1970-1974


1970

– – : A gödöllői erdő és a wagrami síkság. Száz éve halt meg a magyar „sasfiók”. = Pest Megyei Hírlap, 1970/262. (november 7.) 12. p.

– – : A Magyar Filmgyártó Vállalat kérése. = Népszabadság, 1970/156. (július 5.) [10.] p.

– – : A magyar „Sasfiók”. = Fejér megyei Hírlap, 1970/259. (november 4.) 6. p.

– – : Az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattára... = Film Színház Muzsika, 1970/6. (február 7.) 19. p.

– – : Csaknem száz Ady-vers kézirata, Móricz, Tóth Árpád, Krúdy sok száz levele került Budapestre. Fenyő Miksa értékes ajándéka. = Népszabadság, 1970/168. (július 19.) 8. p.

– – : Három király. = Szabad Föld, 1970/31. (augusztus 2.) 9. p.

– – : Kiskocsmák – vendéglátóipar. = Óbuda 25 éve. Szerk. Horváth Károlyné. Bp. [1970], III. ker Tanács VB. 69. p.

– – : Krúdy bölénye. = Pest Megyei Hírlap, 1970/278. (november 27.) 6. p.

– – : Krúdy emlékkiállításra készülnek Nyíregyházán. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1970/66. (március 19.) 8. p.

– – : Krúdy-filmet forgatnak Zsennyén. = Népszabadság, 1970/184. (augusztus 7.) 8. p.

– – : Krúdy Nyíregyházán. = Pest Megyei Hírlap, 1970/70. (március 24.) 6. p.

– – : Krúdy-relikvia. = Szabad Föld, 1970/49. (december 6.) 10. p.

– – : Napló – November 5. = Magyar Nemzet, 1970/240. (november 5.) 4. p.

Ábel Péter: Szindbád új vizeken. = Magyar Hírlap, 1970/268. (szeptember 26.) 6. p.

A[ntal]. G[ábor].: Írók, kéziratok, emlékek. = Magyar Nemzet, 1970/7. (január 9. ) 4. p.

Aston, Paul: Instant literary tourism. = The New Hungarian Quarterly (Budapest), 1970/37. (spring) 185-189. p.

Barabás Tamás: Szindbád a moziban. = Érdekes Könyvtár, 1970. december 1.

Barabás Tamás: Szindbád a moziban. = Tükör, 1970/48. (december 1.) 19. p.

Barta András: Krúdy problémák. Doktori disszertáció. Bp. 1970, ELTE. 96 fol.

Barta Lajos: A publicista Krúdy. = – – : Árnyak a hídon. Bp. 1970, Szépirodalmi Könyvkiadó. 227-233. p.

Benedek Marcell: A realista regény. – A művészi próza. = Az olvasás művészete. Budapest, 1970, Gondolat. 121., 291. p.

Bogdán László: Szindbád Aradon. = Megyei Tükör (Sepsiszentgyörgy), 1970/147. (október 10.) [7.] p.

Bori Imre: A szürrealizmus ideje. Újvidék, 1970.

Dénes Zsófia: (Krúdy Gyula.) = – – : Szivárvány. Bp. 1970, Gondolat. 155-162. p.

Falus Róbert: Könyvszemle – Szabó Ede: Krúdy Gyula. = Népszabadság, 1970/190. (augusztus 14.) 7. p.

Féja Géza: Krúdy a lángelme. = – – : Lázadó alkonyat. Bp. 1970, Szépirodalmi Könyvkiadó. 33-86. p.

Fencsik Flóra: Szindbád a vásznon. = Esti Hírlap, 1970/172. (július 24.) [2.] p. Ill.

Fényi András: Krúdy Gyula. = Írók, képek. Szerk. Szabó Ödönné. Bp. 1970, Tankönyvkiadó. 208-219., 420. p.

Ficzay Dénes: Szindbáddal az éjszakában. = Utunk (Kolozsvár), 1970/37. (szeptember 11.) 8. p.

Holló Ernő: Írók, akik diáklapot szerkesztettek. = Megyei Tükör (Sepsiszentgyörgy), 1970/196. (december 10.) [3.] p.

Hunyady Sándor: Krúdy Gyula jubilál. = – – : Álmatlan éjjel. Bp. 1970, Szépirodalmi Könyvkiadó. 317-320. p.

Huszárik Zoltán motívumrajza a Krúdy-filmhez. = Film Színház Muzsika, 1970/2. (január 10.) 6. p.

Huszárik Zoltán rajzai a Szindbád filmhez. = Vigilia, 1970/11. (november)

I. B.: Krúdy. „...zöldszilvánit, füredi palackban!” = Kisalföld (Győr), 1970/34. (február 10.) [8.] p.

Jánossy Ferenc: Krúdy-illusztráció. = Magyar Hírlap, 1970/46. (február 15.) 10. p.

Kállay Anikó: [Krúdy Gyula Szindbádjáról.] (Szakdolgozat.) [Bp.], 1970. 38, 4 p.

Katona Béla: Krúdy és Nagykálló. = A Nagykállói Járás múltja és jelene. Nagykálló, 1970. 215-226. p.

Kiss Ferenc: Irodalomkritikánk 1945–1948-ban. = Valóság, 1970/8. 10-23. p.

Koczkás Sándor: Szabó Ede – Krúdy Gyula. = Kritika, 1970/12. (december) 52-54. p.

Kósa Csaba: Megmarad a középkori szilvamag. = Esti Hírlap, 1970/194. (augusztus 19.) 3. p.

Krúdy Zsuzsa: A podolini cserediák története. = Pajtás, 1970/41. (október 15.) 15. p.

Krúdy Zsuzsa: Egy ma is időszerű javaslat Krúdy Gyula hagyatékából. = Budapest, 1970/4. (április) 30-31. p.

Krúdy Zsuzsa: Krúdy Gyula: Budapest vőlegénye című regényének keletkezéséről. = Irodalomtörténet, 1970/3. 673-683. p.

Kunszery Gyula: „Alföldi Remete”. = Irodalomtörténet, 1970/4. 955-956. p.

Nagy Miklós: Krúdy és Jókai. = Irodalomtörténet, 1970/1. 112-120. p.

Nemes István: Szabó Ede: Krúdy Gyula. = Jelenkor (Pécs), 1970/10. 956-958. p.

Németh László: Mohács. = – – : Két nemzedék. Bp. 1970. 158-159. p.

Paku Imre: Az „Arcok és vallomások” sorozat két új kötetéről. = Alföld (Debrecen), 1970/11. (november) 80-81. p.

Rácz Kálmán, F.: Irodalom. = Ifjúsági Magazin, 1970/7. [49.] p.

Ruffy Péter: A magyar Ezeregyéjszaka írója. = Magyar Nemzet, 1970/162. (július 12.) 13. p.

Sas György: „...az emléknek száz ideje van” Huszárik Zoltán forgatja a Szindbád-filmet. = Film Színház Muzsika, 1970/33. (augusztus 15.) [4-5.] p. Fotó: Kotnyek Antal.

Sebestyén, György: Letter to the editor. = The New Hungarian Quarterly, 1970/38. (summer) 220. p.

Szabó Ede: Krúdy Gyula. Bp. 1970, Szépirodalmi K. 272 p. /Arcok és vallomások./

Szabó József: Krúdy Gyula publicisztikai írásai 1918–1919-ben. (Szakdolgozat.) [Bp.], 1970. 66 p.

Szalatnai Rezső: Podolini harangszó. = Óbuda 25 éve. Bp. 1970, III. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 119 p.

Szekrényesy Júlia: Regények és hétköznapok. = Magyar Hírlap, 1970/306. (november 4.) 4. p.

Szombathelyi Ervin: Az irodalom hullámhosszán. = Magyar Hírlap, 1970/216. (augusztus 5.) 6. p.

Szűts László: Szindbád újabb utazásai. = Szabad Föld, 1970/34. (augusztus 23.) 23. p.

t.: Három könyvheti kiadvány. = Magyar Szó (Újvidék), 1970/151. (június 4.) 10. p.

Tasi József: Krúdy – legendák nélkül. = Élet és Irodalom, 1970/30. (július 25.) 9. p.

Tezla, Albert: Hungarian Authors. A Bibliographical Handbook. Cambridge, Massathusetts, l970, Harvard University Press. 356-365. p.

(Tudósítónktól): 1970-es filmtervek. = Népszabadság, 1970/12. (január 15.) 7. p.

Vajk Vera: Itt járt Krúdy Gyula... = Népszava, 1970/235. (október 7.) 2. p.

Vándor Pál: A Hunniában, semmi sem csendes. 18 új magyar filmet készítenek. = Népszava, 1970/164. (július 15.) 2. p.

Varga Zsuzsa, B.: A Halhatatlan légiós, Szindbád és a Varázsló — gyors körinterjú a Hunniában. = Népszava, 1970/187. (június 16.) [2]. p.

[Xantusz Zoltán]: Krudy Gyula. = Ferencvárosi szél. Versek, novellák, tanulmányok, dokumentumok, riportok. Szerk. – –. Bp. 1970, Bp. Főv. IX. ker. Tanácsa. 337. p.

Zsilka Tibor: Négy novella stilisztikai elemzése stilisztikai módszerrel. = Helikon, 1970/3-4. 351-362. p.

Zsugán István: A Szindbád forgatása közben. = Filmvilág, 1970/18. (szeptember 15.) 9-14. p.

1971

– – : A hét filmje: Szindbád. = Békés Megyei Népújság, 1971/287. (december 5.) 10. p.

– – : A szabadság csillaga. = Esti Hírlap, 1971/278. (november 25.) 2. p.

– – : A százgalléros. = A százgalléros. Bp. 1971, Móra F. K. [Fülszöveg]

– – : Vágóasztalon a Szindbád. = Képes Film Híradó, 1971/8. [10-11.] p.

– – : Ismeri-e? – Huszárik Zoltán. = Képes Film Híradó, 1971/11. (november) 27. p. [szám 0]

– – : Jegyezze fel a naptárába a novemberben megjelenő filmeket. = Fővárosi Mozi műsor, 1971/45. (november 11-17.) 2. p.

– – : Jegyezze fel a naptárába a novemberben megjelenő filmeket. = Fővárosi Mozi műsor, 1971/46. (november 18-24.) 2. p.

– – : Krúdy Gyula: A százgalléros. = Módszertani Közlemények (Szeged), 1971/2. 120. p.

– – : Krúdy Gyula: Pesten lakott egy fuvolás. = Könyvvilág, 1971/5. (május) 3. p.

– – : Krúdy Gyula: Rózsa Sándor. = Módszertani Közlemények (Szeged), 1971/4. 228. p.

– – : Novemberi előzetes – Új magyar bemutatók. = Tükör, 1971/44. (november 2.) 31. p.

– – : Novemberi filmnaptár. = Képes Film Híradó, 1971/11. 2. p. [szám 0]

– – : Öt helyszín. = Film Színház Muzsika, 1971/10. (március 6.) 16-17. p.

– – : Pesten lakott egy fuvolás. = Pesten lakott egy fuvolás. Bp. 1971, Zeneműkiadó. [Fülszöveg]

– – : Rózsa Sándor. = Rózsa Sándor. Bp. 1971, Móra F. K. Hátlap.

– – : Szegedi Erika és Latinovits Zoltán, a Szindbád című új magyar film főszereplői. = Fővárosi Mozi műsor, 1971/46. (november 18-24.) 32. p.

– – : Szindbád. = Film Színház Muzsika, 1971/47. (november 20.) 3. p.

– – : Szindbád. = Filmvilág, 1971/3. (február 1.) [II.] p.

– – : Szindbád. = Fővárosi Mozi műsor, 1971/46. (november 18-24.) 16-17. p. 32. p.

– – : Szindbád. = Képes Film Híradó, 1971/11. 16-17. p. [szám 0]

– – : Szindbád. = Nők Lapja, 1971. október 2. [folyóirat 0]

– – : Szindbád premierje. = Esti Hírlap, 1971/278. (november 25.) 6. p.

– – : Új magyar filmek. = Népszabadság, 1971/201. (augusztus 27.) 7. p.

– – : Vadszőlő. = Vadszőlő. Bp. 1971, M. Helikon. [Fülszöveg]

– – : Vendéglő a Vörös Postakocsihoz. = Vendéglátás, 1971/11. (november) 1., 10-11. p.

A novellaelemzés új módszerei. (A szegedi novellaelemző konferencia anyaga. 1970. április 9-11.) Szerk. Hankiss Elemér. Bp. 1971, Akadémiai Kiadó. 323 p.
Nagy Márta: A novellák elemzése elfogadás-elutasítás dimenzióiban. 5-10. p.
Mérei Ferenc: Azonosítás és szerepcsere az Arabs szürkében. 11-18. p.
Halász László: A feszültségkezelés útjai. 19-30. p.
Kelemen Péter: A szecesszió végső fázisa. 33-49. p.
Fejér Ádám: Túl a szecesszión. 51-60. p.
Szegedy-Maszák Mihály: Metafórikus szerkezet a Kosztolányi- és a Krúdy-novellában. 65-71. p.
Bernáth Árpád: Szempontok elbeszélő művek időstruktúrájának leírásához. 73-76. p.
Vitányi Iván: Novellaelemzések. 87-91. p.
Szávay István: Szerkezeti kapcsolatok és a jelentés a Kosztolányi- és a Krúdy[Nagy]-novellában. 93-104. p.
Voigt Vilmos: Szegmentumszekvencia-típusok a négy novellában és ezek ideológiai konzekvenciái. 105-119. p.
Bécsy Tamás: A szereplők struktúrális viszonya és a közlés. 121-136. p.
Návai Anikó: A novella cselekménye, mint helyzetsor, mely a szereplők, helyzetek /narrátor/ viszonyai által jön létre. 137-143. p.
Martinkó András: Az elbeszélő ritmusa az elbeszélő, a cselekmény, a tér és az idő vetületében. 145-158. p.
Baránszky Jób László: A négy novella általános esztétikai, axiológiai és műfajtipológiai elemzése. 159-167. p.
Tamás Attila: Az ellentét szerepe a négy novellában. 169-173. p.
Kiss Endre: A cselekmény szintjén fellépő ellentétek szerepe a novellában. 175-186. p.
Kászonyi Ágota: A jövőbe- és a múltbalátások rendszere Krúdy novelláiban. 187-192. p.
Tomią, Karol: [A statikusság és dinamikusság közti ingadozás alapelvét a szerző Krúdy novellájának elemzésére alkalmazta. Előadásának ezt a részét önálló tanulmányként publikálja.]
Horányi Özséb: Megfigyelések a filmre fordítás elméletéhez. 211-226. p.
Kelemen János: Prózai alkotások kommunikációelméleti (szemiotikái) elemzése, különös tekintettel Kosztolányi »Caligula« c. novellájára. 227-235. p.
Gáldi László: Adalékok az irodalmi jelzőhasználathoz. 249-255. p.
Zsilka Tibor: Négy novella stilisztikai elemzése statisztikai módszerrel. 257-271. p.
Pomogáts Béla: Mondatösszetétel és stílus. 273-283. p.
Kiss Antal: A novellák stilisztikai szempontú mondattani elemzése. 285-303. p.
Benkő László: Az egyszavas mondatok funkciója. 305-310. p.
Seres József: Négy novella elemzése a kifejezés intenzitása szempontjából. 311-321. p.
Szekér Endre: A négy novella elemzése stilisztikai szempontból. 323-328. p.
Szabolcsi Miklós: Eredmények és feladatok.
331-334. p.

(ágh): Szindbád idézése. = Mérleg, 1971. szeptember.

– b –: Könyvheti előzetes. = Egyetemi Lapok – Az Eötvös Loránd Tudományegyetem lapja, 1971/8. (május 17.) [2.] p.

Bajor Nagy Ernő: Krúdy és a muzsika. = Könyvvilág, 1971/5. (május) 13. p.

Bárdosi Németh János: Aranykacsa. = Látóhatár, 1971/9-10. [815.] p.

Barta András: Krúdy Gyula kritikai utókora. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1971/1-2. 206-211. p.

Berecz Miklós: Szindbád – Beszélgetés Krúdy Zsuzsával. = Magyar Papír, 1971. október 18.

Bernáth László: Szindbád. = Esti Hírlap, 1971/277. (november 24.) 2. p.

Bíró Miklósné: „Én írónak készültem, semmi másnak”. Krúdy Gyula, 1878–1933. (Szakdolgozat.) [Bp.], 1971. 66, 2 p.

B. L.: Katolikus szemmel. = Új Ember, 1971/52. (december 26.) [2.] p.

Cseres Tibor: Jim, a parti gyilkos.A világ és Krúdy világa. = – – : Hol a kódex? Bp. 1971, Magvető. 121-126., 317-321. p.

Csűrös Miklós: Szabó Ede: Krúdy Gyula alkotásai és vallomásai tükrében. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1971/5. 660-661. p.

d[alos]éel[ászló]: A századik után – a Mókus utcában. = Film Színház Muzsika, 1971/8. (február 20.) 14. p.

D[alos]. L[ászló].: Háromszázezer magas cé. Simándy József – Lapok egy élet regényéből 6. = Film Színház Muzsika, 1971/50. (december 11.) 25. p.

Demeter Imre: Szindbád legújabb utazása. = Film Színház Muzsika, 1971/48. (november 27.) 4-5. p.

Dersi Tamás: A vörös postakocsi. = – – : Thália magyarul tanul. Bp. 1971, Magvető. 206-229. p.

„Én szőke városom.” Írások Nyíregyházáról. Nyíregyháza, 1971, Szabolcs megyei Lapkiadó Vállalat. 208 p. /Nyíregyházi kiskönyvtár./
Katona Béla: Nyíregyháza az irodalomban. 61-66., 193. p.
Rákos Sándor: Krúdy. 139., 195-196. p.
Mátyás Ferenc: Krúdy a Nyírség csendjében. 162-166., 196-197. p.

Fenyves György: Szindbád, de nem a tengerész. = Ország–Világ, 1971/36. (szeptember 8.) Címlap, 16-17. p.

Gách Marianne: Dayka Margit, a varázslatos Majmunka. = Film Színház Muzsika, 1971/49. (december 4.) 8-9. p.

(galsai): Művészasztal. = Nők Lapja, 1971/8. (február 20.) 8-9. p.

Gantner Ilona: Szindbád. = Népszava, 1971/278. (november 25.) 2. p.

Geszti Pál: Küzdelem a tűnő idővel. = Film Színház Muzsika, 1971/20. (május 15.) 6-7. p.

Hegedűs Géza: Egy hosszú élet rövid története. = – – : Heltai Jenő alkotásai és vallomásai tükrében. Budapest, 1971, Szépirodalmi Könyvkiadó. 44. p.

Hegedűs Zoltán: Szindbád. = Népszabadság, 1971/278. (november 25.) 7. p.

Hincz Gyula illusztrációja Krúdy Gyula A százgalléros című elbeszélés-gyűjteményéből. = Magyar Nemzet, 1971/26. (május 31.) [13.]. p.

Horgas Béla: Időtlen mellérendelés. = Filmkultúra, 1971/6. (november-december) 5-11. p.

Hunyady Sándor: Krúdy Gyuláról. = – – : Három kastély. Bp. 1971, Szépirodalmi Könyvkiadó. 336-338. p.

Huszárik Zoltán: Il mio Sindbad. = Nyomtatvány a film olaszországi bemutatójára.

Huszárik Zoltán: Szindbád kalandja. = Filmkultúra, 1971/1. (január-február) 21-25. p.

– i p – : Szindbád. = Nők Lapja, 1971/40. (október 2.) Címlap, 17-17. p.

Juhász Ferenc: Az ember, aki szeretni tudott. = Vadszőlő. Bp. 1971, Magyar Helikon. 5-12. p. (Előszó.)

Juhász Ferenc: Az ember, aki szeretni tudott. = Új Írás, 1971/6. (június) 6-9. p.

Kartal Zsuzsa: Jobb kapcsolatot néző és film között. = Magyar Nemzet, 1971/281. (november 28.) 12. p.

K[artal]. Zs[uzsa].: Öt film bemutatóra kész. = Magyar Nemzet, 1971/194. (augusztus 18.) 4. p.

Katona Béla: Krúdy Gyula pályakezdése. Bp. 1971, Akadémiai Kiadó. 217 p.

Katona Béla: Krúdy világa a filmvásznon. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1971/251. (október 24.) 8. p.

Kemény Gábor: Idő-élmény, alakmás, kompozíció Krúdy prózájában. (Szakdolgozat.) [Bp.], 1971. 85 p.

Kenedi János: Jegyzetek. = Írók a moziban. Összeállította és szerkesztette – –. Budapest, 1971, Magvető Könyvkiadó. 695. p.

Kiss Tamás: Szindbád estéje. = Alföld (Debrecen), 1971/9. (szeptember) 18. p.

Kozma Dezső: Krúdy Gyula. = Igaz Szó (Marosvásárhely), 1971/1. 121-127. p.

Krúdy Zsuzsa: Apám-Szindbád. = Nők Lapja, 1971/27. (július 3.) 12-13. p.1971/28. (július 10.) 12-13. p.

Krúdy Zsuzsa: Egy régi fénykép hátára. = Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve. 1968-1969. Bp. 1971. 384-389. p.

Krúdy Zsuzsa: Források. = Pesten lakott egy fuvolás. Bp. 1971, Zeneműkiadó. 228-229. p.

Krúdy Zsuzsa: Jubilál a Vörös postakocsi. = Film Színház Muzsika, 1971/3. (január 16.) 8-9. p.

Krúdy Zsuzsa: Krúdy Gyula: A százgalléros. = Köznevelés, 1971/7. 45. p.

Krúdy Zsuzsa: Krúdy Gyula levelesládájából. = Jelenkor (Pécs), 1971/1. (január) 67-70. p.

Krúdy Zsuzsa: Pesten lakott egy fuvolás. = Somogyi Néplap (Kaposvár), 1971/94. (április 22.) 5. p.

Krúdy Zsuzsa: Vendéglő a „Vörös Postakocsi”-hoz. = Budapest, 1971/12. (december) 44. p.

Kürti László: Szindbád. Új magyar film. = Magyar Rendőr, 1971/49 (december 9.) 10. p.

László Gyula: Kétszólamú invenció. = Filmkultúra, 1971/6. (november-december) 11-14. p.

László Ilona: Születés és halál között. = Ifjúsági Magazin, 1971/10. [26.] p.

László Miklós: Szindbád. = Hétfői Hírek (Délutáni), 1971/47. (november 21.) 4. p.

Loránd Imre: A Krúdy-reneszánsz és előzményei. = Jelenkor (Pécs), 1971/3. 269-273. p.

Mátrai Betegh Béla: Szindbád. = Magyar Nemzet, 1971/278. (november 23.) 4. p.

Müller Magda, B.: Latinovits Zoltán Szindbád szerepében. = Képes Film Híradó, 1971/11. (november) Címlap.

Müller Magda, B.: Ruttkai Éva. = Filmvilág, 1971/23. (december 1.) Címlap.

Müller Magda, B.: Szindbád. = Film Színház Muzsika, 1971/47. (november 20.) 3. p.

Müller Magda, B.: Szindbád: Latinovits Zoltán. = Film Színház Muzsika, 1971/48. (november 27.) Címlap.

Nagy László: Szindbád. = Kortárs, 1971/11. (november) /A laphoz mellékelt fényképes szórólapon./

Nagy László, B.: A költészet diadala. = Élet és Irodalom, 1971/48. (november 27.) 12. p.

Nagy Péter: Szindbád. = Filmvilág, 1971/23. (december 1.) 1-4. p.

Nikolényi István: Szindbád. = Dél-Magyarország (Szeged), 1971/279. (november 26.) 5. p.

Nyíregyházy Pál: Krúdy és Nagykálló. = Chicago és Környéke (Chicago, Illinois), 1971/34. (augusztus 20.) [5.] p.

Nyíregyházy Pál: Krúdy neve nincs a márványtáblán. = Chicago és Környéke (Chicago, Illinois), 1971/9. (február 26.) [5.] p.

Nyíregyházy Pál: Tésztába burkolt velőscsont. = Chicago és Környéke (Chicago, Illinois), 1971/36. (szeptember 3.) [5.] p.

Pálmai Kálmán: Krúdy Gyula. 1878–1968. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1971/3. 381-382. p.

Papp Antal: Krúdy Szindbádja filmen. = Magyar Hírlap, 1971/328. (november 25.) 9. p.

Rónay György: Őszi utazások a vörös postakocsin. Az útitárs. = – – : A nagy nemzedék. Bp. 1971, Szépirodalmi K. 132-143. p. és 144-148. p.

—s: Tengerész... = Esti Hírlap, 1971/215. (szeptember 13.) [2.] p.

Sas György: Szindbád. Krúdy-alak filmen. = Szabad Föld, 1971/47. (november 21.) 9. p.

Simon István: A nagyváros és a dzsentrivilág írói. = Népszava, 1971/43. (február 20.) 8. p.

Somlai Szabó József: Kaland és emlékezés. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 1971/10. 923-927. p.

Sükösd Mihály: Küzdelem az epikával. = Kritika, 1971/2. 35-43. p.

Szalai György. Dr.: Régmúlt párbajok. = Budapest, 1971/7. (július) 38-39. p.

Széky Péter: Szabó Ede. Krúdy Gyula. (Szépirodalmi, 1970. – Arcok ás vallomások.) = Irodalomtörténet, 1971/2. 434-437. p.

Szerb Antal: Nyilatkozat Az új könyvek könyvé-ben. = – – : Gondolatok a könyvtárban. Bp. 1971, Nagvető. 730. p.

Tanári kézikönyv a magyar irodalom tanításához a középiskolák IV. osztálya számára. Bp. 1971, Tankönyvkiadó. 85-90. p.

Thurzó Gábor: Szindbád. = Tükör, 1971/48. (november 30.) 14. p.

Tornai József: Krúdy. = Új Írás, 1971/5. (május) 11. p.

Tóth Lajos–Udvarhelyi Dénes: (Előszó.)Bibliográfiai mutató.Magyarázó jegyzetek. = A százgalléros. Bp. 1971, Móra K. 5-13., 337-340., 341-346. p.

Tóth Lajos–Udvarhelyi Dénes: Krúdy – Lázár? Tévedések a londoni Irodalmi Újságban. = Irodalomtörténet, 1971/2. 354–355. p.

Tóth Lajos–Udvarhelyi Dénes: Utószó.Magyarázó jegyzetek. = Rózsa Sándor. Bp. 1971, Móra F. K. /Delfin könyvek./ 147-152. p.

Varga József: Csáth Géza: Éjszakai esztétizálás. = Kortárs, 1971/12. 2011-2013. p.

Vargha Kálmán: Krúdy-problémák. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1971/5. 590-599. p.

Végh György: A Krúdy-élmény nyomában. = Filmkultúra, 1971/6. (november-december) 14-17. p.

Végvári Lajos: Pesten lakott egy fuvolás. = Magyar Nemzet, 1971/126. (május 30.) 13. p.

Vida Mária: Krúdy világa. Szindbád a századfordulón. = Élet és Tudomány, 1971/52. (december 24.) 2460-2463. p.

Zákonyi Ferenc: Krúdy-emléktábla Podolinban. = Magyar Nemzet, 1971/18. (január 22.) 4. p.

Zelk Zoltán: „Elmúltak az őszi versenyek...” = Élet és Irodalom, 1971/13. (március 27.) 4. p.

Zelk Zoltán: A költő szerencséje. = Népszabadság, 1971/132. (június 6.) Vasárnapi melléklet 5. p.

1972

– – : Az ördög alszik. = Az ördög alszik. Bp 1972, Szépirodalmi Könyvkiadó. /Kiskönyvtár/ [Könyvjelző]

– – : Irodalmi matiné és előadóest a Kossuth Klubban. = Népszabadság, 1972/60. (március 11.) 9. p.

– – : Krúdy Gyula: Férfimese. = Előre (Bukarest), 1972/7533. (január 28.) 2. p.

– – : Napló – Március 10. = Magyar Nemzet, 1972/59. (március 10.) 4. p.

– – : Szindbád. [Rádiójáték.] = Rádió és televízió újság, 1972/51. (december 18-24.) 10., 18., 20. p.

– – : Walk on, or walk out? = The Guardian (London), 1972. szeptember 9.

A. L.: Krúdy Zsuzsa nyilatkozata. = Szövetkezetek, 1972. május 31.

Almási Miklós: A képek rangja. = Filmvilág, 1972/3. (február 1.) 1-3. p.

a[ntal]. g[ábor].: A novellaelemzés új módszerei. = Magyar Nemzet, 1972/59. (március 10.) 4. p.

Bálint Tibor: Arcképek a köröm hátán – Krúdy Gyula. = Utunk (Kolozsvár), 1972/50. (december 15.) 7. p.

Barta András: A szabadság csillaga. = Film Színház Muzsika, 1972/5. (január 29.) 21. p.

–[Bart]a a[ndrás]–: Krúdy Gyula pályakezdése. Katona Béla tanulmánykötete. = Magyar Nemzet, 1972/95. (április 23.) [13]. p.

Biernaczky Szilárd: A műelemzés és a korszerű módszerek. = Filológiai Közlöny, 1972/3-4. 511-514. p.

Czére Béla: Katona Béla: Krúdy Gyula pályakezdése. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1972/3. 403-405. p.

Csáky Károly–Bodnár Gyula: A novellaelemzés új módszerei. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 1972/7. 663-666. p.

Dalos Gábor: Rezeda úr Budán lakott, a Várban. = Magyar Hírlap, 1972/80. (március 20.) 6. p.

(d. m.): Vén Emil festőművésznél kiállítása előtt. = Magyar Nemzet, 1972/145. (június 22.) 4. p.

Fábri Anna: Nem líra: epika. = Filmkultúra, 1972/5. (szeptember-október) 99-102. p.

F[alus]. R[óbert].: XX. századi prózánk... = Népszabadság, 1972/35. (február 11.) 7. p.

Flórián László: Vadszőlő. Krúdy Gyula hírlapi írásai. = Magyar Sajtó, 1972/2. 62. p.

Flórián Tibor: Van-e gyógymódja a honvágynak? = New Yorki Magyar Élet (New York), 1972/53. (december30.) 7. p.

Fülöp László: Katona Béla: Krúdy Gyula pályakezdése. = Alföld (Debrecen), 1972/6. 83-85. p.

Gantner Ilona: Sikerrel mutatták be a Szindbádot Velencében. = Népszava, 1972/198. (augusztus 23.) 2. p.

Gantner Ilona: A Szindbád Velencében. = Népszava, 1972/202. (augusztus 27.) 9. p.

György Endre: Levesek lírája. = Magyarország, 1972/2. (január 9.) 21. p.

Hámos György: Álmoskönyv-esztétika. = Népszabadság, 1972/178. (július 30.) Vasárnapi melléklet 8. p.

Hegedűs, Zoltán: Sindbad's Hungarian Voyage. A film by Zoltán Huszárik. = The New Hungarian Quarterly, 1972/summer. 215-217. p.

Horváth Evelyn: Egy Krúdy-tanulmány körül.  + Zsigmond Endre megjegyzése. = Új Látóhatár (München), 1972/2. (június 15.) 180-181. p.

–i–ó: Szabó Ede: Krúdy Gyula. = Új Ember, 1972/38. (1367.) (szeptember 17.) [2.] p.

Katona Béla: Turgenyev jegyében. = A Nyíregyházi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. 3. kötet. Nyíregyháza, 1972, Nyíregyházi Tanárképző Főiskola. 61-79. p.

Kerekes Gábor: Mi lesz veled, kis Fészek? A Fiatal Művészek Klubja múltjáról, jelenéről, jövőjéről. = Magyar Ifjúság, 1972/4. (január 28.) 13-14. p.

Kibédi Vargha Áron: Szerkezet és jelentés Krúdy regényeiben. = Új Látóhatár (München), 1972/1. (március 31.) 27-39. p.

Kiss Ferenc: Kosztolányi Dezső levelezéséből. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1972/3. 368-382. p.

Koffán Károly felv.: Krúdy Gyula síremléke. (Borsos Miklós műve, 1968.) = A százéves Budapest szobraiból. Szerk. Székely András. Bp. 1972, Corvina. 52. kép.

Kozocsa Sándor: Szindbád utolsó története. = Nők Lapja, 1972/5. (január 29.) 12. p.

Kő András: A sportok a lélek jegesfürdői. = Sportélet, 1972/7. (július) 24-25. p.

Krúdy Zsuzsa: Az elmaradt látogatás helyett... = Kisalföld (Győr), 1972/112. (május 14.) 9. p.

Krúdy Zsuzsa: Krúdy Gyula. = Új Szó (Kassa), 1972. október.

Krúdy Zsuzsa: Nincs szebb folyó a Poprádnál. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 1972/8. (augusztus) 709-711. p.

Krúdy Zsuzsa: Szindbád születése. = Könyvtáros, 1972/1. (január) 53-54. p.

Kürthy György karikatúrája Sugár Károly színművészről és Krúdy Gyuláról. = Ifjúsági Magazin, 1972/10. (október) [14.] p.

Láng István: Krúdy: A vörös postakocsi című regényének ritmusformáiról. = A Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium évkönyve. Hódmezővásárhely, 1972. 55-66. p.

Lázár István: Szindbád. = Köznevelés, 1972/2. (január 7.) 43-44. p.

Létay Vera: Dráma-archeológia. = – – : Igent és nemet mondani. Bp. 1972, Magvető. 225-228. p.

L. M. : Az álom útja. = Magyar Nemzet, 1972. április 9. [Gedényi]

– l zs – : Az álom útja. = Magyar Nemzet, 1972/83. (április 9.) 13. p.

Marék Antal: Így írt Krúdy. (Szigethy karikatúrájával.) = Könyvvilág, 1972/4. (április) 14. p.

Mátrai László: Az Osztrák—Magyar Monarchia felbomlásának kultúrhistóriai következményei. = Világosság, 1972/6. (június) 327-333. p.

Mátyás István: A lumpok iskolája. = Népszava, 1972/86. (április 13.) 2. p.

Merkovszky Pál: Tisztelet a filológiának. = Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza), 1972/4. 122-124. p.

M. Zs.: Művészeti díjasaink, 1971. = Kisalföld (Győr), 1972/1. (január 1.) 5. p.

Nagy Sándor, E.: Egy nagyméretű pályakép alapjai. = Napjaink (Miskolc), 1972/12. (december) 11. p.

(németi rudolf): Krudy Gyula: Férfimese. = Utunk (Kolozsvár), 1972/6. (február 11.) 2. p.

Nyíregyházy Pál: A diák Krúdy Sajtóirodája. = Chicago és Környéke (Chicago, Illinois), 1972/36. (szeptember 2.) 5. p.

Nyíregyházy Pál: A magányos tücsök. = Chicago és Környéke (Chicago, Illinois), 1972/19. (május 6.) 6. p.

Nyíregyházy Pál: Krúdy Gyula szabolcsi adomái. = Chicago és Környéke (Chicago, Illinois), 1972/21. (május 20.) 5. p.

Nyíregyházy Pál: Növekvő szláv befolyás Magyarországon. = Chicago és Környéke (Chicago, Illinois), 1972/2. (január 7.) 5. p.

Pamlényi Ervin: Vadszőlő avagy az újságírás iskolája. = Magyar Nemzet, 1972/273. (november 19.) [13.] p.

Pernesz Gyula: Kötetben meg nem jelent, Győrnek írott Krúdy-novella. = Kisalföld (Győr), 1972. május 14.

Pintér László: Krudy Gyula Szindbád novelláinak és Huszárik Zoltán Szindbád c. filmjének összehasonlító elemzése. Szakdolgozat. Pécs, 1972, Pécsi Tanárképző Főiskola.

Csigó László felv.: Krúdy Gyula síremléke. (Borsos Miklós műve, 1968.) = R[ózsa]. Gy[ula].: A művészparcellában. Budapest, 1972/11. 23-25. p.

Rényi Péter: Vissza vagy előre az irodalomhoz? = Filmvilág, 1972/2. (január 15.) 1-2. p.

R[ózsa]. Gy[ula].: A művészparcellában. = Budapest, 1972/11. (november) 23-25. p.

Rózsa Gyula: A Munkácsy-díj nemzedéke III. Vígh Tamás. = Új Írás, 1972/3. 97-108. p.

Sas György: Díjat nyert a Szindbád. = Film Színház Muzsika, 1972/45. (november 4.) 20-21. p.

Sbârcea, George: Szindbádról, Budán, Krúdy Zsuzsával. = A Hét (Marosvásárhely), 1972/47. (november 24.) 6. p.

Sinka Erzsébet: Krúdy Gyula. = A magyar sajtótörténet irodalmának válogatott bibliográfiája (1705-1945). Szerk. József Farkas. Bp. 1972, MUOSZ. /Sajtótörténeti kvt./ 292. p.

Szabó Ede: Krúdy félmúltja és jövője. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1972/5-6. 637-639. p.

Szabó László, Cs.: Egy nép s a költészete (II.) =Új Látóhatár (München), 1972/5. (december 1.) 391. p.

Szemere Gyula: A vonatkozó névmási jelzős szerkezet Krúdy stílusában. = Magyar Nyelvőr, 1972/1. 30-37. p.

Szombathelyi Ervin: Szindbád. = Magyar Hírlap, 1972/351. (december 20.) 6. p.

T. I.: Krúdy ifjúkora. = Népszabadság, 1972/210. (szeptember 6.) 7. p.

Tudósítónktól : Megnyílt az idei velencei filmfesztivál. = Film Színház Muzsika, 1972/35. (augusztus 26.) 11. p.

Tudósítónktól : A Szindbád sikere Velencében. = Film Színház Muzsika, 1972/36. (szeptember 2.) 5. p.

Vadkerti Zoltán: Krúdy impresszionizmusa. (Szakdolgozat.) Bp., 1972. 136, 15 p.

Zay László: Mitől film a film? = Magyar Nemzet, 1972/7. (január 9.) 11. p.

Zay László: Szindbád kapta a kritikusok díját. = Magyarország, 1972. január 29. [Gedényi]

Zirkuli Péter: Krúdy Gyula: Az ördög alszik. = Utunk, 1972/49. (december 8.) 4. p.

Zsugán István: Irodalmi remekműből – filmremek. = Könyvvilág, 1972/1. 9. p.

Zsugán István: A Szindbád dialóg-technikája. = Filmvilág, 1972/1. (január 1.) 4-8. p.

1973

– – : Budapest lexikon. Szerk. Berza László. Bp. 1973, Akadémiai K.
Krúdy Gyula és (a háttérben jobbra) Ferenczy Károly sírja. 545. p.
Krúdy Gyula szobra Óbudán. 624. p.

– – : Hírek – Ma. = Kisalföld (Győr), 1973/109. (május 12.) 12. p.

– – : (Hollandiai Mikes Kelemen Kör idei tanulmányi napjai.) = Új Látóhatár (München), 1973/5. (november 30.) 469. p.

– – : „Kimentem az életből...” = Rezeda Kázmér szép élete. Bp. 1973, Szépirod. Kk. /Olcsó kvt.718./ Hátlap.

– – : Krúdy. = Dolgozó Nő (Kolozsvár), 1973/5. (május) 24. p.

– – : КРУДИ (Krúdy) Дьюла. = Bolsaja Szovjetszkaja Enciklopedija, 13. köt. 3. kiad. Moszkva, 1973, Szov. Encikl. 492. p.

– – : Krúdy Gyula emlékezete. = Magyar Hírlap, 1973/127. (május 10.) 9. p.

– – : Krúdy Gyula: Költözködik a papucs. = Magyar Ifjúság, 1973/19. (május 11.) 26. p.

– – : Krúdy Gyula levele a Forum kiadónak. Bp. 1922. június 12. 1 f. Ms 47o3|2o9. = Csanak Dóra, F.: Szabó Lőrinc kéziratos hagyatéka. VIII. Mások kéziratai. 4. Másoknak írt levelek. Bp. 1973, MTAK. 250. p. /A MTAK kézirattárának katalógusai 6./

– – : Krúdy Gyula: Tótágas. = Népszabadság, 1973/186. (augusztus 10.) [10]. p.

– – : [Krúdy Mária halála.] = Magyar Nemzet, 1973/16. (január 20.) 6. p.

– – : Kulturális tükör. = Tükör, 1973/30. (július 24.) 12. p.

– – : Megemlékezés Krúdyról. = Magyar Művészet, 1973. május 13.

– – : Meghalt Kunszery Gyula. = Magyar Nemzet, 1973/101. (május 3.) 5. p.

– – : Megkoszorúzták Krúdy Gyula síremlékét. = Népszava, 1973/109. (május 12.) 4. p.

– – : Szindbád és a többiek. Emlékezés halála 40. évfordulójára. = Rádió-Szülőföldünk adás. 1973. május 13.

– – : Ünnepi program az úttörőknek. 500 éves a magyar könyv. = Esti Hírlap, 1973/119. (május 23.) [2.] p.

– – : Vallomások prózában. Krúdy Gyula halálának 40. évfordulóján. = MRT rádió- és televízióújság, 1973/19 (május 7-13.) 20. p.

A[ntal]. G[ábor].: Egy halálhírre. = Magyar Nemzet, 1973/17. (január 21.) 4. p.

Ágh István: Egy igaz arszlán, Budapest vőlegénye. = Élet és Irodalom, 1973/41. (október 13.) 10. p.

Ágh Tihamér: Szindbád idézése. = Magyar Hírlap, 1973/127. (május 10.) 9. p.

–a –n: Palotai álmok. = Népszava, 1973/17. (január 21.) 4. p.

Bajor Nagy Ernő: Krúdy fekete napja. = Dolgozók Lapja (Tatabánya), 1973/131. (június 7.) 6. p.

Bajor Nagy Ernő: Krúdy fekete napja. = Pest Megyei Hírlap, 1973/140. (június 17.) 8. p.

Bálint Tibor: Szindbád új vizeken. = Utunk (Kolozsvár), 1973/24. (június 15.) 7. p.

Barna Tibor: Vallomás az apáról. = Nógrád (Salgótarján), 1973/110. (május 13.) 9. p.

Barta András: Katona Béla: Krúdy Gyula pályakezdése. = Irodalomtörténet, 1973/3. 774-777. p.

Békés István: Lássuk a szerzőt! = Ludas Matyi Évkönyve, 1973. 154-156. p.

Berecz Miklós: Szindbád. = Magyar Papír, 1973. április 29.

Berecz Miklós = Magyar Papír, 1973. június.

Béres Andrásné: „Mi lesz veled, Óbuda?” = Magyar Nemzet, 1973/146. (június 24.) 14. p.

Bori Imre: A Kesergő szerelem. = Üzenet (Szabadka), 1973/112. (december) 940-951. p.

Csík Katalin: Kor a szerelem tükrében. Krúdy utolsó novellái, 1926– 1931. (Szakdolgozat.) [Bp.], 1973. 69, 1 p.

Czine Mihály: Szindbád aluvása. = Népszabadság, 1973/110. (május 13.) 9. p.

Egri Viktor: Krúdy Gyula, az impresszionista széppróza magyar mestere (1878-1933). = – – : Csendes esték vallomása. Bratislava, 1973, Madách Kk. 32-39. p.

Féja Géza: Krúdy és legendái. = Új Írás, 1973/5. (május) 84-94. p.

Ficzay Dénes: Habent sua fata libelli... = Utunk (Kolozsvár), 1973/23. (június 8.) 4. p.

Gaál Zsuzsanna, G.: Képek Krúdy Budapestjéről. = Magyar Hírlap, 1973/75. (március 17.) II-III. p.

Gaál Zsuzsanna, G.: Krúdy és a zene. = Rádió Budapest 1973. június 27.

Gál István: Krúdy és Babits összeköttetései. = Szabolcs-Szatmári Szemle, 1973/3. (augusztus) 55-58. p.

Gortvay Zsuzsa: Hitt egy hazugság nélküli világ lehetőségében. = Kárpáti Igaz Szó (Ungvár), 1973. május 13.

Haiman György: Néhány megjegyzés a hazai és a Békés megyei nyomdászattörténethez. = Békési Élet (Békéscsaba), 1979/3. 379-386. p.

Halasi László: Negyedszázada a dolgozóké... = Budapest, 1973/9. 22-23. p.

Herczeg Gyula: Krúdy Gyula: Őszi versenyek. Novellaelemzés. = Irodalomtörténet, 1973/3. 645-662. p.

Herczeg Gyula: Nyomatékosító, sajátos értelmezős szerkezetek. = Magyar Nyelvőr, 1973/2. (április-június) 172-182. p.

Hermann István: Az állítólagos új módszerek. = Irodalomtörténet, 1973/2. 465-473. p.

H[eltai]. N[ándor].: Nagy íróra emlékezünk. = Petőfi Népe (Kecskemét), 1973/108. (május 11.) 5. p.

Hoch István: Szigeti emlékek. = Budapest, 1973/9. (szeptember) 23-25. p.

Hock János, Dr.: Az író halálának 40.évfordulójára. = Somogyi Néplap (Kaposvár), 1973/110. (május 13.) 5. p.

Huszár István: Krúdy-illusztráció. = Alföld (Debrecen), 1973/8. borító 3. p.

Huszárik Zoltán: Sindbad, mon film. = Arion6, 1973.

Imre Béla: Krúdy. = Kisalföld (Győr), 1973/109. (május 12.) 7. p.

Katona Béla: Az élő Krúdy. = Alföld (Debrecen), 1973/10. (október) 5-7. p.

Katona Béla: Az író és szülővárosa. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1973/110. (május 13.) 9. p.

Katona Béla: Irodalom, színház, sajtó a várossá nyilvánítástól a felszabadulásig. = Fejezetek Nyíregyháza művelődéstörténetéből. Nyíregyháza, 1973, Nyíregyházi Városi Tanács. 79-87. p. /Nyíregyházi kiskönyvtár 8./

Katona Béla: Krúdy és a történelem. = A Nyíregyházi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. 4. kötet. Nyíregyháza, 1973. 17-23. p.

Kellér Andor: Gyula úr. = – – : Az élet édes tarkasága. Bp. 1973, Magvető. 155-170. p.

Király László: Krúdy Gyula emléke. = Kortárs, 1973/8. 1270. p.

Kiss Károly: Mi lesz veled Óbuda? = Magyar Nemzet, 1973/83. (április 10.) 8. p.

Kozma Dezső: A líraiság lehetőségei. = A Hét (Marosvásárhely), 1973/38. (szeptember 21.) 6-7. p.

Kozocsa Sándor: Az Asszonyságok díjának titkai. = Magyar Hírlap, 1973/359. (december 31.) 8. p.

Kozocsa Sándor: = Szindbád. Bp. 1973, Magyar Helikon.

Kozocsa Sándor: Szindbád-kronológia.Szindbád fogadtatása és utóélete. A Szindbád-történetek betűrendes mutatója. = Szindbád. Bp. 1973, Magyar Helikon. 819-823., 825-848., 849-853. p.

Körmendi Judit: Magyar filmhetek Amerikában. = Film Színház Muzsika, 1973/12. (március 24.) 26. p.

Krúdy Zsuzsa: Apám Budapestje. = Budapest, 1973/5. (május) 20-21. p.

Krúdy Zsuzsa: Apám, Szindbád. = Nők Lapja, 1973/19. (május 12.) 12-13. p.

Krúdy Zsuzsa: A Budapest vőlegényéről. = Könyvvilág, 1973/6. (június) 4. p.

Krúdy Zsuzsa: Édesapámról. = Új Élet, 1973/9. (május 1.) 4. p.

Krúdy Zsuzsa: Előszavak, előhangok. = Hevesi Szemle (Eger), 1973/2. (június) 25-26. p.

Krúdy Zsuzsa: Emlékezés az író halála 40. évfordulóján Hollandiában. /Kézirat./ 1973. szeptember 13.

Krúdy Zsuzsa: A Helyettes halott-ról. = Alföld (Debrecen), 1973/10. (október) 12. p.

Krúdy Zsuzsa: Krúdy estéje. = Életünk (Szombathely), 1973/5. (szeptember-október) . 415-420. p.

Krúdy Zsuzsa: Krúdy Gyula és a sport. = Sportélet, 1973/5. (május) 16. p.

Krúdy Zsuzsa: Krúdy Gyulára emlékezünk. = Lobogó, 1973/20. (május 16.) 8-9. p.

Krúdy Zsuzsa: Szindbád színháza. = Film Színház Muzsika, 1973/15. (április 14.) 22. p.

Krúdy Zsuzsa: Születésnap. = Pest Megyei Hírlap, 1973/247. (október 21.) 9. p.

Krúdy Zsuzsa: Talán mégis megjelenhetne. = Népszabadság, 1973/199. (augusztus 26.) Vasárnapi melléklet, 7. p.

Lukácsy András: Rádiófigyelő. Karácsonyi Szivárvány. = Magyar Hírlap, 1973/356. (december 28.) 6. p.

Markó Béla: Személyesség és teljességigény. = Igaz Szó (Marosvásárhely), 1973/10. 640-645. p.

Mátrai, László: The Cultural Legacy of the Austro-Hungarian Monarchy. = The New Hungarian Quarterly, 1973 Spring, 133-142. p.

Mezei József: Krúdy. – Krúdy panorámája. = – – : A magyar regény. Bp. 1973, Magvető. 537-546., 626-634. p.

Molnár Zoltán: Metonimikus képek Krúdy prózájában. = Studium IV. Debrecen, 1973, Kossuth Lajos Tudományegyetem. 45-50. p. [0]

Molnos Lajos: Krúdy Gyula: Rózsa Sándor. = Utunk (Kolozsvár), 1973/38. (szeptember 21.) 2. p.

Nagy László: Szindbád. = – – : Versben bujdosó. Bp. 1973.

Németh Andor: Mit illik Krúdyról tudni? = – – : A szélén behajtva. Bp. 1973, Magvető. 283-284. p.

Pécsi István: Apám, Szindbád. = Népújság (Eger), 1973/110. (május 13.) Vasárnapi magazin [1.] p.

Petneházy Károly: A régi Óbuda. = – – : Óbuda. Bp. 1973.

Rákos Sándor: Krúdy. = Élet és Irodalom, 1973/19. (május 12.) 4-5. p.

(S): Négy magyar film – elismerés és kritika. = Új Világ (Los Angeles), 1973/8. (február 23.) 6. p.

Sáfrán Györgyi: Nőnapi emlékezés Méreiné Juhász Margitra. = Magyar Nemzet, 1973/56. (március 8.) 4. p.

Sándor Rudolf: Krúdy Pál adatközlése: Epizódok Krúdy Gyula életéből. = Nógrád (Salgótarján), 1973/116. (május 20.) 8. p.

Sbârcea, George: A teljes Szindbád margójára. = A Hét (Marosvásárhely), 1973/32. (augusztus 10.) 7. p.

Simon István: (Krúdy Gyula 1878-1933). = – – : A magyar irodalom. Bp. 1973, Gondolat. 216-222. p.

Simonyi Imre: Krúdy, Podolin, hószakadás. = Nők Lapja, 1973/51. (december 23.) 14-15. p.

Simonyi Imre: Szindbád úr. = Élet és Irodalom, 1973/23. (június 9.) 15. p.

Simonyi Imre: Szindbád utolsó utazása. = Látóhatár, 1973/július. 58-59. p.

Simonyi Imre: Szindbád utolsó utazása. = Népszabadság, 1973/110. (május 13.) Vasárnapi melléklet 5. p.

Soós Zoltánné: „Mi lesz veled Óbuda?” = Magyar Nemzet, 1973/146. (június 24.) 14. p.

Sőtér István: Krúdyról. = – – : Játék és valóság. Bp. 1973.

Szabó Ede: Bevezető. = Budapest vőlegénye. Bp. 1973, Szépirodalmi K. 5-17. p.

Szabó Ede: Utószó. = Rezeda Kázmér szép élete. Bp. 1973, Szépirodalmi K. /Olcsó kvt. 718./ 199-205. p.

Szalatnai Rezső: Májusi emlékeztetők. = Evangélikus Élet, 1973/21. (május 27.) [4.] p.

Szávai Géza: Élet és álom. 40 esztendeje halt meg Krúdy Gyula. = Utunk (Kolozsvár), 1973/19. (május 11.) 4. p.

Szebeni Géza, M.: Vallomások prózában. = Népszava, 1973/111. (május 15.) 5. p.

Sz. J.: Megmarad-e Krúdy Gyula utolsó lakása? = Magyar Nemzet, 1973/75. (március 30.) 7. p.

sz. j.: Újabb terv a Krúdy-ház megmentésére. = Magyar Nemzet, 1973/101. (május 3.) 7. p.

Tornai József: Szindbád évszakai. = Élet és Irodalom, 1973/27. (július 7.) 10. p.

Tóth Árpád: [Krúdy Gyula.] = – – Levelei. – – Összes művei. Szerk. Kardos László. 5. köt. Bp. 1973, Akad. K. 169-174., 199-205. p.

Varannai Aurél: Krúdy Gyula asztalánál. = Magyar Hírlap, 1973/345. (december 15.) II. p.

Vargha Balázs: Óarany. Krúdy Gyula. = – – : „Állok Dunánk szélén, a pesti parton...” Bp. 1973, Szépirodalmi Könyvkiadó. 196-208. p.

Vargha Kálmán: Krúdy problémák. = – – : Álom, szecesszió, valóság. Bp. 1973, Magvető. /Elvek és utak./ 102-124. p.

Vértes Marcell: Krúdy-karikatúra. = Lúdas Matyi évkönyve. Bp. 1973.

Weörös Sándor: Nyolcadik szimfónia. = – – : Tizenegy szimfónia. Bp. 1973, Szépirodalmi Könyvkiadó.

Xantus Zoltán: (Krúdy Gyula.) = – – : Ferencvárosi krónika képekben. Bp. 1973, IX. ker. Tanács VB. 29., 73., 110. p.

Zászlós Levente: Telehold. Krúdy Gyula emlékének. = Magyar Ifjúság, 1973/19. (május 11.) 26. p.

1974

– – : A Németországi Magyar Írók Munkaközössége... = Új Látóhatár (München), 1974/5. (október 25.) 424. p.

– – : Az Álmoskönyv... = Álmoskönyv. 6. és öregbített kiad. Bp. 1974, Magvető. [Fülszöveg]

– – : Évtizedeken át... = A szobrok megmozdulnak. Írások az irodalomról. Bp. 1974, Gondolat. [Fülszöveg]

– – : Flóták és lugasok. = Flóták és lugasok. Bp. 1974, Szépirod. Kk. /Kiskönyvtár./ [Könyvjelző]

– – : (Krúdy Gyula: A szobrok megmozdulnak.) = Vigilia, 1974/10. (október) [IV.] p.

– – : Napraforgó. = Filmvilág, 1974/22. (november 15.) [33.] p.

– – : Szomjas Guszti, ... = Hét bagoly. 1974, Szépirod. Kk. /Olcsó kvt. 744./ [Hátlap]

Bajor Nagy Ernő: Mai pest-budai vendéglőkben, Szindbáddal. = Tükör, 1974/11. (március 12.) 14-15. p.

Barta András: Az álomlátó Krúdy. – Bibliográfiai jegyzetek. = Álmoskönyv. 6. és öregbített kiad. Bp. 1974, Magvető. 559-598. p.

Barta András: Krúdy-fantázia. = Film Színház Muzsika, 1974/35. (augusztus 31.) 21. p.

Bauer György: A televíziós képmás esztétikuma. – Az egynemű közeg kérdései I. = Rádió és Televizió Szemle, 1974/3. 73-84. p.

Bori Imre: Krúdy Gyula „nagy évtizede”. = Híd (Újvidék), 1974/1. (január) 21-30. p. /2. 135-148. p. /3. 341-348. p. /9. 987-995. p. /11. 1293-1316. p.

Csorba Sándor: Emléktáblák előtt Nyíregyházán. = Szabolcs-Szatmári Szemle, 1974/3. (augusztus) 101-109. p.

Dienes Istvánné: Újra megnyílt a nyíregyházi Jósa András Múzeum. = Honismeret, 1974/3. 34-35. p.

Fábri Anna: Egy elfelejtett regény: A tiszaeszlári Solymosi Eszter. = Kritika, 1974/5. (május) 18. p.

F[alus]. R[óbert].: Könyvszemle. = Népszabadság, 1974/226. (szeptember 27.) 7. p.

Gaál Zsuzsanna, G.: Krúdy divatvilága. = Ez a Divat, 1974. december.

Granasztói Pál: Téli városképeink. = – – : Az idő és a művek. Budapest, 1974, Magvető Könyvkiadó. 189. p.

Hegedűs Tibor: Hanggyakorlatok Krúdy-világára. = Népszabadság, 1974/282. (december 3.) 7. p.

Hidvéghy Ferenc: Pest-budai utcák: Mókus utca. = Füles, 1974. április 12.

Huszár Sándor: Emlékutazás a vörös postakocsin. [Beszélgetés George Sbârcea-val.] = A Hét (Marosvásárhely), 1974/17. 9-10. p. [év hiányzik]

Imre László: Vargha Kálmán: Álom, szecesszió, valóság. 1973. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1974/5. 636-638. p.

Juhász Ferenc: Aki szeretni tudott. = – – : Írás egy jövendő őskoponyán. Bp. 1974.

Kellér Dezső: Elnézést, leltározok. = Film Színház Muzsika, 1974/35. (augusztus 31.) 21. p.

Kemény Gábor: Képválasztás és kompozíció Krúdy prózájában. = Magyar Nyelvőr, 1974/2. (április-június) 160-171. p.

Kemény Gábor: Képsűrűség és kompozíció Krúdy prózájában. = Magyar Nyelvőr, 1974/3. (július-szeptember) 306-325. p.

Kemény Gábor: Krúdy képalkotása. Bp. 1974, Akadémiai K. 105 p. /Nyelvtudományi Értekezések 86./

Kemény Gábor: Lexikális jelentés – kontextuális jelentés – írói jelentés (A költői képalkotás problémáinak szemantikai megközelítéséhez). = Nyelvtudományi Közlemények 76. köt., 1974/1-2. 183-198. p.

Kemény Gábor: Logikai-szemantikai struktúrák Krúdy hasonlataiban. = Jelentéstan és stilisztika. A magyar nyelvészek II. nemzetközi kongresszusának előadásai. Szerk. Imre Samu, Szathmári István, Szűts László. Bp. 1974, Akadémiai K. 269-272. p.

Kozocsa Sándor: Jegyzetek. – Utószó. = = A szobrok megmozdulnak. Írások az irodalomról. Bp. 1974, Gondolat. 448-452. és 453-456. p.

Kozocsa Sándor: Utószó. = Flóták és lugasok. Bp. 1974, Szépirodalmi Könyvkiadó. /Kiskönyvtár/ 283-285. p.

Krúdy Gyula emlékkiállítás. (Prospektus, képekkel.) 1974.

Krúdy Zsuzsa: Édesapámról. = Üzenet (Szabadka), 1974/9. (szeptember 1.) 660-669. p.

Krúdy Zsuzsa: Szindbád. = Korunk (Kolozsvár), 1974/11. 1191-1193. p.

Kutasi Kovács Lajos: Krúdy nyomait keresve. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo, Brazília), 1974. június 23.

László Miklós: Díjdömping. = Magyarország, 1974/4. (január 27.) 26. p.

Lengyel Dénes: III. kerület. Szabolcs-Szatmár megye. = – – : Irodalmi kirándulások. Bp. 1974, Tankönyvkiadó. 30-31., 212. p.

Molnár István, D.: Gyula Krúdy – Sindbad literatury węgierskiej. = Literatura na ¶wiecie, 1974/2. 140-143. p.

Molnár Zoltán: Szerkesztéses képek Krúdynál. = Studium V. Szerk. Lukács László. Debrecen, 1974, Kossuth Lajos Tudományegyetem. /A Kossuth Lajos Tudományegyetem Tudományos Diákköreinek Kiadványai 8./ 67-72. p.

Németh G. Béla: (Hozzászólások Vörös Károly előadásához.) = Tanulmányok Budapest Múltjából 20., 1974. 108-112. p.

Pásztor Bertalan: Miért szép Krúdy Gyula „A hídon” című novellája? = Életünk, 1974/3. 263-266. p.

Puruczki Béla: Szindbád pátriájában. = Magyar Nemzet, 1974/170. (július 23.) 4. p.

Rákos Sándor: Krúdy Gyula utóélete. (Gyorsírás-jelzések a Krúdy világa lapszéleire. – A halhatatlan Krúdy.) = – – : Elforgó ég. Bp. 1974, Magvető. 290-305. p.

Rét Rózsa: Új tudományos könyvek. = Magyar Tudomány, 1974/12. 808-812. p.

Révész Tibor gyűjtése: Anekdoták. = Ludas Matyi, 1974/33. (augusztus 15.) 14. p.

Rónay György: Krúdy Gyula: A hídon. = Literatura, 1974/1. 120-126. p.

Rózsa Gyula: Vigh Tamás szobrászata. = Budapest, 1974/2. (február) 22-25. p.

Sebestyén, György: Die rote Postkutsche. (A vörös postakocsi színmű rádiófeldolgozása. Fordította és rádióra átdolgozta: – –.) = Wien Radio I. 1974. január 1. 20 órakor.

Somlai Péter: Mit üzen a békebeli Budapest? = Rádió és Televizió Szemle, 1974/3. 100-105. p.

Szabó Ede: Otthonunk a művekben. Bp. 1974, Szépirodalmi Könyvkiadó. 379 p.
Asszonyságok díja. 50-64. p.
Egy Krúdy-novelláról. Harras Rudolf közkatona egyik története. 65-76. p.

Szabó Lajos, D.: Krúdy Gyula: Rózsa Sándor. = Művelődés (Kolozsvár), 1974/3. 45. p.

Szalatnai Rezső: Szindbád országa. = Népszava, 1974/108. (május 11.) 8. p.

Szalay Sándor, Z.: Asszonyságok díja. (Rádiófeldolgozás.) Rádióra alkalmazta: – –, rendezte: Török Tamás. = Rádió Budapest, 1974. január 6.

Szűcs Andor: Nem státuszszimbólum. A Művészeti Tanács munkájáról. = Rádió és Televizió Szemle, 1974/1. 77-80. p.

Tóth Bálint: Szindbád búcsúja. = Élet és Irodalom, 1974/7. (február 16.) 15. p.

Varga Katalin: Utószó. = Hét bagoly. Bp. 1974, Szépirodalmi Könyvkiadó. 243-246. p.

Zelk Zoltán: A gazdag arcú asszony. = Film Színház Muzsika, 1974/7. (február 16.) 9. p.

Zelk Zoltán: Hány Krúdy Gyula van? = Élet és Irodalom, 1974/50. (december 14.) 5. p.

Zelk Zoltán: Krúdy Gyula egy mondatára. = Új Írás, 1974/4. (április) 4. p.

Zsilka Tibor: Négy novella stilisztikai elemzése statisztikai módszerrel. = – – : Stilisztika és statisztika. Bp. 1974, Akad. K. 76-97. p.