1970-1974


1970

– – : A Magyar Filmgyártó Vállalat kérése. = Népszabadság, 1970/156. (július 15.) 10. p.

– – : két új lemez... = Film Színház Muzsika, 1970/8. (február 21.) 19. p.

– – : Kiskocsmák – vendéglátóipar. = Óbuda 25 éve. Szerk. Horváth Károlyné. Bp. [1970], III. ker Tanács VB. 69. p.

– – : Krúdy emlékkiállításra készülnek Nyíregyházán. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1970/66. (március 19.) 8. p.

– – : Krúdy-filmet forgatnak Zsennyén. = Népszabadság, 1970/184. (augusztus 7.) 8. p.

– – : A magyar „Sasfiók”. = Fejér megyei Hírlap, 1970/259. (november 4.) 6. p.

– – : Napló – November 5. = Magyar Nemzet, 1970/240. (november 5.) 4. p.

– – : Az OSzK kézirattára... = Film Színház Muzsika, 1970/6. (február 7.) 19. p.

Ábel Péter: Szindbád új vizeken. = Magyar Hírlap, 1970/268. (szeptember 26.) 6. p.

A[ntal]. G[ábor].: Írók, kéziratok, emlékek. = Magyar Nemzet, 1970/7. (január 9. ) 4. p.

Aston, Paul: Instant literary tourism. = The New Hungarian Quarterly (Budapest), 1970/37. (spring) 185-189. p.

Barabás Tamás: Szindbád a moziban. = Érdekes Könyvtár, 1970. december 1.

Barabás Tamás: Szindbád a moziban. = Tükör, 1970/48. (december 1.) 19. p.

Barta Lajos: A publicista Krúdy. = – – : Árnyak a hídon. Bp. 1970, Szépirodalmi Könyvkiadó. 227-233. p.

Benedek Marcell: A realista regény. – A művészi próza. = Az olvasás művészete. Budapest, 1970, Gondolat. 121., 291. p.

Bodri Ferenc: Kun Béla az író-kortársak között. = Életünk (Szombathely), 1970/3. (május-június) 265-270. p.

Dénes Zsófia: Krúdy Gyula. = – – : Szivárvány. Bp. 1970, Gondolat. 155-162. p.

Falus Róbert: Könyvszemle – Szabó Ede: Krúdy Gyula. = Népszabadság, 1970/190. (augusztus 14.) 7. p.

Féja Géza: Krúdy a lángelme. = – – : Lázadó alkonyat. Bp. 1970, Szépirodalmi Könyvkiadó. 33-86. p.

Fényi András: Krúdy Gyula. = Írók, képek. Szerk. Szabó Ödönné. Bp. 1970, Tankönyvkiadó. 208-219., 420. p.

Ficzay Dénes: Szindbáddal az éjszakában. = Útunk (Cluj–Kolozsvár), 1970/37. (szeptember 11.) 8. p.

Hunyady Sándor: Krúdy Gyula jubilál. = – – : Álmatlan éjjel. Bp. 1970, Szépirodalmi Könyvkiadó. 317-320. p.

Huszárik Zoltán egy szepességi kisvárosban készített motívumrajza a Krúdy-filmhez. = Film Színház Muzsika, 1970/2. (január 10.) 6. p.

Huszárik Zoltán rajzai a Szindbád filmhez. = Vigilia, 1970/11. (november)

Jánossy Ferenc: Krúdy-illusztráció. = Magyar Hírlap, 1970/46. (február 15.) 10. p.

Kállay Anikó: [Krúdy Gyula Szindbádjáról.] (Szakdolgozat.) [Bp.], 1970. 38, 4 p.

Koczkás Sándor: Szabó Ede – Krúdy Gyula. = Kritika, 1970/12. (december) 52-54. p.

Kósa Csaba: Megmarad a középkori szilvamag. = Esti Hírlap, 1970/194. (augusztus 19.) 3. p.

Krúdy Zsuzsa: Budapest vőlegényéről. = Magyar Nemzet, 1970. január 9.

Krúdy Zsuzsa: Egy ma is időszerű javaslat Krúdy Gyula hagyatékából. = Budapest, 1970/4. (április) 30-31. p.

Krúdy Zsuzsa: Jubilál a vörös postakocsi. = Film Színház Muzsika, 1970. január 16.

Krúdy Zsuzsa: Krúdy Gyula: Budapest vőlegénye című regényének keletkezéséről. = Irodalomtörténet, 1970/3. 673-683. p.

Krúdy Zsuzsa: A podolini cserediák története. = Pajtás, 1970/41. (október 15.) 15. p.

Kunszery Gyula: „Alföldi Remete”. = Irodalomtörténet, 1970/4. 955-956. p.

Müller Magda, B. felv.: A „mélyvíz” lépcsői előtt. = Film Színház Muzsika, 1970/49. (december 5.) 3. p.

Nagy Miklós: Krúdy és Jókai. = Irodalomtörténet, 1970/1. 112-120. p.

Nemes István: [Szabó Ede: Krúdy Gyula.] = Jelenkor (Pécs), 1970. 956-958. p.

Németh László: [Mohács.] = – – : Két nemzedék. Bp. 1970, Magvető és Szépirod. K. 158-159. p.

Paku Imre: Az „Arcok és vallomások” sorozat két új kötetéről. = Alföld (Debrecen), 1970/11. (november) 80-81. p.

Ruffy Péter: A magyar Ezeregyéjszaka írója. = Magyar Nemzet, 1970/162. (július 12.) 13. p.

Sas György: „...az emléknek száz ideje van” Huszárik Zoltán forgatja a Szindbád-filmet. = Film Színház Muzsika, 1970/33. (augusztus 15.) 4-5. p.

Szabó Ede: Krúdy Gyula. Bp. 1970, Szépirodalmi K. 272 p. /Arcok és vallomások./

Szabó József: Krúdy Gyula publicisztikai írásai 1918–1919-ben. (Szakdolgozat.) [Bp.], 1970. 66 p.

Szalatnai Rezső: Podolini harangszó. = Óbuda 25 éve. Bp. 1970, III. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 119 p.

Székelyhidi Ágoston: Pillanatkép. (Tavaszi tárlat Debrecenben.) = Alföld (Debrecen), 1970/6. 59-61. p.

Szekrényesy Júlia: Regények és hétköznapok. = Magyar Hírlap, 1970/306. (november 4.) 4. p.

Szombathelyi Ervin: Az irodalom hullámhosszán. = Magyar Hírlap, 1970/216. (augusztus 5.) 6. p.

Tasi József: Krúdy – legendák nélkül. = Élet és Irodalom, 1970/30. (július 25.) 9. p.

Tezla, Albert: Krúdy Gyula. = – – : Hungarian Authors. A Bibliographical Handbook. Cambridge, Massathusetts, l970, Harvard University Press. 356-365. p.

(Tudósítónktól): 1970-es filmtervek. = Népszabadság, 1970/12. (január 15.) 7. p.

Voigt Vilmos: A novellák felépítésének elemzése. = Alföld (Debrecen), 1970/6. 39-48. p.

[Xantusz Zoltán]: Krudy Gyula. = Ferencvárosi szél. Versek, novellák, tanulmányok, dokumentumok, riportok. Szerk. – –. Bp. 1970, Bp. Főv. IX. ker. Tanácsa. 337. p.

Zsilka Tibor: Négy novella stilisztikai elemzése stilisztikai módszerrel. = Helikon, 1970/3-4. 351-362. p.

Zsugán István: A Szindbád forgatása közben. = Filmvilág, 1970/18. (szeptember 15.) 9-14. p.

1971

– – : A százgalléros. Hincz Gyula rajzaival. Bp. 1971, Móra F. Kk. [Fülszöveg.]

– – : Vadszőlő. Ill. Kondor Lajos. Bp. 1971, Magyar Helikon. [Fülszöveg.]

– – : A hét filmje: Szindbád. = Békés Megyei Népújság, 1971/287. (december 5.) 10. p.

– – : Interjú Huszárik Zoltánnal. = Képes Film Híradó, 1971/8. (augusztus)

– – : Ismeri-e? – Huszárik Zoltán. = Képes Film Híradó, 1971/11. (november) 27. p.

– – : Jegyezze fel a naptárába a novemberben megjelenő filmeket. = Fővárosi Mozi műsor, 1971/45. (november 11-17.) 2. p.

– – : Jegyezze fel a naptárába a novemberben megjelenő filmeket. = Fővárosi Mozi műsor, 1971/46. (november 18-24.) 2. p.

– – : Krúdy Gyula: Pesten lakott egy fuvolás. = Könyvvilág, 1971/5. (május) 3. p.

– – : Novemberi előzetes – Új magyar bemutatók. = Tükör, 1971/44. (november 2.) 31. p.

– – : Novemberi filmnaptár. = Képes Film Híradó, 1971/11. (november) 2. p.

– – : Öt helyszín. = Film Színház Muzsika, 1971/10. (március 6.) 16-17. p.

– – : A szabadság csillaga. = Esti Hírlap, 1971/278. (november 25.) 2. p.

– – : Szegedi Erika és Latinovits Zoltán, a Szindbád című új magyar film főszereplői. = Fővárosi Mozi műsor, 1971/46. (november 18-24.) 32. p.

– – : Szindbád. = Film Színház Muzsika, 1971/47. (november 20.) 3. p. (B. Müller Magda felv.)

– – : Szindbád. = Fővárosi Mozi műsor, 1971/46. (november 18-24.) 16-17. p. 32. p.

– – : Szindbád. = Képes Film Híradó, 1971/11. (november) 16-17. p.

– – : Szindbád. = Nők Lapja, 1971. október 2.

– – : Szindbád premierje. = Esti Hírlap, 1971/278. (november 25.) 6. p.

– – : Új magyar filmek. = Népszabadság, 1971/201. (augusztus 27.) 7. p.

– – : Vendéglő a Vörös Postakocsihoz. = Vendéglátás, 1971/11. (november) 1., 10-11. p.

– – : Vörös Postakocsi vendéglő. = Budapest, 1971/12. (december) 44. p.

A novellaelemzés új módszerei. (A szegedi novellaelemző konferencia anyaga. 1970. április 9-11.) Szerk. Hankiss Elemér. Bp. 1971, Akadémiai Kiadó. 323 p.
Nagy Márta: A novellák elemzése elfogadás-elutasítás dimenzióiban. 5-10. p.
Mérei Ferenc: Azonosítás és szerepcsere az Arabs szürkében. 11-18. p.
Halász László: A feszültségkezelés útjai. 19-30. p.
Kelemen Péter: A szecesszió végső fázisa. 33-49. p.
Fejér Ádám: Túl a szecesszión. 51-60. p.
Szegedy-Maszák Mihály: Metafórikus szerkezet a Kosztolányi- és a Krúdy-novellában. 65-71. p.
Bernáth Árpád: Szempontok elbeszélő művek időstruktúrájának leírásához. 73-76. p.
Vitányi Iván: Novellaelemzések. 87-91. p.
Szávay István: Szerkezeti kapcsolatok és a jelentés a Kosztolányi- és a Krúdy[Nagy]-novellában. 93-104. p.
Voigt Vilmos: Szegmentumszekvencia-típusok a négy novellában és ezek ideológiai konzekvenciái. 105-119. p.
Bécsy Tamás: A szereplők struktúrális viszonya és a közlés. 121-136. p.
Návai Anikó: A novella cselekménye, mint helyzetsor, mely a szereplők, helyzetek /narrátor/ viszonyai által jön létre. 137-143. p.
Martinkó András: Az elbeszélő ritmusa az elbeszélő, a cselekmény, a tér és az idő vetületében. 145-158. p.
Baránszky Jób László: A négy novella általános esztétikai, axiológiai és műfajtipológiai elemzése. 159-167. p.
Tamás Attila: Az ellentét szerepe a négy novellában. 169-173. p.
Kiss Endre: A cselekmény szintjén fellépő ellentétek szerepe a novellában. 175-186. p.
Kászonyi Ágota: A jövőbe- és a múltbalátások rendszere Krúdy novelláiban. 187-192. p.
Tomią, Karol: [A statikusság és dinamikusság közti ingadozás alapelvét a szerző Krúdy novellájának elemzésére alkalmazta. Előadásának ezt a részét önálló tanulmányként publikálja.]
Horányi Özséb: Megfigyelések a filmre fordítás elméletéhez. 211-226. p.
Kelemen János: Prózai alkotások kommunikációelméleti (szemiotikái) elemzése, különös tekintettel Kosztolányi »Caligula« c. novellájára. 227-235. p.
Gáldi László: Adalékok az irodalmi jelzőhasználathoz. 249-255. p.
Zsilka Tibor: Négy novella stilisztikai elemzése statisztikai módszerrel. 257-271. p.
Pomogáts Béla: Mondatösszetétel és stílus. 273-283. p.
Kiss Antal: A novellák stilisztikai szempontú mondattani elemzése. 285-303. p.
Benkő László: Az egyszavas mondatok funkciója. 305-310. p.
Seres József: Négy novella elemzése a kifejezés intenzitása szempontjából. 311-321. p.
Szekér Endre: A négy novella elemzése stilisztikai szempontból. 323-328. p.
Szabolcsi Miklós: Eredmények és feladatok.
331-334. p.

(ágh): Szindbád idézése. = Mérleg, 1971. szeptember.

Bajor Nagy Ernő: Krúdy és a muzsika. = Könyvvilág, 1971/5. (május) 13. p.

Barta András: Krúdy Gyula kritikai utókora. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1971/1-2. 206-211. p.

Berecz Miklós: Szindbád – Beszélgetés Krúdy Zsuzsával. = Magyar Papír, 1971. október 18.

Bernáth László: Szindbád. = Esti Hírlap, 1971/277. (november 24.) 2. p.

Bíró Miklósné: „Én írónak készültem, semmi másnak”. Krúdy Gyula, 1878–1933. (Szakdolgozat.) [Bp.], 1971. 66, 2 p.

Csűrös Miklós: Szabó Ede: Krúdy Gyula alkotásai és vallomásai tükrében. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1971/5. 660-661. p.

d[alos]éel[ászló]: A századik után – a Mókus utcában. = Film Színház Muzsika, 1971/8. (február 20.) 14. p.

Demeter Imre: Szindbád legújabb utazása. = Film Színház Muzsika, 1971/48. (november 27.) 4-5. p.

Dersi Tamás: A vörös postakocsi. = – – : Thália magyarul tanul. Bp. 1971, Magvető. 206-229. p.

Fenyves György: Szindbád, de nem a tengerész. = Ország–Világ, 1971/36. (szeptember 8.) 16-17. p.

Gách Marianne: Dayka Margit, a varázslatos Majmunka. = Film Színház Muzsika, 1971/49. (december 4.) 8-9. p.

(galsai): Művészasztal. = Nők Lapja, 1971/8. (február 20.) 8-9. p.

Gantner Ilona: Szindbád. = Népszava, 1971/278. (november 25.) 2. p.

Geszti Pál: Küzdelem a tűnő idővel. = Film Színház Muzsika, 1971/20. (május 15.) 6-7. p.

Hegedűs Géza: Egy hosszú élet rövid története. = – – : Heltai Jenő alkotásai és vallomásai tükrében. Budapest, 1971, Szépirodalmi Könyvkiadó. 44. p.

Hegedűs Zoltán: Szindbád. = Népszabadság, 1971/278. (november 25.) 7. p.

Horgas Béla: Időtlen mellérendelés. = Filmkultúra, 1971/6. (november-december) 5-11. p.

Huszárik Zoltán: Il mio Sindbad. = Nyomtatvány a film olaszországi bemutatójára.

Huszárik Zoltán: Szindbád kalandja. = Filmkultúra, 1971/1. (január-február) 21-25. p.

– i p – : Szindbád. = Nők Lapja, 1971/40. (október 2.) Címlap, 17-17. p.

Juhász Ferenc: Az ember, aki szeretni tudott. = Krúdy Gyula: Vadszőlő. Bp. 1971, Magyar Helikon. 5-12. p. (Előszó.)

Juhász Ferenc: Az ember, aki szeretni tudott. = Új Írás, 1971/6. (június) 6-9. p.

Katona Béla: Krúdy Gyula pályakezdése. Bp. 1971, Akadémiai Kiadó. 217 p.

Katona Béla: Krúdy világa a filmvásznon. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1971/251. (október 24.) 8. p.

Katona Béla: Nyíregyháza az irodalomban. = „Én szőke városom.” Nyíregyháza, 1971, Szabolcs megyei Lapkiadó Vállalat. 61-66., 193. p.

Kemény Gábor: Idő-élmény, alakmás, kompozíció Krúdy prózájában. (Szakdolgozat.) [Bp.], 1971. 85 p.

Kenedi János: Jegyzetek. = Írók a moziban. Összeállította és szerkesztette – –. Budapest, 1971, Magvető Könyvkiadó. 695. p.

Kiss Tamás: Szindbád estéje. = Alföld (Debrecen), 1971/9. (szeptember) 18. p.

Krúdy Zsuzsa: Apám-Szindbád. =Nők Lapja, 1971/27. (július 3.) 12-13. p.1971/28. (július 10.) 12-13. p.

Krúdy Zsuzsa: Egy régi fénykép hátára. = Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve. 1968-1969. Bp. 1971. 384-389. p.

Krúdy Zsuzsa: Jubilál a Vörös postakocsi. = Film Színház Muzsika, 1971/3. (január 16.) 8-9. p.

Krúdy Zsuzsa: Krúdy Gyula levelesládájából. = Jelenkor (Pécs), 1971/1. (január) 67-70. p.

Krúdy Zsuzsa: Pesten lakott egy fuvolás. = Somogyi Néplap (Kaposvár), 1971/94. (április 22.) 5. p.

Krúdy Zsuzsa: Vendéglő a „Vörös Postakocsi”-hoz. = Budapest, 1971/12. (december) 44. p.

László Gyula: Kétszólamú invenció. = Filmkultúra, 1971/6. (november-december) 11-14. p.

László Miklós: Szindbád. = Hétfői Hírek (Délutáni), 1971/47. (november 21.) 4. p.

Loránd Imre: A Krúdy-reneszánsz és előzményei. = Jelenkor (Pécs), 1971/3. 269-273. p.

Mátrai-Betegh Béla: Szindbád. Magyar film. = Magyar Nemzet, 1971/278. (november 25.) 4. p. /A hét filmjei./

Mátyás Ferenc: Krúdy a Nyírség csendjében. = „Én szőke városom.” Nyíregyháza, 1971, Szabolcs megyei Lapkiadó Vállalat.162-166., 196-197. p.

Müller Magda, B.: Szindbád: Latinovits Zoltán. = Film Színház Muzsika, 1971/48. (november 27.) Címlap.

Müller Magda, B.: Latinovits Zoltán Szindbád szerepében. = Képes Film Híradó, 1971/11. (november) Címlap.

Müller Magda, B.: Ruttkai Éva. = Filmvilág, 1971/23. (december 1.) Címlap.

Nagy László: Szindbád. = Kortárs, 1971. november. /A laphoz mellékelt fényképes szórólapon./

Nagy László, B.: A költészet diadala. = Élet és Irodalom, 1971/48. (november 27.) 12. p.

Nagy Péter: Szindbád. = Filmvilág, 1971/23. (december 1.) 1-4., címlap.

Nikolényi István: Szindbád. = Dél-Magyarország (Szeged), 1971/279. (november 26.) 5. p.

Pálmai Kálmán: Krúdy Gyula. 1878–1968. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1971/3. 381-382. p.

Papp Antal: Krúdy Szindbádja filmen. = Magyar Hírlap, 1971/328. (november 25.) 9. p.

Rákos Sándor: Krúdy. = „Én szőke városom.” Összeáll. Hársfalvi Péter–Katona Béla. Nyíregyháza, 1971, Szabolcs megyei Lapkiadó Vállalat. 139. p.

Rónay György: Őszi utazások a vörös postakocsin.Az útitárs. = – – : A nagy nemzedék. Bp. 1971, Szépirodalmi K. 132-143. p. és 144-148. p.

Simon István: A nagyváros és a dzsentrivilág írói. = Népszava, 1971/43. (február 20.) 8. p.

Somlai Szabó József: Kaland és emlékezés. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 1971/10. 923-927. p.

Szalai György, Dr.: Régmúlt párbajok. = Budapest, 1971/7. (július) 38-40. p.

Széky Péter: Szabó Ede. Krúdy Gyula. (Szépirodalmi, 1970. – Arcok ás vallomások.) = Irodalomtörténet, 1971/2. 434-437. p.

Tanári kézikönyv a magyar irodalom tanításához a középiskolák IV. osztálya számára. Bp. 1971, Tankönyvkiadó. 85-90. p.

Thurzó Gábor: Szindbád. = Tükör, 1971/48. (november 30.) 14. p.

Tornai József: Krúdy. = Új Írás, 1971/5. (május) 11. p.

Tóth Lajos–Udvarhelyi Dénes: Előszó.Bibliográfiai útmutató. Magyarázó jegyzetek. = A százgalléros. Bp. 1971, Móra K. 5-13., 337-340., 341-346. p.

Tóth Lajos–Udvarhelyi Dénes: Utószó. Magyarázó jegyzetek. = Rózsa Sándor. Bp. 1971, Móra F. Kk.

Vargha Kálmán: Krúdy-problémák. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1971/5. 590-599. p.

Végh György: A Krúdy-élmény nyomában. = Filmkultúra, 1971/6. (november-december) 14-17. p.

Végvári Lajos, Dr.: Pesten lakott egy fuvolás. = Magyar Nemzet, 1971/126. (május 30.) 13. p.

Vida Mária: Krúdy világa. Szindbád a századfordulón. = Élet és Tudomány, 1971/52. (december 24.) 2460-2463. p.

Zákonyi Ferenc: Krúdy-emléktábla Podolinban. = Magyar Nemzet, 1971/18. (január 22.) 4. p.

Zelk Zoltán: „Elmúltak az őszi versenyek...” = Élet és Irodalom, 1971/13. (március 27.) 4. p.

Zelk Zoltán: A költő szerencséje. = Népszabadság, 1971/132. (június 6.) Vasárnapi melléklet 5. p.

1972

– – : Díjat nyert a Szindbád: = Film Színház Muzsika, 1972. november 4.

– – : Egy nagyméretű pályakép alapjai. Katona Béla: Krúdy pályakezdéséről. = Napjaink (Miskolc), 1972. december.

– – : Irodalmi matiné és előadóest a Kossuth Klubban. = Népszabadság, 1972/60. (március 11.) 9. p.

– – : Az ördög alszik. Bp. 1972, Szépirodalmi K. [Könyvjelző.]

– – : Napló – Március 10. = Magyar Nemzet, 1972/59. (március 10.) 4. p.

– – : Szindbád. [Rádiójáték.] = Rádió és televízió újság, 1972/51. (december 18-24.) 10., 18., 20. p.

– – : Walk on, or walk out? = The Guardian (London), 1972. szeptember 9.

A. L.: Krúdy Zsuzsa nyilatkozata. = Szövetkezetek, 1972. május 31.

a[ntal]. g[ábor].: A novellaelemzés új módszerei. = Magyar Nemzet, 1972/59. (március 10.) 4. p.

Barta András: A szabadság csillaga. = Film Színház Muzsika, 1972/5. (január 29.) 21. p.

Borsos Miklós: Krúdy Gyula síremléke. (1968.) (Csigó László felv.) = R[ózsa]. Gy[ula].: A művészparcellában. Budapest, 1972/11. (november) 25. p.

Borsos Miklós: Krúdy Gyula síremléke. (1968.) (Koffán Károly felv.) = Gádor Endre – Németh Lajos: A százéves Budapest szobraiból. Bp. 1972, Corvina. 52. kép.

Czére Béla: Katona Béla: Krúdy Gyula pályakezdése. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1972/3. 403-405. p.

Csáky Károly–Bodnár Gyula: A novellaelemzés új módszerei (Akadémia Kiadó, Budapest 1971). = Irodalmi Szemle (Pozsony), 1972/7. 663-666. p.

Fábián László: „Színes filmművészet”. = Kortárs, 1972/4. 665. p.

Fábri Anna: Nem líra: epika. = Filmkultúra, 1972/5. (szeptember-október) 99-102. p.

Fülöp László: Katona Béla: Krúdy Gyula pályakezdése. = Alföld (Debrecen), 1972/6. 83-85. p.

Gantner Ilona: Sikerrel mutatták be a Szindbádot Velencében. = Népszava, 1972/198. (augusztus 23.) 2. p.

Gantner Ilona: A Szindbád Velencében. = Népszava, 1972/202. (augusztus 27.) 9. p.

György Endre: Levesek lírája. = Magyarország, 1972/2. (január 9.) 21- p.

Hámos György: Álmoskönyv-esztétika. = Népszabadság, 1972/178. (július 30.) Vasárnapi melléklet 8. p.

Katona Béla: Turgenyev jegyében. = A Nyíregyházi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. 3. kötet. Nyíregyháza, 1972. 61-79. p.

Kelecsényi Gábor: „A fekete város” írója. = Nők Lapja, 1972/3. (január 15.) 6-7. p.

Kibédi Vargha Áron: Szerkezet és jelentés Krúdy regényeiben. = Új Látóhatár (München), 1972/1. 27-39. p.

Koffán Károly felv.: Krúdy Gyula síremléke. (Borsos Miklós műve, 1968.) = Gádor Endre – Németh Lajos: A százéves Budapest szobraiból. Bp. 1972, Corvina. 52. kép.

Kozocsa Sándor: Szindbád utolsó története. = Nők Lapja, 1972/5. (január 29.) 12. p.

Kő András: A sportok a lélek jegesfürdői. = Sportélet, 1972/7. (július) 24-25. p.

Krúdy Zsuzsa: Az elmaradt látogatás helyett... = Kisalföld (Győr), 1972/112. (május 14.) 9. p.

Krúdy Zsuzsa: Krúdy Gyula. = Új Szó (Kassa), 1972. október.

Krúdy Zsuzsa: Nincs szebb folyó a Poprádnál. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 1972/8. (augusztus) 709-711. p.

Krúdy Zsuzsa: Szindbád születése. = Könyvtáros, 1972/1. (január) 53-54. p.

Láng István: Krúdy: A vörös postakocsi című regényének ritmusformáiról. = A Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium évkönyve. Hódmezővásárhely, 1972. 55-66. p.

Létay Vera: Dráma-archeológia. = – – : Igent és nemet mondani. Bp. 1972, Magvető. 225-228. p.

L. M. : Az álom útja. = Magyar Nemzet, 1972. április 9.

– l zs – : Az álom útja. = Magyar Nemzet, 1972/83. (április 9.) 13. p.

Marék Antal: Így írt Krúdy. = Könyvvilág, 1972/4. (április) 14. p.

Molnár Zoltán: Metaforák Krúdy „Asszonyságok díja” című regényében. [Tud. diákköri dolg., kézirat] Debrecen 1972.

Nagy Sándor, E.: Egy nagyméretű pályakép alapjai. = Napjaink (Miskolc), 1972/12. (december) 11. p.

Pernesz Gyula: Kötetben meg nem jelent, Győrnek írott Krúdy-novella. = Kisalföld (Győr), 1972. május 14.

Rényi Péter: Vissza vagy előre az irodalomhoz? = Filmvilág, 1972/2. (január 15.) 1-2. p.

R[ózsa]. Gy[ula].: A művészparcellában. = Budapest, 1972/11. 23-25. p. Borsos Miklós Krúdy Gyula síremléke, 1968. Csigó László felv.

Sas György: Díjat nyert a Szindbád. = Film Színház Muzsika, 1972/45. (november 4.) 20-21. p.

Sbarcea, George : Szindbádról Budán Krúdy Zsuzsával. = A Hét (Bukarest), 1972. november 24.

Simon Zoltán: Az egzaktság bűvöletében. = Alföld (Debrecen), 1972/5. 82-84. p.

Szabó Ede: Krúdy félmúltja és jövője. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1972/5-6. 637-639. p.

Szemere Gyula: A vonatkozó névmási jelzős szerkezet Krúdy stílusában. = Magyar Nyelvőr, 1972/1. 30-37. p.

Szombathelyi Ervin: Szindbád. = Magyar Hírlap, 1972/351. (december 20.) 6. p.

T. I.: Krúdy ifjúkora. = Népszabadság, 1972/210. (szeptember 6.) 7. p.

Tudósítónktól : Megnyílt az idei velencei filmfesztivál. = Film Színház Muzsika, 1972/35. (augusztus 26.) 11. p.

Tudósítónktól : A Szindbád sikere Velencében. = Film Színház Muzsika, 1972/36. (szeptember 2.) 5. p.

Vadkerti Zoltán: Krúdy impresszionizmusa. (Szakdolgozat.) Bp., 1972. 136, 15 p.

Zay László: Mitől film a film? = Magyar Nemzet, 1972/7. (január 9.) 11. p.

Zay László: Szindbád kapta a kritikusok díját. = Magyarország, 1972. január 29.

Zsugán István: Irodalmi remekműből – filmremek. = Könyvvilág, 1972/1. 9. p.

1973

– – : Hírek – Ma. = Kisalföld (Győr), 1973/109. (május 12.) 12. p.

– – : Krúdy. = Dolgozó Nő (Cluj-Kolozsvár), 1973. május.

– – : КРУДИ (Krúdy) Дьюла. = Bolsaja Szovjetszkaja Enciklopedija, 13. köt. 3. kiad. Moszkva, 1973, Szov. Encikl. 492. p.

– – : Krúdy Gyula emlékezete. = Magyar Hírlap, 1973/127. (május 10.) 9. p.

– – : Krúdy Gyula és (a háttérben jobbra) Ferenczy Károly sírja. = Budapest lexikon. Szerk Berza László. Bp. 1973, Akadémiai K. 545. p.

– – : Krúdy Gyula levele a Forum kiadónak. Bp. 1922. június 12. 1 f. Ms 47o3|2o9. = Csanak Dóra, F.: Szabó Lőrinc kéziratos hagyatéka. VIII. Mások kéziratai. 4. Másoknak írt levelek. Bp. 1973, MTAK. 250. p. /A MTAK kézirattárának katalógusai 6./

– – : Krúdy Gyula szobra Óbudán. = Budapest lexikon. Szerk Berza László. Bp. 1973, Akadémiai K. 624. p.

– – : Krúdy halálának 40. évfordulója... = Népszava, 1973/110. (május 13.) 14. p.

– – : Kulturális tükör. = Tükör, 1973/30. (július 24.) 12. p.

– – : Megemlékezés Krúdy Gyuláról. = Somogyi Néplap (Kaposvár), 1973. május 13.

– – : Megemlékezés Krúdyról. = Magyar Művészet, 1973. május 13.

– – : Megkoszorúzták Krúdy Gyula síremlékét. = Népszava, 1973/109. (május 12.) 4. p.

– – : Szindbád és a többiek. Emlékezés halála 40. évfordulójára. = Rádió-Szülőföldünk adás. 1973. május 13.

– – : Vallomások prózában. Krúdy Gyula halálának 40. évfordulóján. = MRT rádió- és televízióújság, 1973/19 (május 7-13.) 20. p.

– – : Zenés ébresztő Siófokon,... = Népszava, 1973/117. (május 22.) [16.] p.

Ágh István: Egy igaz arszlán, Budapest vőlegénye. = Élet és Irodalom, 1973/41. (október 13.) 10. p.

Ágh Tihamér: Szindbád idézése. = Magyar Hírlap, 1973/127. (május 10.) 9. p.

Bajor Nagy Ernő: Krúdy fekete napja. = Dolgozók Lapja (Tatabánya), 1973/131. (június 7.) 6. p.

Barna Tibor: Vallomás az apáról. Beszélgetés Krúdy Zsuzsával. = Nógrádi Népújság (Salgótarján), 1973. május 13.

Barta András: Katona Béla: Krúdy Gyula pályakezdése. = Irodalomtörténet, 1973/3. 774-777. p.

Békés István: Lássuk a szerzőt! = Ludas Matyi Évkönyve, 1973. 154-156. p.

Berecz Miklós: Szindbád. = Magyar Papír, 1973. április 29.

Berecz Miklós = Magyar Papír, 1973. június.

Béres Andrásné: „Mi lesz veled, Óbuda?” = Magyar Nemzet, 1973/146. (június 24.) 14. p.

Csík Katalin: Kor a szerelem tükrében. Krúdy utolsó novellái, 1926– 1931. (Szakdolgozat.) [Bp.], 1973. 69, 1 p.

Czine Mihály: Szindbád aluvása. = Népszava, 1973/110. (május 13.) 9. p.

Féja Géza: Krúdy és legendái. = Új Írás, 1973/5. (május) 84-94. p.

Ficzay Dénes: Habent sua fata libelli... = Útunk (Kolozsvár), 1973/23. (június 8.) 4. p.

Gál István: Krúdy és Babits összeköttetései. = Szabolcs-Szatmári Szemle, 1973/3. (augusztus) 55-58. p.

Gaál Zsuzsanna, G.: Képek Krúdy Budapestjéről. = Magyar Hírlap, 1973/75. (március 17.) II-III. p.

Gaál Zsuzsanna, G.: Krúdy és a zene. = Rádió Budapest 1973. június 27.

Gortvay Zsuzsa: Hitt egy hazugság nélküli világ lehetőségében. = Kárpáti Igaz Szó (Ungvár), 1973. május 13.

Gyurkovics Tibor: Óbudai térkép. = Népszava, 1973/187. (augusztus 11.) 6. p.

Haiman György: Néhány megjegyzés a hazai és a Békés megyei nyomdászattörténethez. = Békési Élet (Békéscsaba), 1979/3. 379-386. p.

Halasi László: Negyedszázada a dolgozóké... = Budapest, 1973/9. 22-23. p.

Hary Mária: Beszélgetés Török Tamás rendezővel. = Népszava, 1973/168. (július 20.) 4. p.

Hary Mária: Hét bagoly. = Népszava, 1973/213. (szeptember 12.) 5. p.

Herczeg Gyula: Krúdy Gyula: Őszi versenyek. = Irodalomtörténet, 1973/3. 645-662. p.

Hermann István: Az állítólagos új módszerek. = Irodalomtörténet, 1973/2. 465-473. p.

H[eltai]. N[ándor].: Nagy íróra emlékezünk. = Petőfi Népe (Kecskemét), 1973/108. (május 11.) 5. p.

Hoch István: Szigeti emlékek. = Budapest, 1973/9. (szeptember) 23-25. p.

Hock János, Dr.: Az író halálának 40.évfordulójára. = Somogyi Néplap (Kaposvár), 1973/110. (május 13.) 5. p.

Huszár István: Krúdy illusztráció. = Alföld (Debrecen), 1973/8. borító 3. p.

Huszárik Zoltán: Sindbad, mon film. = Arion6, 1973.

Imre Béla: Krúdy. = Kisalföld (Győr), 1973/109. (május 12.) 7. p.

Katona Béla: Az élő Krúdy. = Alföld (Debrecen), 1973/10. (október) 5-7. p.

Katona Béla: Az író és szülővárosa. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 1973/110. (május 13.) 9. p.

Katona Béla: Irodalom, színház, sajtó a várossá nyilvánítástól a felszabadulásig. = Fejezetek Nyíregyháza művelődéstörténetéből. Nyíregyháza, 1973, Nyíregyházi Városi Tanács. 79-87. p. /Nyíregyházi kiskönyvtár 8./

Katona Béla: Krúdy és a történelem. = A Nyíregyházi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. 4. kötet. Nyíregyháza, 1973. 17-239. p.

Kellér Andor: Gyula úr. = – – : Az élet édes tarkasága. Bp. 1973, Magvető. 155-170. p.

Kemény Gábor: Krúdy képalkotása. Egyetemi disszertáció, 1973.

Király László: Krúdy Gyula emléke. = Kortárs, 1973/8. (augusztus) 1270. p.

Kiss Károly: Mi lesz veled Óbuda? = Magyar Nemzet, 1973/83. (április 10.) 8. p.

Kozocsa Sándor: Az Asszonyságok díja titkai. = Magyar Hírlap, 1973/359. (december 31.) 8. p.

Kozocsa Sándor: Szindbád-kronológia.Szindbád fogadtatása és utóélete. = Szindbád. Bp. 1973, Magyar Helikon. 819-823. p. – 825-848. p.

Körmendi Judit: Magyar filmhetek Amerikában. = Film Színház Muzsika, 1973/12. (március 24.) 26. p.

Krúdy Pál: Epizódok Krúdy Gyula életéből. Följegyezte: Sándor Rudolf. = Nógrád (Salgótarján) 1973/116. (május 20. 8-9. p.

Krúdy Zsuzsa: Apám Budapestje. = Budapest, 1973/5. (május) 20-21. p.

Krúdy Zsuzsa: Apám, Szindbád. = Nők Lapja, 1973/19. (május 12.) 12-13. p.

Krúdy Zsuzsa: A Budapest vőlegényéről. = Könyvvilág, 1973/6. (június) 4. p.

Krúdy Zsuzsa: Édesapámról. = Új Élet, 1973/9. (május 1.) 4. p.

Krúdy Zsuzsa: Előszavak, előhangok. = Hevesi Szemle (Eger), 1973/2. (június) 25-26. p.

Krúdy Zsuzsa: Emlékezés az író halála 40. évfordulóján Hollandiában. /Kézirat./ 1973. szeptember 13.

Krúdy Zsuzsa: A helyettes halott című elbeszélésről. = Alföld (Debrecen), 1973/10. (október) 12. p.

Krúdy Zsuzsa: Krúdy estéje. = Életünk (Szombathely), 1973/5. (szeptember-október) . 415-420. p.

Krúdy Zsuzsa: Krúdy Gyula és a sport. = Sportélet, 1973/5. (május) 16. p.

Krúdy Zsuzsa: Krúdy Gyulára emlékezünk. = Lobogó, 1973/20. (május 16.) 8-9. p.

Krúdy Zsuzsa: Szindbád színháza. = Film Színház Muzsika, 1973/15. (április 14.) 22. p.

Krúdy Zsuzsa: Születésnap. = Pestmegyei Hírlap, 1973. október 21.

Krúdy Zsuzsa: Talán mégis megjelenhetne. = Népszabadság, 1973/199. (augusztus 26.) Vasárnapi melléklet, 7. p.

Mezei József: Krúdy. – Krúdy panorámája. = – – : A magyar regény. Bp. 1973, Magvető. 537-546., 626-634. p.

Molnár Zoltán: Metonimikus képek Krúdy prózájában. = Studium 1973: 45-50.

Nagy László: Szindbád. = – – : Versben bujdosó. Bp. 1973.

Pécsi István: Apám, Szindbád. = Heves Népe (Eger), 1973 . május 13.

Petneházy Károly: A régi Óbuda. = – – : Óbuda. Bp. 1973.

Rákos Sándor: Krúdy. = Élet és Irodalom, 1973/19. (május 12.) 4-5. p.

Rámay Tibor: Krúdy Gyula. [Keresztrejtvény.] = Utunk (Kolozsvár), 1973. június 8.

Sbarcea, George : A teljes Szindbád margójára. A Hét (Bukarest), 1973. augusztus 10.

Simonyi Imre: Krúdy, Podolin, hószakadás. = Nők Lapja, 1973/51. (december 23.) 14-15. p.

Simonyi Imre: Szindbád úr. = Élet és Irodalom, 1973/23. (június 9.) 15. p.

Simonyi Imre: Szindbád utolsó utazása. = Látóhatár, 1973/július. 58-59. p.

Simonyi Imre: Szindbád utolsó utazása. = Népszabadság, 1973/110. (május 13.) Vasárnapi melléklet 5. p.

Soós Zoltánné: „Mi lesz veled Óbuda?” = Magyar Nemzet, 1973/146. (június 24.) 14. p.

Sőtér István: Krúdyról. = – – : Játék és valóság. Bp. 1973.

Szabó Ede: Bevezető. = Budapest vőlegénye. Bp. 1973, Szépirodalmi K. 5-17. p.

Szabó Ede: Utószó. = Rezeda Kázmér szép élete. Bp. 1973, Szépirodalmi Kk. /Olcsó kvt. 718./ 199-205. p.

Szalatnai Rezső: Májusi emlékeztetők. = Evangélikus Élet, 1973/21. (május 27.) [4.] p.

Szebeni Géza, M.: Vallomások prózában. = Népszava, 1973/111. (május 15.) 5. p.

sz. j.: Újabb terv a Krúdy-ház megmentésére. = Magyar Nemzet, 1973/101. (május 3.) 7. p.

Tornai József: Szindbád évszakai. = Élet és Irodalom, 1973/27. (július 7.) 10. p.

Tóth Árpád: [Krúdy Gyula.] = – – Levelei. – – Összes művei. Szerk. Kardos László. 5. köt. Bp. 1973, Akad. K. 169-174., 199-205. p.

Varannai Aurél: Krúdy Gyula asztalánál. = Magyar Hírlap, 1973/345. (december 15.) II. p.

Vargha Balázs: Óarany. = – – : „Állok Dunánk szélén, a pesti parton...” Bp. 1973, Szépirodalmi Könyvkiadó. 196-208. p.

Vargha Kálmán: Krúdy problémák. = – – : Álom, szecesszió, valóság. Bp. 1973, Magvető. 102-124. p.

Vértes Marcell: Krúdy-karikatúra. = Lúdas Matyi évkönyve. Bp. 1973.

Weörös Sándor: Nyolcadik szimfónia. = – – : Tizenegy szimfónia. Bp. 1973, Szépirodalmi Könyvkiadó.

1974

– – : Borító. = Hét bagoly. Bp. 1974, Szépirodalmi Könyvkiadó. /Olcsó kvt. 744./

– – : Álmoskönyv. 6. és öregbített kiad. Szántó Piroska rajzaival. Bp. 1974, Magvető. [Fülszöveg.]

– – : Flóták és lugasok. Bp. 1974, Szépirodalmi K. /Kiskönyvtár. [Fülszöveg.]

– – : A szobrok megmozdulnak. Bp. 1974, Gondolat. [Fülszöveg.]

Barta András: Az álomlátó Krúdy. Bibliográfiai jegyzetek. = Álmoskönyv. 6. és öregbített kiad. Szántó Piroska rajzaival. Bp. 1974, Magvető. 559-595., 596-598. p.

Barta András: Krúdy-fantázia. = Film Színház Muzsika, 1974/35. (augusztus 31.) 21. p.

Bori Imre: Krúdy Gyula „nagy évtizede”. = Híd (Újvidék), 1974/1. (január) 21-30. p. /2. 135-148. p. /3. 341-348. p. /9. 987-995. p. /11. 1293-1316. p.

Csorba Sándor: Emléktáblák előtt Nyíregyházán. = Szabolcs-Szatmári Szemle, 1974/3. (augusztus) 101-109. p.

D. Molnár István: Gyula Krúdy – Sindbad literatury węgierskiej. = Literatura na ¶wiecie, 1974/2. 140-143. p.

Fábri Anna: Egy elfelejtett regény: A tiszaeszlári Solymosi Eszter. = Kritika, 1974/5. (május) 18. p.

Farkas Tamás felv.: Emléktábla a Híd-vendéglő falán. (Krúdy Gyula emléktábla.) = Tükör, 1974/11. 15. p.

Gaál Zsuzsanna, G.: Krúdy divatvilága. = Ez a Divat, 1974. december.

Granasztói Pál: Téli városképeink. = – – : Az idő és a művek. Budapest, 1974, Magvető Könyvkiadó. 189. p.

Hidvéghy Ferenc: Pest-budai utcák: Mókus utca. = Füles, 1974. április 12.

Imre László: Vargha Kálmán: Álom, szecesszió, valóság. 1973. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1974/5. 636-638. p.

Juhász Ferenc: Aki szeretni tudott. = – – : Írás egy jövendő őskoponyán. Bp. 1974.

Kellér Dezső: Elnézést, leltározok. = Film Színház Muzsika, 1974/35. (augusztus 31.) 21. p.

Kemény Gábor: Képválasztás és kompozíció Krúdy prózájában. = Magyar Nyelvőr, 1974/2. (április-június) 160-171. p.

Kemény Gábor: Képsűrűség és kompozíció Krúdy prózájában. = Magyar Nyelvőr, 1974/3. (július-szeptember) 306-325. p.

Kemény Gábor: Krúdy képalkotása. Bp. 1974, Akadémiai K. 105 p. /Nyelvtudományi Értekezések 86./

Kemény Gábor: Lexikális jelentés – kontextuális jelentés – írói jelentés (A költői képalkotás problémáinak szemantikai megközelítéséhez). = Nyelvtudományi Közlemények, 1974/1-2. 183-198. p.

Kemény Gábor: Logikai-szemantikai struktúrák Krúdy hasonlataiban. = Jelentéstan és stilisztika. A magyar nyelvészek II. nemzetközi kongresszusának előadásai. Szerk. Imre Samu, Szathmári István, Szűts László. Bp. 1974, Akadémiai K. 269-272. p.

K[ozocsa]. S[ándor].: Utószó. = Flóták és lugasok. Bp. 1974, Szépirodalmi Könyvkiadó. /Kiskönyvtár/ 283-285. p.

K[ozocsa]. S[ándor].: Jegyzetek. Utószó. = A szobrok megmozdulnak. Bp. 1974, Gondolat. 448-452., 453-456. p.

Krúdy Gyula emlékkiállítás. (Prospektus, képekkel.) 1974.

Krúdy Zsuzsa: Édesapámról. = Üzenet (Szabadka), 1974/9. (szeptember 1.) 660-669. p.

Krúdy Zsuzsa: Szindbád. = Korunk (Kolozsvár), 1974/11. 1191-1193. p.

Kutasi Kovács Lajos: Krúdy nyomait keresve. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo, Brazília), 1974. június 23.

Molnár Zoltán: Szerkesztés, képek Krúdynál. Debrecen, 1974. [Gedényi]

Pásztor Bertalan: Miért szép Krúdy Gyula „A hídon” című novellája? = Életünk, 1974/3. 263-266. p.

Puruczki Béla: Szindbád pátriájában. = Magyar Nemzet, 1974/170. (július 23.) 4. p.

Rákos Sándor: Krúdy Gyula utóélete. (Gyorsírás-jelzések a Krúdy világa lapszéleire. – A halhatatlan Krúdy.) = – – : Elforgó ég. Bp. 1974, Magvető. 290-305. p.

Rét Rózsa: Új tudományos könyvek. – Kemény Gábor: Krúdy képalkotása. = Magyar Tudomány, 1974/12. 810. p.

Rónay György: Krúdy Gyula: A hídon. = Literatura, 1974/1. 120-126. p.

Rózsa Gyula: Vigh Tamás szobrászata. = Budapest, 1974/2. (február) 22-25. p.

Sebestyén, György: Die rote Postkutsche. (A vörös postakocsi színmű rádiófeldolgozása. Fordította és rádióra átdolgozta: – –.) = Wien Radio I. 1974. január 1. 20 órakor.

Szabó Ede: Otthonunk a művekben. Bp. 1974, Szépirodalmi Könyvkiadó. 379 p.
Asszonyságok díja. 50-64. p.
Egy Krúdy-novelláról. 65-76. p.

Szalatnai Rezső: Szindbád országa. = Népszava, 1974/108. (május 11.) 8. p.

Szalay Sándor, Z.: Asszonyságok díja. (Rádiófeldolgozás. Rádióra alkalmazta: – –, rendezte: Török Tamás. = Rádió Budapest, 1974. január 6.

Tóth Bálint: Szindbád búcsúja. = Élet és Irodalom, 1974/7. (február 16.) 15. p.

Varga Katalin: Utószó. = Hét bagoly. Bp. 1974, Szépirodalmi Könyvkiadó. /Olcsó kvt. 744./ 243-246. p.

Zelk Zoltán: Hány Krúdy Gyula van? = Élet és Irodalom, 1974/50. (december 14.) 5. p.

Zsilka Tibor: Stilisztika és statisztika. = – – : Stilisztika és statisztika. Bp. 1974.