ezső].: Mikor lenne százéves Krúdy Gyula? = Magyar Nemzet, 1968/217. (szeptember 15.) 14. p.

Szántó Erika: A színház sokfélesége. = Pedagógusok Lapja, 1968/23-24. (december 15.) 9. p.

Szauder József: Utak Krúdyhoz. = Napjaink (Miskolc), 1968/12.

Szász, Imre: To Please Whom? 22 Hungarian Short Stories. = The New Hungarian Quarterly, 1968/29. (spring) 164-170. p.

Szombathelyi Ervin: A vörös postakocsi. = Népszava, 1968/274. (november 22.) 2. p.

Szombathelyi Ervin: Krúdy Gyula. = Népszava, 1968/248. (október 22.) 2. p.

Sz[ombathelyi]. E[rvin].: Színész és szerep. Darvas Iván. = Népszava, 1968/282. (december 1.) 7. p.

Szőcs István: A szerző, akit minden könyvtárból kiloptak? = Utunk (Kolozsvár), 1968/51. (december 20.) 12. p.

V. L.: A hét színésze: Darvas Iván. = Magyar Hírlap, 1968/185. (november 16.) 9. p.

(Wallinger): Krúdy-emlékest. = Somogyi Néplap (Kaposvár), 1968/220. (szeptember 19.) 8. p.

Wintermantel István: A Magyar Irodalomtörténeti Társaság nyíregyházi vándorgyűléséről. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1968/6. 728-730. p.

Zsigmond Endre: A vörös postakocsi elindul. = Új Látóhatár (München), 1968/1. (január-február) 88-90. p.

1969

– – : A Petőfi Irodalmi múzeumban... = Vigilia, 1969/5. 349. p.

– – : A vörös postakocsi. = Film Színház Muzsika, 1969/23. (június 7.) 16-17. p.

– – : Az első Habsburg. = Bp. 1969, Szépirod. Kk. /Olcsó kvt. 654./ [Hátlap]

– – : Alvinczi Eduárd: Tomanek Nándor. = Film Színház Muzsika, 1969/3. (január 18.) 3. p.

– – : Beszélgetés A vörös postakocsiról. = Színház, 1969/2. (február) 6-12. p. (Szinte Gábor rajzai.)

– – : Hírek. = Új Látóhatár (München), 1969/3. (július 15.) 285-286. p.

– – : Krúdy emlékest Moszkvában. = Fáklya, 1969/6. (március 16.) 12. p.

– – : Krúdy Gyula, az utcakeresztelő. = Magyar Hírek, 1969/5. (március 8.) 4-5. p.

– – : Krúdy Gyula: Szindbád. = Korunk (Kolozsvár), 1969/5. (május) 795-796. p.

– – : Napló – Június 19. = Magyar Nemzet, 1969/140. (június 19.) 4. p.

– – : Újra színpadon. = Film Színház Muzsika, 1969/11. (március 15.) 2. p.

Ady Endre: Krúdy Gyula könyve. = – – : Költészet és forradalom. Bp. 1969. 300-301. p.

Ablonczy László: Krúdy Gyula, a drámaíró. = Alföld (Debrecen), 1969/2. (február) 71-73. p.

Acél Kovách Tamás: Fővárosi Körkép. Blaha Lujza mosolya. Krúdy Gyula, az utcaelnevező. = Esti Hírlap, 1969/51. (március 1.) 4. p.

Antal Gábor: Erkélyek és álmok. Beszélgetés Krúdy Máriával. = Ország-Világ, 1969/39. (szeptember 24.) 15. p.

Antal Gábor: Rádió-publicisztika. = Rádió és Televizió Szemle, 1969/2. 45-48. p.

Asturias, Miguel Angel – Neruda, Pablo: Megkóstoltuk Magyarországot. 2. kiad. Bp. 1969, Corvina. 74-77. p.

Bajomi Lázár Endre: Miről beszélnek a nevek? = Jelenkor (Pécs), 1969/4. 387-396. p.

Bálint Lajos: Krúdy Gyula és a drámaírás. = – – : Vastaps. Bp. 1969, Szépirodalmi Könyvkiadó. 233-237. p.

Bálint Tibor: Nagy árnyakról bizalmasan. = Utunk (Kolozsvár), 1969/50. (december 12.) [12.] p.

Baránszky Jób László: Tömörkény táji impresszionizmusa. = Irodalomtörténet, 1969/4. 705-731. p.

Barta Lajos: A felejthetetlen magyar 19. (Beszélgetések Kun Bélával.) (Közli: Stenczer Ferenc.) = Jelenkor (Pécs), 1969/3. 273-276. p.

Bauer Jenő: Rajzónnal Szindbád nyomában. = Lobogó, 1969/2. /január 8./ 4. p.

Benedek Miklós: A XV. századi Lőcsén és a mai Pesten. = Észak-Magyarország (Miskolc), 1969/238. (október 14.) 4. p.

(Bertalan L[ajos].): Szindbád Szombathelyre jön. = Vas Népe (Szombathely), 1969/218. (szeptember 20.) 5. p.

Bodri Ferenc: Krúdy Gyula, az utca keresztelő. = Budapest, 1969/1. (január) 6-7. p.

Bodri Ferenc: Krúdy illusztrátorai a Petőfi Irodalmi Múzeumban. = Jelenkor (Pécs), 1969/4. (április) 371-373. p.

Boros László: Krúdy–Lázár? = Irodalmi Újság (London), 1969/8. (május 1.) 6. p.

Czine Mihály: Három portré. = Jelenkor (Pécs), 1969/2. (február) 99-108. p.

Cs. I.: Több, mint komika. A hét portréja Halász Juditról. = Film Színház Muzsika, 1969/33. (augusztus 16.) 11. p.

csj.: „Krúdy elvtárs...“ = Napló (Veszprém), 1969/67. (március 21.) [8.] p.

Demeter Imre: Sylvester titoknok. A hét portréja Pethes Sándorról. = Film Színház Muzsika, 1969/3. (január 18.) 11. p.

Dersi Tamás: Krúdy a színpadon. = Jelenkor (Pécs), 1969/5. (május) 468-473 .p.

Diószegi András: A magyar századvég modern prózai törekvéseiről. = Helikon, 1969/1. 77-94. p.

Farkas József: Proletárforradalom, avantgarde és tömegkultúra. = Helikon, 1969/2. 218. p.

Féja Géza: Egy magyar torzó. = Népszabadság (Vasárnapi melléklet), 1969/202. (augusztus 31.) 7. p.

Ficzai Dénes: Krúdy Gyula: Szindbád. = Utunk (Kolozsvár), 1969/18. (május 2.) 4. p.

Gábor István: A vörös postakocsi. = Köznevelés, 1969/1. (január 10.) 35. p.

Gáll István: Anekdoták. = Film Színház Muzsika, 1969/42. (október 18.) 27. p.

Gantner Ilona: Szindbád újabb utazása. = Népszava 1969/196. (augusztus 24.) 7. p.

Genthon István: Krúdy Gyula illusztrátorai. = Művészet, 1969/2. 43. p.

Gerold László: Krúdy ürügyén – magunkról. = Magyar Szó (Újvidék), 1969/87. (március 30.) 13. p.

Gyüre Lajos: Élő emlékek, hagyomány és barátság. = Hét (Pozsony), 1969/30. (július 27.) 14. p.

Hajdú Tibor: (Irodalom és politika kapcsolata, az irodalom viszonya 1918–1919 forradalmaihoz.) = MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei, 1969/1-4. 26-31. p.

Hajdú Tibor: Mit keresett Krúdy Gyula a Bakonyban? = Népszabadság, 1969/63. (március 16.) 6. p.

Harsányi Zoltán: Krúdy Gyula. = – – : Stíluselemzés. (Prózai művek stílusa.) I. köt. Bp. 1969, Tankönyvkiadó. 119-131. p.

Harmath István–Katsányi Sándor: Várpalota. = – – : Veszprém megye irodalmi hagyományai. Veszprém, 1969, Megyei Könyvtár. 2. bőv. kiad. 268-269. p.

Iklády László felvételei: Krúdy Gyula: A vörös postakocsi (Vígszínház). = Színház, 1969/1. (január) [V-VIII. p.] és 1969/2. (február) [I. p.]

József Farkas: (Krúdy Gyula.) = – – „Rohanunk a forradalomba.” A modern magyar irodalom eszméléde 1914-1919. Bp. 1969, Gondolat. 147. p. etc. 3. t.

Juhász Gyula: Krúdy munkásságának nógrádi vonatkozásai. = Irodalmi emlékek nyomában Nógrád megyében. 1969.

Katona Béla: Krúdy és az 1918-19. évi forradalom. (II. rész.) = Szabolcs-Szatmári Szemle, 1969/1.(február) 99-107. p.

Keresztényi Nándor: Útikalauzunk: Krúdy Gyula. = Magyar Hírlap, 1969/114. (április 27.) 7. p.

Kispéter András: Néhány megjegyzés Tömörkény impresszionizmusához. = Irodalomtörténet, 1969/4. 731-734. p.

k. j.: Az arany meg az asszony. = Film Színház Muzsika, 1969/40. /október 4./ 28. p.

K-n K-n: Munkában tizenöt új magyar film stábja. = Film Színház Muzsika, 1969/20. (május 17.) 8. p.

Kolozsvári-Grandpierre Emil: Egy szereplő eltűnik. = Színház, 1969/2. (február) 13-16. p. (Szinte Gábor rajzai.)

Koroknai Ákos: Az Országos Levéltár tanácsköztársasági kiállításának forgatókönyve. = Levéltári Szemle, 1969/1. 248. p.

Kozocsa Sándor: Utószó. = Krúdy Gyula: Szindbád. Bukarest, 1969.

Kőbányai György: Újra szól a postakürt. = Esti Hírlap, 1969/216. (szeptember 16.) 2. p.

Krúdy Zsuzsa: A drámaíró Krúdy. = Alföld (Debrecen), 1969/8. (augusztus) 8-9. p.

Krúdy Zsuzsa: Egy régi fénykép hátára. = Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1968-1969. 384-389. p.

Krúdy Zsuzsa: Krúdy Gyula kiadatlan művei. = Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza ), 1969/4. (november) 77-78. p.

Krúdy Zsuzsa: „Krúdyzmus, vagy bolsevizmus?” = Irodalomtörténeti Közlemények, 1969/1. 93-96. p.

L[ukácsy]. A[ndrás].: Szerda a tv-ben. = Magyar Hírlap, 1969/278. /október 8./ 9. p.

Mécs László: Az utolsó postakocsi. Krúdy Gyula emlékének. = Vigilia, 1969/11. (november) 740. p.

Mészáros Tamás: Krúdy és Strindberg. = Dunántúli Napló (Pécs), 1969/15. (január 19.) 7. p.

Mező András: A belterületi hivatalos névadás néhány sajátossága. = Magyar Nyelv, 1969/2. 198-204. p.

Molnár Edit: Mézeslányok. = Képes Újság, 1969/9. (március 1.) 14. p.

Mosolygó Antal: Krúdy álmoskönyvét olvasom. = Magyar Hírlap, 1969/35. (február 5.) 4. p.

Pamlényi Ervin: A kápolnai földosztás. =Magyar Nemzet, 1969/45. (február 23.) 9. p.

P. M. M.: Az álmoskönyv igazsága. = Magyar Hírlap, 1969/114. (április 27.) 15. p.

R[ácz]. K[álmán]., F.: A vörös postakocsi. = Ifjúsági Magazin, 1969/1. (január) 57. p.

Réz Pál: Utószó. = Az első Habsburg. Bp. 1969, Szépirod. Kk. /Olcsó kvt. 654./ 157-160. p.

Rónai Mihály András: Regényes Krúdyak. = Magyar Hírek, 1969/5. (március 8.) 10. p.

Sándor Dezső: A pénztár közbeszól. = Esti Hírlap, 1969/94. (április 24.) 2. p.

Sas György: Szindbád. = Film Színház Muzsika, 1969/35. (augusztus 30.) 6-7. p.

Sebestyén, György : Gyula Krudy’s world. = The New Hungarian Quarterly,  1969/34. (summer) 83-91. p.

Simonyi Imre: Szindbád utolsó utazása. = Magyar Hírlap, 1969/93. (április 4.) 10. p.

Sinkó Ferenc: A Magyar Szemle (1888-1906). = Vigilia, 1969/5 (május) 303-312. p.

Szabó Vladimir: Krúdy illusztráció. = Művészet, 1969/2. 43. p.

Szegedy-Maszák, M[ihály].: The crimson coach by Gyula Krúdy. = Nouvelles Études Hongroises, 1969/70. Vol. 4/5. 294. p.

Szíj Rezső: A Táltos könyvkiadóról. = Magyar Könyvszemle, 1969/1. (január-március) 37-41. p.

Szőcs István: Szindbád visszatér. = Előre (Kolozsvár), 1969/6794. (szeptember 6.) 2. p.

Tasi József: A Garabonciás. = Ország-Világ, 1969/34. (augusztus 20.) 12. p.

Tóbiás Áron : A Magyar Irodalomtörténeti Társaság nyíregyházi vándorgyűlése. = Irodalomtörténet, 1969/1. 232-235. p.

Toldalagi Pál: Naplómból. = Vigilia, 1969/9. (szeptember) 602-603. p.

Tóth Árpád: N. N. = – – : Prózai művek. Bp. l969, Akadémiai K. 210. p. /– – összes művei. 4./

Tóth Károly: Krúdy Gyula Fehérváron. = Fejér Megyei Történeti Évkönyv 2. A Tanácsköztársaság Fejér megyében. 1969, Székesfehérvár, MSZMP Fejér M. B.–Fejér M. Tanács VB. 163-170. p.

Vajk Vera: Krúdy a képernyőn. = Népszava, 1969/239. (október 14.) 4. p.

V[eress]. D[ániel].: Krúdy Gyula: Szindbád. = Igaz Szó (Marosvásárhely), 1969/4. (április) 638. p.

Vilcsek Anna: Az arany meg az asszony. = Magyar Nemzet, 1969/240. (október 15.) 4. p.